Avalanche forecast for Jotunheimen Sunday 2019-03-17

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

The snowpack is very unstable. Avoid areas with wind-deposited snow. It is also possible to trigger avalanches in a persistant weak layer in old snow found in bowls and gullies.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps and steep slopes until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-15 °C to -8 °C at 1800 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
16 mm precipitation, up to 30 mm in the most exposed areas.
Gale from southeast., change to fresh breeze from the northeast during the afternoon.
-13 °C to -7 °C at 1800 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Jotunheimen / Vang

Snow

17.03.2019 kl. 16:51

1061 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Skredmasser med liten mektighet stopper ved røde streker. Så ingen bruddkant.

Avalanche Observation

17. Mar 16:52 (+01:00) Dry loose-snow avalanche 1 - Small Released by explosives E-facing Loose snow In gully or concave form Skog1 Inhen bruddforplantning men en del løs snø kom ned fra hyllen ovenfor tårnet.

Incident

Snow Road

ObsID: 186784

Jotunheimen / Vang

Snow

17.03.2019 kl. 16:32

995 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Skredtungen stoppet ved rød strek.

Avalanche Observation

17. Mar 16:33 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Released by explosives E-facing Buried weak layer of new snow 10 cm high and 70 m wide fracture Steep slope Tørv4 Trolig mye løssnø sammen med et mykt nysnøflak. Utydelige men tynne bruddkanter kunne ses.

ObsID: 186783

Jotunheimen / Lom / Bøverdalen

Snow

17.03.2019 kl. 14:08

434 masl

Albert (*****)

Weather

Snow -0.5 °C 0 m/s 100% clouds 1-2 cm snø per time siden i går kveld. Ca 15 cm nysnø nå, og det snør fortsatt.

ObsID: 186751

Jotunheimen / Vang

Snow

17.03.2019 kl. 11:24

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps

Weather

Snow -3 °C 5 m/s from E ← 100% clouds Lett snøvær nå.

Snow Cover

99 cm in total Moderate snow drift 10 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry Ca 40 cm løssnø her på tyinkrysset.

ObsID: 186714

Jotunheimen / Vang

Snow

17.03.2019 kl. 07:50

890 masl

Marina@VLFK (*)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Snør og en del vind
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Ca 20-30cm i løpet av natta
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Snøfokk frå tak og i snøoverflata

Weather

Snow -3 °C 5 m/s from E ← 100% clouds

Snow Cover

Moderate snow drift 25 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Moist

ObsID: 186651

Jotunheimen / Vang

Snow

16.03.2019 kl. 16:15

889 masl

Nrhfjone (Unknown)

Snow Cover

Very much loose snow (>30cm)

ObsID: 186586

Jotunheimen / Vågå

Snow

16.03.2019 kl. 14:49

1363 masl

Ørjan (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Ørjan

Danger Sign

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Er blitt bra størrelse på krystallane. Sjå bilde.

ObsID: 186596

Jotunheimen / Vågå

Snow

16.03.2019 kl. 14:45

1388 masl

Ørjan (****)

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 186568

Jotunheimen / Lom

Snow

16.03.2019 kl. 14:05

803 masl

Albert (*****)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable 30-40 cm snø siste uke har gitt godt skiføre, og den siste nedbøren har kommet i stille vær. Klarvær har gitt overflaterim. Det er mektige fokksnøfonner i nordlig og østlig sektor, og disse er nå overdekket med 10-30 cm laus snø. Det er et svært potent kantkornlag over skare, med stor utbredelse og evne til bruddforplantning. Se rapport om nestenulykke den 13.3. Dette har ikke svekket seg, og gav tydelig respons på belastning i N og Ø heng som hadde fokksnøbelastning. Mye drønning. Det er jevnt mye laussnø som gjør det vanskelig å se overganger til fokksnøen, så hold god avstand fra brattheng. Skred vil løsne i heng som beskrevet over. Det er også et rimlag ca 30 cm under overflaten, men dette har sterkere bindinger. ECTP11 i kantkornlaget på 65 cm, men ingen reaksjon i rimlaget. Skredet fra 13.3. viser at kantkornlaget kan gi svært store skred, og det er rimelig å anta at det er generelt utbredt, ihvertfall i denne høgden (<1300 moh). Det er lett å løse ut. Det er mye laus snø som vil lastes inn i leheng sammen med meldt snøvær. Nytt vedvarende svakt lag av rim vil trolig få spredt utbredelse avhengig av vindretning og styrke lokalt. Kantkornlaget bevares og forsterkes. Forecast too low Vurderes som for lav her pga egenskapene til kantkornlaget.

