Avalanche forecast for Jotunheimen Sunday 2019-02-10

2
Moderate
Published:

Complex conditions. Be careful in areas with fresh wind deposited snow. There may be pockets with a persistent weak layer beneath the wind depposited snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-10 °C to -5 °C at 1800 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Breeze from southeast., change to fresh breeze from the northwest during renoon.
-11 °C to -5 °C at 1800 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Jotunheimen / VANG

Snow

10.02.2019 kl. 15:00

1280 masl

emilso (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright: 

Weather

No precipitation 1 m/s from NW ↘

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry 4F-1F fokksnø av varierende tykkelse under 5-10 cm løs eller svakt vindpåvirket snø. Oppstikkende terreng er avblåst. Vindtegn viser at siste vindtransport har kommet med moderat vind fra øst. Mest og mykest fersk fokksnø (30-50 cm) i terreng skjermet mot denne.

Danger Sign

Whumpf sound Hyppige små drønn der snødekket er tynt.

ObsID: 180174

Jotunheimen / VANG

Snow

10.02.2019 kl. 15:00

1446 masl

Fjellboms (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Fjellboms
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Fjellboms

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flakskred, mulig initiert av skavlbrudd.

ObsID: 180184

Jotunheimen / VANG

Snow

10.02.2019 kl. 14:41

1486 masl

Maria (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Maria
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Maria

Weather

No precipitation -8 °C 3 m/s

ObsID: 180183

Jotunheimen / Lemonsjøen skisenter

Snow

10.02.2019 kl. 14:10

1038 masl

Ørjan (****)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Ørjan

Tests

ECTP12@25cmQ3 Good Gikk til brudd under spaden på 12 slag. Slo to slag til, og bruddet forplanta seg halvegs (45 cm) Konklusjon. Delvis forplanting som ikkje sklei ut. Det svake laget er nedføyka nysnø.

ObsID: 180171

Jotunheimen / VÅGÅ

Snow

10.02.2019 kl. 13:36

1053 masl

Ørjan (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Ørjan
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  Ørjan

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Med aukande vind og ei del laussno i området, så kan ein forvente at faregraden aukar. Forecast correct

Weather

No precipitation -6 °C 4 m/s from NW ↘ 90% clouds Vinden har auka litt ila dagen, frå heilt vindstille i dag tidlig

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Difficult to trigger Possible Specific steep slopes N, NE, E

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Tests

CTM13@25cmQ2 Medium Fokksnø som kollapsar på eit nedføyka nysnø lag.

CTV@2cmQ3 Good Lite vindpåvirka lag som kollapsar, men ikkje sklir ut når ein frigjer i bakkant av søyla.

Avalanche Activity

10. Feb. During the day No avalanche activity

ObsID: 180133

Jotunheimen / LOM

Snow

10.02.2019 kl. 13:07

1326 masl

Albert (*****)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Albert Comment:  På flaten 1300 moh er det 90 cm snødybde, med 10 cm F +/ øverst, et nedføyket kantkornlag over P fast gammel finkornet rundet kant. Over kantkornlagetlaget er det 4F finkornet rundet kant. Nederst er det 15-20 cm beger. Typisk gammelt snødekke.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl Dette gjelder generelt i alle områder, himmelretninger og trolig alle høydesjikt i regionen. Nord i regionen i går gav dette botnlaget flere drønn i snødekket. Fikk ingen slike faretegn her idag. Går for at laget generelt er svært vanskelig å løse ut, men dette er avhengig av tykkelse og hardhet på overdekningen. Dersom en finner at dette laget er et hakk lettere å løse ut, så gir dette skredproblemet alene en faregrad 3.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 1 - Small Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1100 masl

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er flere typer vedvarende svake lag i regionen, som er ganske typisk for Jotunheimen i slike perioder med kulde, lite snø og sjelden nedbør. Det er et utpreget gammelt snødekke, som i lavere områder er laust heilt til bakken. Høgere opp er det tydeligere lagdeling, og flere steder med fastere lag som kviler på lausere vedvarende svake lag. Mens det opp til 13-1400 moh er tildels mye laus, tørr snø i overflaten, er det mer avblåst og erodert snødekke lenger oppe. Verdt å merke seg at laussnøen på overflaten mange steder skjuler svake lag djupt i snødekke. Det ventes ingen store endringer på kort sikt.

