Avalanche forecast for Indre Troms Sunday 2019-03-10

2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions. It might be easy to trigger avalanches in both fresh and older wind slabs. Persistent weak layers may be triggered where the snow cover is thin, while natural released avalanches are likely in sunexposed aspects in the middle of the day.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from east.
-21 °C to -14 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from northeast., change to breeze from the east during the evening.
-19 °C to -13 °C at 1100 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Troms / Andsfjellet

Snow

10.03.2019 kl. 15:40

544 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Det har vært stor vindtransport av snø inn i leheng i sør-vestlige eksposisjoner de siste 2 dager.

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 400 masl Wind slab (hard slab) Dry Det er mye hard vindpåvirket snø over tregrensen. Stedvis er det nye snødekket blåst bort og hard skare fra forrige mildværsperiode dominerer snøoverflaten i eksponert terreng. Rett over og rett under tregrensen er det er det vekslende myk vinpåvirket snø, hard vindpåvirket snø og løs ubunden snø.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er ikke observert skredaktivitet i området fra Sørreisa til Bardufoss. Stabiliteten i snødekket virker å være middels god der det har dannet seg kantkorn under skarelag. Det er svake lag i fokksnøen som kan påvirkes ved liten tilleggsbelastning i leheng spesielt ved og rett under/over tregrensen. De svake lagene i fokksnøen vil stabilisere seg men trenger noe tid grunnet temperatur det neste døgnet. Kantkornlaget vil fortsette å være et skredproblem og vil kunne fortsette å utvikle seg det neste døgnet grunnet lave tamperaturer. Forecast correct Varslet faregrad stemmer med dagens observasjoner. Ligger på en høy fragegrad 2 da de svake lagene i fokksnøen fortsatt trenger noe tid på seg for å stabilisere seg etter siste døgns vindtransport av snø.

Weather

No precipitation 12 °C 3 m/s from NE ↙

Tests

CTM15@72cmQ2 Medium Brudd ved 15 slag på et kantkorn lag som er godt utviklet under et tynt skarelag etter siste mildværsperiode

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium S, SW, W, NW above 500 masl Det finnes svake lag i fokksnøen i som kan påvirkes av skiløpere. Spesielt utsatt er leheng i sør-vestlige eksposisjoner der siste døgns vind fra øst-nordøst har dannet fokksnøflak.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl Kantkornlaget under skarelag vil kunne ha utviklet seg i alle eksposisjoner. Det skal stor tilleggsbelastning til for å påvirke kantkornlaget. forventes at kantkornlaget kan ha en utbredelse fra 500moh og høyere.

Snow Profile

10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 15 cm P RG 0 mm/0 mm D, 40 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 43 cm K MF 2 mm/0 mm D -11.3 °C @ 0 cm, -10.6 °C @ 10 cm, -9.8 °C @ 20 cm, -8.5 °C @ 30 cm, -6.3 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm, -2.4 °C @ 60 cm, -1.9 °C @ 70 cm, -1.1 °C @ 80 cm, -1 °C @ 100 cm 1 test connected to snow profile ECT gav ikke bruddforplantning grunnet stein som forankret snødekket. Stor sannsynlighet for bruddforplantning ved stor tilleggsbelastning da det svake laget ligger under hard fokksnø.

Avalanche Activity

11. Mar. During the day No avalanche activity Det er ikke observert skred i området Sørreisa Bardufoss i dag

ObsID: 185470

Indre Troms / BALSFJORD

Snow

10.03.2019 kl. 13:10

833 masl

Svartn@regobsTroms (**)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Svartn@regobsTroms Comment:  Snødekkehardhet
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Svartn@regobsTroms Comment:  Vindpåvirka snø der nordavinden har tatt
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Svartn@regobsTroms Comment:  Vindpåvirkning fra nord

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

Wind slab (hard slab) Snødekket er stort sett en vindskare som bærer en skiløper med litt nysnø oppå. Ofte vil staven gå igjennom skaren og ned i mykere snø under. Snøen har lagt seg i puter så det er mye variasjon i hardheten.

