Avalanche forecast for Jotunheimen Thursday 2019-12-12

2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. A persistent weak layer can be present underneath fresh wind deposited snow in isolated features.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

10 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas.
Gale from south., change to strong breeze from the southwest wednesday night.
-10 °C to -4 °C at 1800 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. wednesday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Gale from south., change to strong breeze from the south during renoon.
-11 °C to -7 °C at 1800 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. thursday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Jotunheimen / VANG

Snow

12.12.2019 kl. 13:44

1158 masl

paul@wyssen (****)

Avalanche Activity

12. Dec. During the day No avalanche activity Har ikke sett skredaktivitet i langs vestsiden av Tyin i dag med webkamera i dag.

ObsID: 201834

Jotunheimen / VANG

Snow

12.12.2019 kl. 08:35

896 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Snow Cover

68 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry

ObsID: 201730

Jotunheimen / VANG

Snow

11.12.2019 kl. 14:49

1090 masl

paul@wyssen (****)

Avalanche Observation

9. Dec 14:50 Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released NE-facing Avalanche release at 1090 masl and ended at 1087 masl Ble fortalt om skredet av brøytesjåfør. Løsnet innunder støtteforbygning og gikk ut på halve veien. Var greit å brøyte vekk igjen etterpå.

Incident

Brøytesjåfør spesifiserte ikke om trafikk ble hindret eller ikke. Han gav ikke uttrykk for at det var problematisk å brøyte vekk massene. Snow Road

ObsID: 201672

Jotunheimen / VANG

Snow

11.12.2019 kl. 13:00

1306 masl

paul@wyssen (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Wyssen Comment:  Grov til bakken (synlig til venstre i bildet) der hvor jeg fikk skytende sprekk.

Snow Profile

5 cm 4F RGwp 0 mm/0 mm, 15 cm F PP 0 mm/0 mm, 40 cm 4F/P RG 0 mm/0 mm, 25 cm F DH 0 mm/0 mm Omtrentlige dybdemålinger, undersøkte ikke med lupe og krystallkort. Profil representativ for leheng som pålagres onsdag hvor topplaget slipper lett. I mange leheng er nok RG fokksnø enda tykkere.

ObsID: 201653

Jotunheimen / VANG

Snow

11.12.2019 kl. 10:22

1256 masl

paul@wyssen (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  paul@wyssen Comment:  Terrengtype: liten flate hvor jeg fikk drønn fra belastning av én skiløper.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Danger Sign
Image 3 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Wyssen Comment:  Ferske sprekker (10 cm dyp) i SØ-vendt slukt (altså pålagring i NØ). Sprekklengde 5 - 8 m ca.
Image Of Danger Sign
Image 4 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Wyssen Comment:  Skytende sprekk i fersk innblåst snø (10 cm dyp) i bratt NØ-vendt leheng.
Image Of Danger Sign
Image 5 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Wyssen Comment:  Tatt i retning NØ (Eidsbugarden i det fjerne). Fersk vindtransportert snø bakfra og pålagres i henget nedenfor skredtårnet.
Image Of Danger Sign
Image 6 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Wyssen Comment:  Bruddybde i fersk innblåst fokksnø markert i snøen. Sprekk sees til venstre i bildet.

Tests

ECTP7@53cmQ1 Poor DH i bånn

ECTP16@53cmQ2 Går på DH i bånn

LBT@53cmQ2 Ved isolering

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 1 - Small above 1100 masl Problemet er KUN lett å løse ut der problemet er aktivt og snødekket tynt nok. Ellers er det vanskelig. DH ved bakken er svært utbredt, men virker bare å være aktivt få plasser, kanskje særlig på flater med litt tynnere snødekke.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Very easy to trigger 1 - Small above 900 masl S kuling og liten storm mandag kveld har stort sett banka Ø-vendte heng skikkelig, slik at det stort sett SV frisk bris med litt nedbør tirsdag formiddagn som skaper skredproblemet. Tror det hovedsaklig finnes i tydelig leheng og bratte slukter - altså "noen bratte heng".

Danger Sign

Recent snowdrift Virker å pålagres mer i brå enn slake overganger. Tror utbredelsen er begrenset (noen bratte heng).

Recent cracks Skytende sprekker i helt fersk innblåst snø (ca 5 - 10 cm dyp). I Ø-vendte heng langs Tyin er utbredelsen av disse "spesifikk", som i litt brattere leheng og forsenkninger og slukter. I nærheten av rundere formasjoner virker den sterke vinden å begrense mengden pålagret snø til en viss grad.

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flere drønn på strekningen fra veien og opp hit, men kun på flater med et jevnt flak. Flak av eldre fokksnø i SØ og NØ heng på veien virker å være tykkere og mer bærende.

Notes

Terrengtype på stedet: søkk på flate som har fått begrenset pålagring. Pålagrede pølser og lommer i leheng i området virker å ha blitt pålagret mer og være bærende.

