Avalanche forecast for Jotunheimen Sunday 2020-01-19

3
Considerable
Published:

Conditions are challenging. Be sure you have enough knowledge and experience before travelling in areas close to avalanche terrain. Be extra careful in lee areas with wind deposited snow. There are persistent weak layers in the snowpack.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from southwest., change to moderate gale from the west during the evening.
-10 °C to -6 °C at 1800 m a.s.l.
Plus degrees up to 900 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
3 mm precipitation.
Moderate gale from northwest., change to gale from the west during the evening.
-10 °C to -6 °C at 1800 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Jotunheimen / LOM

Snow

19.01.2020 kl. 14:56

996 masl

Albert (*****)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 207752

Jotunheimen / LOM

Snow

19.01.2020 kl. 14:47

992 masl

Albert (*****)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Siste fokksnøen igår kom i fuktig vær, og i dagens kaldere vær har det gitt et tynt skarelag. Dette bryter lett og gir litt ugreit føre. Under det laget pågår nå dannelse av kantkorn, og det bryter lett. Ellers samme struktur som tidligere, som domineres av fokksnølag avdelt av delvis omdannet nysnø. Dette har stabilisert seg noe, men over 1500 moh kan en gå ut fra at det går sakte. Ingen faretegn eller ferske skred. Dersom denne NV vinden gir fokksnøflak, vil det legge seg på et svakt lag av kant under brytende skare. Forecast correct Hovedinntrykket er fg 2 i dette området.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E above 1000 masl Som tidligere obs.

ObsID: 207751

Jotunheimen / LOM

Snow

19.01.2020 kl. 14:08

1485 masl

Albert (*****)

Weather

No precipitation -7 °C 6 m/s from NW ↘ 100% clouds Snøverflaten er preget av NV vind siste tumene, mens snøen er fordelt i nordlig sektor etter langvarige sørlig sterk vind.

ObsID: 207746

Jotunheimen / LOM

Snow

19.01.2020 kl. 14:05

1485 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Albert Comment:  NØvendt helling. Flere fokksnølag, 1F-P, avdeltbav lag med delvis omdannet nysnø, 4F. Under det øverste «fokksnøskarelaget» er det dannelse av kantkorn. F-4-F.

Snow Profile

ObsID: 207742

Jotunheimen / LOM

Snow

19.01.2020 kl. 14:00

1668 masl

Arnfinn@forsvaret (***)

Tests

LBT@40cmQ2 Hard vindpakket snøoverflate, bryter på sjikt i fokksnøen. Krever stor tilleggsbelastning.

ObsID: 207782

Jotunheimen / LOM

Snow

19.01.2020 kl. 13:55

1797 masl

Leo@forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN10@15cmQ3 Good

Snow Profile

5 cm F DF 0 mm/0 mm, 90 cm 4F/P RG/RG 0 mm/0 mm 1 test connected to snow profile

ObsID: 207778

Jotunheimen / LUSTER

Snow

19.01.2020 kl. 13:51

1687 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  aanon@forsvaret Comment:  Tydelig overgang mellom fokksnø og 4-5 mm kantkorn ved bakken. Bildet er tatt i ytterkant av flaket hvor det er tynt og sprekken var synlig. Flaket er på mer enn 2m tykkelse.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  aanon@forsvaret
Image Of Avalanche Problems
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Problems Copyright:  aanon@forsvaret

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Opplevd flere andre steder også siste uken

Snow Cover

No snowdrift 5 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Svært utbredt og godt utviklet kantkornlag (3-5mm) ved bakken. Har gitt drønn over flere dager men først i dag opplevde vi drønn under flak av betydning og i tilknytning til skredterreng. Østvendt helning.

Weather

No precipitation -9 °C 5 m/s from NW ↘ 50% clouds Mindre vind enn meldt!

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Over one meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE between 2000 masl and 1400 masl Beskrivelse ift henget vi jobbet oss gjennom. Laget finnes i alle himmelretninger men var svært godt utviklet og tykt i østvendt helning.

ObsID: 207816

Jotunheimen / LUSTER

Snow

19.01.2020 kl. 13:51

1680 masl

saaj@nortind (***)

Snow Profile

ObsID: 210361

Jotunheimen / LUSTER

Snow

19.01.2020 kl. 13:50

1691 masl

red@forsvaret (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  red@forsvaret Comment:  Sprekk i fokklag som kom etter drønn.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kraftig drønn når vi nærmer oss en steinformasjon som deler 2 heng, 24 graders helning, 4 skigåere med 20 meter mellomrom.

Snow Cover

Some snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry

Weather

No precipitation -8 °C 6 m/s from NW ↘ 50% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large SE, S, SW

Snow Profile

12 cm 1F RG D, 5 cm 4F DF D, 20 cm P RG D, 1 cm I MFcr D, 35 cm F FC D, 1 cm I MFcr D, 8 cm K MFpc

ObsID: 207803

Jotunheimen / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snow

19.01.2020 kl. 13:14

1088 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv53 Øvre Årdal - Tyin,

ObsID: 207730

Jotunheimen / LOM

Snow

19.01.2020 kl. 13:10

1374 masl

Albert (*****)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Albert Comment:  Kant ved bakken nedenfor skredet
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Albert Comment:  Som venta er det gått skred i heile den NØvendte sida av Kampen. Uvisst når, men ila siste par dager

Avalanche Activity

19. Jan. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release Specific steep slopes. NE. Above 1400 masl

ObsID: 207734

Jotunheimen / LOM

Snow

19.01.2020 kl. 12:40

1165 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Albert Comment:  Siste fokksnøen var lett fuktig og er nå skare som sprekker opp rundt skiene

Snow Cover

ObsID: 207716

Jotunheimen / LOM

Snow

19.01.2020 kl. 12:31

1097 masl

Samuel@forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

-3 °C 2.5 m/s from W → 85% clouds

Tests

CTV@73cmQ3 Medium Løsner ved/like over bakken

Snow Profile

7 cm 4F DF 1 mm, 23 cm 1F RG 1 mm, 0.5 cm I MFcr, 40 cm F FC 2 mm, 3 cm F FC 2 mm

