Avalanche forecast for Indre Sogn Friday 2021-01-15

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Avoid leeward slopes, wind deposited snow are covering persistent week layer. Beware of alarm signals like shooting cracks and collapsing snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Calm/light breeze.
-17 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Calm/light breeze.
-19 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Sogn / Luster

Snow

15.01.2021 kl. 15:55

1197 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Skred fra Tirsdag/Onsdag Sø ca 1000moh brudkant er ca 1 meter kanskje. Men spredningen er ikke så stor.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Vindtegn også nedi skogen i åpne områder
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Høyfjellet har mye blyant flak oppå løsere nysnø/overflatekant drønner når du tråkker på de.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Profilen skulle gjøre en PST test med det skle ut under graving.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  En gammel sprekk i snøen i området hvor det naturlige skred har gått. Har ikke sklidd ut her men kom en sprekk
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Vind Tirsdag preger snødekke. Det har dannet seg flak over løsere nysnø / overflatekant. Gir fra seg faretegn som drønn og sprekker. Gikk en del skred i regionen på Tirsdag som synes fortsatt. Etter Tirsdag har det vært kaldt og klart vindstille vær uten ny pålagring. Flakene stabiliseres nå men det går med småe skritt. Stabiliseringen av flakene som ble dannet tidligere i uken er i gang, men det går sakte. Fortsatt drønner det og fortsatt lett å løse ut. Det vil stabilisere med tiden. Spesielt når temperaturen skal stige utover Søndagen. Vi vil gå ned til fg 2 engang. Men ennå noen dager til tenker jeg. Og da går vi mulig ned til lett å løse ut få heng feks , som på en måte ikke er så mye mer stabilt enn i dag selvom vi går ned en hel faregrad. Spørsmålet er selvsagt hvor lenge skal vi holde den på denne faregrad. Ennå tenker jeg vi holder den men en gang går vi ned. Vi får se uti neste uken tempen er meldt stige da vil det gå noe fortere. Nå skjer det som sagt svært lite.

Weather

No precipitation -8.5 °C 0 m/s Pent kald vær kaldere i dalen enn i høyden. -21 nedi dalen og -8,5 på 1000moh og -12/13 på 550moh

Avalanche Activity

15. Jan. During the day No avalanche activity Trolig ingen ferske men så et som gikk trolig Tirsdag med vinden da.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Snødekkke er preget av vind fra n/nø det er generelt hardt blyant flak og avblåst til skare i høyfjellet. I skogen har også vinden laget noe mykere flak, samt du finner løs snø i skogen samt skjerma formasjoner også i høyfjellet. Stedhvis på rygger finnes ennå løs overflatekant, spørsmålet er hvorfor ikke den har blåst bort? Flakene ligger oppå løsere nysnø og overflatekantkorn som ble dannet i starten av januar. Flakene gir drønn og sprekker og det gikk under vinden på Tirsdag / Onsdag en rekke naturlige og skiløper utløste skred i regionen. Fortatt gir flakene faretegn men stabiliseringen er i gang med svært småe skritt. Det har kommet noe rim på toppen av dekke småe ca 1mm i lavlandet og 0,3mm i høyfjellet. Snødekke er ellers jevnt fordelt pga vind fra ulike retninger i vinter. Men det er stor forskjell i snømengder, fra nærmest avblåst på topper/rygger til flere meter i formasjoner som samler snø. På 760moh målte jeg 60cm snødybde 16.12 i dag 15.01 målte jeg 65cm.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter Easy to trigger 3 - Large NE, E, SE, S, SW above 700 masl Kan finnes i alle himmelretninger men mest utsatt er trolig disse her. Vind på Tirsdag dannet flak over overflatekant / løsere nysnø. Det stabiliseres nå flaket men fortsatt tenker jeg lett å løse ut. Kanskje str 2 er mer passende ? Men noen av de skredene som gikk under været på Tirsdag har nok volum til et str 3 men bruddforplatning til str 2.

