Avalanche forecast for Indre Sogn Thursday 2019-03-07

2
Moderate
Published:

Wind and fresh snow causes increasing avalanche danger. Keep good distance to avalanche terrain and run-out zones.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful in steep slopes and around terrain traps until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Isolated steep slopes
Unlikely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation.
Breeze from southeast., change to moderate gale from the southeast during the evening.
-11 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
10 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from southeast., change to breeze from the east during the afternoon.
-8 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 700 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

07.03.2019 kl. 19:50

202 masl

Sander@ObsKorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Sander@ObsKorps

Snow Cover

Elevation of new snow 100 masl Moist Ca 10cm med nysnø frå dei siste 24 timane, her 200moh. All nysnøen er fuktig her no.

Weather

Drizzle 1 °C Har vert plussgrader dei siste timane her 200moh. Nedbøren kom som snø kl 16, sjølv om det var plussgrader. Smeltar no.

ObsID: 184788

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

07.03.2019 kl. 13:00

118 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Snø på trærne over ca 100moh.
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  6cm fuktig nysnø på 100moh, kl 13. Snør fortsatt.

Snow Cover

6 cm in total 6 cm new snow Elevation of new snow 100 masl. Snow line at 100 masl

Weather

Snow 1 °C 0 m/s 100% clouds Lavt skydekke , tett snøvær. Snøen legger seg over ca 100moh fuktig her. Under dette er det regn/sludd.

ObsID: 184644

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

06.03.2019 kl. 17:03

1089 masl

NjålØ (Unknown)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Forecast too high Basert på det jeg har sett, uten at jeg har sett på værdata, blir jeg overrasket om det kan blir strl 2 skred. Varslet Fg er vel da for høy.

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fg 2??

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm)

Weather

1 m/s

ObsID: 184524

Indre Sogn / LUSTER

Snow

06.03.2019 kl. 15:00

1259 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Været og snøoverflaten som ikke har noe tegn til vind. Selv på ryggformasjonen jeg står på.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Glideskred er mindre aktuelt nå pga kaldere vær. Der det var bart fjell for en uke siden, ligger det nå nysnø.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Nysnø brøyteføre.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Profil fra 1170moh sø, -3,4 i lufta. Tydelig skille mellom nysnø og eldre 25.feb skaren. Skaren er i ferd med å «smuldre» noe opp. Og har begynt å dannes smeltekantkorn mellom skarelag. Ennå ikke et problem pga under skarelag og ikke minst mangler flak av betydning over, men må følges med på videre. Ved kulde vil skarelaget trolig bli mer og mer spist opp, og vi får mer kantkorn som da ikke har dette skarelaget over.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Fjærlett denne øverste snøen.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Litt mørkt ja. Men nysnøen gir fint skiføre.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

1 Low Skredproblemene knytter seg til nysnøen. 30cm nysnø siden Lørdag ettermiddag. Denne nysnø har kommet uten særlig vind, og kun på utsatte rygger/topper/skar har vinden tatt. Her sprekker snøen opp, på løsere snø så 25.feb skaren. I dag var snøen noe fuktig utpå dagen, under ca 700moh, gradvis mer tørrere over det. Det ligger på 420cm 14cm nysnø på skarelaget, mens over 1000moh har dette økt til 30cm. Siste nysnø er fjærlett der den er tørr. Høyt til fjells gjelder trolig fortsatt kantkorn problemet, men betydelig mindre sannsynlig å løsne skred i dette laget, enn i nysnøen, slik jeg tenker. Vind vil lett fraktet tilgjengelig snø, snø ligger i alle himmelretninger samt også stedvis løs snø også på rygger/topper. Dette vil danne flak. Flakene vil trolig ligge på løsere snø så skare. Men pga temp gradient har det begynt å dannes kant over og under skarelag, se profil. Ansett foreløpig som ikke et problem, pga det over skaren er ikke bra nok utviklet og er en blanding med anna snø. Mens under skaren ligger foreløpig noe beskyttet under et skarelag. Men skarelaget vil trolig bli "spist" opp pga temp gradient. Dette må følges med på ved videre obsing. Forecast correct Som det står i varselet så er det vindøkningen som gjør at fg øker. Jeg avsluttet tur før vinden hadde begynt å frakte snø, dermed melder jeg anna fg enn varslet. Men varselet er riktig hvis vinden kommer.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

6. Mar. During the day No avalanche activity

Snow Cover

248 cm in total No snowdrift 8 cm new snow Snow line at 200 masl Much loose snow (10-30cm) Dry På 420moh hadde det kommet 5cm nysnø, også noe nysnø til fjorden. Men smeltet bort så og si utover dagen. Ellers stiger snødybde veldig med høyde over havet ved fjorden er det bart så og si. Og må ca 200moh før skiføre, andre steder i regionen betydelig høyere trolig. På 420moh målte jeg 64cm mot 50cm sist uke, 14cm er nysnø siden Lørdag ettermiddag. I høyfjellet over ca 1000moh ligger det 30cm nysnø siden Lørdagen, oppå denne 25.feb skaren. Målte 248cm snø i sø på 1170moh. Men dette er trolig ikke gjeldene for alle området på denne høyden. Østlig sektor har mest snø etter dominerende retning fra vest. Skavler i Leirdalen peker som vanlig østover. Skavlene er mindre enn i vintre med mye snø, men store nok til å holde avstand fra de.

