Avalanche forecast for Jotunheimen Monday 2019-03-11

2
Moderate
Published:

Locally unstable wind slabs. Keep good distance to avalanche terrain and run-out zones. Highest avalanche danger in the southern part of the region.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Isolated steep slopes
Unlikely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from northwest., change to breeze from the northwest during the afternoon.
-18 °C to -13 °C at 1800 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during the afternoon.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from northwest., change to breeze from the south during the evening.
-19 °C to -13 °C at 1800 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during the afternoon.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Jotunheimen / Gravdalsfonni S/Ø

Snow

11.03.2019 kl. 17:52

1484 masl

gaute@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

CTE5@25cmQ2 Medium

CTH23@25cmQ2

ECTX

Snow Profile

0.3 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 25 cm F DF 0 mm/0 mm D, 30 cm P RG 0 mm/0 mm D, 8 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 50 cm P/K RGsr/MFpc 0 mm/0 mm D 2 tests connected to snow profile

ObsID: 185631

Jotunheimen / VANG

Snow

11.03.2019 kl. 15:00

1163 masl

Steinar@NRH (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Steinar@NRH

Danger Sign

Other danger sign (specify) Flere glidelag ved snøprofil.

ObsID: 185642

Jotunheimen / LOM

Snow

11.03.2019 kl. 14:52

1971 masl

lasse@Forsvaret (Unknown)

Tests

ECTP2@20cmQ2 Medium

ObsID: 185621

Jotunheimen / VANG

Snow

11.03.2019 kl. 14:41

1173 masl

Steinar@NRH (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Steinar@NRH Comment:  Fint kaldt vær, glitrer i overflaten av snøen. Forøvrig har vi hatt god trening på søk i snøskred med lavinehunder, Norske Redningshunder.

Danger Sign

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 185644

Jotunheimen / VANG

Snow

11.03.2019 kl. 14:25

1139 masl

Nrhfjone (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Nrhfjone

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry

Danger Sign

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Weather

No precipitation 0 m/s

ObsID: 185614

Jotunheimen / LOM

Snow

11.03.2019 kl. 14:08

1893 masl

stian@forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  stian@forsvaret

Tests

ECTN24@30cmQ3

ObsID: 185612

Jotunheimen / VANG

Snow

11.03.2019 kl. 14:01

905 masl

elin@nrh (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  elin@nrh

Danger Sign

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 185584

Jotunheimen / LOM

Snow

11.03.2019 kl. 13:55

1908 masl

aanon@forsvaret (*****)

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow 2 - Medium S, SW, W between 2100 masl and 1400 masl Lite flaking i lesidene

ObsID: 185629

Jotunheimen / VANG

Snow

11.03.2019 kl. 13:54

1152 masl

Heradstveit@NRH (Unknown)

Danger Sign

Surface hoar Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 185582

Jotunheimen / VANG

Snow

11.03.2019 kl. 13:50

1203 masl

jostein@nve (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  jostein@nve
Image Of Snow Profile
Image 2 of 9 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Avalanche Problems
Image 3 of 9 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Comment:  Brot på rimlag
Image Of Avalanche Problems
Image 4 of 9 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Comment:  Brot på små kantkorn mellom skarelag
Image Of Avalanche Problems
Image 5 of 9 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Comment:  Brot på nedføyka laus nysnø
Image Of Snow Cover
Image 6 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Fint skiføre på kantkorn i overflate
Image Of Snow Cover
Image 7 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Kantkorn i overflate
Image Of Snow Cover
Image 8 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  I skjerma områder ligg det mykje laussnø
Image Of Snow Cover
Image 9 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  I mesteparten av fjellet er snøoverflata vindpakka mjuk, med småskavlar i overflata

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry På snøoverflata ligg det rim. Det er også store områder med overflatekantkorn. I slkjermaområder finst det mykje laussnø som kan flyttast viss vinden får tak, men dei mest vindutsatte områda er avblåste eller dekka av hardare snø

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er lett å påvirke svakt lag av kantkorn, men mjukt overliggande flak og rufsete brot tyder på at skreda vil bli av maks str 2. Rimlag djup i snødekket er vanskeleg å sei noko om utbredelse til. Men det er svært vanskelg å påverke, og mest truleg ikkje noko aktivt problem. Fokksnø i overflata var det mindre av her enn forventa. Eg har ikkje god nok oversikt over region til å sei noko sikkert om utbredelse. I overflata finst det både kantkorn og rim. Noko som gjer at komande snø kan få dårlege bindingar til noverande snødekke Forecast correct

Danger Sign

Surface hoar Det har danna seg små rimkrystallar i overflata. Stort sett på mjukt underlag

Avalanche Activity

11. Mar. During the day No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small fant kun tynne flak over nedføyka nysnø., ikkje stort nok til å gje str 2 skred.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium Me gravde 7-8 profilar på forskjellege stader rundt toppen av heisen på Filefjell og gjorde blokktest. Alle desse gav oss utslag på små kantkorn mellom skarelag. Overliggande lag var jamnt over ca 30 cm mjuk snø, Det var lett å påverke dette laget, men eg har ikkje vore nok rundt til å sei noko om utbreiing. Ser imidlertid at dette er likt profilar frå midt i Jotunheime og tenkjer at utbredelsen av problemet er større enn "få" som er satt i skredproblem

Snow Profile

0.1 cm F SH 1 mm/0 mm D, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 25 cm 4F/4F+ DF/RG 1 mm/0 mm, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 0.5 cm F FC 1 mm/0 mm D Skarelag Alle blokktestar gjekk til brot her (7-8 stk på i forskjellege heng) lett, men ikkje glatte brot, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 40 cm P-K RG 0 mm/0 mm, 0.1 cm 4F SH 2 mm/0 mm Dette laget fann eg berre på ein av lokalitetane. men kan hende eg ikkje gravde djup nok på dei andre? Det trengte ein del harde slag for å gå til brot, men då det kom så spratt det plutseleg ut., 40 cm K RG 0 mm/0 mm D Profilet er eit samandrag av kva eg såg på fleire stader, beskriver snødekket i leheng i området godt. Øverste del med kantkorn mellom skarelag var på alle gravepunkt, rimlaget lengre nede i profilet fant me kun på ein stad

ObsID: 185581

Jotunheimen / VÅGÅ

Snow

11.03.2019 kl. 13:44

1181 masl

Ørjan (****)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekk opp rundt skia. Fokksnø over nedføyka nysnø.

