Avalanche forecast for Indre Sogn Sunday 2019-02-17

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Persistent weak layers are a problem at high elevations. Be aware of small wet avalanches in steep terrain.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful in avalanche release and runout areas. Avoid skiing in terrain traps. Timing is important. Stability decreases when the snow surface gets wet and soft. Wet snow avalanches tend to release spontaneously.
Illustrasjon av ferdselsråd Be careful in steep slopes and around terrain traps until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
1 - Small
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

6 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from southwest., change to breeze from the west during the afternoon.
-10 °C to 2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1200 m a.s.l. saturday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from southwest., change to strong breeze from the southwest during the evening.
-5 °C to 1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1200 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Sogn / Luster

Snow

17.02.2019 kl. 14:23

761 masl

SNO-Liv (*)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  SNO-Liv Comment:  Fekk ikkje tatt betre bilde før skodda kom....

Avalanche Observation

15. Feb 14:24 (+01:00) Wet slab avalanche 2 - Medium Naturaly released NW-facing 150 m wide fracture Lee side Mange små-mellomstore flakskred bak Vorfjellet med bruddkant 20-30 cm

ObsID: 181577

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

17.02.2019 kl. 13:50

188 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). mildvær utan særleg ned bør eller vind. FV337 Hafslo - Veitastrondi er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Fortsatt relativt mildt utan særleg mykje nedbør eller vind neste døgn.

ObsID: 181565

Indre Sogn / Sogndal

Snow

17.02.2019 kl. 11:00

544 masl

Danielogreen (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Danielogreen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Danielogreen

Avalanche Problems

Loose wet avalanche SW below 0 masl

Snow Cover

ObsID: 181602

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

16.02.2019 kl. 13:21

188 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent avalanches

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). HAR REGNA GODT HØGT TIL FJELLS SIDAN 06 I DAG. FV337 Hafslo - Veitastrondi er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Frå i ettermiddag synk temperaturen betrakteleg og været stabiliserar seg.

Avalanche Activity

16. Feb 13:24 (+01:00) - 15. Feb 13:24 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium. Spontaneous release SW. Between 500 masl and 400 masl Gjelder Fv337 Hafslo - Veitastrondi, Sundakreene

ObsID: 181396

Indre Sogn / Lærdal

Snow

15.02.2019 kl. 15:14

940 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Skjeltrene. Ved Fylkesgrensa til sogn.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Sør sørøstsiden av Slutanosi
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Under Smedalsnosi

Avalanche Activity

13. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. SE. Between 1300 masl and 1000 masl Flere flakskred på Filefjell trolig utløst onsdag eller torsdag.

15. Feb. During the day (+01:00)

ObsID: 181256

Indre Sogn / Luster

Snow

15.02.2019 kl. 13:51

178 masl

SNO-Liv (*)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  SNO-Liv Comment:  Ferske sørpeskred i bratt terreng
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  SNO-Liv

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Ferske sørpeskred i begge fjellsider. Drønn av is som løsnar. Mildt

Snow Cover

30 cm in total 0 cm new snow Other Wet

Avalanche Activity

15. Feb. During the day (+01:00) Slush avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release Widespread steep slopes. Below 0 masl