ObsID: 207718

Jotunheimen / LOM

Snow

19.01.2020 kl. 11:25

1445 masl

Stegen@forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTX Good Lagdelig i fokksnø, men gir ikke utslag på tester

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry

Weather

No precipitation -10 °C 5 m/s 20% clouds

Avalanche Activity

19. Jan. During the day No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger

Snow Profile

10 cm 1F/P RGsr D, 10 cm P RGsr D, 80 cm K- MFpc D, 8 cm K MFcr, 6 cm 1F 1 test connected to snow profile

ObsID: 207772

Jotunheimen / LOM

Snow

19.01.2020 kl. 11:23

1362 masl

Arnfinn@forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

from W → 80% clouds Overskyet, minkende vind utover dagen. En del vindtransport av snø i høyden, sett på tur inn i området. Tydelige vindtegn på snøoverflaten i større heng opp mot Stetinden og Stehøe

Tests

ECTN3@10cmQ2 Medium 23gr helling, østvendt

Snow Profile

15 cm F DF 1 mm/0 mm D, 5 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 3 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 80 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 60 cm P/1F MF 1 mm/0 mm D 1 test connected to snow profile

ObsID: 207750

Jotunheimen / LUSTER

Snow

19.01.2020 kl. 11:20

1483 masl

red@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  red@forsvaret

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry

Tests

CTH24@140cmQ3 Brudd i kantkornlag mot bakken.

Snow Profile

10 cm 4F DF D, 44 cm 1F-P RGwp D, 2 cm P MFcr D, 26 cm P RG/MFpc D, 1 cm P MFcr D, 1 cm 4F FC D, 1 cm P MFcr D, 25 cm P MF/RGlr D, 10 cm F FC D -9.3 °C @ 0 cm, -5.4 °C @ 10 cm, -4.6 °C @ 20 cm, -3.6 °C @ 40 cm, -3 °C @ 60 cm, -1.8 °C @ 100 cm, -1 °C @ 120 cm, -2.6 °C @ 81 cm, -2.4 °C @ 85 cm, -3 °C @ 54 cm, -3 °C @ 56 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 207801

Jotunheimen / LUSTER

Snow

19.01.2020 kl. 11:20

1483 masl

red@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  red@forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry

Tests

CTH24@140cmQ3 Brudd i kantkornlag mot bakken.

Snow Profile

10 cm 4F DF D, 44 cm 1F-P RGwp D, 2 cm P MFcr D, 26 cm P RG/MFpc D, 1 cm P MFcr D, 1 cm 4F FC D, 1 cm P MFcr D, 25 cm P MF/RGlr D, 10 cm F FC D -9.3 °C @ 0 cm, -5.4 °C @ 10 cm, -4.6 °C @ 20 cm, -3.6 °C @ 40 cm, -3 °C @ 60 cm, -1.8 °C @ 100 cm, -1 °C @ 120 cm, -2.6 °C @ 81 cm, -2.4 °C @ 85 cm, -3 °C @ 54 cm, -3 °C @ 56 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 207802

Jotunheimen / LOM

Snow

19.01.2020 kl. 11:09

1371 masl

Haviman@forsvaret.no (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTX Good

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Snow Cover

Some snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry

Weather

Snow -6.6 °C 3 m/s from W → 30% clouds

Snow Profile

5 cm F PP D, 7 cm 1F DF D, 1 cm K MFcr D, 7 cm 1F RG/FC D, 2 cm K MFcr D, 58 cm P RG D, 10 cm K MFcr D, 10 cm 4F MF D -4.6 °C @ 0 cm, -4.4 °C @ 10 cm, -4.2 °C @ 20 cm, -3.4 °C @ 40 cm, -3 °C @ 60 cm, -2.4 °C @ 80 cm, -1.6 °C @ 100 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 207783

Jotunheimen / Tyin

Snow

19.01.2020 kl. 10:25

1176 masl

stian@wyssen (*****)

Avalanche Activity

19. Jan. During the day No avalanche activity Ingen skredaktivitet langs Fv. 53 Tyin - Årdal. God sikt på kamera.

ObsID: 207688

Jotunheimen / VANG

Snow

19.01.2020 kl. 10:08

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Snow Cover

104 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Weather

No precipitation -3 °C

ObsID: 207762

Jotunheimen / LOM

Snow

19.01.2020 kl. 10:00

1522 masl

Eirik@Forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN25@30cmQ2 Good

ECTN16@13cmQ2 Good

ECTN14@7cmQ2 Good

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) Dry

Weather

No precipitation

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium SW, W, NW

Snow Profile

7 cm P RG D, 1 cm 4F DF D, 5 cm 1F RG/DF D, 7 cm 4F DF/RG D, 10 cm P RG D, 60 cm P/K MF/RG D 3 tests connected to snow profile

ObsID: 207780

Jotunheimen / LOM

Snow

18.01.2020 kl. 15:14

827 masl

Albert (*****)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Svært variable forhold, med skiftende temperatur, vind, nedbør og snødekke. Hovedproblemet er fersk vindtransportert snø på et lag lausere delvis omdannet nysnø. Det finnes i alle heng og forsenkninger i sektor nord, og mange steder er det fhv lett å trigge. Skredene kan bli (svært) store. Fant også fokksnø på glatt skare, nedføyka rimlag og drønn i et begerkrystallag ved bakken. Mildere vær utover dagen, ca 0, kan gi stabilisering. Forecast correct

ObsID: 207583

Jotunheimen / LOM

Snow

18.01.2020 kl. 14:30

1541 masl

Sondre@Forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

CTH21@25cmQ2 Good

CTE2@5cmQ2 Medium

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i slakt terreng rett før høyden

Snow Cover

Some snow drift Some loose snow (1-10cm)

