Avalanche forecast for Jotunheimen Wednesday 2020-06-03

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

The snowmelting gives conditions for wet avalanches. Most likely in the afternoon, but by gliding cracks also possibly in nighttime.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you or someone else in your group release while skiing.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Avoid staying for a longer period in steep areas with glide cracks and below areas like this.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Glide avalanches

Wet snow/melting near the ground

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
1 - Small
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Calm/light breeze from northwest.
1 °C to 7 °C at 1800 m a.s.l.
To the top during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
5 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Breeze from east.
1 °C to 6 °C at 1800 m a.s.l.
Plus degrees up to 2300 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Jotunheimen / Vang

Snow

03.06.2020 kl. 08:05

1438 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Leif@ObsKorps
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Fersk skavel som har falt ned. Nordvendt.
Image Of Weather
Image 3 of 8 Of:  Weather Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Lettskyet og disig.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Fremdeles store skavler igjen som kan knekke.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Lite snø sørvendt men fremdeles igjen en del nord og østvendt. Peker nord.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Peker øst. Lite snø..
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Peker sv. Suletind. Barflekker men fremdeles en del snø fra 1000 og oppover i nordhelninger
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 1000 masl. Layered snow begins at 1800 masl Wet loose snow Very wet Generelt stor smelting helt opp til de høyeste toppene over 2000m. Gjennomvått på 1450 og sannsynligvis helt opp til over 2000m. Var på Lauvnostind mandag og der virket snøen gjennombløt på 1950. Islag midt i snødekket kan hindre noe drenering , men virker ikke som om det hoper seg opp med vann over dette. Nå er det blitt mer barflekker og betydelig mindre snø enn før helga. Fremdeles enkelte store skavler men mange har nå knekt delvis.

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Skavler knekker.

Much water in the snow Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Gjennomvått snødekke. Islag i øvre del som kan virke som en sperre for drenering. Bekker er gått opp og generelt stor vannføring . Vann opptil 1350 er blitt blåe av smelting. Vårløsing i fjellet.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1200 masl Snødekket har falt godt sammen så det er minkende sjans for våte løssnøskred men enkelte skavler har fremdeles potensiale til å lage skred når de detter ned.

Weather

No precipitation 6 °C 4 m/s from SE ↖ 70% clouds Varmt om natten. Ingen antydning til nattefrost på 1450. Har vært veldig fint og varmt. Nå væromslag til østlig vind.fremdeles relativt høye temp.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fravær av nattefrost gjør at våte løssnøskred lett kan trigges i bratt terreng, men størrelsen vil være begrenset. Skavler kan fremdeles knekke og utløse våte flak eller løssnøskred. Glideskred kan forekomme pga gjennombløtt snødekke og mye vann i snøen. Generelt oversiktlige forhold som er relativt enkle å forholde seg til. Vurderer til svak 2. Regn vil øke smelting og vannmengdeni snøen. Økende fare for glide og sørpeskred.

Avalanche Activity

3. Jun. 0-6 Cornice One (1). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. N, NE Skavl som har falt ned trolig ila natten eller i går ettermiddag.

Snow Profile

46 cm 4F/1F+ MFsl 2 mm V, 1 cm I IF V, 49 cm 1F-P MF 2 mm V, 25 cm 1F MF 2 mm V

ObsID: 237861

Jotunheimen / Lom

Snow

02.06.2020 kl. 15:34

2060 masl

tuh@nve (***)

Image Of Notes
Image 1 of 5 Of:  Notes Copyright:  tuh@nve Comment:  Det smelter mye snø på fjellet nå. Bekk i nærheten av Krossbu.
Image Of Notes
Image 2 of 5 Of:  Notes Copyright:  tuh@nve Comment:  Vatn ved brefronten på Leirbrean.
Image Of Notes
Image 3 of 5 Of:  Notes Copyright:  tuh@nve Comment:  Blått vatn i nærheten av Krossbu.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  Til tross for mye smelting siste dagene er det fortsatt mye snø igjen på fjellet.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  Til dels veldig høye brøytekanter på Sognefjellsvegen, men snøen er veldig ujevnt fordelt i terrenget. Avblåst enkelte steder.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Wet loose snow Wet

Danger Sign

Much water in the snow

Weather

No precipitation

Notes

Der har smeltet mye snø de siste dagene, og smeltingen pågår fortsatt for fullt.