Tests

ECTP3@34cmQ2 Poor Går på løsere overflatekant

Danger Sign

Recent cracks Sprekker i forbindelse med drønn samt sprekker i mykere fokksnøflak.

Whumpf sound Når man tråkker på flak som ligger på løsere nysnø / overflatekantkorn. Flakene var blyant harde der jeg var.

Snow Profile

0.1 cm F SH 0 mm D, 8 cm P RG 0 mm D, 25 cm 4F/4F+ DF 1 mm/1 mm D, 10 cm 4F- FCsf 1 mm/2 mm D, 1 cm K MFcr D, 9 cm 4F- FC/MF 1 mm/2 mm D, 20 cm P RGxf 0 mm D, 5 cm 1F FCxr 2 mm D, 20 cm 1F/K MF/MFcr D, 10 cm 1F+ MF/RG D -11.6 °C @ 0 cm, -14.4 °C @ 10 cm, -10.5 °C @ 20 cm, -6.8 °C @ 30 cm, -4.4 °C @ 40 cm, -3.2 °C @ 50 cm, -2.2 °C @ 60 cm, -1.5 °C @ 70 cm 1 tests connected to snow profile 980moh syd -8,5 i luften

ObsID: 249342

Indre Sogn / Tylderingen

Snow

15.01.2021 kl. 14:22

1065 masl

sondrekv (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Sondre Kvambekk

Weather

No precipitation -7 °C 0 m/s Rolig og klart vær. Nesten påskestemning i solveggen på Tylderingen.

Snow Cover

No snowdrift Surface hoar on a soft surface Dry Observerte velutviklede rimkrystaller på mykt underlag i skogen. Over tregrensa så vi ikke rim i overflaten, men det ser ut til å pågå en kantingsprosess i øvre del av snødekket.

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Drønn i kombinasjon med skytende sprekker. Gikk bevisst inn i et sørvendt bratt testheng som var ca. fem meter høyt. Flaket hadde nok sklidd ut hvis det ikke var for underliggende støtte. Bruddet skjedde på kantkorn under skarelag 25 cm nede i snødekket (gravde langs sprekken øverst i henget).

ObsID: 249367

Indre Sogn / Lærdal

Snow

15.01.2021 kl. 13:26

1410 masl

Lohnejr (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Lohnejr
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Lohnejr

Weather

-1 °C 2 m/s from NE ↙ 5% clouds

Snow Cover

Wind slab (hard slab) Mykt vindpakket dekke i SV forsenkninger.

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

ObsID: 249312

Indre Sogn / Sogndal

Snow

15.01.2021 kl. 13:02

901 masl

JohannesBjå (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  JohannesBjå Comment:  Brudd 80 cm fra topp.
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  JohannesBjå Comment:  Kantkorn?

Tests

LBT@80cmQ2 Brudd på 11 slag ( 1 albue)

ObsID: 249308

Indre Sogn / Sogndal

Snow

15.01.2021 kl. 12:48

904 masl

birgitrustad (****)

Avalanche Activity

15. Jan. During the day No avalanche activity Ingen fersk skredaktivitet å se.

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fikk flere drønn langs med ryggen.

Snow Profile

Gravde rett under toppryggen fra Skredfjellet. Ø vendt. Så tydelig sjiktovergangen mellom siste snøfall (lør-tirs) og gammelt snødekke. Hadde ikke lupe så fikk ikke sett nøye på krystallene, men de blinket godt så så ut som oppbyggende prosess har vært gjeldende. Dette laget var tydelig med den lille blokktest, men gikk ikke til brudd ved ECT.

ObsID: 249296

Indre Sogn / Luster

Snow

15.01.2021 kl. 11:47

531 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps

Weather

No precipitation -13 °C 0 m/s Kaldt pent vær, betydelig varmere i høyden enn nedi daler. Store lokale forskjeller på temperaturen. Vindstille ser heller ikke ut som vind i høyden. Snødekke bærer preg av vind tidligere i uken. Men ser ingen skred fra parkeringsplass med kikkert.

