Avalanche forecast for Indre Sogn Wednesday 2020-05-20

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Naturally released loose avalanches can occur in sun exposed steep terrain.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Avoid slopes steeper than 35 degrees with wet loose snow and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from northwest.
-8 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1200 m a.s.l. during the afternoon.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from south.
-6 °C to 3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1700 m a.s.l. during the evening.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Sogn / Sogndal

Snow

19.05.2020 kl. 15:34

442 masl

Marina@VLFK (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Marina@VLFK
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Marina@VLFK
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Marina@VLFK
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Marina@VLFK
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@VLFK Comment:  Skavel
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@VLFK Comment:  Skavel
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@VLFK Comment:  Skavel
Image Of Snow Cover
Image 8 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@VLFK Comment:  Snømengde

Snow Cover

Wet loose snow Framleis store skavla i området som ikkje har lossna. Vær obs i nærleik av dessa nå med varmare temperatura. Ca 50-60 cm snødybde her på flata. 5-10cm råte snø i overflata og hardare under. Bærende først 20cm ned når eg trakka uti. Mange ferske skispor i fjellet. Gode forhold ennå.

Avalanche Activity

19. May. During the day (+02:00) Loose wet avalanche Numerous (10 or more). Spontaneous release N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Mange våte laussnøskred i alle himmelretninger her.

ObsID: 236237

Indre Sogn / Berdalseken, Tyin

Snow

19.05.2020 kl. 15:25

1472 masl

OPS-Vest (Unknown)

Avalanche Activity

19. May. During the day (+02:00) One (1) Skispor inn i skred. Ingen person tatt av skred. Skred 60 m langt bruddkant 1-1,5 m i østvendt side.

ObsID: 236251

Indre Sogn / Luster

Snow

19.05.2020 kl. 15:23

1539 masl

Philip (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 236249

Indre Sogn / Lærdal

Snow

19.05.2020 kl. 15:10

1483 masl

siljes (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  siljes
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  siljes

Incident

Snow No one buried, but close call Backcountry skiing

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Observation

19. May 15:56 (+02:00) Dry slab avalanche 3 - Large Remotely triggered E-facing Avalanche release at 1541 masl and ended at 1478 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow 100 cm high and 60 m wide fracture Steep slope Fjernutløst av tre skiløpere. Skispor inn og ut av skredet, ingen tatt. Flaksskred av fokksnø utløst i bratt heng ned i terengfelle (elveleie). Alle mål på lenge/høyde er kun ca.

ObsID: 236238

Indre Sogn / Luster

Snow

18.05.2020 kl. 22:05

1331 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Vidar Nørbech
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Vidar Nørbech

Avalanche Activity

18. May. During the day (+02:00) Cornice One (1). 3 - Large. Spontaneous release Isolated steep slopes. E. Above 1300 masl Fått tilsendt bilder av turkamerat, var på tur der i dag. Skavel som trolig har utløst flak på nedsiden av skavlen , usikker på tidspunkt men observert i dag. Har vært vind og nysnø i helgen, betydelig bedre vær/sikt i dag.

ObsID: 236122

Indre Sogn / Sogndal

Snow

18.05.2020 kl. 15:45

385 masl

Trond (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 7 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Trond
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 7 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Trond
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 7 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Trond
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 7 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Trond
Image Of Avalanche Observation
Image 5 of 7 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Trond
Image Of Avalanche Observation
Image 6 of 7 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Trond
Image Of Avalanche Observation
Image 7 of 7 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Trond

Incident

Buldring i fjellsiden og flere snøras ned fjellsiden ved siden av brekanten til Blyabreen. Observert og fotografert fra parkeringsplass for turister ved kafeen. Ingen fare for oss ingen andre turister å se (ekstraordinært!). Snow

Avalanche Observation

18. May 15:45 (+02:00) Dry loose-snow avalanche Avalanche release at 375 masl and ended at 253 masl Steep slope

ObsID: 236245

Indre Sogn / Luster

Snow

18.05.2020 kl. 13:14

550 masl

SNO-Liv (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  SNO-Liv
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  SNO-Liv

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Middels flakskred nær skispor til Buskrednosi.

Snow Cover

ObsID: 249099

Indre Sogn / Sogndal

Snow

18.05.2020 kl. 09:13

1319 masl

Sander@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  Sander@ObsKorps
Image Of Weather
Image 2 of 8 Of:  Weather Copyright:  Sander@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Sander@ObsKorps Comment:  Frå ca 1300 moh.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Sander@ObsKorps Comment:  10-15cm med fuktig mjuk fokksnø i le formasjon ca 1200 moh.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Sander@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Sander@ObsKorps Comment:  Mot NV, frå ca 1100 moh, ser ned i dalen til ca 400 moh
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Sander@ObsKorps Comment:  Mot Ø frå ca 1000 moh
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: God sikt. Mest truleg vil det gå naturlege laussnøskred i solsider i dag, sidan det nesten er skyfritt og det ligg finkorna snø som ikkje er påverka av mildvær og sol endå.