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl Nysnø som ikke har vind i seg er så lett noen steder at den vil løsne som tørre løsnsøskred i bratt terreng

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 700 masl Nysnøen har blitt noe fuktig under ca 700moh i ettermiddag. Sklir lett på skaren i bratt terreng.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Easy to trigger 1 - Small N, NE, W, NW above 900 masl Dette er hovedproblemet de to andre er mer tatt med for å vise. Nysnø har kun få steder dannet flak. Men vær obs hvis vinden øker da øker utbredelse og skredstr fort.

Weather

No precipitation -3.4 °C 0 m/s 100% clouds Målt temp på 1170moh. Overskyet av og til noe snøfnugg i lufta. Noe dårlig sikt over ca 1200moh.

Tests

ECTP9@30cmQ1 Good Har kutta skarelag så anser testen som mer stabil, enn resultatet viser. Tok bort de første 13cm med løs snø.

Snow Profile

13 cm F-/F+ PP/DF 0 mm/0 mm, 17 cm 4F-/1F- DF/RGxf 0 mm/0 mm, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm F FCxr 0 mm/0 mm Skarelag, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm 1F+ RGxf 0 mm/0 mm, 17 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm K MFcr/RG 0 mm/0 mm, 10 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 50 cm P+ RG 0 mm/0 mm, 10 cm P MF/MFcr 0 mm/0 mm D-M -1 °C @ 0 cm, -2.3 °C @ 10 cm, -3 °C @ 20 cm, -2.8 °C @ 30 cm, -2.8 °C @ 40 cm, -2.7 °C @ 50 cm, -2.6 °C @ 60 cm, -2.4 °C @ 70 cm, -2.2 °C @ 80 cm, -1.9 °C @ 90 cm, -1.7 °C @ 100 cm, -1.4 °C @ 110 cm, -1.2 °C @ 120 cm 1 test connected to snow profile 1170moh sø -3,4 i lufta vindstille og oppholdsvær. Ikke gravd til bakken, snødybde var 248cm. Innblåst heng fra tidligere i vinter.

ObsID: 184521

Indre Sogn / LUSTER

Snow

06.03.2019 kl. 11:20

415 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Overskyet vær. Har snødd litt i går kveld / natt.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Snødybde her på 420moh er 64cm. 27.feb var det på samme sted 50cm. Disse 50cm er nå harde smelteformer/skare, p/k hardhet. De 14cm er nysnø med et tynt skare lag ca 5cm under snøoverflaten.

Snow Cover

64 cm in total 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Nysnø til fjorden ca 1-2cm ved fjorden, er 5cm nysnø her på 420moh. Etter en varm værtype i slutten av feb. Er det nå betydelig mer vinterlig. Og snødybden har økt på 420moh, med 14cm. Se profil. Høyere til fjells ligger det trolig opp mot 30cm nysnø oppå 25.feb skaren nå.

Weather

No precipitation 0.5 °C 0 m/s 100% clouds Overskyet rundt 0 grader her ved 420moh. Ved havnivå er det ca 0-1 grad pluss.

ObsID: 184436

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

06.03.2019 kl. 08:00

411 masl

Marina@VLFK (*)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder

Snow Cover

7 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry

Weather

Snow -2 °C

ObsID: 184416

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

05.03.2019 kl. 14:00

1293 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  23cm snø oppå 25.feb skaren ca 1000moh
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Overskyet vær.
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Fra ca 1200moh. Sprekk på løsere snø så skare. Dette er ikke gjeldene for snødekke. Men de få steder vinden har tatt får du det.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Skredproblemene er opp i dagen. Eldre snø har fått varme - til topps, så kulde. Dannet 25.feb skarelag, og denne skaren gjør at eldre dekke er mer eller mindre ansett som stabilt. Untakket er høyt til fjells over ca 1400moh der kantkorn trolig fortsatt ligger i dekke. Skarelaget har fått ca 20-25cm nysnø oppå seg siste dager. Denne nysnø har svært lite vind i seg, og vinden har kun strøket over utsatte rygger / topper, som har flak snø. Denne sprekker opp og vil løsne lett på løsere snø som har perfekt glidlag på skaren. Nysnøen har derimot for varmen i seg, og er fuktig til ca 800-900moh gradhvis tørrere, høyere til fjells. Men noe "seig" også på 1300moh. Under 700moh har det dannet seg skarelag på toppen av dekke. Nysnø ligger klar for transport, men den er ikke super super tørr noe "seig". Men ved kuling vil den bli fraktet i le for vinden. Dette vil øke skredfaren raskt. Nysnø på Torsdag med evt vind, vil igjen øke den noe, avhengig av nedbørmengden. Så skredfaren er økende nærmeste dager, før den igjen vil stabiliseres ved rolige vær. Dette stemmer vel ikke helt? Nysnøen er fuktig fra ca 1000 moh. Ellers ser det greit ut.

