Avalanche forecast for Indre Troms Wednesday 2021-12-08

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Localised instabilities. Wind deposited snow may be resting on a faceted layer. It might be easy to trigger avalanches at certain spots, but due to the uneven distribution of snow, only small or intermediate avalanches are expect. Keep in mind that the rocky surface makes the consequence of an avalanche more severe.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

No precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-29 °C to -15 °C at 1100 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
No precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-29 °C to -16 °C at 1100 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Troms / Målselv

Snow

08.12.2021 kl. 18:19

597 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  mbie@obskorps Comment:  bildet viser ECTP, kantkorn over skarelag

Weather

No precipitation -12 °C 3 m/s from E ← klart pent vær

Tests

ECTP2@41cmQ2 Poor

Snow Cover

40 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 450 masl Wind slab (hard slab) Dry Under tregrensen er det ca 25cm ubunden snø. Ligger rett på bakken uten noen såle. Kuldeperioden har ført til massiv dannelse av kantkorn i den løse ubundne snøen under tregrensen. Over tregrensen er snødekket kraftig påvirket av fremherskende vindvindretning fra øst. Lite snø i fjellet. Avblåste rabber og hard vindpakket/skare over store deler av fjellet.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er ikke observert skredaktivitet i dag. Det er lite snø i terrenget. Over tregrensen er snødekket kraftig påvirket av vind. Streng kulde siste periode har ført til kantkorndannelse i store deler av regionen. Finner det i både Bardu og Målselvdalen. Mulighet for å løse ut små til middels store skred i få utsatt heng der det har samlet seg snø i leheng. Fortsatt mye oppstikkende stein i terrenget. Fortsatt kaldt vær vil føre til dannelse av kantkorn i snødekket. Det er registrert stor temperaturgradient i snødekket, noe som fører til ytterligere dannelse av kantkorn. Lite eller ingen nedbør og begrenset løs ubunden snø tilgjengelig for vindtransport fører til at det ikke vil akkumulere noe fokksnø i leheng av betydning. Forecast correct

Avalanche Activity

8. Dec. During the day No avalanche activity det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Myrefjell i dag

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger N, S, SW, W, NW above 500 masl

Snow Profile

40 cm 4F/4F-1F RG/RG 1 mm/1 mm D, 3 cm F FC 2 mm D, 58 cm P MF D, 7 cm 1F/4F-1F MF/FCxr D -15.1 °C @ 0 cm, -12 °C @ 10 cm, -9 °C @ 20 cm, -6.7 °C @ 30 cm, -4.2 °C @ 40 cm, -3 °C @ 60 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 279694

Indre Troms / Bardu

Snow

05.12.2021 kl. 12:08

860 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 4 Of:  Tests Copyright:  mbie@obskorps Comment:  bildet viser ECT med bruddforplantning på 100cm dybde.
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  mbie@obskorps Comment:  bildene viser tynt snødekke av hard skare/fokksnø, med mye oppstikkende stein
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  mbie@obskorps
Image Of Weather
Image 4 of 4 Of:  Weather Copyright:  mbie@obskorps

Weather

Tests

ECTP11@100cmQ2 Medium stor pute med fokksnø går til brudd ved liten til middels tilleggsbelastning. Stor snøpute med fokksnø kollapset og gav drønn i snødekket rett ca 100 m fra snøprofilen.

Snow Cover

40 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 450 masl Wind slab (hard slab) Dry under tregrensen er det generelt lite snø. Ved 400moh er det ca 25 cm løs ubunden snø helt ned til bakke. Kantkorndannelse i bunn av det tynne snødekket. Rett under tregrensen har det tidvis dannet seg harde og myke fokksnøflak over tynn skare med kantkorn over og under skarelaget. Over tregrensen er det vekslende hard skare, hard vindpakket og myk vindpakket. Det er ikke funnet rimlag over tregrensen i dag. Lite snø med mye oppstikkende stein i terrenget.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er generelt lite snø i fjellet. Streng kulde siste tiden har ført til kantkorndannelse over og under skarelag fra siste mildvær i midten av november. Skarelaget fra sist mildvær finnes i høyder helt opp til minimum 1000moh. Kantkornlaget er utbredt over store deler av regionen og går opp til minimum 1000moh. Ansamling av fokksnø går lett til brudd der snødekket er tynt og kan forårsake små til middels store skred. Grunnet lite snø er det mye oppstikkende stein i terrenget som kan føre til traumeskader dersom en blir tatt av mindre skred og ført inn i omr med oppstikkende stein Kommende uke er det meldt kaldt klart vær, noe som vil føre til ytterligere oppbyggende omvandling og dannelse av kantkorn i snødekket. Lite til ingen nedbør og lite snø tilgjengelig for snøtransport i terrenget vil føre til små endringer av snødekket. Det vil fortsatt være mulig å løse ut små til middels store skred i omr med fokksnø. Forecast correct

Avalanche Activity

5. Dec. During the day No avalanche activity Det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Flere drønn i snøen både på tur opp og ved belastning ved skikjøring ned. Større områder med fokksnø oppå kantkorn kollapser ved liten tilleggsbelastning

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl Det er lite snø i fjellet. Der det har samlet seg fokksnø i leformasjoner, slukter og forsenkninger i terrenget kan det løses ut små til middels store skred på kantkornlag. Mye oppstikkende steinrøtter og rotvelt kan føre til traumeskader dersom en blir tatt av små skred.

Snow Profile

75 cm P RG 0 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm D, 6 cm K MFcr D, 3 cm F FC 2 mm D, 34 cm P MF D -21.8 °C @ 0 cm, -18.3 °C @ 10 cm, -15.2 °C @ 20 cm, -12 °C @ 30 cm, -11.1 °C @ 40 cm, -9.3 °C @ 60 cm, -7 °C @ 80 cm, -4.4 °C @ 100 cm, -3.2 °C @ 135 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 279318

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.