Avalanche forecast for Indre Sogn Monday 2021-04-12

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Persistent weak layers are present underneath fresh wind slabs. Storm slabs may form in southern aspects.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
4 - Very large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from west.
-15 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Fresh breeze from north.
-13 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Sogn / Luster

Snow

12.04.2021 kl. 14:53

1197 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det har dannet seg et kantkorn mellom eldre smeltepakke og nysnø fra sist uke. Flakene finnes i mange himmelretninger. Jeg får ingen åpnenbare faretegn fra snødekke så baserer meg også på drønn som er registrert i helgen. Men jeg finner laget når jeg graver men ennå ikke fått super utslag på tester. Vind i dag frakter ferske nysnøflak i le for N - nø vind, ganske så surt over skogen. Eldre kant finnes dypere ned og kan gi svært store skred. Meldt ingen nedbør videre utover uken men gløtt av sol og perioder med stor sol. Det er vinden og skylaget som avgjør hvor mye den varmer. På en vindstille skyfri dag varmer den svært godt og hvis vind og skyer varmer svært lite. Fokksnø flakene vil stablisers noe med dette tar tid siden det har dannet seg dette kantlag over eldre smeltepakke. I solsider vil på sikt snøen stabilisers raskere. For vi nå dager med sol og nattefrost gjentatte dager vil solsider bli betydlig mer stabile enn skyggesider.

Snow Cover

150 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Siste store snøfall var på fredag. Da snødde det helt ned til fjorden. Fra før fantes eldre snø fra 400-500moh. Denne nysnø har siden fått varmen i seg til rundt 600moh i alle himmelretninger betydlig høyere i solsider, sola stekte bra i går. I dag fraktes den med n/nø vinder brrrr litt sur fjellet. Fra før har den blitt fraktet fra vest. Så du finner flak av ulik hardhet i trolig alle himmelretninger nå, men som sagt dagsferske fra n/nø. Mildvskare er oggsæ blåst frem flere steder. Men også mye fin skikjører snø finnes i mer skjerma / lune formasjoner og vinden har tatt litt ulikt i regionen. Mellom denne snø og eldre snø har det blitt kantkorn observert flere store drønn i dette i helgen. Det finnes også eldre kant lengre ned.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter Difficult to trigger 4 - Very large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1300 masl Eldre kant. Skal det tas med skal det ikke? Jeg vet ikke helt men jeg tar det med for det finnes jo der. Og kan jo trigges og skredene kan bli svært store. Men det ligger nok også under hardere snø mange steder.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl Du har nå flak i mange himmelretninger ulik hardhet på det enkelte kan finnes lavere enn 1000moh men det nyere kantkorn over eldre smeltepakke ser ut til å starte rundt 1000moh. I dag fersk vind fra N / nø danner nysnø flak i le. Så om skred løsner på løsere nysnø eller kanten er ikke godt å si. Jeg slår det problem sammen her. Nysnøflak vil nok bli str 1-2 skred og disse kan finnes noe lavere i høyden feks i overgang skog høyfjell. 850-900moh

Weather

No precipitation -3 °C 9 m/s from NE ↙ 100% clouds Par minus i høyfjellet og en sur kaldt vind fra nø. Betydlig lunere og varmere nede ved fjorden men vind også her.

Avalanche Activity

12. Apr. During the day No avalanche activity Ikke sett noen ok sikt til tider

Snow Profile

15 cm 4F+ DF D, 5 cm 4F- DF D, 20 cm 1F- RG D, 10 cm 4F+ FC/RG 1 mm D, 40 cm P MF/MFcr D, 10 cm 1F FCxr D -4.3 °C @ 0 cm, -5.5 °C @ 10 cm, -5.2 °C @ 20 cm, -4.6 °C @ 30 cm, -4.1 °C @ 40 cm, -3.5 °C @ 50 cm, -3 °C @ 60 cm 1200moh nø

ObsID: 267175

Indre Sogn / Sogndal

Snow

12.04.2021 kl. 12:59

869 masl

Even@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Even@obskorps

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vind fra N

ObsID: 267141

Indre Sogn / Luster

Snow

12.04.2021 kl. 12:31

749 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Leirdalen overskyet / tynt skydekke og snøfokk på toppene synes når man kjører innover.

