Avalanche forecast for Indre Sogn Wednesday 2021-01-20

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Both fresh wind slabs and persistent weak layers deeper in the snowpack are easy to trigger. Make conservative route selections.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-18 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
7 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from southeast.
-14 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Sogn / Viddalen

Snow

20.01.2021 kl. 14:36

885 masl

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  steinar@GeoRisiko.no

Avalanche Activity

20. Jan. During the day (+01:00) Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release NW Flere små skred på anleggsvei. Ukjent om det er flak eller løssnø. Det er kraftig snøfokk og pålagring i løsneområder mot NV.

ObsID: 251027

Indre Sogn / Milliontippen

Snow

20.01.2021 kl. 14:29

785 masl

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Avalanche Observation

19. Jan 13:29 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Artificial release test slope NW-facing Avalanche release at 1160 masl and ended at 880 masl Steep slope Fjernutløst ved sprengning. Ladning plassert ved Milliontipp. Skredet løsnet 400 høydemeter over sprengningslokasjon.

ObsID: 251023

Indre Sogn / Sogndal

Snow

20.01.2021 kl. 10:48

876 masl

martin.venedik@hotmail.com (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  martin.venedik@hotmail.com Comment:  Q1 brudd i nordøst vendt heng med helning på 38 grader.

Weather

Snow 10 m/s from SE ↖ 100% clouds

Tests

CTE13@25cmQ1 Medium Liten spredning og tykt kantkorn lag under bruddet.

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab) Dry

ObsID: 251045

Indre Sogn / Sogndal

Snow

20.01.2021 kl. 10:20

875 masl

August Einstabland (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  August Einstabland
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  August Einstabland

Snow Profile

LBT, bryter lett og glatt Q1, 20 cm fra overflaten, tykt lag med kantkorn

ObsID: 250961

Indre Sogn / Sogndal

Snow

20.01.2021 kl. 10:04

866 masl

August Einstabland (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  August Einstabland

Weather

8 m/s from SE ↖ 95% clouds

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab)

ObsID: 250958

Indre Sogn / Sogndal

Snow

19.01.2021 kl. 13:24

855 masl

Ali@nortind (**)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Ali@nortind
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Ali@nortind
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

10 cm F DF D, 20 cm 4F DF/RG, 8 cm 1F RG, 15 cm 4F MFsl/FC, 20 cm P MF 3 mm, 30 cm P/P-K Detaljert ned til svake laget over skare at ca. 65 cm.

Weather

-4 °C 4 m/s from NW ↘ 90% clouds

Tests

LBT@60cmQ3 Overliggende laget er mykt. Store gjenkjenbar krystaller i svake laget 1,5-2mm kant korn. Svake laget ligger at ca 60cm under overflaten.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium above 700 masl

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det finnes et svakt lag av kant korn i snødekket. Svake laget er tykt, men om det blir aktivert så kan skred være store. Forecast correct

Snow Cover

140 cm in total 3 cm new snow Elevation of new snow 300 masl Some loose snow (1-10cm) Dry

ObsID: 250894

Indre Sogn / Sogndal

Snow

19.01.2021 kl. 13:15

1239 masl

Linda@Nortind (**)

Tests

LBT@20cm Bryter lett og glatt.

ObsID: 250863

Indre Sogn / Sogndal

Snow

19.01.2021 kl. 13:02

855 masl

GG (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  GG
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  GG

Weather

-4 °C 4 m/s from S ↑ 70% clouds

Tests

LBT@60cmQ3 Lett ikkje glatt Store krystaller, kant Innenfor 1 m Tjukt svakt lag Overliggende laust

Snow Cover

5 cm new snow

ObsID: 250864

Indre Sogn / Sogndal

Snow

19.01.2021 kl. 11:39

1102 masl

martin@obskorps (****)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra sø gir her lett snøfokk over ca. 900.

ObsID: 250832

Indre Sogn / Luster

Snow

19.01.2021 kl. 11:00

1560 masl

jostein@nve (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  jostein@nve

Weather

No precipitation -11 °C 5 m/s from SE ↖

Avalanche Problems

Vedvarande svakt lag av kantkorn er framleis mogeleg å påverke når ein går på snødekket. Men inntrykket er at der svakt lag let seg påvirke er ikkje flak så tjukt og skredstorleik vil kanskje vere str 2? Forplantningsevna virkar også å vere begrensa no. Det kan ha sin forklaring i at flaket nok mange stader ligg på eit tjukt lag av nedføyka kantkorn. Det finst også heng med mykje snø, der ein kan nå skredstorleik 3, men der skal det nok meir til for å påverke svakt lag. Men dette er synsing etter å ha fulgt utvikling i fjellet siste veke. Har ikkje gravd i snøen.

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 2 små drønn på tur i dag. Betydelig mindre lyd og mindre forplantning enn det eg opplevde på tur sist veke etter vinden (onsdag) . Det har gått andre folk her etter flaka vart danna, men ikkje mange. Me bør ha vore borti litt urørt snø i dag

Avalanche Activity

19. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Dry Snøoverflata i fjellet er svært variert. Hard fokksnø, mjuk fokksnø, skare, kantkorn i overflata og på utsatte stader avblåst. I skogen er det laussnø (kantkorn) - godt skiføre . Somme stader er det litt tynt med snø når du kjem under 4-500moh.

