Avalanche forecast for Indre Troms Wednesday 2020-05-20

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in shaded areas with wind slabs and in sun exposed steep slopes.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you or someone else in your group release while skiing.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Aviod terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
1 - Small
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from north.
-7 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from north.
-7 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Troms / Målselv

Snow

20.05.2020 kl. 17:05

661 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  mbie@obskorps
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  mbie@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation 1.7 °C 0 m/s 95% clouds

Snow Cover

160 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Elevation of new snow 100 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 550 masl Storm slab (soft slab) Moist Snødekket er fuktig opp til ca 700moh i alle himmelretninger

Tests

LBT@59cmQ2 Good

ECTX Good

Danger Sign

Recent avalanches små våte løssnøskred observert i omr Fagerfjellet ved Finnfjordvatnet

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium NE, E, SE, S, SW, W, NW below 1200 masl Våte løssnøskred i bratt terreng der det er strek solinnstråling. Forventer også at skred kan gå rett under tregrensen.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1100 masl and 700 masl Finner kantkornlag i de fleste himmelretninger. Vanskelig å påvirke, stor tilleggsbelastning.

Avalanche Activity

20. May. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. NE, E, SE, S, SW, W, NW. Below 1000 masl

Snow Profile

8 cm 4F PP 2 mm/0 mm M, 20 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 18 cm 1F MF 0 mm/0 mm D, 13 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F/4F+ FC/FCxr 1 mm/2 mm D, 45 cm P RG 0 mm/0 mm D, 21 cm 1F MF 0 mm/0 mm D, 33 cm 4F FC 2 mm/0 mm D 0 °C @ 0 cm, -0.4 °C @ 10 cm, -1 °C @ 20 cm, -1 °C @ 30 cm, -1 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm, -1.1 °C @ 60 cm, -1.2 °C @ 80 cm, -1.1 °C @ 100 cm, -1 °C @ 120 cm, -1 °C @ 140 cm

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Stabiliteten i det gamle snødekket virker å være god. Det er vedvarende svake lag med kantkorn i snødekket men de er vanskelig å påvirke i de områdene jeg har observert vedvarende svake lag. Det er observert små våte løssnøskred på strekningen Bardufoss-Finnfjordbotn i dag. Sol og lite skyer tilsier sterk solinnstråling i NV-S-NØ eksposisjoner. Fare for våte løssnøskred rett under tregrensen og opp til over 1000moh. Forventer skavlbrudd og skred i underliggende terreng de neste dagene grunnet svekkelse av bindingene i snøen i skavler. Sterk solinnstråling vil føre til naturlig utløste skred, våte løssnøskred, tørre flakskred og skavlbrudd med påfølgende skred i underliggende terreng Forecast correct Dagens varsel stemmer med mine observasjoner. Kommende døgn er det meldt sol og lite skyer. Det tilsier sterk solinnstråling og brytning av bindingene i snødekket høyt til fjells. Vil medføre økt skredfare i soleksponert terreng. Store skavler i fjellet vil kunne gå til brudd og medføre store skred i underliggende terreng. Forventer økt skredfare til fg 3 ila dagen i morgen torsdag. Fare for våte løssnøskred også rett under tregrensen i bratt terreng.

ObsID: 236348

Indre Troms / Bardu

Snow

18.05.2020 kl. 15:25

414 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  mbie@obskorps Comment:  bildet viser startsted for vått løssnøskred utløst av skikjører
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  mbie@obskorps Comment:  Bildet viser skredbane for vått løssnøskred utløst av skikjører

Avalanche Observation

18. May 15:29 Wet loose-snow avalanche 1 - Small Human triggered SE-facing Avalanche release at 425 masl and ended at 356 masl Water pooling in/above snow layers Forrest

ObsID: 236101

Indre Troms / Bardu

Snow

18.05.2020 kl. 14:38

931 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 5 Of:  Tests Copyright:  mbie@obskorps
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  mbie@obskorps
Image Of Weather
Image 3 of 5 Of:  Weather Copyright:  mbie@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  mbie@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -1 °C 0 m/s 50% clouds Lettskyet pent vær med kraftig solinnstråling nå sola bryter gjennom skylaget.

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 100 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 550 masl Storm slab (soft slab) Moist Snødekket under skoggrensen er isotermt og snøen er "råtten". Over tregrensen er snødekket fuktig til vått de øverste 5-10 cm. Begynner å bli mye "slushføre" der solinnstrålingen påvirker snødekket. I nordlige eksposisjoner er det fortsatt lommer med tørr snø. I leheng i fjellet er det tildels store til meget store skavler.

Tests

LBT@66cmQ2 Good LBT bryter ved hard belastning på kantkornlag dypt i snødekket

ECTN21@32cmQ2 Good

Danger Sign

Much water in the snow Mye vann i snøen i lavereliggende terreng der det er sterk solinnstråling.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 600 masl Fokksnø i nordlige eksposisjoner forventes å fortsatt ha svake lag av nedføyket løssnø.