Snow Cover

Some snow drift Lett lett snøfokk her nede fra nø på topper ser det ut som betydlig mer snøfokk. Kommer litt å sånne vind roser. Skispor synes fra i helgen synes også videre opppver fra her jeg står men også noen er føyket igjen. Snøen kjennes også tørr fra hytta og ned til vannet.

Weather

No precipitation -0.1 °C 6 m/s from NE ↙ 100% clouds En flott dag i går med skyfritt og så og si vindstille, utover kvelden skyet det over. Og i natt økte vinden også på fra nø retning. Vinden og skyene gjør at solen ikke kommer riktig til og er nok ikke et skredprobem i dag.

Danger Sign

Recent snowdrift Over ca 700-800moh føyker det nå fra nø, på utsatte topper / rygger ser man tydelig snøfokken står ut.

ObsID: 267132

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

12.04.2021 kl. 06:41

188 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Much water in the snow kraftig solstråling

ObsID: 267059

Indre Sogn / Luster

Snow

11.04.2021 kl. 15:40

896 masl

hrefvik (Unknown)

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mange små, noen litt større skred som løsnet i bratte sørsider ved Nigardsbreen kontinuerlig fra ca 11 og utover dagen

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kjente et drønn i snøen som virket å være dypt nede, og over et stort område

ObsID: 267088

Indre Sogn / Luster

Snow

11.04.2021 kl. 15:30

1219 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Tørr løsere snø i skyggen dette fra ca 1000mohm
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Store områder her med mykere / løsere tørr snø andre steder har vinden blåst bort denne og det er skrare opp i dagen.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Ned mot Dalsdalen og Kattøyra fra denne sol siden gikk det flere skred pga solen.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Mot Buskrednosi
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Elven nede i Vigdalen er delvis åpen.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mye nysnø denne her uken også med kraftig vind fra vest. Mellom denne snøen og den eldre smelteformet snøen har det dannet seg et nytt kantkornlag. Det ser ut til å finnes over 1000moh, noen steder i regionen finner du det trolig ikke. Fra før finnes det et eldre kant over 1300moh. Solen varmer i solsider og svekker bindinger i snøen der. I solsider bidrar solen til å svekke bindinger i snøen og naturlige skred vil gå. Men det bidrer også til å stabilisere snødekke i disse hilmmelretninger. Men viktigs å merke seg er denne kanten over skaren, den må følges med på. Men mye tyder på at den er her og er aktiv. Eldre kant vil fortsatt være høyt til fjells. Ja enig i at kant over skare har blitt et skredproblem. Jeg mener du må over 1000moh før den er gjeldene.

Notes

Film av snøprofilen https://vimeo.com/535563783

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Denne uken har det kommet en helt del nysnø i kombianasjon med vind fra vest. Det har snødd helt ned til fjorden, men her nede begynner nå snøen å synke sammen / smelte bort. Eldre snø finner du over ca 400-500moh Dette har fraket snø inn i le sider og lo sider er mange steder avblåst ned til hard skare snø. Men det er også store områder der vinden har vært betydelig mindre og du finner løs snø i mange himmelretinger også i høyfjellet. Fokksnøflakene er av ulik hardhet. Solen varmer i solsider som lager våte / fuktigere snø samt solskare, mens den forblir tørr i skyggen. Under ca 600-700moh er snøen påvirke av varme i alle himmelretninger. Det er to kantkorn lag i snødekke et over ca 1000moh og et dypere ned over ca 1300moh. Der det er løs snø i overflaten er det blitt noe overflatekant i den, men disse er småe og mye løs snø også.

Tests

ECTN20@15cmQ2 Gjorde to tester fikk sånn ca samme resultat på begge.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium E, SE, S, SW, W above 0 masl Solen varmer .

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter Difficult to trigger 4 - Very large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1300 masl Eldre kant lite sannsynelig men skred kan bli svært store.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl Det har dannet seg ny kant over skare. Noe ulikt hvor aktivt den er. Gravd på 900moh,1000moh og 1150moh i nord. Finner den ikke på 900moh mer tegn og mer tydelig på 1000moh enda mer tydelig på 1150moh. Mest snø i øst og sør men du har flak i alle himmelretninger.

