Avalanche forecast for Jotunheimen Friday 2019-03-15

2
Moderate
Published:

There is a persistent weak layer buried in the snow cover that may be triggered by a skier or snowmobile. Remote triggering possible on hotspots or on convex terrain where the snow cover is thin. Wind slabs in the alpine may also form avalanches.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Calm/light breeze from northwest.
-15 °C to -8 °C at 1800 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Calm/light breeze from south.
-13 °C to -8 °C at 1800 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Jotunheimen / VANG

Snow

15.03.2019 kl. 13:10

1231 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  paul@wyssen Comment:  Kant over skare på rasterplata på 32 cm dybde.

Snow Cover

RGfx observert over skare på tidligere avblåst formasjon.

Avalanche Activity

15. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity I flatt lys og delvis lite sikt etter klokka 1000.

Tests

ECTP15@31cmQ2 Medium Gikk på kant under islag over skare.

ECTP16@31cmQ2 Medium Gikk på kant under islag oppå skare.

ObsID: 186391

Jotunheimen / VANG

Snow

15.03.2019 kl. 12:52

1300 masl

lillelang (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  lillelang
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  lillelang

Notes

Det har gått et skred. Nysnø, fokklag ca 30cm, har sklidd ut på hardt skarelag. Medium/liten størrelse. Sør-øst flanke/side. Vanskelig å si når det har gått, kanskje på morgenen i dag, kanskje i går... Observert på vei til Mefjellet. Det er et tynt tåkelag i luften som gjør bildet dårlig, men skredet er til venstre for og nedenfor stein/klipoeformasjonen i bildet.

ObsID: 186384

Jotunheimen / VÅGÅ

Snow

15.03.2019 kl. 11:43

1560 masl

LarsBukkehave (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  LarsBukkehave

Notes

30cm nysne ubundet med rim på toppen.

ObsID: 186368

Jotunheimen / VANG

Snow

15.03.2019 kl. 11:37

1197 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  paul@wyssen Comment:  Kantkorn mellom islag på 46 og 52 cm dybde. Rutenett: 2 mm
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  paul@wyssen Comment:  Undersiden av blokk + bruddflate etter brudd på kant (2 mm) mellom islag på 46 og 52 cm dybde.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  paul@wyssen Comment:  Viktigste svake lag er nok RGfx på 50 cm (avdekket i tester) og kant mellom skare på 37 cm.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Easy to trigger 1 - Small NE, E, SE, S, SW above 900 masl Finnes bare i få bratte heng, hvor kanalisert vind har pålagret mer snø enn generelt i området. Finnes over tregrensa i lehellinger fra NV vind onsdag kveld.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Kant under islag fra 28. feb) tilsier at skredproblemet potensielt finnes i mange bratte heng. Men, mangel på overliggende flak og ingen faretegn gjør at få bratte heng gjenspeiler situasjonen i dag.

Snow Cover

LBT: middels harde slag -> brudd i kantkorn mellom to skarelag. Brudd på 52 cm dybde. 2 mm kornstørrelse. Første lette slag: under svært tynt fokksnølag.

Snow Profile

7 stratigraphy layers observed 5 temperature points observed 7 Tests connected to snow profile CTH22 på begynnende kant over skare (0,5 mm) på 50 cm. Kritisk lag var både her og to andre testområder kant mellom skare og is.

Tests

CTH22@44cmQ3

ECTN25@45cm På kant (2 mm). Gav inntrykk av evne til bruddforplantning da jeg vippa ut blokka med spade.

ECTN15@25cm

CTH22@33cmQ2 På RGfx, 0.5 mm

CTM18@25cmQ3

ECTN2@8cmQ3

CTE2@8cmQ3 Særs tynt flak (4 cm) oppå luftig nysnø.

ObsID: 186388

Jotunheimen / VÅGÅ

Snow

15.03.2019 kl. 11:12

1373 masl

Ørjan (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Ørjan
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Ørjan

Weather

-10 °C 0 m/s

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 186362

Jotunheimen / VANG

Snow

15.03.2019 kl. 11:03

1104 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  paul@wyssen Comment:  LBT på begynnende kant over skare. 29 cm dypt. Kornstr rundt 1 mm. distanse mellom svakt lag og skare ses ved saga.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  paul@wyssen Comment:  LBT, nedføyket nysnø. Omtrent 10 cm dybde. Fokksnølaget over R så tynt at det ikke kan kalles et flak enda.

Snow Cover

LBT avdekker svake bindinger i nedføyket nysnø under svært tynt fokksnølag. Går på lette slag. Hardere slag, LBT: går på begynnende kant 4 cm over skare. Se bilde.

ObsID: 186359

Jotunheimen / VANG

Snow

15.03.2019 kl. 10:35

1100 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  paul@wyssen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  paul@wyssen Comment:  Trinse på svart stav markerer dybde på 1cm tykk 1f fokksnø. Trinse på hvit stav markerer skare.

