Avalanche forecast for Indre Sogn Thursday 2020-02-20

3
Considerable
Published:

At higher altitudes avoid areas with wind-deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Some naturally released avalanches may occur during the storm. Keep distance to areas with wet snowpack and gliding cracks.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Avoid terrain steeper than 30 degrees. Avoid also runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (slab avalanches)

Water pooling in/above snow layers

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from west., change to fresh breeze from the south during the evening.
-9 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l.

For updated info, please visit yr.no
15 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from south., change to strong breeze from the west during the evening.
-9 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 800 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Sogn / Sogndal

Snow

20.02.2020 kl. 19:10

639 masl

Siggen@obskorps (****)

Weather

Sleet -0.5 °C 0 m/s 100% clouds Lett sludd her nå, sluddet starter på ca 400moh.

Snow Cover

Elevation of new snow 400 masl Sludd / fuktig snø over ca 400moh.

Snow Profile

30 cm 4F-/1F- DF/RG D-M, 15 cm 4F- MF W, 15 cm 1F RG/MF M, 78 cm K MFcl/MFcr M, 10 cm 4F- MFcl V -0.3 °C @ 0 cm, -0.2 °C @ 10 cm, -0.2 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 90 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 110 cm, 0 °C @ 120 cm, 0 °C @ 130 cm 640moh syd -0.5 i luften

ObsID: 215481

Indre Sogn / Luster

Snow

20.02.2020 kl. 17:01

204 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Regn og pluss 2 grader ved Hafslovannet, 168moh.

Snow Cover

Snow line at 200 masl Setter snøgrense til 200moh , høyere i ytre strøk vil jeg tro. Ser snø på trærne over ca 600moh.

Weather

Rain 2 °C 0 m/s 100% clouds Opphold sånn ca første 12 timer inn i døgnet, så kom nedbøren. Jevnt regnvær i lavlandet siste timer. Her i Hafslo ca200moh er denne tempen målt. Sogndal sentrum hadde regn og pluss 4 nå i ettermiddag.

ObsID: 215471

Indre Sogn / Sogndal

Snow

20.02.2020 kl. 15:06

823 masl

Linda@Nortind (Unknown)

Tests

LBT@20cm Bryter lett og glatt. Svakt lag av nysnø, 3 cm tykt. 20 cm F over, 10 cm 4F under nysnø, før 2 cm tykk knivfast regnskapet.

ObsID: 215448

Indre Sogn / Sogndal

Snow

20.02.2020 kl. 14:36

958 masl

Linda@Nortind (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Linda@Nortind

Weather

Ingen sikt, snø og 6 m/s vind fra sørøst. Bilde tatt sørover.

ObsID: 215440

Indre Sogn / Sogndal

Snow

20.02.2020 kl. 14:30

1064 masl

Sander@ObsKorps (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Sander@ObsKorps Comment:  Skreda gjekk i området rundt kartsenteret.

Incident

Eg har høyrt om dette og snakka med personen som vart teken av skreda. Personen løyste først ut eit skred på ca 10x10m og vart frakta med dette nedover til skredet stoppa. Sidan sikten var dårleg ville turfølget finne igjen oppoversporet, slik at dei kunne følge dette nedover. Dei køyrte nedover ved sidan av kvarandre med litt avstand, for å sjå om dei kunne finne igjen oppoversporet. Det var då, den samme personen som løyste ut skred nr. 1, løyste ut skred nr. 2. Personen som vart teken i skredet seier at han ville ha blitt begravd om det ikkje hadde vore for at han hadde klart å holde seg oppreist når han vart frakta med skredmassane nedover. Begge skreda vart løyst ut når turfølget sto på ski nedover. Snow Person buried, but no injuries Backcountry skiing Avisartikkel frå Sogn Avis

Avalanche Observation

20. Feb 14:30 (+01:00) Dry slab avalanche Unknown Human triggered E-facing Avalanche release at 1071 masl and ended at 1065 masl Lee side Eg har kun høyrt om dette og snakka med personen som vart teken i skredet. Det er snakk om to skred. Det første var på ca 10x10m og det andre, like nedanfor, var betydeleg større, men det var vanskeleg å seie kor stort det andre skredet var, sidan sikten var dårleg.

