Avalanche forecast for Indre Troms Sunday 2019-02-03

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in steep terrain with wind deposited snow, especially in lee areas with large wind slabs. Persistent weak layers are very hard to trigger, but potential avalanches can become very large. Avoid steep terrain if traveling in large groups.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
4 - Very large
High additional load
Isolated steep slopes
Unlikely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Moderate gale from southeast., change to gale from the southeast during the afternoon.
-21 °C to -12 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Gale from southeast.
-22 °C to -14 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Troms / Melkarfjellet

Snow

03.02.2019 kl. 12:30

754 masl

Aadne@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small N, W, NW above 300 masl

Danger Sign

Recent snowdrift Sterk vind på utsatte steder

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnø på løs nedføyket snø kan gis små flakskred liten endring før vinden løyer Forecast correct Det er samsvar mellom observasjon og varsel

Weather

No precipitation -14 °C 15 m/s from SE ↖ 100% clouds Vinden tar ikke overalt, Sjufjellet er for eksempel ikke utsatt i særlig grad for sydøsten, mens det er snøfokk på andre utsatte rygger og fjellsider

Snow Profile

3 cm K RGsr 0 mm/0 mm D Fokksnø av varierende tykkelse hefter dårlig til ubundet snø under Q2 brudd, 25 cm F-/1F PP 0 mm/0 mm D Rimlag Ubundet snø med varierende grad av omdanning, 3 cm I 0 mm/0 mm D, 15 cm P RGxf/RGxf 0 mm/0 mm D, 44 cm I/1F IFil/MFcr 0 mm/5 mm D Ispakke med flere islag og grovkornet smelteovandlet snø innimellom, relativt stabilt -14 °C @ 0 cm Liten endring siden sist jeg tok profil i samme område

Snow Cover

94 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 300 masl Wind slab (hard slab) Dry

ObsID: 179015

Indre Troms / Bardu

Snow

02.02.2019 kl. 12:30

692 masl

stisand@Forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Activity

2. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 1 - Small E, SE, S between 700 masl and 0 masl Gravd mellom 500 - 800 meter .

Danger Sign

No signs observed

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

God binding i snøen, nesten umulig å påvirke de svake lagene ved bakkenivå slik som forholdene er pr. i dag.

Weather

No precipitation -18 °C 6 m/s from SW ↗

Notes

Generelt lite snø i dette området, den snøen som ligger er hardpakket. Man kan gå til fots. Snødybden varierer fra ca.150cm i lesider og til bar mark.

Tests

CTN Good

Snow Profile

10 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 47 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 8 cm 4F FC 0 mm/0 mm Påbegynt oppbygging av kantkorn ved bakkenivå. Fortsatt relativt små krystaller, men de er gjenkjennbare.

Snow Cover

70 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Generelt lite snø i fjellsidene over tregrensa. Mange bare rygger, ligger også lite snø i lesidene (dypeste målt på 150cm) Detter er lokalt i Liveltskaret.

ObsID: 178862

Indre Troms / Bardu

Snow

02.02.2019 kl. 11:24

663 masl

stisand@Forsvaret (***)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -18 °C 6 m/s from S ↑

Tests

CTN

Avalanche Activity

2. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

Some snow drift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Snødekker varierer fra 20-150cm

ObsID: 178865

Indre Troms / Altevatn

Snow

02.02.2019 kl. 09:50

499 masl

stisand@Forsvaret (***)

Weather

No precipitation -16 °C 9 m/s from SE ↖

Notes

Store mengder vindtransportert snø. Dårlig sikt.

Avalanche Activity

2. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

Heavy snow drift 0 cm new snow Dry Kommer store mengder fokksnø

ObsID: 178869

Indre Troms / Målselv

Snow

01.02.2019 kl. 12:12

560 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Mb
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Mb

Avalanche Activity

2. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Det er ikke observert noen skredaktivitet i de omkringliggende fjell.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl Der snødekket er tynt har utviklingen av kantkorn nær kommet langt og det fortsetter å utvikle seg nær bakken. Det er også et nedføyket lag med delvis nedbrutt snø under fokksnøen som har startet en oppbyggende omvandling med begynnende fasetter i laget. Dette laget finner jeg i vest/nordvestlige eksposisjoner der pålagring av snø etter siste tids snøtransport inn i leheng fra vindretning øst/sørøst.

