Avalanche forecast for Jotunheimen Tuesday 2020-02-18

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Unstable conditions due to wind slabs in lee areas. Persistent weak layers may also be triggered where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

20 mm precipitation, up to 45 mm in the most exposed areas.
Gale from southwest.
-10 °C to -4 °C at 1800 m a.s.l.
Plus degrees up to 800 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
10 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas.
Gale from southwest., change to strong breeze from the southwest during the afternoon.
-11 °C to -5 °C at 1800 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. tuesday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Jotunheimen / Vang

Snow

18.02.2020 kl. 14:46

1130 masl

paul@wyssen (****)

Avalanche Observation

18. Feb 14:46 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Released by explosives E-facing Avalanche release at 1098 masl and ended at 1024 masl Steep slope Tørv 1 God forplantning i innblåst søkk rundt tårnet. Det meste av skredmassene samlet seg i søkk nedenfor tårnet, men en liten avsetningstunge gikk litt lenger.

ObsID: 215039

Jotunheimen / Vang

Snow

18.02.2020 kl. 13:36

1117 masl

paul@wyssen (****)

Avalanche Observation

18. Feb 13:36 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Released by explosives E-facing Avalanche release at 1117 masl and ended at 1104 masl Lee side Gamle varden Stanset umiddelbart.

ObsID: 215033

Jotunheimen / Vang

Snow

18.02.2020 kl. 13:15

1211 masl

paul@wyssen (****)

Avalanche Observation

18. Feb 13:15 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Released by explosives E-facing Avalanche release at 1197 masl and ended at 1142 masl Lee side Støl 2 Stanset umiddelbart, svært kort utløp.

ObsID: 215034

Jotunheimen / Vang

Snow

18.02.2020 kl. 13:12

1208 masl

paul@wyssen (****)

Avalanche Observation

18. Feb 13:12 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Released by explosives E-facing Avalanche release at 1224 masl and ended at 1137 masl Lee side Støl 1 Relativt god forplaniting. Str 1.5. Stanset umiddelbart ved utflating.

ObsID: 215035

Jotunheimen / Vang

Snow

18.02.2020 kl. 13:02

1185 masl

paul@wyssen (****)

Avalanche Observation

18. Feb 13:02 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Released by explosives -facing Avalanche release at 1200 masl and ended at 1118 masl Steep slope Langøddin God evne til bruddforplantning, trolig pga mye pålagring (mindre framstikkende steiner enn vanlig). Skredet stanset umiddelbart ved utflating, overraskende fort i forhold til hva som gikk til brudd, synes jeg.

ObsID: 215036

Jotunheimen / Vang

Snow

18.02.2020 kl. 12:50

835 masl

Vilde@naturguide_hivolda (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Vilmoe

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Weather

No precipitation from W → 15% clouds Kraftige vindkast, også i dalbunnen.

Snow Cover

Heavy snow drift

ObsID: 214995

Jotunheimen / Tyin bom

Snow

18.02.2020 kl. 09:53

1090 masl

paul@wyssen (****)

Avalanche Observation

18. Feb 00:00 (+01:00) Dry slab avalanche Unknown Naturaly released E-facing Avalanche release at 1138 masl and ended at 1087 masl Steep slope Tyin bom Gjenfortalt fra brøytesjåfør. Gikk i natt, traff veg rett ved stengt bom. Virka ikke som noe problem å brøyte opp igjen.

ObsID: 214962

Jotunheimen / Vang

Snow

18.02.2020 kl. 08:06

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps

Weather

Snow -0.5 °C 2 m/s from W → 100% clouds Tett snøvær nå.

Snow Cover

134 cm in total No snowdrift 18 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Moist

ObsID: 214950

Jotunheimen / Knutstugugrove

Snow

17.02.2020 kl. 15:15

367 masl

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Cautus Geo AS Comment:  Bildet er tatt automatisk ved radardeteksjon av snøskred.

Avalanche Observation

17. Feb 15:15 (+01:00) 3 - Large Naturaly released NE-facing Avalanche release at 1291 masl Knutstugugrove Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne.

ObsID: 213913

Jotunheimen / Knutstugugrove

Snow

17.02.2020 kl. 15:11

367 masl

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Cautus Geo AS Comment:  Bildet er tatt automatisk ved radardeteksjon av snøskred.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Cautus Geo AS Comment:  Bildet er tatt automatisk ved radardeteksjon av snøskred.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Cautus Geo AS Comment:  Bildet er tatt automatisk ved radardeteksjon av snøskred.

Avalanche Observation

17. Feb 15:11 (+01:00) 3 - Large Naturaly released NE-facing Avalanche release at 1323 masl Knutstugugrove Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne.