ObsID: 186564

Jotunheimen / Lom

Snow

16.03.2019 kl. 12:57

1539 masl

Albert (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Albert Comment:  Trekker over fra sør.

Weather

-4 °C 2 m/s from SW ↗ 85% clouds Klarvær siste døgn har gitt endel overflaterim.

ObsID: 186544

Jotunheimen / Vågå

Snow

16.03.2019 kl. 12:15

1099 masl

LarsBukkehave (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  LarsBukkehave

Avalanche Activity

16. Mar. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. E, SE, S Flere små naturligt udløste skred i sol påvirket retning

ObsID: 186576

Jotunheimen / Lom

Snow

16.03.2019 kl. 11:42

1375 masl

Albert (*****)

Image Of Notes
Image 1 of 3 Of:  Notes Copyright:  Albert Comment:  NØ-vendt heng. 3 cm F fast kantkorn, 1-2 mm, over skare kan sees tydelig langsmed spaden. Solid drønn i dette laget da eg kom inn i henget på ski. Saga viser til et rimlag, <2 mm,="" men="" dette="" tåler="" mer="" belastning="" enn="" kantkornlaget.="" denne="" profilen="" har="" samme="" eksposisjon="" og="" høgde="" over="" havet="" som="" skredet="" som="" ble="" registrert="" 13.3.19="" (nestenulykke;="" en="" person="" delvis="" begravd).="">
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Albert Comment:  ECTP11@65 cm. Toppen av skredområdet fra 13.3.19 sees i bakgrunnen.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1200 masl Utbredelse er usikkert.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E above 1300 masl Eksposisjon viser til de områdene som har mest overdekning over kantkornlaget.

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Tests

ECTP11@65cmQ1 Poor

ECTP11@65cmQ1 Poor I kantkornlaget over skaren

Snow Profile

0.3 cm F SH 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 0.3 cm F SH 0 mm/0 mm D, 34 cm P RG 1 mm/0 mm D, 3 cm F FC 2 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 0.5 cm 1F FC 1 mm/0 mm D, 40 cm P RG 1 mm/0 mm D 2 tests connected to snow profile Nordøstvendt, på samme høgde over havet som skred / nestenulykke rapportert av Iver, 13.3.19.

ObsID: 186535

Jotunheimen / Lom

Snow

16.03.2019 kl. 10:58

1186 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Albert Comment:  Mot Kampen. Skred fra 13.3.19.

Danger Sign

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 186512

Jotunheimen / Vågå

Snow

16.03.2019 kl. 10:53

1169 masl

Ørjan (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Ørjan
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Ørjan

Danger Sign

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Rimkrystaller på Gjende, Sjodalsvatnet og fjella rundt.

Weather

No precipitation -9 °C 0 m/s

ObsID: 186511

Jotunheimen / Vang

Snow

16.03.2019 kl. 10:08

905 masl

Nrhfjone (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Nrhfjone

Weather

ObsID: 186502

Jotunheimen / Vang

Snow

16.03.2019 kl. 09:41

881 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps

Snow Cover

94 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 186496

Jotunheimen / Vang

Snow

16.03.2019 kl. 09:18

1089 masl

elin@nrh (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  elin@nrh

Danger Sign

Surface hoar Rim på overflate

ObsID: 186485

Jotunheimen / Vang

Snow

16.03.2019 kl. 07:34

1230 masl

NRH Howard (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  NRH Howard
ObsID: 186474

Jotunheimen / Vang

Snow

15.03.2019 kl. 13:10

1231 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  paul@wyssen Comment:  Kant over skare på rasterplata på 32 cm dybde.

Tests

ECTP15@31cmQ2 Medium Gikk på kant under islag over skare.

ECTP16@31cmQ2 Medium Gikk på kant under islag oppå skare.

Snow Cover

RGfx observert over skare på tidligere avblåst formasjon.

Avalanche Activity

15. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity I flatt lys og delvis lite sikt etter klokka 1000.

