Avalanche forecast for Indre Sogn Monday 2019-12-16

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

There is a persistent weak layer buried in the snow pack, especially at tree line. Be careful in areas with wind deposited snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near the ground

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-11 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. sunday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
5 mm precipitation.
Breeze from southeast., change to fresh breeze from the southwest during renoon.
-14 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Sogn / Sogndal

Snow

16.12.2019 kl. 07:33

110 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps

Weather

Snow 0 °C 100% clouds Lett snøvær , snøen er fuktig. Det regnet litt i går ettermiddag ved denne høyden.

Snow Cover

1 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Moist Et lite dryss ved denne høyden.

ObsID: 202192

Indre Sogn / Luster

Snow

16.12.2019 kl. 07:10

238 masl

martin@obskorps (****)

Snow Cover

2 cm new snow Moist

ObsID: 202190

Indre Sogn / Sogndal

Snow

15.12.2019 kl. 14:34

1167 masl

AsbjørnF (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  AsbjørnF Comment:  Generelt avblåst på ryggen og laust i Kupa

Weather

1 m/s Ingen vindtransport her

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Har ikkje gravd, men snøen heng greit i testhenga og kantkorna på bakken har vore stille

ObsID: 202168

Indre Sogn / Sogndal

Snow

15.12.2019 kl. 13:56

841 masl

Henrik@NGI (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@55cmQ3 Harde slag for å få brudd

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry

Snow Profile

10 cm F DF/PP D, 8 cm 4F RG D, 3 cm K MFcr D, 7 cm 4F FC D, 17 cm 1F FC M, 15 cm F FC 3 mm M 1 test connected to snow profile Rask profil

ObsID: 202164

Indre Sogn / Luster

Snow

14.12.2019 kl. 19:00

993 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Molden og indre Hafslo.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Bilde fra ca 400moh snødybde er her ca 30-35cm
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Åpne bekker bilde fra ca800moh
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Vinden har jobbet over skogen ferskeste flak er mot nord
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Tynt dekke rundt 1000moh kant og smelteformer, se bilde av hansken.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Løse former av kant og smelteformer på 1000moh ved svært tynt dekke
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Småsprekk i fokksnøen nordlig
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -3 °C 2 m/s from E ← 100% clouds Rolig vindforhold i høyden kun en liten østlig trekk, på toppene. En og annen liten snøbyge men bare mindre filler i lufta. Gløtt av sol og blå himmel også. 0 grense på rundt 500-600moh.

Tests

ECTN4@15cm Good Går i løsere nysnø. Bruddet forplanter seg ca 50-60cm av søyla på 90cm.

Danger Sign

No signs observed Bortsett fra litt ubetydelige sprekker i fokksnøen.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Høyt i snødekke finnes det nedføyket løsere snø, særlig rundt skogrensen der disse er myke kan de lettere løsne. I bunn av dekke finnes kantkorn som sist uke ga drønn og lange sprekker. Siste dager har det vært mindre lyder fra dette laget, men det ligger under der å lurer høyt til fjells. Rolig vindforhold og mindre mengder snø endrer lite på skredfare.Fokksnøen vil bli vanskelige å trigge med tiden, og kanten lurer der i bunn. Torsdag fant jeg kant i dette løse lag under fokksnøen, det fant jeg ikke i dag. Men kan ses etter.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW between 1100 masl and 800 masl Høyere i dekke finnes det hardere fokksnø på løsere snø. Spesielt rundt skogrensen der flakene er myke gjelder dette problem. Høyt til fjells er trolig laget hardere og vanskelig å løse ut. Utbredelsen av dette problem der du lett kan løsne skred er trolig få steder. Torsdag fant jeg innslag av kant i dette løsere lag høyt i dekke, det fant jeg ikke i dag.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Over one meter Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, NW above 1000 masl Kanten som ble dannet i November ligger i bunn av dekke over alt. Denne har til en hvis høyde fått fuktighet i seg å det har blitt dannet skarelag over. Så du må nok over 1000moh kanskje også høyere før den er ordentlig kant og uten skarelag over. Men da ligger den under mye hard fokksnø og vanskelig å trigge. Men få steder ved tynnere dekke kan du gjøre dette, skredene vil trolig bli store hvis du treffer på disse/dette punktet.