Loose wet avalanche Loose snow Very easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW, W, NW below 1200 masl Kraftig solinnstråling i bratte heng fra rett under skoggrensen og opp til ca 12-1400 moh er det stor sansynlighet for våte løssnøskred ved liten tilleggsbelastning/naturlig utløst

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1100 masl det finnes flere vedvarende svake lag av kantkorn i forskjellig dybde i snødekket. I mine tester er det vanskelig å påvirke de vedvarende svake lagene. Der det er kraftig solinnstråling og bindingene i snødekket over kantkornlaget brytes kan det være lettere å påvirke vedvarende svake lag

Avalanche Activity

18. May. 0-6 Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. NE, E, SE, S, SW, W, NW. Below 1200 masl Grunnet sterk solinnstråling er det fare for naturlig utløste våte løssnøskred spesielt i lavereliggende områder i skogsterreng, men også høyere til fjells i bratt terreng der solinnstrålingen påvirker snødekket

Snow Profile

5 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 5 cm P MFcr 0 mm/0 mm M, 20 cm P RG 1 mm/0 mm D, 3 cm 4F/4F-1F FC/FCxr 2 mm/2 mm D, 32 cm P MF 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 30 cm P/1F-P MF/MFpc 2 mm/3 mm D, 22 cm 4F FC 2 mm/0 mm D 0 °C @ 0 cm, -1.3 °C @ 10 cm, -2 °C @ 20 cm, -2.3 °C @ 30 cm, -2.2 °C @ 40 cm, -2 °C @ 50 cm, -1.7 °C @ 60 cm, -1 °C @ 80 cm, -1 °C @ 100 cm, -1 °C @ 120 cm 1 test connected to snow profile

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Stabiliteten i det gamle snødekket er god. Det finnes vedvarende svake lag med kantkorn i snødekket, men mine tester i denne delen av regionen viser at de er vanskelig å påvirke, men kan gi store skred dersom de går til brudd. Øverst i skogen og i høyden der solinnstrålingen er kraftig er det stor sannsynlighet for naturlig utløste/personutløste våte løssnøskred, str 1-2. Det er observert noen små våte løssnøskred i omr Bardudalen i dag rett under tregrensen. Det er også observert små utglidninger/våte løssnøskred i bratt terreng opp til 12-1400moh. Noe mindre solinnstråling forventes nærmeste døgn, men ved lettskyet vær vil fortsatt solinnstråling kunne påvirke snødekket og bryte bindingene. Det er store til meget store skavler i fjellet, og disse vil også kunne gå til brudd grunnet solinnstråling og brytning av bindinger i snødekket. Skavlbrudd vil kunne føre til store sred i underliggende terreng. Noe mindre solinnstråling og moderate temperaturer i høyden vil stabilisere snødekket noe neste døgn. Forecast correct Dagnes varsel stemmer med mine observasjoner. Viktig å få frem at bratte heng rett under skoggrensen er utsatt for små våte løssnøskred.

ObsID: 236097

Indre Troms / Balsfjord

Snow

17.05.2020 kl. 11:22

593 masl

Aadne@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Aadne@ObsKorps
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Aadne@ObsKorps Comment:  Snøprofil på ca 600 moh
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow 3 °C from N ↓ 95% clouds Pent, skyet, solen stikker såvidt gjennom skylaget. Lett snfall på toppene, antydning til snø her

Snow Cover

90 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Layered snow begins at 400 masl Some loose snow (1-10cm) Moist Snøen blir våt i bratte solvendte heng, men pga slørskyer er solinnstrålingen moderat, og det ventes ikke skredaktivitet pga soloppvarming. I skyggefulle partier over 800-900 moh er snøen tørr

Tests

ECTN27@18cmQ2 Good Delvis knusing av snøpakken når den gikk til brudd

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 1 - Small SE, S, SW, W between 1000 masl and 400 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, NW above 1000 masl

Snow Profile

10 cm F DF 0 mm/0 mm M, 2 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 2 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm 1F FC 0 mm/0 mm Skiktovergang Omdannet grovkornet snø, 30 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 40 cm 1F/K MFcr/IFsc 0 mm/0 mm, 15 cm 4F MFcr 0 mm/0 mm 1 test connected to snow profile

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat til liten skredfare. Skyggefulle partier over 900 moh kan ha ustabil fokksnø i leområder. Solvendte brattheng kan gi våte løssnøskred ved liten tilleggsbelastning. For øvrig er snødekket stabilt. Det er mange store hengeskavler i mange fjell som kan gi store skred om de løsner. Problematikk med våte løssnøskred kan øke om det blir sterkere soloppvarming. Forecast correct Det er bra samsvar mellom obs og varsel.

ObsID: 236000

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.