Avalanche forecast for Jotunheimen Wednesday 2019-03-20

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Locally unstable conditions due to wind slabs in lee areas. Persistent weak layers may also be triggered where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

3 mm precipitation.
Breeze from north., change to strong breeze from the southwest during the evening.
-13 °C to -7 °C at 1800 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
8 mm precipitation, up to 17 mm in the most exposed areas.
Gale from west., change to moderate gale from the southwest during the evening.
-9 °C to -4 °C at 1800 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Jotunheimen / Lom

Snow

20.03.2019 kl. 14:30

1686 masl

Samuel@forsvaret (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Samuel@forsvaret Comment:  Vanskelig å stå oppreist i vindrossene. Variabel sikt pga snøfokk og skydekke.

Weather

No precipitation -4 °C 15 m/s from W → 75% clouds Generelt mye vind over tregrensen.

Snow Cover

Heavy snow drift Storm slab (soft slab) Dry Begynnende flakdannelse øverst i lesider og mot ryggformasjoner. Der vinden ikke har tatt fortsatt løs snø, opp mot 40 cm observert men antatt betydelig mer i lesider. Tydelig lagdeling med to lag under nysnø/vindtransportert snø (kun basert på test med ski og stav).

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

ObsID: 187315

Jotunheimen / Vang

Snow

20.03.2019 kl. 14:29

1179 masl

paul@wyssen (***)

Avalanche Observation

20. Mar 14:28 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Released by explosives E-facing Avalanche release at 1200 masl and ended at 1091 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow Steep slope Langøddin Str 2. Stoppet på brøytekant rett før veien.

ObsID: 187300

Jotunheimen / Vang

Snow

20.03.2019 kl. 14:10

1179 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen Norge AS
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen Norge AS Comment:  Skredmasser under tårnet. Snøfreser fjerner masser fra veien.

Avalanche Observation

20. Mar 14:12 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Released by explosives E-facing Avalanche release at 1211 masl and ended at 1085 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow Lee side Støl 2 Str 2.

ObsID: 187299

Jotunheimen / Vang

Snow

20.03.2019 kl. 13:53

1197 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen Norge AS Comment:  Skredet stoppet litt til venstre, rett under berget midt i bildet.

Avalanche Observation

20. Mar 13:53 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Released by explosives E-facing Avalanche release at 1227 masl and ended at 1150 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow Lee side Støl 1 Str 1.5

ObsID: 187298

Jotunheimen / Vang

Snow

20.03.2019 kl. 13:35

1293 masl

paul@wyssen (***)

Avalanche Observation

20. Mar 13:35 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Released by explosives E-facing Avalanche release at 1272 masl and ended at 1137 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow Lee side Mel 2 Str 1.5.

ObsID: 187296

Jotunheimen / Vang

Snow

20.03.2019 kl. 13:30

1106 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen Norge AS Comment:  Fargejustert for kontrast.

Avalanche Observation

20. Mar 13:30 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Released by explosives E-facing Avalanche release at 1117 masl and ended at 1104 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow 15 cm high and 40 m wide fracture Lee side Gamle varden Str 1, tynt flak.

ObsID: 187294

Jotunheimen / Vang

Snow

20.03.2019 kl. 10:36

995 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  paul@wyssen Comment:  Skredmasser og mulig bruddkant kan såvidt skimtes nedenfor forsenkning i brattheng midt i bildet.

Avalanche Observation

20. Mar 10:39 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released E-facing Avalanche release at 1139 masl and ended at 1068 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow 25 cm high and 6 m wide fracture Lee side Tørv 1,5 Lite og tynt flakskred løsnet nedenfor forsenkning i brattheng. Stanset umiddelbart ved utflating.

ObsID: 187237

Jotunheimen / Vang

Snow

20.03.2019 kl. 10:28

1104 masl

Jens@SVV (*****)

Weather

Snow -1.5 °C 10 m/s from NW ↘ Vind og krafitg snøfokk. Ujamn vind. Relativt roleg i korte perioda, så kraftige kast med særs kraftig snøfokk og lite sikt. Elles moderat snøfokk. Vest-nordvest

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 187231

Jotunheimen / Vang

Snow

20.03.2019 kl. 07:59

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps

Weather

Snow 0 °C 10 m/s from W → 90% clouds

Snow Cover

96 cm in total Moderate snow drift 2 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Moist

ObsID: 187194

Jotunheimen / Luster

Snow

19.03.2019 kl. 15:13

974 masl

Toggs@rkh-skredgruppe (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Toggs
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Toggs

Weather

No precipitation -1 °C 2 m/s from SW ↗

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes S, SW, W

Snow Cover

40 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Storm slab (soft slab)

Tests

ECTPV@18cmQ2 Medium

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Nysnø og vind fra vest vil gi fersk fokksnøproblem i austlig sektor. Forecast correct

