Avalanche forecast for Jotunheimen Thursday 2020-01-16

2
Moderate
Published:

Conditions are challenging. Be sure you have enough knowledge and experience before travelling in areas close to avalanche terrain. Be extra careful in lee areas with wind deposited snow. There are persistent weak layers in the snowpack.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

12 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from south., change to gale from the southwest during renoon.
-9 °C to -4 °C at 1800 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
5 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Gale from southwest., change to strong breeze from the south during the evening.
-10 °C to -3 °C at 1800 m a.s.l.
Plus degrees up to 800 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Jotunheimen / Jotunheimen

Snow

16.01.2020 kl. 15:14

1431 masl

Simma@Forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow -2.9 °C 15 m/s from W → 100% clouds

Tests

ECTP17@53cmQ2

ECTN11@22cmQ3

ECTN1@8cmQ3

CTE11@53cmQ2

CTE7@22cmQ2

CTE1@8cmQ2

Snow Profile

22 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 43 cm 1F/4F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 18 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 60 cm P RG 0 mm/0 mm D, 0.5 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F/P MF/FC 0 mm/0 mm D -3.8 °C @ 10 cm, -4.1 °C @ 20 cm, -5 °C @ 40 cm, -5.2 °C @ 60 cm, -4.7 °C @ 80 cm, -4.3 °C @ 100 cm, -3.8 °C @ 120 cm, -3.2 °C @ 140 cm, -2.8 °C @ 160 cm, -2.4 °C @ 165 cm 5 tests connected to snow profile

ObsID: 207279

Jotunheimen / LOM

Snow

16.01.2020 kl. 14:23

1463 masl

Haviman@forsvaret.no (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

120 cm in total Moderate snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Weather

Snow -3 °C 12 m/s from SE ↖ 80% clouds Mye vind i kastene. Problemer med å stå oppreist

Tests

ECTP9@40cmQ2 Medium

Snow Profile

6 cm F DF D, 40 cm P RG D, 2 cm P MFcr D, 11 cm 1F RG/MF D, 44 cm P MF D, 20 cm F FC D -3.7 °C @ 0 cm, -3.3 °C @ 10 cm, -3.3 °C @ 20 cm, -3.3 °C @ 40 cm, -2.6 °C @ 60 cm, -2 °C @ 80 cm, -1.1 °C @ 100 cm, -1 °C @ 120 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 207285

Jotunheimen / LOM

Snow

16.01.2020 kl. 13:19

1480 masl

saaj@nortind (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift

Tests

ECTN14@27cmQ2 Good

CTE9@27cmQ2 Kantkorn mellom skarelag

CTE4@10cmQ2 Nedføyket svakt lag med nysnø

Notes

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium S, SW, W above 1400 masl Skredproblemet virker ikke særlig aktivt, ikke veldig lett å påvirke og forplantet seg ikke.

Snow Profile

0.5 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 5.5 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 11.5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 8 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 62 cm 1F/P MF 0 mm/0 mm, 10 cm 4F FC 0 mm/0 mm D -3.1 °C @ 0 cm, -3.4 °C @ 10 cm, -3.3 °C @ 20 cm, -2.9 °C @ 40 cm, -2.3 °C @ 60 cm, -1.5 °C @ 80 cm, -1 °C @ 100 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 207277

Jotunheimen / LOM

Snow

16.01.2020 kl. 13:16

1477 masl

red@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Moderate snow drift Very much loose snow (>30cm) Dry

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Weather

Snow -2.7 °C 15 m/s from W → 90% clouds Vekslende vindforhold, fra vindstille opp til 20 m/s i kasta.

Tests

ECTN1@7cmQ3

CTM11@91cmQ3 Utglidning i FC(MF)-lag mellom to MFcr-lag.

CTE1@7cmQ3

Snow Profile

7 cm F DF D, 28 cm 1F RG/DF D, 17 cm P RG D, 27 cm K RG D, 9 cm P MF/MFpc D, 1 cm K MFcr D, 2 cm 1F FC/MF D, 1 cm K MFcr D, 88 cm P MF/MFpc D -3.3 °C @ 0 cm, -4.3 °C @ 10 cm, -4.9 °C @ 20 cm, -5.3 °C @ 40 cm, -5 °C @ 60 cm, -4.4 °C @ 80 cm, -3.4 °C @ 100 cm, -2.6 °C @ 120 cm, -1.7 °C @ 140 cm, -1 °C @ 160 cm, -1 °C @ 180 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 207295

Jotunheimen / LOM

Snow

16.01.2020 kl. 12:50

1468 masl

Haviman@forsvaret.no (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Moderate snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Weather

Snow -1.5 °C 12 m/s from W → 80% clouds I vindkastene er det i noen tilfeller problematisk å stå

Tests

ECTX

CTH23@54cmQ2 Medium

CTM16@10cmQ2 Medium

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Easy to trigger

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer.