Snow Profile

1 cm F PP 1 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm D, 3 cm F+ DF 1 mm D, 26 cm P RGxf 0 mm D, 0.5 cm I IF D, 10 cm 4F+ FC 1 mm D, 10 cm F DH 3 mm D -9.5 °C @ 0 cm, -4.9 °C @ 10 cm, -4.8 °C @ 20 cm, -3.9 °C @ 30 cm, -2.8 °C @ 40 cm, -1.8 °C @ 50 cm 2 tests connected to snow profile Blokk går kun på DH og i bånn ved LBT, og deler seg IKKE opp andre steder ved harde slag ellers.

ObsID: 201621

Jotunheimen / VANG

Snow

11.12.2019 kl. 09:45

1151 masl

paul@wyssen (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  paul@wyssen Comment:  Mot SV, skredtårn ved mellvike.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  paul@wyssen Comment:  Mot NV og NØ-vendt heng som vender mot mellvikbekken
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  paul@wyssen Comment:  Mot SØ, tyinstølen i forgrunnen

Weather

Snow -2 °C 4 m/s from S ↑ 90% clouds Litt kastete vind, opp i kanskje 7. S langs fjellsiden, sikkert annerledes lenger opp.

Snow Cover

Some snow drift 7 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Generelt avblåst etter S kuling og SV frisk bris i natt, også i rene Ø-vendte heng. Den aller nyeste snøen (1t gammel) slipper lett mens vindtransportert snø fra i natt viser ingen tegn til brudd enda.

ObsID: 201591

Jotunheimen / VANG

Snow

11.12.2019 kl. 09:34

1223 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  Leif@ObsKorps
Image Of Tests
Image 2 of 7 Of:  Tests Copyright:  Leif@ObsKorps
Image Of Tests
Image 3 of 7 Of:  Tests Copyright:  Leif@ObsKorps
Image Of Tests
Image 4 of 7 Of:  Tests Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Løsnet også helt i bunn da vi isolerte hele søyla. Lett bel.
Image Of Tests
Image 5 of 7 Of:  Tests Copyright:  Leif@ObsKorps
Image Of Tests
Image 6 of 7 Of:  Tests Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Ectn11@30
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN11@30cmQ3 Medium I løsere snølag under fokksnø. Samme søyle som ECTP4.

ECTP4@12cmQ3 Poor På nysnølag under fokksnø. Isolerte IKKE søyla helt ned til bakken da det er løst lag kant nede mot bunnen av søylen og blokka ville trolig løsnet lett her.. Etter ECTN11 i samme søyle sagde jeg gjennom skare og helt til bunn. Da kollapset hele søylen på tørr kant over fuktig kant og skare i bunn etter tre slag.

LBT@41cmQ3 Middels belastning

LBT@13cmQ3 Lett belastning

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, NW above 900 masl Kantkorn nede mot bakken finnes i alle himmelretninger, men det er få plasser hvor evt. flak kan bli store nok til skred av en hvis størrelse. Flakene begynner også å bli hardere så plassene en kan påvirke kantkornet vil også være begrenset.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, NW above 1000 masl Små, myke flak fersk innblåst fokksnø løsner svært lett på kuler og leheng hovedsaklig uten understøtte. Myke flak, men likevel ganske god forplantningsevne.

Weather

Snow -3 °C 10 m/s from SW ↗ 90% clouds Snø i dag tidlig, oppklarende utover dagen , men noe økende vindstyrke.

Danger Sign

Recent cracks Skytende sprekker i fersk fokksnø. Bryter lett og glatt i løssnølag under.

Recent snowdrift Økende vind fra SV utover formiddagen.

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab) Dry Mye av nysnøen som er kommet siste uka har blåst vekk fra over tregrensa og det er generelt lite snø i høyfjellet med mye stein og terreng som stikker opp. Bekkedaler og områder godt i le har begynt å fylles, så det er stedvis ok skiføre. Noe nysnø i natt og snøbyger i dag tidlig førte til moderat snøfokk og pålagring av myke flak mot NØ. Det er ikke observert rim hverken nede i snødekket eller på overflaten på lenge. Kantkorn i bunn av snødekket gir fremdeles drønn i flatere partier og er trolig i alle himmelretninger, men økende snømengde og hardhet på overliggende snø gjør det vanskelig å påvirke.

