Avalanche forecast for Jotunheimen Thursday 2020-01-23

3
Considerable
Published:

Unstable conditions due to wind slabs in lee areas. Persistent weak layers may also be triggered where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Strong breeze from northwest., change to fresh breeze from the west during the afternoon.
-12 °C to -7 °C at 1800 m a.s.l.
Plus degrees up to 700 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
11 mm precipitation, up to 30 mm in the most exposed areas.
Gale from west.
-6 °C to -1 °C at 1800 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Jotunheimen / LOM

Snow

23.01.2020 kl. 15:22

1469 masl

red@forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

RB7

ECTP22@22cmQ3

Weather

Snow -1 °C 15 m/s from SW ↗ 80% clouds Lokale forhold gir vekslende vindretning, fra sørvest til nordvest

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Easy to trigger 3 - Large NE, E, SE

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Snow Profile

4 cm F DF M, 18 cm 1F RG D, 2 cm 4F DF D, 52 cm 4F-1F RGlr D, 10 cm K MFpc D, 2 cm 1F FCxr W, 26 cm 1F MFpc M -2 °C @ 0 cm, -3 °C @ 10 cm, -3.6 °C @ 20 cm, -3 °C @ 40 cm, -0.6 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, -0.3 °C @ 115 cm 1 test connected to snow profile

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab) Moist

ObsID: 212315

Jotunheimen / VANG

Snow

23.01.2020 kl. 12:28

936 masl

Even@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Even@obskorps

Snow Cover

ObsID: 209405

Jotunheimen / VANG

Snow

23.01.2020 kl. 12:23

1086 masl

Even@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Even@obskorps

Weather

ObsID: 209403

Jotunheimen / VANG

Snow

23.01.2020 kl. 11:10

1153 masl

Even@obskorps (***)

Image Of Tests
Image 1 of 3 Of:  Tests Copyright:  Even@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Even@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

CTH23@10cmQ3 Good Sjikt i fokksnø

LBT@100cmQ3 Gammelt skarelag me fuktig kant, hard banking!

Weather

Snow 0.2 °C 15 m/s from W → 90% clouds Mye vær og vind. Snøvær kom på ca 1130, med redusert sikt. Tyin//årdal stengte rett før jeg skulle ut. Godt vestavær mao. 0 grader på 1200moh

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Til tider kraftig snøfokk, økende med nedbør moh

Snow Profile

30 cm 1F RG M, 20 cm P RG M, 2 cm K MFcr M Hele laget, 10 cm K MF/MFcr M, 40 cm 1F/P RG/MF M -1.5 °C @ 0 cm, -3.5 °C @ 10 cm, -3.4 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm, -0.3 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm

Snow Cover

80 cm in total Heavy snow drift 1 cm new snow Storm slab (soft slab) Moist Vindprega og varierende. Stort sett øst som har snø og skredproblematikk. D/M mtp fukt, så med kuling er det mye snø som transporteres. Mild temp gjør at fokksnø stabiliseres raskt.

Avalanche Activity

23. Jan. During the day No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Mye vind fra fest gjør fokksnø til mest utprega skredproblem. Milde temperaturer og og et fuktig snødekke gjør at flak stabiliseres fort. Opp til 1200 var det + 0,2 grader. Økende fare med høyde over havet. Der vil også kantkorn være mer aktivt. Pga sikt og økende vind gikk jeg ikke høyere i dag. Oppsummert er det et relativt stabilt og død snødekke opp til 1200 i dag. Synkende temp vil gjøre at flak trenger litt mer tid på stabilisering, samt at mer nedbør og vind øker pålagring i østlig sektor. Kantkornproblem rundt skarelag høyt i dekke vil kunne få bedre groforhold Forecast correct Stemmer bra.

