Avalanche forecast for Indre Troms Wednesday 2019-02-13

2
Moderate
Published:

Be aware that there can be pockets with persistent weak layers and unstable wind slabs. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, slab avalanche is easier to trigger here.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
2 - Medium
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation.
Strong breeze from southwest., change to fresh breeze from the west during the evening.
-11 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to fresh breeze from the south during the evening.
-12 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Troms / BARDU

Snow

13.02.2019 kl. 13:45

644 masl

StianS@forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Tests

ECTP1@20cmQ2 Poor Bruddet går på et tykt (10-15cm) svakt lag med nysnø.

CTE1@20cmQ2 Poor Bruddet går på et tykt (10-15cm) svakt lag med nysnø.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S

Notes

Fersk vindtransportert snø har dannet et fokksnølag på mellom 15-25cm i sør- og østvendte heng. Under ligger det rester av nysnøen fra i går som lett går til brudd med liten tilleggsbelastning. Får utslag på 1. slag på 3 av 4 ECT-er med propagering på samtlige.

Weather

Snow 8 m/s from NE ↙ 90% clouds

Snow Profile

6 stratigraphy layers observed

ObsID: 180826

Indre Troms / BARDU

Snow

12.02.2019 kl. 20:50

586 masl

StianS@forsvaret (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  StianS@forsvaret
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  StianS@forsvaret

Danger Sign

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Stort snøfall siste døgnet med lett snøfokk med vind fra vest. Rundt 25cm nysnø generelt under skoggrensa og oppbygging av skavler over 1 meter i leheng, spesielt i tilknytning til bekkedaler og juv.

Snow Cover

90 cm in total Some snow drift 25 cm new snow Much loose snow (10-30cm)

Notes

Mye nedbør som har lagt seg i hele fjellet, med enkelte perioder lett snøfokk gjennom dagen. Nå ligger det store mengder snø tilgjengelig for transport, og mange le-heng har bygd opp store fonner allerede.

ObsID: 180609

Indre Troms / BALSFJORD

Snow

12.02.2019 kl. 13:50

355 masl

torben@obskorps (***)

Tests

ECTP16@45cmQ2 Medium

Avalanche Problems

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust påbegynt kantkorn dannelse, antas?.......

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry det øverste laget 1-2cm har forsiktig begynt å flake seg, under er dt nysnø som er ubundet. 20-25cm, så fokksnø (pencil ) som er 20cm tykt. bruddet på ect gikk på påbegynt kantkorndannelse? oppå den gml harde snøpakka fra mildværet som var tidligere

ObsID: 180552

Indre Troms / Myrefjell

Snow

10.02.2019 kl. 17:37

642 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  mbie@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Tests

CTN Ingen utslag på CT. Ved lille blokktest får jeg brudd i kantkornlaget på 72 cm dyp. Må mye kraft til for å få brudd i søylen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 2 - Medium N, SW, W, NW above 500 masl Det er et kantkornlag som har utviklet seg ujevnt i snødekket. Der det er lite snø er kantkornlaget godt utvilket under regnskarelaget. Der det er mye snø er kantkornlaget mindre utviklet og meget vanskelig å påvirke. God stabilitet i snødekket

Avalanche Activity

10. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Det er ikke observert noen skredaktivitet i de omkringliggende fjellområder hverken i dag søndag 10 feb eller i går lørdag 9 feb

Snow Cover

117 cm in total No snowdrift 3 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 400 masl Wind slab (hard slab) Dry Det er ca 120 cm snø rett under tregrensen der snøen ikke er vindpåvirket. Vindpåvirket snø finner jeg under skoggrensen ned til ca 400moh. Rett under skoggrensen er det vekslesvis hard fokksnø og løs ubunden snø. Rett over skoggrensen (550moh) og videre opp i høyden er det stedvis hard fokksnø og stedvis avblåst ned til siste regnværsskare. Der snødekket er tynt er det godt utviklet kantkorn rett under regnværsskarelaget. Der snødekket er tykt er kantkornlaget mindre utviklet. Over tregrensen er det lite snø og avblåst på rygger og flate områder. I leheng er det hard fokksnø av varierende tykkkelse. Bildet viser snøformasjoner der fremherskende vindretn har vært fra øst/sørøst. Viser også at snødekket er tynt og det er mye stein på kuler og flatt terreng der vinden har flyttet på snødekket. Det er lite løs snø over tregrensen tilgjengelig for vindtransport over tregrensen.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er ikke observert skredaktivitet i området eller i de omkringliggende fjell siste tiden. Snødekket over tregrensen er sterkt vindpåvirket og det er vekslende hard fokksnø og avblåst hard regnskare over rygger og i flatt terreng der vinden har tatt tak. Det er lite snø og mye oppstikkende stein i omr. Stabiliteten i snødekket er god. Det er lite ubunden snø som kan vindtransporteres over tregrensen. Godt utviklet kantkornlag der snødekket er tynt, noe som kan bli et skredproblem ved stor pålagring ved stort snøfall. Været som er meldt tilsier at forholdene ikke vil endre seg før vindøkningen og snøværet i morgen ettermiddag setter inn. Dersom det blir nedbør som meldt fra i morgen ettermiddag med vindstyrke, vil det kunne føre til pålagring av snø i leheng der snødekket er tynt. Det vil kunne føre til at det kantkornlaget som er godt utviklet i de områdene med tynt snødekke vil utgjøre et skredproblem ved stor pålagring av fokksnø Forecast correct Ut fra profil og observasjoner vurderer jeg skredfaren til å ligge på en lav faregrad 2

Weather

No precipitation -9.5 °C 3 m/s from NE ↙ 100% clouds det begynte å snø lett da jeg avsluttet turen. Over Heia observerte jeg snøfokk ca kl 1700.

Snow Profile

5 stratigraphy layers observed 11 temperature points observed Det er et kantkornlag under et regnskarelag i profilen. Det er samme kantkornlag som jeg finner igjen der snødekket er mye tynnere. Men da er det mye mer utviklet enn der snødekket er tykt som i profilen. Kantkornlaget er meget vanskelig å påvirke i profilen. Det er heller ingen svake lag i fokksnølaget som ligger over regnskaren. Temperaturgradienten tilsier at kantkornlaget sannsynligvis vil fortsette å utvikle seg. Men ut fra snødekkehistorikk i dette området kan jeg ikke se at kantkornlaget har utviklet seg nevneverdig der snødekket er tykt. Får samme funn som snøprofil av 4 jan.

ObsID: 180188

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.