Avalanche Activity

11. Apr. During the day Dry slab avalanche One (1) Gikk et skred på Buskrednosi så det ikke men hørte om det. Kjenner ikke mer til det.

11. Apr. 12-18 Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. SE, S, SW, W Tørre / våte løssnsøkred gikk i dag, flere og flere utover dagen.

Danger Sign

No signs observed Ingen drønn eller andre faretegn stort sett tørr myk snø gått også på tynnere dekke.

Snow Profile

15 cm 4F+ DF/RG D, 5 cm F+ FC/FCxr 1 mm/2 mm D, 40 cm P- MF/MFcr -5 °C @ 0 cm, -5.1 °C @ 10 cm, -4.6 °C @ 20 cm, -3.7 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -2.7 °C @ 50 cm 1 tests connected to snow profile 1150moh nord

ObsID: 266950

Indre Sogn / Lærdal

Snow

11.04.2021 kl. 15:21

1067 masl

Maria (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Maria Comment:  Stort flakskred

Weather

No precipitation

ObsID: 266948

Indre Sogn / Luster

Snow

11.04.2021 kl. 14:38

1320 masl

pivers (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Flere drønn langs ryggen

ObsID: 266940

Indre Sogn / Luster

Snow

11.04.2021 kl. 14:26

1500 masl

JL (***)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kraftig drønn med stor forplantingsevne. Kom i overgang mellom mjukeare og hardare fokksnøflak. Ingen synlige sprekker, tilnærma flatt terreng.

ObsID: 266936

Indre Sogn / Sogndal

Snow

11.04.2021 kl. 14:10

1289 masl

Evenfm (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet

ObsID: 266931

Indre Sogn / Sogndal

Snow

11.04.2021 kl. 13:49

1301 masl

Linda@Nortind (**)

Tests

LBT@40cm Bruddet går lett og glatt. Kantkorn rett under tynt lag (0,5 cm) av smelteomvandlet snø. Gravd i nordvestlig himmelretning. Størrelse kantkorn (1-1,5 mm). Kantkornlag 1 cm. Ligger oppå smelteskare.

ObsID: 266928

Indre Sogn / Sogndal

Snow

11.04.2021 kl. 13:00

961 masl

Sondre (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  blomen93
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  blomen93

Weather

No precipitation -4 °C 2 m/s from NE ↙

Tests

ECTP15@20cmQ1 Medium

Danger Sign

Recent avalanches Løssnøskred observert 100m N/Ø for snøobservasjon i nordvendt side.

Snow Profile

5 cm 1F DF 1 mm D, 4 cm P DF 1 mm D, 1 cm F SH 2 mm M, 10 cm F DF 1 mm M, 5 cm P DF 0 mm W, 15 cm P RG 0 mm W, 5 cm K RG 0 mm W, 30 cm 1F RG 1 mm W, 15 cm 4F MF 2 mm W, 2 cm K MFcr 1 mm W, 33 cm 1F MF 2 mm W, 10 cm 4F RG 1 mm W, 25 cm P FC 2 mm W -6.2 °C @ 1 cm, -5.2 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -3.2 °C @ 30 cm, -2.6 °C @ 40 cm, -2.2 °C @ 50 cm, -1.8 °C @ 60 cm, -1.5 °C @ 70 cm, -1.2 °C @ 80 cm, -1 °C @ 90 cm, -0.8 °C @ 100 cm, -0.6 °C @ 120 cm, -0.3 °C @ 140 cm, -0.1 °C @ 160 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 266982

Indre Sogn / Luster

Snow

11.04.2021 kl. 12:49

612 masl

SNO-Liv (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  SNO-Liv

Snow Cover

110 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Mykje laussnø med gjenno.brudd skare i solhellingar..