ObsID: 215650

Indre Sogn / Sogndal

Snow

20.02.2020 kl. 11:59

406 masl

Linda@Nortind (Unknown)

Weather

Snow -1 °C 0 m/s 100% clouds

ObsID: 215404

Indre Sogn / Sogndal

Snow

19.02.2020 kl. 15:17

1031 masl

pmbakke@nortind (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  pmbakke@nortind Comment:  Str 3 skred frå Grånipa. Tippar på siste døgn ut frå skredmassane som ikkje ser ut til å vere nedsnødd.

Avalanche Activity

18. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release

ObsID: 215248

Indre Sogn / Sogndal

Snow

19.02.2020 kl. 15:03

1338 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Høyfjellet øst rygg vinden har tatt her
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Ja typisk snøoverflate der vinden har tatt
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Utsatte rygger har lite snø mens der det samler seg er terrenget betydelig jevnet ut nå. Spesielt slik små terreng er helt jevnet ut og du kjenner deg nesten ikke igjen, da snakker jeg om de første turer i starten av Desember.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Litt nedi snødekke i høyfjellet er det hard blyant «iglo snø»
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skitur 600-1330moh, første dag siden Søndag men sikt å vær til å gå i høyfjellet. Det har vært snøvær og vind fra vest siden Søndagen. Helt stille og til tider deilig vær i dag, sol. Fokksnøen har lastet inn betydelig mengder snø mot øst, mens været sto på har det gått naturlige skred, opp str 3-store. I dag virker det til at den har stabilisert seg noe og snødekke gir ikke fra seg noen åpenbare faretegn. Høyfjellet har mye hard fokksnø småe sastruger, mens i skogen og skjerma / lune formasjoner har løsere snø. Bortsett fra en lomme der det sprakk opp. Mer vind og nysnø meldt øker skredfaren. Den øker til fg 3 tenker jeg i løpet av Torsdagen spesielt kvelden er meldt mer vind, og spesielt i sørlige del av regionen. Fredag fortsatt nysnø og vind, det lastes inn i le områder, fg holdes på 3 også Fredagen. Så får vi se videre mot helgen, men det er meldt snø/vind. Lest varselet for morgendagen, ser fint ut.

Weather

No precipitation -0.1 °C 3 m/s from W → 100% clouds Luft temp målt på 1330moh, men det kom inn en ørliten snøbyge da. Og tempen steg trolig noe. Så og si vindstille også høyfjellet bare en liten trekk. Ellers lettskyet pent vær, solen stakk frem nå og da, ga god sikt.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Det ligger nysnø fra i går over ca 500moh. Har tørket ut i skogen og er tørr fra parkering på 600moh øverste 10-30cm lengre ned er det fortsatt fuktig. I skogen er det løs snø mens over skogen , ca850moh er det en mix av ulike hardheter. Løsere i søkk og lune formasjoner, mens hardt / bærende ( bærende på ski du synker nedi til midt oppå leggen når du tar av deg) på rygger og utsatte plasser også blåst ned til skare.

Tests

ECTN15@15cmQ2 Medium Går på løsere nysnø helt i toppen av dekke.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE above 800 masl Et sted mellom få og noen heng. Mykere fokksnø kan fortsatt lett å løse ut.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE above 1000 masl Betydelige mengder har blitt fraktet inn, men virker vanskelig å løse ut. Men kan bli store skred pga mengden snø som evt ligger oppå løsere nysnø.

