Avalanche forecast for Indre Troms Friday 2019-02-15

3
Considerable
Published:

Be careful in areas with newly deposited wind slabs. Persistent weak layers can be present where the snow cover is thin. Wet avalanches can occur where the percipitation comes as rain.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid avalanche release and run out areas. Wet snow avalanches tend to release spontaneously. Stability decreases when the snow surface gets wet and soft. Timing is important.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (slab avalanches)

Water pooling in/above snow layers

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

21 mm precipitation, up to 42 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from south., change to gale from the west during the evening.
-10 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
10 mm precipitation, up to 16 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from northwest., change to fresh breeze from the southeast during the evening.
-7 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. friday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Troms / Gråhøgda Bardu

Snow

15.02.2019 kl. 19:30

698 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed det er ikke observert noen faretegn i omr Gråhøgda

Weather

Snow -4.5 °C 3 m/s from SE ↖ 90% clouds Det var lett lett skydekke med lett snøfall ca kl 2015

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er ikke observert noen skredaktivitet i område Setermoen Bardufoss siste døgn. Stabiliteten i snødekket virker å være god. Det er noen utsabile lag i fokksnøen, men det skal stor tilleggsbelastning til for å påvirke lagene. Kantkornlaget som ligger i det gamle snødekket er svært vanskelig å påvirke. Været siste døgn har ført til stabilisering av fokksnøen. Det er ikke mye løs snø tilgjengelig for snøtransport over tregrensen. Det har vært stor pålagring av fokksnø i nordlige til sørlige eksposisjoner siste døgn. Det vil bli stor pålagring av snø i fjellet ila neste døgn. Vind og snø over mildværsgrensen vil føre til stor pålagring i leheng. Det vil føre til økt skredfare grunnet utvikling av dårlige bindinger i fokksnøen. Der snødekket har vært tynt og kantkornlaget fra før siste døgns snøfall har fått utvikle seg vil det kunne være fare for utløsning av store skred ved stor pålagring av snø i leheng. Det er meldt opp til 45 mm nedbør og vind opp i stiv til sterk kuling i fjellet. Vil øke faregraden til 3 evt 4 dersom varselet slår til. Forecast too high Ut fra det jeg ser av faretegn og de tester jeg har foretatt i omr Setermoen indre Troms så mener jeg farevarselet er for høyt for inneværende døgn. Mener at det burde ligge på faregrad 2. For neste døgn vil faregraden være riktig. Faregrad 3.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S above 600 masl Det er svake bindinger i fokksnøen. Kantkornlaget er ikke aktivt og gir ingen utslag på hverken lille blokktest eller stabilitetstester.

Tests

ECTN27@45cmQ2 Good ECT forplanter seg 2/3 av lengden (60/90cm). Det er flere svake lag i fokksnøen. De svake lagene er vanskelig å påvirke og gir ikke full bruddforplantning ved ECT.

CTM13@18cmQ2 Medium Det er flere svake lag i fokksnøen etter siste døgns snøfall og vind. CT M @ 18 cm. CTH @ 45.

Snow Cover

122 cm in total No snowdrift 3 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 400 masl Storm slab (soft slab) Det er ca 120 cm snø på 450 moh der vinden ikke har påvirket snødekket. Det ligger ca 20 cm ny ubunden snø rett under skoggrensen. Snødekket er påvirket av siste mildvær opp til ca 550 moh. Det er myk fokksnø rett over skoggrensen. På 750 moh er det 12 cm med myk vindpåvirket fokksnø. Snødekket over skoggrensen er vekslende hard og myk vindpåvirket fokksnø. Det er lite snø og avblåst over rabber og kuler i terrenget over 650 moh.

Avalanche Activity

15. Feb. During the day No avalanche activity et er ikke observert noen skredaktivitet i Bardudalen i dag

Snow Profile

12 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 42 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 13 cm 4F/4F FC/RGxf 2 mm/1 mm D det er et lag med faseterte krystaller som har innslag av avrundede korn. Det må stor tilleggsbelstning til for å påvirke laget, 35 cm 1F/1F RG/RGxf 1 mm/1 mm D Avrundede krystaller som er startet på oppbyggende omvandling, 20 cm P MF 0 mm/0 mm D -5.5 °C @ 0 cm, -2.1 °C @ 10 cm, -2.3 °C @ 20 cm, -2.4 °C @ 30 cm, -2.8 °C @ 70 cm, -2.6 °C @ 80 cm, -2.6 °C @ 90 cm, -2.2 °C @ 100 cm, -2 °C @ 120 cm 2 tests connected to snow profile Det er en stor temperatur gradient i de øverste 10 cm noe som skyldes overgang fra mildvær til litt kaldere temperatur

