Avalanche forecast for Indre Troms Monday 2019-03-18

2
Moderate
Published:

A persistent weak layer is buried in the snowpack and can be affected by a skier. Avalanches are easiest to trigger with the treeline where overlaying snow are soft, and remote triggering is possible. Windslabs can be unstable.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful in steep slopes and around terrain traps until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from northeast.
-15 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from east.
-15 °C to -9 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Troms / MÅLSELV

Snow

18.03.2019 kl. 16:39

441 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  mbie@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er ikke observert skredaktivitet i fjellene mellom Sørreisa og Bardufoss. Stabiliteten virker å være dårlig der kantkornlaget ligger under 50 cm fra snøoverflaten. Det er ikke registrert skytende sprekker eller drønn i snøen selv om kantkornlaget er aktivt ved stabilitetstest. Været neste 12 timer tilsier at utviklingen av kantkornlaget vil fortsette og derved øke ustabiliteten i snødekket. været neste 24-48 timer tilsier at utviklingen av kantkorn vil stagnere, men kantkornlaget vil fortsette å være aktivt da temperatur og nedbør ikke vil bryte ned kantkornlaget. Forecast correct utviklingen av kantkorn og fokksnø siste 24 timer tilsier at regionen ligger på en høy faregrad 2. Stedvis lett å påvirke kantkornlaget

Danger Sign

Recent snowdrift Det er fersk vindtransportert snø i leheng i vestlige eksposisjoner

Snow Cover

125 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 300 masl Wind slab (hard slab) Dry ved og rett over skoggrensen er det vekslende vindpakket hard og myk snø.

Tests

ECTP10@30cmQ2 Poor gjorde to ECT. Den første gikk ved frigøring blokk. Den andre gikk ved 10 slag full forplantning på kantkorn over skare.

CTE1@30cmQ2 Poor

ECTP10@30cmQ2 Poor

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl Finner et godt utviklet kantkornlag som går lett til brudd ved ECT. Kan gi skred av middels til store skred avhengig av fokksnømengde i leheng.

Weather

No precipitation -5.4 °C 0 m/s vindstille klart kaldt vær

Avalanche Activity

18. Mar. During the day No avalanche activity Det er ikke observert skredaktivitet i ffjellene mellom Sørreisa og Bardufoss

Snow Profile

30 cm P RG 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 40 cm K MF 0 mm/0 mm D -10.2 °C @ 0 cm, -8.5 °C @ 10 cm, -7.8 °C @ 20 cm, -7.2 °C @ 25 cm, -7 °C @ 30 cm, -6.3 °C @ 40 cm 2 tests connected to snow profile grunnet meget hard smelteform greide jeg ikke å grave meg helt ned til bakken

ObsID: 186933

Indre Troms / Stor-Ala

Snow

18.03.2019 kl. 14:38

562 masl

perheimdal (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  perheimdal

Danger Sign

Recent avalanches

Avalanche Activity

18. Mar. During the day Loose dry avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release S

ObsID: 186930

Indre Troms / MÅLSELV

Snow

17.03.2019 kl. 19:59

599 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  mbie@obskorps
ObsID: 186795

Indre Troms / MÅLSELV

Snow

17.03.2019 kl. 19:57

599 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  mbie@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er ikke observert skred i området Myrefjell eller de omkringliggende fjell. Det er heller ikke observert skred på strekningen Tromsø- Sørreisa søndag kveld. stabiliteten i det gamle snødekket og den eldre fokksnøen virker å være middels god. Stabiliteten i den nye fokksnøen fra siste døgn er middels til dårlig. Det neste døgn forventes det ytterligere pålagring av snø inn i leheng i vestlige eksposisjoner. Det er ikke mye løs ubunden snø tilgjengelig for snøtransport i fjellet, men det er fortsatt moderat pålagring i leheng. Neste døgns lave temperaturer tilsier en ytterligere utvikling av kantkornlaget som ligger over skarlag og vil derved utgjøre et vedvarende skredproblem kommende de neste døgn. Vedvarende svakt lag av kantkorn vil fortsette å utvikle seg og vil øke risikoen for utløsning av skred ved liten tillegsbelastning. Pålagring av fokksnø i leheng i vestlige eksposisjoner vil øke risikoen før selvutløste skred og skred ved liten tillegsbelastning neste døgn. Forecast correct faregraden er riktig men det må bemerkes at kantkornlaget som er utbredt i store deler av regionen er aktivt og at det vil fortsette å utvikle seg de neste døgn. Videre må det bemerkes at det er pålagring av fokksnø i vestlige eksposisjoner og bindingene til glatt underlag er middles god.

Danger Sign

Recent snowdrift Vind fra øst har ført til snøpålagring i vestlige eksposisjoner oppå hard glatt skare og hard fokksnø.