ObsID: 186391

Jotunheimen / Vang

Snow

15.03.2019 kl. 12:52

1300 masl

lillelang (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  lillelang
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  lillelang

Notes

Det har gått et skred. Nysnø, fokklag ca 30cm, har sklidd ut på hardt skarelag. Medium/liten størrelse. Sør-øst flanke/side. Vanskelig å si når det har gått, kanskje på morgenen i dag, kanskje i går... Observert på vei til Mefjellet. Det er et tynt tåkelag i luften som gjør bildet dårlig, men skredet er til venstre for og nedenfor stein/klipoeformasjonen i bildet.

ObsID: 186384

Jotunheimen / Vågå

Snow

15.03.2019 kl. 11:43

1560 masl

LarsBukkehave (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  LarsBukkehave

Notes

30cm nysne ubundet med rim på toppen.

ObsID: 186368

Jotunheimen / Vang

Snow

15.03.2019 kl. 11:37

1197 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  paul@wyssen Comment:  Kantkorn mellom islag på 46 og 52 cm dybde. Rutenett: 2 mm
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  paul@wyssen Comment:  Undersiden av blokk + bruddflate etter brudd på kant (2 mm) mellom islag på 46 og 52 cm dybde.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  paul@wyssen Comment:  Viktigste svake lag er nok RGfx på 50 cm (avdekket i tester) og kant mellom skare på 37 cm.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

CTH22@44cmQ3

ECTN25@45cm På kant (2 mm). Gav inntrykk av evne til bruddforplantning da jeg vippa ut blokka med spade.

ECTN15@25cm

CTH22@33cmQ2 På RGfx, 0.5 mm

CTM18@25cmQ3

ECTN2@8cmQ3

CTE2@8cmQ3 Særs tynt flak (4 cm) oppå luftig nysnø.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Easy to trigger 1 - Small NE, E, SE, S, SW above 900 masl Finnes bare i få bratte heng, hvor kanalisert vind har pålagret mer snø enn generelt i området. Finnes over tregrensa i lehellinger fra NV vind onsdag kveld.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Kant under islag fra 28. feb) tilsier at skredproblemet potensielt finnes i mange bratte heng. Men, mangel på overliggende flak og ingen faretegn gjør at få bratte heng gjenspeiler situasjonen i dag.

Snow Cover

LBT: middels harde slag -> brudd i kantkorn mellom to skarelag. Brudd på 52 cm dybde. 2 mm kornstørrelse. Første lette slag: under svært tynt fokksnølag.

Snow Profile

4 cm F PPsd 3 mm/0 mm D Ubunden, 4 cm 4F DFbk/RG 1 mm/1 mm D, 13 cm F DF 1 mm/0 mm D, 23 cm 1F/P+ RG 0 mm/0 mm 58 cm: DF 1 mm, 2 cm I IF 0 mm/0 mm, 7 cm F FC 2 mm/0 mm D Skarelag Laminering med is, 30 cm K MFpc 0 mm/0 mm Solid skarelag -2.3 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -5.4 °C @ 30 cm, -5.6 °C @ 40 cm, -5.3 °C @ 50 cm 7 tests connected to snow profile CTH22 på begynnende kant over skare (0,5 mm) på 50 cm. Kritisk lag var både her og to andre testområder kant mellom skare og is.

ObsID: 186388

Jotunheimen / Vågå

Snow

15.03.2019 kl. 11:12

1373 masl

Ørjan (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Ørjan
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Ørjan

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Weather

-10 °C 0 m/s

ObsID: 186362

Jotunheimen / Vang

Snow

15.03.2019 kl. 11:03

1104 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  paul@wyssen Comment:  LBT på begynnende kant over skare. 29 cm dypt. Kornstr rundt 1 mm. distanse mellom svakt lag og skare ses ved saga.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  paul@wyssen Comment:  LBT, nedføyket nysnø. Omtrent 10 cm dybde. Fokksnølaget over R så tynt at det ikke kan kalles et flak enda.

Snow Cover

LBT avdekker svake bindinger i nedføyket nysnø under svært tynt fokksnølag. Går på lette slag. Hardere slag, LBT: går på begynnende kant 4 cm over skare. Se bilde.

ObsID: 186359

Jotunheimen / Vang

Snow

15.03.2019 kl. 10:35

1100 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  paul@wyssen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  paul@wyssen Comment:  Trinse på svart stav markerer dybde på 1cm tykk 1f fokksnø. Trinse på hvit stav markerer skare.

