Avalanche forecast for Indre Sogn Saturday 2019-02-23

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Increasing temperatures leads to higher avalanche danger. A weak layer deep in the snow pack can now become more active and increase the chance for natural released avalanches.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid staying for a longer period in avalanche release and run out areas. Wet snow avalanches tend to release spontaneously. Stability decreases when the snow surface gets wet and soft. Timing is important.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
Illustrasjon av ferdselsråd Be careful in avalanche release and runout areas. Avoid skiing in terrain traps. Timing is important. Stability decreases when the snow surface gets wet and soft. Wet snow avalanches tend to release spontaneously.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Breeze from south., change to fresh breeze from the southwest during the afternoon.
-2 °C to 4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 2000 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest., change to strong breeze from the southwest during the evening.
-1 °C to 4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 2000 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Sogn / Luster

Snow

23.02.2019 kl. 17:30

1328 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Litt vann som hopper seg opp over lag. Profil fra nærmest flatmark på 1120moh.
Image Of Weather
Image 2 of 8 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Tåke på morran i lavlandet
Image Of Weather
Image 3 of 8 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Solen bak skyene.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Innsykning fot på ca 700moh.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Snødekke og været, et eldre flak skred også i bilde.
Image Of Avalanche Activity
Image 6 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  På sva glir også ut noe snø, glideskred.
Image Of Avalanche Activity
Image 7 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Ellers kan nevnes at gått ca 5stk flakskred, bla ca 3 i området med rød sirkel. Skredene her ikke så høye brudkanter men har ganske så lange utløpt. Trolig gått ved siste mildværsperiode og ikke nå, noe føyket/snødd igjen.
Image Of Avalanche Activity
Image 8 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Er så dårlig lys så tror ikke du ser de eldre skredene på bilde.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Varm dag høyt til fjells, selv litt vind kjølner ikke dekke. 0 grense trolig på ca 1700moh, dette gjør at nysnø fra tidligere i uken har blitt vått/fuktig, var dette til 1330moh. Var ikke høyere. Under ca1100moh sug i den med ski, nærmest «råtten» snø under 700moh enkelte plasser. Kanten var tørr på 1330moh, under hardere lag/skare. Men vær obs høyt til fjells på tynnere dekke, der skaren er borte. Ellers gjelder våte løsnsøskred der overliggende snø har blitt vått. Finnes opphoping av vann i dekke anses ikke som et skredproblem. På 1330moh var overliggende nysnø, våt / fuktig. Fuktigheten vil trenge nedover i dekke, og mulig fukte kanten. Tror ikke skred løsner naturlig pga dette, men kan skje, skredene vil bli store hvis det skjer. Kaldere vær vil stabilisere dekke. Regn i lavlandet takler nok dekke bra. Nysnø i høyden binder seg bra til vått dekke, for en «varm» velkomst. Kanten vil nok bli bevart som tørr over ca 1400moh. Men mildvær bidrar til hardere dekke, som gjør det vanskeligere å påvirke. Kanten høyt til fjellls bør undersøkes nærmere, kun raskt hull i bakken i dag. Ellers vil sol varme dekke spesielt i syd sektor, hvis den kommer frem.

Weather

No precipitation 3.5 °C 5 m/s from W → 100% clouds Målt på 1120moh litt vind fra vestlig retning, økende med høyde over havet. Noe tåke i lavlandet mest på morran men også noe utover dagen/kvelden.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 100 masl. Layered snow begins at 700 masl Wet loose snow Wet Snødekke er preget av varmen. Våt/fuktig selv på 1330moh. Men bedre glid i den der en lavere ned, sugende under ca 1100moh og ganske så råtten under 700moh. Er snø i alle himmelretninger men mest snø i le for vind fra vest. Ellers målte jeg snødekke til isotermt på 1150moh, men vann som hoper seg noe opp over lagene, gravd ca 120cm ned snødybde noe mer. På 1330moh finner jeg tørr kant under hardere lag/skare.

Danger Sign

Much water in the snow Har hoppet seg noe vann over hardere lag i dekke på 1150moh. Ellers er øverste dekke våt / fuktig, høyt til fjells. Fortsatt det på 1330moh. Smelteriller avtar betydelig over ca 1100-1200moh.

