Avalanche forecast for Indre Sogn Sunday 2021-04-18

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Persistent weak layers are present underneath fresh wind slabs. Naturally released avalanches may release in sun exposed terrain.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Avoid slopes steeper than 35 degrees with wet loose snow and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
4 - Very large
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-13 °C to 1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1400 m a.s.l. during the afternoon.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from east.
-9 °C to 4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1800 m a.s.l. during the afternoon.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Sogn / Luster

Snow

18.04.2021 kl. 20:31

325 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Skyfritt nå kveld tempen synker. Har vært en fin helg værmessig.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Toppen bak er ca 900moh solvendt. Mens du finner flekker med snø nærmest kamera på 325moh i skyggen.

Snow Cover

Snow line at 200 masl Siste store snøfal var den 9 april da kom det 30cm helt ned til fjorden. Denne snø finnes fortsatt over ca 200-300moh men da i skyggen. Så det er stor forskjell på sol og skyggesider når det gjelder snøgrense opp mot 800moh i bratte solsider.

Weather

No precipitation 6 °C 0 m/s Svært pent vær også i dag, høye dagtemperaturer opp i 15 pluss ved fjorden. Tempen synker om nettene, nå er det pluss 6 her på 325moh.

ObsID: 268186

Indre Sogn / Sogndal

Snow

18.04.2021 kl. 14:38

1365 masl

Linda@Nortind (**)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Linda@Nortind

Weather

No precipitation 1.5 °C 1 m/s from S ↑ Høy temperaturgradient fra snøoverflaten (+0,4 grader) til 10 cm fra snøoverflaten (-5 grader). Dannelse av kant i overflaten. Sannsynlig oppbygging av kant rett under tynt skarelag som ligger ca 10. cm fra overflaten. Stor variasjon på tykkelse av snø over skarelag. Observasjon i nordlig himmelretning.

ObsID: 268165

Indre Sogn / Luster

Snow

18.04.2021 kl. 13:14

1450 masl

halvor_d@nortind (***)

Danger Sign

Whumpf sound To drønn, først på ca 1500 moh i NØ vendt skråning og deretter på ca 1550 mot S

ObsID: 268173

Indre Sogn / Luster

Snow

18.04.2021 kl. 13:03

1159 masl

SNO-Liv (*)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  SNO-Liv

Notes

Store skavler, og vi pakka snø. Ras i nokre skavler.

ObsID: 268146

Indre Sogn / Sogndal

Snow

17.04.2021 kl. 22:10

1080 masl

Henrik (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Henrik Comment:  Våte løssnødskred og ett mindre vått flakskred

Avalanche Activity

17. Apr. During the day (+02:00) Loose wet avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. SE, S, SW Mykje våtsnøaktivitet i sørvendt aspekt. Også str 1 våt flakskred

ObsID: 268040

Indre Sogn / Sogndal

Snow

17.04.2021 kl. 17:00

1603 masl

AsbjørnF (**)

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Har gått mykje rundt på fjellet i eigne spor heile dagen uten å få noko fareteikn eller sjå noko skredaktivitet utover små våte laussnøskred. Såg lite av det òg forsåvidt. Har ikkje gravd

Weather

Litt vind frå aust opp i bris utsette stader som flytta bittelitt snø inn i vestsider, men ikkje nok til å bli noko størrelse på.

ObsID: 268050

Indre Sogn / Luster

Snow

17.04.2021 kl. 14:33

1626 masl

hrefvik (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  hrefvik Comment:  Bilde av kantkorn under skaren

Danger Sign

Whumpf sound Fikk to drønn i snøen under hard fokksnø/skaren på ryggen på vei fra hytta på mannen til Vangsen. Var tydelige kantkorn under som det gikk på

ObsID: 268036

Indre Sogn / Sogndal

Snow

17.04.2021 kl. 12:19

1299 masl

Nicolai (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Nicolai Comment:  Naturlig utløste skred
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Nicolai

Avalanche Activity

17. Apr. During the day (+02:00) Loose wet avalanche Several (6-10). Spontaneous release

ObsID: 268332

Indre Sogn / Sogndal

Snow

16.04.2021 kl. 17:33

1339 masl

Furberg (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Furberg

Tests

LBT@20cmQ2 Gikk veldigt lett (1 lett slag), men ikke glatt. Svakt lag: 3 cm kantkorn på skare.