Weather

No precipitation -8 °C 0 m/s Knallvær

ObsID: 185462

Indre Troms / BALSFJORD

Snow

10.03.2019 kl. 12:10

372 masl

martin (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Stor utbredelse i en slak renne formasjon. Mye lyd over tid. Nordvendt helning. Synlig sprekk i fast snø haug på andre siden av renna. Ca 40 m dit. Generelt liten snødybde på kantene. I varsom får man inntrykk av at det er mindre problem med svakt lag i nordhelning. Det kan kanskje revurderes.

ObsID: 185346

Indre Troms / Sjufjellet120

Snow

10.03.2019 kl. 11:30

651 masl

Aadne@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Det har vært 10 til 15 m.sek vind fra nord ila siste døgn. Det var store mengder løssnø tilgjengelig for transport før vinden satte inn. Det er tydelige vindbårer og akkumuleringer over hele fjellet.

Recent avalanches Skred i sydvendt leheng ila natten, str 2. Over normalveien på Sjufjellet. Løsnet på ca 650 moh

Whumpf sound

Snow Cover

230 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 300 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Gjelder stedet jeg grov profil nær skoggrensen i Sjufjellet

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Myke fokksnøflak med sjiktoverganger som bruker noe tid å stabilisere seg kan gi skred særlig i sørlige leheng. Kantkorn under fokksnøflak kan gi skred, dette vil kunne utvikle seg i negativ retning over tid Fokksnø stabiliserer seg relativt fort, men kantkornlag kan gi vedvarende økende skredproblematikk. Forecast too low Noe lavt satt faregrad i forhold til dagens obs. Mulig at fg. 2 er riktig allerede i morgen. Ellers peker man på de samme problemer som jeg har avdekket i dag.

Weather

No precipitation -15 °C 0 m/s Pent kaldt vær, noe stigende temperatur utover dagen. Liten grad av solpåvirkning på snøoverflaten

Tests

ECTN12@29cmQ3 Medium

CTM12@29cmQ2 Medium Tok 3 CT tester, alle hadde brudd på 12 eller 13 slag

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW above 300 masl Sjiktoverganger i fokksnø

Snow Profile

18 cm F RG 0 mm/0 mm D Vindtransportert lett sintret relativt løs snø, har enkelte steder brudd i sjiktoverganger, 11 cm 1F RGwp 0 mm/0 mm D, 5 cm F/F- RGxf/FC 1 mm/2 mm D Skarelag Kantkornpakke med innslag av større mere utviklede korn, vanskelig å skille lag i denne pakken, 20 cm 1F+ RGsr 0 mm/0 mm D, 68 cm K/K-I MFcr 0 mm/0 mm D Sammenfrosset snøpakke som har vært våt, 50 cm P MFcr 0 mm/0 mm M Fuktig grovkornet snø, lett å lage snøballer. -Grov ikke dypere 2 tests connected to snow profile

Avalanche Activity

9. Mar. 0-6 Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE, S, SW. Above 600 masl Har gått ca 150 hm ut

ObsID: 185368

Indre Troms / BALSFJORD

Snow

09.03.2019 kl. 13:17

348 masl

Sofia@regobsTroms (*)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Sofia Henriksson Comment:  Snøfokk på Mortenhalskolten
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Sterk vind fra N-NØ. Mye vindtransport med snøfokk fra toppene på fjellen.

Whumpf sound Drønn i skogen. Opp til skoggrense hvor vi snudde grunnet sterk vind.

Snow Cover

255 cm in total Heavy snow drift 0 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Mye løssnø i skogen. Vi snudde ved 450 møh, rett over skoggrense, der hadde vinden tatt kraftig og stedvis danet hardere flak som sprakk opp under skiene.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Jeg har ikke vært over 700 møh siden både siste mildvær og snøvær i denne uke men jeg vil tru at kantkorn både over og under skare finnes i alle himmelretninger. På grunn av den sterke vinden i dag har mye av den fine løse snøen transporteres til vestlige og sørlige himmelretninger og derfor vil kantkornlagen mest sannsynlig være hvor det er tilleggsbelastning fra fokksnøen. I tillegg vil det vær dårlig binding i fokksnøen noen dag fremover. Det vil vær store lokala variasjoner i hvor vinden lagt igjen snøen. Jeg vurder fortsatt snøskredfaren til moderat. Fortsatt vanskelig forhold i leheng. Skredfaren vil synke noe når fokksnøen får stabilisere seg og snødekket tilpasser seg tilleggbelastningen. Forecast correct Syns vinden i dette område kom mer fra N-NØ så noen lokale variasjoner av himmelretning i forhold til varslet.