Avalanche Activity

23. Feb. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Below 1000 masl Hørte noen. Drar også med seg jord i lavere terreng.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter Easy to trigger Possible 3 - Large Isolated steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1400 masl Høyt til fjells finnes fortsatt tørt kantkorn. Mulig du må enda høyere før lett å løse ut. Pga ligger under noe hardere lag / skare. På profil gravd 1150moh anser jeg dette lag som så og si nøytralisert, men du kan finne spor av det også her. Men var våte i dag. Gravd super fort på 1330moh, der var det tørt. Lå under hardere lag, men betydelig mindre skarelag/harde lag her oppe enn på 1150moh.

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger Possible 1 - Small Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 1000 masl Pga våt nysnø oppå hardere skarelag.

ObsID: 182709

Indre Sogn / Luster

Snow

23.02.2019 kl. 16:23

247 masl

jostein@nve (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  jostein@nve
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  jostein@nve
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  jostein@nve
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  jostein@nve

Avalanche Activity

23. Feb. During the day (+01:00) Glide avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Above 300 masl Har sett nokre Glideskred i dag. Ser at det har gått ein del siste dagar også

ObsID: 182687

Indre Sogn / Vetle-Knipen

Snow

23.02.2019 kl. 14:30

1404 masl

Fredrik@NF (Unknown)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Lien Comment:  Bilde syner utglidning. (Ingen tegn ved spad, men framprovosert ved hopp)
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Lien Comment:  Snødekket, ca. 34 grader helling.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kantkornet snø i ferd med å bli omdanna til smelte formet løssnø. 1378 Moh Fant eit svakt lag med ca. 10-15 overdekk av blaut løssnø. Ingen teken til utglidning ved slag på spade. Fikk provosert utglidning med forplantning ved å hoppe. Område var le side, det vart gravd ca 2m djupt. (Total ca 3,2 m) Tydeleg lag med kant kornet snø som er i ferd med å smelt om, sannsynleg vis på grunn av høy temperatur og nedbør. Forecast correct Varsel frå varsom stemmer godt med observasjon.

ObsID: 182702

Indre Sogn / Sogndal

Snow

23.02.2019 kl. 14:13

942 masl

sondrekv (**)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  sondrekv

Snow Cover

120 cm in total Stort sett gjennomfuktet snødekke.

ObsID: 184798

Indre Sogn / Luster

Snow

23.02.2019 kl. 13:58

1023 masl

Rune@nortind (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Rune
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Rune

Weather

No precipitation 6 °C 5 m/s from W → 100% clouds

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift Snow line at 0 masl Wet loose snow Wet

Danger Sign

No signs observed Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Tests

ECTN14@40cmQ3 Medium

Avalanche Activity

23. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger Possible 3 - Large Isolated steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1200 masl

ObsID: 182676

Indre Sogn / Luster

Snow

23.02.2019 kl. 13:58

1023 masl

Sivert Hennum (Unknown)

Weather

No precipitation 9 °C 5 m/s from W → 100% clouds

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Wet loose snow Very wet

Danger Sign

No signs observed Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Tests

ECTN14@40cmQ3

Avalanche Activity

23. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger Possible 3 - Large Isolated steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1200 masl

ObsID: 182677

Indre Sogn / Sogndal

Snow

23.02.2019 kl. 10:39

402 masl

Marina@VLFK (*)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Togga
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Grånipa

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Observerte fleire våte løssnøskred på Togga, Grånipa

ObsID: 182635

Indre Sogn / Rindabotn

Snow

22.02.2019 kl. 15:30

806 masl

Johannes_SB@Naturguide_HVO (Unknown)

Avalanche Activity

22. Feb. 12-18 (+01:00) Wet slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Easy to trigger Specific steep slopes. SE. Between 1000 masl and 400 masl