ObsID: 209400

Jotunheimen / D0506(15530) Ottadalen 2016-2021

Snow

23.01.2020 kl. 10:18

385 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra skredsaktivitet

Danger Sign

Other danger sign (specify) Andre

Avalanche Activity

29. Jan 13:29 - 28. Jan 13:29 Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release N. Between 400 masl and 300 masl Gjelder Rv15 Vikedalane - (Lom), CautusGeo sendte ett par bilder som viser bevegelse i snø høyt oppe over R15 LOM i Vikedalene. Vi ba om bilder siden røblinken på R15 var aktivert. Det ble sjekket at ingen snø kom i vegbanen og bilder viste bevegelse høyt oppe i damesiden.

ObsID: 210334

Jotunheimen / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snow

23.01.2020 kl. 09:51

1088 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

23. Jan 09:56 - 22. Jan 09:56 Dry slab avalanche 1 - Small. Spontaneous release W. Between 1200 masl and 1100 masl Gjelder Fv53 Øvre Årdal - Tyin,

ObsID: 209367

Jotunheimen / VANG

Snow

23.01.2020 kl. 08:05

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Weather

Sleet 1.4 °C

Snow Cover

84 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Wet loose snow Wet

ObsID: 209353

Jotunheimen / LUSTER

Snow

22.01.2020 kl. 18:06

1530 masl

Eirik@Forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTX Good

Weather

No precipitation -7.5 °C from W →

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Over one meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small NE, E, SE

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Snow Profile

1 cm I MFcr D, 4 cm 4F RG D, 1 cm K MFcr D, 9 cm 1F DF D, 5 cm K MF D, 10 cm P RG/MF D, 4 cm K MFcr D, 3 cm P MFpc D, 3 cm K MFcr D, 1 cm 1F FCxr/MF, 4 cm P MF D, 1 cm K MFcr D, 1 cm 1F FCxr D, 57 cm P/K MF, 10 cm 1F FC/DH D -5.4 °C @ 0 cm, -4.8 °C @ 10 cm, -3.4 °C @ 30 cm, -3.1 °C @ 34 cm, -3.1 °C @ 40 cm, -3.4 °C @ 43 cm, -3 °C @ 60 cm 1 test connected to snow profile

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry

ObsID: 209295

Jotunheimen / LOM

Snow

22.01.2020 kl. 16:19

932 masl

Albert (*****)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE above 1000 masl Fokksnøflak som er lette å finne/

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket er nå tørt i overflaten, med et sjikt lenger ned i snødekket som fremdeles er fuktig. I det sjiktet er det også et skarelag. Alt er i ferd med å tørke opp, - 7 C og frisk bris fra V. Stabilt, bortsett fra isolerte fokksnøflak. Bare siden i går kveld har vinddreining og litt nedbør som snø gitt skavlnedfall, str 1. Her i området vurderes faregrad til 2. Fuktighet rundt skarelag kan gi kantkorn i kaldere vær. Forecast correct

ObsID: 209284

Jotunheimen / LOM

Snow

22.01.2020 kl. 15:24

1327 masl

Albert (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Albert Comment:  Sterke bindinger ved LBT.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@25cmQ3

ECTX Good

Snow Profile

4 cm 1F RG 1 mm D, 20 cm 4F RG 1 mm D, 5 cm 4F DF 2 mm D, 15 cm P MFcr M, 4 cm 4F DF 2 mm D, 60 cm P RG 0 mm D 2 tests connected to snow profile Nvendt. Skarelaget er dannet av både isskare og gjennomfuktet fokksnø, samlet tykkelse er angitt.

ObsID: 209281

Jotunheimen / LOM

Snow

22.01.2020 kl. 15:05

1349 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Albert Comment:  Jevnt med snø og slett overflate med skare og P fasr fokksnø

Snow Cover

Crust

ObsID: 209278

Jotunheimen / LOM

Snow

22.01.2020 kl. 14:43

1217 masl

Albert (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Albert

Weather

10 m/s from NW ↘

ObsID: 209269

Jotunheimen / LOM

Snow

22.01.2020 kl. 14:05

1031 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Albert Comment:  Skare etter mldværet, men V vind og litt nysnø har gitt skavlbrudd i en liten kant