Weather

Snow -6 °C 5 m/s from SW ↗ 95% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium E

Snow Profile

5 cm F PP, 15 cm 4F DF, 0.5 cm K MFcr, 5.5 cm 1F FCxr, 94 cm P MFpc 2 tests connected to snow profile

ObsID: 207572

Jotunheimen / LOM

Snow

18.01.2020 kl. 14:10

1456 masl

Jokke@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTX Good

CTH27@21cmQ3 Good

CTH23@12cmQ3 Good

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet

Snow Cover

Some snow drift

Weather

No precipitation 7 m/s from W → 80% clouds

Snow Profile

1 cm 1F RGwp 0 mm/0 mm D, 29 cm 4F/1F RG/DF 1 mm/1 mm D, 1 cm P MF 0 mm/0 mm, 7 cm 1F RG/MFpc 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 23 cm P MF 0 mm/0 mm, 10 cm 1F MFpc 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 1F MF/FC 1 mm/0 mm, 9 cm P MFpc 0 mm/0 mm, 1 cm 1F MF/FC 0 mm/0 mm, 9 cm P MFpc 0 mm/0 mm, 18 cm F FC/DH 0 mm/0 mm -4.2 °C @ 0 cm, -4.4 °C @ 10 cm, -4.2 °C @ 20 cm, -3.5 °C @ 40 cm, -3.2 °C @ 60 cm, -2.6 °C @ 80 cm, -2 °C @ 100 cm, -2 °C @ 111 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 207574

Jotunheimen / LOM

Snow

18.01.2020 kl. 13:58

1236 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Albert Comment:  Fokksnø på nysnø /
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@55cmQ2 3-4 mellomharde slag

LBT@11cmQ1 5 lette slag

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, NW

Snow Profile

10 cm 1F RG 1 mm D, 4 cm F DF 2 mm D, 40 cm 1F RG 1 mm D, 4 cm 4F DF 2 mm D, 50 cm P RG 0 mm D Snødybde i profilen 290 cm. NØvendt. Lett snødrift.

ObsID: 207579

Jotunheimen / LOM

Snow

18.01.2020 kl. 13:40

1055 masl

Andreas@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN12@46cmQ3 Good

ECTN6@46cmQ3 Good

CTH22@46cmQ3 Good

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Skred var gått i motsatt himmelretning

Snow Cover

No snowdrift Dry

Weather

No precipitation -0.6 °C 2 m/s from SE ↖ 70% clouds

Snow Profile

25 cm 1F RG 1 mm D, 0.5 cm 4F FCxr/MFpc, 2.5 cm 4F DF D, 18 cm 1F/P RG 1 mm D, 0.5 cm K MFcr, 33.5 cm K MFpc 2 mm D-M -2.6 °C @ 0 cm, -2.3 °C @ 10 cm, -2 °C @ 20 cm, -1.5 °C @ 40 cm, -1.3 °C @ 60 cm, -1 °C @ 80 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 207571

Jotunheimen / LOM

Snow

18.01.2020 kl. 13:07

1087 masl

Albert (*****)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: I begerkrystall i botn

ObsID: 207578

Jotunheimen / LOM

Snow

18.01.2020 kl. 12:50

1023 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Albert

Snow Cover

ObsID: 207576

Jotunheimen / LOM

Snow

18.01.2020 kl. 12:47

1592 masl

Arnfinn@forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN10@20cmQ3 Medium ECTN10@20cm Nedføyket nysnø

Snow Profile

5 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 2 cm F DF 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 5 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 2 cm F DF 1 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 60 cm P MF 1 mm/0 mm D 1 test connected to snow profile

ObsID: 207555

Jotunheimen / LOM

Snow

18.01.2020 kl. 12:45

1585 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  aanon@forsvaret

Snow Cover

Some snow drift

Weather

Snow -6 °C 5 m/s from W → 100% clouds Svak vind. Moderat nedbør. Lite snøtransport.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Avtakende faregrad. Skredproblemet (nedføyket løs ubunden snø)stabiliserer seg

Tests

ECTN23@40cmQ3 Medium

ECTN22@25cmQ2 Medium

ECTN11@12cmQ2 Medium

Danger Sign

No signs observed Lite snøfokk. Noen drønn mot toppen av høydedrag, men ikke i bratte heng eller der det ligger flak av betydning

Snow Profile

ObsID: 207561

Jotunheimen / LOM

Snow

18.01.2020 kl. 12:45

1295 masl

Henning Kaspersen@Forsvaret (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Deler av skredbanen og utløp sonen

Avalanche Activity

18. Jan. 0-6 Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. NE, E, SE. Above 0 masl Gått et flakskred på en normal skredbane, ikke mulig å observere løsneområdet.

ObsID: 207535

Jotunheimen / LUSTER

Snow

18.01.2020 kl. 12:28

1768 masl

saaj@nortind (***)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  saaj@nortind

Tests

LBT Ingen utslag på LBT i fokksnøen. Det eneste som kan løsne her er det øverste laget med løssnø.

ObsID: 207556

Jotunheimen / LUSTER

Snow

18.01.2020 kl. 12:19

1768 masl

Eirik@Forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright: 
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright: 

Tests

CTN Good

Danger Sign

Snow Cover

110 cm in total Some snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry

Weather

Snow -6 °C 10 m/s from W → 100% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter Very difficult to trigger 2 - Medium NE

Snow Profile

10 cm 1F DF 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 2 cm P FC/MFpc 2 mm D, 1 cm K MFcr D, 17 cm 1F MFpc 2 mm D, 1 cm I MFcr D, 28 cm 1F/P MFpc 2 mm D, 1 cm K MFcr D, 5 cm 1F FC/MFpc 2 mm/2 mm D, 11 cm K MFcr D, 2 cm P MF/FC 2 mm/2 mm D, 21 cm K MFpc 2 mm D, 10 cm 4F MF/FC 2 mm/2 mm D -5 °C @ 0 cm, -4.6 °C @ 10 cm, -4.3 °C @ 20 cm, -3.7 °C @ 40 cm, -3.1 °C @ 60 cm, -2.6 °C @ 80 cm, -2.5 °C @ 100 cm, -2.2 °C @ 110 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 207565

Jotunheimen / LOM

Snow

18.01.2020 kl. 11:53

864 masl

Albert (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Albert

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift 6 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Tests

ECTN13@20cmQ2 Medium Brudd i et 2 mm rimlag.