ObsID: 182569

Indre Sogn / Luster

Snow

22.02.2019 kl. 13:06

742 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Solen bak tåken.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Eksempel på våte løsnøskred ned vest fra Geisdalsnosi.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ca 25cm nysnø fra Tirsdag ( med vind fra vest/nordvest, 15cm) og Onsdag ( uten særlig vind, 10cm) denne uken. Fikk i går varme på seg til ca 1000moh. I dag Fredag var det varmt enda høyere med en 0 grense rundt 1700moh. Dette gjør at denne nysnøen blir våt øverste par cm, så fuktig under der. Gått sikkert flere hundre str 1 våte løssnøskred pga dette, enkelte str 2, til ca 1500moh, sånn jeg kunne se. Dette er det mest åpenbare skredproblemet. Denne nå våte/fuktige nysnø ligger på hardere skare, og som skiløper vil du også lett "kutte" ut denne snøen som våt løssnø. Det finnes kant / rim over ca 1100-1200moh i dekke, som trolig ikke er påvirket av mildværet. Ligger under hardere snø / skare, som beskytter detter laget. Skiføre er preget av varmen, men er ganske så god glid i denne våte/fuktige snø, finnes dårligere skiføre. Ny varm dag i morgen, men mange skred har gått allerede. Så forventer at denne våte løssnøskred aktivitet roer seg i morgen. Men fortsatt kan det gå skred naturlig. Det er lite sannsynlig at kanten / rimet blir løst ut pga varmen. På lengre sikt når det blir kaldere, så vil dekke stabiliseres raskt. Og trolig vil det blir enda vanskeligere å påvirke kanten / rimet i dekke og etter mitt syn kan vi mulig tone dette skredproblem noe ned, når dekke fryser igjen. Men vi får vel opp å grave høyt til fjells da når Mandagen kommer.....

Weather

No precipitation 3 °C 0 m/s 100% clouds Mildt og lummert vær. Kanskje kommer solen?

Snow Cover

82 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 100 masl. Layered snow begins at 0 masl Wet loose snow Wet Mindre snø enn normalt for årstiden. På ca 750moh i Jostedalen i dag målte jeg 82cm snødybde. Snødekke er det samme som man finner i Sogndalsdalen på denne høyde. Altså nysnø som er våt / fuktig oppå eldre mer smelteformet dekke. Dekke er isotermt ( men målte ikke) og våt/fuktig, på denne høyde. Ellers finner du snø i alle himmelretninger men mest i N-S pga dominerende le side i vinter. På rygger og topper er det mindre snø og noe frem-stikkende busker kan man se her og der.

Danger Sign

Much water in the snow Ikke noe opphoping av vann i dekke. Men øverste nysnø, ca 25cm fra tidligere i uken blir våt / fuktig av varmen. Buksa blir vått nederst.....

Avalanche Activity

22. Feb. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release Widespread steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Below 1500 masl Sett et hørt flere, høres ikke så store ut. Men går høyt til fjells.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1500 masl and 0 masl Pga varme på nysnøen fra tidligere i uken. Gikk mange slike i dag, men klart flest str 1, enkelte str 2 også. Kun øverste del av snødekke som går. Høyere til fjells over ca 1700-1800moh kan man finne tørrere snø, men få bratte heng i regionen over denne høyde så tar ikke med som eget skredproblem.

ObsID: 182510

Indre Sogn / Sogndal

Snow

22.02.2019 kl. 12:00

556 masl

AndersThorbeck (Unknown)

Weather

No precipitation Skiftende skyete, tåkete, litt sol. Tidvis god utsikt, generelt for skyet.

Snow Cover

25 cm in total Wet loose snow Wet 20-30 cm kram snø under tregrensa, hardt lag i bunn. Ved ca. 1000 moh ble det skarelag på snøoverflaten (visstnok pga utstråling fra snøen pga litt blå himmel).

Avalanche Observation

22. Feb 12:00 (+01:00) Wet loose-snow avalanche 1 - Small Naturaly released S-facing Avalanche release at 906 masl Steep slope Stadige små naturlig utløste skred ned veldig bratte heng på sørsida av Fivelholten, nord for der vi gikk. Et stykke unna naturlig turtrasé.

Notes

Var på guidet topptur opp mot Kjeipen. Gikk til ca 1100 moh. Fra hytta Påfunn var vestre elv for bred til å krysse, men østre elv var tørr, så det gikk fint å gå opp der. Jeg er ingen erfaren snø-/skredobservatør, men var med en erfaren tindeveileder.