Weather

No precipitation -5 °C 1 m/s 100% clouds 1 cm lett nysnø. Lett 5 min-byger med lett nysnø. Overskyet men ganske mye sol som slipper gjennom.

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry 35 cm nysnø på flater ved Tyinstølen. V kuling 2 timer onsdag kveld har dannet en 1 cm tykt 1f hard fokksnølag på 2cm dybde. Kan muligens hemme potensiell vindtransport av snø.

ObsID: 186354

Jotunheimen / VANG

Snow

15.03.2019 kl. 10:20

1231 masl

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Svært dårleg sikt i fjellet. En skuter et lite stykke bort der i tåka.

Weather

No precipitation 100% clouds

ObsID: 186644

Jotunheimen / LOM

Snow

15.03.2019 kl. 09:44

1649 masl

Stein Bastian @forsvaret (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Stein Bastian @forsvaret

Avalanche Activity

15. Mar. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release NE. Above 0 masl

ObsID: 186340

Jotunheimen / VÅGÅ

Snow

15.03.2019 kl. 09:32

1191 masl

Ørjan (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ørjan

Avalanche Activity

15. Mar. 18-24 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. NE, E Oppdaga skreda i dag. Usikker på når tid dei Har gått.

ObsID: 186335

Jotunheimen / VANG

Snow

15.03.2019 kl. 08:10

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Snow Cover

95 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 186431

Jotunheimen / VANG

Snow

15.03.2019 kl. 07:29

899 masl

Nrhfjone (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Nrhfjone

Weather

No precipitation 100% clouds Tett tåke

ObsID: 186325

Jotunheimen / LOM

Snow

14.03.2019 kl. 19:45

2119 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  aanon@forsvaret Comment:  Toppene er avblåst i god Jotunheimsk stil. Lite skredproblemer over skar og mot toppene med unntak i skjermede renner og søkk.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  aanon@forsvaret Comment:  Fin løs snø i bratte skjermed renner og søkk!!

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Set drønner i ulike lag, fokksnø som er noe mer stabilisert og kantkorn over og under skarelag.

Snow Cover

ObsID: 186246

Jotunheimen / LOM

Snow

14.03.2019 kl. 19:34

2123 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  aanon@forsvaret Comment:  Fra Semmelholstind
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  aanon@forsvaret Comment:  En del løs, tørr snø men mye mindre enn normalt spesielt i ytterkantene av parken (Spiterstulen og Leirdalen).

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 2 - Medium Not given N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 2000 masl and 1400 masl Skaren går i oppløsning mange steder og danner er nytt mer ustabilt vedvarende svakt lag.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Likely 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, NW between 2000 masl and 1400 masl Funnet kankorn over og under skare mange steder. Skaren er flere steder i oppløsning og disse lagene danner et løst lag. Det srønner svært mange steder i midtfjellet lavere enn topper og skar. Det drønner på flere lag da vi har oppøevd opptil 3 drønn på samme flak

Weather

No precipitation -9 °C 0 m/s 20% clouds Stille vær i hele dag. Ingen snøtransport.

Snow Cover

No snowdrift 20 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry En god del løs snø for fremtidig vind og snøtransport!

ObsID: 186245

Jotunheimen / SKJÅK

Snow

14.03.2019 kl. 16:00

1098 masl

Øyvind Angard (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Øyvind Angard

Avalanche Activity

14. Mar. During the day (+01:00)

14. Mar. During the day (+01:00)

14. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. W, NW

ObsID: 186255

Jotunheimen / VANG

Snow

14.03.2019 kl. 15:53

1172 masl

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  En rask snøprofil ca 1m. Ca 20cm F, deretter ca 40cm 4F, tynt lag mellom 4F og 1F, ca 15cm 1F, 4F (fekk brudd i dette på lille blokktest) rett før smelteomvandlasnø i bunn av profilets dybde.
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Lille blokktest, stor tilleggsbelastning for å få brudd. Q3 brudd.
Image Of Tests
Image 3 of 3 Of:  Tests Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder
ObsID: 186256

Jotunheimen / VANG

Snow

14.03.2019 kl. 15:46

1221 masl

MonikaHW@nrh (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  MonikaHW@nrh

Danger Sign

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 186215

Jotunheimen / VANG

Snow

14.03.2019 kl. 14:06

1152 masl

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Ca 20cm F over 20cm 4F, deretter smelteomvandlasnø. Overflata er litt kramsnø men lett.

