Avalanche forecast for Indre Troms Tuesday 2021-01-19

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Avoid avalanche terrain with wind slabs. The wind slabs are overlying a persistent weak layer.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from northwest.
-11 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. monday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Calm/light breeze from southeast., change to moderate gale from the southeast during the afternoon.
-17 °C to -9 °C at 1100 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Troms / Balsfjord

Snow

18.01.2021 kl. 18:59

512 masl

Aadne@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Weather

Snow -5 °C 0 m/s 90% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small NE, E, SE, S above 400 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 400 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Mulighet for å løse ut små skred ved liten tilleggsbelastning der det har lagt seg flak av bundet vindtransportert snø. Skredproblemer knytter seg til nedføyket løssnø, men også vedvarebde svakt lag i forbindelse med gamle islag høyt i snødekket. Det er mulig å fjernutløse skred fra slakt terreng. Noe minkede om det ikke kommer mere snø Forecast correct

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Dry

Snow Profile

0.5 cm P MFcr D Tynt skarelag, 1.5 cm F DF, 6 cm P RG, 1 cm I/P+ IFil SKARELAG MED TYNN ISKJERNE, 1 cm F FC 1 mm Hele laget, 50 cm K RG

ObsID: 250772

Indre Troms / Bardu

Snow

17.01.2021 kl. 13:30

918 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -5.5 °C 0 m/s klart kaldt oppholdsvær

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1200 masl Grunnet lite snø og få steder med fokksnø er det meget vanskelig å påvirke kantkornlaget slik situasjonen er nå mtp snømengde og oppbygning av snødekket.

Tests

ECTN1@8cmQ3 Good Det er et godt utviklet kantkornlag under et tynt skarelag. Snødekket over skarelaget er for tynt til at det utgjør noen skredfare.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Det er fortsatt generelt veldig lite snø i fjellet i denne delen av regionen. Opp til ca 500moh er det ca 5-10cm snø. Kaldt vær har bidratt til godt utviklede kantkornlag i snødekket over 500moh. Siste mildvær har påvirket snødekket opp til ca 6-700moh. Et tynt skarelag med godt utviklede kantkorn under, dominerer snødekket mellom 500 til ca 700moh. Det er kommet ca 3 cm nysnø siste døgn. Neste døgn er det meldt lite eller ingen nedbør og kaldt vær, noe som tilsier fortsatt utvikling av kantkorn i snødekket. Det er ikke observert skredaktivitet i omr Sørreisa-Setermoen i dag. Det er generelt stabile forhold i fjellet, mye oppstikkende stein og lite snø. Neste dager er det meldt kaldt klart vær uten nedbør. Det vil være gode forhold for fortsatt utvikling av kantkorn i snødekket. Det vil også kunne bli gode forhold for dannelse av overflaterim. Ved fremtidig snøfall vil eksisterende kantkornlag og evt rimlag kunne utgjøre et eller flere potensielle vedvarende svake lag i snødekket og dermed en utfordrende vinter. Forecast too high Min vurdering fra denne delen av regionen er at det er kommet for lite snø i fjellet siste periode til at det skal kunne danne seg flak av betydning. Det er generelt meget stabile forhold i fjellet. Kun få og meget eksponerte heng vil etter min mening kunne gå til brudd og forårsake små skred.

Avalanche Activity

17. Jan. During the day No avalanche activity ingen skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag

Snow Cover

90 cm in total No snowdrift 3 cm new snow Elevation of new snow 100 masl. Snow line at 100 masl. Layered snow begins at 450 masl Some loose snow (1-10cm) Dry I denne delen av regionen er det kommet ca 3 cm nysnø siden sist mildvær. opp til ca 450 moh er det meget lite snø. ca 5-10cm. Rett under og like over tregrensen er det ca 40cm snø med et tynt islag fra sist mildvær. Under islaget er det et gjennomgående lag med kantkorn helt ned til bakken. Over 600moh er det enkelte steder tynne fokksnøflak med godt utviklet kantkorn under. På 950moh er det fortsatt lite snø, ca 40-60cm. Også her er det et godt utviklet kantkornlag under et tynt skarelag. Generelt lite snø i fjellet, mye stein og lite nysnø, ca 3cm