Incident

Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Avalanche Activity

22. Feb. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. S, SW. Above 0 masl

ObsID: 182567

Indre Sogn / Luster

Snow

22.02.2019 kl. 11:28

637 masl

Rune@nortind (Unknown)

Avalanche Activity

22. Feb. 0-6 (+01:00) Loose wet avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release SE, S, SW. Above 0 masl

ObsID: 182489

Indre Sogn / Sogndal

Snow

21.02.2019 kl. 17:30

1195 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Super lite men fuktig / våt snø begynner å miste feste punktet til sin nabo, og sklir ut som snøballer.
Image Of Weather
Image 2 of 7 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Lett yr / regn og tåke når jeg gikk oppover
Image Of Weather
Image 3 of 7 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Men så lettet været betraktelig.
Image Of Weather
Image 4 of 7 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Tåka ja
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Snødekke på 800moh 22cm nysnø siden Tirsdag. Første 1cm er våt blanke smelteformer, neste 21cm er fuktig hvit snø. Tåke. Pluss 0.5 i lufta. Denne nysnø målte jeg til 0.0 grader, isotermt altså.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  På ca 1200moh ser vi dette skille mellom gammel snø som er skare, den blanke overflate i bunn her. Så har vi 25cm nysnø oppå her. Denne nysnø hadde i ettermiddag er liten skorpe, så løsere snø på hardere snø. Den var nesten helt tørr, D-M kan man si. Målt temp 10cm nedi dekke var -1.6 grader.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Tykkelse på skorpen/skaren på toppen av dekke , ca 1200moh. Sånn her er det mellom 1000-1200moh men snøen under er mer fuktig lavere ned.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Nysnø Tirsdag / Onsdag tilsammen ca 25cm. Har blitt fraktet med vind fra vest/nord vest på Tirsdag. Onsdagens nysnø,10cm kom uten særlig vind. Denne nysnø har fått varmen i seg nå i ettermiddag, så under ca 1000moh, gjaldt våte løsnsøskred. Sklir lett ut på hard skare. Høyere til fjells gradvis tørrere men må nok over 1200-1300moh, før tørre flakskred gjelder. Det finnes svake lag, kant/rim under hardere fokksnø/skare. Kan påvirkes høyt til fjells ved tynnere dekke/mindre tykkelse på skaren. Onsdag ble det observert rim - over 1300moh på hardt dekke, denne har trolig nå fått 10cm nysnø uten særlig vind på seg. Trolig blanda seg. Men ikke bekfrektet/avkreftet. Oi meldt varmt ja i morgen. Dette vil gjøre at grensen for våte skred går høyere til fjells. Snøen i høyfjellet hadde fått dannet en liten skorpe på seg nå i ettermiddag, under denne ca 10cm tørrere løs snø. Når varmen når denne snø, først mykner skorpen, så tar fatt på tørre snøen. Øker sjansen for våte løssnøskred. Høyt til fjells kan det fortsatt være mulig å løsne tørre flakskred. Følg med på tempen i snøen. Svake lag ligger under hard fokksnø/skare, og vil trolig ikke bli påvirket av varmen, men man vet jo aldri.. Forecast correct For varslet i morgen tenker jeg at det ser fint ut. Men skal man pirke, så kan tørre flaskred, gjelde før varmen når høyt til fjells, første del inn i døgnet.

Weather

No precipitation -1 °C 3 m/s from SW ↗ 50% clouds Lett yr/ regn lokal tåke, dårlig sikt når jeg gikk ut fra bilen. Men så kom jeg litt over tåka og den lettet. Ble mindre skyer på himmelen også. Men tåka lå fortsatt noen steder. 0 grensen rundt 900moh. Og minus i høyden over det.

Snow Cover

115 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Crust Dry Det er mest snø i sektorer i le for vind fra vest. Men finnes snø sånn jevnt over. Snødybde stiger veldig med høyde over havet. I sentrum av Sogndal er det kun 0-5cm snø. Mens på 800moh er det ca 115cm. Vanlig det. I går kveld var det nysnø på alle trær nå i ettermiddag var den borte pga varmere vær. Se ellers kommentarer under bildene.