Weather

-6 °C 10 m/s from NW ↘ Vinden var kraftigere enn det som er meldt.

ObsID: 185579

Jotunheimen / LOM

Snow

11.03.2019 kl. 13:30

1848 masl

lasse@Forsvaret (Unknown)

Tests

ECTN23@30cmQ3 Good

ObsID: 185622

Jotunheimen / VANG

Snow

11.03.2019 kl. 12:34

1207 masl

NRH Emil Fillingsnes (Unknown)

Danger Sign

Other danger sign (specify) Slipper på 30 grader det øverstelaget

Recent snowdrift

Surface hoar

Weather

-10 °C 1 m/s from NW ↘

ObsID: 185566

Jotunheimen / LOM

Snow

11.03.2019 kl. 12:28

1527 masl

Stein Bastian @forsvaret (***)

Tests

ECTN3@12cmQ2

ObsID: 185604

Jotunheimen / VANG

Snow

11.03.2019 kl. 12:22

1207 masl

NRHSpockeli (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  NRHSpockeli

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 185562

Jotunheimen / LOM

Snow

11.03.2019 kl. 11:51

1760 masl

stian@forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  stian@forsvaret

Tests

ECTN8@15cmQ3 Bryter på sjikt i nedføyket nysnø

ObsID: 185611

Jotunheimen / LUSTER

Snow

11.03.2019 kl. 11:40

1515 masl

laffen@forsvaret (Unknown)

Tests

ECTX Good

CTE5Q2 Poor Heng retning SØ. Naturlig utløst skred i samme side 6-12 timer gammelt.

ObsID: 185618

Jotunheimen / VANG

Snow

11.03.2019 kl. 10:58

1253 masl

morten.h@norskeredningshunder (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Morten.Nrh

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

Notes

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet. Beskrivelse: 30-40 cm fersk vindtransportert snø i østvendt terreng. Noen selvutløste skred suste døgn i området.

Weather

-10 °C 1 m/s from SW ↗ 5% clouds Sol fra skyfri himmel

ObsID: 185548

Jotunheimen / VANG

Snow

11.03.2019 kl. 10:55

1208 masl

NRH_Monika&Milo (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  91Larsen Comment:  Fin dag i fjellet😊

Weather

No precipitation -7 °C 1 m/s from W → 1% clouds

ObsID: 185637

Jotunheimen / VANG

Snow

11.03.2019 kl. 10:44

1217 masl

vegard@nrh (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  vegard@nrh
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  vegard@nrh

Notes

ObsID: 185543

Jotunheimen / VANG

Snow

11.03.2019 kl. 10:40

1277 masl

yngve@nrh (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  yngve@nrh

Incident

Usikker når skred er gått. Snow

Avalanche Observation

11. Mar 10:41

ObsID: 185540

Jotunheimen / VANG

Snow

11.03.2019 kl. 10:39

910 masl

Nrhfjone (Unknown)

Weather

1 m/s 5% clouds

ObsID: 185536

Jotunheimen / VANG

Snow

11.03.2019 kl. 10:37

912 masl

Nrhfjone (Unknown)

Avalanche Activity

10. Mar. During the day Loose dry avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Widespread steep slopes. W. Between 1300 masl and 0 masl

ObsID: 185535

Jotunheimen / LOM

Snow

11.03.2019 kl. 10:28

1619 masl

malm@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  andreaslidinmalm@forsvaret

Snow Cover

Wind slab (hard slab) Dry

ObsID: 185632

Jotunheimen / LUSTER

Snow

11.03.2019 kl. 10:27

1484 masl

laffen@forsvaret (Unknown)

Avalanche Activity

11. Mar. 6-12 Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. SE. Between 1500 masl and 0 masl

ObsID: 185617

Jotunheimen / LOM

Snow

11.03.2019 kl. 10:14

1314 masl

Stein Bastian @forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Stein Bastian @forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

12 °C 2.1 m/s from E ← 10% clouds

Tests

ECTP1@18cmQ1 Poor

CTE3@18cmQ1 Poor

ECTP1@18cmQ1 Poor

CTE3@18cmQ1 Poor

Snow Profile

5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 18 cm F DFbk 0 mm/0 mm Skarelag, 6 cm 1F RGlr/DFbk 0 mm/0 mm, 4 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 4 cm 1F MFpc 0 mm/0 mm, 4 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 4 cm 1F MFpc 0 mm/0 mm, 4 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 55 cm 1F MFpc 0 mm/0 mm -7.7 °C @ 0 cm, -11.3 °C @ 10 cm, -6.5 °C @ 20 cm, -6 °C @ 28 cm, -5.3 °C @ 35 cm, -4.9 °C @ 40 cm, -3.6 °C @ 60 cm, -2.7 °C @ 80 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 185605

Jotunheimen / LOM

Snow

11.03.2019 kl. 10:10

1309 masl

ØGull@330 (Unknown)

Weather

No precipitation

ObsID: 186088

Jotunheimen / VANG

Snow

11.03.2019 kl. 09:46

1079 masl

NRH Howard (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  NRH Howard

Notes

ObsID: 185521

Jotunheimen / VANG

Snow

11.03.2019 kl. 09:42

1079 masl

NRH Howard (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  NRH Howard

Notes

ObsID: 185520

Jotunheimen / VANG

Snow

11.03.2019 kl. 09:23

1222 masl

stian@wyssen (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen

Avalanche Observation

11. Mar 09:24 Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released E-facing Avalanche release at 1221 masl and ended at 1187 masl Str. 1 flakskred trolig løsnet i løpet av natten sør for Støl1.