Avalanche Activity

10. Feb. During the day No avalanche activity

ObsID: 180125

Jotunheimen / LOM

Snow

10.02.2019 kl. 12:50

1270 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Albert Comment:  Snødekning austover mot Lauvhøe

Snow Cover

95 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry 10 cm nysnø ila siste uke. Snødekket er gammelt, laust og tydelig oåvirket av kulde. Også herover tregrensen er det mye laus snø på overflaten.

ObsID: 180118

Jotunheimen / VANG

Snow

10.02.2019 kl. 12:29

1480 masl

Fjellboms (Unknown)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Fjellboms

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft.

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Tests

Øverste 20cm løste ut ved frigjøring av søyle. Fokksnø over tynt nysnølag. Løsnet ved 60cm ved stor tilleggsbelastning, kantkorn.

ObsID: 180189

Jotunheimen / LOM

Snow

10.02.2019 kl. 11:27

992 masl

Albert (*****)

Weather

No precipitation -9 °C 0 m/s 80% clouds

ObsID: 180093

Jotunheimen / VANG

Snow

10.02.2019 kl. 09:11

897 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps

Snow Cover

78 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 180058

Jotunheimen / VÅGÅ

Snow

09.02.2019 kl. 15:00

1044 masl

KristofferH (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  KristofferH

Avalanche Danger Assessment

1 Low Forecast correct

Weather

No precipitation -3 °C 2 m/s from W → 100% clouds Natt til i dag kom det 5cm nysnø

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very difficult to trigger Unlikely Unknown Specific steep slopes NE between 1200 masl and 1100 masl

Danger Sign

No signs observed

Tests

CTN Good

Avalanche Activity

9. Feb. During the day No avalanche activity

ObsID: 179962

Jotunheimen / VÅGÅ

Snow

09.02.2019 kl. 14:30

1059 masl

Olve (Unknown)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Forecast correct

Weather

No precipitation -3 °C 2 m/s from SW ↗ 100% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very difficult to trigger Unlikely Unknown Specific steep slopes NE between 1200 masl and 1100 masl

Danger Sign

No signs observed

Tests

CTN Good

Avalanche Activity

9. Feb. During the day No avalanche activity

ObsID: 179963

Jotunheimen / VANG

Snow

09.02.2019 kl. 14:24

1069 masl

Maria (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Maria
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Maria

Notes

Vi gravde i ett område med fokksnø. Snødybde der vi gravde var 168cm. Andre steder var snødybden rundt 40 cm.

Avalanche Danger Assessment

Weather

-3 °C 3 m/s from E ←

Snow Cover

40 cm in total Some snow drift Some loose snow (1-10cm)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Tests

CTM14@17cmQ2 Good Resistant planar rp

ObsID: 179972

Jotunheimen / VÅGÅ

Snow

09.02.2019 kl. 14:00

1093 masl

Erling (Unknown)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

Weather

No precipitation -3 °C 2 m/s from W → 100% clouds Lite snøfall på 5cm natt til i lørdag

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 5 cm new snow

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very difficult to trigger Unlikely Unknown Not given NE, E, SE between 1000 masl and 900 masl

Danger Sign

No signs observed

Tests

CTN Good

Avalanche Activity

9. Feb. During the day No avalanche activity

ObsID: 179958

Jotunheimen / VÅGÅ

Snow

09.02.2019 kl. 14:00

1095 masl

Ffliland (Unknown)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Forecast correct

Weather

No precipitation -3 °C 2 m/s from SW ↗ 100% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very difficult to trigger Unlikely Unknown Not given E

Danger Sign

No signs observed

Tests

CTH22@25cmQ2 Good

Avalanche Activity

9. Feb. During the day No avalanche activity

ObsID: 179960

Jotunheimen / VÅGÅ

Snow

09.02.2019 kl. 14:00

1077 masl

Randokalle (Unknown)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Forecast correct

Weather

No precipitation -3 °C 2 m/s from SW ↗ 100% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very difficult to trigger Unlikely Unknown Isolated steep slopes E between 1100 masl and 900 masl

