Avalanche forecast for Indre Troms Saturday 2019-02-09

2
Moderate
Published:

Be careful in terrain with fresh storm slabs until the new snow is stabilized. Be aware of persistant weak layers in the snowpack. The propability of triggering avalanches on those layer is low, but if it happens, the consequences will be high.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful in steep slopes and around terrain traps until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
4 - Very large
High additional load
Isolated steep slopes
Unlikely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-17 °C to -9 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from east., change to fresh breeze from the southeast during the evening.
-17 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Troms / Blåbærfjellet

Snow

09.02.2019 kl. 14:31

634 masl

Aadne@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Noen steder er det gammel fokksnø under nysnøen som har kantkorn under, tendenser til q2 brudd ved spadeprøve, ved pålastning av mere bundet snø kan dette bli et problem. Ellers ingen faretegn. Liten endring framover Forecast correct Fant ikke bundet nysnø, det kan likevel være et problem der det har vært mere vind enn der jeg var.

Weather

No precipitation -10 °C 2 m/s from S ↑ 50% clouds Gjelder Sjufjellet målestasjon, relativt like forhold der jeg var

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Layered snow begins at 300 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl Fokksnø med tendenser til kantkorn under

Snow Profile

20 cm F PP 4 mm/0 mm D, 15 cm P RGxf 1 mm/0 mm D, 2 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 35 cm 1F/K-I FC/MFcr 3 mm/0 mm D Is / kantkornpakke med gode bindinger -10 °C @ 0 cm, -1 °C @ 73 cm Gode bindinger. Andre steder var det et fokksnølag under løssnøen på toppen, der var det knyttneve hardhet på et tynt lag med begynnende finkornet kantkorn under, og videre under der ubundet snø på fra fire fingre til en finger. Diffuse overganger, maks q2 brudd mot kantkornet. Dette fokksnølaget var stedvis representert, men det virker som utstrekning er begrenset.

ObsID: 179926

Indre Troms / BALSFJORD

Snow

07.02.2019 kl. 13:30

235 masl

OAH@SVV (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  OAH@SVV Comment:  Øverste ca 15 cm glir meget lett ut, ved isolasjon/utsaging.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  OAH@SVV Comment:  Feltøving idag snøprofil for skredkurs for brøytere, arr. SvV

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Snøprofil Tamokdalen ifm feltøving skredkurs SVV, på ca 15 cm dybde glir Meget Lett et ca 5cm hardt vindpakka fokksnølag (P/K) ved isolasjon, Q2, på et løst lag (F) med begynnende kantkorn øverst, altså både ECTPV@15Q2 og CTPV@15Q2. Tot. 1,0m snø i skogen her. Antar FG2, brudd mulig ved stor tilleggsbelastning. Videre noen lagdelinger i nedre 50cm av snødekket, men relativt stabilt. Begynnede kantkorndannelse v bakken. Stor temp.gradient, ca -1 v bakken, nå ca -20 i luft.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Må følge med videre kantkornutvikling i kulde, og ved ny pålasting med mye nysnø kan øke faregraden i bratte fjellsider. Men idag må altså stor tilleggsbelastning til for å bryte det ca 5cm tjukke harde fokksnølaget under ca 10 cm nysnø siste døgn.

Weather

No precipitation 0 m/s 10% clouds

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Difficult to trigger Possible 2 - Medium Not given Skredproblem: ingen alternativ dekker fullt ut situasjonen

Tests

ECTPV@15cmQ2 Poor Glir altså meget lett, her i skogen i Tamokdalen ved hovedvegen.

ObsID: 179627

Indre Troms / Skardalen

Snow

06.02.2019 kl. 12:15

711 masl

mfjellberg@Forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Generelt består snødekket av lite lagdeling, men med hardhetsforskjeller i fokksnøen. Det er et mildværsskarelag på 57cm dybde som utgjør dampsperren, som vi ser en begynnende oppbyggende omvandling under. Her er også tilstrekkelig med temperaturgradient tilstede.

Danger Sign

Recent snowdrift Mye transport av snø i fjellet kombinert med nedbør.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Faregrad 2 - moderat. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket under smelteskare som kan påvirkes ved tilleggsbelastning, spesielt i bratte heng eller der snødekket er tynnere. Det vil også kunne oppstå svake lag med dårlige bindinger i fokksnøen. Dersom den kalde temperaturen fortsetter vil dette vedvarende svake laget kunne utvikle seg videre. Det er temperaturgradient tilstede. Dersom det kommer ytterligere nedbør i form av snø kombinert med vind vil sannsynligheten for svake bindinger i fokksnøen vedvare ytterligere 24-48 timer, men så stabilisere seg. Forecast correct Varslet faregrad stemmer overens med mine observasjoner. Men det er viktig å følge med utviklingen av det vedvarende svake laget om det får ytterligere utvikle seg til større kantkorn.

Weather

Snow -8.9 °C 10 m/s from SW ↗ 100% clouds Mye vindtransport av snø i terrenget kombinert med nedbør i form av snø. Kan medføre nedføykede nysnølag/ustabile bindinger innad i fokksnø. Pit'en fokket igjen ila 15 minutter.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW not between 700 masl and 300 masl Begynnende kantkornet lag under skare som er 2 cm tykt. Går til brudd ved 18 slag CT/19 slag ECT. Er også fare for nedføyket nysnø nå da det har vært nedbør i form av snø kombinert med 10m/s vind.

Tests

ECTP19@59cmQ1 Medium Går til brudd på samme laget som på CT, RGxf/tidlig FC. Laget er tynt og sånn sett veldig villig til å propagere, men samtidig krever det tilleggsbelastning i testheng for å påvirke. Men der snødekket er tynnere og terrenget brattere vil dette kunne utvikle seg ytterligere til å bli farlig. Temperaturgradient er tilstede. Ren og clean bruddflate som "spretter" fire cm ut fra originalplassering i pit.

CTM18@59cmQ2 Medium Gikk til brudd på et RGxf-lag/tidlig stadig FC. Helningen på stedet der profilen ble tatt var 27 grader, og er sånn sett ikke nok representativ for villigheten til snøen i brattere terreng, gjerne der snødekket er tynnere også. Men selv i slakere terreng er dette laget mulig å påvirke.

Snow Profile

14 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 4 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 23 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm I MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 29 cm K RG 0 mm/0 mm D -8.8 °C @ 0 cm, -10.3 °C @ 10 cm, -10.7 °C @ 20 cm, -9.8 °C @ 40 cm, -8.5 °C @ 50 cm, -7.3 °C @ 60 cm 2 tests connected to snow profile Generelt består snødekket av lite lagdeling, men med hardhetsforskjeller i fokksnøen. Det er et mildværsskarelag på 57cm dybde som utgjør dampsperren, som vi ser en begynnende oppbyggende omvandling under. Her er også tilstrekkelig med temperaturgradient tilstede.

ObsID: 179414

Indre Troms / BARDU

Snow

06.02.2019 kl. 09:35

486 masl

Jonas.hansen@live.no (***)

Weather

Snow -12 °C 1 m/s 100% clouds Lette snøbyger.ok sikt

Snow Cover

No snowdrift 3 cm new snow Dry

ObsID: 179332

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.