ObsID: 267880

Indre Sogn / Aurland

Snow

16.04.2021 kl. 14:35

1033 masl

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  Soloppvarma overflate fra kveldssol i går. Skinnende, knitrende kant under. Q1

Snow Cover

Solskare med kant under. Q1 flate i overgangen.

ObsID: 267866

Indre Sogn / Lærdal

Snow

16.04.2021 kl. 13:47

1397 masl

Even@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Even@obskorps

Snow Cover

Surface hoar on a hard surface

ObsID: 267837

Indre Sogn / Aurland

Snow

16.04.2021 kl. 13:34

1266 masl

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  Mot nord
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  Spora fra 11. April er fortsatt synlig.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  Løs, fasettert i overflaten, altså riffel schnee
Image Of Snow Profile
Image 4 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  Saga står i fasettene.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  Fasetter, noen 3,5mm og større
Image Of Tests
Image 6 of 7 Of:  Tests Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  Hele søyler er vippa ut etter stab.tester uten resultat. Gode bindinger altså.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Tests

LBT X. Ingen brudd. Gode bindinger mellom skarelag og andre lag. Ingen brudd heller i fasettene.

ECTX Good

Weather

3 m/s from SE ↖

Snow Profile

5 cm F FCsf 1 mm/1 mm Riffel schnee, 17 cm 1F/P RG D Seig fokksnø, 2 cm I IF 31.mars-skaren, 30 cm K MF D Et markert islag i midten. Trolig opphopet vann under mildværet i påskeuka, 2 cm I IF Dette kan være 27.feb skaren, men det er slettes ikke sikkert heller. Kan være dypere., 5 cm 4F FC 1 mm/4 mm Øvre del Olala..., 25 cm 4F/1F FC 1 mm/2 mm Gradvis fastere nedover, 110 cm K MF D Smeltepakka fram til 27.feb?? -2.4 °C @ 0 cm, -6.1 °C @ 10 cm, -5.5 °C @ 20 cm, -4.5 °C @ 30 cm, -3.8 °C @ 40 cm, -3.4 °C @ 50 cm, -3 °C @ 60 cm, -2.6 °C @ 70 cm, -2.4 °C @ 80 cm, -2 °C @ 90 cm, -1.6 °C @ 100 cm, -1.5 °C @ 110 cm, -1.1 °C @ 120 cm NV, 1260moh. HS 190 cm. Leheng som krysslaster på lokal SV som drar ut dalen.

ObsID: 267844

Indre Sogn / Lærdal

Snow

16.04.2021 kl. 12:54

1376 masl

Even@obskorps (***)

Image Of Tests
Image 1 of 7 Of:  Tests Copyright:  Even@obskorps
Image Of Weather
Image 2 of 7 Of:  Weather Copyright:  Even@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Even@obskorps Comment:  Vest fra slutenosi
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Even@obskorps Comment:  Mot suletinden
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Even@obskorps Comment:  Mot Bygdin
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Even@obskorps Comment:  Beger mot bakken
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift Wind slab (hard slab) Moist Generelt vindprega og hardt snødekke. Mulig å finne mykere snø i skjerma formasjoner høyere til fjells. Snødryss natt til onsdag har fått ligge i ro, og gir fint skiføre der det ikke blir tatt av sola. Fokksnøflak av ulik hardhet (1f til p) over kantkorn preger skredproblematikken. Er mulig å finne i allehimmelretninger hvor det er fokksnø. Finnes også godt utvikla begerkrystaller mot bakken og kantkorn mellom eldre skarelag. Ser for meg at man kan forvente mer aktivitet i skredsykluser etterhvert som varmen tar mer tak. Overflaterim/kant i høyden og der sola ikke steker. Lite snø tilgjengelig for transport jelt opp til 2100moh (var på dyrhaugstinden onsdag).