Danger Sign

No signs observed Det er ikke observert noen skred i fjellene rundt denne posisjonen

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Stabiliteten i snødekket er god. Det er gode bindinger i fokksnølaget. Spesielt i øst/sørøstlige eksposisjoner. I vest/nordvestlige eksposisjoner er det et lag med nedføyket løs ubunden snø under hard fokksnø. Dette laget har moderate bindinger og kan utvilke seg til et skredproblem dersom utviklingen av kantkorn fortsetter. Utviklingen av kantkornlag i snødekket vil fortsette med den vedvarende kalde værtypen som er meldt. Det gjelder spesielt der snødekket er tynt og der kantkornutviklingen har startet i det ubundne laget med nedføyket løs snø i vest/nordvestlige eksposisjoner. Det er observert en stor temperatur gradient i området rett over til rett under det nedføykede skarelaget. Det indikerer at den oppbyggende omvandlingen av kantkorn og begerkrystaller vil fortsette. Forecast correct Ut fra de observasjoner som er gjort i snødekket i spesielt øst/sørøstlige og vest/nordvestlige eksposisjoner definerer jeg faregraden som en lav faregrad 2

Weather

No precipitation -12 °C 2 m/s from SE ↖ 20% clouds varierende vindstyrke. Ikke sterk nokk vind for snøtransport under obstur. Ila kvelden økte vindstyrken og det var observert kraftig snøfokk over Heia langs E6 ca kl 2200

Tests

ECTP21@35cmQ2 Good Brudd ved 21 slag. Bruddforplantning ved 22 slag.

CTM11@35cmQ2 Medium Det er ikke mye energi i snødekket. virker som om det svake kantkornlaget absorberer energien av kolapsen i snødekket ved brudd

Snow Profile

24 cm P RG 0 mm/0 mm D, 5 cm F/F DF/RGxf 2 mm/1 mm D En begynnende oppbyggende omvandling av fasetter har startet i det nedføykede ubundne laget med DF, 5 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 25 cm F/F FC/DH 2 mm/3 mm D -14 °C @ 0 cm, -13 °C @ 10 cm, -11.8 °C @ 20 cm, -10 °C @ 30 cm, -10 °C @ 35 cm, -8.3 °C @ 40 cm 2 tests connected to snow profile Det er en stor temperaturgradient fra rett over til rett under det nedsnødde skarelaget (1,7 grader på 5 cm). Det indikerer at det kantkornlaget som ligger under skarelaget har vært under utvikling en stund og den oppbyggende omvandlingen har dannet et løst lag med fasetter og begerkrystaller der snødekket er tynt.

Snow Cover

59 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 400 masl Wind slab (hard slab) Dry Det er varierende snødekke over skoggrensen. Varierer fra hard fokksnø til avblåst hardt skarelag og mykere fokksnø der vinden ikke har påvirket snødekket. I øst/sørøstlige eksposisjoner er det mye fokksnø i leheng. Denne snøen er godt sintret og ingen lagdeling å finne. I vest/nordvestlige eksposisjoner er det også mye fokksnø fra siste tids pålagring fra øst/sørøstlig vindtransport. I vest/nordvestlige eksposisjoner er det stedvis ubunden løs snø under et lag med fokksnø av varierende hardhet. Under skoggrensen er det øverste laget 20 cm ubunden snø og en total snødybde på ca 120 cm der vinden ikke har påvirket snødekket. Rett under og rett over skoggrensen er det vekslende hard og myk fokksnø som ligger oppå et lag med delvis nedbrutt ubunden snø. Stedvis bryter man gjennom det vekselsvis harde og myke fokksnølaget, men det er ingen faretegn å observere.

ObsID: 178801

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.