ObsID: 207577

Jotunheimen / Jotunheimen

Snow

18.01.2020 kl. 11:23

1431 masl

Simma@Forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN30

CTE22@79cmQ3

CTE2@50cmQ2 Medium

Danger Sign

Whumpf sound

Weather

Snow -6 °C 7 m/s from W → 100% clouds

Snow Profile

3 cm F PP 0 mm/0 mm D, 9 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 36 cm P RG 1 mm/0 mm D, 22 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 8 cm P RG 1 mm/0 mm D, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 9.5 cm 4F FCxr 2 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 11 cm K MF 2 mm/0 mm D, 50 cm P MFpc 1 mm/0 mm D, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D -6 °C @ 0 cm, -6.1 °C @ 10 cm, -6.3 °C @ 20 cm, -5.7 °C @ 40 cm, -4.5 °C @ 60 cm, -4 °C @ 78 cm, -4 °C @ 80 cm, -3.7 °C @ 88 cm, -3.3 °C @ 100 cm, -3 °C @ 120 cm, -2.7 °C @ 140 cm, -2.6 °C @ 150 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 207564

Jotunheimen / LOM

Snow

18.01.2020 kl. 11:00

1741 masl

Arnfinn@forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

150 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Weather

No precipitation -6 °C 5 m/s from SW ↗ 100% clouds Lokale variasjoner, men stort sett sørvestlig retning. Noe snødrev langs bakken, og tidvis redusert sikt i høyden.

Avalanche Danger Assessment

Fokksnøen stabiliserer seg gradvis, og viser liten evne til bruddforplantning. Fremdeles løs snø tilgjengelig for vindtransport, og det meldes opp til kuling i fjellet også i morgen. Vi har ikke funnet skredproblemet vedv. svake lag på denne turen.

Tests

ECTN7@15cmQ2 Medium

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW between 1800 masl and 1300 masl

Snow Profile

20 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm P RG/RGwp 0 mm/1 mm D, 79 cm 1F RG 1 mm D, 30 cm P RG 1 mm D, 10 cm K RG 0 mm D, 10 cm 1F/1F-P RG/FCso 0 mm/1 mm D, 10 cm 4F FC 2 mm D -6 °C @ 0 cm, -6.7 °C @ 10 cm, -6.4 °C @ 20 cm, -6 °C @ 30 cm, -5.9 °C @ 40 cm, -5.5 °C @ 60 cm, -5 °C @ 80 cm, -4.6 °C @ 100 cm, -4.3 °C @ 120 cm, -4.3 °C @ 140 cm, -4.3 °C @ 160 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 207563

Jotunheimen / LUSTER

Snow

18.01.2020 kl. 10:21

1524 masl

Haviman@forsvaret.no (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

CTN

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry

Weather

Snow -4 °C 3 m/s from SW ↗ 80% clouds

Snow Profile

11 cm 4F DF 0 mm D, 17 cm 1F RG 1 mm D, 6 cm P RG 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 1 cm 1F D, 8 cm P RG 1 mm D, 11 cm K RG 1 mm D, 36 cm 4F/1F FC/MFpc D, 8 cm F FC/DH D -4.7 °C @ 0 cm, -4.2 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -3.1 °C @ 40 cm, -2.4 °C @ 60 cm, -1.6 °C @ 80 cm, -1 °C @ 100 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 207570

Jotunheimen / LOM

Snow

18.01.2020 kl. 10:06

1502 masl

red@forsvaret (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  red@forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  red@forsvaret Comment:  Rimlag @ 47cm

Tests

RB 6 @ 38cm Q3. Brudd i kantkrystallag over skare. Tatt 3 meter nord for pit.

RB 2 @ 9cm Q3. Tatt 3m nord for pit.

PST 98/100 End @ 30cm. Rimlag. Tatt 3 meter vest for pit.

ECTX

CTH30@58cmQ2

CTM11@15cmQ2

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

Some snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry

Weather

-4 °C from SW ↗ 90% clouds

Snow Profile

9 cm F DF D, 0.5 cm P RGwp D, 19.5 cm 1F/P RG 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 8 cm P RGlr 0 mm D, 0.5 cm F FC D, 1 cm K MFcr D, 0.5 cm F FC D, 8 cm 1F-P RGlr 1 mm D, 0.5 cm F SH 10 mm D, 66 cm P MFpc/RGlr 1 mm D, 16 cm 1F MFpc D, 10 cm F FC/DH D -4.9 °C @ 0 cm, -5 °C @ 8.5 cm, -5 °C @ 9.5 cm, -5 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4.5 °C @ 40 cm, -4.2 °C @ 60 cm, -3.6 °C @ 80 cm, -3.2 °C @ 100 cm, -2.6 °C @ 120 cm, -2 °C @ 140 cm, -4.4 °C @ 29 cm, -4.4 °C @ 30 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 207818

Jotunheimen / VANG

Snow

18.01.2020 kl. 09:40

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Leif@ObsKorps

Snow Cover

105 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry

Weather

No precipitation -0.5 °C

ObsID: 207504

Jotunheimen / LOM

Snow

17.01.2020 kl. 15:50

1399 masl

Haviman@forsvaret.no (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

CTN Good

ECTX Good

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet

Snow Cover

140 cm in total Some snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

Snow -2 °C 5 m/s from S ↑ 100% clouds

Avalanche Problems

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm.

Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm.

