Avalanche forecast for Indre Sogn Tuesday 2019-02-12

3
Considerable
Published:

The wind is picking up and rotates to SW moderate gale. More precipitation is expected and temperature rises in the evening. This is giving a change to the situation. Persistent weak layers in the snow cover. Wet avalanches, mainly loose, may occur below 800 m.a.s.l.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps and steep slopes until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid avalanche release and run out areas. Wet snow avalanches tend to release spontaneously. Timing is important. Stability decreases when the snow surface gets wet and soft.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Likely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from northwest., change to moderate gale from the northwest during the afternoon.
-13 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
8 mm precipitation, up to 16 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from northwest., change to moderate gale from the southwest during the afternoon.
-10 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 800 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

12.02.2019 kl. 20:00

860 masl

Rasmus@nortind (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  RasmusRamstad

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 180613

Indre Sogn / ÅRDAL

Snow

12.02.2019 kl. 19:59

989 masl

KrLarsen (Unknown)

Weather

Snow -1 °C 5 m/s from SW ↗ Anslar vinden her til 5-6 m/s, mye usikkerhet i det. Vindretning sikkert påvirka av topografi. Snør fortsatt godt.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 180604

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

12.02.2019 kl. 19:24

515 masl

Jan Helge AA (****)

Snow Cover

Moist Kram snøoverflate på 500m no i kveld. Her snøa jamt mesteparten av dagen

ObsID: 180596

Indre Sogn / ÅRDAL

Snow

12.02.2019 kl. 18:57

755 masl

KrLarsen (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  KrLarsen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  KrLarsen

Weather

Snow -1 °C Snør godt. Kommet i underkant av 10cm siden jeg var her i går kveld.

Snow Cover

9 cm new snow

ObsID: 180605

Indre Sogn / LUSTER

Snow

12.02.2019 kl. 14:46

286 masl

Sander@ObsKorps (***)

Weather

Snow 0 m/s 100% clouds Har snøa i heile dag.

ObsID: 180567

Indre Sogn / LUSTER

Snow

12.02.2019 kl. 13:39

1010 masl

Rune@nortind (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Rune
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Rune
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow -4 °C 3 m/s from SW ↗ 100% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl Jeg er litt i tvivl hvorvidt der bryter lett og glatt. Ref. ECTN16@50 (Q1,5...) Over det svakelag er ca 30cm med suksessivt hardere snø 1F til 4F.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes NE, E, SE above 900 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det vil nok være mulig å initiere brydd i nedføyket nysnø, men tykkelse i det svake lag og overliggende mykt lag har positiv virkning på skredfaren, i hvilken grad det er gjeldene i resten av regionen vet ikke jeg. Dersom det overliggende lag er mer hard, vil skredstørrelsen kunne bli opp mod 3 kanskje, men det virker ikke til å være tilfellet ut fra observasjoner på denne tur. Det svake laget av rim virker til å ha et vist potensiale men gir ikke fra seg faretegn på denne tur, og jeg er usikker på hvor aktiv det er. Jeg vil vurderer det til FG2, stor FG2 kanskje men fortsatt bare 2. Da har jeg ikke tatthøyde for problem ved mildvær som varslet beskriver - her i dalen har temperaturen ikke vert over null, og snø ned til ihvertfall 200moh. Mere vind og pålagring av fokksnø vil gjøre skredproblemet med nedføyket nysnø mer potent. Samtidig er det gode temperaturer for gunstig omvandling. Forecast too high Jeg opplever ikke forholdene i fjellet som Fg3, men har ikke vert utsatt for mildvær på denne tur (fra heimen i 200moh til ca 1400moh). Jeg finner ikke kantkorn som beskrevet i varslet, annet end dypt i snødekket..

Tests

ECTN16@50cmQ2 Medium Q 1,5

ECTN7@25cmQ2 Medium

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

130 cm in total No snowdrift 17 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Vinden har flyttet på snøen, le-formasjoner finnes der mer myk og løs snø end i mer vindutsatte, hvor konvekse formasjoner og rygger har hard snødekke. Fortsatt mye løssnø tilgjengelig for transport i flere himmelretninger.

Avalanche Activity

12. Feb. During the day No avalanche activity Dårlig sikt, så begrenset med visuell observasjoner

Snow Profile

5 cm F PP 0 mm/0 mm, 15 cm F DFdc 0 mm/0 mm, 5 cm 4F PP/DFdc 0 mm/0 mm, 25 cm 4F+/1F+ DFdc/RGsr 0 mm/0 mm, 0.1 cm 4F SHxr 0 mm/0 mm ECTN16@50 Q"1,5", 20 cm P RG 0 mm/0 mm, 0.2 cm I IF 0 mm/0 mm, 25 cm P MF 0 mm/0 mm, 4 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 15 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 0 mm/0 mm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 180576

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

12.02.2019 kl. 13:00

804 masl

Fransen (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Tom Comment:  Bruddkant varierer mellom 15 til 35cm i tjukkelse.

