Avalanche forecast for Jotunheimen Tuesday 2019-12-17

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

There is a persistent weak layer buried in the snow cover that may be triggered by a skier or snowmobile. Remote triggering possible on hotspots or on convex terrain where the snow cover is thin. Wind slabs in the alpine may also form avalanches.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near the ground

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

3 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-14 °C to -8 °C at 1800 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from southwest.
-16 °C to -8 °C at 1800 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Jotunheimen / Vang

Snow

17.12.2019 kl. 13:51

1095 masl

paul@wyssen (****)

Weather

-6 °C 1 m/s Info fra brøytebil: jevnt -6 hele tirsdag. Snøbyge om morgenen, eller opphold. "Vindstille".

Snow Cover

No snowdrift 5 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Brøytebil mente det var generelt lite løssnø langs østsida av Tyin og nedover langs fylkesveien mot Årdal. Nysnøen som var var lett.

ObsID: 203384

Jotunheimen / Vågå

Snow

17.12.2019 kl. 13:30

1657 masl

daniel.edvardsen@ramboll (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  daniel.edvardsen@vegvesen.no
Image Of Danger Sign
Image 2 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  daniel.edvardsen@vegvesen.no
Image Of Weather
Image 3 of 7 Of:  Weather Copyright:  daniel.edvardsen@vegvesen.no
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  daniel.edvardsen@vegvesen.no
Image Of Snow Profile
Image 5 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  daniel.edvardsen@vegvesen.no Comment:  Blokk skled ut på noe som tyder på rimkrystaller. Blokk er snudd opp ned ved spaden.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  daniel.edvardsen@vegvesen.no Comment:  Blokk snudd opp ned, med rimkrystaller hvor bruddet oppsto.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Activity

17. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det eksisterer rimkrystaller på snøoverflaten i stor utstrekning. Dette vil ikke bli et skredproblem før det snør ned, da som forutsetning at de holdes intakte. Det eksisterer flere lag av fokksnø øverst i snødekket, med ulik hardhet. Bindingen mellom lagene i fokksnøen kan variere. Det ble observert og registrert brudd på et tynt rimlag på ca. 80 cm nede i snødekket. Dette vil være vanskelig å påvirke som skiløper, men der hvor snødekket er tynt og dersom dette rimlaget er intakt, vil det kunne utgjøre en fare. Det er meldt økt vindstyrke, kombinert med snøvær. Det eksisterer også løssnø tilgjengelig for vindtransport generelt i fjellet. Dersom rimlaget ikke blir brutt ned kan dette snø ned og utgjøre et skredproblem ved dannelse av fokksnølag over. Kalde temperaturer vil favorisere dannelse av vedvarende svake lag. Forecast correct

Weather

No precipitation -8 °C 2 m/s from SE ↖ 20% clouds

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry Avblåst på rygger og topper. Mer ansamling av snø, samt mykere snødekke, i forsenkninger. Snødekket oppleves både som løs og vindpakket myk opp til ca. 1700 moh.

Tests

CTV@82cmQ1 Medium Det svake laget eksisterer dypt i snødekket, vanskelig å påvirke der snødekket er tykt.

Snow Profile

1 cm F SH 4 mm D, 25 cm F DF 0 mm D, 15 cm P DF 0 mm D, 2 cm K MFcr, 40 cm P RG 0 mm D, 1 cm 4F SH 3 mm D, 2 cm K MFcr, 25 cm P RG 1 mm D, 5 cm 4F DH 5 mm M 1 test connected to snow profile 116 cm fra topp til bunn.

ObsID: 203438

Jotunheimen / Vang

Snow

17.12.2019 kl. 11:57

1166 masl

paul@wyssen (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Wyssen Comment:  Snøoverflate. Skredtårn med som skala.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Wyssen Comment:  Snøoverflate detalj fra det andre bildet. Snøskredtårnet vil være til venstre utenfor bilderammen.

Snow Cover

No snowdrift Dry På stedet: trolig BEGRENSET mengde snø tilgjengelig for vindtransport på stedet. Observert kun fra webkamera (se vedlagte bilder), slik at informasjonen inneholder usikkereht.

Avalanche Activity

17. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity Ikke observert skredaktivitet på webkamera. Brøytebil har heller ikke sett skredaktivitet.

ObsID: 203360

Jotunheimen / Vang

Snow

17.12.2019 kl. 08:56

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Weather

Snow -7.4 °C 0 m/s 100% clouds

ObsID: 203296

Jotunheimen / Vang

Snow

16.12.2019 kl. 12:04

1322 masl

Even@obskorps (***)

Tests

ECTN20@80cmQ3 Good Kantkorn/beger mot bakken. Ingen forplanting her.

ObsID: 202266

Jotunheimen / Vang

Snow

16.12.2019 kl. 11:11

1251 masl

Even@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  Even@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Even@obskorps Comment:  Mot V
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Even@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Even@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

8 cm F PP D, 12 cm 1F RG D, 0.5 cm F PP D, 16 cm 1F/P RG D, 0.5 cm K MFcr D, 18 cm 4F FC D, 1 cm I IF D, 6 cm 4F FC/DH D -10 °C @ 0 cm, -6.1 °C @ 10 cm, -4.1 °C @ 20 cm, -3.2 °C @ 30 cm, -2.3 °C @ 40 cm, -1.8 °C @ 50 cm 1 test connected to snow profile

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW

Avalanche Activity

16. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lokal sprekkdannelse rundt skia.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Nedføyka nysnø og kantkorn mot bakken er hovedproblem. Stabilt vær har gitt snødekket tid til å stabilisere seg. Det finnes svake lag med kantkorn høyere opp i dekket, men lite potent hos meg i dag. Mye løs snø tilgjengelig for transport i mange himmelretninger så høyt jeg var i dag (1450). Kalde temperaturer skaper gradient i snøen og holder oppbyggende omvandling i gang. Med mye snø tilgjengelig for transport vil vindøkning transportere snø i leheng, og vi vil få større utbredelse på neføyka nysnø og fokksnø problematikk. Forecast correct

Weather

from W → Fint og kaldt. Lettskya og litt spredt tåke. Litt økende vind fra vest

Snow Cover

90 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Mye tørr løssnø opp til ca 1300.tynnere på rygger og eksponerte terrengformasjoner. Generelt mye løs snø tilgjengelig for transport i alle himmeretninger. Helt opp til 1450 (så høyt jeg kom i dag.