Weather

No precipitation -10 °C 7 m/s from N ↓ 100% clouds

Tests

ECTN27@30cmQ1 Medium Gikk på små kantkorn over skarelag.

ECTN20@20cm Medium Gikk på lag i fokksnøen. Virker som dårlig bindning i fokksnøen. Såg ikke tydelig lag av nedfyket nysnø.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW, W above 300 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 0 masl Har kun observert dette i denne fjellside. Har ikke sjekket andre himmelretninger men trur att skarelaget som har kantkorn både over under skaren finnes i alle himmelretninger. Mulig det ikke er samme problem høyt opp i fjellet hvis ikke skaren finnes der men jeg har ikke vært over 700 møh siden mildværet.

Snow Profile

4 cm F DF 0 mm/0 mm D, 11 cm F RG 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 0.5 cm F FCsf 0 mm/0 mm D Skarelag, 10 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm F FCsf 0 mm/0 mm D, 20 cm K MF 0 mm/0 mm D -6 °C @ 0 cm, -6 °C @ 5 cm, -5 °C @ 10 cm, -5 °C @ 30 cm, -4 °C @ 34 cm, -4 °C @ 42 cm, -4 °C @ 42 cm 2 tests connected to snow profile Stoppet å grave 20 cm ned i det meget harde smeltomvandla laget. Vil tru dette går langt ned i snødekket. Kantkornen var ikke veldig vel utviklet.

ObsID: 185144

Indre Troms / BALSFJORD

Snow

09.03.2019 kl. 12:53

348 masl

Martin (Unknown)

Weather

No precipitation 100% clouds

Notes

Ectp12q1 @50cm FC i overgang mellom fokksnö og skarelag. Detta lag er omtrent 1cm tykkelse, små ikke velutviklede kantkorn. PST end 30/100 down 50cm på samme lag som ect gikk på, og PST end 30/100 down 55cm på 1mm kantkorn mellom skarelag og smeltomdannad snö, omtrent 3-4 cm tykkelse. Under 55cm dyp er det omdannad snö till helt til marken, 150cm snödekke. Dårlig stabilitet.

ObsID: 185129

Indre Troms / BARDU

Snow

09.03.2019 kl. 12:46

800 masl

perheimdal (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Snøprofil

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

145 cm in total 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) 30 cm fokksnø over tykkt hardt skarelag Fokksnølaget varierer betydelig i tykkelse fra 0-50+ etter hvordan vinden har lagt snøen i terrenget.

Weather

No precipitation -6 °C 3 m/s from NE ↙ 100% clouds Vindretning varierende Ø-NØ

Tests

CTN Ikke brudd i CT-test. ECT derfor ikke utført.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Very difficult to trigger 1 - Small E, SE, S, SW, W, NW Siste uke har det vært varierende vindretning i fjellet fra NV med snøbyger, via SØ til N-NØ med opphold og klarvær. Fokksnøopplagring i flere himmelretninger.

Snow Profile

5 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 35 cm P MF 2 mm/0 mm D, 1 cm K IF 0 mm/0 mm D, 12 cm P MF 0 mm/0 mm D, 1 cm K IF 0 mm/0 mm D, 35 cm P MF 2 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 19 cm 4F FC 2 mm/0 mm D Tidligere fuktig grovkornet snølag har frosset ned til bakken. Det var -30° over 2 døgn for 1 ikke siden.

Avalanche Activity

9. Mar. During the day No avalanche activity

ObsID: 185125

Indre Troms / BARDU

Snow

08.03.2019 kl. 16:52

741 masl

Morten@forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Morten@forsvaret

Weather

No precipitation

Tests

ECTX Good

ECTX Good

Notes

Snøen har pakket seg godt over skoggrensa, mens under så er det tydelig at nysnøen sklir godt på skarelaget. Den propagerer, hvilket gjør større enkeltheng inne i skogen eller slukter utsatt for flakskred.