Incident

Snow Did not affect anything

Avalanche Observation

12. Feb 13:00 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered NE-facing Buried weak layer of surface hoar 35 cm high and 35 m wide fracture Steep slope Str. 1,5 tørt flakskred løsna på veg opp. Person blei med, men stod i skredet.

ObsID: 180575

Indre Sogn / Grøssete

Snow

12.02.2019 kl. 13:00

915 masl

Linda@Nortind (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Tydelig stor rimkrystaller (3-5 mm), 40 cm nede i snødekket

Snow Profile

10 cm F PP/DF 2 mm/3 mm, 30 cm 4F RG/FC 1 mm/1 mm, 1 cm F SH 3 mm/5 mm Rimlag , 19 cm 1F RG/FC 1 mm/1 mm, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm F FC 3 mm/0 mm, 54 cm P MF/MFcl 0 mm/0 mm Lille blokktest løser ut ved to små klapp, tydelig Q1 brudd på rimlag,

ObsID: 180582

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

12.02.2019 kl. 12:18

841 masl

Åsmund (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Åsmund

Avalanche Activity

12. Feb. During the day Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release

ObsID: 180520

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

12.02.2019 kl. 12:01

898 masl

Andreas@nve (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Andreas Haslestad Comment:  1 skiløper løste først et lite flak. 2 personer passerte over konveks og løste et lite til under. 1 person revet med noen meter med snø til midt på leggen. Stående hele veien.

Tests

ECTP12@39cmQ1 Poor Bryte lett og glatt på nedføyket lag av rim over kantkornet snø.

Danger Sign

Recent avalanches Str 1skiløperutløst i lite brattheng. Skredet gikk på rimlag

Avalanche Activity

Dry slab avalanche 2 - Medium. Easy to trigger Specific steep slopes. E. Above 800 masl Skillpeeutløst str 2 skred, rett over tregrensa. Utløst på rimlag i lite brattheng da personer kjørte over konveks.

ObsID: 180513

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

11.02.2019 kl. 21:51

805 masl

Marina@VLFK (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder

Weather

Snow -7 °C 6 m/s from W →

Snow Cover

5 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Snør. I leformasjoner ligger det ca 5-10cm med nysnø F under den 4F snø. (Ikkje laga snøprofil, kun kjent på øvre del). Vind frå V nå. Snødekket varierer ellers frå avblåst på kuler til ca 1-10cm fokksnø 1F til P i overflata.

ObsID: 180421

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

11.02.2019 kl. 14:20

927 masl

Didrik Abrahamsen (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Didrik Abrahamsen
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Didrik Abrahamsen

Incident

Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Avalanche Observation

11. Feb 14:15 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered NE-facing Buried weak layer of faceted snow near surface 60 cm high and 20 m wide fracture Close to ridge Personlig utløst i testheng. Måtte relativt stor belastning for å løse ut (hopp), men sprekker skjøt avgårde ved liten tilleggsbelastning ca 20-30m. Løste ut på konveks formasjon på vei opp på rygg der snødekke var tynnere fra bratt terreng.

ObsID: 180380

Indre Sogn / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snow

11.02.2019 kl. 13:55

815 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom. no. FV50 Hol - Aurland er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vindboren snø i område.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 180367

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

11.02.2019 kl. 10:05

188 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

11. Feb 10:18 - 10. Feb 10:18 Dry slab avalanche 1 - Small. Spontaneous release W. Below 100 masl Gjelder Fv337 Hafslo - Veitastrondi, Snøskred som losnar i frå svaberg. 2x5 meter.

ObsID: 180279

Indre Sogn / LUSTER

Snow

10.02.2019 kl. 16:00

1076 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 11 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Fjerna undersøten sprekke skyter ut fra skiene. Hadde løsna hadde det vært brattere.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 11 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Liten skavel uten understøtte sprekker opp lett.
Image Of Danger Sign
Image 3 of 11 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Skytende sprekk
Image Of Danger Sign
Image 4 of 11 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Fersk transport skavel bygges over profilen.
Image Of Weather
Image 5 of 11 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Været og løs snø i skogen
Image Of Weather
Image 6 of 11 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Været innover Krundalen god sikt.
Image Of Avalanche Activity
Image 7 of 11 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Her sånn ca løsna det. Skavel som dro med seg masse snø, trolig.
Image Of Snow Cover
Image 8 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Fra skogen løs snø
Image Of Snow Cover
Image 9 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Snøball fra i går
Image Of Snow Cover
Image 10 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Innover ryggen fra ca 1050moh
Image Of Snow Profile
Image 11 of 11 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -2.5 °C 7 m/s from NE ↙ 80% clouds Lettskyet først på dagen mer og mer skyer utover dagen. Ingen nedbør. Stille rolig i skogen. Vind med frakt av snø over skogen fra Nø der jeg var.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter Very easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl Lett til svært lett å løsne ut. Myke flak str 1-2 hardere flak skal trolig mer til å løsne men vil bli større. Har blåst litt fra her og der siste dager, så tar med alle himmelretninger. Men i dag blåste det NØ så da var le sider for det mest utsatt. Men jeg tar med alle himmelretninger jeg, så kan selvsagt det diskuter om vi skal det.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Snøen har tørket ut etter Lørdagens mildvær - Mildværet har ingen ting å si, hverken øker eller synker skredfaren. Lett snøfokk gir fersk pålagring på uke 5 overflatekanten. Svært lett å løsne ut myke flak, hardere flak skal trolig mer til, men vil bli større. Trolig finnes det ulike hardheter på flakene. Lengre ned i dekke finnes fortsatt kantkorn rundt skarelag / ved bakken. Obs ved tynt dekke og der det ligger flak av betydning over. Steder der vinden ikke har laget flak over overflatekanten, er fg lavere. Feks i Skogen. Det er mye fint skiføre der vinden ikke har tatt. Fortsatt noe pålagring holder skredfaren oppe. Når vinden avtar og temp skal stige, vil fokksnø flakene stabiliseres noe. Men fortsatt vil det trolig være mulig å trige skred ved en skiløper også utover i uken, men utbredelsen vil avta. Har lest varslet nå og synes det ser greit ut jeg. Kun noe åpne tanker. Og jeg har vært borte en uke, men har lest alle observasjoner, og mye kan tyde på at vinden har tatt ulikt i regionen og finnes noe ulike flak over kanten, alt fra myke til hardere. Mykere vil ikke gi str 3 men være svært lett å løsne, mens harde kan nok gi str 3, lette å løsne. Begge deler gir fg 3. Skredproblem med nysnøflak kan diskuteres om skal være med.