Snow Profile

15 cm 1F- RG 1 mm D, 5 cm 4F+ DF/RG 1 mm/1 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm D, 5 cm 4F+ DF/RG 1 mm/1 mm D, 70 cm P- /P RG 0 mm D, 45 cm P- RG 0 mm D, 20 cm K RG 0 mm D -4.2 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -4.7 °C @ 20 cm, -4.3 °C @ 30 cm, -4.1 °C @ 40 cm, -4.1 °C @ 50 cm, -4.1 °C @ 60 cm, -4.3 °C @ 70 cm, -4.5 °C @ 80 cm, -4.5 °C @ 90 cm, -4.7 °C @ 100 cm, -4.8 °C @ 110 cm, -4.9 °C @ 120 cm, -4.8 °C @ 130 cm, -4.7 °C @ 140 cm, -4.6 °C @ 150 cm, -4.5 °C @ 160 cm 1 test connected to snow profile 1330moh nø et sted som vinden tar bra. Luft temp var -0,1 men det skyet litt over / kom inn en liten snøbyge. Så trolig steg tempen kortvarig. En time senere var det mer oppklarning igjen.

ObsID: 215249

Indre Sogn / Sogndal

Snow

19.02.2020 kl. 14:04

677 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Gustav@NVE

Snow Cover

110 cm in total No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry Ligger 20-25 cm lett fuktig nysnø på 670 moh i skogen. Under det ligger gammel våt snø fra før mildværet

ObsID: 215227

Indre Sogn / Sogndal

Snow

19.02.2020 kl. 13:15

1169 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Siggen@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Siggen@obskorps

Avalanche Activity

18. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE. Above 1200 masl Samme som kenp har lagt inn før i dag. Ser veldig fersk ut, men har ikke vært noe pålagring nå i løpet av Onsdagen. Så trolig fra i går. Så ikke så stort ut på kenp sitt bilde, prøvd å ta noen fra siden nå. Størrelsen er mellom 2 -3. Bruddkant brede mer str 2, men massene ser helt klart ut som str 3. Ganske mye snø inni der, brudkant på godt over 1meter, mer 2 meter de fleste steder. Meget mulig også mer enn 2 meter. Bratt le heng, samler mye snø. Bygd seg opp en stor skavel også der.

ObsID: 215206

Indre Sogn / Sogndal

Snow

19.02.2020 kl. 11:51

960 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Bare et liten lomme. Men lett å få sprekker. Hadde sklidd ut som skred hadde terrenget og lomma vært brattere/større.

Danger Sign

Recent cracks Østlig innblåst. Sånn 1finger minus / 4finger pluss på knyttneve løsere nysnø.

ObsID: 215174

Indre Sogn / Sogndal

Snow

19.02.2020 kl. 11:37

1166 masl

kenp@nortind (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  kenp

Weather

No precipitation

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden

ObsID: 215168

Indre Sogn / Sogndal

Snow

19.02.2020 kl. 11:15

915 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Lettskyet vær med gløtt av sol
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Løsere snø og fint skiføre i mer skjerma formasjoner , vinden har tatt mer på høyere til fjells. Bilde fra ca 850moh. Utsatte topper / rygger er blåst ned til skaren.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Tydelige skavler mot øst, ser også noen eldre skredmasser som trolig løsna , mens været sto på fra Søndag - Tirsdag. Noe føyket igjen er det, men også tydelig skredmasser synes. Tipper fra seint i den 3 dagers perioden.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -2 °C 0 m/s 70% clouds Betydelig mindre vær i dag, en siste dager. Litt kaldere. Roligere vind , vindstille her på 920moh. Lettskyet og gløtt av solen. God sikt.

Snow Cover

Snøen har tørka noe ut, så er tørr fra parkering på 600moh. Snøoverflaten er tørr, 10-30cm nedi der er det fortsatt fuktig.

Tests

ECTN9@25cmQ2 Går på litt løsere snø i toppen av dekke, nærmest ingen forplanting i det.