ObsID: 213912

Jotunheimen / Knutstugugrove

Snow

17.02.2020 kl. 15:08

367 masl

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Cautus Geo AS Comment:  Bildet er tatt automatisk ved radardeteksjon av snøskred.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Cautus Geo AS Comment:  Bildet er tatt automatisk ved radardeteksjon av snøskred.

Avalanche Observation

17. Feb 15:08 (+01:00) 3 - Large Naturaly released NE-facing Avalanche release at 1323 masl Knutstugugrove Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne.

ObsID: 213911

Jotunheimen / Skjåk

Snow

17.02.2020 kl. 11:58

410 masl

Kai Rune Kveen (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Kai Rune Kveen Comment:  Markurde.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Kai Rune Kveen

Incident

Ingen Snow Did not affect anything Other

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Naturlig utløste skred, temperaturøkning og regn.

Avalanche Observation

17. Feb 12:00 (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large Naturaly released N-facing Avalanche release at 623 masl and ended at 460 masl Buried weak layer of new snow Lee side

ObsID: 213866

Jotunheimen / Vang

Snow

17.02.2020 kl. 11:35

1134 masl

paul@wyssen (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Wyssen Comment:  Nedbør som snø, tidvis kraftig snøfokk og mye vind etter kl 11:30 mandag.

Tests

LBT5@20cmQ2 Medium Fortsatt flak av 4F/F hardhet. Gikk trolig på tykkere lag av nedføyka løs snø. For mye vind og fokk til å kunn observere skikkelig.

LBT3@10cmQ2 Medium Flak av F hardthet, trolig lite bruddforplantning.

Snow Cover

Heavy snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry Mer løs snø tilgjengelig for transport i le av bratte fjellsider i Tyinslinna enn på Tyin. Tidvis kraftig snøfokk etter at det blåste opp etter kl 11:30.

ObsID: 213886

Jotunheimen / Vang

Snow

17.02.2020 kl. 10:48

1238 masl

paul@wyssen (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  paul@wyssen Comment:  Skred og bruddkant såvidt synlig ved horisonten midt i bildet

Weather

Snow -1 °C from SW ↗ 100% clouds Vind dreide fra S til SV/V ca kl 1030. Tiltagende nedbør nå kl 1100.

Avalanche Observation

17. Feb 00:48 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released E-facing Avalanche release at 1290 masl and ended at 1231 masl Lee side Mel 2 Har stanset raskt i henget . Det var lett å få øye på bruddkanten, så skredet er nok ikke veldig gammelt. Vanskelig å anslå bruddkanthøyde på min avstand, men at den på det meste er 1 m ser jeg ikke bort i fra. ECT og LBT i innblåst søkk ved Tyinstølen i formiddag gav P og lette resultater på nedføyka løs nysnø på ca 20 cm dybde - så det er trolig at dette skredet kan ha gått på tilsvarende svakt lag.

ObsID: 213856

Jotunheimen / Vang

Snow

17.02.2020 kl. 10:00

1174 masl

paul@wyssen (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Wyssen Comment:  På vei til profilstedet. Nedsynking representativ for mindre vindpåvirkede områder.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Wyssen Comment:  Observasjonsvegg hvor overgang mellom eldre skare og nyere fokksnø er godt synlig.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Wyssen Comment:  Bilde fra henteområde for V vind mot Ø-vendte heng. Rygger var avblåst til skare eller gammelt snødekke.

Tests

ECTP12@21cmQ2 Medium På DF 1 mm

ECTP16@11cmQ2 Medium På PP, 2mm.

LBT6@26cmQ2 Medium Glatt på DF, 1mm

LBT2@11cmQ1 Medium Lett og glatt på PP, 2mm.

Weather

Snow 0 °C 9 m/s from SW ↗ 100% clouds Dreining fra S lett bris til SV frisk bris mens jeg har vært på Tyin. Tilskyende, og det har begynt å snø. Fra kl 1245 har det snødd relativt intenst.

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab) Dry Henteområdene for Ø-vendte heng langs Tyin er i stor grad avblåst med kun begrensese mengder løs snø tilgjengelig for transport. Mange rygger er avblåst til gammel skare. Ved Tyin så er det pr 17.feb kl 1200 først og fremst heng mot N og kanskje NØ som er pålagret med foreløpig lite stive flak oppå nedføyket løs snø. På rett plass kan nok en evt bruddkant bli 1m+ dyp, men dette tror jeg heller er et maks-scenario.