Snow Profile

15 cm F DF D, 36 cm 4F/1F RG/DF D, 0.5 cm F FC D, 2 cm P MFcr D, 2 cm 4F MFpc/MFpc D, 3 cm P MFcr D, 1 cm 4F MFpc/FC D, 58 cm P/K MFpc/MFcl M, 10 cm K FC D -3 °C @ 0 cm, -3.6 °C @ 10 cm, -3.6 °C @ 20 cm, -3.7 °C @ 40 cm, -3.3 °C @ 51 cm, -3.4 °C @ 61 cm, -3.3 °C @ 80 cm, -3 °C @ 100 cm, -2.9 °C @ 120 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 207445

Jotunheimen / LOM

Snow

17.01.2020 kl. 15:10

961 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Albert Comment:  På flaten ved Presten, fram mot Leirvassbu er det 228 cm snødybde. Tørr snø her, lett fuktig opp til ca 1100-1150 moh.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Snow Cover

228 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 207441

Jotunheimen / LOM

Snow

17.01.2020 kl. 14:12

911 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Albert Comment:  Mot Høgskriubrean. Ingen ferske skred

Snow Cover

ObsID: 207425

Jotunheimen / LOM

Snow

17.01.2020 kl. 13:41

912 masl

Albert (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Albert Comment:  Litt nysnø som har kommet i rolig vær her, ellers vindpreget.

Weather

Snow 0 °C 4 m/s from NW ↘ 100% clouds Lavt skydekke og dårleg sikt.

ObsID: 207419

Jotunheimen / LOM

Snow

17.01.2020 kl. 12:59

1793 masl

red@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTP22@23cmQ2 Brudd i rimlag.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Snow Cover

Some loose snow (1-10cm) Dry

Weather

Snow 2.7 °C 6 m/s from S ↑ 100% clouds Vesklende vindforhold, fra vindstille til kast opp til 12 m/s. Bygevær.

Avalanche Problems

Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger N Rimlag er vanskelig å løse ut grunnet hardt lag over som er vanskelig å påvirke for en skiløper.

Snow Profile

3 cm F PP 0 mm/0 mm D, 20 cm K RGwp 0 mm/0 mm D, 1 cm F SHsu 2 mm/0 mm D, 16 cm P RGxf 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 14 cm F FC 3 mm/0 mm D, 10 cm K MFpc 0 mm/0 mm D, 15 cm F FCxr 2 mm/3 mm D -5.4 °C @ 40 cm, -5.6 °C @ 25 cm, -6 °C @ 20 cm, -6 °C @ 10 cm, -3 °C @ 0 cm, -5 °C @ 60 cm, -4.9 °C @ 80 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 207444

Jotunheimen / LOM

Snow

17.01.2020 kl. 12:41

1793 masl

saaj@nortind (***)

Image Of Notes
Image 1 of 3 Of:  Notes Copyright:  saaj@nortind
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Store variasjoner på utberedelse over et lite område. Men kan se for meg at det finnes i større leformasjoner også. Rimlaget bryter relativt lett og glatt på LBT, men det overliggende laget er veldig hardt og det er vanskelig å påvirke med kompresjonstester, og enda vanskeligere om blokka ikke er 100% frigjort.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Oversiden av bruddflaten

Weather

Snow -2.5 °C 6 m/s from S ↑ 100% clouds Mindre vind i dag, 10cm med ganske lite påvirket nysnø på bakken.

Notes

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, NW above 1700 masl Den nedføykete nysnøen virker å ha stabilisert seg en god del i fra i går og onsdag. Lite sprekker og vanskeligere å påvirke i dag.

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium NE above 1800 masl

ObsID: 207437

Jotunheimen / LOM

Snow

17.01.2020 kl. 12:37

1410 masl

aanon@forsvaret (*****)

Tests

ECTP15@30cmQ2 Medium Flere flak fokksnø med ulike tykkelser fra 10-20 cm.

Danger Sign

Recent snowdrift Gårsdagens vind har fyllt lesider med ferske, myke flak. Nedføykede løse lag (2-3 sjikt) ikke stabilisert.

Weather

Snow -3 °C 5 m/s from SW ↗ 100% clouds Det har snødd noe mer enn varslet, 5-7 cm.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft.

ObsID: 207436

Jotunheimen / LOM

Snow

17.01.2020 kl. 12:34

1399 masl

Haviman@forsvaret.no (Unknown)

Tests

ECTP15@30cmQ2 Medium Bruddet gikk i et nedføyket lag av nysnø.

Danger Sign

Recent cracks Område: Generelt på fjellet

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Notes

Har fullstendig laginndeling på gropen vi lagde et par meter ifra. Grunnet til at vi tok denne testen var for å sjekke det nedføykete laget med nysnø.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger

Snow Profile

1 test connected to snow profile Tok en test ned til bakken et par meter bortenfor

ObsID: 207447

Jotunheimen / SKJÅK

Snow

17.01.2020 kl. 12:09

1178 masl

Hallgeir@NVE (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

280 cm in total No snowdrift Storm slab (soft slab) Dry Like ved, der snødekket var tynt, var det tegn til kantkorn i lag ved bakken, men det virka som at mye var smelteomvandla. Dog svørt laust lag på 1-3 cm (variabelt mot lyng). Mye snø ser ut til å ha blåst ned i skogen under 1000 moh.