Snow Profile

5 cm F+ DF D, 40 cm F+/4F- DF/RG D-M, 8 cm P RG M, 2 cm P MFcr D, 15 cm 1F- RG M, 10 cm 4F DF/RG M, 10 cm 1F- RG M, 2 cm P MFcr D, 33 cm 1F- RG M, 3 cm K MFcr, 5 cm 1F FCxr M, 22 cm P/1F MF/RG M, 10 cm K MFcr D -4.2 °C @ 0 cm, -3.4 °C @ 10 cm, -2.3 °C @ 20 cm, -1.3 °C @ 30 cm, -0.6 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, -0.1 °C @ 60 cm, -0.5 °C @ 70 cm, -0.6 °C @ 80 cm, -0.7 °C @ 90 cm, -0.9 °C @ 100 cm, -1 °C @ 110 cm, -1.1 °C @ 120 cm 1 test connected to snow profile 920moh øst ikke til bakken. Snødybde er 280cm. -2 i lufta.

ObsID: 215163

Indre Sogn / Sogndal

Snow

19.02.2020 kl. 10:23

533 masl

Gjermund Nordskar (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Gjermund Comment:  Flakskred. 1m + bruddkant
ObsID: 215149

Indre Sogn / Sogndal

Snow

19.02.2020 kl. 10:09

589 masl

AsbjørnF (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  AsbjørnF

Avalanche Activity

19. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 4 - Very large. Spontaneous release S 200m breidde av skredet gjekk ned i elva

ObsID: 215198

Indre Sogn / Sogndal

Snow

19.02.2020 kl. 09:58

823 masl

Gjermund Nordskar (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Gjermund
ObsID: 215144

Indre Sogn / Sogndal

Snow

19.02.2020 kl. 09:44

521 masl

AsbjørnF (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  AsbjørnF
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  AsbjørnF
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  AsbjørnF
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Opp mot str 4 på dette skredet i frudalen. 200m breidde i botn over elva

Weather

20% clouds

Avalanche Activity

19. Feb. 6-12 (+01:00) Dry slab avalanche Several (6-10). 3 - Large. Spontaneous release Widespread steep slopes. SE, S, SW. Above 2500 masl Sørvesvendt glideskred under lammanipa

ObsID: 215142

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

19.02.2020 kl. 06:52

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

Gjelder Fv55 Dragsvik - Balestrand,

ObsID: 215109

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

19.02.2020 kl. 06:52

188 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Store snømengder og vind . FV337 Hafslo - Veitastrondi er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Temratur er sigene, slutta å snø .

Weather

No precipitation 0 °C Vikjafjellet (900moh) kl 06:52 55 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Snøfokk siste 3 døgn.

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 215110

Indre Sogn / Sogndal

Snow

18.02.2020 kl. 16:11

955 masl

Linda@Nortind (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@58cm Bryter lett, ikke glatt

LBT@25cm Bryter lett og glatt

Snow Profile

25 cm 4F DF D, 3 cm F PP 1 mm D, 11 cm 1F RG D, 1 cm P MFcr D, 25 cm 1F RG D, 3 cm I RG D, 6 cm 4F RG/PPco 1 mm, 2 cm I RG D, 2 cm P RG/PPco D, 40 cm P RG D -2 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -2 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm, -1.8 °C @ 50 cm, -1.8 °C @ 60 cm 2 tests connected to snow profile Graver 110 cm ned, møter storkornet snø, knivfast. Stopper å grave der!

ObsID: 215044

Indre Sogn / Sogndal

Snow

18.02.2020 kl. 15:50

955 masl

Linda@Nortind (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Linda@Nortind