Snow Cover

Some snow drift 8 cm new snow Crust Dry

ObsID: 209256

Jotunheimen / VANG

Snow

22.01.2020 kl. 14:00

1121 masl

paul@wyssen (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

6 cm P MFcr/FCso 0 mm/1 mm D Begynnende kant over skare. Ikke svært tydelig., 8 cm 4F RG 0 mm/0 mm D-M, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm Trolig 11. jan skare, 19 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 9 cm 1F MFcr 0 mm/0 mm M Mulig 30. des skare, 27 cm 1F MFpc 2 mm/0 mm M, 40 cm P RG 1 mm/0 mm M Fortsatt gamle, rundede begerkrystaller ved bakken. -6.6 °C @ 3 cm, -3.7 °C @ 13 cm, -0.9 °C @ 23 cm, -0.3 °C @ 33 cm, -0.1 °C @ 58 cm Gravd i nærheten av avlblåst kulformasjon, slik at innblåste heng har mye mer fokkksnø.

ObsID: 209261

Jotunheimen / LOM

Snow

22.01.2020 kl. 13:28

468 masl

Albert (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Albert Comment:  Tynt og høgt snøfokk over Lomseggen, i vind fra VNV.

Weather

No precipitation 0 °C

ObsID: 209244

Jotunheimen / VANG

Snow

22.01.2020 kl. 11:30

1313 masl

Marianne@svv (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Marianne@svv Comment:  Snøfokk i lufta.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Marianne@svv Comment:  Lett synlige dreneringsriller til ca 1300 moh.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@30cmQ3 Brudd ved stor moderat belastning

Weather

No precipitation -8 °C 12 m/s from W → Sol og mykje vind, nokre av kasta opp i rundt 17 m/sek. Konstant med fokksnø som vart strøke langsmed bakken og austover.

Snow Profile

18 cm P RG 0 mm D, 2 cm K MFcr D, 17 cm 4F MF D, 34 cm 4F RG 0 mm D, 9 cm 4F RG 0 mm D, 40 cm 1F RGwp 0 mm D -8.9 °C @ 0 cm, -7.7 °C @ 10 cm, -5.7 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -4.8 °C @ 40 cm, -4.6 °C @ 60 cm, -4.5 °C @ 80 cm, -4.4 °C @ 100 cm, -4.3 °C @ 120 cm 1 test connected to snow profile

Snow Cover

Some snow drift Wind slab (hard slab) Dry Vekslande mellom bærande fokksnø og skare. Lite pålagring trass nedbør og mykje vind i går kveld og i natt. Lett å sjå gamle dreneringsriller og skred. I enkelte djupare søkk i fjellet har fokksnøen nok lagt seg.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Bærande fokksnø eller skare. Nedbøren frå siste døgnet har blitt frakta vekk av mykje vind. Gode bindingar mellom gammal skare og fokksnø. Vanskelig å løyse ut LBT og størrelse 1 på skred. Frå ca kl 11 i morgon (23/1-20) skal nedbørsmengden auke, i kombinasjon med sterk kuling frå vest. Ein kan då forvente pålagring i austvendte heng. Skred vil då eventuelt løyse ut i den nye snøen. Forecast too high Som nevnt over på Tyin er det gode bindingar i mellom skarelaga og fokksnøen i snødekket, og lite pålagring av snøen som har kome siste døgnet. Lite snø tilgjengeleg for transport.

ObsID: 209315

Jotunheimen / VANG

Snow

22.01.2020 kl. 10:26

1095 masl

paul@wyssen (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  paul@wyssen

Avalanche Activity

22. Jan. 0-6 Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. E, SE. Above 800 masl To skred har gått nedenfor slavler og åpenbare leheng. Lite forplantning, trolig gått kun på hardhetsforskjeller i fokksnøen.

ObsID: 209191

Jotunheimen / VANG

Snow

22.01.2020 kl. 10:20

1230 masl

paul@wyssen (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  paul@wyssen

Avalanche Observation

22. Jan 00:20 Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released E-facing Avalanche release at 1234 masl and ended at 1180 masl Lee side Mellvike brattheng Gått i lelomme. Blitt delvis nedføyka av vind i natt. Mulighet for at skredet gikk under varme på mandag også...