Snow Profile

4 cm F DF 0 mm/0 mm D, 51 cm 1F/P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F FC/MF 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 24 cm 1F FC/MF 0 mm/0 mm D, 14 cm F FC 0 mm/0 mm D -3.6 °C @ 0 cm, -3.5 °C @ 10 cm, -3.3 °C @ 20 cm, -2.4 °C @ 40 cm, -1.7 °C @ 60 cm, -1 °C @ 80 cm, -1 °C @ 100 cm 3 tests connected to snow profile 100 cm dypt til bakken

ObsID: 207281

Jotunheimen / LOM

Snow

16.01.2020 kl. 11:12

1494 masl

Henning Kaspersen@Forsvaret (*****)

Snow Cover

Moderate snow drift Very much loose snow (>30cm)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden

Weather

Snow 16 m/s from NE ↙ 60% clouds Måler 25ms i vindkastene

Tests

ECTP1@40cmQ2 Medium Ca 35 grader der testen blir tatt. Når jeg beveger meg i hellingen tråkker jeg ut små flak, men dette er lokalt og rundt skiløperen. Ingen utpreget bruddforoplantning.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE

ObsID: 207275

Jotunheimen / LOM

Snow

16.01.2020 kl. 11:09

1393 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 3 Of:  Tests Copyright:  aanon@forsvaret
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Kraftig snøfokk. Over 20 m/s i kastene som kommer hyppig

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Tests

ECTN29@40cm Medium

ECTN15@30cmQ2 Medium

ECTN8@5cmQ2 Medium

ECTN30@45cm Medium

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Fokksnøproblemet kan løses ut men har moderate bindinger mot underlaget. Vanskelig å få vurdert mye terreng med denne værsituasjonen. Faregraden opprettholdes med pågående pålagring av fokksnø. Forecast too low Det er mye snøtransport og pålagring av snø men det svake laget er ikke så potent slik at skredutløsning ikke skjer lett, men med litt motstand (resistant). Men det er såpass mye snøtransport, og vanskelig å få vurdert stort nok terreng, så betydelig faregrad virker riktig.

Snow Profile

5 cm F DF 1 mm/0 mm, 25 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 0.2 cm 4F DF 1 mm/0 mm Skarelag, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 60 cm K MF/MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm P FCxr 0 mm/0 mm D-M 3 tests connected to snow profile Fokksnøproblemet fra i går er godt stabilisert. Dagens fokksnøproblem glir ut men med litt motstand i moderat bratt terreng. Ikke sikt til å gå inn i bratt terreng i dag.

ObsID: 207265

Jotunheimen / LOM

Snow

16.01.2020 kl. 11:00

1391 masl

Sondre@Forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Heavy snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Weather

Snow -2.3 °C 20 m/s from SW ↗ 80% clouds

Tests

ECTN17@21cmQ3 Good

CTE2@21cmQ2 Medium

Snow Profile

20 cm F DF 1 mm/0 mm D, 1 cm 4F RG/RGwp 0 mm/0 mm, 9 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 4 cm 1F RG/RGxf 1 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 51 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F RGxf 1 mm/0 mm, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 4F RGxf 0 mm/0 mm, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 32.5 cm 1F FCxr 1 mm/0 mm M, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 17 cm 4F FCxr 0 mm/0 mm M -2.6 °C @ 0 cm, -3.4 °C @ 10 cm, -3.6 °C @ 20 cm, -3.4 °C @ 40 cm, -2.8 °C @ 60 cm, -2.4 °C @ 80 cm, -1.9 °C @ 100 cm, -1.3 °C @ 120 cm, -1 °C @ 140 cm, -0.3 °C @ 150 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 207274

Jotunheimen / LOM

Snow

16.01.2020 kl. 10:59

1498 masl

Eirik@Forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

120 cm in total Moderate snow drift Very much loose snow (>30cm) Dry

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Weather

2.9 °C 17 m/s from SW ↗ 80% clouds

Tests

CTH22@55cmQ3 Good

CTM11@30cmQ3 Medium

CTE4@20cmQ3 Poor

ECTN20@45cmQ3 Good

ECTN9@30cmQ3 Medium

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small NE

Snow Profile

30 cm F PP/DF 0 mm/0 mm D, 25 cm 4F/1F RG 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm P RG/MF 0 mm/0 mm, 20 cm 1F RG/MF 0 mm/0 mm, 15 cm P MF/RG 0 mm/0 mm, 2 cm K+ MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm F MF/FC 0 mm/0 mm -4.1 °C @ 10 cm, -4.3 °C @ 20 cm, -5 °C @ 40 cm, -4.7 °C @ 60 cm, -4 °C @ 80 cm, -3.4 °C @ 100 cm, -3 °C @ 120 cm 5 tests connected to snow profile