Weather

Snow 5 m/s 100% clouds

Tests

LBT@63cm Good Blokka løsna i et slett, ru brudd etter et par spark i blokka

LBT15@29cm Good Blokka gikk i oppløysing, men viste tegn til bruddflate

Avalanche Activity

17. Jan. During the day No avalanche activity Men lite sikt og få skredutsatte heng i området.

Snow Profile

17 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 29 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 17 cm P RG 0 mm/0 mm D, 15 cm K MF 2 mm/0 mm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 207396

Jotunheimen / SKJÅK

Snow

17.01.2020 kl. 11:44

1051 masl

Hallgeir@NVE (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallgeir@NVE

Snow Cover

No snowdrift Other Skare på avblåste plassa

ObsID: 207389

Jotunheimen / SKJÅK

Snow

17.01.2020 kl. 11:20

949 masl

Hallgeir@NVE (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Hallgeir@NVE

Weather

Snow -0.5 °C 6 m/s from S ↑ 90% clouds Enkelte snøbyger

ObsID: 207384

Jotunheimen / LOM

Snow

17.01.2020 kl. 11:07

1413 masl

Eirik@Forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

CTH21@47cmQ2 Good

CTM12@36cmQ2 Medium

CTE7@16cmQ3 Medium

ECTX Good

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vi fikk drønn i snøen der drt var tynt snølag

Snow Cover

131 cm in total No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

Snow 2.9 °C 5 m/s from SW ↗ 100% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE

Snow Profile

5 cm F PP 1 mm D, 11 cm 4F DF 1 mm D, 20 cm P RG 1 mm D, 3 cm 4F DF 1 mm D, 26 cm P RG 1 mm D, 2 cm 1F DF 1 mm D, 22 cm P RG 1 mm D, 1 cm K MFcr, 8 cm P RG 1 mm D, 2 cm K MFcr, 0.5 cm 1F FCxr 2 mm D, 11 cm K MFcl 0 mm D, 1.5 cm I MFcr, 2.5 cm P FCxr 2 mm D, 0.5 cm K MFcr, 15 cm F FCxr/FCso 1 mm/2 mm D -2.4 °C @ 0 cm, -4 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -4 °C @ 40 cm, -3.7 °C @ 60 cm, -3.2 °C @ 80 cm, -2.5 °C @ 100 cm, -2.4 °C @ 100.5 cm, -2 °C @ 111.5 cm, -2 °C @ 112 cm, -1.9 °C @ 115 cm, -1.9 °C @ 114.5 cm, -3 °C @ 89 cm, -3 °C @ 90 cm, -2 °C @ 120 cm, -1.5 °C @ 131 cm 4 tests connected to snow profile

ObsID: 207448

Jotunheimen / LOM

Snow

17.01.2020 kl. 11:00

1399 masl

Stegen@forsvaret (***)

Weather

Snow Nysnøgrense

ObsID: 209040

Jotunheimen / LOM

Snow

17.01.2020 kl. 10:30

1553 masl

Leo@forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

CTH21@25cmQ2 Good

ECTN3@25cmQ2 Medium

Danger Sign

Recent snowdrift

Snow Profile

0.5 cm F PP 2 mm/0 mm D, 20 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 43 cm 1F/P RG 1 mm/0 mm D, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 73 cm P MF/RG 0 mm/0 mm D, 1.5 cm P MF 1 mm/0 mm D, 7 cm P RG/MF 1 mm/0 mm D, 4 cm P MF 0 mm/0 mm D, 30 cm P/1F MF/RG 1 mm/0 mm D-M, 5 cm 4F FC 2 mm/0 mm M -4 °C @ 0 cm, -4.7 °C @ 10 cm, -4.6 °C @ 20 cm, -4.3 °C @ 40 cm, -3.9 °C @ 60 cm, -3.6 °C @ 64 cm, -3.4 °C @ 66 cm, -3.3 °C @ 80 cm, -3 °C @ 100 cm, -2.4 °C @ 120 cm 2 tests connected to snow profile Test tatt i 27 grader helning, mot øst.

ObsID: 207420

Jotunheimen / LOM

Snow

17.01.2020 kl. 10:17

1574 masl

red@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN4@10cmQ2

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Snow Cover

Some snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry

Weather

-3.3 °C 6 m/s from S ↑ 100% clouds Varierende vindstyrke, kast opp til 12m/s

Snow Profile

10 cm F PP/DF 1 mm D, 15 cm 4F DF 1 mm D, 13 cm P RG 1 mm D, 22 cm 1F RG, 25 cm P RG 0 mm D, 25 cm P-K RG 0 mm D 1 test connected to snow profile

ObsID: 207457

Jotunheimen / LOM

Snow

17.01.2020 kl. 10:16

1636 masl

Jokke@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTP21@28cmQ2 Medium

CTE10@28cmQ2 Medium

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

Snow Cover

Some snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry

Weather

Snow -3.8 °C 10 m/s from S ↑ 100% clouds

Snow Profile

5 cm F PP D, 19 cm P RG D, 3 cm 1F RGxf, 0.5 cm K MFcr, 76.5 cm P RG D, 10 cm F FC/DHcp -5 °C @ 0 cm, -5.3 °C @ 10 cm, -5.4 °C @ 20 cm, -5.1 °C @ 40 cm, -5.1 °C @ 60 cm, -4.6 °C @ 80 cm, -4 °C @ 100 cm, -3.7 °C @ 115 cm

ObsID: 207443

Jotunheimen / LOM

Snow

17.01.2020 kl. 10:13

1577 masl

Henning Kaspersen@Forsvaret (*****)

Tests

ECTX Good På denne høyden er stabiliteten god, blir spennende å følge skarelaget høyere opp for å se om det er mer utpreget kankorn under skare.

Snow Profile

5 cm F PP 2 mm, 10 cm 1F DF/RG, 3 cm 4F DF, 30 cm 1F RG 1 mm, 0.3 cm P MFcr, 1 cm 4F MF 1 mm, 0.5 cm P MFcr, 1 cm 4F FCxr/MF 1 mm/1 mm, 40 cm P MFpc 1 mm, 10 cm 4F MF 1 mm, 5 cm 4F MF/FC 1 test connected to snow profile

ObsID: 207433

Jotunheimen / LOM

Snow

17.01.2020 kl. 09:39

1528 masl

laffen@forsvaret (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  laffen@forsvaret

Weather

Snow 2 m/s from SW ↗ 100% clouds

ObsID: 207554

Jotunheimen / VANG

Snow

17.01.2020 kl. 09:21

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps

Snow Cover

109 cm in total No snowdrift 7 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry

Weather

Snow -1 °C 0 m/s 100% clouds

ObsID: 207363

Jotunheimen / LOM

Snow

17.01.2020 kl. 08:54

1405 masl

Henning Kaspersen@Forsvaret (*****)

Weather

Snow 4 m/s from S ↑ 100% clouds Har i løpet av natt og morgen kommet ca 4 cm snø. Ingen snøfokk i bunn av dalen.