Danger Sign

No signs observed Bortsett fra at snøen er våt/fuktig under 1000moh

Avalanche Activity

21. Feb. During the day (+01:00) Loose wet avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. SW, W. Below 800 masl Har nok gått flere str 1 mulig str2 våte løsnøskred i dag når nysnø fikk varme på seg. Jeg har sett et. Som skiløper kuttet du lett ut denne fuktige snø, ligger på hard skare.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger Possible 2 - Medium Isolated steep slopes N, NE, E, SE, S above 1200 masl Setter 1200moh jeg, men kunne kanskje satt høyere. Nysnø fra tidligere i uken. Har blitt fraktet med vind fra vest/nord vest, Tirsdagen. Kom 15cm den dagen. Onsdagens 10cm kom uten noe særlig vind. Kan også løsne på hard skare der flakene er tynnere.

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 1000 masl Nysnø tidligere i uken har fått varmen i seg, sklir lett ut på hard skare. Har nok gått en del også naturlig skred i dag på dette problem.

ObsID: 182386

Indre Sogn / Årdal

Snow

21.02.2019 kl. 17:13

1017 masl

KrLarsen (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  KrLarsen Comment:  Bilde tatt mot vest, noen små åpninger i skydekket.

Weather

No precipitation 1 °C from W → 95% clouds Ser ut som om det meste av nedbøren siste døgnet har kommet som fuktig nysnø, kanskje overgang mot noe regn. Ser ut som om nullpunktet ligger litt over 1000 MOH her, kanskje noe høyere.

Snow Cover

12 cm new snow Wet loose snow Moist Før siste nedbøren har mye smelta vekk der det har vært avblåst og snødekket var tynt.

ObsID: 182380

Indre Sogn / Sogndal

Snow

21.02.2019 kl. 14:44

117 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Lavt skydekke og pluss 3 i Sogndal Sentrum, lett regn nå.

Weather

Rain 3 °C 0 m/s 100% clouds Lett regn og overskyet i Sogndal sentrum. Temp har steget utover dagen fra rundt pluss 0-1 i dag tidlig.

Snow Cover

15 cm in total 8 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Snødybde fra 100moh. Ved fjorden ligger det kun disse ca8cm, etter Onsdag kveld / natts snøfall. 8cm nysnø som nå har blitt fuktig på vei til våt, slaps.

ObsID: 182362

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

21.02.2019 kl. 12:27

188 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). stabilt vær utan nedbør eller vind. FV337 Hafslo - Veitastrondi er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: meldt samme værtypen komande døgn.

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Large snowfall

ObsID: 182327

Indre Sogn / Sogndal

Snow

21.02.2019 kl. 10:58

1146 masl

martin@svv (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  martin@svv Comment:  N-vendt 1150 moh..
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  martin@svv

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det finnes små nysnøflak etter siste snøfall, men disse er tynne. Binding av litt eldre snø til skare er middels god. Denne er vanskeligere å påvirke, men kan kanskje gi opp mot str 2 skred. Jeg fant både tynne lag av rim og kantkorn på 1150 moh. Der jeg var anser jeg disse som svært vanskelig å påvirke. Se forøvrig ECT og profil fra Andreas og Sander i går og se evt på sammenheng. Mildvær, mange skredproblem med VVSL forsvarer FG2, selv med "svært vanskelig å påvirke"bpå VVSL. Nattefrost i høyden kan virke stabiliserende. Antar likevel våte små skred kan gå høyere etterhvert som det blir mildere. Pga av mye tørr løssnø i fjellet, er våte skred mer sannsynlig enn hvis det hadde vært vindherjet. VVSL ligger stedvis under tykke mildværsskarelag, dette gjør de både vanskelige å påvirke, samt også vanskelig for mildvær å nå ned til. Forecast correct Godt varsel! Skredrosa til nysnøflak og teksten i vurderinga er dog ikke helt samstemt.

Snow Cover

No snowdrift 10 cm new snow Wet loose snow Moist Ca 10 cm nysnø i spor fra igår. Fuktes nå av yr/regn i overflaten iallefall opp til 1200 moh. Ikke sug foreløpig og overraskende fint skiføre. En del tørr snø (20-40 cm) over gammel smelteomvandlet snø, tror ikke mildværet klarer å gjennomfukte dette idag over ca. 1100 moh. Fuktigere under tregrensa.