Snow Cover

0 cm new snow

ObsID: 249275

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

15.01.2021 kl. 08:00

209 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kalt, Ikkje vind. . Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 249233

Indre Sogn / Årdal

Snow

14.01.2021 kl. 18:49

1011 masl

KrLarsen (*)

Weather

-13 °C 1 m/s Kaldt, klart og tilnærma vindstille

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Vinden som på tirsdag blåste fra V ser ut til å ha dreid til SØ i løpet av tida siden tirsdag kveld. I området her er det avblåst i kombinasjon lommer med vindpåvirka snø av varierende hardhet i alle himmelretninger fra SØ via S til V. Det virker som om det generelt ligger det noe mer snø i Ø-vendt terreng her i området. Har ikke vært i N-vendt terreng.

Notes

Diverse kjapptester og "forenkla LBT" (frigjøring med stav, trykke med hender) avdekte at det var mulig å få frem brudd på hardhetsforskjeller den vindpåvirka snøen, men klarte ikke finne noen steder hvor det gikk brudd på lag av kantkorn eller overflaterim. Dette var gjeldende i himmelretningene SØ - S - SV - V fra tregrensa og ca opp til 1050moh.

ObsID: 249184

Indre Sogn / Luster

Snow

14.01.2021 kl. 14:35

326 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Pent vær helt skyfritt kaldt og klart

Weather

No precipitation -5 °C 0 m/s Var -13 i dag tidlig mulig måleren får noe sol. Uansett kaldt og pent vær og solen varmer noe på huden/målern mitt på dagen. Blir brått kaldere når den går ned. Målestasjoner for fjellet i sør norge har så og si vindstille.

Snow Cover

0 cm new snow Dry Ingen nysnø men litt rim har kommet her nede. Ellers lite endringer med slik vær. Men det er tempgradient i snødekke men høyfjellet er mye hard vindpakka snø men lommer av løsere snø også noe overflatekant på rygger faktisk. Der snøen er løs forventer jeg det bli kantet/rim med slik vær på hardt kan det legge seg rim. Fokksnøen vil også bli kantet med tiden men det går først der snøen er løs. Men alt i alt ingen store endringer vi har fortsatt flak på nedføyket løs snø / overflatekant, som forventer fortsatt er lett å løse ut. Stabilisering går tregt når det er så kaldt.

ObsID: 249145

Indre Sogn / Grønvassnosi

Snow

14.01.2021 kl. 12:27

1336 masl

sondrekv (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Sondre Kvambekk Comment:  Gravde i snøen der det drønnet.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Sondre Kvambekk
Image Of Danger Sign
Image 3 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Sondre Kvambekk Comment:  Bruddflaten med kantkornede krystaller.
Image Of Danger Sign
Image 4 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Sondre Kvambekk Comment:  Skred (strl 2) som trolig løsnet naturlig på tirsdag. Aspektet er mot S/SØ.

Weather

No precipitation -12 °C 1 m/s from NE ↙ Klarvær og lite vind. Kaldere i dalbunnen enn på fjellet.

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) Dry Observasjon fra tur til Grønvassnosi fra Fardalen. I skogen er snøen tørr ubunden med 30 cm løssnø. Over tregrensa er snøen vindpåvirket i de fleste himmelretninger. Tungt brøyteføre på flate områder og i forsenkninger. Vindutsatte rygger er stedvis avblåst ned til gammelt skarelag. Siste vindtegn fra NØ. Observerte ikke noe overflaterim.

Danger Sign

Recent avalanches Observerte flere skred i leområder mot S/SØ (strl 2-3) som trolig gikk under uværet på tirsdag.

Whumpf sound På dette stedet. Leområde mot sør. Gravde i snøen og fant svakt lag av kantkorn 25 cm nede i snødekket. Overliggende lag bestod av 15 cm fokksnø (P) over 10 cm fokksnø (1F). Underliggende lag bestod av fokksnø (4F/1F). Hørte generelt flere drønn på turen. Primært i leområder mot S/SØ.