ObsID: 207288

Jotunheimen / LOM

Snow

16.01.2020 kl. 10:30

1457 masl

Andreas@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Moderate snow drift Very much loose snow (>30cm) Dry

Danger Sign

Recent snowdrift

Weather

Snow -1.5 °C 12 m/s from W → 70% clouds Vindkast på 26 m/s

Tests

CTH25@35cmQ2 Medium

ECTX Good

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter

Snow Profile

4 cm 4F/F DF D, 34 cm 4F/1F RG/DF D, 30 cm P RG D, 2 cm P MFcr D, 17 cm P/K RG D, 5 cm K MFcr D, 2 cm 1F RG/RGxf D Hele laget, 62 cm K/P MFpc D, 20 cm 4F/F+ MF/FC D -4.5 °C @ 0 cm, -4.6 °C @ 10 cm, -4.5 °C @ 20 cm, -4 °C @ 40 cm, -3.5 °C @ 60 cm, -2.8 °C @ 60 cm, -2 °C @ 80 cm, -1.3 °C @ 100 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 207284

Jotunheimen / VANG

Snow

16.01.2020 kl. 09:48

955 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Mot Sulebu, sør
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

85 cm in total No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Moist

Snow Profile

8 cm F PP 2 mm M, 25 cm 1F/4F DF 1 mm D-M, 2 cm K MFcr M, 12 cm P RG 1 mm M, 24 cm K MF 2 mm M, 16 cm P MF 2 mm W, 16 cm 1F MF 2 mm W Nve målestasjon. Grov profil uten mindre lagdelinger.

ObsID: 207204

Jotunheimen / Tyin bom

Snow

16.01.2020 kl. 09:00

1090 masl

stian@wyssen (*****)

Avalanche Observation

16. Jan 07:00 Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released NE-facing Avalanche release at 1090 masl and ended at 1087 masl Lee side Info fra brøytesjåfør. Lite skred i veien som løsnet rett under støtteforebyggning.

ObsID: 207192

Jotunheimen / VANG

Snow

16.01.2020 kl. 08:26

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Snow Cover

107 cm in total No snowdrift 7 cm new snow Other Moist Fuktig til våt nysnø over tørrere eldre snø. Nesten et tynt skarelag på toppen.

Weather

Snow 0.5 °C 100% clouds

ObsID: 207189

Jotunheimen / VANG

Snow

15.01.2020 kl. 14:11

1093 masl

paul@wyssen (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Wyssen Comment:  I retning Galden SV for Tyinstølen.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen Comment:  Mulig snøskred under høyre skredtårn på bildet. Samtidig: ikke bratt nok for at punktskred skal løsne akkurat der. Kan være en bruddkant i fokksnø som ikke lar seg observere.

Weather

Snow -5 °C 5 m/s from SW ↗ 40% clouds Sporadisk bygeaktivitet, S-1. Klart i høyden, skyer formes over fjelltopper ved Tyin.

Avalanche Observation

15. Jan 11:00 1 - Small Naturaly released E-facing Avalanche release at 1235 masl and ended at 1192 masl Lee side Støl 2 USIKKER OBSREVASJON: Mulig snøskred. Observert med styrbart webkamera, og etterprosessert bildet. Kjent form, men litt rar plassering (ser ut som løssnøskred, men løsneområdet på bildet er ikke bratt nok der - kanskje bruddkanten til flakskred er gjemt bak terreng...).

ObsID: 207097

Jotunheimen / LOM

Snow

15.01.2020 kl. 13:15

1492 masl

laffen@forsvaret (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  laffen@forsvaret

Danger Sign

Recent cracks

ObsID: 207090

Jotunheimen / LOM

Snow

15.01.2020 kl. 13:07

1460 masl

Haviman@forsvaret.no (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Over one meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very difficult to trigger 2 - Medium NW

Avalanche Activity

15. Jan. During the day No avalanche activity

Snow Cover

Moderate snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Recent cracks Område: På dette stedet

Weather

Snow -5.3 °C 9 m/s from W → 80% clouds

Tests

CTH26@40cmQ2 Good

Snow Profile

13 cm F DF 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 27 cm F DF 0 mm/0 mm D, 9 cm 1F RG/DF 0 mm/0 mm D, 10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 12 cm P RG 0 mm/0 mm D, 9 cm K RG 0 mm/0 mm D, 23 cm 1F DF/RG 0 mm/0 mm D, 18 cm P RG 0 mm/0 mm D, 6 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm I MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 100 cm P RG 0 mm/0 mm D -5.6 °C @ 0 cm, -5.6 °C @ 10 cm, -5.6 °C @ 20 cm, -5.6 °C @ 40 cm, -5.9 °C @ 60 cm, -6 °C @ 80 cm, -5.7 °C @ 100 cm 1 test connected to snow profile Totale snødybde på stedet er mellom 230-200cm. Gjorde målingene på 150cm