Tests

ECTN12@20cmQ3 Medium brudd i nedføyka nysnølag i fokksnøen. Ingen forplantning.

ObsID: 202265

Jotunheimen / Vang

Snow

16.12.2019 kl. 08:11

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Snow Cover

71 cm in total 3 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 202194

Jotunheimen / Lom

Snow

15.12.2019 kl. 14:33

1024 masl

Albert (*****)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Lagdelt tørr snø med svake lag av nedføyket kantkorn, enkelte steder i to sjikt. Enkelte steder har fokksnø i sterk vind lagt seg i leheng som tidligere hadde lite eller ikke snø, og der finnes ikke kantkornlagene. Det ser ut til at snødekket har sterke bindinger etter en kort mildværsperiode og så kaldere vær. Litt nysnø utover dagen, og i søkk og forsenkninger er det nå bra laussnøføre. Vær obs på begerkrystalllag nederst mot bakken. Dette er nok farligst der mye fokksnø har blåst inn på tidligere tynt og gammelt snødekke b Noe laussnø som kan gi snøfokk. Forecast correct Skredproblemene kan kanskje justeres. Skiløpere må være oppmerksom på den store variasjonen som dominerer regionen akkurat nå, også innenfor små områder.

ObsID: 202170

Jotunheimen / Lom

Snow

15.12.2019 kl. 13:59

1493 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Albert Comment:  Bak nord- og vestvendte kanter er det føyket inn endel laussnø over1

Snow Cover

ObsID: 202163

Jotunheimen / Lom

Snow

15.12.2019 kl. 13:47

1477 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Albert Comment:  Tynt 4F gammelt snødekke iver steinur med begerkrystall i botn.

Snow Cover

ObsID: 202161

Jotunheimen / Lom

Snow

15.12.2019 kl. 13:36

1407 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Albert Comment:  Snøfordeling i bratta opp mot Vesleloftet. 4 cm nysnø på ellers hard overflate. Vindstille.

Snow Cover

ObsID: 202160

Jotunheimen / Lom

Snow

15.12.2019 kl. 11:46

1082 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Albert
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

3 cm F PP 2 mm D, 45 cm 1F RG 1 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm D, 25 cm P RG 0 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm D, 7 cm P RG 1 mm D, 3 cm I MFcr D, 25 cm 1F MF 2 mm D, 8 cm 4F DH 3 mm D -6.5 °C @ 1 cm, -4.5 °C @ 25 cm, -2 °C @ 70 cm, 0 °C @ 120 cm 2 tests connected to snow profile N-vendt

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 900 masl Eksposisjon reflekterer fordeling av fokksnø

Snow Cover

45 cm in total No snowdrift 4 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Litt nysnø på sprø tynn skare over lausnø, og enkelte steder nysnø på hard fokksnø

Tests

LBT@40cmQ2 I øverste kantkornlaget, 3-4 middels harde slag

ECTP22@40cmQ2 Medium I øverste kantkornlaget

ObsID: 202151

Jotunheimen / Vang

Snow

15.12.2019 kl. 11:42

897 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Snow Cover

6 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 202142

Jotunheimen / Lom

Snow

15.12.2019 kl. 11:21

1071 masl

Albert (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Albert Comment:  Små krystaller

Weather

Snow -6 °C 2 m/s from S ↑ 100% clouds Redusert sikt i lave tåkeskyer og lett snøvær

ObsID: 202132

Jotunheimen / Skjåk

Snow

14.12.2019 kl. 14:08

993 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Albert Comment:  Snøprofil dybde 140 cm. P og 1F fast fokksnø øverst, så et F fast lag delvis omdannet nysnø, 25 cm fra overflaten. 90 cm fra overflaten er det et 4 cm tjukt kantkornlag. 10 cm under det er det et skarelag. Ca 10 cm begerkrystall i botn.
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Albert Comment:  Kantkornlaget
Image Of Tests
Image 3 of 3 Of:  Tests Copyright:  Albert Comment:  ECTX. Ved ytterligere belastning ble set brudd i laussnølaget og så i kantkornlaget. Sterke bindinger.

Snow Profile

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, NW above 900 masl

Tests

ECTX Good Kantkornlaget var her djupt i snødekket

ObsID: 202061

Jotunheimen / Skjåk

Snow

14.12.2019 kl. 12:35

1135 masl

Albert (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Albert Comment:  Variabel vindpåvirket snøoverflate med kantkornlag djupere i snøen.

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet

ObsID: 202044

Jotunheimen / Skjåk

Snow

14.12.2019 kl. 10:57

788 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Albert Comment:  Viser setning i snødekket.

Weather

-6 °C 0 m/s 95% clouds

Snow Cover

70 cm in total 0 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry Noe vindpåvirket laussnø. Snødekket har satt seg noe suden siste snøfall

ObsID: 202028

Jotunheimen / Vang

Snow

14.12.2019 kl. 09:12

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift 9 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry

ObsID: 201998

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.