Recent cracks fersk fokksnø i vestlige eksposisjoner etter siste tids vind fra øst sprekker lett opp under belastning av skiløper i vestlige eksposisjoner

Snow Cover

130 cm in total Moderate snow drift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 400 masl Wind slab (hard slab) Dry Det er stedvis løs ubunden snø under tregrensen der vinden ikke har påvirket snødekket. Over tregrensen er det varierende hard/myk fokksnø og partier med ubunden snø. I eksponert terreng og over rygger er det hard fokksnø og hard skare fra siste mildværs periode

Tests

ECTP12@35cmQ2 Medium Kantkornlag over skare går til brudd og forplanter seg. Blokka glir ikke ut av profilen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl Det er et kantkornlag som finnes i store deler av regionen indre Troms.

Weather

No precipitation -9.1 °C 8 m/s from E ← klart kaldt vær med midedels kraftig vind fra østlig retning

Avalanche Activity

18. Mar. During the day No avalanche activity det er ikke observert skred på strekningen Tromsø- Bardufoss søndag 17 kl 1700

Snow Profile

5 cm F DF 2 mm/0 mm D, 30 cm P RG 0 mm/0 mm D, 7 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 33 cm K MF 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F/4F-1F FC/FCxr 2 mm/2 mm D, 12 cm K MF 0 mm/0 mm D, 40 cm 1F/4F-1F FC/FCxr 2 mm/2 mm D -11.4 °C @ 0 cm, -7.3 °C @ 10 cm, -6.1 °C @ 20 cm, -6 °C @ 30 cm, -4.7 °C @ 40 cm, -4.3 °C @ 50 cm, -4 °C @ 60 cm, -2.7 °C @ 90 cm, -1.2 °C @ 120 cm 1 test connected to snow profile ser at det er nesten en grad temperaturgradient i omr fasetert lag på 30 cm. Indikerer at katkornlaget vil fortsette å utvikle seg de nærmeste dagene

ObsID: 186794

Indre Troms / Melkarfjellet

Snow

17.03.2019 kl. 16:43

754 masl

Aadne@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Bundet fokksnø over nedføyket løs snø kan gis skred i leområder. Kantkorn under skare kan gi skred ved stor tilleggsbelastning der det har lastet inn mye fokksnø i flak, lettest å løse ut der snødekket er tynt nær steiner osv Minkende ved stabilt vær Forecast correct Det er bra samsvar mellom observasjon og varsel

Danger Sign

Recent snowdrift

Snow Cover

135 cm in total Some snow drift 1 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 300 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Litt fokk over 1200 moh, vind fra øst

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW, W above 400 masl Har vært vind fra sørvest til nordøst de senere dagene

Weather

No precipitation -4 °C 2 m/s from E ← 10% clouds

Snow Profile

3 cm F PP 0 mm/0 mm D, 5 cm K RG 0 mm/0 mm D, 8 cm 1F PP 0 mm/0 mm D Skarelag, 5 cm P RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 1 cm I IF 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm/0 mm D Skarelag, 50 cm P/I MFcr/IF 0 mm/0 mm D Smelt frys / ispakke tykk solid og massiv, grov ikke lenger ned Tot 135cm snø på stedet

ObsID: 186788

Indre Troms / BARDU

Snow

17.03.2019 kl. 11:59

379 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snowman

Avalanche Activity

17. Mar. During the day Wet slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. E. Between 400 masl and 0 masl Dette er et gammelt skred som gikk for noen uker siden i mildværsperioden. Men bildet hvor lite ny sne som er kommet i dalen siden da.

ObsID: 186763

Indre Troms / BARDU

Snow

17.03.2019 kl. 11:18

339 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Generelt lite sne i dalen. Ca 3-5 cm nysne oppå flak på 1-3 cm 1F, under der ca 10-15 cm med løsere sne 4F, under der igjen ca 1 cm med små kantkorn. Små flak brekker opp under skiene. Er nok ustabilt i bratt terreng dette.

Snow Cover

ObsID: 186764

Indre Troms / BARDU

Snow

16.03.2019 kl. 14:52

885 masl

Alexander@Forsvaret (***)

Snow Cover

No snowdrift 5 cm new snow

Tests

ECTN27@35cmQ3 Good

CTH21@35cmQ3 Good Bruddet går i et lag med små kantkorn over gammel solskare

ObsID: 186618

Indre Troms / BARDU

Snow

15.03.2019 kl. 10:22

299 masl

Snowman (Unknown)

Incident

Snow Did not affect anything Climbing

Avalanche Observation

15. Mar 10:53 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered W-facing Buried weak layer of faceted snow above a crust 40 cm high and 40 m wide fracture In gully or concave form Rubbekken Utløst på vei opp til Rubben for å klatre is.

ObsID: 186440

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.