ObsID: 237837

Jotunheimen / Lom

Snow

02.06.2020 kl. 11:39

1471 masl

Sveinung Mosnes (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Sveinung Mosnes Comment:  Skalvbrudd utløste flakskred
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  Sveinung Mosnes

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Wet loose snow Wet

Danger Sign

Recent avalanches

Much water in the snow

Weather

No precipitation 8 °C 1 m/s Tynt skydekke. Varmere vær, og mindre skyer enn meldt. Varmere i dag enn lørdag og søndag

Avalanche Activity

2. Jun. During the day Wet slab avalanche 2 - Medium. Spontaneous release N Skavlbrudd utløste flakskred

Notes

Observerte skalvbrudd fra østsiden av toppen på Kniven(2133moh, fra der vi sto på toppen av Sauen

ObsID: 237833

Jotunheimen / Fv. 55 - Bøverdalen

Snow

02.06.2020 kl. 06:05

1222 masl

Vegjak@SVV (Unknown)

Notes

Snøskredhendelse på veg 02.06.2020. https://www.nrk.no/vestland/skred-stengjer-sognefjellet-1.15037097

ObsID: 237823

Jotunheimen / Lom

Snow

01.06.2020 kl. 13:14

1529 masl

Larsh (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Larsh
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Larsh

Danger Sign

Quick temperature change Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Skavlbrudd

Weather

14 °C 1 m/s from S ↑ 3% clouds Pent vær, nesten vindstille, tilnærmet skyfritt.

Avalanche Observation

1. Jun 13:20 Cornice fall 1 - Small Naturaly released Avalanche release at 1933 masl and ended at 1888 masl Steep slope

ObsID: 237744

Jotunheimen / Lom

Snow

01.06.2020 kl. 11:29

1819 masl

Flund (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Flund
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Flund

Avalanche Observation

1. Jun 11:30 Wet slab avalanche 2 - Medium Naturaly released S-facing Avalanche release at 1791 masl and ended at 1791 masl In gully or concave form Skred i renne ned fra veslfjelltiden. Gikk nesten ut til sporene når man går nordsiden på hurtbreatinden

Incident

Snow Did not affect anything Backcountry skiing

ObsID: 237739

Jotunheimen / Dyrhaugsryggen

Snow

31.05.2020 kl. 17:30

2071 masl

Noname (Unknown)

Image Of Incident
Image 1 of 1 Of:  Incident Copyright: 

Incident

Løsnet skavl 50 meter sør for der folk flest tar av skiene på Dyrhaugsryggen. Ingen personskader. Skavlen løsnet midt på sporet, der mange andre hadde gått. Dette var sent på dagen og temperaturen var blitt veldig høy. Snow Close call Backcountry skiing

ObsID: 237659

Jotunheimen / Lom

Snow

31.05.2020 kl. 16:24

1714 masl

Albert (*****)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Albert Comment:  Vått flakskred ved Storbrean
Image Of Avalanche Problems
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Albert Comment:  Våte laussnøskred ved Storebjørn.

Danger Sign

Much water in the snow Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: En bør unngå langvarig opphold i naturlige dreneringskanaler mtp sørpeskred og brååpning av elvestrekninger. OBS! ved teltplassering!

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

Wet slab avalanche Water pooling in/above snow layers Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Spontaneous release 2 - Medium SE, S, SW, W

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Ikke nattefrost og sterk solinnstråling gir fuktig til våt snø langt nedover i snødekket. Ilikevel var det brytende skare i enkelte nordvendte heng på formiddagen. Sett både våte flakskred og laussnøskred, og en skredhendelse med det som så ut som et fjernutløst vått flakskred med bruddkant ca 50 m lang og max 65 cm høg. Svakt lag i det skredet var et gjennomfuktet lag av store kantkorn og cluster av smelteomvandlet snø, F fast og bratteste parti var 37 grader, S-vendt. På Storbrean var det 190-340+ cm snø, med ca 3 -6 cm innsynk med ski i fuktig snø. Flere is-/skarelag ned gjennom mot botn. Breelvene åpner seg og økte i vassføring utover dagen. Noe vanndemme i forsenkninger. Mer av det samme, gjennomfukting av snødekket og skredaktivitet. Forecast correct