ObsID: 187130

Jotunheimen / Luster

Snow

19.03.2019 kl. 15:09

974 masl

MortenU@RKH (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  MortenUrrang Comment:  Snøprofil er tatt av øverste 80 cm av snødekket
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  MortenUrrang
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  MortenUrrang
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  MortenUrrang
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  MortenUrrang

Weather

No precipitation 8 °C 2 m/s from N ↓ 10% clouds På dagen i går var det vind rundt 20 m/s fra skiftende retninger. I natt var det stjerneklart og vinden har helt avtatt mot morgenen

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger Unlikely 1 - Small Widespread steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

Snow Cover

180 cm in total No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry Store forskjeller mellom le og lo sider, svært avblåst i lo

Danger Sign

No signs observed

Notes

Observasjon gjort under fag kurs skred Norges Røde Kors, gruppe 4.

ObsID: 187127

Jotunheimen / Luster

Snow

19.03.2019 kl. 14:17

925 masl

ErikEB (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Nytt drønn 50m fra det andre

ObsID: 187106

Jotunheimen / Luster

Snow

19.03.2019 kl. 14:15

902 masl

Andreas@nve (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Andreas@nve Comment:  Turtagrø. Bilde viser S-Ø vendte heng
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Andreas@nve Comment:  Bildet sørøver viser nord og vestvendt terreng..Skagastølstindane i venstre kant av bildet.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Andreas Haslestad Comment:  Bildet viser nordryggen på dyrhaugstind og man ser tydelige tegn fra siste vindtransport av betydning fra NØ

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl Enkelte steder der overliggende flak er mykt løser det ved liten tilleggsbelastning, men dette er få bratte heng (som beskrevet i varselet)

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift Wind slab (hard slab) Snødekket er ujevnt fordelt med mest i S-Ø. Rygger og konvekser er bare i alle høyder og himmelretninger. Det er lite snø for årstiden. Det finnes svake lag av små kantkorn over gamle smeltepakken. Disse er ikke godt utviklet enda. Jeg får brudd i dette laget ved middels-stor belastning flere steder, og enkelte steder ved liten belastning der flaskene er myke. Det gamle snødekket oppleves stabilt.

Tests

ECTN16@30cmQ2 Medium Forplanter delvis i små kantkorn over gammel stabil smeltepakke

Danger Sign

Har ikke vært mye rundt i terrenget, kun gravd mye

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Etter en kort skitur til 1400 moh i går og en gravedag på kurs i dag finner jeg kantkorn over skarelag. Kun få plasser løser dette ved liten tilleggsbelastning. Spesielt gjelder dette der flakene er myke i skjermede formasjoner mot SV. Mange steder er fokksnøen hard og ligger i lommer og søkk i alle himmelretninger. Det finnes også enkelte flak av fokksnø over løsere snø, men dette er lite utbredt i denne delen av regionen og mest i skjermede formasjoner mot SV det også. Det er meldt nedbør fra i kveld og det kan gi ferske små flak av nysnø i noen bratte heng som vil være lett å løse når de er ferske. Forecast correct Varselet beskriver situasjonen godt og stemmer med det jeg opplever her, selv om ikke nysnø er noe problem pr nå.

Avalanche Activity

19. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Har hatt utsyn til mye bratt terreng, men ikke sett noe fersk skredaktivitet

Snow Profile

30 cm P/1F+ RG 0 mm/1 mm D, 3 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 2 cm F RGxf 1 mm/1 mm D Rimlag Mange steder er disse lite utviklet enda., 70 cm P MF/FCxr 2 mm/2 mm D pakke av nedsmeltede kantkorn og smelteformer med rester av skarelag. Stabil Profil representativ for de 2 skredproblemene.

ObsID: 187115

Jotunheimen / Luster

Snow

19.03.2019 kl. 14:15

900 masl

Jannicke@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Jannicke@obskorps

Weather

No precipitation 4 °C 2 m/s from SW ↗ 10% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small SW, W above 800 masl Nedføyka nysnø funnet i leheng mot vsv.

Snow Cover

140 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Tests

ECTN13@13cmQ2 Good Brudd gikk i svakt lag: nysnø under fokksnø

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fant begge skredproblem fra varsom. Lite snø i området. Forecast correct

Avalanche Activity

19. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 187140

Jotunheimen / Luster

Snow

19.03.2019 kl. 14:12

898 masl

ErikEB (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Tydelig drønn. Tillegsbelastning av tre personer som sto tett.

