Avalanche forecast for Indre Troms Tuesday 2019-12-17

Highest danger level per day:
1
Low
Published:

Generally stable conditions. But be careful in areas with wind slabs. Persistent weak layers may have developed underneath the wind slabs.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep slopes in combination with terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-10 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
4 mm precipitation.
Breeze from southwest.
-10 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Troms / Bardu

Snow

15.12.2019 kl. 12:38

572 masl

LarsA@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  LarsA@forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  LarsA@forsvaret
Image Of Tests
Image 3 of 4 Of:  Tests Copyright:  LarsA@forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

CTN Good Øverste skarelaget løsner ut av seg selv ved utgraving av søylen.

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden

Weather

0 °C 5 m/s from NE ↙

Snow Cover

110 cm in total Crust Moist Hardpakket, preget av kraftig vind og mildvær. Øverste lag består av et 5 cm hardt skarelag.

Snow Profile

5 cm P MF W, 10 cm 4F MF, 10 cm 1F RG, 10 cm P RG, 5 cm 4F MF, 40 cm P RG, 30 cm 1F RG 1 test connected to snow profile

ObsID: 202172

Indre Troms / Tamokdalen Sjufjellet

Snow

15.12.2019 kl. 12:37

1041 masl

Aadne@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed Bristende fokksnø over mykere snø på isolerte steder særlig over ca 700 moh, men fant ikke at den hadde propagerende tendenser

Weather

No precipitation -7 °C 7 m/s from SE ↖ 70% clouds

Snow Cover

111 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Layered snow begins at 400 masl Storm slab (soft slab) Dry Vekslende snøoverflate, myk skare, hard isskare og myk fokksnø. Kun vindtransport av snø på de aller høyeste toppene, små mengder

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, SW, W, NW above 700 masl Virker som fokksnøen har bundet seg bra til den mykere snøen under

Avalanche Danger Assessment

1 Low Fokksnø i lesider kan gi små flakskred, men det virker generelt stabilt. Snøen under fokksnøen er stabil pga sammenfrysning etter mildværet for en tid siden. Liten endring de nærmeste dagene Forecast too high Kan ikke se at det vedvarende svake laget kan la seg påvirke til å gis skred slik situasjonen er nå. Fokksnøen virker rimelig stabil, det er heller ikke store ansamlinger der jeg har sett, fokksnøen er likevel verdt å være oppmerksom på da den ligger på løsere snø.

Snow Profile

7 cm P RG 0 mm/0 mm D, 5 cm F PP 0 mm/0 mm D Skarelag Løs snø under fokksnø over skare, 20 cm I/P-K IF/MFcr 0 mm/0 mm D, 50 cm P RG 0 mm/0 mm D Noen steder er de to øverste lagene blåst bort, fokksnø over løs snø er fordelt med is/skare i dagen innimellom

ObsID: 202167

Indre Troms / Bardu

Snow

14.12.2019 kl. 13:58

918 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  mbie@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT Good det er god stabilitet i snødekket. Sist mildvær har påvirket snødekket helt til tops.

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -5.4 °C 2 m/s from SE ↖ 5% clouds Noe kraftigere vind på toppene. Ca 5 m/s. - 22 grader nede i dalen ved start tur

Snow Cover

160 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Wind slab (hard slab) Dry over tregrensen er det varierende snødekke med vindpakket hard og vindpakket myk snø. Hardt og avblåst med regnskare over 900moh. Under tregrensen ca 10cm løs snø med hard smelteomvandlet snø under. fine skiforhold i skogen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, NW above 500 masl Det er ikke observert noen vedvarende svake lag med kantkorn i regionen den siste uka. Lite løs snø tilgjengelig for vindtransport over tregrensen. Snødekket er hardt og avblåst i V/S/Ø eksposisjoner. Vind fra Ø/S/V den siste tiden kan ha lagt fokksnø i NV-NØ eksposisjoner. Forventer at fokksnøen har stabilisert seg de siste dagene.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate det er ikke obsevert skredaktivitet på strekningen Sørreisa- Setermoen i dag. Stabiliteten i snødekket virker å være god. Været tilsier at evt svake lag i fokksnøen i NV-NØ eksposisjoner vil stabilisere seg ytterligere de neste dagene. Middels kalde temperaturer med lite vind og lite nedbør ifa snø vil ytterligere stabilisere evt svake lag i fokksnøen. Forventer liten utvikling av kantkorn i snødekket grunnet at temperaturenn vil holde seg rundt -5til -8 grader og vi vil sannsynligvis få en liten temperaturgradient i snødekket Forecast correct Det kan virke som om vi er i grenseland mellom faregrad 2 og 1. Utviklingen i snødekket de neste dagene kan ytterligere indikere at skredfaren kan vurderes til 1. Usikkerheten ligger i snødekket i NØ-NV eksposisjoner mtp svake lag i fokksnøen.

Avalanche Activity

14. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity Det er ikke observert skredaktivitet på strekningen Sørreisa-Setermoen i dag

Snow Profile

5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F/4F- DF/FCsf 1 mm/1 mm D Rimlag det er antydning til oppbyggende omvandling i DF laget rett under tynt skarelag over 800moh. Ikke et kritisk lag før det evt har utviklet seg videre., 40 cm P RG 1 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 70 cm P RG 0 mm/0 mm D -10 °C @ 0 cm, -7.4 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -2.4 °C @ 50 cm, -2 °C @ 60 cm, -1.2 °C @ 80 cm, -1 °C @ 100 cm, -0.7 °C @ 120 cm 1 test connected to snow profile stor temperaturgradient i de øverste 40 cm. Utviklingen av kantkorn er ikke som forventet til tross for stor temperaturgradient. Forventer ikke at det vil bli noen stor utvikling av kantkorn da temperaturen vil stige de neste dagene og ligge rundt -5 grader.

ObsID: 202056

Indre Troms / Bardu

Snow

14.12.2019 kl. 13:53

758 masl

mortenh@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -4.5 °C 0 m/s

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Tørr fin løssnø under skoggrensa. Over skoggrensa var det vekslende føre. Mye hard skaresnø grunnet vinden tidligere i uka.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW above 300 masl Så ikke dette skredproblemet i dag. Dette er mest sannsynlig på grunn av jeg gikk i S til Ø vendt fjell i dag. Overflaten på snøen viser tydelige tegn til kraftig vind fra SØ tidligere i uka.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Generelt stabile forhold i mange heng. Man må være særlig forsiktig i bratte leheng. Fokksnøen etter vinden som var tirsdag fortsetter å stabilisere seg over de neste dagene og vil i de aller fleste heng være stabil. Det er lite løssnø tilgjengelig for vindtransport. Sterk kulde vil kunne utvikle kantkorn. Forecast correct Skredproblemet "vedvarende svakt lag" bør etter mitt skjønn fjernes fra varselet. Det er noen observasjoner på begynnende kantkornutvikling i regionen men Ingen godt utviklede. Det er heller ikke meldt om drønn eller sprekker på grunn av dette.

Notes

Flott tur til Vesle Ala. Best skiføre i skogen.

Snow Profile

0.5 cm F SH 1 mm/0 mm D, 0.5 cm P RG 0 mm/0 mm Vindskare., 10 cm F DF 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 1F RG/RGxf 0 mm/0 mm, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 33 cm P RG 0 mm/0 mm, 26 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 7 cm 4F RGxf 1 mm/0 mm -9.5 °C @ 0 cm, -6 °C @ 10 cm, -4.9 °C @ 20 cm, -2.9 °C @ 40 cm, -1.5 °C @ 60 cm, -0.8 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm

ObsID: 202054

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.