Danger Sign

Recent cracks På løsere snø så skare laget.

Avalanche Activity

5. Mar. During the day No avalanche activity Ingen ferske. Men mange eldre skredmasser av våte løsnøskred noen opp mot str 3 evt 2 med lange løp. Noen er fra denne uken andre er flere uker gamle.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 200 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Snødekke er todelt. Helgens nysnø på eldre skare snø, 25.feb skaren. Nysnøen er mange steder uten vind i seg. Og kun få plasser rygger / topper / skar har den vind. Ellers er dekke jevnt fordelt. Men lite snø generelt og spesielt under ca 700moh. Bekker er åpne.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 1 - Small N, NE, W, NW above 900 masl Snøen ligger for det meste løs og skjermet for vinden. Men på rygger og utsatt terreng har den strøket forsiktig. Der kan man løsne ut str 1 skred. Kanskje man kunne meldt få heng også? Kan gjelde mange himmelretninger, men V-NØ er nok trolig mest utsatt.

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 900 masl Gjelder bratt terreng,der snøen har blitt noe fuktig sklir den lett på skaren under, over 900moh gjelder tørre løsnøkred, der vinden ikke har tatt i den. Men vil jo være en mix et sted der også, snøen går ikke fra fuktig så pang tørr.

Weather

No precipitation -4.5 °C 0 m/s 100% clouds Fra ca 1300moh er tempen målt. Det er pluss 4 nå ved 100moh. Dette gir hvis vi regner en 0 grense på 700moh. Overskyet vær med ørlite snø i lufta noen minutter. Ok sikt i høyfjellet, men noe blindt.

ObsID: 184329

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

04.03.2019 kl. 16:35

647 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Været
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Profil fra 640moh. Tydelig skille mellom hvit nysnø og eldre 25.feb skaren. Jeg gravde i samme området den 14.feb. Da var snødybde 53cm og i dag 54cm.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation 2 °C 0 m/s 80% clouds Overskyet vær men gløtt av litt blå himmel. Fra 640moh nå i ettermiddag.

Snow Profile

12 cm 1F-/F+ RGlr/DF 0 mm/0 mm M, 12 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm 1F MFpc 0 mm/0 mm, 27 cm K- MFpc 0 mm/0 mm 640moh pluss 2 i luften. Vindstille. Ingen nedbør.

ObsID: 184154

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

04.03.2019 kl. 10:37

1278 masl

Sander@ObsKorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN7@15cmQ3 Medium Brudd i nedsnødd nysnø

Notes

Får ikkje sendt inn oasen frå mobilen. Derfor ein kjapp ifrå pcen.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Forecast correct Dagens varsel stemmer bra med mitt innrykk.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

4. Mar. During the day No avalanche activity

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 400 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Tørr snøoverflate frå ca 900moh og oppover. Fuktig frå 900moh og nedover. Ca 10-20 cm med laussnø over 1000moh

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 1 - Small N, NE, W, NW above 900 masl

Weather

No precipitation -2.8 °C 2.5 m/s from E ← 95% clouds

Snow Profile

15 cm F DF 3 mm/0 mm D, 5 cm F PP 3 mm/0 mm D, 5 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 10 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 4F MFpc 0 mm/0 mm, 20 cm K MFcr 0 mm/0 mm -1.8 °C @ 0 cm, -2.9 °C @ 10 cm, -3 °C @ 20 cm, -2.8 °C @ 30 cm, -2.7 °C @ 40 cm, -2.7 °C @ 50 cm, -2.5 °C @ 60 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 184126

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

04.03.2019 kl. 08:59

789 masl

Sander@ObsKorps (***)

Snow Cover

No snowdrift 5 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Ca 5 cm med tørr nysnø, 750moh

ObsID: 184064

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

04.03.2019 kl. 08:20

604 masl

Sander@ObsKorps (***)

Weather

No precipitation 0 °C 95% clouds

ObsID: 184060

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

04.03.2019 kl. 08:19

105 masl

Marina@VLFK (*)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fleire ferske våte løssnøskred

ObsID: 184059

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.