Tests

LBT Løyste ikkje ut, N vendt side 1300 moh

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Litt synsing her, men min teori er at sjølv om det har komme ein del nedbør som snø og at det har våre ein del vind, verkar det som at mykje av nysnøen har blåst ned ifrå fjellet. For der eg har gått i dag, sjølv i skjerma formasjonar i høgda, var det ikkje noko tjukkelse eller størrelse på flaka å snakke om. Men det kan jo tenkjast til at det har samla seg større flak i spesifikke formasjonar i aust vendte heng, som kan gi str 3 skred, men då tenker eg at me er nede på få bratte heng. Betrakteleg mildare i dag, -2,5 grader på 1300 moh kl 10. Mildare temperaturar og rolegare vær vil stabelisera fokksnøflaka dei neste dagane. Men me vil også sjå naturlege utløyste laussnøskred i S sektor pga temperaturauken og solinnstråling dei neste dagane. Forecast too high Bør ta ein oppdatering av snødekkehistorikken. Det står blant anna: "Under 1200 moh består det gamle snødekket av kun smelteformer, og i solsider går denne grensen enda høyere." Men i varselet har me eit fokksnøproblem ifrå 1000 moh og oppover.

Weather

No precipitation -2.6 °C 2 m/s 10% clouds Kaldt og bygevær i helga. Nysnøen låg ned til ca 200 moh i helga, nysnøen har smelta vekk i låglandet no. Klarna opp og varmare i dag. Nesten ikkje vind 1300 moh.

Snow Cover

No snowdrift Snow line at 400 masl Wind slab (hard slab) Dry Stort sett smelteformer opp til 1000 moh. Finkorna snø ifrå 1000 moh og oppover. Enkelte stader lenger ned også, men då ikkje noko mengde å snakka om. Vinden har teke godt i høgda. Så sjølv om det har komme ein del nedbør i form av snø dei siste dagane i høgda, er skispora mine ifrå forrige mandag fortsatt synlege ved 1300 moh. Det ligg flak av fokksnø i Ø vendt sektor over 1000 moh. Ved 1200 moh kl 10 i dag var dei øverste 15 cm med mjuk fokksnø fuktig pga sola, i SØ vendt side.

Avalanche Activity

18. May. During the day (+02:00) No avalanche activity Litt tideleg på dag til at naturlege laussnøskred har starta å gå.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium E, SE, S, SW, W below 1200 masl Mest aktuelt mellom 1000-1200 moh, der det ligg "nysnø".

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 1000 masl Kan også komma enkelte str 3 skred, men då tenker eg få heng.

Snow Profile

10 cm 4F/1F RG/RGxf 0 mm/1 mm D, 16 cm K MFpc D, 1 cm I IF, 15 cm K MFpc D, 1 cm I IF, 12 cm K MFpc D, 4 cm K MFcr, 12 cm P-K MFpc D -4.5 °C @ 0 cm, -4.1 °C @ 5 cm, -3.8 °C @ 10 cm, -3.5 °C @ 15 cm, -3.3 °C @ 20 cm, -2.7 °C @ 30 cm, -2.3 °C @ 40 cm, -2.2 °C @ 50 cm, -2 °C @ 60 cm, -2 °C @ 70 cm, -1.8 °C @ 80 cm I N vendt side, ca 1320 moh Her er det omlag 2 m med snø. Slak konveks formasjon like ved ein avblåst kul, rett før det flater ut inn til Blåfjellet, meir snø 50 m bortanfor. Botnar søkestanga på 2,4m utan å nå i bakken. Profilen vart lagt inn på "hugsen" ifrå bilen etter tur, så den er omtrentleg. Profilen var vekk etter tur, har sikkert trykt på avbryt i profilverktøyet, så alt vart sletta.... andre gong denne vinteren.

ObsID: 236083

Indre Sogn / Jostedal

Snow

17.05.2020 kl. 15:30

1232 masl

Nico (Unknown)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Problems Copyright: 
Image Of Avalanche Problems
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Problems Copyright: 
Image Of Avalanche Problems
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Problems Copyright: 

Danger Sign

Large snowfall

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium S between 1200 masl and 0 masl

ObsID: 236013

Indre Sogn / Sogndal

Snow

17.05.2020 kl. 12:42

522 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Været og mange småe løse skred i denne nordside.

Weather

No precipitation 4 °C 3 m/s from W → 80% clouds Bygevær i dag også, men solen kommer litt igjennom nå , kaster skygge. Det er bra fart på skyene i høyden, tyder på kraftig vind. Noe varmere i dag enn i går.

Avalanche Activity

17. May. During the day (+02:00) Loose dry avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Below 1200 masl Gått en del flere slike fra i går det fleste småe men også noen middels. I alle himmelretninger. Tørre / våte løse skred.

ObsID: 236009

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.