ObsID: 266909

Indre Sogn / LUSTER

Snow

11.04.2021 kl. 12:39

1143 masl

Amaanum (Unknown)

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Store skytende sprekker og drønn

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Mange og kraftige drønn

ObsID: 266908

Indre Sogn / Luster

Snow

11.04.2021 kl. 12:22

733 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Blå himmel og sol
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Småe "snøballer" har løsna i bratt syd sola varmer nå

Weather

No precipitation -2 °C 2 m/s from E ← Svært pent vær , ingen skyer. Var skyet frem til sånn i 10 tiden så klarna det opp. Fortsatt minus grader her i skyggen

Avalanche Activity

11. Apr. During the day Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. S. Below 1100 masl Småe "snøballer" har løsna fra bratt syd

ObsID: 266904

Indre Sogn / Sogndal

Snow

11.04.2021 kl. 10:43

1030 masl

ØHenjum (*)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  ØHenjum
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  ØHenjum Comment:  Ca 80cm nysnø før ein kjem til det gamle snødekket. Nedføyka kantkorn som utgjorde drønnet. Innafor 1 m, overliggande lag er mjukt. Såg ut som det var fleire lag med kantkorn i det gamle snødekket. Dette er også litt lågare i terrenget enn det som er varsla. Ellers fint skiføre, sola tar godt for tida.

Snow Cover

No snowdrift Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Held seg tørt i overflata der sola ikkje tar, men der sola slepp til vert overflata raskt kram

Weather

No precipitation Skyfri himmel, lett trekk i lufta. Varmt i sola, tar godt.

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Enormt drønn som vart forplanta til heile bollen. Me gjekk då fire stk relativt samla i slakt terreng

ObsID: 266925

Indre Sogn / Sogndal

Snow

11.04.2021 kl. 10:38

942 masl

August Einstabland (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  August Einstabland

Tests

ECTN15@35cmQ3 Medium

ObsID: 266866

Indre Sogn / Sogndal

Snow

11.04.2021 kl. 10:28

942 masl

August Einstabland (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  August Einstabland

Weather

No precipitation from E ←

Tests

LBT@70cmQ3 Lett, men ikke glatt. Nedføyket nysnølag. Små krystaller. Tynt svakt lag.

ObsID: 266864

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

11.04.2021 kl. 06:25

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

11. Apr 06:28 - 10. Apr 06:28 Dry slab avalanche 2 - Medium. Spontaneous release W. Between 700 masl and 600 masl Gjelder Fv55 Dragsvik - Balestrand,

ObsID: 266826

Indre Sogn / Luster

Snow

10.04.2021 kl. 18:35

883 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Været

Avalanche Danger Assessment

Skitur 500-900moh kramt i solsider tørrere i skyggen, ingen åpenbare fartegn.

Snow Cover

150 cm in total 2 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Et ørlite dryss med nysnø i går kveld. Snø til fjorden etter større snøfall tidligere i uken. Men eldre snø ligger fra 400-500moh. Har vært vest - nord vest hele uken mest snø i le for dette, men snø også i de andre himmelretninger. Den er fuktig i lavere høyder og sol sider, sol sider trolig opp til en 1000moh kanskje også høyere. På 750moh var feks all ny fokksnø fuktig i solsider betydelig tørrere i skyggen, store forskjeller nå. Det er avblåst mange plasser ulikt hardhet på fokksnøen , men også løsere i skjerma formasjoner.

Weather

No precipitation -2.2 °C 8 m/s from W → 100% clouds Mye opphold og sol men også nedbør som snø / hagel byger. Noe vekslende, bygevær. Krafig vind høy fart på skyene og surt enkelte steder.

Avalanche Activity

10. Apr. During the day No avalanche activity Ok sikt

Danger Sign

No signs observed

Snow Profile

50 cm 4F DF D, 20 cm 1F- RG D-M, 20 cm K MFcr -3.4 °C @ 0 cm, -2.1 °C @ 10 cm, -1.6 °C @ 20 cm, -1.4 °C @ 30 cm, -1.5 °C @ 40 cm, -1.3 °C @ 50 cm, -1 °C @ 60 cm, -0.6 °C @ 70 cm, -0.3 °C @ 80 cm 880moh NØ -2.2 i luften

ObsID: 266802

Indre Sogn / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snow

10.04.2021 kl. 16:58

815 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom.no. FV50 Hol - Aurland er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Varsom.no.