ObsID: 181254

Indre Sogn / Sogndal

Snow

15.02.2019 kl. 13:39

1355 masl

Andreas@nve (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Andreas@nve Comment:  Gamle skred og smeteriller nå til ca 1100 noh
Image Of Tests
Image 2 of 4 Of:  Tests Copyright:  Andreas@nve Comment:  Rimet er nå noe avrundet selv i denne høyden
Image Of Tests
Image 3 of 4 Of:  Tests Copyright:  Andreas@nve Comment:  Brudd i rimet som føyket ned med nær overflatekantkornlaget. Begge deler begynner nå å rundes etter mildværet og har ikke like mye futt igjen. Men får fortsatt brudd ved middels belastning her på 1350 moh.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Crust Dry Snødekket er nå ganske jevnt fordelt, men har minket mye siste 2 døgn. Det er lite snø for årstiden i hele regionen. Intens nedbør som regn og varme siste 2 dager ved overskyet vær har fuktet snøpakken gjennom til ca 1200 moh. Ved tykkere snødekke mellom 1000-1200 moh og høyere til fjells kan fortsatt rimet være delvis inntakt. men det skal nå mer til å påvirke det. Kantkornlagene i forbindelse med skarelag dypere i snødekket skal det i dag stor belastning til for å påvirke og mange steder gir de ingen respons.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Tester og profil fra tynt snødekke på 1355 moh i Ø viser at rimlaget fortsatt er inntakt i snøpakken, men nå noe rundet av snøtemperaturen i laget og regn siste dager. Det bryter fortsatt glatt, men bruddet skjer ikke like lett. klarvær har gitt en bærende speilskare over ca 1000 moh. Under dette var det fortsatt løst og vått der det ikke var gamle spor eller avblåst. Jeg så mange gamle skred, trolig fra siste 2 døgn i alle himmelretninger. Mange str 2 og enkelte str 3 flak. Noen av disse har også hatt lange utløp. Ingen faretegn i dag og klart fint vær, med noe vind fra SV i høyden. Klarvær vil gi ha en stabiliserende effekt på snødekket. Ny nedbør som regn kan øke skredfaren kortsiktig, men det virker nå som snøpakken kommer til å tåle mer regn og drenerer bedre. Forecast correct I de første timene av døgnet i dag var det nok riktig å holde på FG 3, men klarvær gjør at det fort roer seg. Vi kan enkelte steder ha en forsinkelse av vannets drenering i snødekket og dermed også enkelte våte skred fortsatt i høyfjellet hvor rimet fortsatt ikke har kollapset.

Tests

CTM11@21cmQ1 Medium Bryter fortsatt i rimet, men det er blitt noe avrundet selv her på 1355 moh

Snow Profile

1 cm I IF 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F/P- RGxf/MF 1 mm/1 mm M, 2 cm F/ F-4F SHxr/FCsf 3 mm/2 mm D-M Rimlag Bryter fortsatt på rimet , 5 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D-M, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm M, 7 cm 4F RGxf 1 mm/1 mm D-M, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm D-M, 10 cm 1F-P FCxr 1 mm/0 mm M-W, 2 cm P MF/MF 1 mm/1 mm M-W, 50 cm P MF/FCxr 2 mm/2 mm M-W, 5 cm P MF 2 mm/0 mm M-W 1 test connected to snow profile Får fortsatt brudd i rimlaget, men større belasting og de er blitt noe avrundet (smeltet)

Avalanche Activity

15. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Men ser mye skred trolig gått 2 siste døgn. Våte løssnø og flak. Flest str 2, men også noen større str 3. Noen har lange utløp

ObsID: 181218

Indre Sogn / Luster

Snow

15.02.2019 kl. 13:17

1297 masl

martin@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  martin@obskorps
ObsID: 181205

Indre Sogn / Luster

Snow

15.02.2019 kl. 13:00

199 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

15. Feb 13:00 (+01:00) Snø på FV. 337 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på Fv. 337 mellom 15.02.2019 kl. 13:00 og 15.02.2019 kl. 14:38.

ObsID: 181672

Indre Sogn / Luster

Snow

15.02.2019 kl. 13:00

199 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

15. Feb 13:00 (+01:00) Snø på FV. 337 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på FV. 337 mellom 15.02.2019 kl. 13:00 og 15.02.2019 kl. 14:38.

ObsID: 182926

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

15.02.2019 kl. 12:48

188 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent avalanches

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har regna høgt til fjells. mildt. FV337 Hafslo - Veitastrondi er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Kjøligare først på natta, men skredfaren aukar på morgonkvisten i morgon med meir mildvær og nedbør frå ca 08-14.

