Avalanche forecast for Indre Troms Thursday 2019-03-07

3
Considerable
Published:

Difficult conditions. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Be aware that there may be permanent weak layers in the snowpack.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

12 mm precipitation, up to 18 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from west., change to fresh breeze from the west during renoon.
-16 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Fresh breeze from west., change to breeze from the north during renoon.
-19 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Troms / BARDU

Snow

07.03.2019 kl. 16:59

954 masl

mortenh@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift 15 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Mye løssnø under skoggrensa.

Weather

No precipitation -11 °C 0 m/s bluebird

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct Dagens forhold virker å stemme bra med varselet. Særlig basert på observert skred på andre siden av dalen i Vesle Ala.

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTX Good Tatt to meter høyere opp enn den andre ECT. Det svake laget var ikke like løst her.

ECTP28@56cmQ3 Medium Mulig dårlig pitsted (stor stein/ ujevn berg under snøen). Dette kan ha lokal påvirkning på det svake laget.

Notes

Tur opp til 954moh. Myyyyye løssnø under skoggrensa.

Snow Profile

20 cm F DF 0 mm/0 mm, 11 cm 4F DF 1 mm/0 mm, 24 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 2 cm F/F RGxf/FC 1 mm/1 mm, 23 cm P RG 1 mm/0 mm -10 °C @ 0 cm, -9.5 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -4 °C @ 40 cm, -2 °C @ 60 cm, -1.4 °C @ 80 cm 1 test connected to snow profile Det svake laget var ikke mye utviklet men siden det var en viss temperatur gradient er det mulig at dette laget kan utvikle seg ytterligere.

ObsID: 184716

Indre Troms / BARDU

Snow

07.03.2019 kl. 15:32

734 masl

Alexander@Forsvaret (***)

Weather

No precipitation -10 °C 3 m/s from N ↓

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Likely 3 - Large Not given NE, E, SE, S above 600 masl Pga lave temperaturer (<-8) trenger lagene i fokksnøen trolig noe mer tid for å sette seg.

Tests

ECTP18@45cmQ3 Good På tross av svært ujevn bruddflate går forplantningen. Trolig på grunn av størrelsen på DF og tynt lag.

CTM13@45cmQ3 Good Bruddet går i fokksnøen. Store gjenkjennbare DF i bruddflaten. Ved ytterlige belastning går neste brudd ved bakken og søylen velter ut. Søylen inneholder overgangen mellom RG og MFcr.

ObsID: 184724

Indre Troms / BARDU

Snow

07.03.2019 kl. 14:52

797 masl

mortenh@obskorps (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  mortenh@obskorps

Avalanche Activity

7. Mar. 18-24 Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Skredet har gått i et østvendt brattheng. Trolig i løpet av torsdag under snøværet som var. Dette stemmer bra med varslet skredproblem og eksposisjon.

ObsID: 184808

Indre Troms / BALSFJORD

Snow

07.03.2019 kl. 12:00

631 masl

Ragnar@NVE (*****)

Incident

Fra Nordlys: "Et turfølge på fire ble tatt av skredet i Blåbærfjellet. En av dem traff en stein på ferden ned fjellsiden, og ble sendt til UNN." Snow People hurt Backcountry skiing Alle fire ble tatt av skredet – én sendt til legesjekk

ObsID: 185420

Indre Troms / BALSFJORD

Snow

07.03.2019 kl. 09:48

344 masl

Eirik Fjær (Unknown)

Snow Cover

120 cm in total 36 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry

Weather

No precipitation 0.1 °C

Danger Sign

Large snowfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Tests

ECTN6@36cmQ2 Good

ObsID: 185227

Indre Troms / BARDU

Snow

07.03.2019 kl. 08:55

919 masl

Gomsted (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Gomsted Comment:  Bruddkant midt i bildet H side. Skredet har gått helt til bunn av dal.

Avalanche Observation

7. Mar 08:56 Dry slab avalanche 4 - Very large Naturaly released E-facing 70 cm high and 350 m wide fracture In gully or concave form

Snow Cover

Moderate snow drift

Weather

-11 °C 0 m/s Tett snødrev fra NW siste 48t

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Stor bruddkant, ca 3-400m synlig på 3.5km

ObsID: 184587

Indre Troms / BARDU

Snow

05.03.2019 kl. 20:24

601 masl

Alexander@Forsvaret (***)

Weather

Snow 7 °C 10 m/s from SW ↗ 100% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Likely 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S above 600 masl Variabel vindretning gjør at den tilgjengelige løse snøen både krysslastes og samles i lesider fra nord til sør via øst.