ObsID: 249193

Indre Sogn / Sogndal

Snow

14.01.2021 kl. 12:22

964 masl

Asmkar (*)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere drønn på tur opp mot kambafjell. Fant ikke nedføyka kantkorn der vi gravde. Får brudd i to ulike sjikt med nedføyka svakt lag med nysnø, men ikke forplantning. Finner kantkorn i overgang til smelteomvandla snø, men må bryte blokka ut med spade for å få brudd.

ObsID: 249150

Indre Sogn / Luster

Snow

14.01.2021 kl. 12:07

774 masl

SNO-Liv (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  SNO-Liv

Snow Cover

40 cm in total No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry Varierer mellom. skavler og laussnø

ObsID: 249097

Indre Sogn / Sogndal

Snow

14.01.2021 kl. 11:37

1382 masl

Linda@Nortind (**)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Linda@Nortind

Weather

No precipitation -9 °C 4 m/s from N ↓

Snow Cover

Tydelige vindtegn i snøoverflate.

ObsID: 249079

Indre Sogn / Sogndal

Snow

14.01.2021 kl. 11:13

1110 masl

Marianne@svv (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Marianne@svv
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Marianne@svv
Image Of Tests
Image 3 of 7 Of:  Tests Copyright:  Marianne@svv Comment:  Spadetest= STM81Q2
Image Of Tests
Image 4 of 7 Of:  Tests Copyright:  Marianne@svv Comment:  Lett å få ut blokker i snøpakka.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Marianne@svv Comment:  Små skille mellom laga, men nok til at det bryt opp i blokker ved moderat belastning.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Danger Sign
Image 7 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  Marianne Sundal

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Godt bunden snø mellom fleire svake lag, men gjekk i brudd 80 cm ned i snøpakka på det svakaste laget, så det kan gå stort. Temperaturgradien i snøpakka i tillegg til det kalde vêret som er meldt vi gi gunstige vekstforholdt for kantkorn. Det nedsnødde/nedføyka laget med kantkorn vil fortsatt vedvare. Forecast correct

Snow Cover

170 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Vinden har jobba godt i fjellet. Hardpakka snø på toppen av snøpakka der eg gravde. Begynt å danne seg overflaterim i området. Var -14 grader på parkeringa på morgonen. Grei temperatur i sola seinare på dagen, men -8,4 grader i følgje temperaturmålaren. I små søkk i terrenget finn ein laus ubunden snø.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter Easy to trigger 3 - Large E, SE, S above 800 masl

Tests

LBT@80cmQ1 Mellomting mellom Q1 og Q2. Litt vanskelig å bekrefte, men kan sjå ut som at der er et tynt lag med smelteform med begynnande kant det gjekk i brudd på. Tok i tillegg spadetest, der det også gjekk i brudd på same plass. STM81Q2.

Danger Sign

Recent avalanches Kanskje ikkje så ferskt, men gårsdagens skred, då vêret ikkje har endra seg og det har vore veldig kaldt, vil problema vere mykje det same sidan det gjekk i går.

Whumpf sound Område: På dette stedet

Snow Profile

16 cm P RG 1 mm D, 22 cm 1F RG 1 mm D, 30 cm 4F DF 2 mm D, 10 cm F RGxf 2 mm D, 45 cm 1F-P RGsr 1 mm D, 50 cm K MF 3 mm D -8.4 °C @ 0 cm, -8.5 °C @ 10 cm, -10.9 °C @ 20 cm, -9.4 °C @ 30 cm, -8.9 °C @ 50 cm, -7.2 °C @ 70 cm, -5.9 °C @ 90 cm, -4.6 °C @ 110 cm, -3.8 °C @ 130 cm, -2.7 °C @ 150 cm

ObsID: 249153

Indre Sogn / Luster

Snow

13.01.2021 kl. 18:15

1500 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Et av flak skredene
Image Of Danger Sign
Image 2 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Sprekk mykt flak her men på harde var de betydelig lengre tok bare ikke bilde.
Image Of Weather
Image 3 of 7 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Fin himmel i ettermiddag
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Vind fra nord har flaket snøen nå
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Snødekke
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Nærmest kamera er bakken brudd ulike steder
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Notes