ObsID: 209190

Jotunheimen / LOM

Snow

22.01.2020 kl. 10:00

1468 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  aanon@forsvaret Comment:  Østvendt heng, trolig løst ut av fersk skavloppbygging etter siste 36t med vind og nedbør fra V-NV

Tests

ECTX Good Fokksnøflakene har ikke utpregede løse, svake lag under. Fokksnøen binder godt til underlaget i mange heng.

Weather

No precipitation -8 °C from NW ↘ Vinden var i dag morges mer nordlig enn varslet. Dagens leheng er mer mot SØ enn forventet. 10 m/s i morges og til midt på dagen. Rolige vindforhold resten av dagen og ut på kvelden.

Snow Cover

Moderate snow drift 15 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Ferske fokksnøflak mot SØ og S. Lite snø igjen i terreng for snøtransport med moderate vinder men dersom neste perioden med kraftig vind slår til vil det oppstå en god del snøtransport og da myke flakene som ligger i terrenget vil blåse inn i leheng.

Avalanche Activity

22. Jan. 18-24 Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. NE, E, SE. Between 1800 masl and 1300 masl Utløst av skavl og naturlig utløst. Minst et av skredene har gått ned på kantkorn ved bakken. Ellers flere skred i fokksnø-problemet etter krysslagring, også i heng mot S-SV.

ObsID: 209294

Jotunheimen / VANG

Snow

22.01.2020 kl. 09:55

1226 masl

paul@wyssen (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  paul@wyssen

Avalanche Observation

22. Jan 00:29 Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released NE-facing Avalanche release at 1220 masl and ended at 1205 masl Lee side Løsnet trolig i SØ-heng i le, også har skredet fulgt terrenget og dreid mot NØ. Stanset umiddelbart ved utflating, noen baller trillet lenger ned i neste bratte parti.

ObsID: 209183

Jotunheimen / VANG

Snow

22.01.2020 kl. 09:49

1095 masl

paul@wyssen (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  paul@wyssen

Weather

No precipitation -4.5 °C Middels snøfokk enkelte plasser i området. Generelt lite fokksnø.

Avalanche Observation

22. Jan 00:30 Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released E-facing Avalanche release at 1314 masl and ended at 1115 masl Lee side Mel 2 Tipper det har gått under sterk kuling i natt. Bruddkant har føyka igjen.

ObsID: 209173

Jotunheimen / VANG

Snow

22.01.2020 kl. 08:08

896 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps

Weather

No precipitation

Snow Cover

85 cm in total Some snow drift 4 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Usikker nysnømengde da det var blåst vekk fra måleplatene.

ObsID: 209159

Jotunheimen / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snow

22.01.2020 kl. 07:45

1088 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 209154

Jotunheimen / LOM

Snow

21.01.2020 kl. 12:18

1387 masl

Arnfinn@forsvaret (***)

Weather

No precipitation -2 °C 20 m/s from NW ↘ 95% clouds Snøfokk 10m over bakken. 100m sikt

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Økende høyere i terrenget.

Snow Cover

Moderate snow drift Crust Dry Skare etter mildværet siste døgn. Fersk fokksnø i lesider

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Skarelaget på toppen bryter lett, og under denne er det snø med en god del fukt i. Dette bør følges nøye med på videre, da det gir gode forhold for oppbyggende omvandling. I går var det til dels mye nedbør som regn, høyt til fjells (1500moh+). I dag har denne skaren fryst, og det kommer fersk fokksnø med vinden fra NV. Usikker på hvordan det er høyere oppe, da det ikke var sikt til å vurdere mer terreng. Forecast correct Som forventet. God beskrivelse av forholdene og skredproblemene i dette området.