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Moist

ObsID: 186209

Jotunheimen / VANG

Snow

14.03.2019 kl. 14:06

1255 masl

NRH_Monika&Milo (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  NRH_Monika&Milo

Weather

2 °C 1 m/s 80% clouds

ObsID: 186191

Jotunheimen / VANG

Snow

14.03.2019 kl. 13:39

1220 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Leif@ObsKorps
ObsID: 186184

Jotunheimen / VÅGÅ

Snow

14.03.2019 kl. 13:11

1662 masl

daniel.edvardsen@vegvesen.no (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Nysnøen som kom tidlig i uka er fortsatt upåvirket av vind de aller fleste heng, men man kan observere noe vindstrukturer i snøoverflaten i bratte heng. Det ligger mye tørr løssnø tilgjengelig for vindtransport. Det ble observert kantkorn over og under skarelag nede i snødekket. Skredfaren vil øke dersom vinden øker, siden det ligger mye snø tilgjengelig for vindtransport. Fokksnødannelse vil da være skredproblemet, sammen med kantkorn over og under skarelag, samt mulig rim over øverste skarelag i snødekket. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Not given N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 0 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, SW, W, NW above 1700 masl

Weather

No precipitation 4 m/s from E ← 50% clouds 25 cm nysnø i dette fjellområdet. Snøen er ikke vindpåvirket foreløpig

Danger Sign

Surface hoar Mulig det eksisterer rimkrystaller over det øverste skarelaget i snødekket, virvlet sammen med nysnø.

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 25 cm nysnø. Ikke vindpåvirket enda

Snow Cover

130 cm in total No snowdrift 25 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Nysnøen ligger jevnt fordelt i fjellet

Avalanche Activity

14. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

8 stratigraphy layers observed 2 Tests connected to snow profile

Tests

CTM16@27cmQ3 Good

CTM16@27cmQ3 Good Brudd i nedføyket svakt lag av nysnø som befinner seg under tørr nysnøpakke. Kun kollaps i laget og ikke forplantning. Nysnøen over er fortsatt for løs til å danne flak.

ObsID: 186185

Jotunheimen / LOM

Snow

14.03.2019 kl. 13:00

1343 masl

Iver (Unknown)

Weather

No precipitation -4 °C 1 m/s

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fjellsida er i hovedsak nordvent

ObsID: 186253

Jotunheimen / VANG

Snow

14.03.2019 kl. 12:49

1220 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Lbt brøyt ved frigjøring under harf fokksnø oppå islag. Q2. ( fokksnøen var veldig hard så saga dytta trolig så mye på fokksnølaget at søylen knakk...) Også brudd i overgang fersk nysnø og eldre hard fokksnø.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Leif@ObsKorps
Image Of Tests
Image 3 of 6 Of:  Tests Copyright:  Leif@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  En del fersk fokksnø mot sør selv etter vinden og snøfall fra sørlig retning..
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Siste dagers nysnø har begynt å danne flak over skoggrensa. Flaket ligger på tykt lag løs nysnø og har liten forl\plantningsevne. Det er lett å trigge, men skredstørrelsen vil trolig være begrenset. I områder med mindre eldre fokksnø merker en tydelig islaget under nysnøen som bryter. Dette laget har kantkorn over og under. Ved hardere flak vil det kunne potensielt kunne trigge fjernutløste skred, men enda er kun områder med eldre og hardere fokksnø over skaren som kan være et problem. Den eldre fokksnøen er imidlertid svært hard og vanskelig å påvirke, men nysnøen over bidrar til en god yttre belastning. FG vurderes til 2, men har som sagt kun vært i sørlig sektor i dag. Kan hende den er høyere hvis det er mer sammenbinding og større flak i nordlig sektor.. Kantkorn over og under skaren vil fortsette å utvikle seg. Men fokksnø vil stabiliseres og varmer/ kulde vil stabilisere snødekket. Nysnø søndag med kraftig vind fra øst vil kunne føre til økende skredfare Forecast correct Stemmer svært godt med dagens forhold i sørlig sektor.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 2000 masl and 900 masl Skredproblemet er trolig utbredt der det er overliggende fokksnøflak, Men vanskelig å trigge.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger Likely 1 - Small Widespread steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Trolig værst mot nordlig sektor, mn overraskende mye fokksnø også mot sør. Men flakstørrelsen er trolig svært begrenset pga lite sammenbinding og tykkere løssnølag under.

Danger Sign

Quick temperature change Solpoovarming utover dagen og mye skyer gjør at snødekket varmes raskt opp, selv om det er kaldt om natta.

Recent avalanches To ferske flakskred trolig fra natt til 13.03 eller 13.03. Kan ha gått pga soloppvarming i går?

Recent cracks Enkelte sprekkdannelser i områder med fokksnø og lite understøtte. Snøen glir hovedsaklig på skaren, men også enkelte sprekker vare i fokksnø over løssnølag.

