Avalanche forecast for Indre Troms Wednesday 2021-04-28

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Use caution on slopes with recently formed wind slabs. The old persistent weak layers can be triggered. If triggered, avalanches can become very large.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
4 - Very large
High additional load
Isolated steep slopes
Unlikely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

3-6 mm precipitation.
Fresh breeze from north, changing to breeze from the northwest during the afternoon.
-10 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2-4 mm precipitation.
Breeze from northwest, changing to fresh breeze from the northwest during the evening.
-11 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Troms / Bardu

Snow

28.04.2021 kl. 11:57

1074 masl

Rispudding (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Rispudding
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

5 cm 1F DF D, 25 cm K RG D, 0.5 cm I MFcr D, 55 cm K RG D, 0.5 cm I MFcr D, 7 cm 1F FC, 5 cm P FC, 2 cm I MFcr, 5 cm 1F FC, 5 cm I MFcr, 30 cm 1F FC, 5 cm I MFcr, 5 cm 1F FC

ObsID: 270469

Indre Troms / Balsfjord / Indre Troms

Snow

26.04.2021 kl. 20:13

736 masl

Aadne@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Aadne@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

135 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Layered snow begins at 750 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Kompakt godt bundet snødekke fra topp til bunn uten nevneverdig separasjon i lag

Weather

No precipitation -2 °C 0 m/s from W → 80% clouds Skyet med solgløtt og lette snøbyger

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Stabile forhold opp til ca 8-900 moh. Over dette høydenivået og særlig i skyggefulle områder kan det fremdeles bære aktive vedvarende svake lag. I tillegg kan det være fokksnøflak som kan være mulig å løse ut i høyereliggende leområder for vestlig vind og snøfall Uendret de nærmeste dagene Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 3 - Large NE, E, SE, S above 800 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Over one meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 4 - Very large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl

Danger Sign

No signs observed

Snow Profile

10 cm F PP D, 1 cm K MFcr D, 15 cm P RG D, 1.5 cm I IF D, 2 cm F+ DF D, 57 cm P+/K RG D, 50 cm P/K MFcr/FCxr Går til bakken Godt bundet snø fra topp til bunn uten nevneverdig separasjon i lagdeling

ObsID: 270266

Indre Troms / Målselv

Snow

26.04.2021 kl. 18:27

650 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  mbie@obskorps
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  mbie@obskorps

Snow Cover

Some snow drift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 600 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Det er kommet mellom 5-10 cm nysnø siste døgn. Snødekket er smeltepåvirket opp til ca 1000moh. Tørr løs ubunden snø fra ca 500moh.

Weather

Snow -3.4 °C 3 m/s from N ↓ 100% clouds Snøbyger, varierende vindstyrke. Nullisotermen går ved Ca 400moh.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Generelt stabile forhold i fjellet. Det finnes fortsatt vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket høyt til fjells (8-900moh). Finner ikke kantkornlag i dag da snødekket her har vært påvirket av mildvær og svakt lag er smelteomvandlet. Litt ubunden løs snø er tilgjengelig for snøtransport over tregrensen. Middels kraftig vind i høyden vil føre til snøtransport inn i leheng S eksposisjoner og det vil danne seg fersk fokksnø med nedføyket løs ubunden snø og svake sjikt i fokksnøen. Vil kunne gi fokksnøflak som kan være lett å påvirke for skiløper og kan gi små til middels store skred. Forecast correct

Tests

LBT ingen brudd på lille blokktest

ECTN23@36cmQ3 Good

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW, W above 600 masl

Danger Sign

Recent snowdrift lett snøfokk gir små ansamlinger av fokksnø i leheng S eksposisjoner

Avalanche Activity

26. Apr. During the day (+02:00) No avalanche activity det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Myrefjell i dag. Dårlig sikt gav begrenset observasjon i høyden

Snow Profile

9 cm F PP 2 mm D, 7 cm 4F DF 1 mm M, 5 cm P MFcr D, 11 cm 1F RG 1 mm D, 4 cm P MFcr D, 7 cm P RG 0 mm D, 3 cm P MFcr D, 11 cm P RG 0 mm D, 48 cm P/1F MF/MFcl M -2.4 °C @ 0 cm, -0.4 °C @ 10 cm, -0.3 °C @ 20 cm, -0.3 °C @ 30 cm, -0.2 °C @ 40 cm, -0.1 °C @ 60 cm, -0.3 °C @ 80 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 270262

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.