Avalanche forecast for Jotunheimen Wednesday 2019-03-06

2
Moderate
Published:

The danger increases rapidly when the wind picks up in the afternoon. Keep good distance to avalanche terrain and run-out zones.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Isolated steep slopes
Unlikely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-13 °C to -8 °C at 1800 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
3 mm precipitation.
Breeze from southeast., change to strong breeze from the southeast during the evening.
-13 °C to -9 °C at 1800 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Jotunheimen / leirvassbu

Snow

06.03.2019 kl. 19:36

1421 masl

Stein Bastian @forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

CTN Good

Snow Profile

4 cm F PP 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 6 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm P RG 0 mm/0 mm, 8 cm 4F FCxr 0 mm/0 mm, 12 cm P MFpc 0 mm/0 mm, 22 cm 1F MFpc 0 mm/0 mm, 9 cm 4F FCxr 0 mm/0 mm, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 18 cm 4F FCxr 0 mm/0 mm -5.6 °C @ 24 cm, -5.1 °C @ 28 cm

ObsID: 184533

Jotunheimen / SKJÅK

Snow

06.03.2019 kl. 14:37

541 masl

Albert (*****)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Hardt stabilt snødekke uten aktive skredproblemer opp til 1100-1200 moh her. Lite snø. Noe laussnø kan gi fokksnøflak ved vind. Forecast correct

ObsID: 184492

Jotunheimen / LOM

Snow

06.03.2019 kl. 14:30

1452 masl

Stein Bastian @forsvaret (***)

Tests

CTN Good

ObsID: 184532

Jotunheimen / LOM

Snow

06.03.2019 kl. 14:00

1476 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  aanon@forsvaret

Avalanche Activity

6. Mar. During the day Loose dry avalanche 1 - Small Isolated steep slopes. N, NE, SW Små utglidninger i løs snø, bratte renner

Avalanche Problems

Loose snow

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 15 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Terrenget har 10-30 cm tørr løssnø

Danger Sign

No signs observed

Notes

På 1500m har mildværet skapt en 3-5 cm tykk skare men set er relativt upåvirket snø under. Det er et svakt lag nede i smeltepakken nederst i snødekket men dette slår kun ut på svært høy tilleggsbelastning og ikke på noen av testene.

Weather

Snow -6 °C 1 m/s from S ↑ 100% clouds

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Stabilt med løs topplag Kommer inn et vær med en del mer snø og en del vind Forecast correct Faregrad 2 avhenger at det kommer inn vær med nedbør og snø

ObsID: 184512

Jotunheimen / VANG

Snow

06.03.2019 kl. 13:53

1266 masl

stian@wyssen (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  stian@wyssen
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -9 °C 3 m/s from S ↑ 100% clouds Et par timer sol tidligere i dag. Tåke nå. Er på innsiden av en bordtennis ball...,

Snow Profile

10 cm F- PP 3 mm/0 mm D, 8 cm F PP/DF 2 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F/4F FC 1 mm/2 mm D Skiktovergang, 7 cm P MF 1 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 16 cm K MF 1 mm/0 mm D Snødybde mer enn 320 cm

ObsID: 184481

Jotunheimen / SKJÅK

Snow

06.03.2019 kl. 13:49

979 masl

Albert (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Albert Comment:  Vær og snødekke sørover i Breheimen. Knapt nok skiføre.

Weather

ObsID: 184480

Jotunheimen / SKJÅK

Snow

06.03.2019 kl. 13:41

979 masl

Albert (*****)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Albert Comment:  Øverst 65 cm smelteomvandlet frosset knivhardt. Under det er det 3-4 cm 1-4 F hard kantkorn / O. Ned mot botn på 140 cm er det faktisk lett lett fuktig/kram snø. Snødekket er svært stabilt. øverst er det 4 cm florlett nysnø som kan gi lett snøføyke ved aukande vind.
ObsID: 184477

Jotunheimen / LOM

Snow

06.03.2019 kl. 13:31

1448 masl

malm@forsvaret (Unknown)

Tests

CTN Good

ObsID: 184518

Jotunheimen / LOM

Snow

06.03.2019 kl. 13:19

1503 masl

stian@forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Stian Warløs Gran

Tests

CTH30@110cmQ3 Good

Weather

No precipitation 2 m/s from SE ↖ 5% clouds

ObsID: 184510

Jotunheimen / SKJÅK

Snow

06.03.2019 kl. 12:54

761 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Albert Comment:  Heiltdekkende skiføre først over 800 moh. Skare med et par cm tørr og lett nysnø.

