Avalanche forecast for Indre Troms Friday 2021-04-09

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

A very tricky situation. A persistent weak layer from January is reactive and can be triggered remotely in shallow spots. Use great caution on recently wind loaded slopes. Be aware of wet avalanches in steep sun exposed slopes.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

New snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Breeze from southwest.
-14 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-18 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Troms / Bardu

Snow

09.04.2021 kl. 17:49

899 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  mbie@obskorps
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  mbie@obskorps Comment:  bildet viser ECTP på godt utviklet kantkornlag under hard skare

Snow Cover

130 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 600 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Under tregrensen er snødekket solpåvirket i Ø-S-V eksposisjoner. Kaldt vær gjør at snødekket fryser til etter solnedgang og danner solskare over våt snø. Over tregrensen er det litt tørr løssnø der vinden ikke har påvirket snødekket. Vindpakket myk og vindpakket hard snø i mer eksponert terreng. Mye snø i leheng i NØ-SØ eksposisjoner.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 500 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl store velutviklede kantkorn dypt i snødekket som er godt beskyttet av et hardt lag skare/smeltefrys lag.

Weather

No precipitation -8 °C 3 m/s from SE ↖ 10% clouds

Tests

ECTN14@15cmQ3 Good svake lag i fokksnøen virker å ha stabilisert seg godt siste timer, spesielt i SØ-SV eksposisjoner der temperaturen har vært høyere grunnet solpåvirkning

ECTP22@85cmQ2 Good

Danger Sign

Recent snowdrift noe vindtransportert snø fra vind og nedbør for ca to døgn siden

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Godt utviklet vedvarende svakt lag under hard skare kan føre til store skred. I denne delen av regionen virker det som om det vedvarende svake laget ligger under et hardt skarelag og er derved vanskelig å påvirke. Ved Skred i fokksnøen kan det føre til stepdown og utløsning av store skred på det vedvarende svake laget. Fokksnøen virker å ha stebilisert seg godt siste timer der solinnstråling har påvirket snødekket og forårsaket noe høyere temperatur. I N og Ø eksposisjoner vil svake lag i fokksnøen kunne være letter å påvirke. Gunstig temperatur, lite vind og ingen nedbør fører til fortsatt stabilisering av svake lag i fokksnøen neste timer. Fra i morgen ettermiddag vil det igjen komme nedbør ifa snø og moderat til kraftig vind i høyden. Det vil føre til fokksnødannelse i NØ-S eksposisjoner og svake lag i fokksnøen. Økende skredfare ila lørdag ettermiddag-natt til søndag. Forecast too high Virker som denne delen av regionen har fått mindre snø enn forventet og derved mindre pålagring av fokksnø i leheng. Vedvarende svake lag i fokksnøen virker å være vanskelig å påvirke i denne delen av regionen. Svake lag i fokksnøen har stabilisert seg siste timer og vil fortsatt stabiliser seg neste timer før det igjen kommer pålagring av snø og vind.

Avalanche Activity

9. Apr. During the day No avalanche activity det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag

Snow Profile

6 cm F DF 2 mm D, 7 cm 1F RG 1 mm D, 4 cm 4F DF 1 mm D, 12 cm 1F RG 1 mm D, 16 cm P MF D, 22 cm 1F RG 1 mm D, 9 cm K MF D, 3 cm K MFcr D, 45 cm 4F/4F+ FC/DHcp 3 mm/4 mm D Øvre del 1 tests connected to snow profile

ObsID: 266572

Indre Troms / Bardu

Snow

09.04.2021 kl. 14:51

1043 masl

mortenh@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  mortenh@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  mortenh@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  mortenh@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  mortenh@obskorps

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry Opp til 300moh er det solpåvirket løssnø. 300-500moh er det for det meste tørr løssnø men enkelte plasser har sola påvirket overflaten. Over skoggrensa er det for det meste tørr løssnø i overflaten men også partier med myk fokksnø.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 3 - Large NE, E, SE, S, SW above 400 masl

Weather

No precipitation -8 °C 0 m/s Bare finvær i dag :)

Tests

ECTX Good

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Krevende forhold grunnet kantkornlag lengre ned i snødekket. Vind og nedbør de siste dagene har enkelte plasser skapt ustabile fokksnølag og det er viktig å være oppmerksom på dette skredproblemet. Fokksnøen vil stabilisere seg betraktelig i løpet av helga med mindre det kommer mer vind. Det er en del løssnø klar for vindtransport i regionen. Forecast correct Det er vanskelig å vurdere utløsbarheten på kantkornproblemet og det må vurderes om denne skal endres til "vanskelig å løse ut".

Avalanche Activity

9. Apr. 18-24 Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium SE Støre 2 skred i SØ helling. Trolig gått som følge av vind og snøvær fra NV tidligere i uka.

Snow Profile

7 cm 4F DF D, 1 cm P MFcr D, 16 cm 1F RG D, 4 cm 4F DF D, 5 cm P RG D, 1 cm K MFcr, 27 cm P RG D, 1 cm K MFcr, 2 cm F FC/DH 2 mm/3 mm, 15 cm 4F FCxr/FC 2 mm, 1 cm K MFcr, 13 cm 1F FC/FCxr D, 5 cm F DH 3 mm -8.3 °C @ 0 cm, -7.8 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -4.7 °C @ 40 cm, -3.9 °C @ 60 cm, -3.2 °C @ 80 cm

ObsID: 266554

Indre Troms / Målselv

Snow

07.04.2021 kl. 19:18

444 masl

StianS (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 3 Of:  Notes Copyright:  StianS Comment:  450moh
Image Of Notes
Image 2 of 3 Of:  Notes Copyright:  StianS Comment:  Bilde tatt 400moh
Image Of Notes
Image 3 of 3 Of:  Notes Copyright:  StianS Comment:  Bilde tatt 400moh

Weather

Snow 3 m/s from W → 80% clouds

Danger Sign

Whumpf sound Opplevde ett drønn i snøen, ca 400moh. Snødekket her virket mer bundet i toppen enn lavere ned på fjellet.

Large snowfall Vindtransportert snø fra ca 300moh og oppover

Notes

Snøen gikk fra å være våt til tørr på ca 250-300moh

ObsID: 266138

Indre Troms / Balsfjord

Snow

07.04.2021 kl. 17:09

209 masl

Aadne@ObsKorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Aadne@ObsKorps Comment:  Svært stort skred i Hattavarre, Tamokdalen. Stoppet ca 300 m fra fv 87 Antatt løsnet på ca 1300 moh
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Aadne@ObsKorps
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Aadne@ObsKorps

Avalanche Activity

7. Apr. 6-12 Dry slab avalanche One (1). 4 - Very large. Spontaneous release Isolated steep slopes. S. Above 1300 masl

ObsID: 266129

Indre Troms / Bardu

Snow

07.04.2021 kl. 15:47

465 masl

Morten@forsvaret (***)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Morten@forsvaret

Snow Cover

175 cm in total No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft.

Tests

ECTN13@90cmQ2

ECTN9@40cmQ2

CTM13@40cmQ2

ObsID: 266132

Indre Troms / Målselv

Snow

07.04.2021 kl. 14:11

449 masl

skredHEngen@forsvaret (***)

Avalanche Observation

7. Apr 14:13 Cornice fall Released by explosives

Incident

Kunstig utløst skavl for trening Snow Did not affect anything

ObsID: 266103

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.