Weather

Snow 2 °C Hol- Aurland (1100moh) kl 16:59 Snøfokk i øyeblikket.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv50 Hol - Aurland,

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Recent snowdrift

ObsID: 266752

Indre Sogn / Sogndal

Snow

10.04.2021 kl. 16:54

1139 masl

Linda@Nortind (**)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Linda@Nortind
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Linda@Nortind

Weather

No precipitation -5 °C 10 m/s from W → 60% clouds Tydelig tegn til vindtransportert snø i snøoverflaten.

ObsID: 266751

Indre Sogn / Sogndal

Snow

10.04.2021 kl. 16:30

1025 masl

Jan Helge (****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Jan Helge Comment:  Godt med vind i høgda.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Jan Helge Comment:  Litt vind i snøen i øverste delen av skogen. Fortsatt fint skiføre.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Jan Helge Comment:  Mykje snøtransport, avblåst på ryggar

Snow Cover

Heavy snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry Tørr snø fra ca 550 moh, litt kram under dette til parkering på ca 420. Byrjar å bli vindpåvirka eit stykke ned i skogen. Fortsatt lommer med fint skiføre over skogen, men stort sett vindpåvirka snø med varierende fastheit.

Weather

10 m/s from NW ↘ 40% clouds

ObsID: 266756

Indre Sogn / Sogndal

Snow

10.04.2021 kl. 16:27

913 masl

Alexm96 (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Alexm96
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Alexm96
Image Of Tests
Image 3 of 4 Of:  Tests Copyright:  Alexm96 Comment:  30 and 60cm
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Moderate snow drift Very much loose snow (>30cm) Dry

Weather

No precipitation -2.6 °C 6 m/s from NW ↘ 30% clouds Snowfall

Tests

LBT@60cm Rutschblocktest

Snow Profile

20 cm 4F DF 1 mm, 40 cm F DF 1 mm, 45 cm P MFcr 2 mm, 10 cm K MFcr 3 mm, 5 cm 1F MFcr 1 mm, 25 cm K MFcr 5 mm, 20 cm 1F MF 4 mm W -4.4 °C @ 0 cm, -4.1 °C @ 10 cm, -4.8 °C @ 20 cm, -4.4 °C @ 30 cm, -3.9 °C @ 40 cm, -3.5 °C @ 50 cm, -3.2 °C @ 60 cm, -2.8 °C @ 70 cm, -2.6 °C @ 80 cm, -2.3 °C @ 90 cm, -1.5 °C @ 100 cm, -1.1 °C @ 110 cm, -0.7 °C @ 120 cm, -0.3 °C @ 130 cm, 0 °C @ 140 cm, 0 °C @ 150 cm, 0 °C @ 160 cm

ObsID: 266758

Indre Sogn / Sogndal

Snow

10.04.2021 kl. 16:03

924 masl

VetleØvrebotten (*)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  VetleØvrebotten Comment:  Ukjent når det er utløst. Trolig naturlig
ObsID: 266744

Indre Sogn / Luster

Snow

10.04.2021 kl. 15:51

1030 masl

Even@obskorps (***)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kraftig m stor forplantning. Kant over skare under fersk fokksnø

ObsID: 266743

Indre Sogn / Luster

Snow

10.04.2021 kl. 12:03

771 masl

KrLarsen (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  KrLarsen

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab) Dry En god del pågående vindtransport i høyden. Vindpåvirka snø godt ned under tregrensa der det er litt åpent.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

ObsID: 266691

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

10.04.2021 kl. 11:59

755 masl

hanes (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  hanes

Weather

-1 °C 10 m/s

Incident

Snow Did not affect anything Skiresort, off-piste

Avalanche Observation

10. Apr 11:34 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered NE-facing Buried weak layer of new snow 20 cm high and 20 m wide fracture Lee side Innmeldt av gjest i skisenter, i område kalla gønnerunet, i tregrensa

ObsID: 266689

Indre Sogn / Sogndal

Snow

10.04.2021 kl. 09:27

920 masl

August Einstabland (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  August Einstabland

Weather

from NW ↘ Mye vind fra NV. Tydelig fokksnø. Mye løssnø å hente. Flakdannelse i øvre lag. Varierende skydekke. Potensiale for mye flakdannelse særlig høyt til fjells.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lite flak (30x30 cm, 1-2 cm tykt) løsnet mellom skisporene mine og skisporene til makker.