ObsID: 207109

Jotunheimen / LOM

Snow

15.01.2020 kl. 13:00

1486 masl

Sondre@Forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Moderate snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

Weather

Snow -5 °C 11 m/s from SW ↗ 65% clouds

Tests

ECTP28@47cmQ3 Medium Glei ut mellom skarelaget på 46cm og skarelaget på 48cm

CTH22@48cmQ2 Good

Snow Profile

1 cm P MFcr D, 6 cm F DF 1 mm D, 38 cm P RG 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 2 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 57 cm P RG 1 mm D, 33 cm 4F FC 3 mm D, 1 cm K MFcr, 10 cm F FC 4 mm -5.4 °C @ 0 cm, -4.8 °C @ 10 cm, -4.5 °C @ 20 cm, -3.6 °C @ 40 cm, -3.4 °C @ 60 cm, -2.8 °C @ 80 cm, -2.1 °C @ 100 cm, -1.8 °C @ 120 cm, -1.2 °C @ 140 cm, -1 °C @ 150 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 207113

Jotunheimen / LOM

Snow

15.01.2020 kl. 12:49

1482 masl

laffen@forsvaret (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  laffen@forsvaret

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Tydelig drønn i snøen På Nølga

ObsID: 207089

Jotunheimen / SKJÅK

Snow

15.01.2020 kl. 12:41

854 masl

Sjur Mork (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Sjur Mork
Image Of Danger Sign
Image 2 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Sjur Mork
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Sjur Mork
Image Of Weather
Image 4 of 4 Of:  Weather Copyright:  Sjur Mork

Avalanche Observation

15. Jan 13:36 Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered 40 cm high fracture Lee side

Avalanche Activity

15. Jan. During the day Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Very easy to trigger NE

15. Jan. During the day Dry slab avalanche 1 - Small. Very easy to trigger Isolated steep slopes. NE

Incident

Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Snow Cover

Heavy snow drift 30 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Mye tørr upåvirket snø i skogen.lite snø over tregrensen. Mesteparten av snøen er avblåst på rygger og kuler.snø i le og lo sider og boller

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skyttende sprekker.mye vindtransportert snø

Weather

Snow Svært mye vind over tre grensen

ObsID: 207119

Jotunheimen / LOM

Snow

15.01.2020 kl. 12:39

1431 masl

Eirik@Forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

145 cm in total Moderate snow drift 11 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Danger Sign

Recent snowdrift

Weather

Snow 4.8 °C 7 m/s from NW ↘ 100% clouds Veldig varierende vind styrke og retning

Tests

ECTN28@25cmQ3 Good

ECTN11@11cmQ3 Medium

CTH25@23cmQ3 Good Øverste nysnølaget ble fjernet før testen.

Notes

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, NW Lettere å løse ut i 40° og oppover.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Lett å påvirke det øverste laget, men vi fikk ikke til å få laget til å gli ut under 35°

Snow Profile

11 cm F DF 0 mm/0 mm D, 24 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 66 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm P RG 0 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 18 cm K RG 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F-P MF/FC 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 12 cm 1F MF/FC 0 mm/0 mm D -5.1 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4.6 °C @ 40 cm, -4.1 °C @ 60 cm, -3.6 °C @ 80 cm, -3 °C @ 100 cm, -2.2 °C @ 120 cm, -1.5 °C @ 140 cm, -1.1 °C @ 145 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 207086

Jotunheimen / LOM

Snow

15.01.2020 kl. 11:50

1473 masl

Andreas@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Moderate snow drift Very much loose snow (>30cm) Dry

Danger Sign

Recent snowdrift

Recent cracks

Weather

Snow -5.9 °C 9 m/s from SW ↗ 70% clouds

Tests

ECTP2@40cmQ2 Poor

CTM12@45cmQ2 Medium

CTE2@40cmQ2 Poor

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 2 - Medium NW Nedføyket lag av sprøhagl

Snow Profile

20 cm F DF D, 20 cm 4F/4F+ DF/RGlr D, 0.2 cm F/F PP/PPgp D, 38 cm P/P RG/RGsr D, 0.5 cm P MFcr D, 40 cm 1F RG D, 5 cm K MFcr D -5.9 °C @ 0 cm, -5.9 °C @ 10 cm, -5.9 °C @ 20 cm, -6 °C @ 40 cm, -6 °C @ 60 cm, -6 °C @ 80 cm, -5.8 °C @ 100 cm, -5.2 °C @ 120 cm Total snødybde på stedet var 260cm

