Avalanche forecast for Indre Troms Sunday 2020-01-26

2
Moderate
Published:

Turning wind the last days have given lee areas in different aspects. Be aware inareas with wind deposited snow from the last days, typically behind ridges, ribs and in gullies. Persistent weak layers can exist deeper in the snowpack.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Breeze from northeast.
-12 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Strong breeze from southeast.
-20 °C to -12 °C at 1100 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Troms / BARDU

Snow

25.01.2020 kl. 16:01

609 masl

Jens (Unknown)

Incident

Ingen tatt Snow

Avalanche Observation

25. Jan 16:03 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered Avalanche release at 582 masl and ended at 582 masl Buried weak layer of new snow 10 cm high and 100 m wide fracture Steep slope

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lite flakskred utløst av skiløper skiers right, forplantet seg videre mot venstre. Synlig bruddkant, kanskje 10 cm høyde

ObsID: 209732

Indre Troms / Tamokdalen Sjufjellet

Snow

25.01.2020 kl. 14:25

1041 masl

Aadne@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 500 masl

Snow Cover

140 cm in total No snowdrift 3 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 400 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Noen steder i le for vestlig vind har bundet fokksnø i flak over løsere nedblåst snø. Det kan løses ut skred ved liten tilleggsbelastning. Utbredelsen vurderes å være begrenset da det ikke har vært mye vind etter siste snøfal, men lokale variasjoner gjør skredproblemet relevant. Minkende om det ikke blir mere vind, i motsatt fall kan vi få en økende skredfare. Forecast correct Fant ikke kantkorn der jeg grov i dag, tror skredproblemet er begrenset. Har ikke sett annet enn noen få overfladiske skred opp til størrelse 2 etter siste snøfall som kom med dels moderat vind fra vest nordvest.

Weather

No precipitation -11 °C 4 m/s from NE ↙ 30% clouds Gjelder Sjufjellet målestasjon, -7 nede i dalen, ingen vind

Danger Sign

Recent snowdrift Stedvis flakdannelse av fokksnø over løsere nysnø, løste ut lite/ubetydelig skred i s vendt brattheng

Snow Profile

3 cm F PP 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm F DF 0 mm/0 mm D Skarelag Bundet snø over separerer mot dette laget q2 bruddflate, lokale variasjoner., 15 cm 1F/P- RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 30 cm K/1F- MFcr 0 mm/0 mm D Lagdelt smelteomvandlet snø, 2 cm I IF 0 mm/0 mm D, 30 cm 1F/I MFcr/IFsc 0 mm/0 mm D Pakke av smelteomvandlet, dels omdannet snø og islag Bundet fokksnø finnes i leområder der vinden har tatt, store områder har ubundet stabil snø uten tegn til instabilitet. Jeg grov på det stedet jeg fant med mest utpreget bundet fokksnø i det området. I høyden langs toppryggen er det stedvis hadt og avblåst og mere fokksnø i le, men den var ikke ustabil. Tok ut et lite skred i brattheng like ved der jeg grov profilen, det var s-eksp på ca 600 moh. 15x10meter 15 cm tykkelse i bruddkant 40gr pluss der det gikk ut, stoppet etter ca 15-20 meter.

ObsID: 209717

Indre Troms / BARDU

Snow

24.01.2020 kl. 12:59

918 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 3 Of:  Tests Copyright:  mbie@obskorps Comment:  Bildet viser full bruddforplantning i svakt i fokksnøen bestående av overflaterim
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Stor temperaturgradient i de første 20 cm. Forventer stor temperatur gradient de neste to døgn grunnet lave temperaturer.
Image Of Tests
Image 3 of 3 Of:  Tests Copyright:  Comment:  bildet viser nedføyket overflaterim.

Avalanche Activity

24. Jan. During the day No avalanche activity Det er ikke observert skredaktivitet i omr Setermoen-Bardufoss i dag

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 900 masl and 500 masl Forventer at kantkornlaget fortsatt er aktivt da mildvær siste tid ikke har påvirket snøen over 400moh siste periode. Forventer at kantkornlaget vil fortsette å utvikle seg de neste dagene der snødekket er tynt grunnet lave temperaturer de neste dagene.

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl overflaterim observert i høyde over 600moh beskrevet i observasjon fra 18 jan. Dette rimlaget ligger nå stedvis nedføyket og gir grunnlag for et tredje skredproblem

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl det er nedføyket svake lag i de fleste himmelretninger grunnet varierende vindretning siste tiden

Snow Cover

150 cm in total Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Under tregrensen er det ca 20-30 cm tørr løs ubunden snø. Over tregrensen er snøen vekslende vindpåvirket hard og myk. Pålagring av snø siste døgn har lagt snø over gammelt snødekke bestående av hard avblåst skare. Gode skiforhold i fjellet. Særdeles gode skiforhold under tregrensen

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Stabiliteten i snødekket er middels god. Det er ikke observert skredaktivitet i omr Bardufoss-Setermoen-Sørreisa i dag. Temperaturer siste døgn har ført til delvis stabilisering av svake lag i fokksnøen. Det er meldt kaldt vær de kommende dager, noe som vil føre til redusert stabilisering av svake lag i fokksnøen. I tillegg vil kulden kunne føre til ytterligere kantkorndannelse der snødekket er tynt over skarelag fra siste mildværsperiode. Det vil kunne føre til ytterligere kantkorndannelse over/under skarelag. I tillegg vil kulden føre til at nedføyket overfalterim vil kunne starte omvandlingen til nytt kantkornlag og derved vil vi kunne få et vedvarende svakt lag i fokksnøen av overflaterim/kantkorn som kan bli lett å påvirke i få bratte heng. Forecast correct Det er funnet et nytt skredproblem ifa nedføyket overfalterim. Det bør inn på skredvarselet som et skredproblem da det ga full bruddfroplantning i ECT.

Tests

ECTP24@33cmQ2 Medium Går til brudd i lag med nedføyket rimlag

LBT4@33cmQ2 Medium

ECTP24@40cmQ2 Medium

Weather

No precipitation -7.8 °C 3 m/s from NW ↘ 95% clouds veldig varierende vindstyrke i fjellet. Fra 2-7m/s. Skydekket sprakk opp etterhvert. Delsvis skyet pent vær

Danger Sign

Recent snowdrift

Snow Profile

20 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 12 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F/4F- DF/SH 2 mm/5 mm D Rimlag Rimkrystaller som ligger øverst i et lag av nedføyket delvis nedbrutt nysnø. , 14 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 30 cm P RG 0 mm/0 mm D, 20 cm K MF 0 mm/0 mm D, 50 cm 4F FC 2 mm/0 mm D -8.3 °C @ 0 cm, -6.6 °C @ 10 cm, -5.4 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -4.6 °C @ 40 cm, -4.2 °C @ 50 cm, -3.8 °C @ 60 cm, -3.4 °C @ 70 cm, -3 °C @ 80 cm, -2.2 °C @ 100 cm, -1.5 °C @ 120 cm, -1 °C @ 140 cm 2 tests connected to snow profile Stor temperaturgradient i de første 20 cm. Forventer stor temperatur gradient de neste to døgn grunnet lave temperaturer.

ObsID: 209548

Indre Troms / BARDU

Snow

24.01.2020 kl. 12:57

918 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  mbie@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  mbie@obskorps

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 209547

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.