ObsID: 266649

Indre Sogn / Årdal

Snow

09.04.2021 kl. 18:16

892 masl

KrLarsen (*)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  KrLarsen Comment:  Det jeg vil mene er sprøhagl.
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  KrLarsen Comment:  Det jeg vil mene er sprøhagl (2mm grid)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

Snow Cover

Moderate snow drift 25 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Vindpakka myk snø fra tregrensa og oppover. 20-30cm nysnø her siden i går ettermiddag. Veksla mellom det som vel er lett og moderat snøfokk, spora oppover føyka nesten igjen i løpet av 30-40min..

Weather

Snow from W → Veksla mellom klart og sol, skya og nedbør. Bygevær med andre ord. Noe snø og det kom også en god del av det jeg vil mene er sprøhagl (se bilder).

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Spontaneous release 3 - Large NE, E, SE Vil vel være både nysnø og hardhetsforskjeller i fokksnø som svakt lag. Med mer både nedbør å vind vil vel dette holde seg aktuelt i en del dager fremover før det vel vil stabilisere seg med "roligere" vær i løpet man-tir. Naturlig utløst vs liten tilleggsbelastning vil vel avhenge mye av været.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye pågående vindlagring og veldig lett å løse ut større flak som sklir greit selv i små testheng.

ObsID: 266597

Indre Sogn / Luster

Snow

09.04.2021 kl. 17:14

1043 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Været
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Fra ca 1000moh tørrt i skyggen her gravde profil her
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Fokksnø dette fra vestlig
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Øst fersk myk skavel
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Der vinden ikke har laget hardere snø synker du ned til kneet uten ski
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Mot sætrene i Geisdalen gått skred pga varme / sol i denne vest / nv side

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Skitur 550-1050moh mest øst til syd. Sesongens største snøfall i kombinasjon med vind i høyfjellet legger opp ferske flak i mange himmelretninger. Størst flak og trolig løsner av seg selv i østlig ++. I de andre himmelretninger har det også dannet seg flak noe mindre meltighet. Fikk drønn småe i trolig kant over skare vært å merke seg , nøyaktig hvor brudde vil skje i fokksnøen er ikke godt å si. Sola tar godt når den er fremme og varmer kald snø som løsner som løsnøskred i bratt terreng. Fokksnøen vil stablisers og faren for naturlig skred avtar i morgen. Solen varmer godt å kan forvente også skred fra den i morgen og ikke minst Søndagen / mandagen da vil solen steike i solsidene hvis meldt vær blir som det står nå. I skyggesider vil snøen trolig forbli tørr høyt til fjells. Så økt skredaktivitet i solsider utover helgen og start neste uke. Dette vil på sikt stabilitere fokksnøen i de sider som får sol. Følg med på kant over skare er det et skredproblem i regionen eller ikke? Hvor er det osv? Jeg fant det i dag.

Snow Cover

150 cm in total Some snow drift 35 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Det har kommet mye nysnø siste døgn 30-50cm. Helt ned til fjorden. Den blir nå kram / seig i solsider og under ca 600-700moh mens i skyggen er det knusk tørt selv seint på dag. Sola tar såpass mye at det lavest ned hadde blitt en liten skorpe med smelteformer i overflaten nå. Det er for det mest løsere snø j skogen og som sagt ulikt på sol / skyggesider. Over skogen har vinden jobbet tydelig tegn i snøen, sprekker noe opp og du tråkker lett ut myke skaveler. Dannet seg flak i mange himmelretninger. Løsner på løsere nysnø men jeg fikk drønn i kant over skare. Så nøyaktig om det går i nysneøn eller på denne kant over skare er ikke godt å si. Kanskje begge steder? Utsatt terreng som stikker opp og gjerne vestlig er helt avblåst.