ObsID: 207376

Jotunheimen / Jotunheimen

Snow

16.01.2020 kl. 15:14

1431 masl

Simma@Forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow -2.9 °C 15 m/s from W → 100% clouds

Tests

ECTP17@53cmQ2

ECTN11@22cmQ3

ECTN1@8cmQ3

CTE11@53cmQ2

CTE7@22cmQ2

CTE1@8cmQ2

Snow Profile

22 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 43 cm 1F/4F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 18 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 60 cm P RG 0 mm/0 mm D, 0.5 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F/P MF/FC 0 mm/0 mm D -3.8 °C @ 10 cm, -4.1 °C @ 20 cm, -5 °C @ 40 cm, -5.2 °C @ 60 cm, -4.7 °C @ 80 cm, -4.3 °C @ 100 cm, -3.8 °C @ 120 cm, -3.2 °C @ 140 cm, -2.8 °C @ 160 cm, -2.4 °C @ 165 cm 5 tests connected to snow profile

ObsID: 207279

Jotunheimen / LOM

Snow

16.01.2020 kl. 14:23

1463 masl

Haviman@forsvaret.no (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTP9@40cmQ2 Medium

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Snow Cover

120 cm in total Moderate snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

Snow -3 °C 12 m/s from SE ↖ 80% clouds Mye vind i kastene. Problemer med å stå oppreist

Snow Profile

6 cm F DF D, 40 cm P RG D, 2 cm P MFcr D, 11 cm 1F RG/MF D, 44 cm P MF D, 20 cm F FC D -3.7 °C @ 0 cm, -3.3 °C @ 10 cm, -3.3 °C @ 20 cm, -3.3 °C @ 40 cm, -2.6 °C @ 60 cm, -2 °C @ 80 cm, -1.1 °C @ 100 cm, -1 °C @ 120 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 207285

Jotunheimen / LOM

Snow

16.01.2020 kl. 13:19

1480 masl

saaj@nortind (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN14@27cmQ2 Good

CTE9@27cmQ2 Kantkorn mellom skarelag

CTE4@10cmQ2 Nedføyket svakt lag med nysnø

Danger Sign

Recent snowdrift

Notes

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium S, SW, W above 1400 masl Skredproblemet virker ikke særlig aktivt, ikke veldig lett å påvirke og forplantet seg ikke.

Snow Profile

0.5 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 5.5 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 11.5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 8 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 62 cm 1F/P MF 0 mm/0 mm, 10 cm 4F FC 0 mm/0 mm D -3.1 °C @ 0 cm, -3.4 °C @ 10 cm, -3.3 °C @ 20 cm, -2.9 °C @ 40 cm, -2.3 °C @ 60 cm, -1.5 °C @ 80 cm, -1 °C @ 100 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 207277

Jotunheimen / LOM

Snow

16.01.2020 kl. 13:16

1477 masl

red@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN1@7cmQ3

CTM11@91cmQ3 Utglidning i FC(MF)-lag mellom to MFcr-lag.

CTE1@7cmQ3

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Snow Cover

Moderate snow drift Very much loose snow (>30cm) Dry

Weather

Snow -2.7 °C 15 m/s from W → 90% clouds Vekslende vindforhold, fra vindstille opp til 20 m/s i kasta.

Snow Profile

7 cm F DF D, 28 cm 1F RG/DF D, 17 cm P RG D, 27 cm K RG D, 9 cm P MF/MFpc D, 1 cm K MFcr D, 2 cm 1F FC/MF D, 1 cm K MFcr D, 88 cm P MF/MFpc D -3.3 °C @ 0 cm, -4.3 °C @ 10 cm, -4.9 °C @ 20 cm, -5.3 °C @ 40 cm, -5 °C @ 60 cm, -4.4 °C @ 80 cm, -3.4 °C @ 100 cm, -2.6 °C @ 120 cm, -1.7 °C @ 140 cm, -1 °C @ 160 cm, -1 °C @ 180 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 207295

Jotunheimen / LOM

Snow

16.01.2020 kl. 12:50

1468 masl

Haviman@forsvaret.no (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTX

CTH23@54cmQ2 Medium

CTM16@10cmQ2 Medium

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Snow Cover

Moderate snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

Snow -1.5 °C 12 m/s from W → 80% clouds I vindkastene er det i noen tilfeller problematisk å stå

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Easy to trigger

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer.

Snow Profile

4 cm F DF 0 mm/0 mm D, 51 cm 1F/P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F FC/MF 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 24 cm 1F FC/MF 0 mm/0 mm D, 14 cm F FC 0 mm/0 mm D -3.6 °C @ 0 cm, -3.5 °C @ 10 cm, -3.3 °C @ 20 cm, -2.4 °C @ 40 cm, -1.7 °C @ 60 cm, -1 °C @ 80 cm, -1 °C @ 100 cm 3 tests connected to snow profile 100 cm dypt til bakken

ObsID: 207281

Jotunheimen / LOM

Snow

16.01.2020 kl. 11:12

1494 masl

Henning Kaspersen@Forsvaret (*****)

Tests

ECTP1@40cmQ2 Medium Ca 35 grader der testen blir tatt. Når jeg beveger meg i hellingen tråkker jeg ut små flak, men dette er lokalt og rundt skiløperen. Ingen utpreget bruddforoplantning.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden

Snow Cover

Moderate snow drift Very much loose snow (>30cm)

Weather

Snow 16 m/s from NE ↙ 60% clouds Måler 25ms i vindkastene

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE

ObsID: 207275

Jotunheimen / LOM

Snow

16.01.2020 kl. 11:09

1393 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 3 Of:  Tests Copyright:  aanon@forsvaret
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Fokksnøproblemet kan løses ut men har moderate bindinger mot underlaget. Vanskelig å få vurdert mye terreng med denne værsituasjonen. Faregraden opprettholdes med pågående pålagring av fokksnø. Forecast too low Det er mye snøtransport og pålagring av snø men det svake laget er ikke så potent slik at skredutløsning ikke skjer lett, men med litt motstand (resistant). Men det er såpass mye snøtransport, og vanskelig å få vurdert stort nok terreng, så betydelig faregrad virker riktig.