Danger Sign

No signs observed Kan muligens bli mye vann i snøen utover dagen.

Tests

ECTP22@72cmQ2 Medium Delvis avrundet kantkorn. Rim feilet ikke på 62cm.

ECTN8@7cmQ2 Medium Nysnø

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 1000 masl Antar dette skredproblemet ila dagen med mer regn og mildvær.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter Very difficult to trigger 3 - Large above 1100 masl Har ikke oversikt over sektorene for dette skredproblemet. Iallefall i NØ hvor jeg gravde. Finnes også rim høyere opp. I nedsnødd kantkorn var det også iblandet litt rim. Valgte likevel kantkorn siden det gikk til brudd på ECT, selv om rim også lå høyere i snødekket.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S above 1000 masl Kan også kanskje være dårlig binding til skare, str 2, få bratte heng.

ObsID: 182298

Indre Sogn / Sogndal

Snow

21.02.2019 kl. 09:52

1072 masl

martin@svv (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  martin@svv Comment:  Snø over skare. Nysnø fra liggende stav og oppover. Fuktig i toppen.

Weather

Drizzle 0 °C 4 m/s from SW ↗ Tåke/lavt skydekke

Snow Cover

Much loose snow (10-30cm) Moist Ca. 10 cm snø lagt seg i spor fra igår. Myk 4F. Tilsammen opp mot 40 cm over mildværspakke. Hinne på toppen av fuktig snø, 1-2cm. Under tregrensa er mye av nysnøen fuktig. Finner nysnølag i nysnøen over 1000moh. Ingen oppsprekking sålangt. Stabiliserer seg antagelig fort og blir trolig kun små skred i nysnøen. Bedre bindinger ved skare, men bryter med moderat kraft i handpit. På vei oppover, kommer mer fra høyden.

ObsID: 182264

Indre Sogn / Sogndal

Snow

21.02.2019 kl. 06:57

202 masl

Sander@ObsKorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Sander@ObsKorps Comment:  Nysnø.

Weather

No precipitation 0.7 °C Har snøa ca 10cm sidan i går. Alt kom stort sett i går kveld.

ObsID: 182242

Indre Sogn / Sogndal

Snow

20.02.2019 kl. 21:14

610 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Nysnø helt ned til 100moh nå i kveld.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  5cm tørr nysnø kommet på 600moh.

Weather

Snow -0.5 °C 0 m/s 100% clouds Snør tett siste timer, kommet 5cm. Det snør over ca 100moh. Det er rundt pluss 0.5 ved 100moh og -0.5 her på 600moh.

Snow Cover

5 cm new snow Elevation of new snow 100 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Nysnødybde målt på 600moh kl 21.15. Snøen er tørr så og si.

ObsID: 182201

Indre Sogn / Sogndal

Snow

20.02.2019 kl. 14:06

941 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Str 1 mykt flak.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Været og snødekke
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Snødekke høyfjellet rundt 1350moh det her, solen bak skyene der.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Over ca 1300moh ligger det rim på 1f+ hard snøoverflate.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Eldre våte skredmasser synes fortsatt som her ned fra Grånipa. Disse har fryst til som store snøballer og er svært vonde å kjøre på ski i.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Nysnø fra Tirsdag denne uken, utgjør hovedskredproblemet i regionen. Denne har kommet med vind fra vest / nord vest og lagt seg på løsere snø, så skare. Får ferske sprekker og løsner ut skred i denne snøen. Det er en variert meny av ulike hardheter i fokksnøen. Ned i dekke finnes det kantkorn / rim. Høyt til fjells der sist ukes mildvær ikke nådde er denne fortsatt intakt. Så vær obs på tynnere dekke høyt til fjells, anser det som et mer begrenset skredproblem nå. Pga det ligger mange plasser beskyttet av hard skare. I skogen er skredfaren lavere, men vær obs når nysnø får varme/regn på seg, våte løssnøskred i denne nysnøen. Ligger på hardere grove/store smelteformer. Nysnø i høyden og regn i lavlandet er meldt. Snøen der regnet kommer takler nok dette brukbart, men nysnøen kan løsne som våte løssnnøskred, eldre dekke er mer eller mindre grovkornet snø. Over nysnøgrensen vil ferske ferske nysnøflak være et skredproblem, følg med om snø fraktes med vind. Over 1300moh ble det i dag observert rim på hardere dekke, dette kan utgjøre et svakt lag om vi får flak oppå rimet. Forecast correct