Må ha lagt igjen mitt termometer i en snøgrop på Vikafjellet som nok har blåst igjen nå. Derfor ikke temp på profilen, men det var kaldt skyfritt vær så temp gradient har vi nok.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Skitur syd 550moh - 1500moh. Pent kaldt vær med en sur vind som ga seg utover dagen. Vind fra nordlig retning har laget flak over løser nysnø / overflatekant. Tydelige faretegn som ferske skred, drønn og lange sprekker. Fjernutløsning er mulig. Meldt kaldt rolig vær de nærmeste dager skjer lite med snøen, flakene vil bruke lang tid på å binde seg til lagene under. Det vil være lett å løse ut skred , naturlige skred forventes ikke. Søndag , Mandag var nok fg lavere enn varslet men i dag var vi der, uten tvil.Bra skrevet for de neste dager.

Weather

No precipitation -14 °C 0 m/s Temperatur målt når jeg kom ned til bilen igjen. Men det er en kald værtype med skyfri himmel. Litt vind først på dagen , surt. Men den ga seg utover dagen og det ble så og si vindstille.

Avalanche Activity

13. Jan. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. SE, S, SW 4-5 skred i sør side, mest i tregrensa men også et over. Str 2. Bruddkanter har føyket igjen men blokkene under ser harde ut og er en god halv meter noen av de.

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Det er noen cm snø til havnivå og det er skrint med snø i skogen særlig i ytre strøk er det mye bare 20-30cm snø uten såle. Indre strøk er noe bedre og skitur er mulig fra ca 200moh. Over skogen er det bedre med snø. Snøoverflaten er preget av vind også nedi skogen, mye blyant harde flak som du enten slår igjennom på ski eller er bærende. Finnes løsere områder her og der også i høyfjellet. På rygger fant jeg overflatekant oppi dagen men også plasser med skare. Så alt i alt noe vekslende.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter Easy to trigger 3 - Large NE, E, SE, S, SW above 700 masl Ferske flak over nedføyket nysnø og overflatekant. Kan finnes også i andre himmelretninger.

Danger Sign

Recent cracks Sprekker i forbindelse med drønn til dels lange.

Recent avalanches Flere skred naturlig utløst i sør vendt terreng. Særlig rundt skogrensa.

Whumpf sound Flere drønn, når du går inn på blyant flakene.

Snow Profile

14 cm P- RG 0 mm D, 23 cm 4F DF 1 mm D, 10 cm 1F- RGxf 1 mm D, 15 cm 4F- FCsf 1 mm D, 30 cm 4F+/1F MF/FC 1 mm/3 mm D 1110moh syd til bakken

ObsID: 248974

Indre Sogn / Luster

Snow

13.01.2021 kl. 13:42

998 masl

Rune@nortind (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Rune@nortind

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn og "skytende sprekker" rundt et flak på ca. 10x10 sørvendt på kantkorn.

ObsID: 248911

Indre Sogn / Store Grøndalen

Snow

13.01.2021 kl. 13:29

1264 masl

sondrekv (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Sondre Kvambekk Comment:  Gravde på stedet vi hørte drønnet.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Sondre Kvambekk Comment:  I Store Grøndalen med Veitastrondavatnet bak.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Sondre Kvambekk Comment:  Leirdalen, like oppunder Nonskar.

Weather

No precipitation -7 °C 5 m/s from NE ↙ Kaldt og klart vær. I Leirdalen og Grøndalen kjentes et kaldt drag (fallvinder) fra nordøstlig retning. Nok vind til lett vindtransport av snø der det finnes løs snø.