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) Moist Mye nysnø natt til onsdag kombinert med vind fra S-SØ. I skogen og skoggrensa er snøen mindre vindpåvirket. Over skoggrensa er det generelt sett et 5-10cm lag vindskare 1f som dominerer. Under dette løs nysnø. Vinden har tydelig vis ikke vært så hard her som varslet og det ligger sidelasting i større flak også mot sørlig sektor. Har ikke observert i potensielt "værste" områdene, N-NV sektor i dag. Solinnstråling gir noe smeltefrys skare og fuktig snø oppå snødekket i områder vendt mot SV som ligger i le for trekk, men denne bryter lett. Dette vil sammen med myk fokksnø gjøre at en trenger kraftig vind for å kunne flytte betydelige mengder snø. Brytende islag er fremtredende i skoggrensa. Mindre fremtredende over, men finnes under hardere, eldre fokksnø. Kantkorn over og under denne.. Det er stor utbredelse på dette.

Avalanche Activity

13. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release S To ulike skred observert i dag. Lagt inn som to ulike obser tidligere.

Snow Profile

8 stratigraphy layers observed 2 Tests connected to snow profile Gravde kun ned til den knallharde smeltefryspakka (59-100cm++).

Tests

ECTP20@51cmQ2 Good Fortsatte samme søyle. Brudd i oppbyggende 4f løst kantkornlag oppå islag. Fokksnø over er P+ hard.

ECTN9@12cmQ3 Poor Brudd i toppen av 17cm løssnølag

ObsID: 186183

Jotunheimen / VANG

Snow

14.03.2019 kl. 12:28

1451 masl

Nrhfjone (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Nrhfjone

Notes

ObsID: 186171

Jotunheimen / VANG

Snow

14.03.2019 kl. 12:26

1175 masl

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright: 

Weather

No precipitation -3 °C 1 m/s from S ↑ 80% clouds

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Store skavla er bygd opp i NV heng og N heng.

ObsID: 186172

Jotunheimen / LUSTER

Snow

14.03.2019 kl. 11:53

1966 masl

Stein Bastian @forsvaret (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Stein Bastian @forsvaret

Weather

ObsID: 186247

Jotunheimen / VANG

Snow

14.03.2019 kl. 11:46

1007 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Tynt skarelag under nysnø. Brytende med oppbyggende kant under.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Sørvendt side som det er blitt lagt igjen snø. 2 skred sørvendt så langt i dette området.

Snow Cover

Avalanche Activity

13. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release

ObsID: 186162

Jotunheimen / VANG

Snow

14.03.2019 kl. 11:32

1272 masl

Steinar@NRH (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Steinar@NRH

Weather

2 m/s Litt snø i lufta

ObsID: 186160

Jotunheimen / VANG

Snow

14.03.2019 kl. 11:24

1374 masl

elin@nrh (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  elin@nrh

Danger Sign

Surface hoar

ObsID: 186323

Jotunheimen / Filefjell

Snow

14.03.2019 kl. 11:15

1114 masl

derute.no (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright: 

Avalanche Observation

14. Mar 11:15 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered W-facing Avalanche release at 1126 masl and ended at 1114 masl 40 cm high and 15 m wide fracture Steep slope Sjekket at andre ikke var eksponert og ski cut over kulformasjon.

ObsID: 186198

Jotunheimen / VANG

Snow

14.03.2019 kl. 10:52

1121 masl

Nrhfjone (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Nrhfjone

Snow Cover

Antydning til at snøen begynner å fastne

ObsID: 186143

Jotunheimen / VANG

Snow

14.03.2019 kl. 10:51

1008 masl

Nrhfjone (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Nrhfjone

Notes

ObsID: 186142

Jotunheimen / LOM

Snow

14.03.2019 kl. 10:42

1648 masl

aanon@forsvaret (*****)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Widespread steep slopes N, NE, NW between 2200 masl and 1400 masl Bryter ikke så lett

ObsID: 186243

Jotunheimen / LUSTER

Snow

14.03.2019 kl. 10:38

1601 masl

Stein Bastian @forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Stein Bastian @forsvaret
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Stein Bastian @forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

6 stratigraphy layers observed

Tests

ECTX Good Kantkorn over skarelag 5cm fra overflaten

ObsID: 186248

Jotunheimen / VANG

Snow

14.03.2019 kl. 10:37

1192 masl

elin@nrh (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  elin@nrh

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 186136

Jotunheimen / VANG

Snow

14.03.2019 kl. 10:03

743 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Ca 35 cm ubunden løssnø fra torsdag/ onsdag her nede
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Fikk ikke tatt bilde.

Weather

No precipitation -4 °C 0 m/s 80% clouds Det var visst varmegrader På dagtid i går. Blir nok soloppvarming i dag også.

Snow Cover

Avalanche Activity

13. Mar. 0-6 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. S. Between 1100 masl and 1000 masl Ett skred trolig fra natt til onsdsg. I leområde undet klippe/renneformasjon med skavl på toppen.

ObsID: 186124

Jotunheimen / VÅGÅ

Snow

14.03.2019 kl. 09:37

1074 masl

Ørjan (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Ørjan

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct Vurderar faregraden akkurat i dette området av skisenteret, som litt høgare enn på Varsom. Dette pga stor forskjell på test utslag.