ObsID: 181194

Indre Sogn / Luster

Snow

15.02.2019 kl. 12:44

1343 masl

martin@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  martin@obskorps Comment:  Mott nord
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  martin@obskorps Comment:  Vest
Image Of Weather
Image 3 of 5 Of:  Weather Copyright:  martin@obskorps Comment:  Øst
Image Of Weather
Image 4 of 5 Of:  Weather Copyright:  martin@obskorps Comment:  Sør
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 5 of 5 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Comment:  Bilde tatt på 1150. Dreneringsriller forsvinder på ca. 1200

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Difficult to trigger 3 - Large NE, E, SE, S above 1200 masl jeg tror at det som linda og andreas melder inne som rim er det laget som vi tidliger har meldt som næroverflate kant. Andreas nevnte jo rim i dette laget tidliger. tror det er lettes for brukeren og forstå hvis vi holder oss til kant siden egenskaper og måten du må forholde deg til er omtrent lik.

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small SE, S, SW, W above 400 masl Mest aktuelt på turen nå under 1000, men som følge av solinstråling, så et enkelt str 1 våt løssnø gå ved bar klippe på 1100 moh.

Snow Cover

340 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 600 masl Crust Dry tur fra toppen av storeheisen på heggemyren - Skoganipa -krogberg og retur via Dale. Mildværet siste dage har påvirket snødekket kraftig. under 600 moh er det smelte former, åpne bekker, råtten snø og påskestemning. Profil på 900 moh viser isotermt dekke, rester av kanten som nå er påvirket av varme her. Mange skred de siste dage, både våte løssnøskred og flakstekd. mange str. 1 og 2 , og enkelte str. 3. også her med tidvis lange utløp som Andreas også melder fra sogndalsdalen. Jeg har i dag god sikt til store dele av både jostedalen og veitastrond og det ser ut til at der har vert mest aktivitet i høyden 900-1200 moh. mildværet har gått helt til tops her og jeg har skare på hele turen over 800 moh med unntakk av sør hvor solen tar. Profil på 1300 moh i Ø leheng viser at at varmen bare har påvirket dekket de øverste ca. 30 cm. Jeg får ECTP22@20 q2 på det som jeg ser som delvis nedbryt nysnø. det ligner veldig på rim med det blotte øye men i lupe er det tydlig delvis nedbryt nysnø.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate basert på tur fra 800 - 1356 - 240. utstråling og lave temp i natt har bidrat til stabilisering av dekket etter siste dages mildvære. Solen tar nå godt i både fjæs og snøen og en bør være obs på S-SV i løpet av dagen, serlig ved fremstikkende klipper og i bratt terreng. Over 1200 tror jeg vi må regne med at tidliger vedvarende svakt lag med kant forsatt er et problem selv om det nå er noe påvirket av varme. Dreneringsrille forsvinder omkring 1200 moh her. jeg vurdere faregraden til 2 der er ingen snø tilgjenglig for transport så situasjoenen i høyden i morgen vil avhenge av nysnømengde og om tempen synker før nedbøren kommer så den lander på kald tør skare eller fuktig våt. Under mildværsgrensen i morgen tor jeg at dekket vil tåle meld mengde nedbør godt. Forecast too high

Weather

No precipitation 10 m/s from W → 20% clouds

Avalanche Activity

15. Feb. During the day (+01:00) Wet slab avalanche Numerous (10 or more). 2 - Medium. Spontaneous release Between 1200 masl and 800 masl Ser mange flak og våte løssnøskred. Trolig fra igår og onsdag. Mindre aktivitet over 1200 gpd sikt

ObsID: 181190

Indre Sogn / Sogndal

Snow

15.02.2019 kl. 12:27

810 masl

larsbard (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  larsbard Comment:  Lite snø. Gjennomslagsskare. Snø er fuktig ned til bakken her jeg står, ca 50cm snø.