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium SE, S, SW

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

Tests

CTH20@50cmQ1 Medium Under 50cm 1f/p hard fokksnø. Full kollaps når kk først gikk i brudd.

LBT@50cmQ1 Kant over skare, lette dask, kom som et skudd

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Kantkorn over skare preger området. Ingen faretegn, men tydelig tilstede ved graving og testing. Varierende hardhet og tykkelse på overliggende flak gjør ferdsel krevende og uforutsigbart. På de rette plassene vil jeg anta liten tilleggsbelastning, få bratte heng, men inntrykket her i dag er stor tb, noen bratte heng. Uansett str 3. Sola jobber på, men kald trekk gjør at formasjonene må være godt skjerma for vind for å få steik. Gode forhold for oppbyggende omvandling høyt i snødekket. Det finnes kantkorn mellom gamle skarelag og godt utvikla beger mot bakken. En stund til førefall enda Usikker på om tendesen er avtagende over tid eller om det må en syklus med mye skred til for at ting skal roe seg. Uansett samme vær gjennom helga. Forecast correct Enig. Inntrykk fra hurrungane og her stemmer godt overens.

Weather

No precipitation -2.8 °C from NE ↙ 1% clouds Flott vær! Kaldt om natta og sol på dagen. Tirsdag og onsdag haddenoe slørete skydekke (i Hurrungane) ellers har det vært klarvær siden natt til torsdag. Det kom omlag 5 cm med nysnø i høyden (Hurrungane) natt til onsdag. Dette gav et flott skiføre. Ellers gir lite vind og kalde netter gode forhold for oppbyggende omvandling.

Avalanche Activity

16. Apr. During the day (+02:00) No avalanche activity

Snow Profile

10 cm 1F RG M, 40 cm P RG D, 0.2 cm 4F FC 1 mm D Hele laget, 5 cm K MFcr D, 3 cm 4F FC D, 5 cm K MFcr D, 3 cm 4F DH 6 mm D -0.4 °C @ 0 cm, -5.2 °C @ 10 cm, -5.3 °C @ 20 cm, -4.8 °C @ 30 cm, -4.1 °C @ 40 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 267836

Indre Sogn / Aurland

Snow

16.04.2021 kl. 12:37

1560 masl

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  Generelt gode bindinger i snødekket.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  Litt SH i overflaten her nordvendt.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTX Good

Snow Profile

0.2 cm F SH 1 mm, 5 cm 1F RG 0 mm D, 3 cm 4F DF/RGxf 1 mm D, 15 cm P RG 0 mm D, 3 cm K MFcr D 31.mars-skaren, 10 cm 4F-1F FC 1 mm D, 3 cm I MFcr Tror dette er 27.feb skaren., 50 cm P/K RG D Det finnes tre 1F lag med små fasetter i dette kompakte bunnlaget. 1 tests connected to snow profile NNV, 1560 moh. HS ca 100 cm. Ikke spesielt lunt terreng.

ObsID: 267818

Indre Sogn / Aurland

Snow

16.04.2021 kl. 12:00

1429 masl

Ingrid@vestland_fk (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Ingrid@vestland_fk Comment:  Profil i NØ side ved ca 1400 moh
Image Of Weather
Image 2 of 8 Of:  Weather Copyright:  Ingrid@vestland_fk Comment:  Ser mot sør fra 1400 moh
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Ingrid@vestland_fk Comment:  Ser mot sør ved ca 1440 moh.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Ingrid@vestland_fk Comment:  Ser mot øst ved ca 1200 moh. Avblåst til skare på kul.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Ingrid@vestland_fk Comment:  Ser mot vest fra 1440 moh.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Ingrid@vestland_fk Comment:  Ser mot Aurland. Bart i lavlandet opp mot ca 600 moh, herifra flekkvis snødekke
Image Of Avalanche Activity
Image 7 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ingrid@vestland_fk Comment:  Løssnøskred i sv side ved ca 1000 moh. Observerte flere små våte løssnøskred i løpet av ettermiddagen på vei over Hol-Aurland
Image Of Snow Cover
Image 8 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Ingrid@vestland_fk Comment:  Østerbø, fjellside vendt mot nord. Løsneområder opp i 1200-1300 moh. Ingen ferske skred fra de siste dagene, men det har gått enkelte i løpet av de siste par ukene