ObsID: 184993

Indre Troms / BARDU

Snow

08.03.2019 kl. 16:42

740 masl

Alexander@Forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Alexander@Forsvaret
ObsID: 185006

Indre Troms / BARDU

Snow

07.03.2019 kl. 16:59

954 masl

mortenh@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

No snowdrift 15 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Mye løssnø under skoggrensa.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct Dagens forhold virker å stemme bra med varselet. Særlig basert på observert skred på andre siden av dalen i Vesle Ala.

Weather

No precipitation -11 °C 0 m/s bluebird

Tests

ECTX Good Tatt to meter høyere opp enn den andre ECT. Det svake laget var ikke like løst her.

ECTP28@56cmQ3 Medium Mulig dårlig pitsted (stor stein/ ujevn berg under snøen). Dette kan ha lokal påvirkning på det svake laget.

Notes

Tur opp til 954moh. Myyyyye løssnø under skoggrensa.

Snow Profile

20 cm F DF 0 mm/0 mm, 11 cm 4F DF 1 mm/0 mm, 24 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 2 cm F/F RGxf/FC 1 mm/1 mm, 23 cm P RG 1 mm/0 mm -10 °C @ 0 cm, -9.5 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -4 °C @ 40 cm, -2 °C @ 60 cm, -1.4 °C @ 80 cm 1 test connected to snow profile Det svake laget var ikke mye utviklet men siden det var en viss temperatur gradient er det mulig at dette laget kan utvikle seg ytterligere.

ObsID: 184716

Indre Troms / BARDU

Snow

07.03.2019 kl. 15:32

734 masl

Alexander@Forsvaret (***)

Weather

No precipitation -10 °C 3 m/s from N ↓

Tests

ECTP18@45cmQ3 Good På tross av svært ujevn bruddflate går forplantningen. Trolig på grunn av størrelsen på DF og tynt lag.

CTM13@45cmQ3 Good Bruddet går i fokksnøen. Store gjenkjennbare DF i bruddflaten. Ved ytterlige belastning går neste brudd ved bakken og søylen velter ut. Søylen inneholder overgangen mellom RG og MFcr.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Likely 3 - Large Not given NE, E, SE, S above 600 masl Pga lave temperaturer (<-8) trenger lagene i fokksnøen trolig noe mer tid for å sette seg.

ObsID: 184724

Indre Troms / BARDU

Snow

07.03.2019 kl. 14:52

797 masl

mortenh@obskorps (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  mortenh@obskorps

Avalanche Activity

7. Mar. 18-24 Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Skredet har gått i et østvendt brattheng. Trolig i løpet av torsdag under snøværet som var. Dette stemmer bra med varslet skredproblem og eksposisjon.

ObsID: 184808

Indre Troms / BALSFJORD

Snow

07.03.2019 kl. 12:00

631 masl

Ragnar@NVE (*****)

Incident

Fra Nordlys: "Et turfølge på fire ble tatt av skredet i Blåbærfjellet. En av dem traff en stein på ferden ned fjellsiden, og ble sendt til UNN." Snow People hurt Backcountry skiing Alle fire ble tatt av skredet – én sendt til legesjekk

ObsID: 185420

Indre Troms / BALSFJORD

Snow

07.03.2019 kl. 09:48

344 masl

Eirik Fjær (Unknown)

Danger Sign

Large snowfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Snow Cover

120 cm in total 36 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry

Weather

No precipitation 0.1 °C

Tests

ECTN6@36cmQ2 Good

ObsID: 185227

Indre Troms / BARDU

Snow

07.03.2019 kl. 08:55

919 masl

Gomsted (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Gomsted Comment:  Bruddkant midt i bildet H side. Skredet har gått helt til bunn av dal.

Avalanche Observation

7. Mar 08:56 Dry slab avalanche 4 - Very large Naturaly released E-facing 70 cm high and 350 m wide fracture In gully or concave form

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Stor bruddkant, ca 3-400m synlig på 3.5km

Snow Cover

Moderate snow drift

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

Weather

-11 °C 0 m/s Tett snødrev fra NW siste 48t

ObsID: 184587

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.