Snow Cover

ObsID: 181266

Indre Sogn / Sogndal

Snow

15.02.2019 kl. 12:00

721 masl

larsbard (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  larsbard

Snow Cover

Gjennomfuktet snødekke, bekker har mye vann. Ingen skare

ObsID: 181184

Indre Sogn / Sogndal

Snow

15.02.2019 kl. 11:53

693 masl

Henning (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Henning Comment:  Sør-østvendt

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Weather

No precipitation 6 °C 15 m/s 20% clouds Regn over 1000 og stor temperatur økning siste dagene

Notes

Observert fra helikopter

Avalanche Activity

15. Feb. 12-18 (+01:00) Loose wet avalanche Few (2-5). 2 - Medium Specific steep slopes

ObsID: 181177

Indre Sogn / Sogndal

Snow

15.02.2019 kl. 11:15

985 masl

AsbjørnF (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  AsbjørnF

Snow Cover

Smelterillene sluttar ca på denne høgda

Notes

Gravde med handa på 1200, ca 40cm ned. Snøen var fuktig heilt ned.

ObsID: 181164

Indre Sogn / Luster

Snow

15.02.2019 kl. 10:28

900 masl

martin@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  martin@obskorps Comment:  Kraftig avsmelting siste dage. Bart flere steder som har vert utsatt for vind tidligerer. Tudelige dreneringsriller i alle fall til 1000 moh
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  martin@obskorps
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  martin@obskorps

Snow Cover

Weather

Vindstille. Diset.2,5 plusgrader

ObsID: 181146

Indre Sogn / Luster

Snow

15.02.2019 kl. 10:17

881 masl

martin@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  martin@obskorps

Snow Cover

Porøs smeltefryseskare i skyggen. Slush i sola

ObsID: 181131

Indre Sogn / Sogndal

Snow

15.02.2019 kl. 09:34

632 masl

Tore@VLFK (****)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  ToreM@SVV
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreM@SVV Comment:  Dreneringsriller I snøen
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreM@SVV
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  ToreM@SVV Comment:  Dreneringsriller på 1200 moh
Image Of Weather
Image 5 of 8 Of:  Weather Copyright:  ToreM@SVV
Image Of Avalanche Activity
Image 6 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  ToreM@SVV
Image Of Snow Profile
Image 7 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  ToreM@SVV Comment:  Profil kommer
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE between 1200 masl and 900 masl Usikker på utbredelsen, men det virker som at rimlaget generelt begynner å bli brutt ned. ECTen gav utslag på rimlaget, men uten bruddforplantning.

Snow Cover

0 cm new snow Crust Moist I løpet av natta har det danna seg 1cm skare grunna frost med kram snø under. Dreneringsriller er observert opp mot 1200 moh. Ved 1200 moh har fuktigheita nådd cirka 30 cm ned i snødekket. Dei stadene der snødekket er tynt er snøen gjennomfukta. Frå skogen og ned vart skara borte utpå dagen, mens den i all hovudsak var intakt i høgda (kl 13)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket begynner å bli godt fukta, og ved 900 moh var snødekket fukta helt ned til bakken (1m tykt). Helt opp til 1200 m var det smelteriller og ved profilet i NØ på 1100 m var rimlaget vått (30 cm nede i snøen). Slik eg ser det er rimlaget mindre problematisk no. Forecast too high Enig med varselet, men får lavere faregrad ut frå matrisa

Weather

No precipitation 1.5 °C 6 m/s from W → 40% clouds 1,5 grader ved parkering på 600 m kl. 09:30.

Tests

ECTN11@27cmQ2 Medium

Snow Profile

1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 24 cm 1F/P MF 0 mm/0 mm M, 2 cm 4F MF 0 mm/0 mm W, 50 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm F FC 0 mm/0 mm D, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 10 cm P MF/MFcl 0 mm/0 mm D 1 test connected to snow profile 1100 moh NØ-vendt

Avalanche Activity

15. Feb. During the day (+01:00) Wet slab avalanche Several (6-10). 2 - Medium Specific steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Vanskelig å se på avstand når skreda har gått.

ObsID: 181229

Indre Sogn / Sogndal

Snow

15.02.2019 kl. 09:13

973 masl

Henning (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Henning
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Henning

Weather

No precipitation 2 °C 10 m/s 10% clouds Regn opp til over 1000 m og stor temperaturøkning

Notes

Bruddkanter og ferske skred observert i hele dalføret. Observasjon fra helikopter.