ObsID: 185513

Jotunheimen / VANG

Snow

11.03.2019 kl. 08:28

903 masl

Barskefjone (Unknown)

Weather

No precipitation 3 m/s from SW ↗ 10% clouds

ObsID: 185501

Jotunheimen / VANG

Snow

11.03.2019 kl. 08:04

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Snow Cover

77 cm in total 0 cm new snow Dry

Weather

No precipitation -11 °C

ObsID: 185499

Jotunheimen / VANG

Snow

11.03.2019 kl. 06:49

1158 masl

NRHSpockeli (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  NRHSpockeli

Avalanche Observation

11. Mar 06:50 Dry loose-snow avalanche 1 - Small Naturaly released

ObsID: 185495

Jotunheimen / LOM

Snow

10.03.2019 kl. 14:10

1744 masl

Stein Bastian @forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN22@15cmQ2 Medium

Snow Profile

5 cm F DF 0 mm/0 mm D, 8 cm 1F RGlr/DFbk 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FCso/RGsr 1 mm/0 mm Skarelag, 60 cm 1F RGsr 0 mm/0 mm -12.6 °C @ 0 cm, -11.3 °C @ 1 cm, -10.4 °C @ 12 cm, -9.6 °C @ 15 cm

ObsID: 185417

Jotunheimen / LOM

Snow

10.03.2019 kl. 13:45

1445 masl

lasse@Forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTX Medium

ECTN1@10cmQ3 Medium

Snow Profile

10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 10 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 60 cm P MFpc 0 mm/0 mm 1 test connected to snow profile

ObsID: 185416

Jotunheimen / LOM

Snow

10.03.2019 kl. 13:43

1641 masl

aanon@forsvaret (*****)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft.

ObsID: 185628

Jotunheimen / LOM

Snow

10.03.2019 kl. 13:30

1738 masl

ØGull@330 (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTX

Snow Profile

6 cm F/4F RG/FC 0 mm/0 mm, 1 cm 1F- MFcr 0 mm/0 mm, 4 cm 4F MF/FC 0 mm/0 mm, 1 cm 1F- MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 4F RG/FC 0 mm/0 mm, 320 cm P/K RG 0 mm/0 mm Laget er dypere enn angitt. Ikke analysert utover første meter. 1 test connected to snow profile

ObsID: 185421

Jotunheimen / LOM

Snow

10.03.2019 kl. 13:01

1655 masl

vegar@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTP22@40cmQ2 Medium

Snow Profile

40 cm F/1F RG/DFbk 0 mm/0 mm D, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 50 cm 1F RG 0 mm/0 mm D 1 test connected to snow profile

ObsID: 185415

Jotunheimen / LOM

Snow

10.03.2019 kl. 12:24

1655 masl

Stein Bastian @forsvaret (***)

Tests

ECTN22@12cmQ2 Medium

ObsID: 185414

Jotunheimen / Stehøe øst

Snow

10.03.2019 kl. 12:00

1402 masl

gaute@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTX Good

Snow Profile

2 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 20 cm F+ DF 0 mm/0 mm D, 0.5 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm F+ RGlr/FCxr 0 mm/0 mm, 0.5 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F RGlr/FCxr 0 mm/0 mm, 2 cm I IF 0 mm/0 mm D, 50 cm K RGsr/MFpc 0 mm/0 mm

ObsID: 185401

Jotunheimen / Stehøe øst

Snow

10.03.2019 kl. 12:00

1402 masl

gaute@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

CTH21@16cmQ3 Good

ECTX Good

Snow Profile

1 cm 4F RGlr 0 mm/0 mm D, 15 cm F DF 0 mm/0 mm D, 10 cm P MFcr/RG 0 mm/0 mm D, 40 cm K RGsr/MFpc 0 mm/0 mm D 1 test connected to snow profile

ObsID: 185404

Jotunheimen / VANG

Snow

10.03.2019 kl. 11:50

422 masl

Even@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Even@obskorps Comment:  Snøen har tydelige vindtegn

Snow Cover

Moderate snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry Ser ut til å være noe tilgjengelig snø for transport. Utsatte områder ser harde og banka ut.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ser ut til å føyke ut fra møsakerkampen ovet hensfjellet

Weather

-7 °C 10 m/s from W →

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes NE, E, SE, S above 0 masl Biloppservasjon

ObsID: 185340

Jotunheimen / LOM

Snow

10.03.2019 kl. 11:00

1473 masl

gaute@forsvaret (Unknown)

Tests

ECTX Good

ObsID: 185397

Jotunheimen / VANG

Snow

10.03.2019 kl. 10:53

1233 masl

Anders@forsvaret (***)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Weather

-10 °C 16 m/s from NE ↙ 1% clouds

ObsID: 185324

Jotunheimen / VANG

Snow

10.03.2019 kl. 09:53

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Skred midt i bilde gått i går eller natt? Så det ikke i går på dagen.