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Snøgrensa varierer, men generelt usammenhengende snødekke fra 500-600 moh, sammenhengende fra 800-900 moh. Snødekket er vindpåvirket. Det veksler mellom bærende fokksnø, gjennomslagskare og kuler der det er avblåst til gammel skare. Særlig solskare i hellinger mot sør, som ble delvis myk utover formiddagen. Det var generelt lite snø tilgjengelig for transport i turområdet, sørhellinger, noe øst og nordøst mellom 1000-1440 moh. Det var begynnende kantkorn mellom fokksnøen og skare ved ca 1400 moh, men liten respons. Det er også kantkorn i det eldre snødekket, men i undersøkt område ligger de under flere harde skarelag, vanskelig å påvirke.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, NW above 900 masl

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium E, SE, S, SW, W above 600 masl Observerte små våte løssnøskred i sv-sø hellinger over 600-700 moh på tur i dag. Regner med at de kan gå større med meldt godvær i helga

Tests

ECTN15@20cmQ2 Brudd innad i fokksnøen, nedføyket lag med nysnø. Klarte å påvirke lag med begynnende kant mellom fokksnø og skare også, men stor tilleggsbelastning. Klarte ikke å påvirke kantkornlag lenger ned i snødekke

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Basert på tur mellom ca 1000-1440 moh. Ingen faretegn under tur, rolig godt vær. Vekslende snøoverflate, stort sett hardpakket fokksnø, myk fokksnø, solskare eller hard eldre skare. Relativt gode bindinger innad i fokksnøen ved 1400 moh, men får brudd ved ECT, uten forplanting. Finner begynnende kant mellom fokksnø og skare, men ikke særlig aktivt i dette området. Observerte ingen ferske flakskred, kun små våte løssnøskred mot sør. Fg 2 ut i fra observasjoner i dag. Tydelig store variasjoner i regionen. Støtter varslet faregrad 3 ut i fra det som meldes inn rundt om, men det var vanskelig å lande på noe annet enn Fg2 i dagens turområde.

Weather

-2 °C 1 m/s from E ← 5% clouds Pent vær. Lite vind, kun en trekk fra øst i høyden. -7 ved ca 1000 moh i 10 tiden, -2 i 12 tiden. Sola tok godt.

Snow Profile

1 cm F DF 1 mm D, 6 cm 1F-P RG 1 mm D, 10 cm 1F RG D, 6 cm P RG 1 mm D, 1 cm 4F FCxr 1 mm D, 25 cm P-K MF D Veksler mellom skarelag (P-K) og løsere lag, noen med kantkorn, 20 cm 4F FCxr 2 mm D -2 °C @ 0 cm, -9 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -6 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -5 °C @ 50 cm, -4 °C @ 60 cm, -3 °C @ 70 cm

ObsID: 267881

Indre Sogn / Aurland

Snow

16.04.2021 kl. 11:47

1286 masl

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  steinar@GeoRisiko.no
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  steinar@GeoRisiko.no Comment:  1.5-2 mm FC over 27.feb skaren.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTP27@45cmQ1 Good Brudd i 4F 1-2 mm FC over 27.feb skaren.