Weather

-4 °C 7 m/s from SW ↗ 90% clouds Dårlig sikt over skoggrense

ObsID: 215040

Indre Sogn / Sogndal

Snow

18.02.2020 kl. 15:45

923 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Fra ca 640moh.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Østlig heng snø fraktes inn, mens på den vestlige kulen lengs fra kamera har blåst skaren frem.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Skogen fra ca 640moh fuktig nysnø.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Fra ca 930moh tatt nord vest mot Kambafjellet. Begynner å bli hardere snø i høyfjellet nå.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Noe mer skjema / lun formasjon har løsere snø.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Målepunktet på 640moh nedi skogen / hyttefelt. Du ser tydelig eldre smelteformer som var snødybden den 28.jan. Og hvit nysnø som har kommet siste uker.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen Comment:  Bilde fra 120moh den 17.feb rundt kl 15.30 og den 18.feb omtrent på samme tid. Snøen smelter i lavlandet.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Skitur 600-930moh, dårlig sikt/rufsete vær høyere opp. Nysnø og vind frakter snø inn i le. Det fraktes mer enn det rekker å stabiliseres. Stedvis har det blitt fraktet inn store mengder. Snøen var fuktig i dag til ca 800moh , nysnøgrense på ca 500moh. Eldre snødekke er ansett som stabilt og skredproblemet er «kun» denne ferske snø. Enkelte naturlige skred i le heng kan forekomme. Noen steder har dekke noe vann i seg og enkelte glideskred / våte løsnøskred skal ikke utelukkes helt. Gunstig temperaturer gjør at det stabiliseres raskt når været roer seg. Men fortsatt vil det være disse fokksnø flak som er skredproblemet. De vil være noe vanskeligere å løse ut, men fortsatt kan str 3 skred løse ut. Videre utover uken vil vi ligge å vippe mellom høy fg 2 og lav fg 3. Igjennom døgnet kan også stabiliteten i flak variere, flak kan være lett å løse ut tidlig på dagen mens på ettermiddagen skal det mere til. Lest varslet for i morgen, ser fint ut. Men tenker det har blåst inn såpass mye at str 3 skred kan forekomme også i morgen, kan nevnes i teksten? Ellers slik jeg leser værmeldingen så vipper vi trolig opp på fg 3 på Torsdag. Men trolig bare deler av døgnet.

Weather

Snow -1 °C 8 m/s from W → 100% clouds Vind fra sv / v retning, også tidvis vind nedi skogen. Men litt av og på vinden. Snøbyger men også ørsmå perioder med solbyger. Dårlig sikt i høyfjellet , bortsett fra i disse ørsmå «vinduer».

Avalanche Activity

18. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Begrenset sikt men fikk noen «vinduer» og så ingen ting. Så også inn i østvendt terreng.

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab) Dry Se ellers melding fra meg om snødekke før i dag. Snøen var tørr over ca 800moh. Mer og mer fuktig lavere ned, som regn under ca 500moh. Ellers har det kommet en god del snø siden Søndag med vind fra vest, kuling i fjellet stort sett siden Søndagen. Snødybden har økt siste uker f.eks på 640moh var 28.Jan ,65cm bare smelteformer. 11.feb var det 102cm og i dag 18.Feb 145cm. Også i høyfjellet har det blitt mye mer snø siden slutten av Januar. Denne har blåst fra vest til øst, så le heng / skavler vender øst. Den har ulikt hardhet , hardere der vinden har vært sterkest, mens mykere flak/ løsere snø i skjerma / lune formasjoner. Stedhvis mildværskare opp i dagen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE above 900 masl Mer nysnø og vind transporterer fersk fokksnø inn i le, stedhvis store mengder tar tid å stabilisere når det hele tiden blåser inn ny snø. Med gunstig temp gjør at det stabilisere fort hvis / når været roer seg. Stedhvis har det begynt nå i dag å bli hardere snø, så trolig går vi mot stor belastning på dette. Med mindre det kommer mer transport.

Danger Sign

Recent snowdrift Over ca 700-800moh fraktes snø fra vest til øst. Moderat og tidvis kraftig snøfokk.

Snow Profile

5 cm F+ DF D, 10 cm 1F RG M, 20 cm 4F DF/RG M, 20 cm P RG M, 25 cm P MF/RG M, 60 cm 1F+ /1F- RG M, 15 cm P RG M, 3 cm P MFcr M, 10 cm 1F FCxr M, 47 cm K/P MFcl/MFcr M, 20 cm 1F MFcl/MFcr V -2 °C @ 0 cm, -1.7 °C @ 10 cm, -1.5 °C @ 20 cm, -1.4 °C @ 30 cm, -1.2 °C @ 40 cm, -0.8 °C @ 50 cm, -0.3 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 90 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 110 cm, 0 °C @ 120 cm 930moh nø -1 i lufta. Ikke til bakken , snødybde 285cm