ObsID: 237647

Jotunheimen / Lom

Snow

31.05.2020 kl. 15:45

1511 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Albert Comment:  Bruddkant 60 cm
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Albert

Snow Profile

Fjernutløst skred meldt tidligere

ObsID: 237645

Jotunheimen / Lom

Snow

31.05.2020 kl. 14:48

1235 masl

Ragnar (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Ragnar Comment:  Sprekken oppe til venstre for skredet som gikk i natt har åpnet seg 50cm ila de siste 8 timene. Kommer mer til å falle eller smelter det vekk?

Danger Sign

Recent cracks

Notes

Lenke til obs fra i morres. Der er sprekken mindre. https://www.regobs.no/Registration/237562

ObsID: 237641

Jotunheimen / Bukkehøe

Snow

31.05.2020 kl. 12:30

2086 masl

jornf (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Drønn i snøen i område med tynt snødekke nært oppstikkende steiner. Forplantet seg flere titalls meter

ObsID: 237606

Jotunheimen / Lom

Snow

31.05.2020 kl. 12:19

1799 masl

Albert (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Albert Comment:  Midt i bildet. Observert fra her. Svakt lag ikke kjent, men kant under tidligere fokksnø observert torsdag på ryggen opp mot Jervefonn.

Avalanche Observation

31. May 12:24 Wet slab avalanche 1 - Small Remotely triggered S-facing 50 m wide fracture Lee side Gruppe løste ut skred. Ingen tatt.

Incident

Vurdert fra lang avstand. Kanskje de involverte legger inn obs. ? Snow Did not affect anything Backcountry skiing

ObsID: 237594

Jotunheimen / Lom

Snow

31.05.2020 kl. 12:18

1559 masl

Sigurd (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Sigurd Comment:  Løsnet av én person, spor til høyre over bruddkant.

Avalanche Observation

31. May 12:00 Wet slab avalanche 1 - Small Remotely triggered SE-facing Avalanche release at 1544 masl and ended at 1531 masl 30 cm high and 50 m wide fracture Steep slope Utløst av skrå gange ved spor 3m til høyre for bruddkant. Merket at snøen sank ved tråkk.

Incident

Ingen tatt. Vi var 4 personer. Snow Did not affect anything Backcountry skiing

ObsID: 237644

Jotunheimen / Lom

Snow

31.05.2020 kl. 11:28

1712 masl

Bendik (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Bendik

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flere drønn i nærheten av oppstikkende steiner

ObsID: 237584

Jotunheimen / Lom

Snow

31.05.2020 kl. 11:21

1521 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Albert Comment:  Snødybde 190 cm her. Lenger mot aust i brefallet: 260-340

Snow Cover

190 cm in total Wet loose snow Moist

ObsID: 237595

Jotunheimen / Lom

Snow

31.05.2020 kl. 11:12

1087 masl

Samuel@forsvaret (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Samuel@forsvaret
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Samuel@forsvaret
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Samuel@forsvaret

Avalanche Observation

31. May 11:10 Naturaly released Avalanche release at 1082 masl and ended at 395 masl Skredet løsnet nede på berget. Fulgt gammel skredbane og bekkefar helt til veien, men stoppet i stikkrenne/veikanten.

ObsID: 237585

Jotunheimen / Vang

Snow

31.05.2020 kl. 10:48

1982 masl

Even@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Even@obskorps

Snow Cover

ObsID: 237578

Jotunheimen / Lom

Snow

31.05.2020 kl. 08:09

1215 masl

Ragnar (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Ragnar Comment:  Glideskred har gått ila natten. Veien stengt ifm brøyting.

Avalanche Observation

31. May 03:00 Glide avalanche 3 - Large Naturaly released W-facing Avalanche release at 1294 masl and ended at 1219 masl Wet snow/melting near the ground Slab

Incident

Snow Traffic stopped Road

ObsID: 237562

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.