Weather

No precipitation -3 °C 8 m/s from W → 80% clouds Oppholdsvær med også lengre perioder med solinnstråling. 0 grense rundt 700moh.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW above 900 masl Nysnø med vind legger opp ferske store flak kan gå av seg selv i få / noen heng mens været - vinden står på.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter Difficult to trigger 4 - Very large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1300 masl Det finnes eldre kant fra tidligere i vinter. Løsna et svært stort naturlig på dette tidligere i uken og ha vært skredaktivitet tidlig i påsken på det pga regn / varme. Så det et ikke borte ennå men ligger dypere skal nok mer til å løsne men skreden kan bli svært store.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl Mye nysnø og vind danner flak i mange himmelretninger. Flakene er større i øst enn vest men du kan nok løsne i mange himmelretninger. Myke flak er lettest å løse ut men de blir mindre enn harde flak som er vanskeligere å løse ut. Merk det finnes også kant over skare nøyaktig hvor evt brudd vil skje er ikke godt å si.

Avalanche Activity

9. Apr. During the day Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. W. Below 1600 masl Vest side av Vangsen fikk et solglim og mener jeg så en brudkant stort str 2 trolig kanskje str 3 men litt feil himmelretning? Så litt usikker på denne litt dårlig sikt og kikkerten lå igjen i bilen....

Danger Sign

Whumpf sound Tre små et av de noe større i trolig kant over skare alle kom over 1000moh , tre stk på kort avstand mellom de .

Recent snowdrift Lett til moderat transport over skogen fra vest

Snow Profile

20 cm 4F DF D, 2 cm F+ FCxr 2 mm D, 2 cm K MFcr, 2 cm F+ FCxr 2 mm D, 4 cm K MFcr, 50 cm P- RG/MF D, 30 cm P+/1F MFcl M-W -3.1 °C @ 0 cm, -1.6 °C @ 10 cm, -1.8 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm, -1.7 °C @ 50 cm, -1.4 °C @ 60 cm 1000moh nord -3 i luften

ObsID: 266570

Indre Sogn / Sogndal

Snow

09.04.2021 kl. 16:25

881 masl

Linda@Nortind (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Linda@Nortind

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet. Beskrivelse: Blåser kraftig 10-12m/s fra vest. Mye snø tilgjengelig for transport.

ObsID: 266565

Indre Sogn / Luster

Snow

09.04.2021 kl. 14:44

622 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Overskyet og opphold nå
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation 0 °C 0 m/s 100% clouds Store perioder med opphold og sol som kaster skygge men er overskyet. Rundt 0 grader ved denne høyde. Pluss 3 ved fjorden.

Avalanche Activity

9. Apr. During the day Loose dry avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Below 1100 masl Nysnø fra i natt for nå litt varme på seg. Tørre / våte løsnøskred kommer nå pga temp øking samt noe sol som kommer litt igjennom. Str 1-2. Hustak nede i Jostedalen raser også.

Snow Profile

8 cm 4F- DF M, 18 cm 4F- DF D-M, 17 cm 1F- RG M, 65 cm K MFcr 0 °C @ 0 cm, -0.1 °C @ 10 cm, -1 °C @ 30 cm, -1.2 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm, -0.7 °C @ 60 cm, -0.6 °C @ 70 cm, -0.5 °C @ 80 cm 620moh nv

ObsID: 266555

Indre Sogn / Luster

Snow

09.04.2021 kl. 14:30

1025 masl

jostein@nve (*****)

Avalanche Danger Assessment

Forecast correct

Snow Cover

Moderate snow drift Dry Moderat snøfokk over 8-900 moh.snøen vart markert meir vindpåverka mellom fyrste og andre tur. Litt fuktigheit i overflata opp til 6-700 moh, men det vart kaldare i løpet av dagen og dette frøys til (men ikkje nok fukt til å lage skare)

Avalanche Activity

9. Apr. During the day Loose dry avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release SE, S, SW Sola løyste ut litt, kanskje enkelte opp på str 2

9. Apr. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release N, NW Har hatt begrensa sikt. Men såg likevel eit ferskt og eit litt eldre (frå i dag tidleg? ) flakskred

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet

ObsID: 266588

Indre Sogn / Sogndal

Snow

09.04.2021 kl. 11:57

959 masl

Marianne@svv (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Marianne@svv Comment:  Små sluff skred midt i bilete
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Marianne@svv Comment:  Andre svake laget er innimellom siste dagers snøfall. Hadde ikkje danna seg noko særleg til flak der eg var. Kun mjuke flak.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Marianne@svv Comment:  Hadde for smale ski i dag. Må på shopping snart..