ObsID: 215049

Indre Sogn / Sogndal

Snow

18.02.2020 kl. 13:02

643 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

22 cm 4F/F+ DF/RG 0 mm/0 mm M, 5 cm 4F MF 0 mm/0 mm M, 4 cm 4F RG 0 mm/0 mm M, 29 cm 1F MF/RG 0 mm/0 mm M, 5 cm 4F MF 0 mm/0 mm M, 80 cm P- /K MFcl/MFcr 0 mm/0 mm M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 90 cm, 0 °C @ 100 cm 640moh syd til bakken. Pluss 0,3 i lufta.

ObsID: 215051

Indre Sogn / Sogndal

Snow

18.02.2020 kl. 11:22

603 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  «Utsikt» oppover skitrekket fra høyde 600moh
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Nedover mot Sogndal, brøytekantene på parkeringsplass 600moh er ganske store nå, enkelte plasser.

Weather

Sleet 1.2 °C 4 m/s from W → 100% clouds Temp målt på ca 600moh. Så og si samme vær som i går. Nedbør i form av regn under ca 400moh, sludd over det. Snø på trær fra 500-600moh. Null sikt i høyfjellet og trolig vind / snøfokk.

Snow Cover

Elevation of new snow 500 masl. Snow line at 100 masl Wet loose snow Moist Vanskelig å anslå nysnødybde, skisenteret meldte om ca 10cm på 600moh og ca 30cm på 940moh. Snøen er fuktig på 600moh pluss 1,3 i lufta. I lavlandet under 300-400moh kommer nedbøren som regn og det smelter snøen . Det har blitt åpne felter samt smeltebekker på bøene ved denne høyden.

ObsID: 214980

Indre Sogn / Sogndal

Snow

18.02.2020 kl. 10:32

944 masl

halvor_d@nortind (***)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Problems Copyright:  halvor_d@nortind

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

ObsID: 214973

Indre Sogn / Sogndal

Snow

18.02.2020 kl. 09:49

874 masl

halvor_d@nortind (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  halvor_d@nortind

Danger Sign

Recent cracks

ObsID: 214961

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

18.02.2020 kl. 05:41

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mykje snøfokk har ført til store skavler i leheng . FV55 Dragsvik - Balestrand er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Snøen vil sette seg når temperaturen siger, og det er mindre nedbør .

Danger Sign

Large snowfall

Recent snowdrift

Quick temperature change

Much water in the snow regn på snø

Avalanche Activity

18. Feb 05:52 (+01:00) - 17. Feb 05:52 (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large. Spontaneous release SW. Between 800 masl and 700 masl Gjelder Fv55 Dragsvik - Balestrand, Mykje nysnø og vind natt til mandag. Temperaturstigning og storm fører flakskre

ObsID: 214924

Indre Sogn / Årdal

Snow

17.02.2020 kl. 18:32

921 masl

KrLarsen (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  KrLarsen
Image Of Notes
Image 2 of 3 Of:  Notes Copyright:  KrLarsen
Image Of Notes
Image 3 of 3 Of:  Notes Copyright:  KrLarsen

Weather

Snow Snø/sludd litt vekslende, ikke tung nedbør nå. Betraktelig mer tidligere. Mye vind fra V-SV godt ned i skogen. Observerte noe vindtransport av løssnø i tregrensa, det kan kanskje være en del snø tilgjengelig for transport i høyden?

Snow Cover

15 cm new snow Crust Moist Begynnende regn/mildværsskare øverst på snøoverflata, fortsatt veldig tynn og «svak» på obspkt. 15cm mer fuktig nysnø oppå det som lå som fuktig nysnø i går ettermiddag (da ca 5cm over en tynn skare fra lørdag/natt til søndag.

Notes

Små våte løssnøskred/snøballer ned små brattheng (5-10ish høydemeters heng). Valgte å ikke registrere som skredaktivitet pga utfordringer med å skille snøballer og løssnøskred på denne størrelsen («bittesmå»).

