Avalanche forecast for Indre Troms Wednesday 2019-03-06

3
Considerable
Published:

Difficult conditions. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Naturally released avalanches can occur. Be aware that there may be permanent weak layers in alpine areas.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
4 - Very large
High additional load
Isolated steep slopes
Unlikely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation, up to 12 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from west.
-21 °C to -14 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
12 mm precipitation, up to 18 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from west., change to fresh breeze from the west during renoon.
-16 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Troms / BARDU

Snow

05.03.2019 kl. 20:24

601 masl

Alexander@Forsvaret (***)

Weather

Snow 7 °C 10 m/s from SW ↗ 100% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Likely 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE, S above 600 masl Variabel vindretning gjør at den tilgjengelige løse snøen både krysslastes og samles i lesider fra nord til sør via øst.

ObsID: 184358

Indre Troms / MÅLSELV

Snow

05.03.2019 kl. 15:40

641 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  mbie@obskorps

Danger Sign

Recent cracks

ObsID: 184350

Indre Troms / MÅLSELV

Snow

05.03.2019 kl. 15:22

638 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  mbie@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  mbie Comment:  Bildet viser skytende sprekker i myke ferske fokksnøflak .
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow from S ↑ 100% clouds Snøfokk

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, NW above 600 masl Det er mulighet for middels store skred størrelse 2 ut fra observerte forhold i dag. Ved vedvarende vind og økning i vindstyrke vil faren for større skred størrelse 3 store være overhengende.

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, NW above 600 masl

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Stabiliteten i den ferske vindtransporterte snøen virker å være middels god. Det er observert skytende sprekker i myke fokksnøflak som ligger oppå et hardt glatt skarelag. Det er ikke observert noen skredaktivitet i området grunnet dårlig sikt. Ytterligere pålagring av snø i leheng grunnet vedvarende eller økende vind og snøfall vil bidra til økt belastning på snødekket og vil kunne føre til økt instabilitet og store skred. Neste døgns værvarsel tilsier ytterligere pålagring av ny snø. Det ligger mye løs ubunden snø tilgjengelig for snøtransport i fjellet. Ved vind over 5m/s i fjellet vil det bli stor snøtransport inn i leheng noe som vil øke spenningen i snødekket. Fare for størrelse 3 store naturlige utløste skred, eller store skred ved liten tilleggsbelastning er mulig. Forecast correct Kantkornlaget som ble observert i Myrefjell i midten av februar finner jeg ikke igjen i snødekket i omr Myrefjell. Det ser ut til at kantkornlaget er smelteomvandlet da temperaturen under skaren er rett under 0 grader. Har heller ikke funnet kantkornlaget andre steder i regionen den siste tiden. Kan virke som om temperaturen i det gamle snødekket har brutt ned kantkornlaget helt opp til 1100moh.

Danger Sign

Recent snowdrift Middels snøfokk, ca 7 m/s vind fra sør danner myke fokksnøflak i nordlige eksponeringer

Recent cracks Skytende sprekker i løse fokksnøflak

Tests

CTN Good Det er god stabilitet i det gamle snødekket. Siste tids snøfall og vindtransportert snø har dannet myke fokksnøflak oppå hard skare. Fokksnøflakene er lett å påvirke men gir ingen utslag på CT da de er for myke. Skytende sprekker ved belastning av skiløper indikerer svake lag i fokksnøen og dårlig binding mellom fokksnø og hard skare.

Snow Cover

145 cm in total Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 400 masl Storm slab (soft slab) Dry Det var varierende vind med varierende snøfokk fra lett til middels snøfokk. Vindstyrke mellom 4-8 m/s. Stedvis myke fokksnøflak men også løs ubunden snø. Rett under tregrensen der vinden ikke har påvirket snødekket er det ca 40 cm løs ubunden snø etter siste tids snøfall. Mye løs ubunden snø tilgjegelig for snøtransport inn i leheng ved vedvarende og økende vind i fjellet. Siste tids kulde har påvirket det gamle gjennomfuktede snødekket og dannet et lag på ca 30 cm med kniv hard smelte fryse skare.