Snow Cover

77 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Avalanche Activity

9. Mar. During the day Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release E

ObsID: 185299

Jotunheimen / LUSTER

Snow

09.03.2019 kl. 16:29

1460 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  aanon@forsvaret Comment:  Tynt kantkornlag på skarelag

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Isolated steep slopes SE, S, SW between 1900 masl and 1500 masl Liten krystall <1mm

ObsID: 185197

Jotunheimen / LOM

Snow

09.03.2019 kl. 15:17

912 masl

Albert (*****)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate To 4F flak nær overflaten som kviler på laus nysnø, totalt 20-30 cm over det gamle stabile frosne snødekket. Ser flere små lausnø- og flakskred i østig og sørlige brattheng. Flakskredene er tynne med ganske lange utløp i brattheng. De mjjke flakene er ukke så lette å løse ut ved tester. Heller ikke drønn/sprekker. Stabiliserring i stabilt kjølig vær. Ved vindøkning så er det muligheter for snøfokk med 10-30 cm laussnø. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Likely 1 - Small Specific steep slopes NE, E, SE, S above 1100 masl

ObsID: 185169

Jotunheimen / Melviknøse

Snow

09.03.2019 kl. 15:00

1229 masl

derute.no (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound

Tests

CTE10@15cmQ2 Medium

ObsID: 185228

Jotunheimen / LUSTER

Snow

09.03.2019 kl. 14:33

1682 masl

Stein Bastian @forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Stein Bastian@forsvaret
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Stein Bastian@forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

CTE7@10cmQ2

CTE7@10cmQ2 Medium

Snow Profile

10 cm 4F RG 0 mm/0 mm D Skiktovergang, 6 cm F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm 4F MF 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm F FC 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 7 cm F DHcp 0 mm/0 mm D 1 test connected to snow profile

ObsID: 185189

Jotunheimen / LUSTER

Snow

09.03.2019 kl. 14:33

1682 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  aanon@forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  aanon@forsvaret Comment:  I høyden er smeltepåvirkningen mindre
ObsID: 185193

Jotunheimen / LOM

Snow

09.03.2019 kl. 14:21

1508 masl

stian@forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTP4@20cmQ2

CTE3@20cmQ2 Poor Bryter på nedføyket nysnø

Snow Profile

10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 21 cm 4F DF 0 mm/0 mm Skarelag, 15 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 3 cm P MF 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 37 cm P RG 0 mm/0 mm, 60 cm P- RG 0 mm/0 mm -10 °C @ 0 cm, -10.8 °C @ 10 cm, -9 °C @ 20 cm, -6.7 °C @ 30 cm, -5.6 °C @ 46 cm, -5.3 °C @ 48 cm, -4.6 °C @ 60 cm, -4 °C @ 80 cm, -3.3 °C @ 100 cm, -2.9 °C @ 120 cm, -2.5 °C @ 140 cm, -2.2 °C @ 150 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 185183

Jotunheimen / LOM

Snow

09.03.2019 kl. 14:09

1472 masl

lasse@Forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Tests

CTN Good

ECTX

Snow Profile

2 cm F DF 3 mm/0 mm D, 12 cm F/F DF/RG 2 mm/2 mm, 8 cm 4F RG 1 mm/0 mm, 13 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 22 cm P RG 1 mm/0 mm, 5 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 5 cm P- MFpc 3 mm/0 mm, 34 cm P RG 1 mm/0 mm, 15 cm K RG 1 mm/0 mm -12.6 °C @ 0 cm, -8.4 °C @ 10 cm, -7.5 °C @ 20 cm, -6.4 °C @ 40 cm, -6 °C @ 60 cm, -6 °C @ 80 cm, -5.7 °C @ 100 cm, -5.6 °C @ 120 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 185186

Jotunheimen / LOM

Snow

09.03.2019 kl. 14:06

1477 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Albert Comment:  På breflaten.

Snow Cover

135 cm in total Much loose snow (10-30cm) Dry Ved brekanten ca 200 cm, og så avtakende oppover der breen flater ut. Dette samsvarer med tilsvarende måling på Veltbrean forrige helg.

ObsID: 185170

Jotunheimen / Rundhøe øst

Snow

09.03.2019 kl. 13:01

1675 masl

gaute@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

1 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 60 cm P RG/MFcr 0 mm/0 mm D Isped noen lag med MFcr , 20 cm F FCxr 0 mm/0 mm Helning: 35 grader Aspekt: 100 grader

ObsID: 185179

Jotunheimen / LUSTER

Snow

09.03.2019 kl. 12:42

1475 masl

saaj@nortind (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

CTE7@35cmQ2 Gropen var gravd i rundt 23 grader, brøt lett og glatt og ville sikkert vært Q1 i brattere heng.

Snow Profile

35 cm 1F/4F RG 0 mm/0 mm D, 0.3 cm 4F FC 1 mm/1 mm D Tydelig kantingsprosess som skjer på oversiden av skarelag. Virker veldig lokalt, ikke funnet 10meter ved siden av i leformasjon. , 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 70 cm 0 mm/0 mm De nederste 70cm er ikke undersøkt. -7.6 °C @ 0 cm, -10 °C @ 10 cm, -9 °C @ 20 cm, -6.1 °C @ 30 cm, -5.2 °C @ 35 cm, -4.6 °C @ 40 cm 1 test connected to snow profile Skredproblemet virker ikke å være utbredt, men kan være obs på tynnere snødekke som har fokksnøflak fra forrige nedbørsperiode.