ObsID: 213920

Indre Sogn / Luster

Snow

17.02.2020 kl. 14:49

849 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Skydekke hang lavt over Leirdalen i dag, bilde fra ca 550moh.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Været og snødekke på 120moh
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Smelteriller i snøoverflaten dette fra ca 550moh slike er det opp til omtrent 650moh
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Kram snø pakker kram snø seg veldig oppå skiene mår man kjører nedover. Slik var det helt fra 850moh men økende i omfang lavere nedover. Bilde fra ca 550moh
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Weather
Image 6 of 6 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Sludd som pisker mot deg, her bilde fra 750moh. Tøyet blir raskt svært vått.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Skitur 420-850moh. Rufsete vær, regn i lavlandet gradvis over til sludd, pluss 0,3 og sludd der jeg snudde på 850moh. Null sikt i høyfjellet. Fuktig snøoverflate der. Våte skred i lavlandet mens tørre flak i høyden, gunstig temp for å stabilisere snødekke raskt. Men mens været nå står på kan det gå naturlige skred, svært aktuelt med våte, mens også tørre i høyden kan forekomme. Som sakt vil stabiliseres fort når været roer seg, men i morgen Tirsdag skal det fortsette med samme værtype, fg holdes på nivå 3. Mens været og skredfaren synker utover Onsdagen, når trolig fg 2 på Onsdagen. Mot helgen igjen mer nedbør men noe mindre vind, fortatt gunstig temp for rask stabilisering.

Weather

Sleet 0.3 °C 10 m/s from W → 100% clouds Temp målt på 850moh. Ruskete vær, kraftig vind og nedbør. Som regn under ca 600moh, gradvis over til sludd. Sludd der jeg snudde på 850moh, null sikt over det. Temperaturen var stigende utover dagen.

Avalanche Activity

17. Feb. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release Widespread steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Below 800 masl Så en del slike også et super lite glideskred.

Snow Cover

200 cm in total Heavy snow drift 20 cm new snow Elevation of new snow 600 masl. Snow line at 100 masl Wet loose snow Moist Veldig vanskelig å si nøyaktig nysnødybde, den er også fuktig i levere områder. Fuktig til 850moh der jeg snudde men trolig også høyere opp. Tipper det er kraftig snøfokk i høyfjellet, men hører vinden bra i trærne nedi dalen. Null sikt over skogen. Ellers målte jeg snødybde på 310cm på høyde 750moh, noe innblåst heng. Det er betydelig mindre snø lavere ned, og regnet tærer godt på snøen nå der det kommer som regn. Helt bart så og si under 100moh.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 800 masl Pga regn varme på kald tørr snø, har gått en del slike allerede

Wet slab avalanche Water pooling in/above snow layers Within half a meter Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 800 masl Glideskred og våte flak pga regn / varme snøen.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE above 1000 masl Kraftig snøfokk transporterer store mengder snø i le, skred kan trolig også løsne naturlig i få heng når været nå står på. Usikker på høyden, snøen var fuktig til 850moh men begynte å små sprekke noe rundt ski der, så setter 1000moh.

Danger Sign

Recent snowdrift Var til 850moh for fuktig snø for snøfokk der, men blåste kraftig så at det er snøfokk høyere opp er helt sikkert. Kanskje over ca 1000moh?

Snow Profile

10 cm 4F- RG M, 15 cm F/4F- DF/RG D-M, 1 cm P MFcr D-M, 4 cm 4F- MF W-V, 45 cm 1F RG M, 3 cm K MFcr D, 72 cm P MF/RG M-W, 20 cm K/1F MFcl/MFcr W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, -0.1 °C @ 30 cm, -0.1 °C @ 40 cm, -0.1 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 90 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 110 cm, 0 °C @ 120 cm, 0 °C @ 130 cm, 0 °C @ 140 cm, 0 °C @ 150 cm, 0 °C @ 160 cm 750moh nø, 310cm snødybde, ikke til bakken, pluss 0.2 i luften.