Weather

No precipitation -5 °C 1 m/s 100% clouds 1 cm lett nysnø. Lett 5 min-byger med lett nysnø. Overskyet men ganske mye sol som slipper gjennom.

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry 35 cm nysnø på flater ved Tyinstølen. V kuling 2 timer onsdag kveld har dannet en 1 cm tykt 1f hard fokksnølag på 2cm dybde. Kan muligens hemme potensiell vindtransport av snø.

ObsID: 186354

Jotunheimen / Vang

Snow

15.03.2019 kl. 10:20

1231 masl

Marina@VLFK (*)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Svært dårleg sikt i fjellet. En skuter et lite stykke bort der i tåka.

Weather

No precipitation 100% clouds

ObsID: 186644

Jotunheimen / Lom

Snow

15.03.2019 kl. 09:44

1649 masl

Stein Bastian @forsvaret (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Stein Bastian @forsvaret

Avalanche Activity

15. Mar. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release NE. Above 0 masl

ObsID: 186340

Jotunheimen / Vågå

Snow

15.03.2019 kl. 09:32

1191 masl

Ørjan (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ørjan

Avalanche Activity

15. Mar. 18-24 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. NE, E Oppdaga skreda i dag. Usikker på når tid dei Har gått.

ObsID: 186335

Jotunheimen / Vang

Snow

15.03.2019 kl. 08:10

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Snow Cover

95 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 186431

Jotunheimen / Vang

Snow

15.03.2019 kl. 07:29

899 masl

Nrhfjone (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Nrhfjone

Weather

No precipitation 100% clouds Tett tåke

ObsID: 186325

Jotunheimen / Lom

Snow

14.03.2019 kl. 19:45

2119 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  aanon@forsvaret Comment:  Toppene er avblåst i god Jotunheimsk stil. Lite skredproblemer over skar og mot toppene med unntak i skjermede renner og søkk.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  aanon@forsvaret Comment:  Fin løs snø i bratte skjermed renner og søkk!!

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Set drønner i ulike lag, fokksnø som er noe mer stabilisert og kantkorn over og under skarelag.

Snow Cover

ObsID: 186246

Jotunheimen / Lom

Snow

14.03.2019 kl. 19:34

2123 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  aanon@forsvaret Comment:  Fra Semmelholstind
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  aanon@forsvaret Comment:  En del løs, tørr snø men mye mindre enn normalt spesielt i ytterkantene av parken (Spiterstulen og Leirdalen).

Weather

No precipitation -9 °C 0 m/s 20% clouds Stille vær i hele dag. Ingen snøtransport.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 2 - Medium Not given N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 2000 masl and 1400 masl Skaren går i oppløsning mange steder og danner er nytt mer ustabilt vedvarende svakt lag.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Likely 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, NW between 2000 masl and 1400 masl Funnet kankorn over og under skare mange steder. Skaren er flere steder i oppløsning og disse lagene danner et løst lag. Det srønner svært mange steder i midtfjellet lavere enn topper og skar. Det drønner på flere lag da vi har oppøevd opptil 3 drønn på samme flak

Snow Cover

No snowdrift 20 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry En god del løs snø for fremtidig vind og snøtransport!

ObsID: 186245

Jotunheimen / Skjåk

Snow

14.03.2019 kl. 16:00

1098 masl

Øyvind Angard (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Øyvind Angard

Avalanche Activity

14. Mar. During the day (+01:00)

14. Mar. During the day (+01:00)

14. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. W, NW

ObsID: 186255

Jotunheimen / Vang

Snow

14.03.2019 kl. 15:53

1172 masl

Marina@VLFK (*)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  En rask snøprofil ca 1m. Ca 20cm F, deretter ca 40cm 4F, tynt lag mellom 4F og 1F, ca 15cm 1F, 4F (fekk brudd i dette på lille blokktest) rett før smelteomvandlasnø i bunn av profilets dybde.
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Lille blokktest, stor tilleggsbelastning for å få brudd. Q3 brudd.
Image Of Tests
Image 3 of 3 Of:  Tests Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder
ObsID: 186256

Jotunheimen / Vang

Snow

14.03.2019 kl. 15:46

1221 masl

MonikaHW@nrh (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  MonikaHW@nrh

Danger Sign

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 186215

Jotunheimen / Vang

Snow

14.03.2019 kl. 14:06

1255 masl

NRH_Monika&Milo (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  NRH_Monika&Milo

Weather

2 °C 1 m/s 80% clouds

ObsID: 186191

Jotunheimen / Vang

Snow

14.03.2019 kl. 14:06

1152 masl

Marina@VLFK (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Ca 20cm F over 20cm 4F, deretter smelteomvandlasnø. Overflata er litt kramsnø men lett.