Avalanche Activity

5. Mar. During the day No avalanche activity Det er ikke registrert skredaktivitet i fjellene i omr Sørreisa-Målselv grunnet lavt skydekke og dårlig sikt

Snow Profile

39 cm F/ F-4F PP/DF 2 mm/2 mm D, 30 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 66 cm 1F/1F MF/MFcl 1 mm/2 mm M Det er en glatt overflate på den harde skaren. Myke fokksnøflak glir ut og gir skytende sprekker ved lett tilleggsbelastning. Det gjennomfuktede snødekket i det gamle snødekket går helt ned til bakken og har smelteomvandlet kantkornlaget som ble observert i denne posisjonen den 10 februar -11 °C @ 0 cm, -9 °C @ 10 cm, -8.5 °C @ 20 cm, -3.6 °C @ 30 cm, -2.5 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm, -0.4 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, -0.1 °C @ 140 cm

ObsID: 184319

Indre Troms / BALSFJORD

Snow

03.03.2019 kl. 17:23

1127 masl

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -14 °C 0 m/s from W → 10% clouds Siste to dager inversjon med kulde i dalbunn og varmere på toppene. Strålende vær.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger Possible 1 - Small Not given N, NE, E above 500 masl

Avalanche Danger Assessment

1 Low Forrige ukes mildvær har ført noe godt med seg: noen naturlig utløste skred, og nøytralisering av kantkorn. Mange på tur nå med positive tilbakemeldinger. Mye fin snø å finne, og den oppleves som stabil. Fortsatt vindtransport, og utvikling av kantkorn.

Danger Sign

Recent snowdrift

Tests

CTH27@80cmQ2 Good Hadde ikke løsnet uten isolering: samme som flere steder: øverst i frosset gammel snø er det is med løse krystaller under.

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Dry Svært varierende, gammel gjennomfuktet snøpakke er frosset solid. Over tregrensen avblåst med vekslende myk vindpåvirket og hard fokksnø. I terrengformasjoner mye fin snø. Tydelig tegn på regn etterfulgt av frost til topps 1166. Ny snø sitter godt på gammel. Fortsatt våt snø i bunn der snødekket er tykt.

Avalanche Activity

3. Mar. During the day No avalanche activity De siste dager med god sikt avslører noen nedsnødde våte naturlige skred fra mildværsperioden Forrige uke.

Snow Profile

5 cm P RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 2 cm I IF 0 mm/0 mm D, 0.3 cm F MF 0 mm/0 mm D, 40 cm P MF 0 mm/0 mm D, 30 cm P MFcr 0 mm/0 mm W -14 °C @ 0 cm, -10 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -7 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -1.5 °C @ 50 cm, -1 °C @ 70 cm, -1 °C @ 80 cm

ObsID: 183983

Indre Troms / BARDU

Snow

03.03.2019 kl. 14:56

1049 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  mbie@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -7.3 °C 3 m/s from NE ↙ Vindstille opp til ca 1400moh. ca 5 m/s på toppen av Istinden

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Lille blokktest viser også et svakt lag av begynnende kantkorn under skare/islag. gir en Q2

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er ikke observert skredaktivitet i området Bardufoss Setermoen. Snødekket er stabilt. Det ligger ca 20 cm med løs ubunden snø ra 500moh opp til ca 1400moh der vinden ikke har påvirket snødekket. Neste døgns værvarsel tilsier at det vil bli noe pålagring av snø men lite vind som som vil påvirke snødekket. Kan utvikle myke fokksnøflak, men forventer ingen stor pålagring evt leheng Været de neste dagene tilsier at snødekket vil bli lite påvirket av påfyll av snø og vind. Forecast correct Varselet stemmer med mine observasjoner i dag. Snødekket fra 1000moh og opp er tørt fra overflaten og helt ned til bakken.

Danger Sign

No signs observed Det er ikke observert noen faretegn i område Bardufoss Setermoen i dag. Ingen gamle skred observert.

Tests

ECTN19@45cmQ2 Good Brudd under spaden. Ingen tegn til bruddforplantning

CTM19@45cmQ2 Good

Snow Cover

165 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Much loose snow (10-30cm) Dry bildet viser snøprofil med lagdeling. Opp til 500moh er det ca 5-10 cm nysnø. Ved og over skoggrensen er det 15-20 cm løs nysnø. Snødekket fra ca 1000moh er tørt fra snøoverflaten og helt ned til bakken. Siste mildvær har dannet skarelag i snødekket ved 1000moh og opp men ikke gjennomfuktet snødekket. Det er startet oppbyggende omvandling i snødekket rett under skarelaget, men det vil ta noe tid og lav temperatur før det vil utvikle seg til et kantkornlag som kan gi et skredproblem i dagens obsområde