Snow Profile

3 cm F PP 1 mm/0 mm D, 3 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm F FC 2 mm/0 mm D, 10 cm 4F/4F-1F MF/FCxr 1 mm/2 mm D, 55 cm 1F/1F- MF/FCxr 1 mm/2 mm D, 8 cm 4F FC 2 mm/0 mm D -10.6 °C @ 0 cm, -5.3 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -3.3 °C @ 30 cm, -2.6 °C @ 40 cm, -2.3 °C @ 50 cm, -1.8 °C @ 60 cm, -0.8 °C @ 90 cm 1 tests connected to snow profile stor temperaturgradient de første 20 cm tilsier gode forhold for fortsatt utvikling av kantkorn

ObsID: 249691

Indre Troms / Bardu

Snow

17.01.2021 kl. 11:58

802 masl

mortenh@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Snow Profile

3 cm F PP 2 mm/0 mm D, 4 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 40 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F RGxf 1 mm/0 mm D, 30 cm P RG 0 mm/0 mm D -10.6 °C @ 0 cm, -6.4 °C @ 10 cm, -5.9 °C @ 20 cm, -5.4 °C @ 40 cm, -4.8 °C @ 60 cm, -4.1 °C @ 80 cm

ObsID: 249645

Indre Troms / Balsfjord

Snow

17.01.2021 kl. 11:54

686 masl

Jo9@forsvaret (***)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i snøen, ingen ytterligere tegn

ObsID: 249619

Indre Troms / Bardu

Snow

17.01.2021 kl. 11:35

834 masl

mortenh@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -4.3 °C 1 m/s from SW ↗ 10% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter NE, E, SE, S, SW above 300 masl Klarte ikke å finne dette problemet skikkelig i dag men antar at svake kantkornlag er aktive fortsatt.

Tests

ECTX Good

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Lokalt ustabile forhold grunnet fersk fokksnø over svake kantkornlag. Man må være spesielt forsiktig i beheng hvor det har samlet seg fersk fokksnø. Kantkornlagene vil trolig fortsette å utvikle seg sakte i negativ retning med kulden som er meldt de kommende dagene. Forecast correct

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry Det er kommet ca 10cm nysnø de siste to dagene. Bra skiføre mange plasser.

Snow Profile

9 cm F DF 1 mm/0 mm D, 7 cm P RG 0 mm/0 mm D, 10 cm P RGxf 1 mm/0 mm D, 4 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 8 cm P MF 1 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 6 cm K MF 0 mm/0 mm, 2 cm K FCxr 0 mm/0 mm, 12 cm K MF 0 mm/0 mm -11.2 °C @ 0 cm, -6 °C @ 10 cm, -5.3 °C @ 20 cm, -4.9 °C @ 40 cm, -4.5 °C @ 60 cm

ObsID: 249611

Indre Troms / Balsfjord

Snow

17.01.2021 kl. 10:45

506 masl

Fredrik@SBO (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Fredrik@SBO

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ikke skutende, kun små

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

Weather

No precipitation 80% clouds

Snow Cover

60 cm in total Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 200 masl. Snow line at 50 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Sukker i bun 5cm, 10 cm hard smelt frys, 15 store kantkorn (sukkersnø), 10 nysnø

ObsID: 249600

Indre Troms / Balsfjord

Snow

16.01.2021 kl. 15:53

768 masl

ThomWdg@lyngen (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  ThomWdg@lyngen

Avalanche Observation

16. Jan 13:30 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered SE-facing Avalanche release at 621 masl and ended at 537 masl Buried weak layer of new snow 20 cm high and 25 m wide fracture Steep slope Vindtramsportert nysnø over kantkorn på skarelag. Utløst av hunder. Det ble også utløst lite skred av skikjørere i nordøstlig side.

ObsID: 249518

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.