Tests

ECTN29@40cm Medium

ECTN15@30cmQ2 Medium

ECTN8@5cmQ2 Medium

ECTN30@45cm Medium

Danger Sign

Recent snowdrift Kraftig snøfokk. Over 20 m/s i kastene som kommer hyppig

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Snow Profile

5 cm F DF 1 mm/0 mm, 25 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 0.2 cm 4F DF 1 mm/0 mm Skarelag, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 60 cm K MF/MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm P FCxr 0 mm/0 mm D-M 3 tests connected to snow profile Fokksnøproblemet fra i går er godt stabilisert. Dagens fokksnøproblem glir ut men med litt motstand i moderat bratt terreng. Ikke sikt til å gå inn i bratt terreng i dag.

ObsID: 207265

Jotunheimen / LOM

Snow

16.01.2020 kl. 11:00

1391 masl

Sondre@Forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN17@21cmQ3 Good

CTE2@21cmQ2 Medium

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Snow Cover

Heavy snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

Snow -2.3 °C 20 m/s from SW ↗ 80% clouds

Snow Profile

20 cm F DF 1 mm/0 mm D, 1 cm 4F RG/RGwp 0 mm/0 mm, 9 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 4 cm 1F RG/RGxf 1 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 51 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F RGxf 1 mm/0 mm, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 4F RGxf 0 mm/0 mm, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 32.5 cm 1F FCxr 1 mm/0 mm M, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 17 cm 4F FCxr 0 mm/0 mm M -2.6 °C @ 0 cm, -3.4 °C @ 10 cm, -3.6 °C @ 20 cm, -3.4 °C @ 40 cm, -2.8 °C @ 60 cm, -2.4 °C @ 80 cm, -1.9 °C @ 100 cm, -1.3 °C @ 120 cm, -1 °C @ 140 cm, -0.3 °C @ 150 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 207274

Jotunheimen / LOM

Snow

16.01.2020 kl. 10:59

1498 masl

Eirik@Forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

CTH22@55cmQ3 Good

CTM11@30cmQ3 Medium

CTE4@20cmQ3 Poor

ECTN20@45cmQ3 Good

ECTN9@30cmQ3 Medium

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Snow Cover

120 cm in total Moderate snow drift Very much loose snow (>30cm) Dry

Weather

2.9 °C 17 m/s from SW ↗ 80% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small NE

Snow Profile

30 cm F PP/DF 0 mm/0 mm D, 25 cm 4F/1F RG 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm P RG/MF 0 mm/0 mm, 20 cm 1F RG/MF 0 mm/0 mm, 15 cm P MF/RG 0 mm/0 mm, 2 cm K+ MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm F MF/FC 0 mm/0 mm -4.1 °C @ 10 cm, -4.3 °C @ 20 cm, -5 °C @ 40 cm, -4.7 °C @ 60 cm, -4 °C @ 80 cm, -3.4 °C @ 100 cm, -3 °C @ 120 cm 5 tests connected to snow profile

ObsID: 207288

Jotunheimen / LOM

Snow

16.01.2020 kl. 10:30

1457 masl

Andreas@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

CTH25@35cmQ2 Medium

ECTX Good

Danger Sign

Recent snowdrift

Snow Cover

Moderate snow drift Very much loose snow (>30cm) Dry

Weather

Snow -1.5 °C 12 m/s from W → 70% clouds Vindkast på 26 m/s

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter

Snow Profile

4 cm 4F/F DF D, 34 cm 4F/1F RG/DF D, 30 cm P RG D, 2 cm P MFcr D, 17 cm P/K RG D, 5 cm K MFcr D, 2 cm 1F RG/RGxf D Hele laget, 62 cm K/P MFpc D, 20 cm 4F/F+ MF/FC D -4.5 °C @ 0 cm, -4.6 °C @ 10 cm, -4.5 °C @ 20 cm, -4 °C @ 40 cm, -3.5 °C @ 60 cm, -2.8 °C @ 60 cm, -2 °C @ 80 cm, -1.3 °C @ 100 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 207284

Jotunheimen / VANG

Snow

16.01.2020 kl. 09:48

955 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Mot Sulebu, sør
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

85 cm in total No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Moist

Snow Profile

8 cm F PP 2 mm M, 25 cm 1F/4F DF 1 mm D-M, 2 cm K MFcr M, 12 cm P RG 1 mm M, 24 cm K MF 2 mm M, 16 cm P MF 2 mm W, 16 cm 1F MF 2 mm W Nve målestasjon. Grov profil uten mindre lagdelinger.

ObsID: 207204

Jotunheimen / Tyin bom

Snow

16.01.2020 kl. 09:00

1090 masl

stian@wyssen (*****)

Avalanche Observation

16. Jan 07:00 Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released NE-facing Avalanche release at 1090 masl and ended at 1087 masl Lee side Info fra brøytesjåfør. Lite skred i veien som løsnet rett under støtteforebyggning.

ObsID: 207192

Jotunheimen / VANG

Snow

16.01.2020 kl. 08:26

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Snow Cover

107 cm in total No snowdrift 7 cm new snow Other Moist Fuktig til våt nysnø over tørrere eldre snø. Nesten et tynt skarelag på toppen.

Weather

Snow 0.5 °C 100% clouds

ObsID: 207189

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.