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry Snødekket bærer preg av kraftig vind fra ulike retninger. I går snødde det og blåste fra nordvest. I natt blåste det kraftig fra nordøst. Vindtegn i snødekket viser tydelig at siste vind kom fra nordøst. Fortsatt tørr ubunden snø under tregrensa, men høyere oppe virker snødekket å være vindpåvirket i de fleste himmelretninger bortsett fra i enkelte skjermede formasjoner. I leområder er snødekket stort sett vindpakket, men ikke bærende for skigåere. Det beste skiføret fantes i nærheten av rygger med myk riflesnø. Registrerte generelt lite tegn til spenninger i den vindpåvirkede snøen.

Danger Sign

Whumpf sound Drønn i snødekket i ei lomme med innblåst snø fra NØ. Drønnet var ikke kraftigere enn at kun bakerste mann hørte det. Fremste mann gikk tre meter foran. Gravde i snøen og lagde en LBT. Fant ut at det sannsynligvis gikk på en sjiktovergang med nysnøkrystaller 15 cm nede i snødekket. Hardhet i flaket og underliggende lag 1F/P. Så ikke noe til svakt lag på kantkorn. 1F snø ca. 50 cm dypt før 4F snø videre nedover. Dette var det eneste drønnet vi hørte på hele dagens tur etter å ha vært på ski i de fleste aspekter. Lite tegn til spenninger i snødekket i Leirdalen og Store Grøndalen.

ObsID: 248979

Indre Sogn / Sogndal

Snow

13.01.2021 kl. 13:22

1015 masl

kambestad (Unknown)

Avalanche Observation

13. Jan 13:05 Dry slab avalanche 3 - Large Human triggered E-facing Buried weak layer of new snow 20 cm high and 30 m wide fracture Bowl Litt dårlig vurdering, fin exitplan. Ingen tatt eller skadd.

ObsID: 248903

Indre Sogn / Sogndal

Snow

13.01.2021 kl. 12:54

901 masl

Pål GK (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet

ObsID: 248949

Indre Sogn / Luster

Snow

13.01.2021 kl. 12:35

1361 masl

RandiSyv (Unknown)

Weather

No precipitation -15 °C from N ↓ 5% clouds

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Opplevde kraftig drønn i snødekket.

ObsID: 248951

Indre Sogn / Luster

Snow

13.01.2021 kl. 12:21

1084 masl

jostein@nve (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  jostein@nve
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  jostein@nve

Snow Cover

Wind slab (hard slab)

Danger Sign

Recent cracks

Recent snowdrift

Whumpf sound Fleire drønn

ObsID: 248894

Indre Sogn / Sogndal

Snow

13.01.2021 kl. 11:36

1004 masl

martin@obskorps (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  martin@obskorps

Avalanche Observation

13. Jan 11:38 Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered S-facing 40 cm high and 80 m wide fracture Steep slope 2 str 2 skiløper utløste skred. Så skiløper bli ført med skred massene i 2. Skred. Men han kom seg ut selv

ObsID: 248872

Indre Sogn / Sogndal

Snow

13.01.2021 kl. 11:32

135 masl

Adam (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Adam

Avalanche Activity

13. Jan. During the day Dry slab avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Spontaneous release SE

ObsID: 248870

Indre Sogn / Sogndal

Snow

13.01.2021 kl. 10:51

1031 masl

Asmkar (*)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Asmkar

Avalanche Activity

13. Jan. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). Spontaneous release

ObsID: 248857

Indre Sogn / Leirdalen

Snow

13.01.2021 kl. 10:24

426 masl

sondrekv (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Sondre Kvambekk Comment:  Vanskelig å se på bildet. Men bruddkanten ligger ovenfor klippen som er over skredmassene.

Danger Sign

Recent avalanches Ferske skred øst for Såta. Strl 2-3. Aspekt SØ.

ObsID: 248978

Indre Sogn / Luster

Snow

13.01.2021 kl. 08:57

326 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Været og nysnøen ca 1cm

Weather

No precipitation -7 °C 0 m/s Skyfritt nå, hørte vind i natt her nede trærne har snøen rast fra noe.

Snow Cover

1 cm new snow Kommet ca 1cm nysnø i natt.

ObsID: 248833

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.