ObsID: 213910

Indre Sogn / Aurland

Snow

17.02.2020 kl. 13:30

1021 masl

Siggen@obskorps (****)

Danger Sign

Recent avalanches Bergensbanen er stengt pga snøskred mellom Myrdal og Hallingskeid. Kun lest i media kjenner ikke mer til det hvor evt det er eller noe mer om skredet. Har endra observasjons punkt ut ifra hva jeg har lest i media, så nå er den trolig mer riktig.

ObsID: 213914

Indre Sogn / Aurland

Snow

17.02.2020 kl. 12:13

816 masl

drift@svv (**)

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

17. Feb 12:13 (+01:00) Snø på FV. 50 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: >100m. Stengt for all trafikk på Fv. 50 mellom 16.02.2020 kl. 12:15 og 24.02.2020 kl. 12:15.

ObsID: 215606

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

17.02.2020 kl. 11:37

7 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mykje nysnø og sterk vind. Temperaturstigning . FV55 Dragsvik - Balestrand er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Recent avalanches

ObsID: 213863

Indre Sogn / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snow

17.02.2020 kl. 09:30

815 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Snø, vind og mildt. FV50 Hol - Aurland er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Uforandret vær situasjon. uforandret eller økt fare for ras.

Danger Sign

Recent avalanches

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Activity

17. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large. Spontaneous release NE. Between 900 masl and 800 masl Gjelder Fv50 Hol - Aurland, 2 skre ved Østerbø

ObsID: 213826

Indre Sogn / Sogndal

Snow

17.02.2020 kl. 08:46

17 masl

larsbard (*)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  larsbard

Weather

Sleet 1.5 °C Sludd, snøen ligger på trærne fra 0moh.

ObsID: 213822

Indre Sogn / Sogndal

Snow

17.02.2020 kl. 08:36

433 masl

larsbard (*)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  larsbard

Weather

Rain 1 °C Mye regn, snøen ligger på trærne ca 550-600 m . Regn ved toggaparkeringen, sludd ved inngangen til Frudalstunnellen.

ObsID: 213821

Indre Sogn / Merkes grovi

Snow

17.02.2020 kl. 07:30

815 masl

drift@svv (**)

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

17. Feb 07:30 (+01:00) Snø på FV. 50 løsnet fra fjell/dalside. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 213828

Indre Sogn / Aurland

Snow

17.02.2020 kl. 07:00

819 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 8 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 8 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 8 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 8 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 5 of 8 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 6 of 8 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 7 of 8 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 8 of 8 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Only material damage Road

Avalanche Observation

17. Feb 07:00 (+01:00) Snø på FV. 50 løsnet fra fjell/dalside. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: >100m. Stengt for all trafikk på Fv. 50 mellom 16.02.2020 kl. 15:29 og 24.02.2020 kl. 10:18.

ObsID: 215561

Indre Sogn / Aurland

Snow

17.02.2020 kl. 07:00

815 masl

drift@svv (**)

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

17. Feb 07:00 (+01:00) Snø på FV. 50 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: >100m. Stengt for all trafikk på Fv. 50 mellom 16.02.2020 kl. 12:07 og 24.02.2020 kl. 12:07.

ObsID: 215599

Indre Sogn / Østerbø

Snow

17.02.2020 kl. 06:00

817 masl

drift@svv (**)

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

17. Feb 06:00 (+01:00) Snø på FV. 50 løsnet fra fjell/dalside. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 213831

Indre Sogn / Klevavatnet

Snow

17.02.2020 kl. 06:00

1005 masl

Kalle@Skred.AS (*****)

Incident

Skredmasser traff snøoverbygg og tok med kjøreledning. Bredde av masser på sporet ca. 20 m. Snow Traffic stopped Railway

Avalanche Observation

17. Feb 06:00 (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large Naturaly released W-facing Avalanche release at 1181 masl and ended at 965 masl Løsneområdet kunne ikke observeres ved befaring dagen etterpå, derfor bare estimert.

ObsID: 222988

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.