Avalanche Activity

15. Feb. 6-12 (+01:00) Loose wet avalanche Few (2-5). 2 - Medium Specific steep slopes. Above 0 masl

ObsID: 181113

Indre Sogn / Sogndal

Snow

15.02.2019 kl. 07:50

110 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Solen kommer opp i øst kl 07.50. Lite skyer. Vannet som kom i går for drenert nedover i dekke.

Snow Cover

14 cm in total Ingen nysnø varmt i hele natt. Snøsmelting. På 100moh er det nå ca 14cm snø, mot 19cm i går. Vannet for drenert nedover i dekke i dag og jeg forventer betydelig mindre skredaktivitet enn i går.

Weather

No precipitation 4 °C 0 m/s 20% clouds Temp målt på ca 100moh. Men det er varmt også i høyden nå kl 07.00 er det pluss 1.7 på 1585moh, bikka over på pluss siden i natt. Så 0 grensen er trolig på 1700-1800moh. Sognefjellshytta har ca 0 grader, mens det er hele pluss 3.8 på Filefjell.

ObsID: 181087

Indre Sogn / Sogndal

Snow

14.02.2019 kl. 16:30

643 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 10 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Dalavatnet på 400moh og Gunvordalen. Lavt skydekke og mildvær kommer noen kastevinder her nede.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Slik er snødekke på 640moh snødybde er 53cm men steinrøys i bunn. Så på myra er det nok ca 70cm +-
Image Of Snow Cover
Image 3 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Snødekke i lokale alpin bakken , Hodlekve preget av varme / regn.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Parkering Frudalen er skøytebane nå, ca 550moh
Image Of Avalanche Activity
Image 5 of 10 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Øst side fra Togga løsna på berget, mer et glideskred egentlig.
Image Of Avalanche Activity
Image 6 of 10 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  På avstand
Image Of Avalanche Activity
Image 7 of 10 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Mer Nord side fra Togga
Image Of Avalanche Activity
Image 8 of 10 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Syd side
Image Of Avalanche Activity
Image 9 of 10 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Fra parkering Frudalen innover Fossane/Tverrelvi.
Image Of Snow Profile
Image 10 of 10 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent avalanches Gått mange skred pga varme / regn

Much water in the snow Snødekke er påvirket av mildvær / regn. Trolig har det hoppet seg opp vann over hardere lag i snødekke. Bekker har begynt å åpne seg, trolig har det samles seg mindre dammer på myrer, forskjekninger i terrenget. Se fesk bilder av Dalavatnet, 400moh.

Snow Cover

19 cm in total No snowdrift Wet loose snow Wet På ca100moh her i Sogndal er det 19cm, mens på 640moh er det 50-70cm. På plener i Sogndal sentrum begynner gresset å komme frem. Regnet har kommet som snø i høyden trolig over 1300-1400moh. Luft temp på 1585moh har ligget på -1/-2 grader.

Avalanche Danger Assessment

Regn og mildvær preger regionen høyt til fjells, du må trolig over 1300-1400moh før det kommer som snø. Snødekke vil tørke noe opp i morgen Fredag pga mindre nedbør, og klarer vær. Men fortsatt meldt varm men null grense på omlag 1500moh. Lørdag får vi en ny runde med regn og høye temperaturer. Snødekke har fått rast fra seg noe i dag, og vil trolig takle regnet på lørdag noe bedre. Men forventer naturlig skredaktivitet også på Lørdag. Skredaktivitet vil avta utover helgen og uken, men vanskelig å si når slike våte skred går. Evt svake lag i dekke vil være vanskeligere å trige når det blir kaldere igjen. Over mildværegrensen kommer nedbør som snø og det vil legge seg opp ferske nysnøflak, som vil stabiliseres relativt fort pga gunstige temperaturer.

Weather

Rain 2 °C 4 m/s from W → 100% clouds Fra ca 650moh nå i ettermiddag. Sogndal sentrum har pluss 5-6 grader. Har regna jevnt og trutt i hele dag. Lavt skydekke , blåser betydelig mer i høyden.