ObsID: 209057

Jotunheimen / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snow

21.01.2020 kl. 10:45

1088 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

21. Jan 10:49 - 20. Jan 10:49 Loose dry avalanche 2 - Medium. Spontaneous release W. Between 1200 masl and 1100 masl Gjelder Fv53 Øvre Årdal - Tyin, Gått noen småskred ved Tyin/Tyinstølen

ObsID: 209036

Jotunheimen / VANG

Snow

21.01.2020 kl. 09:57

896 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Weather

No precipitation -0.8 °C

Snow Cover

85 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 500 masl Crust Moist

ObsID: 209011

Jotunheimen / LOM

Snow

21.01.2020 kl. 09:54

1333 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  aanon@forsvaret

Weather

Snow 15 m/s from NW ↘ 75% clouds Kraftig snøfokk og vindkast i fjellet

ObsID: 209009

Jotunheimen / VANG

Snow

21.01.2020 kl. 07:30

1114 masl

paul@wyssen (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen Comment:  Skredmasser synlige ca midt i bildet. Legg også merke til snøfokk i høyden.

Avalanche Observation

21. Jan 00:30 Wet loose-snow avalanche 1 - Small Naturaly released -facing Avalanche release at 1122 masl and ended at 1060 masl Steep slope Tørv 1.5 Egentlig flere små skred i et svært begrenset område (som vist på kart). Observert på webcam. Kan ha godt i 3-4-tiden i natt, siden det var da nedbør og vind var på sitt mest intense og det fortsatt var varmegrader.

ObsID: 209032

Jotunheimen / VANG

Snow

20.01.2020 kl. 20:40

1155 masl

paul@wyssen (****)

Avalanche Observation

20. Jan 20:40 Naturaly released E-facing Avalanche ended at 1107 masl Langøddin Etter observasjon fra brøytesjåfør. Tidspunkt stemmer antageligvis ganske godt. Stoppet 100 m fra vei. Dette er sannsynligvis i overgangen til slakere terreng, og skredet er derfor trolig lite. Har ikke bilde pga mørke og dårlig vær.

ObsID: 207968

Jotunheimen / VANG

Snow

20.01.2020 kl. 19:44

1142 masl

paul@wyssen (****)

Weather

2 °C 14 m/s from NW ↘ Værdata fra automatisk værstasjon på skredtårn på 1200 moh. Blåst fra NV med snitt på 10 m/s siste 24t på langs vestsiden av Tyin.

Avalanche Observation

20. Jan 19:45 Naturaly released -facing Avalanche ended at 1120 masl Støl 2 Etter observasjon fra brøytesjåfør. Stoppet 200 m fra vei. Mulig lite (1-1.5), uten at det er tatt bilde pga mørke og dårlig vær.

ObsID: 207967

Jotunheimen / LOM

Snow

20.01.2020 kl. 15:21

1437 masl

Eirik@Forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN8@9cmQ3 Medium

ECTP26@66cmQ3 Good

Weather

Rain 2 °C 15 m/s from SW ↗ 100% clouds

Danger Sign

Quick temperature change Område: Generelt på fjellet

Snow Profile

9 cm 1F MF/RG M, 1 cm 4F DF M, 14 cm P RG M, 2 cm 1F DF/RG D, 39 cm P MF D, 1 cm I MFcr D, 4 cm P MF/FC D, 1 cm I MFcr D, 20 cm P FC/MF D 2 tests connected to snow profile

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Moist

ObsID: 207946

Jotunheimen / LOM

Snow

20.01.2020 kl. 14:15

1457 masl

Andreas@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTP29@82cmQ3 Good

ECTN16@20cmQ3 Good

Weather

Drizzle 2.2 °C 80% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large SW

Danger Sign

Quick temperature change

Snow Profile

20 cm 4F DFbk 1 mm V, 1 cm F DF M, 30 cm 1F/P RG M, 0.5 cm I MFcr, 30 cm P MF/MFpc, 10 cm F FCxr 2 mm 2 tests connected to snow profile

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab)

ObsID: 207951

Jotunheimen / LOM

Snow

20.01.2020 kl. 14:00

1455 masl

Sondre@Forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN15@15cmQ3 Good

ECTN1@2cmQ2 Medium

Weather

Rain 2 °C 4 m/s from N ↓ 90% clouds

Snow Profile

2 cm 4F RG M, 13 cm 1F RG M, 75 cm P MFpc D 1 test connected to snow profile

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) Moist

ObsID: 209001

Jotunheimen / LOM

Snow

20.01.2020 kl. 13:27

1409 masl

red@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

RB7

ECTN23@13cmQ3 Brudd i kantkornlag

Weather

2.2 °C 10 m/s from NW ↘ 100% clouds

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium SE, S, SW Lag gikk på ECTN 23 @15 cm Q3, men fikk RB7, derav vanskelig å løse ut. Pit i 35graders helning.