ObsID: 250898

Indre Sogn / Luster

Snow

17.01.2021 kl. 16:58

995 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Kutta understøtte mykt flak sprekker men sprer seg ikke bortover.
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Molden bak der og nede til venstre Luster fjorden som har snø på seg isen har fryst.
Image Of Weather
Image 3 of 5 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Snødekke ca 1 meter her på 800moh i noe innblåst søkk bare 10-20cm på rygger.
Image Of Weather
Image 4 of 5 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Vanskelig å se men et str 1 flak oppi denne syd side
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

2 cm F PP 3 mm/0 mm D Lett og luftig nærmest «dunsnø», 18 cm 1F/1F- RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FCsf/DF 1 mm/1 mm D, 20 cm 1F RGxf 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FCsf 1 mm/2 mm D, 20 cm 1F/4F- FC/RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F FC/MF 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 24 cm K- MFcr/FC 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F+ MF/FC 0 mm/0 mm D -5.6 °C @ 0 cm, -10.6 °C @ 10 cm, -11.5 °C @ 20 cm, -9.9 °C @ 30 cm, -7.8 °C @ 40 cm, -5.8 °C @ 50 cm, -4.5 °C @ 60 cm, -2.6 °C @ 70 cm, -1.8 °C @ 80 cm, -1.1 °C @ 90 cm 1 tests connected to snow profile 780 moh øsø -5 i luften

Weather

No precipitation -5 °C 0 m/s 100% clouds Værskifte overskyet med noen snøbyger. Temp økning på 10-15 grader men fortsatt på minus siden. Fra -20 til -5 kan nok ha skjedd nedi daler i løpet av natten. -4 nå på 350moh og målte -5 på 800moh. Vindstille bra sikt når det ikke er snøbyger.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Flak over løsere lag av nysnø / kant finnes i ale himmelretninger men sist vind var fra nordlig retning på Tirsdag. Naturlige skred gikk da under vinden. Etter det vindstille men kaldt flakene har fått stabilisert seg noe du hører færre drønn lyder nå feks enn tidligere i uken, men enkelte lyder er det fortsatt. Jeg kunne også ha valgt str 3 lett å løse ut få heng. Så skal ikke utelukke str 3 skred da gjerne i sø retning pluss sideladning.

Danger Sign

Recent cracks En liten sprekk ved et mykt flak, sprer seg ikke skred vil mest trolig bli str 1.

Whumpf sound Et drønn ved en skiløper på 950moh øst gikk på hardere flak over løsere snø av nedføyket nysnø / kant. Også gått på steder som kunne ha gitt drønn lignende flak over uten å høre noe ting. Oppsøkt tynt tykk dekke.

Tests

ECTP8@20cmQ2 Medium Går på løsere overflatekant noe urent brudd. Men sprer seg.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vi har flak over løsere nysnø/kant, variert meny på hardheten på overliggende snø, fra harde - myke flak og løsere i skog - samt skjerma formasjoner i høyfjellet. Gikk naturlige og skiløper utløste skred på det tidligere i uken og en rekke drønn - sprekker har blitt meldt inn. I dag virker det som om det er mindre åpenbare faretegn fra snødekke. Men hvis du graver og gjør tester for du brudd med forplanting på laget. Men later til som det har stabilisert seg noe nå enn tidligere i uken, men fortsatt lett å løse ut. Flakene vil stabiliseres med tiden noe nysnø kan legge seg opp ferskere flak men de vil neppe gjøre til at kantkorn laget kollapser av seg selv, for små mengder meldt. Fortsatt minus grader i fjellet men lite ustråling og generelt noe varmere enn denne her uken. Melder inn litt lavere enn varselet jeg mener det har stabilisert seg noe nå. Men andre observatører hadde trolig hold den som varselet dette er ikke super lett vi har svakt lag som lett lar seg løse ut.

Avalanche Activity

17. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Så er flak str 1 i syd trolig fra tidligere i uken. Gikk mange naturlige og skiløper skred tidligere i uken som fortsatt synes i terrenget. Bruddkanter kan være føyket igjen men massene er mer tydelig.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 3 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Par cm lett nysnø oppå flak dannet tidligere i uken ligger løsere nysnø / kant under flakene. Snøen i overflaten har ulikt hardhet løsere i skogen samt skjerma formasjoner i høyfjellet. Mykere til hardere flak i høyfjellet noe bærende på ski mens andre ikke. På rygger topper er det nok bærende uten ski avblåst og hardt. Finnes litt overflatekant også i overflaten her og der. Riffel snø kan nok også forekomme uten at jeg så det i dag så alt i alt noe vekslende meny. Skrint med snø i skogen bedre over 600-700moh. Flere meter kan finnes i innblåste formasjoner mens tynt på rygger. Le sider i mange himmelretninger. Men sist vind var fra nordlig retning.

ObsID: 249677

Indre Sogn / Luster

Snow

17.01.2021 kl. 13:00

505 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Overskyet ser ikke snøfokk utsikt mot Molden.

Weather

No precipitation -4 °C 0 m/s 100% clouds Overskyet nå kom vel inn mer og mer skyer utover dagen i går. Temperaturen har steget betydelig i løpet av natta. Mange steder enn 10-15 grader. Ikke sånne store lokale forskjeller i dag som i går. Kom en liten snøbyge med ca 2cm lett snø.

Snow Cover

28 cm in total 2 cm new snow Kom en times snøbyge med lett nysnø i formiddag. Meldt litt mer også senere i dag men ingen store mengder. Underkant av 30cm snøbybde her mye løse former kantkorn. Skiføre på bøene men skrint/ikke skiføre i tett granskog.

ObsID: 249639

Indre Sogn / Sogndal

Snow

17.01.2021 kl. 12:44

1006 masl

GG (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  GG

Weather

-6 °C 1 m/s from S ↑ 100% clouds

Tests

LBT@40cmQ2 Lett og q2 Lett gjenkjennelige, kantkorn Tynt svakt lag, 1,5 cm Svakt lag innenfor 1 m Overliggende snø er 1 finger fast

Snow Cover

3 cm in total No snowdrift 3 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry

ObsID: 249638

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.