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Moist

ObsID: 186209

Jotunheimen / Vang

Snow

14.03.2019 kl. 13:39

1220 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Leif@ObsKorps
ObsID: 186184

Jotunheimen / Vågå

Snow

14.03.2019 kl. 13:11

1662 masl

daniel.edvardsen@ramboll (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

CTM16@27cmQ3 Good

CTM16@27cmQ3 Good Brudd i nedføyket svakt lag av nysnø som befinner seg under tørr nysnøpakke. Kun kollaps i laget og ikke forplantning. Nysnøen over er fortsatt for løs til å danne flak.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Nysnøen som kom tidlig i uka er fortsatt upåvirket av vind de aller fleste heng, men man kan observere noe vindstrukturer i snøoverflaten i bratte heng. Det ligger mye tørr løssnø tilgjengelig for vindtransport. Det ble observert kantkorn over og under skarelag nede i snødekket. Skredfaren vil øke dersom vinden øker, siden det ligger mye snø tilgjengelig for vindtransport. Fokksnødannelse vil da være skredproblemet, sammen med kantkorn over og under skarelag, samt mulig rim over øverste skarelag i snødekket. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Not given N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 0 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, SW, W, NW above 1700 masl

Danger Sign

Surface hoar Mulig det eksisterer rimkrystaller over det øverste skarelaget i snødekket, virvlet sammen med nysnø.

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 25 cm nysnø. Ikke vindpåvirket enda

Snow Profile

25 cm F PP 0 mm/0 mm D, 2 cm F DF/SH 0 mm/0 mm D Skarelag Usikkert om dette er svakt nedsnødd/nedføyka nysnø eller bestående av rim. Brudd ved CT-test oppstår her, men overliggende lag er fortsatt for mykt til å kunne skli ut. , 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 11 cm 4F IF 1 mm/0 mm D Skarelag Klarer ikke å påvirke kantkornlag ved CT-test. , 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm 4F FC 0 mm/0 mm Skarelag Klarer ikke å påvirke dette kantkornlaget ved CT-test. , 80 cm 1F/P-K RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F DH 1 mm/0 mm M 2 tests connected to snow profile

Weather

No precipitation 4 m/s from E ← 50% clouds 25 cm nysnø i dette fjellområdet. Snøen er ikke vindpåvirket foreløpig

Snow Cover

130 cm in total No snowdrift 25 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Nysnøen ligger jevnt fordelt i fjellet

Avalanche Activity

14. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 186185

Jotunheimen / Lom

Snow

14.03.2019 kl. 13:00

1343 masl

Iver@nortind (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fjellsida er i hovedsak nordvent

Weather

No precipitation -4 °C 1 m/s

ObsID: 186253

Jotunheimen / Vang

Snow

14.03.2019 kl. 12:49

1220 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Lbt brøyt ved frigjøring under harf fokksnø oppå islag. Q2. ( fokksnøen var veldig hard så saga dytta trolig så mye på fokksnølaget at søylen knakk...) Også brudd i overgang fersk nysnø og eldre hard fokksnø.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Leif@ObsKorps
Image Of Tests
Image 3 of 6 Of:  Tests Copyright:  Leif@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  En del fersk fokksnø mot sør selv etter vinden og snøfall fra sørlig retning..
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTP20@51cmQ2 Good Fortsatte samme søyle. Brudd i oppbyggende 4f løst kantkornlag oppå islag. Fokksnø over er P+ hard.