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Per no så er skredproblemet mykje nysnø på eitt døgn, over 40 cm nokre stadar. I høgden bles det mykje og skal fortsette med det det nærmaste døgnet. Skredproblem vil også vere nedføyka nysnø der det har danna seg flak i fokksnøen generelt på fjellet. Pågåande vêr med mykje vind i fjellet no. Mulig vinden ikkje løyer før utover i morgon (laurdag). Meldt sol på dagane framover så sørsidene vil vere eksponert framover. Vanskelig å seie kor mildt det vil bli på dagtid, men nattestid er det generelt meldt ganske kaldt med ned mot 22 grader på feks Spørtseggbu. Groforhold for kantkorn framover? Forecast correct

Snow Cover

200 cm in total Heavy snow drift 45 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Very much loose snow (>30cm) Moist Nysnøen er blitt ein del blautare ila dei siste timane då det er ganske mildt i lufta. Mykje vind i høgden så den plukkar med seg frå vest. Kom ikkje så høgt at eg fant flak, men tydeleg med fokksnø i lufta. Blåste inn masse snø i gropa mi medan eg jobba.

Weather

Snow -0.5 °C 10 m/s from W → 100% clouds I kasta mulig opp i 15 m/s. Først ved rundt 750 at vinden virkelig tok tak. Glimt av sol innimellom snøgyge og vindrokene.

Tests

LBT@56cmQ1 Gjekk i brudd på noko som kunne sjå ut som nedføyka nysnø over gammal skare. Vanskeleg å sjå med lupe då det blåste inn mykje nysnø.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 1000 masl Der vinden har pålagra og pakka snøen nok vil liten belastning løyse skred. Usikker på kor stor forplantning det vil vere då men. Pågår mykje vind i høgden endå, og masse snø tilgjengeleg for transport.

Avalanche Activity

9. Apr. During the day Loose dry avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. E. Above 1000 masl

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mykje nysnø på eitt døgn i kombinasjon med mykje vind i fjellet.

Snow Profile

10 cm F PP 2 mm D-M, 12 cm 4F DF 1 mm D-M, 37 cm F DF 1 mm D-M, 42 cm K MFcr D -0.6 °C @ 0 cm, -1.8 °C @ 10 cm, -3.2 °C @ 20 cm, -3.4 °C @ 30 cm, -3.4 °C @ 40 cm, -2.7 °C @ 60 cm, -1.9 °C @ 80 cm, -1.4 °C @ 100 cm 56 cm ned i snøpakka kom gammal smelteskare.

ObsID: 266536

Indre Sogn / Lærdal

Snow

09.04.2021 kl. 11:53

31 masl

Tommy@NVE (*****)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Tidvis og stedvis bra med vindtransport i høyden nedover Lærdalen.

ObsID: 266507

Indre Sogn / Sogndal

Snow

09.04.2021 kl. 09:09

425 masl

Marianne@svv (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Marianne@svv

Snow Cover

40 cm new snow Elevation of new snow 0 masl

Weather

Snow -0.5 °C 1 m/s from SW ↗ 90% clouds

ObsID: 266461

Indre Sogn / Luster

Snow

09.04.2021 kl. 08:55

309 masl

jostein@nve (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  jostein@nve Comment:  Har snødd ein del i natt. Bilen var i bruk i går.

Snow Cover

ObsID: 266459

Indre Sogn / Luster

Snow

09.04.2021 kl. 08:04

326 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Mye nysnø her fra 325moh
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Vinter igjen også i lavere områder nå

Snow Cover

43 cm in total 35 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Dry Siden Torsdag kl 14 har det kommet 35cm her. Nysnø trolig til fjorden men mer snø i høyden. Under 500moh lander den mange steder så og si på bar bakke. Evt tynnt lag med smelteformer.

Weather

No precipitation -0.5 °C 0 m/s 90% clouds Lett snøvær ser litt blå himmel også

ObsID: 266442

Indre Sogn / Sogndal

Snow

09.04.2021 kl. 07:47

445 masl

Gustav@NVE (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Gustav@NVE

Danger Sign

Large snowfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: 30-35 cm snø siden i går.

ObsID: 266438

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

09.04.2021 kl. 06:42

15 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 266434

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.