Weather

No precipitation 1 m/s from NW ↘ 50% clouds

Tests

CTM11@15cmQ3 Medium

ObsID: 186113

Jotunheimen / VÅGÅ

Snow

14.03.2019 kl. 09:25

1080 masl

Ørjan (****)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Ørjan

Danger Sign

No signs observed

Tests

CTH2@40cmQ3 Good Fokksnø som løsner på nedføyka nysnø

ObsID: 186112

Jotunheimen / LUSTER

Snow

14.03.2019 kl. 09:21

1401 masl

Stein Bastian @forsvaret (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Stein Bastian @forsvaret

Weather

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 186249

Jotunheimen / VANG

Snow

14.03.2019 kl. 08:15

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Weather

Snow -4 °C 0 m/s 100% clouds

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry

ObsID: 186090

Jotunheimen / LOM

Snow

13.03.2019 kl. 15:01

1379 masl

aanon@forsvaret (*****)

Incident

Testheng. Tråkket inn høyt Snow Did not affect anything Other

Avalanche Observation

13. Mar 15:01 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered N-facing Buried weak layer of faceted snow above a crust 30 m wide fracture Lee side Testheng som ble tråkket inn i høyt

ObsID: 186022

Jotunheimen / Under Stehøe

Snow

13.03.2019 kl. 15:00

1389 masl

stian@forsvaret (***)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Stian Warløs Gran Comment:  Tydelig dannelse av Rgxf på oversiden av skarelag, som bruddet går i.

Tests

ECTP21@35cmQ2

ObsID: 186027

Jotunheimen / LOM

Snow

13.03.2019 kl. 15:00

1385 masl

RM330@forsvaret (Unknown)

Incident

Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Avalanche Observation

13. Mar 15:00 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered N-facing 60 cm high and 30 m wide fracture Lee side

ObsID: 186020

Jotunheimen / LOM

Snow

13.03.2019 kl. 14:37

1569 masl

Henning Kaspersen@Forsvaret (*****)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønner ved passering av de fleste renner og søkk i fjellsiden som er fokket av snø. Stabiliteten avhenger av hvor glatt glisjikt det er oppp skarelaget.

ObsID: 186014

Jotunheimen / VANG

Snow

13.03.2019 kl. 14:29

1200 masl

Heradstveit@NRH (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Heradstveit@NRH

Weather

ObsID: 186037

Jotunheimen / LOM

Snow

13.03.2019 kl. 14:09

1387 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  aanon@forsvaret Comment:  Kantkorn på skarelag mot nord
ObsID: 186006

Jotunheimen / LOM

Snow

13.03.2019 kl. 14:02

1648 masl

malm@forsvaret (Unknown)

Avalanche Activity

13. Mar. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release W. Between 1500 masl and 0 masl Utglidd på glatt mr crust

ObsID: 186024

Jotunheimen / LOM

Snow

13.03.2019 kl. 14:00

1399 masl

Iver (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Iver Comment:  Bilete er teke dagen etter, og det har sidan hendinga kome 5-10cm snø.

Incident

Område hadde mykje innlasta snø etter nedbør og kraftig vind dagen før. Dei to beskriv å ha opplevd drønn og skytande sprekker heile dagen, dette i kombinasjon med dårleg sikt. Dei visste at dette tyda på ustabile forhold og visste ikkje heilt kvifor dei heldt fram med turen, men beskriv at dei følte seg trygge etter å ha vore på ski same stad tre dagar tilegare. Snow Person buried, but no injuries Backcountry skiing

Avalanche Observation

13. Mar 14:00 (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large Human triggered NE-facing 200 cm high and 350 m wide fracture Steep slope Vidareformidlar ei fortalt hendig, så har ikkje eksakte detaljar, men gruppe med to utanlandske gjekk opp ryggformasjonane til venstre i biletet. I det dei skulle krysse henget løsna sida og ein person vart med 5-10meter øverst i venstrekant av skredet (sett frå nede). Brotkant skal vera opp mot 2 meter på det høgaste. Ut frå informasjon eg har fått kan det ha løsna på kantkorn under gamalt snødekke som er smelte-fryst etter mildversperioda for nokre veker sidan. Vanskeleg å seie om dei har trigga dette, eller om det har trappa seg.

ObsID: 186251

Jotunheimen / LOM

Snow

13.03.2019 kl. 13:55

1390 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  aanon@forsvaret Comment:  Mykt lag med tendenser til oppbyggende omv oppe på skarelag mot nord

Snow Cover

0 cm in total No snowdrift 15 cm new snow Dry

Tests

ECTP24@40cmQ2 Medium Test ETTER drønn i snødekket.