ECTN9@12cmQ3 Poor Brudd i toppen av 17cm løssnølag

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Siste dagers nysnø har begynt å danne flak over skoggrensa. Flaket ligger på tykt lag løs nysnø og har liten forl\plantningsevne. Det er lett å trigge, men skredstørrelsen vil trolig være begrenset. I områder med mindre eldre fokksnø merker en tydelig islaget under nysnøen som bryter. Dette laget har kantkorn over og under. Ved hardere flak vil det kunne potensielt kunne trigge fjernutløste skred, men enda er kun områder med eldre og hardere fokksnø over skaren som kan være et problem. Den eldre fokksnøen er imidlertid svært hard og vanskelig å påvirke, men nysnøen over bidrar til en god yttre belastning. FG vurderes til 2, men har som sagt kun vært i sørlig sektor i dag. Kan hende den er høyere hvis det er mer sammenbinding og større flak i nordlig sektor.. Kantkorn over og under skaren vil fortsette å utvikle seg. Men fokksnø vil stabiliseres og varmer/ kulde vil stabilisere snødekket. Nysnø søndag med kraftig vind fra øst vil kunne føre til økende skredfare Forecast correct Stemmer svært godt med dagens forhold i sørlig sektor.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 2000 masl and 900 masl Skredproblemet er trolig utbredt der det er overliggende fokksnøflak, Men vanskelig å trigge.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger Likely 1 - Small Widespread steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Trolig værst mot nordlig sektor, mn overraskende mye fokksnø også mot sør. Men flakstørrelsen er trolig svært begrenset pga lite sammenbinding og tykkere løssnølag under.

Danger Sign

Quick temperature change Solpoovarming utover dagen og mye skyer gjør at snødekket varmes raskt opp, selv om det er kaldt om natta.

Recent avalanches To ferske flakskred trolig fra natt til 13.03 eller 13.03. Kan ha gått pga soloppvarming i går?

Recent cracks Enkelte sprekkdannelser i områder med fokksnø og lite understøtte. Snøen glir hovedsaklig på skaren, men også enkelte sprekker vare i fokksnø over løssnølag.

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) Moist Mye nysnø natt til onsdag kombinert med vind fra S-SØ. I skogen og skoggrensa er snøen mindre vindpåvirket. Over skoggrensa er det generelt sett et 5-10cm lag vindskare 1f som dominerer. Under dette løs nysnø. Vinden har tydelig vis ikke vært så hard her som varslet og det ligger sidelasting i større flak også mot sørlig sektor. Har ikke observert i potensielt "værste" områdene, N-NV sektor i dag. Solinnstråling gir noe smeltefrys skare og fuktig snø oppå snødekket i områder vendt mot SV som ligger i le for trekk, men denne bryter lett. Dette vil sammen med myk fokksnø gjøre at en trenger kraftig vind for å kunne flytte betydelige mengder snø. Brytende islag er fremtredende i skoggrensa. Mindre fremtredende over, men finnes under hardere, eldre fokksnø. Kantkorn over og under denne.. Det er stor utbredelse på dette.

Avalanche Activity

13. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release S To ulike skred observert i dag. Lagt inn som to ulike obser tidligere.

Snow Profile

1 cm F PP 3 mm/0 mm M, 11 cm 1F DF 2 mm/0 mm M, 17 cm F+ PP 3 mm/0 mm D Nedføyket tykt lag nysnø. , 17 cm P+ RGsr 1 mm/0 mm D Svært hard fokksnølag fra fokksnøen forrige uke., 6 cm 4F+ RGxf 2 mm/0 mm D Skiktovergang Oppbyggende kantkornlag som er løst. Ligger på gardt islag., 1 cm K IF 0 mm/0 mm D, 6 cm 4F+ RGxf 2 mm/0 mm D Oppbyggende kant under skare/ islaget., 40 cm K MFcl 0 mm/0 mm D Smeltefryspakke som er knallhardt og gjennfrosset. Kommer ikke ned med spaden. 2 tests connected to snow profile Gravde kun ned til den knallharde smeltefryspakka (59-100cm++).

ObsID: 186183

Jotunheimen / Vang

Snow

14.03.2019 kl. 12:28

1451 masl

Nrhfjone (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Nrhfjone

Notes

ObsID: 186171

Jotunheimen / Vang

Snow

14.03.2019 kl. 12:26

1175 masl

Marina@VLFK (*)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright: 

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Store skavla er bygd opp i NV heng og N heng.