Avalanche Activity

11. Dec. During the day No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fremdeles lite snø i terrenget over skoggrensa gjør at flakstørrelsen begrenses. Fokksnøen som utgjør hovedskredproblemet er lett å gjennkjenne i terrenget og begrenses til leområdene hvor vinden pålagrer snø. Den ferske fokksnøen eer lett å løse ut, men skredene vil hovedsaklig begrenses av snømengden og sammenbindingen i flakene. Den ferske fokksnøen vil binde seg raskt pga relativt gunstig temperatur. Fg. 2 vil være representativt da det vil være lett å løsne skred av str. 1 i områder hvor fersk fokksnø ligger. Kantkorn i bunn kan også påvirkes hvis belastningen blir tilstrekkelig. Det skal fortsette å blåse fra SV, men snø tilgjengelig for transport vil minke. Utover kantkorn i bunn av snødekket er det ingen svakere lag som trenger lang tid på å binde seg. FG vil være synkende men trolig holde seg på 2 så lenge vinden står på. Forecast correct Stemmer bra. Her er det stort sett kantkorn mot bakken og ikke over noe skarelag, selv om det er stedvis skare nede ved bakken her og der, med kant over.

Snow Profile

5 cm F PP 2 mm/0 mm D, 5 cm 1F-P RGwp 1 mm/0 mm D, 3 cm 4F DF 2 mm/0 mm D, 8 cm 1F RGwp 1 mm/0 mm D, 25 cm 4F DF 2 mm/0 mm D, 43 cm P- RGlr 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 17 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 15 cm F+ FC 3 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm M, 5 cm 1F FCxr 3 mm/0 mm M -4.3 °C @ 0 cm, -4.1 °C @ 10 cm, -4.4 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -4.6 °C @ 50 cm, -4.1 °C @ 60 cm, -3.1 °C @ 70 cm, -2.2 °C @ 80 cm, -1.6 °C @ 90 cm, -1.2 °C @ 100 cm, -0.5 °C @ 110 cm 4 tests connected to snow profile

ObsID: 201622

Jotunheimen / VANG

Snow

11.12.2019 kl. 08:23

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Snow Cover

71 cm in total 5 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 201571

Jotunheimen / VANG

Snow

10.12.2019 kl. 11:36

1064 masl

Even@obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 900 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl

Tests

LBT@100cmQ3 Kant mot bakken. God binding i fokksnø her, lite aktivitet i nedføyka nysnø

Weather

No precipitation -10 °C 1 m/s from N ↓ 70% clouds Skiftende fra klarvær til innkommende værfront fra s/sø. Relativt kaldt som medfører noe utståling.

Snow Cover

90 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Mykt i skogen, hardt over skoggrensa. Stort Sett vindpakket hard snø (p). I leheng med mindre vindeksponering er snøen mykere (4f-1f) og skredproblematikk rundt nedføyket nysnø er mest aktuell her. Vært mye vindhærjing generelt i området.

Avalanche Activity

10. Dec. During the day No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Hovedproblem er nedføyka nysnø etterfulgt av kantkorn ved bakken. Ikke funnet kantkorn over/under skarelag på dagens tur. Vinden har skapt et variert snødekke med ulik hardhet. Skredproblemet finnes der snøen er mykest, i mindre vindeksponerte leheng. God temperaturgradient vil holde kantkornprosessen i gang fremover. Snøvær fra S/Ø vil gjøre aktuelt skredproblem (neføyka nysnø) mer gjeldene. I første omgang mot V og N. Endring i vindretning vil gi en variert utbredelse av problemet til det får stabilisert seg. Forecast correct

Snow Profile

57 cm P RG D, 2 cm 4F FC/MFcr D, 4 cm 4F-1F MFcl D, 2 cm 4F FC/MFcr, 30 cm P MF/MFcl D, 4 cm 4F-1F FC -12 °C @ 0 cm, -8.9 °C @ 10 cm, -6.5 °C @ 20 cm, -5.1 °C @ 30 cm, -4 °C @ 40 cm, -2.9 °C @ 50 cm, -2.1 °C @ 60 cm, -1.5 °C @ 70 cm, -0.9 °C @ 80 cm, 0 °C @ 90 cm

ObsID: 201542

Jotunheimen / VANG

Snow

10.12.2019 kl. 10:52

954 masl

Even@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Even@obskorps

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Rimdannelsen i overflaten. Lite utvikla. Startet i glissen skog mot skoggrense

ObsID: 201491

Jotunheimen / VANG

Snow

10.12.2019 kl. 10:46

934 masl

Even@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Even@obskorps

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: I glissen skog mot skoggrense. Vinden har nådd ned hit. Skavelbrudd/sprekker fra mine ski. Lokal, ikke skytende. Ligger på medføyka nysnø

ObsID: 201490

Jotunheimen / Tyin

Snow

10.12.2019 kl. 09:17

1176 masl

stian@wyssen (*****)

Avalanche Observation

10. Dec 03:18 Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released SE-facing Avalanche release at 1176 masl and ended at 1124 masl Lee side Str 1 flakskred i heng i le for vind fra N-NV. Skred fra dette området kan ikke treffe vei.

ObsID: 201415

Jotunheimen / VANG

Snow

10.12.2019 kl. 08:35

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Snow Cover

74 cm in total 1 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 201406

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.