Snow Profile

15 cm 4F RGxf 0 mm D, 1 cm I IF D 31.mars-skaren, 20 cm K MF 1 mm D, 7 cm 1F FC 1 mm D, 4 cm 4F FC 2 mm/2 mm D, 40 cm I MF D 1 tests connected to snow profile 1290 moh, nordvendt Leheng, tynt snødekke. HS ca 90 cm

ObsID: 267803

Indre Sogn / Sogndal

Snow

16.04.2021 kl. 11:21

1034 masl

Marianne@svv (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Marianne@svv Comment:  Kant og begerkrystall i eit lag mellom skarelag i eit lite nordvent heng vi grov kjapt i først.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Marianne@svv Comment:  Bilete av innmeldt snøprofil. Nedføyka nysnø ca 40 cm ned i snøpakka mellom to fokksnølag.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

200 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 300 masl. Snow line at 100 masl. Layered snow begins at 600 masl Wet loose snow Wet Solpåverka skare over tørr fokksnø. Skaren er per no opptina og mjuk. I skyggesida ligg snøen ned mot fjorden. Ved start av tur før sola hadde tatt i snødekke fant vi store tydelege overflatekant over skaren.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Spontaneous release 2 - Medium SE, S, SW, W, NW below 800 masl Solvendte sider er spesielt utsatt. Kaldt i lufta i høgda.

Wet slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium SE, S, SW, W, NW above 1000 masl

Tests

ECTN15@16cmQ2 Good

ECTN6@10cmQ2 Good Liten respons i pakka.

LBT@43cmQ2 Gjekk ved moderat belastning. Måtte ta i litt.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snøoverflata er generelt hard til sola har varma den opp. Sørvendte sider er meir utsatt på grunn av solinnstråling. Fant kant i nordvent side, hadde lagt seg mellom porøse skarelag men fekk lite respons i det. Ut i frå valgte skredproblem landa vi på faregrad 2 utifrå observasjona på staden vi grov .

Snow Profile

3 cm F MF W, 40 cm 4F RG 1 mm D, 0.2 cm 4F DF 1 mm D, 55 cm P RG 0 mm D, 50 cm P MFpc D 0 °C @ 0 cm, -2.4 °C @ 10 cm, -3.2 °C @ 20 cm, -2.9 °C @ 30 cm, -2.9 °C @ 40 cm, -2.8 °C @ 50 cm, -2.2 °C @ 80 cm, -1.9 °C @ 100 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 267845

Indre Sogn / Sogndal

Snow

16.04.2021 kl. 10:17

1251 masl

halvor_d@nortind (***)

Tests

LBT@10cmQ3 Bruddet skjedde i fokksnøen. Ikke brudd mellom skarelag og fokksnø

ObsID: 267786

Indre Sogn / Årdal

Snow

15.04.2021 kl. 18:00

957 masl

KrLarsen (*)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  KrLarsen
Image Of Snow Profile
Image 2 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  KrLarsen
Image Of Tests
Image 3 of 6 Of:  Tests Copyright:  KrLarsen Comment:  Bruddflate på LBT
Image Of Tests
Image 4 of 6 Of:  Tests Copyright:  KrLarsen Comment:  ECTP29@65cmQ3
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  KrLarsen Comment:  FCxr, 1/3mm grid
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  KrLarsen Comment:  FCxr 1/3mm grid

