Avalanche forecast for Indre Sogn Tuesday 2020-05-19

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Naturally released loose avalanches can occur in sun exposed steep terrain.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Avoid slopes steeper than 35 degrees with wet loose snow and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from west.
-7 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1200 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from northwest.
-8 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1200 m a.s.l. during the afternoon.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Sogn / Sogndal

Snow

19.05.2020 kl. 15:34

442 masl

Marina@VLFK (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Marina@VLFK
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Marina@VLFK
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Marina@VLFK
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Marina@VLFK
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@VLFK Comment:  Skavel
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@VLFK Comment:  Skavel
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@VLFK Comment:  Skavel
Image Of Snow Cover
Image 8 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@VLFK Comment:  Snømengde

Snow Cover

Wet loose snow Framleis store skavla i området som ikkje har lossna. Vær obs i nærleik av dessa nå med varmare temperatura. Ca 50-60 cm snødybde her på flata. 5-10cm råte snø i overflata og hardare under. Bærende først 20cm ned når eg trakka uti. Mange ferske skispor i fjellet. Gode forhold ennå.

Avalanche Activity

19. May. During the day (+02:00) Loose wet avalanche Numerous (10 or more). Spontaneous release N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Mange våte laussnøskred i alle himmelretninger her.

ObsID: 236237

Indre Sogn / Berdalseken, Tyin

Snow

19.05.2020 kl. 15:25

1472 masl

OPS-Vest (Unknown)

Avalanche Activity

19. May. During the day (+02:00) One (1) Skispor inn i skred. Ingen person tatt av skred. Skred 60 m langt bruddkant 1-1,5 m i østvendt side.

ObsID: 236251

Indre Sogn / Luster

Snow

19.05.2020 kl. 15:23

1539 masl

Philip (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 236249

Indre Sogn / Lærdal

Snow

19.05.2020 kl. 15:10

1483 masl

siljes (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  siljes
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  siljes

Avalanche Observation

19. May 15:56 (+02:00) Dry slab avalanche 3 - Large Remotely triggered E-facing Avalanche release at 1541 masl and ended at 1478 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow 100 cm high and 60 m wide fracture Steep slope Fjernutløst av tre skiløpere. Skispor inn og ut av skredet, ingen tatt. Flaksskred av fokksnø utløst i bratt heng ned i terengfelle (elveleie). Alle mål på lenge/høyde er kun ca.

Danger Sign

Recent snowdrift

Incident

Snow No one buried, but close call Backcountry skiing

ObsID: 236238

Indre Sogn / Luster

Snow

18.05.2020 kl. 22:05

1331 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Vidar Nørbech
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Vidar Nørbech

Avalanche Activity

18. May. During the day (+02:00) Cornice One (1). 3 - Large. Spontaneous release Isolated steep slopes. E. Above 1300 masl Fått tilsendt bilder av turkamerat, var på tur der i dag. Skavel som trolig har utløst flak på nedsiden av skavlen , usikker på tidspunkt men observert i dag. Har vært vind og nysnø i helgen, betydelig bedre vær/sikt i dag.

ObsID: 236122

Indre Sogn / Sogndal

Snow

18.05.2020 kl. 15:45

385 masl

Trond (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 7 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Trond
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 7 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Trond
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 7 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Trond
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 7 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Trond
Image Of Avalanche Observation
Image 5 of 7 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Trond
Image Of Avalanche Observation
Image 6 of 7 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Trond
Image Of Avalanche Observation
Image 7 of 7 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Trond

Avalanche Observation

18. May 15:45 (+02:00) Dry loose-snow avalanche Avalanche release at 375 masl and ended at 253 masl Steep slope

Incident

Buldring i fjellsiden og flere snøras ned fjellsiden ved siden av brekanten til Blyabreen. Observert og fotografert fra parkeringsplass for turister ved kafeen. Ingen fare for oss ingen andre turister å se (ekstraordinært!). Snow

ObsID: 236245

Indre Sogn / Luster

Snow

18.05.2020 kl. 13:14

550 masl

SNO-Liv (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  SNO-Liv
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  SNO-Liv

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Middels flakskred nær skispor til Buskrednosi.

Snow Cover

ObsID: 249099

Indre Sogn / Sogndal

Snow

18.05.2020 kl. 09:13

1319 masl

Sander@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  Sander@ObsKorps
Image Of Weather
Image 2 of 8 Of:  Weather Copyright:  Sander@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Sander@ObsKorps Comment:  Frå ca 1300 moh.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Sander@ObsKorps Comment:  10-15cm med fuktig mjuk fokksnø i le formasjon ca 1200 moh.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Sander@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Sander@ObsKorps Comment:  Mot NV, frå ca 1100 moh, ser ned i dalen til ca 400 moh
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Sander@ObsKorps Comment:  Mot Ø frå ca 1000 moh
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: God sikt. Mest truleg vil det gå naturlege laussnøskred i solsider i dag, sidan det nesten er skyfritt og det ligg finkorna snø som ikkje er påverka av mildvær og sol endå.