Snow Profile

2 cm 4F- MF 0 mm/0 mm V, 11 cm 4F RG/MF 0 mm/0 mm W, 15 cm 4F RG 0 mm/0 mm W, 2 cm F MF 0 mm/0 mm V, 23 cm P MFcl/FCxr 0 mm/0 mm M "Grøfteprofil/bilprofil" på 640moh syd men gjelder alle himmelretninger ved denne høyden. Pluss 2-3 i lufta lett regn. Snødekke er gravd med stein i bunn. Snødybde er trolig noe mer der det er myr under. Ikke målt temp, men trolig isotermt.

Avalanche Activity

14. Feb. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 2 - Medium. Spontaneous release Widespread steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Above 1000 masl Str 1-2 gått pga varme/regn, våte løsnsøkred/glideskred/ og mulig noen våteflak. Observert en god del på kjøretur Sogndal - Frudalstunnelen, på denne kjøretur så jeg ingen skred som gått over veien. I hele regionen har det nok gått flere hundre slike i dag. Observert til ca høyde 1000moh men dårlig sikt i dag. Jan Helge har tatt bilde av noen av de samme.

ObsID: 181017

Indre Sogn / Luster

Snow

14.02.2019 kl. 14:43

1 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

14. Feb 14:43 (+01:00) Snø på FV. 55 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 181220

Indre Sogn / Luster

Snow

14.02.2019 kl. 14:43

1 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

14. Feb 14:43 (+01:00) Snø på FV. 55 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 181690

Indre Sogn / Luster

Snow

14.02.2019 kl. 14:06

115 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

14. Feb 14:06 (+01:00) Snø på FV. 604 løsnet fra tunnelmunning 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <1m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 181223

Indre Sogn / Luster

Snow

14.02.2019 kl. 14:06

115 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

14. Feb 14:06 (+01:00) Snø på FV. 604 løsnet fra tunnelmunning 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <1m^3.

ObsID: 181798

Indre Sogn / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snow

14.02.2019 kl. 13:28

815 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Ifølge varsom.no. FV50 Hol - Aurland er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Oppservert av brøytemanskap.

Weather

Rain 2 °C Hol- Aurland øst for Geiteryggtunellen (1100moh) kl 13:28

Avalanche Activity

14. Feb 13:36 (+01:00) - 13. Feb 13:36 (+01:00) Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release NE. Between 1200 masl and 1100 masl Gjelder Fv50 Hol - Aurland, Sjøkabel som har løsna

ObsID: 180971

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

14.02.2019 kl. 11:44

188 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent avalanches

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). mildvær, regn på snø. FV337 Hafslo - Veitastrondi er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: meldt mildvær og aukande nedbør til kvelden.

Avalanche Activity

14. Feb 11:48 (+01:00) - 13. Feb 11:48 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium. Spontaneous release W. Between 400 masl and 300 masl Gjelder Fv337 Hafslo - Veitastrondi, 2 skred Sundakreen

ObsID: 180939

Indre Sogn / Sogndal

Snow

14.02.2019 kl. 10:56

142 masl

Jan Helge AA (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Jan Helge@SVV Comment:  Skred i Fjærland
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Jan Helge@SVV Comment:  Skred ved Bøyabreen

Avalanche Activity

14. Feb. During the day (+01:00) Numerous (10 or more). Spontaneous release N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Mange skred i Fjærland og ved Bøyabreen. Usikker på akuratt kva tid dei er gått

ObsID: 180928

Indre Sogn / Sogndal

Snow

14.02.2019 kl. 10:37

520 masl

Jan Helge AA (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Jan Helge@SVV
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Jan Helge@SVV
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Jan Helge@SVV

Weather

Rain 6.5 °C 90% clouds

Avalanche Activity

14. Feb. During the day (+01:00) Wet slab avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Spontaneous release Widespread steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Sett fleire skred på køyretur opp Sogndalsdalen. To av dei med synleg brotkant, nokon er kanskje våte laussnøskred.

ObsID: 180923

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.