Snow Cover

95 cm in total No snowdrift Surface hoar on a hard surface Dry Snødekket generelt bærer preg av vind og solas effekt i løpet av dagen i dag i diverse himmelretninger samt den relativt høye temperaturen opp til 750-850. I flatere terreng over 950moh, som også har skjerming fra sol finnes det fortsatt noe helt ubunden nysnø som er tilgjengelig for vindtransport. Under 700moh er det svært lite snø.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium above 1100 masl Basert på observasjoner fra i går hvor jeg observerte en del fersk reaktiv fokksnø på rundt 1100-1200moh på Lærdalssida av Filefjell, samt det jeg kunne se i dag (fortsatt noe løssnø tilgjengelig for transport som kan danne flak), så vil jeg tro dette fortsatt kan være aktuelt problem. Det er dog naturlig å tro at skreda i all hovedsak ikke vil bli særlig store, og at sol og temperatur vil bidra til å stabilisere eventuelle reaktive flak raskt. Kan være aktuelt i noen få solskjerma formasjoner hvor vinden klarer å legge inn snø sol og temperatur ikke får tak i? Utbredelsen av problemet er nok uansett veldig liten.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1800 masl and 1000 masl Jeg vil tro at en på det rette stedet ikke har den samme rundingseffekten som jeg observerte i dag. Derimot er jeg litt usikker på om det varme/fuktige snødekket, som så senere har blitt dekket av kald tørrsnø ifbm. været i slutten av og rett etter påske. Uten varmen/fuktigheten har kanskje ikke forholda vært like gode for å danne kantkorna? Jeg er dog usikker på hvor høyt til fjells mildværet i påska kom, mange steder vil nok det være helt til topps. I går på Loppenosi (Filefjell/Lærdal) fikk vi også ett relativt krafitg drønn i snøen nær toppen, som jeg antar har kommet i forbindelse med dette kantkornlaget (uten å ha gravd noe dypere i det i går).

Tests

ECTP29@65cmQ3 Good Q3 brudd midt nede i skarepakka, se bilde. Fikk ingen reaksjon i laget med FCxr over skara.

LBT@35cmQ2 Lag av kantkorn (som er i ferd med å rundes?) rett over skara. Muligens Q1? Glatt brudd, men bruddet kom "uten energi" og det skulle veldig mye kraft i slaga til for å få bruddet.

Weather

No precipitation 0 °C "Prima vær i hele dag", nesten ikke vind oppe på utsatte steder heller når vi rusla opp på flata på "toppen".

Snow Profile

0.8 cm K MFcr, 2 cm 4F MF W, 12 cm 1F/P- MF/RG D-M Overgang fra fuktig til tørr snø fra topp til bunn av dette laget, 20 cm P RG D, 0.5 cm 4F FCxr D, 25 cm K MFcr D -0.3 °C @ 0.2 cm, 0 °C @ 3 cm, 0 °C @ 8 cm, -0.5 °C @ 15 cm, -1.3 °C @ 22 cm, -1 °C @ 35 cm, -0.7 °C @ 44 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 267705

Indre Sogn / Luster

Snow

15.04.2021 kl. 16:57

1260 masl

hrefvik (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  hrefvik Comment:  Det som ser ut som en bruddkant på den bakerste flanken

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ser ut til å ha gått et stort skred under Vetlenibba eller Høganibba (usikker siden jeg så bruddkanten fra Vanndalen)

ObsID: 267687

Indre Sogn / Luster

Snow

15.04.2021 kl. 16:50

1171 masl

hrefvik (Unknown)

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ser rester av skred som ser ut til å ha gått i dag/de seneste dagene. Gikk også 3-4 skred små skred ila 1 time mellom kl 16-17

ObsID: 267686

Indre Sogn / Sogndal

Snow

15.04.2021 kl. 13:40

983 masl

SNO-Liv (*)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  SNO-Liv

Danger Sign

Recent cracks

Snow Cover

30 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Moist Vindttsnspotert og ein del skavler

ObsID: 267653

Indre Sogn / Sogndal

Snow

15.04.2021 kl. 08:51

1092 masl

Siggen@obskorps (****)

Avalanche Activity

15. Apr. During the day (+02:00) Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release Isolated steep slopes. E. Above 1200 masl Så det i dag morres når jeg kjørte forbi, trolig gått en gang i helgen som var men vet ikke. Ser det tydelig. Stoppet nedi bjørkeskogen.

ObsID: 267664

Indre Sogn / Sogndal

Snow

15.04.2021 kl. 08:30

409 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Skyfritt

Weather

No precipitation -7 °C 0 m/s Skyfritt og solen skinner. Kaldt i natt og skyggen nå på morgenen. Lokale forskjeller. Tempen stiger utover dagen. Sogndal sentrum har rundt 0 grader.

ObsID: 267575

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

15.04.2021 kl. 06:53

209 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 267551

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.