ObsID: 207116

Jotunheimen / LOM

Snow

15.01.2020 kl. 11:49

1467 masl

Henning Kaspersen@Forsvaret (*****)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 207094

Jotunheimen / LOM

Snow

15.01.2020 kl. 11:47

1422 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Problems Copyright:  aanon@forsvaret
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  aanon@forsvaret Comment:  Dagens myke flak og skredproblem, på 25-30 cm i dette henget
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

150 cm in total Moderate snow drift 10 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Snøfokk svært kraftig i kastene og fyller groper og spor raskt

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Weather

Snow 8 m/s from W → Varierende vindretning, lokalt fra V

Tests

ECTP11@27cmQ2 Medium Mulig å løse ut på ski men krever bratte heng.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, NW between 1500 masl and 1300 masl Kan være lett å løse ut i bratte helninger men bindingene mellom lagene fører til at det sitter godt i mindre bratt terreng under 35 grader.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Nedbøren og vinden fortsetter neste døgnet og medfører at det dannes nye fokksnøflak i leheng. Dette vil stabilisere seg om noen dager når været har roet seg. Opprettholdt nivå neste døgn Forecast correct

Snow Profile

3 cm F PP 2 mm D, 24 cm F DF/RG 1 mm D, 0.2 cm F PP 1 mm D Hele laget Det er her det sprekker opp i de fleste heng, men det er ingen energi i oppsprekkingen og det krever et spor nedenfor., 20 cm P RG 1 mm D, 5 cm K MFcr, 3 cm F MF/FC 1 mm D Det løser ut her på tester men skarelaget over bærer for godt til at en person klarer å påvirke så langt ned., 65 cm 1F/K RG 1 mm D

ObsID: 207105

Jotunheimen / Jotunheimen

Snow

15.01.2020 kl. 11:20

1431 masl

Simma@Forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift

Weather

Snow -5 °C 8 m/s from SE ↖ 90% clouds Lokale forhold gjør at vind-retning varierer fra Sør/Sør-Øst, samt moderat vindhastighet, med sterkere kast iblant.

Tests

ECTP1@20cmQ2

CTN

CTE1@20cmQ2

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium

Snow Profile

20 cm F/4F PP/DF 0 mm/0 mm D, 2 cm F PP 0 mm/0 mm D, 28 cm P RG 1 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 1 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 29 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 5 cm P RG 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 24 cm P RG 1 mm/0 mm D, 10 cm K MF/MFpc 0 mm/0 mm D, 30 cm 1F RG 2 mm/0 mm D, 20 cm F/4F FC/MFpc 0 mm/0 mm D -5.4 °C @ 10 cm, -5.1 °C @ 20 cm, -4.4 °C @ 40 cm, -4 °C @ 60 cm, -3.4 °C @ 80 cm, -2.9 °C @ 100 cm, -2.4 °C @ 120 cm, -2.1 °C @ 140 cm, -1.8 °C @ 160 cm, -1.2 °C @ 180 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 207100

Jotunheimen / LOM

Snow

15.01.2020 kl. 11:12

1443 masl

laffen@forsvaret (*****)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet

ObsID: 207091

Jotunheimen / LOM

Snow

15.01.2020 kl. 11:10

1459 masl

Jokke@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

136 cm in total Moderate snow drift Storm slab (soft slab) Dry

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

Weather

Snow 5.6 °C 11 m/s from S ↑ 70% clouds

Tests

CTH23@88cmQ3 Good

CTM12@21cmQ3 Good

Snow Profile

10 cm F DF 1 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm D, 26 cm P RG 0 mm D, 29 cm 1F RG 0 mm D, 3 cm K MFcr D, 18 cm 4F FC 2 mm D, 9 cm F FC 5 mm D, 1 cm K MFcr D, 20 cm F FC 3 mm D -5.7 °C @ 0 cm, -5.8 °C @ 10 cm, -5.6 °C @ 20 cm, -5.5 °C @ 40 cm, -5 °C @ 60 cm, -4.3 °C @ 80 cm, -3.6 °C @ 100 cm, -3 °C @ 120 cm, -2.4 °C @ 136 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 207110

Jotunheimen / LOM

Snow

15.01.2020 kl. 11:00

1457 masl

laffen@forsvaret (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  laffen@forsvaret

Weather

Snow -6 °C 10 m/s from SW ↗

ObsID: 207092

Jotunheimen / LOM

Snow

15.01.2020 kl. 10:56

1470 masl

Henning Kaspersen@Forsvaret (*****)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 207095