Avalanche Activity

14. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 200 masl Wind slab (hard slab) Dry Det ligger flekker med snø helt ned til fjorden. Men mildvær har smeltet en del av denne, skorpe skare på toppen til ca 500-600moh. Snødybde , 400moh 30-35cm. I skogen er det løs snø stort sett progrestivt hardere på smelteformer, snødybden øker raskt med høyde over havet. I høyfjellet har kraftig vind gjort at det er ujevnt fordelt snødekke. I innblåste heng er det flere meter. Og det er en variert meny av hardhet, løsere snø i lune formasjoner. Det er begrenset med snø tilgjengelig for transport, men ved kuling/storm vil det bli fraktet noe. Det har blåst hardt fra vest så i østlige er det mest snø, men siste vind var mer fra SV-Ø så du finner ferskeste fokksnø i le for denne vind. Sist snøfall av betydning var Onsdag 11.12 og det ble fraktet snø Torsdagen etter, mens nå Fredag og Lørdag har det ikke vært noe frakt av snø, eller ubetydelig mengder.

Snow Profile

10 cm 1F+ RG D, 7 cm 4F DF D, 18 cm 4F+/1F- RG D, 75 cm 1F/P+ RG D, 0.2 cm 1F MF D, 4.8 cm K MFcr D, 13 cm P- RG/MF D, 7 cm F FCxr M -4.6 °C @ 0 cm, -3.9 °C @ 10 cm, -3.6 °C @ 20 cm, -3.3 °C @ 30 cm, -2.8 °C @ 40 cm, -2.3 °C @ 50 cm, -2.1 °C @ 60 cm, -1.8 °C @ 70 cm, -1.3 °C @ 80 cm, -1 °C @ 90 cm, -0.8 °C @ 100 cm, -0.5 °C @ 110 cm, -0.3 °C @ 120 cm, 0 °C @ 130 cm 1 test connected to snow profile 900moh NNØ -2,3 i luften

ObsID: 202087

Indre Sogn / Luster

Snow

14.12.2019 kl. 13:58

826 masl

SNO-Liv (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  SNO-Liv
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  SNO-Liv

Snow Cover

70 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

ObsID: 202057

Indre Sogn / Sogndal

Snow

14.12.2019 kl. 12:47

817 masl

Marina@VLFK (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Med spadehåndtaket ca 65cm ned i snøpakka finner eg skarelaget og mykare snø rett over og under skarelaget.
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder

Weather

No precipitation 80% clouds 2 grader nede ved Hodlekve skisenter.

Snow Cover

205 cm in total No snowdrift Storm slab (soft slab) Dry Tørr (D) snø heilt i toppen ca 4cm. Resten av snødekket var fuktig (M). Gravde 150cm ned frå overflata av totalt 205cm snødybde. Snøen er fuktigare lenger ned i skogen.

Snow Profile

Rask profil tatt ved graving av snøhule på NRH trening. Frå toppen ca 4cm 4F, D-M. Deretter er heile snødekket ca 100cm nedover 1F-P og fuktig (M). Ca 65 cm ned i snødekket finner eg eit tynt (maks 0,5cm) skarelag som er på veg å spises opp. Fekk brudd over skarelag når eg gravde ut, Q2. Mistenkt Kantkorn? over skarelag. Litt mykere snø både over og under skarelaget, sannsynligvis begynnande kantkorn. Ellers noe dårlige bindinger i fokksnøen men den vil nok stabilisere seg raskt. Pålagring av fokksnøen over skarelaget variera.