ObsID: 187103

Jotunheimen / Vang

Snow

19.03.2019 kl. 13:32

1210 masl

Gjermund Nordskar (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Gjermund

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 187085

Jotunheimen / Vang

Snow

19.03.2019 kl. 07:31

896 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Weather

No precipitation -6.6 °C 0 m/s

Snow Cover

96 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 186988

Jotunheimen / Vang

Snow

18.03.2019 kl. 16:30

1049 masl

paul@wyssen (***)

Incident

Lite skred fra bratthng over vei løsnet naturlig pga stor pålagring av vindtransportert snø. Hadde trolig ikke skadet personer i kjøretøy. Ingen kjøretøy truffet, men trafikk hindret. Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

18. Mar 16:25 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released SE-facing Avalanche release at 1036 masl and ended at 1023 masl Steep slope Klemma Observert og fotografert av brøytebilsjåfør. Pålagrer trolig godt i Tyinslinna ved NV mye vind og snø tilgjengelig for vindtransport.

ObsID: 187092

Jotunheimen / Langøddin

Snow

18.03.2019 kl. 16:24

1213 masl

stian@wyssen (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen

Avalanche Observation

18. Mar 16:20 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released SE-facing Avalanche release at 1161 masl and ended at 1121 masl Langøddin

ObsID: 186993

Jotunheimen / Vang

Snow

18.03.2019 kl. 14:30

1112 masl

stian@wyssen (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Wyssen
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Wyssen Comment:  Skredene gikk trolig i løpet av søndagen.

Avalanche Activity

17. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. W Sannsynligvis utløst under østaværet på søndag. To av skredene krysset sommerveien til Fondsbu som brukes av beltebilene vinterstid. Det ene gikk helt ut på vannet og var trolig str. 2,5. Ikke sett de på nært hold.

ObsID: 186994

Jotunheimen / Vang

Snow

18.03.2019 kl. 14:17

1169 masl

Steinar@NRH (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Steinar@NRH

Weather

Vindtransport av snø

ObsID: 186910

Jotunheimen / Vang

Snow

18.03.2019 kl. 12:59

1037 masl

stian@wyssen (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  stian@wyssen Comment:  Under skog 1

Avalanche Observation

18. Mar 12:59 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released SE-facing Lee side

ObsID: 186894

Jotunheimen / Vang

Snow

18.03.2019 kl. 12:53

874 masl

stian@wyssen (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  stian@wyssen

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk. Ser ut som vinden har dreid litt mer mot vest.

ObsID: 186893

Jotunheimen / Tyinstølen 2

Snow

18.03.2019 kl. 12:46

1238 masl

stian@wyssen (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen

Avalanche Observation

18. Mar 12:47 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released E-facing Avalanche release at 1138 masl and ended at 1127 masl

ObsID: 186890

Jotunheimen / Vang

Snow

18.03.2019 kl. 09:56

1118 masl

stian@wyssen (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  stian@wyssen Comment:  Tydelig pålagring av vind fra nord

Avalanche Observation

18. Mar 09:56 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released S-facing Lee side

ObsID: 186854

Jotunheimen / Vang

Snow

18.03.2019 kl. 07:24

903 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 4 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry

ObsID: 186828

Jotunheimen / Vang

Snow

17.03.2019 kl. 16:51

1061 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Skredmasser med liten mektighet stopper ved røde streker. Så ingen bruddkant.

Incident

Snow Road

Avalanche Observation

17. Mar 16:52 (+01:00) Dry loose-snow avalanche 1 - Small Released by explosives E-facing Loose snow In gully or concave form Skog1 Inhen bruddforplantning men en del løs snø kom ned fra hyllen ovenfor tårnet.

ObsID: 186784

Jotunheimen / Vang

Snow

17.03.2019 kl. 16:32

995 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Skredtungen stoppet ved rød strek.

Avalanche Observation

17. Mar 16:33 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Released by explosives E-facing Buried weak layer of new snow 10 cm high and 70 m wide fracture Steep slope Tørv4 Trolig mye løssnø sammen med et mykt nysnøflak. Utydelige men tynne bruddkanter kunne ses.

ObsID: 186783

Jotunheimen / Lom / Bøverdalen

Snow

17.03.2019 kl. 14:08

434 masl

Albert (*****)

Weather

Snow -0.5 °C 0 m/s 100% clouds 1-2 cm snø per time siden i går kveld. Ca 15 cm nysnø nå, og det snør fortsatt.

ObsID: 186751

Jotunheimen / Vang

Snow

17.03.2019 kl. 11:24

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps

Weather

Snow -3 °C 5 m/s from E ← 100% clouds Lett snøvær nå.

Snow Cover

99 cm in total Moderate snow drift 10 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry Ca 40 cm løssnø her på tyinkrysset.

ObsID: 186714

Jotunheimen / Vang

Snow

17.03.2019 kl. 07:50

890 masl

Marina@VLFK (*)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Snør og en del vind
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Ca 20-30cm i løpet av natta
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Snøfokk frå tak og i snøoverflata

Weather

Snow -3 °C 5 m/s from E ← 100% clouds

Snow Cover

Moderate snow drift 25 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Moist

ObsID: 186651

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.