Jotunheimen / VANG

Snow

15.01.2020 kl. 08:56

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Leif@ObsKorps

Snow Cover

103 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

Snow 2 m/s from W → 40% clouds Snøbyger

ObsID: 206985

Jotunheimen / LOM

Snow

14.01.2020 kl. 16:21

1432 masl

aanon@forsvaret (*****)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, NW between 1500 masl and 1000 masl

ObsID: 206923

Jotunheimen / LOM

Snow

14.01.2020 kl. 15:41

1432 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  aanon@forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, NW between 1500 masl and 1100 masl Vindretninger her lokalt er svært varierte og stemmer ikke med værmelding eller Windy.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mulig å løse ut skred på ski i øverste myke flak, til fots eller med større belastning kan flaket under også løse ut, men er noe mer vanskelig å påvirke. Nedbør og vind de neste 2 dgr fører til at faregraden vedvarer. Forecast correct

Avalanche Activity

14. Jan. During the day No avalanche activity For dårlig sikt for observering av skredaktivitet.

Snow Cover

150 cm in total Moderate snow drift 15 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Dybde på snødekke varierer mye grunnet mye vind og snøtransport

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Moderat til kraftig snøfokk

Weather

Snow -4 °C 10 m/s from NW ↘ 90% clouds Svært varierende vind, nedbør og snøfokk

Tests

ECTP15@54cmQ3

ECTN@23cmQ2 Medium

CTH22@90cmQ3

CTM19@54cmQ3

CTM15@38cmQ3

CTM14@26cmQ2

CTE5@23cmQ2 Medium

Snow Profile

23 cm F DF 2 mm D, 0.5 cm F PP/PPgp, 3 cm F DF 2 mm D, 10 cm P RG 1 mm D, 1 cm K MFcr, 1 cm 4F FC 1 mm, 11 cm 1F RG 1 mm, 5 cm K MFcr, 1 cm 1F FC/MF 1 mm, 8 cm K MF/MFpc, 1 cm K/K+ MFcr, 90 cm P/P- MF/FC, 5 cm 4F/4F- MF/DH -5 °C @ 0 cm, -4.2 °C @ 10 cm, -4.3 °C @ 20 cm, -4.7 °C @ 40 cm, -6.7 °C @ 60 cm, -4 °C @ 80 cm, -3.2 °C @ 100 cm, -3.2 °C @ 120 cm, -2.3 °C @ 140 cm

ObsID: 206921

Jotunheimen / LOM

Snow

14.01.2020 kl. 14:15

1427 masl

Henning Kaspersen@Forsvaret (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Moderate snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Weather

Snow -4.5 °C 10 m/s from SW ↗ 80% clouds

Tests

ECTN18@50cmQ3 Good

CTH27@69cmQ2

CTH21@50cmQ2

CTM13@39cmQ2

CTE1@12cmQ3

Snow Profile

12 cm F DF 0 mm/0 mm D, 27 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 13 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 9 cm 4F RG/FC 0 mm/0 mm, 8 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 6 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 70 cm 1F/P RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F FC 0 mm/0 mm D 5 tests connected to snow profile Denne profilen ble utført i 18 grader, stabilitets testene er mulig ikke være representative. Når det blir bedre værforhold vil vi utforske lagdeling mer i detalj da det finnes mer informasjon om snø dekket enn hva jeg har greid å avdekke i under dagens værforhold.

ObsID: 206922

Jotunheimen / LOM

Snow

14.01.2020 kl. 14:06

1474 masl

Sondre@Forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Weather

Snow -4.3 °C 10 m/s from S ↑ 80% clouds

Tests

ECTN21@25cmQ3

CTM12@25cmQ2

Snow Profile

5 cm F DF, 12 cm 4F DF 1 mm, 38 cm 1F RG 1 mm, 33 cm P RG 0 mm, 1 cm P MFcr, 19 cm P RG 0 mm, 1 cm P MFcr, 10 cm 4F RG/RGxf 3 mm, 8 cm 1F FC 3 mm, 23 cm 4F FC 3 mm -5 °C @ 0 cm, -4.9 °C @ 10 cm, -4.9 °C @ 20 cm, -4.4 °C @ 40 cm, -4 °C @ 60 cm, -3.5 °C @ 80 cm, -2.4 °C @ 100 cm, -1.8 °C @ 120 cm, -0.9 °C @ 150 cm, -1 °C @ 140 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 206947

Jotunheimen / VANG

Snow

14.01.2020 kl. 13:36

1287 masl

Even@obskorps (***)

Snow Cover

Some snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry

Tests

CTE3@5cmQ3 Medium Rett under nyeste skare. Utydelig om det er svakt begynnende kant eller nedbrutt nysnø. Uansett mye kankorn ved bakken, men ingen respons her

ObsID: 206904

Jotunheimen / VANG

Snow

14.01.2020 kl. 12:09

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps

Snow Cover

105 cm in total No snowdrift 4 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