Snow Cover

No snowdrift Snow line at 400 masl Wind slab (hard slab) Dry Stort sett smelteformer opp til 1000 moh. Finkorna snø ifrå 1000 moh og oppover. Enkelte stader lenger ned også, men då ikkje noko mengde å snakka om. Vinden har teke godt i høgda. Så sjølv om det har komme ein del nedbør i form av snø dei siste dagane i høgda, er skispora mine ifrå forrige mandag fortsatt synlege ved 1300 moh. Det ligg flak av fokksnø i Ø vendt sektor over 1000 moh. Ved 1200 moh kl 10 i dag var dei øverste 15 cm med mjuk fokksnø fuktig pga sola, i SØ vendt side.

Tests

LBT Løyste ikkje ut, N vendt side 1300 moh

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Litt synsing her, men min teori er at sjølv om det har komme ein del nedbør som snø og at det har våre ein del vind, verkar det som at mykje av nysnøen har blåst ned ifrå fjellet. For der eg har gått i dag, sjølv i skjerma formasjonar i høgda, var det ikkje noko tjukkelse eller størrelse på flaka å snakke om. Men det kan jo tenkjast til at det har samla seg større flak i spesifikke formasjonar i aust vendte heng, som kan gi str 3 skred, men då tenker eg at me er nede på få bratte heng. Betrakteleg mildare i dag, -2,5 grader på 1300 moh kl 10. Mildare temperaturar og rolegare vær vil stabelisera fokksnøflaka dei neste dagane. Men me vil også sjå naturlege utløyste laussnøskred i S sektor pga temperaturauken og solinnstråling dei neste dagane. Forecast too high Bør ta ein oppdatering av snødekkehistorikken. Det står blant anna: "Under 1200 moh består det gamle snødekket av kun smelteformer, og i solsider går denne grensen enda høyere." Men i varselet har me eit fokksnøproblem ifrå 1000 moh og oppover.

Weather

No precipitation -2.6 °C 2 m/s 10% clouds Kaldt og bygevær i helga. Nysnøen låg ned til ca 200 moh i helga, nysnøen har smelta vekk i låglandet no. Klarna opp og varmare i dag. Nesten ikkje vind 1300 moh.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium E, SE, S, SW, W below 1200 masl Mest aktuelt mellom 1000-1200 moh, der det ligg "nysnø".

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 1000 masl Kan også komma enkelte str 3 skred, men då tenker eg få heng.

Avalanche Activity

18. May. During the day (+02:00) No avalanche activity Litt tideleg på dag til at naturlege laussnøskred har starta å gå.

Snow Profile

10 cm 4F/1F RG/RGxf 0 mm/1 mm D, 16 cm K MFpc D, 1 cm I IF, 15 cm K MFpc D, 1 cm I IF, 12 cm K MFpc D, 4 cm K MFcr, 12 cm P-K MFpc D -4.5 °C @ 0 cm, -4.1 °C @ 5 cm, -3.8 °C @ 10 cm, -3.5 °C @ 15 cm, -3.3 °C @ 20 cm, -2.7 °C @ 30 cm, -2.3 °C @ 40 cm, -2.2 °C @ 50 cm, -2 °C @ 60 cm, -2 °C @ 70 cm, -1.8 °C @ 80 cm I N vendt side, ca 1320 moh Her er det omlag 2 m med snø. Slak konveks formasjon like ved ein avblåst kul, rett før det flater ut inn til Blåfjellet, meir snø 50 m bortanfor. Botnar søkestanga på 2,4m utan å nå i bakken. Profilen vart lagt inn på "hugsen" ifrå bilen etter tur, så den er omtrentleg. Profilen var vekk etter tur, har sikkert trykt på avbryt i profilverktøyet, så alt vart sletta.... andre gong denne vinteren.

ObsID: 236083

Indre Sogn / Jostedal

Snow

17.05.2020 kl. 15:30

1232 masl

Nico (Unknown)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Problems Copyright: 
Image Of Avalanche Problems
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Problems Copyright: 
Image Of Avalanche Problems
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Problems Copyright: 

Danger Sign

Large snowfall

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium S between 1200 masl and 0 masl

ObsID: 236013

Indre Sogn / Sogndal

Snow

17.05.2020 kl. 12:42

522 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Været og mange småe løse skred i denne nordside.