Danger Sign

Quick temperature change Område: Generelt på fjellet

Snow Profile

10 cm 1F RG/DFbk M, 1 cm K MFcr D, 1 cm 4F FCxr D, 30 cm P RGlr/MFpc D, 5 cm 4F FC D 1 test connected to snow profile

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) Moist

ObsID: 208991

Jotunheimen / LOM

Snow

20.01.2020 kl. 13:06

1467 masl

Jokke@forsvaret (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Jokke@forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTX Good

Snow Profile

5 cm 4F DF W, 15 cm 1F RG D, 1 cm K MFcr D, 20 cm P MF M, 1 cm K MFcr, 5 cm 1F MF/FC, 1 cm K MFcr, 30 cm P MF

ObsID: 207949

Jotunheimen / LOM

Snow

20.01.2020 kl. 12:27

1414 masl

Sondre@Forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTP12@25cmQ3 Good

Weather

Rain 2 °C 3 m/s from N ↓ 90% clouds

Avalanche Problems

Wet slab avalanche The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium W

Danger Sign

Quick temperature change

Snow Profile

25 cm 4F DFbk M-W, 35 cm P RG M, 0.5 cm K MFcr, 4.5 cm 4F FCxr D-M 1 test connected to snow profile

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) Moist

ObsID: 207947

Jotunheimen / LOM

Snow

20.01.2020 kl. 12:24

1436 masl

Stegen@forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

CTH25@12cmQ3 Good

ECTX Good

Weather

Rain 1.2 °C 100% clouds

Danger Sign

Quick temperature change Område: Generelt på fjellet

Snow Profile

3 cm F MFsl V, 6 cm 4F+/1F RG M, 1 cm 4F DF D-M, 15 cm 1F/P RG/RGsr D, 1 cm 4F DF D, 30 cm 1F/P+ RGsr/MFpc D, 0.5 cm K MFcr, 5 cm 1F MFpc/FCxr, 8 cm K MFcr/MFpc, 7 cm 1F+ MFpc/FCxr 0 °C @ 0 cm, -1.2 °C @ 5 cm, -2 °C @ 10 cm, -3.6 °C @ 20 cm, -3.3 °C @ 40 cm, -2.6 °C @ 60 cm, -1.8 °C @ 70 cm 2 tests connected to snow profile

Snow Cover

No snowdrift Wet loose snow Wet

Avalanche Activity

20. Jan. During the day No avalanche activity

ObsID: 207948

Jotunheimen / LOM

Snow

20.01.2020 kl. 12:00

1377 masl

Arnfinn@forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Drizzle 2 °C 10 m/s from NW ↘ 90% clouds

Danger Sign

Much water in the snow Yr og regn utover dagen har gitt mye våt snø de øverste 10cm i snødekket, spesielt i vestlige og nordlige hellinger. Fuktig nedover til ca 25cm.

Snow Profile

2 cm 1F RG 1 mm/0 mm V, 5 cm 1F RG 1 mm/0 mm W, 15 cm P RG 1 mm/0 mm M, 60 cm P RG 1 mm/0 mm D, 20 cm P MF 1 mm/0 mm D 0.8 °C @ 0 cm, -1.7 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -3.8 °C @ 40 cm, -3.2 °C @ 60 cm, -3 °C @ 80 cm, -2.7 °C @ 90 cm Temp på 80cm er tatt under skarelag

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Wet Vått øverste 10cm pga mildvær og regn. Fuktig også videre ned til ca 25 på dette stedet

ObsID: 207941

Jotunheimen / LOM

Snow

20.01.2020 kl. 11:59

1383 masl

red@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  red@forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTP3@54cmQ3 Brudd i kantkornlag under skare.

