Avalanche forecast for Indre Troms Wednesday 2021-03-03

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Complicated situation with persistent weak layers in the snow pack, wind and fresh snow. Avalanches may be released both naturally and remotely.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

14 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from west., change to moderate gale from the west.
-8 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
10 mm precipitation.
Fresh breeze from northwest.
-13 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Troms / Bardu

Snow

03.03.2021 kl. 18:20

892 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  mbie@obskorps Comment:  bildet viser ECTP på kantkornlag under skare som løser ut ved middels belastning

Weather

Snow -6.9 °C 4 m/s from NW ↘ 100% clouds Siste døgn har det vært varierende vær ifa moderat til kraftig vind i høyden og kraftige snøbyger. Noe fallende temperatur siste døgn med -2 grader i lavlandet. Pågående kraftige snøbyger og moderat vind i høyden.

Danger Sign

Recent snowdrift kraftig snøfall og kraftig vind i høyden siste døgn

Snow Cover

150 cm in total Some snow drift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 550 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Under tregrensen er det mye løs ubunden snø ca 40 cm. rett under tregrensen er snødekket moderat påvirket av vind. Over tregrensen er snødekket kraftig påvirket av vind og store områder er avblåst ned til gammel skare. Siste 2 døgn har det vært kraftig snøtransport inn i leheng i NV-V-S eksposisjoner. Siste mildværsperiode i helga har ikke påvirket snødekket nevneverdig fra 650moh og opp. Kantkornlag under skare er fortsatt aktivt fra 650moh og opp. Det innebærer at snødekket over tregrensen fortsatt har vedvarende svake lag over og under skarelag. Stor snøtransport har ført til at kantkornlaget har hatt kraftig pålagring av snø.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Snødekket over tregrensen har ikke vært nevneverdig påvirket av mildværet i helga. Kantkornlaget er fortsatt inntakt under skarelag fra 650moh. Kraftig vindpåvirkning og snøtransport inn i leheng i N-Ø-S eksposisjoner har ført til svake lag av nedføyket løs ubunden snø og svake sjikt i fokksnøen. Det har kommet ca 40cm snø siste 48 timer. Kraftig vind over tregrensen har ført til kraftig snøtransport. Tester ved 650moh og 900moh viser at kantkornlag går til brudd ved middels tilleggsbelastning. Moderat vind i høyden og moderate mengder nedbør ifa snø vil føre til fortsatt pålagring av fokksnø i SØ-S-SV eksposisjoner. Det medfører pålagring av snø på eksisterende vedvarende svake lag av kantkorn der snødekket har vært tynt og medfører derved økt sannsynlighet for utløsning av skred i denne eksposisjonen Forecast correct snødekket opp til ca 500moh er kraftig påvirket av mildværet sist hel. Høyde for tørre flakskred på kantkornlag bør endres fra 300moh til ca 600moh. Fokksnøflak og svake lag i fokksnøen gjør seg gjeldende fra ca 5-600moh og bør endres fra 300moh.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S above 600 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl

Tests

ECTP11@40cmQ2 Medium

Avalanche Activity

3. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Det er ikke observert noen skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag. Dårlig sikt i høyden gjør observasjoner i høyden vanskelig

Snow Profile

3 cm F PP 1 mm D, 25 cm 1F RG 1 mm D, 4 cm 4F DF 1 mm D, 7 cm P MF D, 3 cm 4F FC 1 mm D, 65 cm 1F RG 1 mm D, 35 cm 4F FC 2 mm D -7 °C @ 0 cm, -5.3 °C @ 10 cm, -4.3 °C @ 20 cm, -2.3 °C @ 30 cm, -1.3 °C @ 40 cm, -0.5 °C @ 60 cm, -0.6 °C @ 80 cm, -0.5 °C @ 140 cm 1 tests connected to snow profile stor temperaturgradient i øvre del av snødekket vil kunne føre til fortsatt utvikling av allerede eksisterende kantkornlag under skare.