Weather

No precipitation -6 °C 0 m/s 100% clouds Kaldere vær enn det har vært på en ukes tid nå. Temp målt på rundt 1390moh. Så og si vindstille, solen kom aldri igjennom skylaget i dag. Nå rundt kl 17.30 skyet det enda mer til og kom inn lett regn i lavlandet som snø i høyden. Temp steg fra pluss 1 til rundt pluss 5 i sentrum i løpet av dagen.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 100 masl Wind slab (hard slab) Dry Det er snø i alle himmelretninger. Men mest i N til S pga vind fra vestlig sektor. Nysnø 15cm på Tirsdag har lagt seg oppå et hardere skarelag. Denne fokksnøen har svært ulikt hardhet og veksler fra hard til myk og løsere. Skaren er også fremi dagen der vinden har blåst snø bort. Fokksnøflak ligger på løsere snø så skare. Mildværet sist uke, uke 7 har smeltet en god del snø i lavlandet. Setter snøgrense til 100moh selvom det finnes flekker under det. Det er lite/begrenset mengde løs snø tilgjengelig for transport, men finnes løsere i skjerma / lune formasjoner.

Danger Sign

Recent cracks Se egen obs med bilde.

Surface hoar Over ca 1300moh på 1F+ snø.

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Trigga str 1 skred mykt flak , på løsere snø så skare. Skyter fart. Smuldrer nærmest opp, kun mindre blokker.

Avalanche Observation

20. Feb 14:00 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered NE-facing Avalanche release at 936 masl and ended at 898 masl Buried weak layer of new snow 15 cm high and 5 m wide fracture Steep slope Brattheng trigga mykt flak. Starter som et flak, men blokkene smuldrer opp og mer løssnø der de havner. Vanskelig å anslå bruddhøyde og bredde. Løsna på løs snø så som ligger på skare. Mer å regne som et litt stort testheng. Var ganske så sikker på at det kom til å løsne. Se bilde under ferske skred.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 900 masl Nysnø fra tirsdag denne uken har kommet med vind fra vest / nord vest. Og løsner på løsere snø, så skare under. Der flakene er mindre kan de løsne rett på skaren. Setter til få heng. Fordi mange steder er trolig flakene litt harde så vanskelig å løse ut - da i flere heng.

ObsID: 182148

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

20.02.2019 kl. 13:05

188 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabildt mildt vær utan nedbør eller vind. FV337 Hafslo - Veitastrondi er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt mykje mildvær i natt.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 182125

Indre Sogn / Sogndal

Snow

20.02.2019 kl. 12:43

1353 masl

Andreas@nve (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 3 Of:  Tests Copyright:  Andreas@nve
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Andreas@nve
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct På dagens tur har vind fra NV flyttet på snøen fra i natt.

Danger Sign

Recent snowdrift Fra i går ligger nå har i s-ø

Tests

ECTP21@36cmQ1 Medium Skal nå mere til og mindre spenninger i overliggende flak etter mildværet

Avalanche Activity

20. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen ferske skred sett på dagens raske tur. Men nysnøen fra siste døgn ligger som fokksnø over løsere snø og skarelag fra mildvær siste tiden

Snow Profile

14 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm I IF 0 mm/0 mm D, 20 cm P/P- MF/MF 1 mm/1 mm D, 2 cm F/4F SHxr/FCsf 3 mm/1 mm D Rimlag Bryter fortsatt på rimet , 5 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 7 cm 4F RGxf 1 mm/1 mm D, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F-P FCxr 1 mm/0 mm D, 2 cm P MF/MF 1 mm/1 mm D, 50 cm P MF/FCxr 2 mm/2 mm D, 5 cm P MF 2 mm/0 mm D -1.8 °C @ 0 cm, -4 °C @ 10 cm, -2.3 °C @ 20 cm, -0.5 °C @ 30 cm, -0.3 °C @ 40 cm, -0.2 °C @ 50 cm, -0.1 °C @ 70 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 182119

Indre Sogn / Luster

Snow

20.02.2019 kl. 11:50

918 masl

Gunnar (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Gunnar Comment:  ned fra myrhøna

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: naturlig utløst ned fra myrhøna og bjørkanosi

ObsID: 182093

Indre Sogn / Sogndal

Snow

20.02.2019 kl. 11:14

970 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Sprekk skyttende, i sø.