Weather

Sleet 2.2 °C 10 m/s from NW ↘ 100% clouds Vindkast opp til 15m/s. Vekslende nedbør mellom snø/hagl til yr

Avalanche Problems

A big and identifiable crystal in the weak layer.

Danger Sign

Quick temperature change Område: Generelt på fjellet

Snow Profile

25 cm P RGwp M, 17 cm 1F RG D-M, 1 cm K MFcr D, 1 cm 4F FCxr D, 3 cm P RGlr/MFcl D, 1 cm K MFcr D, 4 cm P RGlr/MFcl D, 1 cm I MFcr D, 3 cm 4F FCxr D, 24 cm P RGsr/MF, 1 cm I MFcr D, 4 cm 4F FC D 0 °C @ 0 cm, -3.2 °C @ 10 cm, -3.4 °C @ 20 cm, -3 °C @ 40 cm, -2.2 °C @ 60 cm, -1.6 °C @ 80 cm, -2.6 °C @ 42 cm, -2.6 °C @ 43 cm, -2.6 °C @ 47 cm, -2.4 °C @ 48 cm, -1.4 °C @ 81 cm 1 test connected to snow profile Fuktig/vått de øverste 10cm, deretter antydning til fuktig neste 15cm.

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) Moist

ObsID: 207945

Jotunheimen / LOM

Snow

20.01.2020 kl. 11:49

1462 masl

Stegen@forsvaret (***)

Tests

ECTP18@50cmQ2 Medium

ObsID: 207942

Jotunheimen / LOM

Snow

20.01.2020 kl. 11:49

1462 masl

Stegen@forsvaret (***)

Tests

ECTP18@50cmQ2 Medium

ObsID: 207943

Jotunheimen / LOM

Snow

20.01.2020 kl. 11:46

1448 masl

Henning Kaspersen@Forsvaret (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTP11@9cmQ2 Medium Bruddet skjer i tørr nedføket nysnø rett under fuktig hardere fokksnø. Dette er i leside av regnværet.

Weather

Rain 1.6 °C 10 m/s from NW ↘ 100% clouds

Danger Sign

Quick temperature change Område: Generelt på fjellet

Snow Profile

3 cm P RGsr 0 mm W, 3 cm P RG 1 mm M, 2 cm 1F RG 1 mm, 4 cm F PP 3 mm D, 15 cm P RG 1 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 50 cm 1F RG 0 mm D 1 test connected to snow profile

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Other Wet

ObsID: 217445

Jotunheimen / Jotunheimen

Snow

20.01.2020 kl. 11:40

1431 masl

Simma@Forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN30

CTE26@85cmQ3

CTE17@24cmQ2

Weather

Sleet 1.8 °C 10 m/s from W → 100% clouds

Snow Profile

5 cm F RG 0 mm/0 mm W, 30 cm 4F RG 0 mm/0 mm M, 24 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm M, 8 cm 4F RG/MFpc 0 mm/0 mm M, 2 cm P MF 0 mm/0 mm M, 14 cm 4F MFpc/RG 0 mm/0 mm M -2.9 °C @ 10 cm, -3.4 °C @ 20 cm, -3.3 °C @ 40 cm, -2.8 °C @ 60 cm, -2 °C @ 90 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 207950

Jotunheimen / LOM

Snow

20.01.2020 kl. 11:34

1459 masl

aanon@forsvaret (*****)

Weather

Sleet 1.6 °C 10 m/s from W → 100% clouds Plussgrader og regn/sludd/snø på 1400 m.

ObsID: 207940

Jotunheimen / SKJÅK

Snow

20.01.2020 kl. 10:27

988 masl

Simen2v1 (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Simen2v1
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Simen2v1

Avalanche Observation

20. Jan 10:27 2 - Medium Naturaly released N-facing Avalanche release at 978 masl and ended at 682 masl Steep slope

Incident

Høy temp.stigning ila tirsdagen. Målt +9.5°C Snow

ObsID: 207952

Jotunheimen / VANG

Snow

20.01.2020 kl. 06:28

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Weather

Sleet 1.3 °C

Snow Cover

103 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Wet loose snow Wet

ObsID: 207848

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.