Weather

No precipitation -3 °C 2 m/s from SE ↖ 80% clouds

Snow Cover

25 cm in total 2 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry

ObsID: 184464

Jotunheimen / VANG

Snow

06.03.2019 kl. 12:39

1095 masl

stian@wyssen (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  stian@wyssen Comment:  Nysnø siste 4-5 dager

Snow Cover

23 cm new snow Much loose snow (10-30cm)

ObsID: 184460

Jotunheimen / VANG

Snow

06.03.2019 kl. 12:28

1205 masl

stian@wyssen (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  stian@wyssen

Avalanche Activity

6. Mar. During the day Loose dry avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release E, SE Mange str1 tørre løssnøskred langs fv53 utløst av sol som varmer opp fremstikkende stein.

ObsID: 184454

Jotunheimen / LOM

Snow

06.03.2019 kl. 12:00

1465 masl

laffen@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  laffen@forsvaret

Tests

CTH24@30cmQ2 Good

ObsID: 184535

Jotunheimen / VANG

Snow

06.03.2019 kl. 11:25

973 masl

Jens@SVV (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Jens@SVV

Avalanche Activity

6. Mar. During the day Loose dry avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Above 1000 masl Fleire små laussnøskred i brattheng etter snøfall siste døgn. Lite vind med nedbøren

ObsID: 184438

Jotunheimen / VANG

Snow

06.03.2019 kl. 08:02

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Weather

Snow -7 °C 0 m/s 100% clouds

Snow Cover

74 cm in total No snowdrift 8 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 184397

Jotunheimen / LUSTER

Snow

05.03.2019 kl. 11:15

925 masl

SNO-Liv (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  SNO-Liv

Snow Cover

0 cm in total Some snow drift 4 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 184248

Jotunheimen / VANG

Snow

05.03.2019 kl. 08:22

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Snow Cover

69 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry

ObsID: 184197

Jotunheimen / Olavsbu

Snow

04.03.2019 kl. 15:10

1441 masl

torehum@svv (*****)

Avalanche Activity

4. Mar. During the day No avalanche activity

Avalanche Problems

Ikke obs kantkorn ifbm. skare høyt i snødekket. Antar ferske fokkflak på 20-50cm over 15-1600 moh. Gamle kant virker vanskelig å løse ut, ligger under smelteomvandla snø.

Snow Cover

10 cm new snow Nysnøen er lett vindpåvirket. Ligger på glatt skare, men binder seg godt pga. gunstig temperatur.

Notes

Dette er en videreformidling av observasjon på InReach-melding fra larsove@obskorps fra Olavsbu i dag kl. 14:34: "10 cm nysnø, lett vindpåvirket. 4 m/s fra SØ, har flyttet noe snø. Lite snøtransp, men lett transporterbar snø. Ligger på glatt skare, men binder godt pga høy temp. Ikke obs kant ifbm. skare. Ingen skred. -3 gr. Antar ferske fokkflak på 20-50cm over 15-1600 moh. Gamle kant virker vanskelig å løse ut, ligger under smelteomvandla snø".

Weather

-3 °C 4 m/s from SE ↖

ObsID: 184144

Jotunheimen / VANG

Snow

04.03.2019 kl. 08:05

896 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Snow Cover

68 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry

ObsID: 184055

Jotunheimen / VANG

Snow

03.03.2019 kl. 10:33

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps

Snow Cover

65 cm in total No snowdrift 7 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry

ObsID: 183925

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.