ObsID: 184358

Indre Troms / MÅLSELV

Snow

05.03.2019 kl. 15:40

641 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  mbie@obskorps

Danger Sign

Recent cracks

ObsID: 184350

Indre Troms / MÅLSELV

Snow

05.03.2019 kl. 15:22

638 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  mbie@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  mbie Comment:  Bildet viser skytende sprekker i myke ferske fokksnøflak .
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

145 cm in total Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 400 masl Storm slab (soft slab) Dry Det var varierende vind med varierende snøfokk fra lett til middels snøfokk. Vindstyrke mellom 4-8 m/s. Stedvis myke fokksnøflak men også løs ubunden snø. Rett under tregrensen der vinden ikke har påvirket snødekket er det ca 40 cm løs ubunden snø etter siste tids snøfall. Mye løs ubunden snø tilgjegelig for snøtransport inn i leheng ved vedvarende og økende vind i fjellet. Siste tids kulde har påvirket det gamle gjennomfuktede snødekket og dannet et lag på ca 30 cm med kniv hard smelte fryse skare.

Weather

Snow from S ↑ 100% clouds Snøfokk

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Stabiliteten i den ferske vindtransporterte snøen virker å være middels god. Det er observert skytende sprekker i myke fokksnøflak som ligger oppå et hardt glatt skarelag. Det er ikke observert noen skredaktivitet i området grunnet dårlig sikt. Ytterligere pålagring av snø i leheng grunnet vedvarende eller økende vind og snøfall vil bidra til økt belastning på snødekket og vil kunne føre til økt instabilitet og store skred. Neste døgns værvarsel tilsier ytterligere pålagring av ny snø. Det ligger mye løs ubunden snø tilgjengelig for snøtransport i fjellet. Ved vind over 5m/s i fjellet vil det bli stor snøtransport inn i leheng noe som vil øke spenningen i snødekket. Fare for størrelse 3 store naturlige utløste skred, eller store skred ved liten tilleggsbelastning er mulig. Forecast correct Kantkornlaget som ble observert i Myrefjell i midten av februar finner jeg ikke igjen i snødekket i omr Myrefjell. Det ser ut til at kantkornlaget er smelteomvandlet da temperaturen under skaren er rett under 0 grader. Har heller ikke funnet kantkornlaget andre steder i regionen den siste tiden. Kan virke som om temperaturen i det gamle snødekket har brutt ned kantkornlaget helt opp til 1100moh.

Danger Sign

Recent snowdrift Middels snøfokk, ca 7 m/s vind fra sør danner myke fokksnøflak i nordlige eksponeringer

Recent cracks Skytende sprekker i løse fokksnøflak

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, NW above 600 masl Det er mulighet for middels store skred størrelse 2 ut fra observerte forhold i dag. Ved vedvarende vind og økning i vindstyrke vil faren for større skred størrelse 3 store være overhengende.

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, NW above 600 masl

Tests

CTN Good Det er god stabilitet i det gamle snødekket. Siste tids snøfall og vindtransportert snø har dannet myke fokksnøflak oppå hard skare. Fokksnøflakene er lett å påvirke men gir ingen utslag på CT da de er for myke. Skytende sprekker ved belastning av skiløper indikerer svake lag i fokksnøen og dårlig binding mellom fokksnø og hard skare.

Avalanche Activity

5. Mar. During the day No avalanche activity Det er ikke registrert skredaktivitet i fjellene i omr Sørreisa-Målselv grunnet lavt skydekke og dårlig sikt

Snow Profile

39 cm F/ F-4F PP/DF 2 mm/2 mm D, 30 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 66 cm 1F/1F MF/MFcl 1 mm/2 mm M Det er en glatt overflate på den harde skaren. Myke fokksnøflak glir ut og gir skytende sprekker ved lett tilleggsbelastning. Det gjennomfuktede snødekket i det gamle snødekket går helt ned til bakken og har smelteomvandlet kantkornlaget som ble observert i denne posisjonen den 10 februar -11 °C @ 0 cm, -9 °C @ 10 cm, -8.5 °C @ 20 cm, -3.6 °C @ 30 cm, -2.5 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm, -0.4 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, -0.1 °C @ 140 cm

ObsID: 184319

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.