Avalanche forecast for Indre Troms Wednesday 2019-03-13

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Wind slabs can still be unstable. Persistent weak layers exist, and can be effected by a skier. Avalanches are easiest to trigger under the treeline where overlaying snow are soft, and harder to trigger over the treeline, since the overlaying snow is hard. Be careful under the treeline and where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Breeze from southwest.
-21 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Strong breeze from southeast.
-19 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Troms / Målselv

Snow

13.03.2019 kl. 13:47

485 masl

Marius (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Marius
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Marius

Weather

7 m/s from SE ↖

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: I nordøst heng sprakk snøen opp rundt scooter i

ObsID: 186031

Indre Troms / Målselv

Snow

13.03.2019 kl. 11:39

857 masl

Marius (***)

Weather

No precipitation -8 °C from SE ↖ 50% clouds

Snow Cover

Some snow drift Crust

Tests

CTN Good Etter alle slag så fikk jeg det til å løsne med å bruke et hardt slag. Det løsnet i bunnen, masse sukkersnø

ObsID: 186029

Indre Troms / Bardu

Snow

12.03.2019 kl. 16:03

1044 masl

Alexander@Forsvaret (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Alexander@Forsvaret

Avalanche Activity

12. Mar. 18-24 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE, S, SW. Above 800 masl Kantkorn over skarelag fra forrige helg

ObsID: 185844

Indre Troms / Bardu

Snow

12.03.2019 kl. 13:02

566 masl

Morten@forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Morten@forsvaret Comment:  Merk helningsgrad på 48°
Image Of Notes
Image 2 of 3 Of:  Notes Copyright:  Morten@forsvaret Comment:  ECTP6 @26 Q1
Image Of Notes
Image 3 of 3 Of:  Notes Copyright:  Morten@forsvaret Comment:  Homogent snødekke under skarelagene

Weather

No precipitation 2% clouds

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTP6@26cmQ1

CTM13@26cmQ1

Notes

ObsID: 185804

Indre Troms / Bardu

Snow

12.03.2019 kl. 12:58

732 masl

Alexander@Forsvaret (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Alexander@Forsvaret
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Alexander@Forsvaret

Avalanche Observation

10. Mar 12:59 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released S-facing Buried weak layer of faceted snow above a crust 120 cm high and 40 m wide fracture Close to ridge Aktivt kantkornlag over skare fra forrige helg. Bruddhøyden varierte fra 120 cm til 15 cm

ObsID: 185842

Indre Troms / Andsfjellet

Snow

10.03.2019 kl. 15:40

544 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation 12 °C 3 m/s from NE ↙

Danger Sign

Recent snowdrift Det har vært stor vindtransport av snø inn i leheng i sør-vestlige eksposisjoner de siste 2 dager.

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 400 masl Wind slab (hard slab) Dry Det er mye hard vindpåvirket snø over tregrensen. Stedvis er det nye snødekket blåst bort og hard skare fra forrige mildværsperiode dominerer snøoverflaten i eksponert terreng. Rett over og rett under tregrensen er det er det vekslende myk vinpåvirket snø, hard vindpåvirket snø og løs ubunden snø.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er ikke observert skredaktivitet i området fra Sørreisa til Bardufoss. Stabiliteten i snødekket virker å være middels god der det har dannet seg kantkorn under skarelag. Det er svake lag i fokksnøen som kan påvirkes ved liten tilleggsbelastning i leheng spesielt ved og rett under/over tregrensen. De svake lagene i fokksnøen vil stabilisere seg men trenger noe tid grunnet temperatur det neste døgnet. Kantkornlaget vil fortsette å være et skredproblem og vil kunne fortsette å utvikle seg det neste døgnet grunnet lave tamperaturer. Forecast correct Varslet faregrad stemmer med dagens observasjoner. Ligger på en høy fragegrad 2 da de svake lagene i fokksnøen fortsatt trenger noe tid på seg for å stabilisere seg etter siste døgns vindtransport av snø.

Tests

CTM15@72cmQ2 Medium Brudd ved 15 slag på et kantkorn lag som er godt utviklet under et tynt skarelag etter siste mildværsperiode

Avalanche Activity

11. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Det er ikke observert skred i området Sørreisa Bardufoss i dag

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium S, SW, W, NW above 500 masl Det finnes svake lag i fokksnøen i som kan påvirkes av skiløpere. Spesielt utsatt er leheng i sør-vestlige eksposisjoner der siste døgns vind fra øst-nordøst har dannet fokksnøflak.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl Kantkornlaget under skarelag vil kunne ha utviklet seg i alle eksposisjoner. Det skal stor tilleggsbelastning til for å påvirke kantkornlaget. forventes at kantkornlaget kan ha en utbredelse fra 500moh og høyere.