Weather

No precipitation -3 °C 1 m/s from S ↑ 80% clouds

ObsID: 186172

Jotunheimen / Luster

Snow

14.03.2019 kl. 11:53

1966 masl

Stein Bastian @forsvaret (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Stein Bastian @forsvaret

Weather

ObsID: 186247

Jotunheimen / Vang

Snow

14.03.2019 kl. 11:46

1007 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Tynt skarelag under nysnø. Brytende med oppbyggende kant under.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Sørvendt side som det er blitt lagt igjen snø. 2 skred sørvendt så langt i dette området.

Snow Cover

Avalanche Activity

13. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release

ObsID: 186162

Jotunheimen / Vang

Snow

14.03.2019 kl. 11:32

1272 masl

Steinar@NRH (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Steinar@NRH

Weather

2 m/s Litt snø i lufta

ObsID: 186160

Jotunheimen / Vang

Snow

14.03.2019 kl. 11:24

1374 masl

elin@nrh (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  elin@nrh

Danger Sign

Surface hoar

ObsID: 186323

Jotunheimen / Filefjell

Snow

14.03.2019 kl. 11:15

1114 masl

derute.no (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright: 

Avalanche Observation

14. Mar 11:15 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered W-facing Avalanche release at 1126 masl and ended at 1114 masl 40 cm high and 15 m wide fracture Steep slope Sjekket at andre ikke var eksponert og ski cut over kulformasjon.

ObsID: 186198

Jotunheimen / Vang

Snow

14.03.2019 kl. 10:52

1121 masl

Nrhfjone (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Nrhfjone

Snow Cover

Antydning til at snøen begynner å fastne

ObsID: 186143

Jotunheimen / Vang

Snow

14.03.2019 kl. 10:51

1008 masl

Nrhfjone (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Nrhfjone

Notes

ObsID: 186142

Jotunheimen / Lom

Snow

14.03.2019 kl. 10:42

1648 masl

aanon@forsvaret (*****)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Widespread steep slopes N, NE, NW between 2200 masl and 1400 masl Bryter ikke så lett

ObsID: 186243

Jotunheimen / Luster

Snow

14.03.2019 kl. 10:38

1601 masl

Stein Bastian @forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Stein Bastian @forsvaret
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Stein Bastian @forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTX Good Kantkorn over skarelag 5cm fra overflaten

Snow Profile

5 cm F PP 0 mm/0 mm, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm F FC 2 mm/0 mm Skarelag, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 60 cm P MFpc 0 mm/0 mm, 10 cm 4F FC 0 mm/0 mm

ObsID: 186248

Jotunheimen / Vang

Snow

14.03.2019 kl. 10:37

1192 masl

elin@nrh (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  elin@nrh

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 186136

Jotunheimen / Vang

Snow

14.03.2019 kl. 10:03

743 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Ca 35 cm ubunden løssnø fra torsdag/ onsdag her nede
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Fikk ikke tatt bilde.

Weather

No precipitation -4 °C 0 m/s 80% clouds Det var visst varmegrader På dagtid i går. Blir nok soloppvarming i dag også.

Snow Cover

Avalanche Activity

13. Mar. 0-6 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. S. Between 1100 masl and 1000 masl Ett skred trolig fra natt til onsdsg. I leområde undet klippe/renneformasjon med skavl på toppen.

ObsID: 186124

Jotunheimen / Vågå

Snow

14.03.2019 kl. 09:37

1074 masl

Ørjan (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Ørjan

Tests

CTM11@15cmQ3 Medium

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct Vurderar faregraden akkurat i dette området av skisenteret, som litt høgare enn på Varsom. Dette pga stor forskjell på test utslag.

Weather

No precipitation 1 m/s from NW ↘ 50% clouds

ObsID: 186113

Jotunheimen / Vågå

Snow

14.03.2019 kl. 09:25

1080 masl

Ørjan (****)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Ørjan

Danger Sign

No signs observed

Tests

CTH2@40cmQ3 Good Fokksnø som løsner på nedføyka nysnø

ObsID: 186112

Jotunheimen / Luster

Snow

14.03.2019 kl. 09:21

1401 masl

Stein Bastian @forsvaret (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Stein Bastian @forsvaret

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Weather

ObsID: 186249

Jotunheimen / Vang

Snow

14.03.2019 kl. 08:15

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Weather

Snow -4 °C 0 m/s 100% clouds

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry

ObsID: 186090

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.