ObsID: 186005

Jotunheimen / LOM

Snow

13.03.2019 kl. 13:46

1558 masl

Stein Bastian @forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Stein Bastian @forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

6 stratigraphy layers observed 8 temperature points observed 1 Tests connected to snow profile

Tests

ECTP3@48cmQ2 Medium

ECTP3@48cmQ2 Poor

ObsID: 186034

Jotunheimen / LOM

Snow

13.03.2019 kl. 13:25

1501 masl

Henning Kaspersen@Forsvaret (*****)

Weather

Snow 6.5 °C 2 m/s 100% clouds Vinden roet seg betraktlig ved midnatt, dreide på øst kl 04:00 og roet seg helt ned. Har snødd lett i hele dag.

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det forekommer lokale drønn i snøen når man beveger seg inn på flak som har fått en gunstig oppbygning i leformasjoner.

Tests

ECTP1@20cmQ2 Poor Nedføyka lag med fokksnø og delvis nedbrutt nysnø bryter lett og glatt på oversiden av et skarelag.

ObsID: 185992

Jotunheimen / VANG

Snow

13.03.2019 kl. 13:12

1204 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen Norge AS Comment:  Tatt med webkamera fra bommen sør ved Tyin.

Avalanche Observation

13. Mar 02:00 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released E-facing Avalanche release at 1204 masl and ended at 1173 masl Buried weak layer of new snow In gully or concave form Tyinstølen brattheng Skredmasser etter lite skred. Bruddkant har føyka igjen. Tror flaket som har løsnet er lite, men at medrivningen er forholdsvis stor fordi den nye snøen er veldig lett. Trolig gått natt til i dag etter sidelasting fra S vind langs Tyin tirsdag. Mulig i to-tiden i natt ved en liten vindøkning.

ObsID: 185988

Jotunheimen / LOM

Snow

13.03.2019 kl. 12:36

1423 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  aanon@forsvaret
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  aanon@forsvaret Comment:  Samme flaket drønnet to ganger

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 185998

Jotunheimen / LOM

Snow

13.03.2019 kl. 12:28

1516 masl

Stein Bastian @forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Stein Bastian @forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snow Profile

6 stratigraphy layers observed 7 temperature points observed 1 Tests connected to snow profile

Tests

ECTP1@58cmQ3 Medium

ObsID: 186033

Jotunheimen / VANG

Snow

13.03.2019 kl. 12:05

1214 masl

yngve@nrh (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  yngve@nrh

Danger Sign

Surface hoar Område: På dette stedet. Beskrivelse: Rimkrystaller på toppen av nysnø.

ObsID: 185974

Jotunheimen / Stehøe nord

Snow

13.03.2019 kl. 12:00

1473 masl

RM330@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright: 

Snow Profile

5 stratigraphy layers observed 1 Tests connected to snow profile

Tests

ECTP21@56cmQ2 Medium

ObsID: 186026

Jotunheimen / VANG

Snow

13.03.2019 kl. 11:55

1210 masl

Steinar@NRH (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Steinar@NRH

Snow Cover

Heavy snow drift Gårsdagens store snøfall og kraftig vind har flyttet mye snø.

ObsID: 185969

Jotunheimen / VANG

Snow

13.03.2019 kl. 11:47

1220 masl

Nrhfjone (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Nrhfjone

Notes

ObsID: 185965

Jotunheimen / VANG

Snow

13.03.2019 kl. 11:45

1209 masl

yngve@nrh (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  yngve@nrh

Danger Sign

Mye nysnø, dyner snøen av vindtransportrrt snø, drønn i snøen nåren går i snøen.

Recent snowdrift

Whumpf sound

ObsID: 185964

Jotunheimen / LOM

Snow

13.03.2019 kl. 11:43

1472 masl

malm@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow -9 °C 1 m/s from SE ↖ 100% clouds Tynt skydekke. Ser sola gjennom skyene. Lett nedbør

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Snow Cover

133 cm in total 39 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry

Snow Profile

5 stratigraphy layers observed 7 temperature points observed 1 Tests connected to snow profile

Tests

ECTP14@50cmQ3

ObsID: 186023

Jotunheimen / LOM

Snow

13.03.2019 kl. 11:41

1447 masl

aanon@forsvaret (*****)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I hellinger mot nordvest

ObsID: 185997

Jotunheimen / LOM

Snow

13.03.2019 kl. 11:41

1448 masl

stian@forsvaret (***)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I hele området. Beskrivelse: Kraftig drønn, veldig varieerende fokksnø tykkelse, 0-90cm Pencil hard, 20-30cm ubunden løssnø på toppen.

ObsID: 186025

Jotunheimen / VANG

Snow

13.03.2019 kl. 11:39

1198 masl

Nrhfjone (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Nrhfjone

Snow Cover

Very much loose snow (>30cm)

ObsID: 185961

Jotunheimen / VANG

Snow

13.03.2019 kl. 11:34

1200 masl

elin@nrh (Unknown)

Danger Sign

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snow Cover

Very much loose snow (>30cm) Rim på overflate

ObsID: 185985

Jotunheimen / VANG

Snow

13.03.2019 kl. 11:27

965 masl

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Ferskt skred
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Skørsnøse
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder
Image Of Weather
Image 4 of 5 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder
Image Of Weather
Image 5 of 5 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder

Weather

Snow -3 °C 2 m/s from S ↑ 70% clouds Lett snøfall, noe dryss. Tynt skydekke, sola skinne gjennom. Vind fra SV.