ObsID: 202085

Indre Sogn / Luster

Snow

14.12.2019 kl. 12:30

953 masl

Rune@nortind (**)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Rune

Weather

Snow 99% clouds

Tests

CTE4@77cmQ3 Medium Bryder ved bakken.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er sannsynligvis begrenset med plasser der en skikjørere kan komme i kontakt ned skredproblemene. Men der det er mulig kan skredet bli stort. Fokksnøen vil trulig stabilere seg med gunstige temperatur. Mer snø (det snør nu) kan påvirke kantkorn ved bakken mens det står på. MF skare unner 1000m er stortsett blankpolert og svært glatt. Fokksnø på denne vil trulig få svert dårlig binding til skaren - dersom der kjem snø og vinn de neste dagene. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 3 - Large N, W, NW above 800 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Kantkorn forventer jeg flere steder i terrenget i høyden. Men det er trulig begrenset til utsatte plasser med tynt snødekket, der en kan påvirke dette laget.

Snow Cover

77 cm in total Crust Generelt er terrenget avblåst ned til MF skare med varierende tykkelse opp til ca 1000. Skaren er ikke bærende, men brister. Kan virke til at kraftig vinn har spist av skaren. Tykkeste skare 5-6cm finn en i læheng unner moderate mengder myk fokksnø. Ellers i tereng 1-3 cm mot 0 i ca 1000. Her erstattes MF av vindskare som stortsett er bærende.

Snow Profile

ObsID: 202065

Indre Sogn / Sogndal

Snow

13.12.2019 kl. 14:34

1201 masl

martin@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  martin@obskorps Comment:  Mott blåfjell. Lite lys på ettermiddagen nå
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Vindstille og rolig i fjellet nå. Minus 5 i luften her på 1200 moh

Tests

LBT@20cmQ3 Får brud når jeg dra til alt jeg kan

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Se snødekke Vindrening til øst og kuling vil gi ferske fokksnø i vest. Der må en god del vinn til før der flyttes snø av betydning. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, NW above 900 masl Ferskeste fokksnø i nordligsektor. Virker til å ha gode bindinger her på 1200 moh.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Trolig bar i høyfjellet i Ø og N at det kan gi str. 3

Avalanche Activity

13. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Dry Under 400 tok mildværet onsdag morgen kraftig på dekket. Fra 600 moh er det flott skiføre i skogen med 20 til 30 cm tør løssnø. Over skogen har vind fra sør hejeret med snøen og det er vindpakket hard i sørlig sektor. I nord finnes 4f til 1f faste flak med innbåst snø. Der finnes lommer med løssnø også i høyfjellet hvor vinden ikke har tatt. November kant ligger nå generelt dybt begravet i nord og øst. Men vær obs hvor dekket er tynt. Fokksnø en som jeg fant i dag virker til å ha godebinnibger. Være obs hvor du finner den ferskeste og mykeste fokksnø.

Snow Profile

10 cm 4F DF D, 90 cm 1F RG D -8.2 °C @ 0 cm, -6.2 °C @ 10 cm, -4.9 °C @ 20 cm, -4.6 °C @ 30 cm, -4.4 °C @ 40 cm, -4.3 °C @ 50 cm, -4.3 °C @ 60 cm, -4.2 °C @ 70 cm, -4.1 °C @ 90 cm, -3.5 °C @ 100 cm 1 test connected to snow profile Profil i in blåst heng mott nord.

ObsID: 201956

Indre Sogn / Luster

Snow

13.12.2019 kl. 13:48

653 masl

SNO-Liv (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  SNO-Liv

Weather

2 m/s 90% clouds

Snow Cover

No snowdrift Elevation of new snow 1000 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 201947

Indre Sogn / Lærdal

Snow

13.12.2019 kl. 13:23

1124 masl

jostein@nve (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  jostein@nve Comment:  Lett snøfokk, legger seg i vegkant
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  jostein@nve Comment:  Skiføre, men ikkje mykje snø

Weather

-5 °C

Snow Cover

Some snow drift

ObsID: 201937

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.