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Tests

CTH24@25cmQ2 Good

Avalanche Activity

9. Feb. During the day No avalanche activity

ObsID: 179961

Jotunheimen / SKJÅK

Snow

09.02.2019 kl. 13:21

677 masl

Albert (*****)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fremdeles samme stabile kalde været og lite vind. 10 cm nysnø siste uke og 10-50 cm laus snø fra 600-1200 moh. Vindstille nederst og 4 m/s øverst. Opp til 1000 moh er det en gunstig struktur med økende fasthet med dybde. På nordsiden av ryggen mellom 1000-1200 moh ble det påvist tre skredproblemer; overflaterim, beger i botn og kant over skare. Mye drønn oppver på tynt snødekke (50-100 cm total dybde), og særlig brudd i kant over skare forplantet seg over hele flater, ca 20-30 cm fra overflaten. Kompleks struktur i snødekket med raske skiftninger over korte avstander. Hver for seg gir skredproblemene en fg 2. Vurderes som tett opp mot 3 her. Det meldes stabilt vær og en forventer ingen store endringer på kort sikt. Noe økende temperatur utover dagen, 0 C på 400 moh nå. Forecast correct

ObsID: 179917

Jotunheimen / VÅGÅ

Snow

09.02.2019 kl. 13:00

1091 masl

Marcos (Unknown)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

Weather

No precipitation -3 °C 2 m/s from W → 100% clouds

Snow Cover

140 cm in total No snowdrift

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very difficult to trigger Unlikely Unknown Specific steep slopes SE between 1000 masl and 900 masl

Danger Sign

No signs observed Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Tests

CTN Good

Avalanche Activity

9. Feb. During the day No avalanche activity

ObsID: 179959

Jotunheimen / VÅGÅ

Snow

09.02.2019 kl. 12:52

1074 masl

Ørjan (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Ørjan

Avalanche Danger Assessment

1 Low Forecast correct

Weather

No precipitation -2 °C 2 m/s from SW ↗ 100% clouds Kom ca 4 cm nysnø natt til i dag

Snow Cover

140 cm in total No snowdrift 5 cm new snow

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very difficult to trigger Unlikely Unknown Widespread steep slopes E

Danger Sign

No signs observed

Tests

CTN Good

Avalanche Activity

9. Feb. During the day No avalanche activity

ObsID: 179957

Jotunheimen / SKJÅK

Snow

09.02.2019 kl. 12:26

1207 masl

Albert (*****)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1100 masl Drønn her, over heile flaten i Nvendt slak helling. Snødybde 65 cm

ObsID: 179899

Jotunheimen / SKJÅK

Snow

09.02.2019 kl. 12:01

1153 masl

Albert (*****)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Albert Comment:  Nysnøflak over overflaterim

Weather

No precipitation -4 °C 4 m/s from SE ↖ 100% clouds Tåkeskyer null sikt blindføre

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 1 - Small Isolated steep slopes N, NE above 1100 masl

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: På tynt snødekke over begerkrystaller ned mot botn

ObsID: 179893

Jotunheimen / SKJÅK

Snow

09.02.2019 kl. 11:10

931 masl

Albert (*****)

Notes

LBT ingen utslag selv ved harde slag.

ObsID: 179881

Jotunheimen / SKJÅK

Snow

09.02.2019 kl. 10:44

921 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Albert Comment:  Det etterhvert gamle laussnødekket har satt seg, 10 cm nysnø ila siste uke
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  Albert Comment:  Jevnt økende fasthet fra F, 4F, 1F til et komplekst skarelag med kantkornlag, 4F, mellom.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry

ObsID: 179880

Jotunheimen / VANG

Snow

09.02.2019 kl. 09:38

897 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Weather

No precipitation -4 °C 1 m/s from E ← 100% clouds

Snow Cover

79 cm in total Some snow drift 6 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 179865

Jotunheimen / VANG

Snow

08.02.2019 kl. 15:00

1015 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Lbt moderat belastning. Q2 i 4F løst kant+ begerlag under 1cm skarelag. 90cm tykt snødekke.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

0.1 cm 1F SHxr 5 mm/0 mm D Liggende lag, godt avrundet overflaterim., 20 cm F PP 2 mm/0 mm D, 12 cm 4F DF 2 mm/2 mm D, 14 cm 1F-/1F- RGxf 1 mm/2 mm Skiktovergang Begynnende kant ned mot skaren. Men sitter godt mot skaren., 2 cm K MFcr/IF 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F FC 3 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 6 cm F FC/DH 3 mm/3 mm D Skarelag Svært løst lag godt utviklet kantkorn og beger., 35 cm P FC/MFcl 0 mm/0 mm D osset hele veien ned.Smeltefryspakke ned til bakken. Godt sammenfri 1 test connected to snow profile 1050moh, østvendt

Avalanche Observation

8. Feb 12:41 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered E-facing Avalanche release at 930 masl and ended at 930 masl Buried weak layer of new snow 20 cm high and 5 m wide fracture Steep slope Gipagilet To svært små flak ble skiløperutløst i bekkedalen.