Snow Profile

11 cm F DF 2 mm/0 mm D Skiktovergang PP (2) i overgang til neste lag., 10 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 11 cm F PP 2 mm/0 mm D, 23 cm P/P- RG 0 mm/0 mm, 7 cm P+ RG 0 mm/0 mm, 6 cm K MF 0 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm Laminat is/kant 4 tests connected to snow profile Snøprofil fra innblåst kryssladet søkk fra S vind siste 24t. Nedsynking ski ved profil: 18 cm, fot: 29 cm. Mellom 3-10 cm nedsynking generelt i terrenget på vei til profilstedet. Eksponert rygg for S vind i nærheten var avblåst til skare, samme var rygger og topper i henteområdet i vest.

ObsID: 213875

Jotunheimen / Vang

Snow

17.02.2020 kl. 08:18

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps

Weather

Snow 0 °C 4 m/s from NW ↘ 100% clouds Lett snøvær

Snow Cover

121 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Moist Snøfokk i fjellet, ikke her nede nå.

ObsID: 213814

Jotunheimen / Vang

Snow

16.02.2020 kl. 14:10

1222 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps

Snow Cover

Heavy snow drift Vinden dreide vest nå med kraftig snøbyge

ObsID: 213727

Jotunheimen / Vang

Snow

16.02.2020 kl. 12:59

1014 masl

Ørjan (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Ørjan

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

Recent cracks Område: I denne fjellsiden

ObsID: 213713

Jotunheimen / Vang

Snow

16.02.2020 kl. 12:00

1025 masl

Ørjan (****)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Ørjan

Tests

ECTPV@73cmQ1 Medium

ObsID: 213704

Jotunheimen / Vang

Snow

16.02.2020 kl. 11:33

1012 masl

Ørjan (****)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Ørjan
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Ørjan

Avalanche Activity

16. Feb. During the day (+01:00) Loose dry avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. N

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

Danger Sign

Large snowfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Ca 20 cm nysnø.

Recent cracks Område: I dalen/fjorden

Tests

CTM11@73cmQ3 Medium

CTE3@73cmQ3 Poor Løyste ut på lag med nedføyka nysnø ca 10 cm

Weather

Snow 0 °C 2 m/s from SE ↖

ObsID: 213700

Jotunheimen / Vang

Snow

16.02.2020 kl. 10:54

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Snow Cover

119 cm in total No snowdrift 17 cm new snow Crust Moist Tynt skarelag over tørr til fuktig nysnø

ObsID: 213682

Jotunheimen / Vang

Snow

16.02.2020 kl. 08:00

1008 masl

paul@wyssen (****)

Snow Cover

Brøytesjåfør melder om rulleballer langs skråningene ned mot vei i Tyinslinna søndag morgen.

ObsID: 213653

Jotunheimen / Vang

Snow

15.02.2020 kl. 15:44

1097 masl

paul@wyssen (****)

Avalanche Activity

15. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Brøytesjåfører har ikke observert skredaktivitet i god sikt lørdag. Observasjonen er sannsynlig, siden det ikke har vært svært begrenset med vind bortsett fra 1t med NV liten kuling på morgenkvisten.

Snow Cover

5 cm new snow Brøytesjåfør måtte brøyte 5 cm nysnø fra lørdag natt på p-plass lørdag morgen. Det kom ikke nedbør på Tyin fredag.

ObsID: 213568

Jotunheimen / Skjåk

Snow

15.02.2020 kl. 12:30

1382 masl

Ole (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  olekkj

Weather

No precipitation from SW ↗

Avalanche Observation

15. Feb 12:31 (+01:00) Dry loose-snow avalanche 1 - Small Human triggered NE-facing Buried weak layer of new snow 30 cm high and 60 m wide fracture Steep slope Det gikk bra med personen som løste ut skredet

Incident

Personen løste ut skred. Kom fra skredet uten skader med alt av utstyr. Personen stod i nedre del av utløst område, bruddkant ca. 10 meter overfor personen Snow Person buried, but no injuries Backcountry skiing

ObsID: 213583

Jotunheimen / Øystre Slidre

Snow

15.02.2020 kl. 10:33

1078 masl

Ørjan (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Ørjan

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden

ObsID: 213498

Jotunheimen / Vang

Snow

15.02.2020 kl. 10:19

890 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Weather

No precipitation 0 °C 40% clouds Kom en vindkule på mårrakvisten..

Snow Cover

109 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry

ObsID: 213494

Jotunheimen / Øystre Slidre

Snow

15.02.2020 kl. 09:44

1027 masl

Ørjan (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Ørjan Comment:  Snøfokk frå Bitihorn

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mykje snøfokk på Bitihorn og Bygdin. Vegen stengt.

ObsID: 213488

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.