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snow Cover

No snowdrift Very much loose snow (>30cm) Dry Ca 50 cm F hardhet, 10cm 4F før smelteomvandlasnø ned til bakken.

Avalanche Activity

13. Mar. During the day (+01:00) Loose dry avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. SE, S Observert skred (sjå bilde Fargetegn) på S vendt sida av Stølsnøse. Også observert noen skred på SØ vendt side av Skørsnøse, desse ser ikkje like ferske ut, ser ut til å være litt nedføyka mulig dei gjekk igår under det store snøfallet og ble føyka under kvelden.

ObsID: 185976

Jotunheimen / VANG

Snow

13.03.2019 kl. 11:06

1195 masl

NRH Emil Fillingsnes (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  NRH Emil Fillingsnes

Weather

-3 °C from SE ↖ 10% clouds Fint vær med lett snødryss

Snow Cover

ObsID: 185949

Jotunheimen / LOM

Snow

13.03.2019 kl. 11:03

1404 masl

Stein Bastian @forsvaret (***)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 186032

Jotunheimen / VANG

Snow

13.03.2019 kl. 10:36

1208 masl

NRH Howard (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  NRH Howard

Notes

ObsID: 185944

Jotunheimen / VANG

Snow

13.03.2019 kl. 10:34

1124 masl

NRH Emil Fillingsnes (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  NRH Emil Fillingsnes

Weather

ObsID: 185942

Jotunheimen / VANG

Snow

13.03.2019 kl. 10:12

1213 masl

Bfrisvold (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Bfrisvold
ObsID: 186054

Jotunheimen / VANG

Snow

13.03.2019 kl. 10:10

1213 masl

Bfrisvold (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 186053

Jotunheimen / VANG

Snow

13.03.2019 kl. 09:59

1191 masl

NRH Howard (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  NRH Howard

Notes

40cm ny løssnø

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 185937

Jotunheimen / VANG

Snow

13.03.2019 kl. 09:55

1214 masl

elin@nrh (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  elin@nrh
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  elin@nrh

Snow Cover

ObsID: 185935

Jotunheimen / VANG

Snow

13.03.2019 kl. 09:50

1137 masl

NRH AK SOGN (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  NRH AK SOGN
ObsID: 185932

Jotunheimen / VANG

Snow

13.03.2019 kl. 09:40

1125 masl

NrhAstri (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 185925

Jotunheimen / VANG

Snow

13.03.2019 kl. 09:38

1121 masl

NRH Howard (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  NRH Howard
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  NRH Howard Comment:  5-50cm nysnø

Notes

ObsID: 185926

Jotunheimen / VANG

Snow

13.03.2019 kl. 09:34

1205 masl

Heradstveit@NRH (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Heradstveit@NRH
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Heradstveit@NRH

Snow Cover

50 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry

ObsID: 185921

Jotunheimen / VANG

Snow

13.03.2019 kl. 09:32

1103 masl

NRHSpockeli (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  NRHSpockeli
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  NRHSpockeli

Snow Cover

Moderate snow drift 30 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Nysnø 10-40cm nysnø, mye vindtransport i sidene

ObsID: 185920

Jotunheimen / VANG

Snow

13.03.2019 kl. 09:29

1202 masl

elin@nrh (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  elin@nrh

Snow Cover

Transporterad snö senaste dygnet

ObsID: 185934

Jotunheimen / VANG

Snow

13.03.2019 kl. 09:27

1074 masl

NRHSpockeli (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  NRHSpockeli
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  NRHSpockeli

Snow Cover

Some snow drift 30 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Variert dekke fra 10-40cm snø. Mye vindtransport

ObsID: 185917

Jotunheimen / VANG

Snow

13.03.2019 kl. 09:14

1010 masl

NRH Howard (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  NRH Howard Comment:  20-30cm nysnø i skogen
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  NRH Howard

Notes

ObsID: 185916

Jotunheimen / VANG

Snow

13.03.2019 kl. 09:06

910 masl

elin@nrh (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  elin@nrh

Snow Cover

Nysnö tis-, ons

ObsID: 185915

Jotunheimen / VANG

Snow

13.03.2019 kl. 08:59

1124 masl

Rolf B. (**)

Weather

Snow -4 °C 2 m/s from SE ↖ 90% clouds Mye snø siste døgn Lite og ingen vindtransport i min posisjon

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry Løssnø i hele området

ObsID: 185914

Jotunheimen / VANG

Snow

13.03.2019 kl. 08:18

897 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Snow Cover

35 cm new snow Very much loose snow (>30cm)

ObsID: 186094

Jotunheimen / VANG

Snow

13.03.2019 kl. 07:43

896 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Snow Cover

105 cm in total Very much loose snow (>30cm) Dry

ObsID: 186084

Jotunheimen / VANG

Snow

13.03.2019 kl. 06:57

899 masl

Nrhfjone (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Nrhfjone

Weather

Snow

ObsID: 185888

Jotunheimen / VANG

Snow

12.03.2019 kl. 20:35

938 masl

Steinar@NRH (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Steinar@NRH

Snow Cover

50 cm new snow Masse nysnø i løpet av dagen, nede i tregrensa lite vindpåvirket men i høyden har det vært mye vindtransport av den.