Snow Cover

80 cm in total Some snow drift 5 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Fremdeles mye snø tilgjengelig for vindtransport på flater og søkk. Hovedsaklig vindpåvirket på topper og rygger. Fant ikke tegn til oppsprekking i nysnøen på det gamle skarelaget. Lite sammenbindinger i den nyere snøen. I skogen er snødekket i stor grad ubundet. Snødekket er jevnt fordelt i terrenget framdeles og sterk vind vil flytte mye snø..

Danger Sign

Recent snowdrift Lett til moderat vindtransport. Tydelig mer vindtransport i høyfjellet.

Tests

ECTN24@32cm Ikke flere brudd dypere. Ikkebrudd i kant beger under skare

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Noe sterkere og mer vedvarende vind fra vest enn værmeldingen tilsa har ført til noe fokksnø mot øst og begynnende flakdannelse. Lite sammenbinding og spenning i snødekket og den myke nysnøen under tar av for sprekkdannelse og hindrer god forplantning. Enkelte små isolerte flak som bryter og kan skli på nedføyket nysnø. Ingen drønn eller skytende sprekker observert i dag, men trolig hardere flak og mer vindpåvirket høyere opp. På Mugnetind var det tildels sterk snøfokk i dag. Lite viind fra øst lørdag og dette vil ikke føre til økende skredfare. Nysnø søndag og dreiende og økende vind fra vest mandag vil føre til økende skredfare igjen. Forecast correct Stemmer bra.

ObsID: 179797

Jotunheimen / VANG

Snow

08.02.2019 kl. 14:31

1235 masl

paul@wyssen (***)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i snøen rett på lesiden av rygg. Også i le for snøfokkgjerder.

ObsID: 179803

Jotunheimen / VANG

Snow

08.02.2019 kl. 14:26

1030 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Lbt brudd i fersk fokksnø over F løst nysnølag.
Image Of Tests
Image 2 of 4 Of:  Tests Copyright:  Leif@ObsKorps
Image Of Tests
Image 3 of 4 Of:  Tests Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Ectn23@28 fra topp. Samme søyle
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Oppbyggende små kantkorn 1mm over skaren. Kun N brudd ved hard belastning

Tests

ECTN2@8cm

ObsID: 179789

Jotunheimen / VANG

Snow

08.02.2019 kl. 14:16

1287 masl

paul@wyssen (***)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i lastet flak i forsenkning ved rygg der vinden har dratt over. Betraktelig mer fokksnø her enn lenger ned i hengene.

ObsID: 179782

Jotunheimen / VANG

Snow

08.02.2019 kl. 14:10

1048 masl

Vilmoe (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Vilmoe Comment:  Kraftig snøfokk på mugnetind mot vest, lett/ingen snøfokk her.

Snow Cover

ObsID: 179780

Jotunheimen / VANG

Snow

08.02.2019 kl. 14:07

1268 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  paul@wyssen Comment:  Ca 2 m lang sprekk på skrå i lastet ØNØ-vendt heng.

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekk 2 m på skrå fra skitupp etter bauting i 30° testheng. ØNØ-vendt. Har ikke klart å framprovosere oppskrekking før dette etter å ha fått fra Tyinstølen.

ObsID: 179781

Jotunheimen / VANG

Snow

08.02.2019 kl. 13:58

1032 masl

Vilmoe (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Vilmoe Comment:  Løs ubunden snø under og tynt lag med nedbrutt rim på toppen av snødekket. På flate/søkk

Snow Cover

ObsID: 179776

Jotunheimen / VANG

Snow

08.02.2019 kl. 13:50

1036 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps

Snow Cover

Some snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry Myeløsdnø tilgjengelig i søkk og flater. Kun på topper vinden har dannet fokksnøflak.