Snow 0 °C from SE ↖ 98% clouds

ObsID: 206881

Jotunheimen / VANG

Snow

14.01.2020 kl. 11:55

1043 masl

Even@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  Even@obskorps
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  Even@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Even@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Even@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 1000 masl Hadde ikke problemet der jeg var i dag, men der vinden har tatt tak er det aktuelt.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl Dårlig utvikla kantkorn i rundt skarelag fra nyttår.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate 10 cm nysnø overalt i terrenget opp til minst 1500 moh i dette området i dag. Lite vind frem til omlag kl 1500 gjør at det er en del snø tilgjengelig for transport når vestavinden tar tak igjen. Dette vil gi fokksnøproblematikk i østlig sektor. Kantkorn ved bakken fikk jeg lite respons i her. Mer aktuelt er begynnende kantkorndannelse i mildværskaren. Litt kulde og klarvær gjør at dette bør følges med på fremover. Økende fokksnø problematikk i i østlig sektor. Kantkorn i mildværsskare kan bli et større problem med litt kulde og klarvær. Påfyll og nedbør natt til onsdag, ettefulgt av vind fra vest. Forecast correct Roligere forhold på min tur i dag, men mer utsatte områder som Tyin og lengre N/ NØ i Jotunheimen har nok litt mer å stri med.

Avalanche Activity

14. Jan. During the day No avalanche activity

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Snø fra SØ uten for mye vind. Ubunden snø opp til 1300 moh jevnt fordelt overalt i terrenget. Under nysnøen er dekket mer preget av vind og mildvær med varierende tykkelse og hold. Under nysnøen finnes finnes litt fokksnø fra søn/man. Denne virker å ha stabilisert seg godt mot underliggende skarelag. Mye kantkorn i bunn på 1300 moh. Ved skoggrensa litt noe mindre utvikla. Bør følge med på kantkorndannelse i mildværsskaren.

Danger Sign

No signs observed Stille og rolige forhold på Hensfjellet i dag

Weather

Snow -3 °C 2 m/s from SE ↖ 95% clouds Lettende vær, vær fra SØ med nedbør i natt. Dreier mot V ila dagen. Lite vind, antar det kommer med vestavær.

Tests

CTE7@33cmQ2 Medium

LBT5@33cmQ2 Good Kraftige slag med spaden. Brudd i mellom skarelag i dårlig utvikla kantkorn.

Snow Profile

20 cm F-4F/1F DF/RGlr 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F RG/MF 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm P MF 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 0.5 cm 4F FC 0 mm/0 mm D Skarelag, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F MF 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F FC 0 mm/0 mm D -2.8 °C @ 0 cm, -3.8 °C @ 10 cm, -3.7 °C @ 20 cm, -3.1 °C @ 30 cm, -2.3 °C @ 40 cm, -1.8 °C @ 50 cm 2 tests connected to snow profile Kritisk lag lite utvikla, men bør følges med på.

ObsID: 206905

Jotunheimen / SKJÅK

Snow

13.01.2020 kl. 14:52

938 masl

Sjur Mork (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Sjur Mork Comment:  Bildene er tatt rett over skog grensen.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Sjur Mork
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Sjur Mork
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Sjur Mork

Avalanche Problems

Dry slab avalanche The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

Avalanche Activity

13. Jan. During the day No avalanche activity

Snow Cover

Heavy snow drift 30 cm new snow Wind slab (hard slab) Mye snø i skogs terrenget.det meste av snøen som har falt har blåst ned i skogen.

Danger Sign

Large snowfall Område: På dette stedet

Weather

No precipitation Mye vind i høyden

ObsID: 206796

Jotunheimen / VANG

Snow

13.01.2020 kl. 14:46

1300 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  Leif@ObsKorps
Image Of Weather
Image 2 of 6 Of:  Weather Copyright:  Leif@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Vindtransport mot østvendte heng.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Leif@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Moderate snow drift 24 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Begynnende tegn til rimlaget på ca 1260. Mye snø tilgjengelig for vndtransport men fastere flakdannelse oppover i høyden.

Danger Sign

Recent snowdrift Moderat vindtransport. Avtakende utover ettermiddagen. Fremdeles noe snø tilgjengelig for vindtransport ved kraftig vind.

Recent avalanches Flere naturlig utløste skred gått i går eller natt.