ObsID: 185203

Jotunheimen / LOM

Snow

09.03.2019 kl. 12:16

1514 masl

stian@forsvaret (***)

Tests

ECTP14@15cmQ2 Medium Bryter på nedføyket nysnølag

ObsID: 185113

Jotunheimen / VÅGÅ

Snow

09.03.2019 kl. 12:08

1033 masl

0dB (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  0dB

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry

Incident

Snow No one buried, but close call Skiresort, off-piste Skred utenfor Lemonsjøen alpinanlegg

ObsID: 185119

Jotunheimen / LOM

Snow

09.03.2019 kl. 11:49

1110 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Albert Comment:  Flekkvis sol/smelteskare, 2-4 mm
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Albert Comment:  Bruddkant i fersk fokksnø, mot NØ, fra 8.3.19. Delvis overføyket.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Albert Comment:  Fokksnøansamlinger mot SØ her innover mot Storbrean.
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Albert Comment:  Ferskt skred S-vendt fra Jervefønn
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Albert Comment:  SØvendt 1460 moh
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Albert Comment:  De to fokksnøflakene som framgår av tegningen, 4F harde, lot seg isolere med 3- lette slag ved blokktesten.

Snow Cover

Avalanche Activity

8. Mar. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. NE, E, SE. Above 1100 masl

Tests

ECTN12@6cmQ2 Medium Tror resultatet vil skjerpes ved hardere flak.

ObsID: 185171

Jotunheimen / LUSTER

Snow

09.03.2019 kl. 11:47

1459 masl

Stein Bastian @forsvaret (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Stein Bastian@forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Weather

10 °C 0.5 m/s from E ← 50% clouds

Tests

ECTN22@20cmQ2

CTE1@12cmQ2 Poor

CTM17@20cmQ2 Medium

Snow Profile

12 cm F DFbk/RGlr 0 mm/0 mm, 8 cm 4F RGlr/DFbk 0 mm/0 mm D Skiktovergang, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 18 cm 1F MFcl/FCxr 0 mm/0 mm, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 56 cm P MFcl 0 mm/0 mm, 30 cm 1F MFcl 0 mm/0 mm -9.4 °C @ 0 cm, -6.7 °C @ 10 cm, -5.6 °C @ 19 cm, -5.3 °C @ 24 cm, -5.3 °C @ 40 cm, -4.2 °C @ 45 cm, -4 °C @ 60 cm, -3.8 °C @ 80 cm, -3.4 °C @ 100 cm, -3.1 °C @ 120 cm, -3.1 °C @ 120 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 185188

Jotunheimen / LOM

Snow

09.03.2019 kl. 11:34

1064 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Albert Comment:  Nysnø vindpåvirket har gjort godt for føret.

Snow Cover

40 cm in total 20 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Weather

No precipitation -14 °C 0 m/s 50% clouds

ObsID: 185102

Jotunheimen / VANG

Snow

09.03.2019 kl. 11:33

1191 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Prøvd å markere med rødt.

Avalanche Activity

8. Mar. 18-24 Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. E. Between 1400 masl and 1200 masl To naturlig utløste flak fra østflanken på Skørsnøse.

ObsID: 185101

Jotunheimen / LOM

Snow

09.03.2019 kl. 11:10

1537 masl

gaute@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTP26@44cmQ2 Good

CTM12@49cmQ2 Good

CTM12Q2 Medium

ECTP26Q2 Good

Snow Profile

49 cm 1F/F RGsr/RGlr 0 mm/0 mm D Skiktovergang, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F RG/MFpc 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 18 cm 1F/P MFpc 0 mm/0 mm D, 1 cm I MF 0 mm/0 mm D, 63 cm K MFpc 0 mm/0 mm D -9.2 °C @ 0 cm, -12.6 °C @ 2 cm, -11.9 °C @ 10 cm, -9.4 °C @ 20 cm, -7.6 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -4.4 °C @ 49 cm, -4.2 °C @ 51 cm, -4.1 °C @ 55 cm, -3.3 °C @ 72 cm, -3 °C @ 74 cm, -3 °C @ 80 cm, -2.4 °C @ 100 cm, -2 °C @ 120 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 185176

Jotunheimen / LUSTER

Snow

09.03.2019 kl. 11:00

1459 masl

ØGull@330 (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTX

CTM12@17cmQ2 Medium

Snow Profile

16 cm F/4F DF/PP 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC/MF 1 mm/0 mm D, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 8 cm P RG 0 mm/0 mm D, 0.3 cm I IF 0 mm/0 mm D, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 109 cm P/K RG 0 mm/0 mm D -10 °C @ 0 cm, -8.1 °C @ 10 cm, -7 °C @ 17 cm, -6.1 °C @ 23 cm, -4.9 °C @ 40 cm, -4.3 °C @ 60 cm, -4 °C @ 80 cm, -3.9 °C @ 100 cm, -3.5 °C @ 120 cm, -3.4 °C @ 140 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 185196

Jotunheimen / Rundhøe

Snow

09.03.2019 kl. 11:00

1639 masl

RM330@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

CTN

Snow Profile

8 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 9 cm P MF 1 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 2 mm/0 mm, 62 cm P/1F-P RG 1 mm/0 mm Dybde til bakke 2m. -11.1 °C @ 0 cm, -10.6 °C @ 10 cm, -9.8 °C @ 20 cm, -6.6 °C @ 40 cm, -5.8 °C @ 60 cm, -5 °C @ 80 cm 1 test connected to snow profile Utførte enkel spadetest og fant brytning på 8 og 32cm.

ObsID: 185200

Jotunheimen / LOM

Snow

09.03.2019 kl. 10:51

1547 masl

Erling@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Erling@forsvaret

Snow Cover

Dry

Weather

14 °C 0 m/s 25% clouds

Tests

ECTN2@23cmQ3 Medium Bryter i skikt overgang i nysnø under fokklaget. Stabiliteten forventes å bli dårligere når fokksnølaget blir hardere.