ObsID: 185887

Jotunheimen / VANG

Snow

12.03.2019 kl. 20:21

1074 masl

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Snø og vind
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Vindtegn
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  For tynne ski
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Snødekket sprekker opp. Fekk ein "bedre" sprekk men det føyka så fort igjen på et par sekunder at eg rakk ikkje fange den på bilde. Sprekken var slik som den mellom skia mine men skøyt ut frå skituppen, 70cm-1m.

Weather

Snow -10 °C 8 m/s from E ←

Snow Cover

Moderate snow drift Very much loose snow (>30cm) Dry Snødekket er vindpåvirka over tregrensa, avblåst på kuler og rygga til ca 50cm laus nysnø i leformasjoner. I skogen er snødekket lite vindpåvirka og en synker ned i luftig lett pudder til knærne eller stedvis meir. Komt ca +40cm nysnø idag. Snødde og blåste en del over tregrensa ikveld. Moderat snøfokk.

ObsID: 185859

Jotunheimen / VANG

Snow

12.03.2019 kl. 16:33

1207 masl

yngve@nrh (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  yngve@nrh

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Utglidning av øverste løssnølag.

ObsID: 185841

Jotunheimen / VANG

Snow

12.03.2019 kl. 14:01

1122 masl

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder

Weather

Snow 9 m/s from E ← 100% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 185849

Jotunheimen / LOM

Snow

12.03.2019 kl. 12:56

1478 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  aanon@forsvaret Comment:  Flaket skyter sprekker når man tråkker staven gjennom

Weather

Snow 17 m/s from SE ↖ 100% clouds

Danger Sign

Recent cracks Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Dagens ferske flak sprekker lett opp. Flaker seg raskt i lesider og flaket dannes mye raskere enn styrken i det svake laget, løs ubunden snø. Flaket består av en salig blanding av RG, Iskrystaller og fersk snø.

ObsID: 185786

Jotunheimen / VANG

Snow

12.03.2019 kl. 12:35

1154 masl

NRHSpockeli (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  NRHSpockeli

Weather

-7 °C 8 m/s from SE ↖ 100% clouds Nysnø og vindtransport i fjellet

Danger Sign

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindtransport av gammel og nysnø

ObsID: 185774

Jotunheimen / VANG

Snow

12.03.2019 kl. 12:12

1221 masl

Nrhfjone (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Nrhfjone

Weather

Snow

ObsID: 185773

Jotunheimen / VÅGÅ

Snow

12.03.2019 kl. 11:17

1090 masl

Ørjan (****)

Tests

CTE6@35cmQ1 Poor Fokksnø som løsner på nedføyka nysnø

CTE7@30cmQ1 Poor Fokksnø løsner på nedføyka nysnø

ObsID: 185749

Jotunheimen / VÅGÅ

Snow

12.03.2019 kl. 11:04

1135 masl

Ørjan (****)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Very easy to trigger Likely 1 - Small Not given E, SE above 1100 masl

Weather

Snow -5 °C 5 m/s from SE ↖ 100% clouds

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekker rundt skia

Avalanche Activity

12. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Tests

ECTP5@35cmQ1 Poor Fokksnø som løsner på nedføyka nysnø

ObsID: 185805

Jotunheimen / VÅGÅ

Snow

12.03.2019 kl. 10:56

1090 masl

Ørjan (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Ørjan

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

Weather

Snow -8 °C 4 m/s from S ↑

Avalanche Activity

12. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Tests

CTM15@35cmQ1 Medium Fokksnø som løsner på nedføyka nysnø.

ObsID: 185737

Jotunheimen / LOM

Snow

12.03.2019 kl. 10:46

1438 masl

Stein Bastian @forsvaret (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Stein Bastian

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 185763

Jotunheimen / LOM

Snow

12.03.2019 kl. 09:30

1468 masl

Stein Bastian @forsvaret (***)

Tests

ECTP3@20cmQ2

CTE5@20cmQ2

ObsID: 185764

Jotunheimen / LOM

Snow

12.03.2019 kl. 09:20

1480 masl

ØGull@330 (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

9 stratigraphy layers observed 3 temperature points observed 2 Tests connected to snow profile

Tests

ECTP6@20cmQ2 Poor

CTE5@20cmQ2 Poor

ObsID: 185826

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.