Weather

No precipitation -2 °C 8 m/s from W → 60% clouds

Tests

ECTN7@12cmQ3

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE between 1500 masl and 1300 masl Nedsnødd rim er trolig tilstede i enkelte leheng selv om jeg ikke fant gode eksempler på dette i dag. Ferske skred med stor bruddforplantning fra i natt tyder på dette. Rimet virket varmepåvirket og ikke potent omtrent som et skarelag på 1260 moh.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Very easy to trigger 1 - Small NE, E, SE between 1400 masl and 900 masl Liten forplantningsvne i den ferske fokksnøen. Men det finnes trolig rim under enkelte plasser. Da vil skredene kunne bli større og enklere å påvirke.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Stort snøfall til området her å være i natt. Vind fra vest har ført til betydelig snøtransport over mot østlige leheng. Det antas at det godt utviklede overflaterimet observert fredag fremdeles kan være inntakt fra ca 1250 moh og oppover. Flere naturlig utløste skred trolig natt til mandag med god bruddforplantning tyder på dette. Den ferske fokksnøen kan stedvis ligge over rimet og føre til skred som løsner lett og med god bruddforplantning. Gunstig temperatur har ført til at den ferske fokksnøen i seg selv, oppfattes som ganske stabil uten stor evne til bruddforplantning på ettermiddagen i dag. FG vurderes til 3 pga usikkerheten rundt utbredelsen av rimlag under fokksnø. Fg i lavereliggende områder enn 1200moh vil være lavere pga fravøæær av rim. Flakene av den ferske fokksnøen vil gradvis bli hardere og rimlaget vil bli værre på påvirke. Samtidig vil skredstørrelsen kunne gå opp da flakene henger bedre sammen. Mer vind og påfyll av mer snø tirsdag vil føre til en belastning på snødekket og legge seg i områder som ikke er belastet tidligere. Dette vil føre til en økende skredfare utover dagen og den bør trolig holdes på 3 som foreslått i varselet. Forecast correct

Snow Profile

2 cm 1F RGwp 1 mm D, 5 cm 4F DF 2 mm D, 5 cm 1F DF 1 mm D, 5 cm 4F DF 2 mm D, 18 cm 1F+ RGwp 1 mm D, 8 cm P RG 1 mm D, 3 cm 1F+ RGlr 1 mm D, 50 cm P RG 1 mm D, 0.5 cm 1F RGxf 2 mm D, 1 cm K IF D, 50 cm P RG 1 mm D 1 test connected to snow profile Finner ikke rimlaget her.

ObsID: 206786

Jotunheimen / Vang / Jotunheimen

Snow

13.01.2020 kl. 14:20

1235 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Trolig på rimlaget som har blitt fuktig. Ca 1cm slags skare / mulig fuktpåvirket der bruddet går

Snow Cover

På denne høyden ca 1260 finner jeg rimet liggende nede i snødekket som et slags skarelag.. Virker som om det har vært fuktig. Uansett mistet mye av sine egenskaper og er ikke så potent her.

Tests

LBT@40cmQ2 Middels belastning

ObsID: 206773

Jotunheimen / VANG

Snow

13.01.2020 kl. 13:55

1091 masl

paul@wyssen (****)

Avalanche Observation

12. Jan 23:00 Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released E-facing Avalanche release at 1099 masl and ended at 1089 masl Lee side Gamle Varden Gjenfortalt fra brøytesjåfør: han brøyta skredmasser spredt tynt over veien seint om kvelden natt til mandag. Veien var stengt da skredet gikk.

ObsID: 206770

Jotunheimen / VANG

Snow

13.01.2020 kl. 13:47

1095 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Brattheng mellom gamle skiheisen og Langøddin. Str.2 trolig gått i får kveld/ natt?
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Bratthenget i Melvike. Str. 2. Gått i natt.
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Gamle varden. Str. 1. Gått så vidt ned i veien i natt.

Avalanche Activity

13. Jan. 0-6 Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. E. Between 1300 masl and 1100 masl

ObsID: 206768

Jotunheimen / VÅGÅ

Snow

13.01.2020 kl. 12:45

1092 masl

Ørjan (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Ørjan

Avalanche Activity

13. Jan. During the day No avalanche activity

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Weather

15 m/s from SW ↗

ObsID: 206775

Jotunheimen / VÅGÅ

Snow

13.01.2020 kl. 11:02

860 masl

Ørjan (****)

Avalanche Activity

13. Jan. During the day No avalanche activity

Weather

0 m/s

ObsID: 206732

Jotunheimen / VÅGÅ

Snow

13.01.2020 kl. 10:46

959 masl

Ørjan (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Ørjan Comment:  Bildet er tatt på FV51 rett i nærheten av Bessheim.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sterk vind (15-20 m/s)langs vegen frå Russtangen og vidare mot Maurvangen. Mykje fokk høgare opp i fjellet.

Weather

Snow 20 m/s from W →

Avalanche Danger Assessment

Forecast correct

ObsID: 206727

Jotunheimen / VANG

Snow

13.01.2020 kl. 08:07

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps

Snow Cover

106 cm in total No snowdrift 24 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry E

ObsID: 206699

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.