Avalanche forecast for Indre Troms Sunday 2021-01-31

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in avalanche terrain with wind slabs. Wind slabs are resting on a persistent weak layer. Small avalanches can cause major consequenses due to shallow snowpack with lots of visible rocks and terrain.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from east.
-25 °C to -12 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Breeze from east.
-23 °C to -13 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Troms / Balsfjord

Snow

31.01.2021 kl. 14:13

553 masl

Aadne@ObsKorps (****)

Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Aadne@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Aadne@ObsKorps Comment:  Skare / islag til venstre.lenker av beger vokser her mot høyre
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Aadne@ObsKorps Comment:  Begerkrystaller 2-3 mm
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden

Weather

No precipitation -15 °C 0 m/s 100% clouds Overskyet, men kaldt stille vær

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Vekslende skare og hard fokksnø, ca 0,5 cm nysnø i overflaten Svært lite snø for årstiden.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Der det ligger flak av fokksnø over kantkorn er det mulighet for skred opp til middels størrelse. Fjernutløsning er mulig. Økende skredfare om det kommer nedbør Forecast correct Det er samsvar mellom obs og varsel

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl Der det ligger flak av fokksnø over kantkorn er det mulighet for skred opp til middels størrelse. Fjernutløsning er mulig.

Snow Profile

0.5 cm F PP D, 2 cm K/I MFcr/IFil Skare med 5 mm islag i bunnen., 8 cm F DH/DHch 3 mm/10 mm D Lenker av begerkrystaller under islaget. Videre i laget ubundede begerkrystaller. Enkeltkrystallene er 2-3 mm. Lenkene kanskje opp mot 20 mm., 40 cm K MFcr D Hard pakke av sammenfrosset snø. Går til bakken, bakken er frosset.

ObsID: 252876

Indre Troms / Balsfjord

Snow

30.01.2021 kl. 13:15

991 masl

OliverB (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  OliverB Comment:  Testet en liten "skavl" i en snøgrop

Weather

No precipitation Forblåst etter Frank.

Snow Cover

Moderate snow drift Snow line at 200 masl Wind slab (hard slab) Dry Forblåst etter Frank, med oppsamling av løs snø groper. Lett og løs snø på nord side

Avalanche Danger Assessment

Forecast correct

ObsID: 252660

Indre Troms / Bardu

Snow

29.01.2021 kl. 12:56

824 masl

mortenh@obskorps (*****)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -13.6 °C 0 m/s 30% clouds

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Crust Dry Meget hard overflate.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl Det svake laget vil i mange områder være under et meget hardt fokksnølag og derfor være vanskelig å påvirke. Det er allikevel viktig å være oppmerksom på at i områder hvor snødekket er tynnere samt der hvor fokksnøen over er myk vil det være mulig for en skiløper å utløse skred som går i det svake kantkornlaget.

Snow Profile

70 cm K RG 0 mm D, 1 cm K MFcr D, 4 cm 4F FC 2 mm D, 25 cm K MF D -17.5 °C @ 0 cm, -14.4 °C @ 10 cm, -12.3 °C @ 20 cm, -10.2 °C @ 40 cm, -8.4 °C @ 60 cm, -5.8 °C @ 80 cm, -4.9 °C @ 100 cm

ObsID: 252470

Indre Troms / Målselv

Snow

28.01.2021 kl. 17:30

495 masl

mbie@obskorps (*****)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -9.2 °C 5 m/s from SE ↖ 60% clouds delvis skyet kaldt vær.

Snow Cover

40 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 50 masl. Layered snow begins at 300 masl Wind slab (hard slab) Dry generelt lite snø i fjellet. kraftig vind fra Ø har dannet fokksnøflak i V eksposisjoner. generelt avblåst og hard snøoverflate. mye ig og oppstikkende stein i terrenget

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate generelt stabile forhold i fjellet da snødekket er hardt og vindpåvirket, samt at det er lite snø i fjellet. Kantkorn under skare med pålagring av fokksnø i V eksposisjoner gir mulighet for utløsning av skred i noen til få bratte heng. Fjernutløsning er mulig grunnet stor utbredelse av kantkorn. Fortsatt kaldt og klart vær i denne delen av regionen tilsier fortsatt gode forhold for videre utvikling av kantkorn i snødekket. Ingen nedbør gir på kort til midlere sikt ingen endring i skredfaren. Ved seinere pålagring av snø vil den store utbredelsen av kantkorn i snødekket kunne føre til økt skredfare og vedvarende svakt lag i lang tid. Kaldt klart vær vil også gi gode forhold til evt utvikling av overflaterim. Stort sett stabile forhold i fjellet. Forecast correct grunnet lave temperaturer og lite snø i fjellet vil snødekket forbli stort sett stabilt. Faregraden ansees å være en lav faregrad 2.

Tests

ECTN18@23cmQ2

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, S, SW, W, NW above 400 masl

Avalanche Activity

28. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Bardufoss i dag

ObsID: 252389

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.