Avalanche Activity

3. Mar. During the day No avalanche activity

Snow Profile

20 cm F PP 2 mm/0 mm D, 25 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 5 cm P/K- MFcr/MFcr 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 1 cm K IF 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F/4F-1F RG/RGxf 1 mm/1 mm D Det er en begynnende oppbyggende omvandling under islaget. , 86 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F/4F-1F MF/FCxr 1 mm/1 mm D -11.3 °C @ 0 cm, -9.4 °C @ 10 cm, -6.7 °C @ 20 cm, -4.5 °C @ 30 cm, -3.5 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -2.5 °C @ 60 cm, -2.3 °C @ 70 cm, -2.1 °C @ 80 cm, -2 °C @ 150 cm, 0 °C @ 0 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 183971

Indre Troms / BALSFJORD

Snow

03.03.2019 kl. 13:00

1227 masl

Ingrid@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Kjem ikkje så godt fram kanskje, men der er flakskred og tørre laussnøskred.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Tynne fokksnøflak sprekk opp på skare-kantkorn-pakken.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Lett bunden/noko vindpåverka snø. Fint skiføre!

Weather

No precipitation -10 °C 0 m/s 15% clouds Det har vore kaldt og klart vær dei siste dagane. Lørdag varierte temperaturen mellom -10 og -20 når eg kjørte Tromsø-nordkjosbotn. Det var eit par grader mildere søndag.

Snow Cover

No snowdrift Dry Det er kald snø, og snøoverflata varierer frå ubunden snø, fokksnø og skare. Generelt i området har det vore mykje vind og ein ser tydelege vindteikn. I leområder, særleg mot sør og i andre skjerma terrengformasjonar/dalar, er det 10-30 cm ubunden snø. Her På ryggen, der snødekke er tynt, er det 4 skarelag med kantkorn imellom. Det er is med bakken. Alle laga er tynne (1-2 cm). Kantkorna er ca. 1,5 mm store, og dei er delvis utvikla, men ein kan tydeleg sjå at det er kantkorn. Det var ikkje noko snø av betydning opp på dette på ryggen, men det kan bli skummelt ved pålagring. Eg er usikker på utbreiinga, og om det primært er på ryggen dei er godt utvikla eller om det også er andre stadar. Lavere i terrenget, inn i sidene, varierte snødekket litt, men generelt besto dei øverste 30-40 cm av hard skare med 3-4 cm tjukt lag med små begynnende kantkorn oppå, etterfulgt av hard fokksnø og ubunden snø (gravde ikkje slik at eg såg under dette). Lengst nede i skogen var det kun nokre få mm ubunden snø på skare.

Avalanche Activity

4. Mar. During the day Dei siste dagane har eg sett nokre flakskred i ulike eksposisjonar (store russelvtind, Nordfjellet på balsfjordeidet, middagstind i Lakselvdalen). I tillegg har det gått ein del tørre laussnøskred. Litt usikker på akkurat når dei har gått, men dei er truleg ikkje dagsferske.

ObsID: 184081

Indre Troms / Fjellfrauskskaret Tamok

Snow

03.03.2019 kl. 10:00

909 masl

Aadne@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -14 °C 0 m/s

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl Lite trolig at dette er mulig å løse ut uten ekstra stor tilleggsbelastning

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Generelt stabile forhold ihvertfall opp til mildværgrensen fra siste mildvær med mye regn. Over 12-1300 meter kan det være upåvirket av mildværet og noe mere instabilitet. Liten endring før væromslag Forecast correct Det har vært svært lite vind i Tamok den senere tid, det er stort sett ubúndet snø i overflaten hvilende på en solid base dannet av sist mildvær, så fokksnøproblematikk synes å være lite utbredt.

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

250 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 300 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Mere løssnø jo høyere man kommer

Snow Profile

10 cm F PP 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 2 cm I IF 0 mm/0 mm D, 12 cm I/1F IF/RGxf 0 mm/1 mm D Vekslende islag ca 1-2 cm og begynnende kantkorn 3-4 lag i en pakke, 2 cm P RGlr 0 mm/0 mm D, 1 cm I IF 0 mm/0 mm D, 6 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm I IF 0 mm/0 mm D, 8 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm I IF 0 mm/0 mm D, 20 cm K+ RGsr 0 mm/0 mm D Dette laget er finkornet og har vært fuktig og har så frosset til en pakke det nesten ikke gikk an å måke gjennom - betong, 1 cm I IFil 0 mm/0 mm D Hard is, 1F/P RGwp 0 mm/0 mm D Ukjent tykkelse, men over 20 cm, grov ikke dypere. Totalt snødyp 250 cm. Østvendt eksposisjon, ca 900moh. -19,4 grader på snøoverflaten, -13 en meter over snøoverflaten

ObsID: 183991

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.