CTE1@23cmQ3 Medium

ECTP13@40cmQ2 Medium Det bryter i et svakt lag melon 2 skarlag. Det svake laget er løs kantkorn nær overflate eller smelteformer.

ECTN11@40cmQ2 Medium

ObsID: 185180

Jotunheimen / LUSTER

Snow

09.03.2019 kl. 10:49

1458 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  aanon@forsvaret
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  aanon@forsvaret Comment:  Fremdeles noe flakdeling i fokksnøen men ikke så hissig lagdeling lenger.

Snow Cover

Tests

ECTP6@40cmQ2 Medium Bruddet løste ut på tynt kantkornlag oppe på litt råttent skarelag. Den løse ubundne snøen har i stor grad stabilisert seg men enkelte steder er det vindflak med hul lyd og god bruddforplantning

ObsID: 185192

Jotunheimen / LOM

Snow

09.03.2019 kl. 10:38

1289 masl

malm@forsvaret (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  andreaslidinmalm@forsvaret

Tests

ECTP12@30cmQ3 Medium Bryter på ujevnt skrelag. Lag med fingertett rg(df) 0,5-1 mm

ObsID: 185090

Jotunheimen / LOM

Snow

09.03.2019 kl. 10:21

1272 masl

lasse@Forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Weather

14 °C 1 m/s from S ↑ 30% clouds

Tests

CTE8@21cmQ3 Good

Snow Profile

29 cm 4F DF 1 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 8 cm P MFpc 0 mm/0 mm, 31 cm K MFpc 0 mm/0 mm -14 °C @ 0 cm, -11 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -5.7 °C @ 40 cm, -4.3 °C @ 60 cm, -3.8 °C @ 70 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 185086

Jotunheimen / VANG

Snow

09.03.2019 kl. 10:11

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Snow Cover

78 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 185185

Jotunheimen / LOM

Snow

09.03.2019 kl. 10:10

1253 masl

stian@forsvaret (***)

Tests

ECTN21@15cmQ3

ObsID: 185114

Jotunheimen / Tørvmyre 1

Snow

08.03.2019 kl. 19:20

1296 masl

paul@wyssen (***)

Avalanche Observation

8. Mar 19:17 Dry slab avalanche 1 - Small Released by explosives E-facing Avalanche release at 1123 masl Buried weak layer of new snow Tørv 1 Usikker på størrelse pga lite sikt. Observerte kun skredmassene i bevegelse.

ObsID: 185024

Jotunheimen / Tørvmyre 5

Snow

08.03.2019 kl. 19:20

1146 masl

paul@wyssen (***)

Avalanche Observation

8. Mar 19:17 Dry slab avalanche Released by explosives E-facing Avalanche release at 1146 masl Buried weak layer of new snow Lee side Tørv 5 Observerte ikke skredet grunnet lite sikt.

ObsID: 185027

Jotunheimen / Tørvmyre 4

Snow

08.03.2019 kl. 19:20

1150 masl

paul@wyssen (***)

Avalanche Observation

8. Mar 19:17 Dry slab avalanche Released by explosives E-facing Avalanche release at 1187 masl Buried weak layer of new snow Steep slope Tørv 4 Observerte ikke skredet grunnet lite sikt.

ObsID: 185025

Jotunheimen / Skog 1

Snow

08.03.2019 kl. 19:20

1130 masl

paul@wyssen (***)

Avalanche Observation

8. Mar 19:01 Dry slab avalanche 1 - Small Released by explosives NE-facing Avalanche release at 1171 masl Buried weak layer of new snow Lee side Skog 1 Lite sikt, men kunne se skredmassene på vei nedover.

ObsID: 185028

Jotunheimen / Langøddin

Snow

08.03.2019 kl. 18:45

1213 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen Norge AS Comment:  Skredmassser sett fra veien.

Avalanche Observation

8. Mar 18:44 Dry slab avalanche 1 - Small Released by explosives E-facing Avalanche release at 1181 masl and ended at 1091 masl Buried weak layer of new snow Steep slope Langøddin Skred stanset 10 m fra veg. Trolig str 1.5.

ObsID: 185029

Jotunheimen / Melvike 1

Snow

08.03.2019 kl. 18:35

1222 masl

paul@wyssen (***)

Avalanche Observation

8. Mar 18:31 Dry slab avalanche Unknown Released by explosives E-facing Avalanche release at 1192 masl Buried weak layer of new snow Lee side Mel 1 Observerte ikke skredet pga lite sikt.

ObsID: 185030

Jotunheimen / Melvike 2

Snow

08.03.2019 kl. 18:35

1305 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen Norge AS Comment:  Bilde tatt med webkamera ved Tyin hotell dagen etter. Skredstørrelse 1.5.

Avalanche Observation

8. Mar 18:28 Dry slab avalanche 1 - Small Released by explosives E-facing Avalanche release at 1310 masl Buried weak layer of new snow Steep slope Mel 2 Skred observert først dagen etter. Noe flatt lys, men trolig str 1.5.

ObsID: 185031

Jotunheimen / VANG

Snow

08.03.2019 kl. 13:25

1203 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen Norge AS Comment:  Små skredmasser gjorde at skredet stanset raskt etter terrengutflating.

Avalanche Observation

8. Mar 13:25 Dry slab avalanche 1 - Small Released by explosives E-facing Avalanche release at 1197 masl and ended at 1126 masl Buried weak layer of new snow 10 cm high and 70 m wide fracture Lee side Støl 2 Effekten fra tårnet løste også ut på kulen rett nord for skredtårnet. Tilsammen str 1,5 pga tynne flak. Se bilde.