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekk i 1f+ snø på F løs nysnø , så skaren . Ikke fjerna støtten.

ObsID: 182084

Indre Sogn / Sogndal

Snow

20.02.2019 kl. 10:57

1381 masl

Sander@ObsKorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Sander@ObsKorps Comment:  4-5mm rim
Image Of Weather
Image 2 of 6 Of:  Weather Copyright:  Sander@ObsKorps Comment:  Varden på Blåfjell under sola.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Sander@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Sander@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Sander@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Sander@ObsKorps

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Mitt inntrykk etter dagens obstur er at det generelt er stabilt i fjellet. Den ferske fokksnøen verkar å ha festa seg godt til skaren. Opp til 1400moh (har ikkje våre høgre). Og skaren under fokksnøen er stort sett bærande. Snøen er stort sett vindpåvirka, så eg trur det skal ein del vid til før den flyttar på seg. Om det kjem meir snø og vind kan det legga seg flak oppå rimen som no ligg på overflata. Skaren vil også hindra drenering om nedbøren kjem som regn. Forecast correct

Weather

No precipitation -7.3 °C 1 m/s from S ↑ 95% clouds Litt lettare vær no kl 11, enn for 1 time sidan. Ser nesten sola gjennom skyene.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift Layered snow begins at 500 masl Wind slab (hard slab) Dry Mildværet for nokre dagar sidan gjennomfukta snødekket på til ca 1200moh. Over 1200moh og opp til 1400moh, har ikkje vert høgre, var det også mildvær som danna ein bærande skare. Snøen som kom i går, har stort sett blitt flytta på av vinden frå V-NV. Over skogen (850moh) i skjerma formasjonar ligg det no 4F - 1F faste fokksnøflak. Desse flaka verkar å ha stabelisert seg godt og festa seg til skaren under. Mellom skarelaga frå mildværet har det starta å danna seg kantkorn på 1380moh, ser ikkje på det laget som eit problem endå, sidan det ligg bærande skare over og/eller 1F fast fokksnøflak.

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Bortsett frå rimen på overflata har eg ikkje observert andre fareteikn.

Surface hoar Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Rim på snøoverflata. 4-5mm. Rimen ligg på 1F fast snø eller på skaren. Har ikkje sett rim før eg kom opp på flata inn mot Blåfjell, ca på 1300moh. Det verkar som at rimen er mest utvikla der det ikkje har vert vind ila natta. Altså i skjerma formasjonar og N vendte sider. Sidan den siste vinden har komme ifrå S.

Tests

ECTN22@13cmQ3

Avalanche Activity

20. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Ikkje observert skred frå dei siste 24 timane. Har til tider hatt god sikt, så eg har fått sett ein del terreng.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter Difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Specific steep slopes NE, E, SE, S above 1000 masl

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes NE, E, SE, S above 900 masl

ObsID: 182106

Indre Sogn / Sogndal

Snow

20.02.2019 kl. 10:23

694 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Kram i går tørka ut i dag. Fra ca 700moh.
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Overskyet vindstille kaldere enn i går.

Weather

No precipitation -2 °C 0 m/s 100% clouds Pluss 1 i sentrum -4 ved Dalavatnet 400moh.

Snow Cover

Kram snø i skogen har tørka ut. Utrolig kult. Under er det par cm skare noe porøs.

ObsID: 182060

Indre Sogn / Sogndal

Snow

20.02.2019 kl. 09:54

1206 masl

Sander@ObsKorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Sander@ObsKorps Comment:  Mot S
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Sander@ObsKorps Comment:  Mot Ø

Weather

No precipitation -5.5 °C 2 m/s from S ↑ 90% clouds Klarvær i natt, skya over frå S mot N ila. dei siste timane. Fortsatt klarvær lenger nord.

ObsID: 182056

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.