ObsID: 179788

Jotunheimen / VANG

Snow

08.02.2019 kl. 13:35

1137 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  paul@wyssen Comment:  Dro hånden gjennom dette 5 cm tykke flaket uten at det løsnet fra nysnø under.

Snow Cover

Other Moist Lett fuktig snøoverflate danner et 5 cm tykt 4f- lag oppå nedføyket nysnø av F hardhet. Har ikke undersøkt tykkelse av denne nysnøen enda.

ObsID: 179767

Jotunheimen / VANG

Snow

08.02.2019 kl. 12:37

977 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  paul@wyssen Comment:  Bruddkant kan såvidt skimtes rett til venstre for masta i bildet.

Avalanche Observation

8. Feb 11:30 Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released E-facing Poor bonding between layers in wind deposited snow 10 cm high and 6 m wide fracture Steep slope Tørv 1 Ser kun bruddkanten til skredet rett sør for skredtårnet Tørv 1. Bruddkanten er i overgangen fra flat rygg til brattheng.

ObsID: 179752

Jotunheimen / VANG

Snow

08.02.2019 kl. 12:11

1047 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Leif@ObsKorps
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Leif@ObsKorps

Weather

No precipitation 9 m/s from W → 50% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lett til moderat snøfokk

ObsID: 179744

Jotunheimen / VANG

Snow

08.02.2019 kl. 11:30

1388 masl

Fjellboms (Unknown)

Snow Cover

95 cm in total Some snow drift Storm slab (soft slab)

Tests

CTE1@5cmQ1 Snødekket er hovedsakelig delt i to; øvre 45cm består av varierende nysnølag 1F til F. Brudd på CTM1@5cmQ1, CTM11@25cmQ1 og CTM18@45cmQ2. Nederste 50cm består av omdannet, relativt homogen snø, med syltynt skarelag over den omdannede snøen. Kantkorn over og under dette skarelaget. Søyle løsner ved bakke ved kraftig slag fra siden.

ObsID: 179760

Jotunheimen / VANG

Snow

08.02.2019 kl. 08:41

476 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Skutshorn
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Øye mot Skjold.

Weather

Moderat til kraftig snøfokk i fjellet.

Snow Cover

Moderate snow drift

ObsID: 179702

Jotunheimen / VANG

Snow

08.02.2019 kl. 08:09

896 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Leif@ObsKorps
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Leif@ObsKorps

Weather

No precipitation -4 °C 4 m/s from NW ↘ 80% clouds Lett snøfokk og vind på tyinkrysset.

Snow Cover

76 cm in total Some snow drift 4 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 179698

Jotunheimen / VÅGÅ

Snow

07.02.2019 kl. 13:30

1176 masl

Ørjan (****)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Akkurat her var det stabilt, men fleire plassar på tur frå Bessheim mot Bessvatnet så hadde vi drønn i snøen. I tillegg såg vi sprekkar i snødekket Eg hadde ikkje satt ned farevarselet slik det er planlagt i morgo, før eg hadde fått sjekka fleire eksposisjonar. Spesielt NØ og SØ Forecast correct

Weather

No precipitation -8 °C 3 m/s from S ↑ 75% clouds

Snow Cover

190 cm in total 1 cm new snow Storm slab (soft slab)

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Tests

CTN Good Tok ein kompresjonstest, i det henget som er 30 grader. Ingen utslag.

Avalanche Activity

7. Feb. During the day No avalanche activity

ObsID: 179623

Jotunheimen / VANG

Snow

07.02.2019 kl. 13:19

1111 masl

Even@obskorps (***)

Tests

ECTN14@20cmQ3 Good Nedføyka +\

ObsID: 179589

Jotunheimen / VANG

Snow

07.02.2019 kl. 12:06

1083 masl

Even@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 1000 masl

Snow Profile

3 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F/1F DF/RGlr 0 mm/0 mm, 40 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm F-4F/P-K MFcr/FC 0 mm/0 mm D -6.4 °C @ 0 cm, -6.1 °C @ 10 cm, -4.8 °C @ 20 cm, -3.8 °C @ 30 cm, -3.1 °C @ 40 cm 1 test connected to snow profile

