Avalanche forecast for Indre Sogn Monday 2021-04-26

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Persistent weak layers are a problem at high elevations. Be careful in areas with wind deposited snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

No precipitation.
Breeze from north.
-18 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
No precipitation.
Breeze from northeast.
-18 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Sogn / Luster

Snow

26.04.2021 kl. 18:53

1206 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 14 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Pent vær
Image Of Snow Cover
Image 2 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Snøoverflate fra ca 700moh skare overflate som myknes litt, dette fra østlig
Image Of Snow Cover
Image 3 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Mot toppen av Vorfjellet har du eldre harde vinderodert overflaten og områder med skare
Image Of Snow Cover
Image 4 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  En liten lomme med mer vinterlig snø her fra ca 1000moh.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Eldre skred ser ferske ut
Image Of Snow Cover
Image 6 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Solen mykner snøoverflaten og gir fint skiføre, der den har myknet nok men ikke for mye
Image Of Snow Cover
Image 7 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Disse eldre fokksnø lommer så skare nærmest kamera fra ca 1100moh i skyggen dette
Image Of Snow Cover
Image 8 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Is har løsna
Image Of Snow Cover
Image 9 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Bratte klipper som vender mot solen er helt fri for snø
Image Of Snow Cover
Image 10 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Stølene innerst i Engjadalen fra ca 800moh
Image Of Snow Cover
Image 11 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Fra ca 1050moh mot Fivenois mye hvit så langt man kan se, vannet har ennå ingen vårlige tegn
Image Of Snow Cover
Image 12 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Vest vendt terreng i Engjadalen fra ca 700moh
Image Of Snow Cover
Image 13 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Like etter parkering på 550moh er det flekkvis med snø men måtte bære kun ca 50 meter
Image Of Snow Cover
Image 14 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Syd mot Vorfjellet fra ca 650moh

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 400 masl Wind slab (hard slab) Dry Under ca 400moh er det tilnærmet barmark finnes enkelte flekker med snø i skyggen. Fjordnært og sydvendt er snøgrensen høyere kanskje 700-800moh. Snøoverflaten består for det meste av skare til ca 1000moh i alle himmelretninger som myknes i solen utover dagen. Over dette finnes mer vinterlig snø men også store områder med skare. Harde fokksnøflak og mulig også enkelte områder med løsere tørr snø. Det har utviklet seg kantkorn høyt i snødekke men mangler flak over for det meste, men enkelte steder ligger disse fokksnøflak på nyutviklet antkorn. Dypere ned i snødekke finnes kantkorn på ulike dybder.

Weather

No precipitation 0 °C 0 m/s Temp målt på rundt 1050,moh i ettermiddag. Mindre sur vind i dag. Deilig vår vær, stor sol. Kjølig værtype med minus grader til fjorden på nettene, stiger utover dagen. Stor forskjell på sol og skyggesider på dagtid. I høyfjellet skyggen holder snøoverflaten seg på minus siden. Målte feks på 1050moh nord -5 i overflaten kl 15.45. Det går mot en kald natt med stor ustråling

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

26. Apr. During the day (+02:00) No avalanche activity Ser eldre våte skred de ser ferske ut , men er nok ikke det.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, W, NW above 1200 masl Høyt til fjells finnes kantkorn på ulike dybder i snødekke. Generelt hard snøoverflate og vanskelig å løse ut. Fokksnø flak i le for Nv. fra sist uke kan ligge på nyutviklet kantkorn og være noe lettere å løse ut.