Snow Profile

10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 15 cm P RG 0 mm/0 mm D, 40 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 43 cm K MF 2 mm/0 mm D -11.3 °C @ 0 cm, -10.6 °C @ 10 cm, -9.8 °C @ 20 cm, -8.5 °C @ 30 cm, -6.3 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm, -2.4 °C @ 60 cm, -1.9 °C @ 70 cm, -1.1 °C @ 80 cm, -1 °C @ 100 cm 1 test connected to snow profile ECT gav ikke bruddforplantning grunnet stein som forankret snødekket. Stor sannsynlighet for bruddforplantning ved stor tilleggsbelastning da det svake laget ligger under hard fokksnø.

ObsID: 185470

Indre Troms / Balsfjord

Snow

10.03.2019 kl. 13:10

833 masl

Svartn@regobsTroms (**)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Svartn@regobsTroms Comment:  Snødekkehardhet
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Svartn@regobsTroms Comment:  Vindpåvirka snø der nordavinden har tatt
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Svartn@regobsTroms Comment:  Vindpåvirkning fra nord

Weather

No precipitation -8 °C 0 m/s Knallvær

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

Wind slab (hard slab) Snødekket er stort sett en vindskare som bærer en skiløper med litt nysnø oppå. Ofte vil staven gå igjennom skaren og ned i mykere snø under. Snøen har lagt seg i puter så det er mye variasjon i hardheten.

ObsID: 185462

Indre Troms / Balsfjord

Snow

10.03.2019 kl. 12:10

372 masl

martin (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Stor utbredelse i en slak renne formasjon. Mye lyd over tid. Nordvendt helning. Synlig sprekk i fast snø haug på andre siden av renna. Ca 40 m dit. Generelt liten snødybde på kantene. I varsom får man inntrykk av at det er mindre problem med svakt lag i nordhelning. Det kan kanskje revurderes.

ObsID: 185346

Indre Troms / Sjufjellet120

Snow

10.03.2019 kl. 11:30

651 masl

Aadne@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -15 °C 0 m/s Pent kaldt vær, noe stigende temperatur utover dagen. Liten grad av solpåvirkning på snøoverflaten

Danger Sign

Recent snowdrift Det har vært 10 til 15 m.sek vind fra nord ila siste døgn. Det var store mengder løssnø tilgjengelig for transport før vinden satte inn. Det er tydelige vindbårer og akkumuleringer over hele fjellet.

Recent avalanches Skred i sydvendt leheng ila natten, str 2. Over normalveien på Sjufjellet. Løsnet på ca 650 moh

Whumpf sound

Snow Cover

230 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 300 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Gjelder stedet jeg grov profil nær skoggrensen i Sjufjellet

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Myke fokksnøflak med sjiktoverganger som bruker noe tid å stabilisere seg kan gi skred særlig i sørlige leheng. Kantkorn under fokksnøflak kan gi skred, dette vil kunne utvikle seg i negativ retning over tid Fokksnø stabiliserer seg relativt fort, men kantkornlag kan gi vedvarende økende skredproblematikk. Forecast too low Noe lavt satt faregrad i forhold til dagens obs. Mulig at fg. 2 er riktig allerede i morgen. Ellers peker man på de samme problemer som jeg har avdekket i dag.

Tests

ECTN12@29cmQ3 Medium

CTM12@29cmQ2 Medium Tok 3 CT tester, alle hadde brudd på 12 eller 13 slag

Avalanche Activity

9. Mar. 0-6 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE, S, SW. Above 600 masl Har gått ca 150 hm ut

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW above 300 masl Sjiktoverganger i fokksnø

Snow Profile

18 cm F RG 0 mm/0 mm D Vindtransportert lett sintret relativt løs snø, har enkelte steder brudd i sjiktoverganger, 11 cm 1F RGwp 0 mm/0 mm D, 5 cm F/F- RGxf/FC 1 mm/2 mm D Skarelag Kantkornpakke med innslag av større mere utviklede korn, vanskelig å skille lag i denne pakken, 20 cm 1F+ RGsr 0 mm/0 mm D, 68 cm K/K-I MFcr 0 mm/0 mm D Sammenfrosset snøpakke som har vært våt, 50 cm P MFcr 0 mm/0 mm M Fuktig grovkornet snø, lett å lage snøballer. -Grov ikke dypere 2 tests connected to snow profile

ObsID: 185368

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.