ObsID: 259027

Indre Troms / Bardu

Snow

03.03.2021 kl. 16:19

830 masl

Nilsen@Forsvaret (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Nilsen@Forsvaret

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hele siden i øst/sørøst utløst

ObsID: 259025

Indre Troms / Bardu

Snow

03.03.2021 kl. 10:47

654 masl

Hummel@forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Hummel@forsvaret

Weather

4 m/s from NE ↙ 80% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Snow Cover

Some snow drift 8 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 3 - Large E, SE, S, SW

Tests

ECTN12@27cm Medium

CTE8@27cmQ2 Medium

Snow Profile

27 cm 4F DF, 47 cm 1F RG, 2 cm K MFcr, 22 cm P MF M, 32 cm 4F FC/MF, 50 cm K/P- MF/MFpc -6.6 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -4.4 °C @ 20 cm, -3 °C @ 40 cm, -1.6 °C @ 60 cm, -0.1 °C @ 80 cm, -0.3 °C @ 100 cm, -0.3 °C @ 120 cm, -0.3 °C @ 140 cm, -0.3 °C @ 160 cm, -0.1 °C @ 180 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 259010

Indre Troms / Målselv

Snow

02.03.2021 kl. 18:47

505 masl

osilseth@forsvaret.no (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  osilseth@forsvaret.no Comment:  Et Q2-brudd mellom DF'en og RG/DF-BK’en som skjedde under spadetest.

Weather

Snow -3.2 °C 10 m/s from W → 100% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Meget tydelig pålagring i østlige eksposisjoner

Large snowfall Område: I denne fjellsiden

Snow Cover

280 cm in total Moderate snow drift 15 cm new snow Storm slab (soft slab) Moist

Avalanche Danger Assessment

Forecast correct Var primært det å få sjekket ut skredproblemet nedføyket svakt lag med nysnø og fersk fokksnø som var fokuset her.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Over one meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 500 masl

Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small NE, E, SE above 500 masl

Tests

CTM12@120cmQ2 Medium

Snow Profile

6 cm 4F DF M, 80 cm 1F RG/DFbk 1 mm/2 mm, 35 cm 4F RGxf 2 mm, 42 cm P RG 1 mm -4.2 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -3.4 °C @ 20 cm, -3.3 °C @ 40 cm, -3 °C @ 60 cm, -2.8 °C @ 100 cm, -2.6 °C @ 120 cm, -2.5 °C @ 140 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 258830

Indre Troms / Bardu

Snow

02.03.2021 kl. 10:42

641 masl

Nilsen@Forsvaret (***)

Weather

Snow 2.2 °C 5 m/s from NW ↘ 95% clouds Mye snø og mye vind i går og idag.

Danger Sign

Large snowfall Mye snøtransport både i går og idag. Ansamling i sørlige hellinger.

Tests

ECTN30Q3 Good

ECTX Good

Avalanche Activity

2. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity SE, S

Snow Profile

21 cm F PP, 43 cm 1F RG, 2 cm 1F FC/FCxr Øvre del, 2 cm I MFcr, 5 cm P RG, 2 cm K MFcr, 11 cm P RG, 2 cm K MFcr, 7 cm P RG, 1 cm K MFcr, 44 cm P MF/FCxr

ObsID: 258725

Indre Troms / Bardu

Snow

01.03.2021 kl. 10:14

313 masl

stisand@Forsvaret (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  stisand@Forsvaret

Weather

Sleet from SW ↗ 100% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Mye vind i høyden, fra vest - sørvest. En del vindtransport ved, og over tregrensa.

Much water in the snow Lav temp, plussgrader. Våt snø som kommer ned. en del grunnvann som kommer opp enkelte steder.

Whumpf sound Store områder som kollapser, sprekkene skyter ut opp til 50meter. Største området vi klarte å se var ca 50x50 meter som kollapset. Så dette over hele området Setermoen skytefelt mellom 200m og 320m. Var ikke høyere opp en dette. Kjørte snøscooter.

ObsID: 258637

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.