ObsID: 184977

Jotunheimen / VÅGÅ

Snow

08.03.2019 kl. 13:20

1180 masl

Ørjan (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Ørjan

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 184933

Jotunheimen / VANG

Snow

08.03.2019 kl. 13:20

1171 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen Norge AS
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen Norge AS Comment:  Bruddkanter kan ses til høyre og nedenfor skredtårnet.

Avalanche Observation

8. Mar 13:00 Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released E-facing Avalanche release at 1177 masl and ended at 1093 masl 20 cm high and 60 m wide fracture Lee side Skog 1

ObsID: 184984

Jotunheimen / VANG

Snow

08.03.2019 kl. 13:16

1090 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  paul@wyssen Comment:  Skredmasser dekka halve veien før biler lagde spor da de kjørte igjennom.

Incident

Skredet kom da vi kom kjørende. Rakk ikke å stoppe, men kom oss likevel gjennom. Trafikk hindret under brøyting, men ikke av skredet. Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

8. Mar 14:24 Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released NE-facing Avalanche release at 1090 masl and ended at 1090 masl Buried weak layer of new snow 10 cm high and 6 m wide fracture Steep slope Trolig utløst av at brøytebil kasta snø fra plogen opp mot flaket. Tynt flak.

ObsID: 184960

Jotunheimen / VANG

Snow

08.03.2019 kl. 13:10

1196 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen Norge AS Comment:  Observasjonen gjelder skredet til venstre.

Avalanche Observation

8. Mar 13:11 Dry slab avalanche 1 - Small Released by explosives E-facing Avalanche release at 1211 masl and ended at 1146 masl Buried weak layer of new snow Lee side Støl 1 Str 1,5.

ObsID: 184975

Jotunheimen / Gamle Varden, Tyin

Snow

08.03.2019 kl. 12:15

1117 masl

stian@wyssen (****)

Incident

Str. 1 skred på vei ved Gamle Varden. Trafikk hindret. Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

8. Mar 12:15 Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released E-facing Avalanche release at 1117 masl and ended at 1088 masl Gamle Varden

ObsID: 184909

Jotunheimen / VÅGÅ

Snow

08.03.2019 kl. 12:02

1266 masl

Ørjan (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ørjan Comment:  Skredet synes mellom dei to nederste kulformasjonane.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Fokksnø over nysnølag er skredproblemet her i området. Forecast correct

Weather

No precipitation -6 °C 14 m/s from NW ↘

Avalanche Activity

8. Mar. During the day Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. E, SE. Above 1300 masl Skredet har gått ila natt/morgontimane

ObsID: 184949

Jotunheimen / VANG

Snow

08.03.2019 kl. 12:00

1188 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen Norge AS Comment:  Observasjonen gjelder skredet til venstre i bildet.

Avalanche Observation

8. Mar 09:30 Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released NE-facing Avalanche release at 1226 masl and ended at 1168 masl Buried weak layer of new snow Lee side Mel 1 Gikk trolig etter NV vindøkning etter kl. 08:00 i dag.

ObsID: 184971

Jotunheimen / VÅGÅ

Snow

08.03.2019 kl. 11:39

1170 masl

Ørjan (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ørjan
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ørjan

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Weather

No precipitation -6 °C 14 m/s from NW ↘

Avalanche Activity

8. Mar. 0-6 Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Very easy to trigger Specific steep slopes. E. Above 1200 masl Løyste ut flaket når eg gjekk inn frå toppen til fots.

Tests

CTE5@30cmQ1 Poor

ObsID: 184908

Jotunheimen / LOM

Snow

08.03.2019 kl. 11:30

1457 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  aanon@forsvaret

Tests

ECTPV@15cmQ2 Poor Tok mange ect med brudforplantning på saging. Bredeste søylen var på 10m og bruddet gikk på saging.

CTE1@15cmQ2 Medium Mange ferske flak etter ny vindretning i dag. Tykkelse varierer opp til 70-100 cm mange plasser

ObsID: 184999

Jotunheimen / LOM

Snow

08.03.2019 kl. 11:06

1399 masl

vegar@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTPV@15cmQ2 Poor

CTE1@15cmQ2 Poor

Snow Profile

6 cm 1F/1F DF/RG 1 mm/1 mm D, 14 cm F/F PP/DF 2 mm/2 mm D, 140 cm K-/K- MF/MFpc 0 mm/0 mm -10.4 °C @ 0 cm, -6 °C @ 10 cm, -4.3 °C @ 20 cm, -3.6 °C @ 40 cm, -3 °C @ 60 cm, -2.3 °C @ 80 cm, -1.7 °C @ 100 cm, -1.2 °C @ 120 cm, -1 °C @ 140 cm, -0.6 °C @ 160 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 185001

Jotunheimen / Leirvassbu (Presten N)

Snow

08.03.2019 kl. 11:00

1394 masl

gaute@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN17@41cmQ3

CTH21@41cmQ2

Snow Profile

41 cm F/4F RG/DF 0 mm/0 mm D, 1 cm P+ MF 0 mm/0 mm D, 10 cm P/K MFpc 0 mm/0 mm D, 32 cm P/K RG 0 mm/0 mm D, 1 cm I IF 0 mm/0 mm D, 35 cm K RG 0 mm/0 mm D, 25 cm K MF 0 mm/0 mm D -10 °C @ 0 cm, -10 °C @ 10 cm, -9.7 °C @ 20 cm, -9.5 °C @ 30 cm, -8.1 °C @ 40 cm, -7.2 °C @ 50 cm, -6 °C @ 60 cm, -5.4 °C @ 80 cm, -4.8 °C @ 100 cm, -4.3 °C @ 120 cm, -3.6 °C @ 145 cm 2 tests connected to snow profile Helning: 22 grader Aspekt: 190 Løste ut flak ved liten tilleggsbelastning i helningen under/ved snøprofilen. Bruddkant 60 cm, bredde 30 m, lengde 10 m.