Weather

No precipitation 4 °C 3 m/s from W → 80% clouds Bygevær i dag også, men solen kommer litt igjennom nå , kaster skygge. Det er bra fart på skyene i høyden, tyder på kraftig vind. Noe varmere i dag enn i går.

Avalanche Activity

17. May. During the day (+02:00) Loose dry avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Below 1200 masl Gått en del flere slike fra i går det fleste småe men også noen middels. I alle himmelretninger. Tørre / våte løse skred.

ObsID: 236009

Indre Sogn / Sogndal

Snow

16.05.2020 kl. 19:39

522 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Fra ca 400moh ved Selseng ca 10cm nysnø her. Lander rett på bar mark
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Ferske / nye små skavler mot øst
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Tydelig skille mellom dagens ferske nysnø og eldre smeltefomer på 550moh. Snødybde her nå er 130cm den 02.April var det 205cm.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Parkering Frudalen på 550moh
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Nysnøen som kom i dag har blitt fraktet med vinden.

Snow Cover

Moderate snow drift 20 cm new snow Elevation of new snow 400 masl Much loose snow (10-30cm) Moist På 400moh har det nå kommet 9cm mens her på 550moh har det økt til 20cm. Øker kanskje enda mer høyere opp. Jeg ser at det har bygget seg opp nye små skavler i høyfjellet og forventer at noe steder har blåst inn en god del snø. Snøen er kram på 550moh. Nysnøen er ujevnt fordel stedhvis avblåst til skaren.

Avalanche Danger Assessment

Biltur Sogndal - Frudalen. Kommet ca 20cm nysnø på 550moh , trolig noe mer i høyden. I kombinasjon med vind legges det opp betydelig mengder i le. Skredfaren er raskt økende fra i går, lett / svært lett å løse ut ferske fokksnøen. Enkelte naturlige skred kan også forventes , skred kan trolig bli opp mot str 3. Men vurdering fra veien som sakt. Noe nysnø og vind også i morgen holder nok skredfaren på samme nivå som i dag. Før den er synkende utover uken. Følg med på temperaturen og evt solens varme . Det kan gå mange skred i sol sider hvis det skal bli sol og noe varmere, noe som er meldt.

Weather

Hail 0 °C 7 m/s from W → 100% clouds Målt på 550moh på 130moh er det pluss 5-6 grader. Vinterlig - ruskete , bygevær, med mye snøbyger / hagel byger. Hører vinden i høyden, kommer litt i kast.

Avalanche Activity

16. May. During the day (+02:00) Loose dry avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Above 1200 masl Nysnøen fester seg dårlig til hard skare og bratt fjell. Sett en del slike på min lille kjøretur, trolig blitt noe mer og mer fuktige lengre ned. Så tørre - fuktige løse skred. Gått i flere ulike himmelretninger. De er ikke nedsnødd og jeg kunne se at det hadde glidd av skare laget , med kikkert så veldig sikker på at de er ferske. Ellers ligger det eldre våte skred veldig mange, nå under nysnøen, men fortsatt synlige.

Snow Profile

20 cm 4F RG/DF M Også noe hagel i toppen av dette laget, 30 cm 1F MFcl M-W, 80 cm P+ MFcl M-W 550moh til bakken

ObsID: 235919

Indre Sogn / Sogndal

Snow

16.05.2020 kl. 10:33

768 masl

Andreas@nve (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Andreas@nve

Snow Cover

Moderate snow drift 12 cm new snow Elevation of new snow 400 masl. Layered snow begins at 500 masl Storm slab (soft slab) Dry Moderat snøfokk rundt skoggrensa. Tipper kraftig i høyfjellet. Vinden har lagt opp dyner på åpne plasser ned i skogen (ca 750 moh).

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Blåser 8-12 m/s på toppen av skiheisen. Kommet ca 12 cm her

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Har ikke vært over skogen som følge av null sikt og kraftig vind og snøfokk. Har kun kjørt tørr løssnø i skogen. Det snør og blåser mye. Her under skoggrensa har nysnøen gode bindinger til det gamle dekket av smelteformer som utgjør bærende skare fra morgenen, men som begynte å bli fuktig og bryte også på ski under ca 700 moh til lunsj. Det er nå stor vindtransport over skoggrensa og inn i lesider. Fokksnø/nysnøflak er det dominerende skredproblemet. Det kan nok tenkes at det med denne vinden også dannes noen større flak som vil være ustabile til fjells. Vil nok trenge tid på å stabilisere seg i høyden og tenker at fg 3 opprettholdes også søndag med en gradvis stabilisering når vinden avtar Forecast correct Vil nok også dannes str 3 flak med den vinden og snøtransporten som er nå.

ObsID: 235854

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.