ObsID: 181285

Indre Troms / BARDU

Snow

14.02.2019 kl. 15:51

116 masl

Jonas.hansen@live.no (***)

Weather

Rain 12 m/s from SW ↗ 100% clouds Sterk vind, kombinert med regn. Sludd. Snø. Veksler veldig

ObsID: 180994

Indre Troms / BARDU

Snow

14.02.2019 kl. 14:17

608 masl

StianS@forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Quick temperature change Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Recent snowdrift

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Tests

ECTP11@40cmQ2

ECTPV@10cmQ2 Poor

Snow Profile

10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 5 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 25 cm P RG 0 mm/0 mm, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 35 cm P RG 0 mm/0 mm, 23 cm K MF 0 mm/0 mm, 8 cm 4F FC 1 mm/0 mm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 181043

Indre Troms / BALSFJORD

Snow

14.02.2019 kl. 13:25

504 masl

bjorgnar (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  bjorgnar Comment:  Q1 brudd slik jeg vurderer det.

Tests

CTM11@60cmQ1 CTM11@60cmQ1

Snow Cover

190 cm in total Some snow drift 45 cm new snow Much loose snow (10-30cm)

ObsID: 181031

Indre Troms / Sjufjellet120

Snow

14.02.2019 kl. 11:49

651 masl

bjorgnar (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  bjorgnar Comment:  Skred midt i bildet. Antar 30m bredt og 40cm bruddkant

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ferskt skred. Ser ut til å ha gått i de øverste 40-50 cm med innblåst nysnø

ObsID: 181028

Indre Troms / BARDU

Snow

13.02.2019 kl. 13:45

644 masl

StianS@forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Weather

Snow 8 m/s from NE ↙ 90% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S

Notes

Fersk vindtransportert snø har dannet et fokksnølag på mellom 15-25cm i sør- og østvendte heng. Under ligger det rester av nysnøen fra i går som lett går til brudd med liten tilleggsbelastning. Får utslag på 1. slag på 3 av 4 ECT-er med propagering på samtlige.

Tests

ECTP1@20cmQ2 Poor Bruddet går på et tykt (10-15cm) svakt lag med nysnø.

CTE1@20cmQ2 Poor Bruddet går på et tykt (10-15cm) svakt lag med nysnø.

Snow Profile

15 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 13 cm F PP 0 mm/0 mm, 40 cm P RG 0 mm/0 mm, 0.5 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 55 cm K RG 0 mm/0 mm, 20 cm 4F FC/FCxr 1 mm/0 mm

ObsID: 180826

Indre Troms / BARDU

Snow

12.02.2019 kl. 20:50

586 masl

StianS@forsvaret (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  StianS@forsvaret
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  StianS@forsvaret

Danger Sign

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Stort snøfall siste døgnet med lett snøfokk med vind fra vest. Rundt 25cm nysnø generelt under skoggrensa og oppbygging av skavler over 1 meter i leheng, spesielt i tilknytning til bekkedaler og juv.

Notes

Mye nedbør som har lagt seg i hele fjellet, med enkelte perioder lett snøfokk gjennom dagen. Nå ligger det store mengder snø tilgjengelig for transport, og mange le-heng har bygd opp store fonner allerede.

Snow Cover

90 cm in total Some snow drift 25 cm new snow Much loose snow (10-30cm)

ObsID: 180609

Indre Troms / BALSFJORD

Snow

12.02.2019 kl. 13:50

355 masl

torben@obskorps (***)

Avalanche Problems

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust påbegynt kantkorn dannelse, antas?.......

Tests

ECTP16@45cmQ2 Medium

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry det øverste laget 1-2cm har forsiktig begynt å flake seg, under er dt nysnø som er ubundet. 20-25cm, så fokksnø (pencil ) som er 20cm tykt. bruddet på ect gikk på påbegynt kantkorndannelse? oppå den gml harde snøpakka fra mildværet som var tidligere

ObsID: 180552

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.