ObsID: 185011

Jotunheimen / LOM

Snow

08.03.2019 kl. 10:47

1489 masl

stian@forsvaret (***)

Tests

ECTP5@70cmQ3 Poor

CTE1@70cmQ3 Poor

ObsID: 184889

Jotunheimen / LOM

Snow

08.03.2019 kl. 10:32

1483 masl

stian@forsvaret (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Stian Warløs Gran Comment:  Myke fokksnøflak løsner i liten skavl

Danger Sign

Recent cracks Skytende sprekker i fokksnøen, spesiellt der det er mye ny fokksnø

Tests

ECTP1@30cmQ3 Poor dårlig binding i sjiktoverganger i nedføyket nysnø

CTE1@30cmQ3 Poor

ObsID: 184888

Jotunheimen / VANG

Snow

08.03.2019 kl. 10:25

1090 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen Norge AS Comment:  Skredmasser. Skredet gikk i vei, men har blitt brøyta før dette bildet ble tatt.

Avalanche Observation

8. Mar 09:25 Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released E-facing Avalanche release at 1093 masl and ended at 1090 masl Steep slope Så ikke selve skredet, rester av skredmassene etter at det hadde blitt brøya.

ObsID: 184983

Jotunheimen / LOM

Snow

08.03.2019 kl. 10:18

1433 masl

Stein Bastian @forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Recent snowdrift Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Weather

10 °C 10.5 m/s from N ↓ 50% clouds

Tests

ECTN13@50cmQ2

CTE2@50cmQ2

Snow Profile

10 cm 4F DFbk/RG 0 mm/0 mm D, 40 cm 1F DFbk/RG 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D Rimlag , 90 cm P RGsr 0 mm/0 mm D -10 °C @ 0 cm, -10 °C @ 10 cm, -9.3 °C @ 20 cm, -8 °C @ 40 cm, -6.2 °C @ 49 cm, -5.8 °C @ 52 cm, -5.4 °C @ 60 cm, -5.2 °C @ 80 cm, -5.1 °C @ 100 cm, -4.9 °C @ 120 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 185004

Jotunheimen / LOM

Snow

08.03.2019 kl. 10:10

1490 masl

Leo@forsvaret (Unknown)

Tests

ECTP1@31cmQ2 Poor

CTE1@31cmQ2 Poor

ObsID: 184895

Jotunheimen / LOM

Snow

08.03.2019 kl. 10:03

1395 masl

Erling@forsvaret (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  Erling@forsvaret
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Erling@forsvaret

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab) Dry

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Weather

9.4 °C

Tests

ECTP1@47cmQ2 Poor

Avalanche Observation

8. Mar 09:30 Dry slab avalanche 1 - Small Remotely triggered 40 cm high and 25 m wide fracture Steep slope

ObsID: 185018

Jotunheimen / Mellvike

Snow

08.03.2019 kl. 09:49

1305 masl

stian@wyssen (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright: 
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen Norge AS Comment:  Observasjonen gjelder skredet til høyre.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen Norge AS Comment:  Observasjonen gjelder skredet til høyre.

Avalanche Observation

8. Mar 08:50 Dry slab avalanche 1 - Small E-facing Avalanche release at 1266 masl and ended at 1130 masl Mellom Mel 1 og Mel2

ObsID: 184859

Jotunheimen / LOM

Snow

08.03.2019 kl. 09:49

1489 masl

Henning Kaspersen@Forsvaret (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Henning Kaspersen@Forsvaret
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Henning Kaspersen@Forsvaret

Snow Cover

Moderate snow drift 30 cm new snow Much loose snow (10-30cm)

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Observert flere små flakskred i bratt terreng 45grader og brattere i helninger vendt mot sør og sør vest. Spesielt i de sidne der det har vært krysslagring og leside under topper og skavler.

Weather

No precipitation from NW ↘ 50% clouds Det er tidvis lite vind, men vinden kommer i kast opp mot 12-15 ms.

ObsID: 184896

Jotunheimen / LOM

Snow

08.03.2019 kl. 09:36

1487 masl

ØGull@330 (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow

Tests

ECTX

CTM12@17cmQ2 Medium

CTM12@17cmQ2 Medium

Snow Profile

16 cm F DF/RG 1 mm/1 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm P MFpc 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F MFpc 1 mm/0 mm D, 119 cm P MFpc/RG 0 mm/0 mm D, 16 cm F FC 3 mm/0 mm D 1 test connected to snow profile

ObsID: 184893

Jotunheimen / LOM

Snow

08.03.2019 kl. 09:33

1476 masl

stian@forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow from N ↓ 90% clouds

Tests

ECTN3@18cmQ3 Poor

CTH26@30cmQ3 Good

Snow Profile

20 cm F DF 0 mm/0 mm D, 10 cm K MF/RG 0 mm/0 mm D Sammenfrosset lag med vekslende MFcr og Rg, 70 cm P/K RG 0 mm/0 mm D -10.2 °C @ 0 cm, -6.4 °C @ 10 cm, -6.2 °C @ 20 cm, -5.4 °C @ 40 cm 1 test connected to snow profile Total snødybde 270cm

ObsID: 184890

Jotunheimen / LOM

Snow

08.03.2019 kl. 09:33

1383 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  aanon@forsvaret
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  aanon@forsvaret Comment:  Flaket er helt ferskt på dagens vindretning, 40-50 cm bruddkant
ObsID: 184924

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.