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredproblematikken på dagens tur omhandlet nedføyka nysnø og kantkorn over skarelag dypere i snødekket. Fikk ingen faretegn eller signaler fra dekket i dag. Vinden har fraktet vekk mye av den løse snøen. Snødekket er ujevnt fordelt mellom rygger og forsenkninger. Det skal stor tilleggbelastning til for å trigge kantkorn, men pass på der snødekket er tynnere. Nedføyka nysnø har mange plasser fått P hardt flak over seg. Virket ikke potent på dagens tur. Ingen forplantning ved ECT. Fant ikke nedføyka lag med kantkorn. Skredproblematikken er nok isolert til avgrensa områder. Skjermede områder har enda en del løs snø tilgjengelig for transport. Uten større snøfall snøfall vil nok forholdene holde seg stabile slik som nå. Kulde vil fortsette kantkorndannelsen. Ved stor utstråling høyere i dekket vil jeg følge med på kanting av nedføyka nysnø. Dette kan evt bli mer potent i et slik scenario. Nedbør kan i området rundt skoggrensa lande på et lite lag av overflaterim Forecast correct Stemmer bra.

Weather

-4 °C 0 m/s 70% clouds Blåst fra Nordvest i natt

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Vind fra nv har flyttet og pakka snø. Varierende hardhet over skogen

Danger Sign

No signs observed Rimdannelsen gav seg omlag på skoggrensa

Tests

ECTN14@24cmQ2 Good Nedføyka nysnø

Avalanche Activity

7. Feb. During the day No avalanche activity

ObsID: 179558

Jotunheimen / VANG

Snow

07.02.2019 kl. 11:24

1238 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Presis vegdrift AS
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Presis vegdrift AS

Avalanche Observation

7. Feb 09:00 Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released E-facing Avalanche release at 1218 masl and ended at 1167 masl 30 m wide fracture Steep slope Etter observasjon fra brøytebilsjåfør. Bruddbredde gitt etter bilde og måling i kart.

ObsID: 179550

Jotunheimen / VANG

Snow

07.02.2019 kl. 11:20

1090 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Presis vegdrift AS Comment:  Bilde tatt fra brøytebil. Løsneområde ukjent.

Avalanche Observation

7. Feb 09:00 Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released NE-facing Avalanche ended at 1083 masl Etter observasjon fra brøytebilsjåfør.

Incident

Svært lite skred på vegen. Snow Did not affect anything Road

ObsID: 179549

Jotunheimen / VANG

Snow

07.02.2019 kl. 11:13

1024 masl

paul@wyssen (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Presis vegdrift AS Comment:  Bilde tatt fra brøytebil, løsneområde ukjent.

Avalanche Observation

7. Feb 09:00 Dry slab avalanche Naturaly released SE-facing Avalanche ended at 1017 masl Lee side Etter observasjon fra brøytebilsjåfør på Tyin.

Incident

Svært lite skred på veg. Snow Did not affect anything Road

ObsID: 179548

Jotunheimen / VÅGÅ

Snow

07.02.2019 kl. 11:03

1092 masl

LarsBukkehave (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright: 

Avalanche Activity

7. Feb. During the day Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Easy to trigger Specific steep slopes. SW, W, NW. Below 1100 masl Skred ved første garvning af sneprofil

ObsID: 179545

Jotunheimen / VANG

Snow

07.02.2019 kl. 11:00

909 masl

Even@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Even@obskorps

Danger Sign

Surface hoar Område: På dette stedet. Beskrivelse: Dukka opp i glissen skog, lite utvikla

ObsID: 179544

Jotunheimen / VANG

Snow

07.02.2019 kl. 10:57

900 masl

Even@obskorps (***)

Weather

No precipitation 0 m/s 60% clouds

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 179541

Jotunheimen / VÅGÅ

Snow

07.02.2019 kl. 10:47

1264 masl

Ørjan (****)

Weather

No precipitation -8 °C 2 m/s from S ↑

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Har hørt fleire drønn på tur opp fra Bessheim

Avalanche Activity

7. Feb. During the day No avalanche activity

ObsID: 179538

Jotunheimen / VANG

Snow

07.02.2019 kl. 08:46

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Weather

No precipitation -4 °C 0 m/s 95% clouds Kraftig temperaturstigning i natt fra -12 i går kveld til -4 nå.

Snow Cover

75 cm in total No snowdrift 6 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Snøen kom hovedsaklig på dagen i går.

ObsID: 179510

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.