Snow Profile

1 cm P MFcr D, 9 cm F FCsf 1 mm/2 mm D, 0.5 cm I IF, 3.5 cm F+ FCxr 2 mm D, 6 cm P MF, 3 cm 4F- FCxr 2 mm D, 0.5 cm I IF, 3.5 cm 4F FCxr 2 mm D, 23 cm P+ MF/MFcr D, 15 cm 1F-/1F FCxr D, 40 cm 1F+ MF/RG D -5.1 °C @ 0 cm, -4.4 °C @ 10 cm, -4.2 °C @ 20 cm, -3.6 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -2.7 °C @ 50 cm, -2.7 °C @ 60 cm, -1.8 °C @ 70 cm, -1.6 °C @ 80 cm 1050moh nord rundt 0 grader i lufta kl 15:45

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skitur 550-1200 i s/ø/n. Høyt til fjells finnes kantkorn lag på ulike dybder, har også utviklet seg kantkorn høyt i snødekke men få fokksnøflak over, men det finnes nok her og der. Ellers er snødekke hardt og består av skare/smelteformer i i lavere området, som myknes utover dagen i solsider og gir fint skiføre. Der snøoverflaten består av skare / smelteformer er det mer stabile forhold, men økende pga sol utover dagen. Fortsatt kald værtype med minus grader på nettene og stigende utover dagen. Rolig vindforhold. Generelt lite endringer men solen kan svekke bindinger i solsider men i dag var ikke det noe problem. Mye bratt syd har lite snø også. I skyggen vil fortsatt kant være i snødekke og kanten nær overflaten vil vokse.

ObsID: 270265

Indre Sogn / Luster

Snow

25.04.2021 kl. 15:04

1107 masl

Stein@nortind (****)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Stein@nortind

Tests

ECTP16@30cmQ1 Medium Bryter på tynt fuktig lag av kantkorn. Mye fukt i snøen under

Danger Sign

Much water in the snow

Whumpf sound

ObsID: 270140

Indre Sogn / Årdal

Snow

25.04.2021 kl. 12:25

1419 masl

KrLarsen (*)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  KrLarsen
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  KrLarsen
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  KrLarsen

Snow Cover

Crust Snøoverflaten er vekslende, mye hard skare (stedvis sånn at en kan slå gjennom med fjellski) og lommer med vindpakka snø i hele hardhetsspekteret (fra hardnakka til 10-20cm myk).

Weather

No precipitation -5 °C Relativt kjøling i lufta, virker ikke som om sola får voldsomt godt tak i snøen ennå.

ObsID: 270119

Indre Sogn / Luster

Snow

24.04.2021 kl. 15:05

1515 masl

Andreas@nve (*****)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn på slakt sørvendt terreng. Tynt dekke

ObsID: 270057

Indre Sogn / Sogndal

Snow

23.04.2021 kl. 09:57

1016 masl

Tore@VLFK (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Tore@VLFK
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Tore@VLFK

Tests

ECTN23@33cmQ2 Good Glatt brot innad i fokksnø

ECTN12@20cmQ3 Medium

Snow Cover

No snowdrift 2 cm new snow Elevation of new snow 400 masl. Snow line at 400 masl. Layered snow begins at 700 masl Some loose snow (1-10cm) Dry I løpet av natta har det komme 1-2 cm nysnø som har lagt seg oppå den gamle skara og mjuka den opp litt. Frå morgonen av var overflata fryst, men inni snødekket i skogen kan ein kjenne att i fuktigare snø. Over tregrensa har den ferskaste snøen vorte flytta over i austleg sektor og i skjerma formasjonar. På utsatte formasjonar er det avblåst ned til skara.

Weather

No precipitation 0.3 °C 4 m/s from NW ↘ 60% clouds Veldig lett snøvær på morgonen og 2,5 grader ved 450 moh. Vekslande vêr med periodevis klarvêr og perioder med meir overskya og vind opp i omtrent 6 m/s.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

23. Apr. During the day (+02:00) No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 900 masl Vinden frå nordvest har lasta snø over i austvendte heng

Snow Profile

20 cm F/4F DF D, 2 cm K MFcr D, 100 cm P RG D, 30 cm K MF D 2 tests connected to snow profile Snøprofil frå leheng.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vind frå NV har lasta snø over i austvendte heng som har lagt seg på gammel skare. Fokksnøen virka å ha bunde seg godt med skara og har derfor begrensa forplantning i området. På rett over 1000 moh fant eg ikkje kantkorn i snøprofilet Forecast correct

ObsID: 269873

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.