Tests

ECTPV@25cmQ2 Poor Går i overflatekanten / løsere snø. Test gjort der jeg fikk sprekk, så kanskje ikke så overraskende at den kom lett. Andre steder skal det nok noe mer til.

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekker på løs snø / overflatekant . Myke flak.

Recent snowdrift Snøfokk over skogrensa dvs ca over 850-900moh. Fra Nø lett snøfokk langs bakken. Spor føyker fort igjen.

Snow Cover

115 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Snøen ligger jevnt fordelt, men forsatt er det trolig mest snø i lesider fra NV. Men dreining av vindretninger siste tiden har jevna ting ut. Det er trolig en variert meny på hardheter over overflatekanten, så lokale forskjeller vil forekomme. Skjerma / lune formasjoner finnes løsere snø som kan transporteres med vind.

Avalanche Activity

10. Feb. During the day Loose dry avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release Isolated steep slopes. S, SW. Below 1400 masl Trolig en skavel som brakk som løsna større mengder med løs snø. Jeg så det. Snø skya var svært tydelig å se. Men mye løst så det ut som. Så tenker det var skavel som dro med seg masse snø.

Snow Profile

5 cm F PP 0 mm/0 mm, 20 cm 4F+ RG/DF 0 mm/0 mm, 20 cm F FCsf/PP 0 mm/0 mm, 10 cm 4F RG/DF 0 mm/0 mm, 8 cm 1F RGxf 0 mm/0 mm, 2 cm 4F- FCxr 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 4 cm F FC/MF 0 mm/0 mm, 25 cm P MFcr/FC 0 mm/0 mm, 20 cm P- FCxr 0 mm/0 mm -3.6 °C @ 0 cm, -4.6 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4.7 °C @ 30 cm, -3.9 °C @ 40 cm, -2.7 °C @ 50 cm, -2.1 °C @ 60 cm, -1.7 °C @ 70 cm, -1.2 °C @ 80 cm, -0.8 °C @ 90 cm, -0.5 °C @ 100 cm 1 test connected to snow profile 1025 SØ -2.5 i luften. ca7ms fra NØ. Gravd der jeg fikk en sprekk, bra føyking inn i profilen. Noe krevende arbeidsforhold.

ObsID: 180181

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

10.02.2019 kl. 15:13

947 masl

larsbard (*)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  larsbard

Notes

Q3 Brudd i kantkorn under skarelag ved stor tilleggsbelastning 70 cm ned ved SSU. Laget ligger 30 cm over bakken. Trolig vedvarende svakt lag.

ObsID: 180157

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

10.02.2019 kl. 14:56

943 masl

larsbard (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  larsbard

Snow Cover

To lag som gikk, Q2 øverst, 30cm dypt på nedføyket nysnø. Q1 nederst som tidligere observasjon

ObsID: 180155

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

10.02.2019 kl. 14:53

890 masl

larsbard (*)

Avalanche Observation

10. Feb 14:53 Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released NW-facing Steep slope Naturlig utløst i brattheng. strl 1,5

ObsID: 180154

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

10.02.2019 kl. 14:37

1073 masl

SiljeSk (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  SiljeSk
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright: 

Danger Sign

Other danger sign (specify) Skred

ObsID: 180151

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

10.02.2019 kl. 14:24

949 masl

larsbard (*)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  larsbard Comment:  Sprekken, ca 60 cm dyp. 60m lang. Aldri sett lignende i Sogndal før.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  larsbard Comment:  Lag brudd gikk på. Q1 brudd.

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: 60 cm dyp i testheng, ca 50-60 m lang sprekk i halvsirkel(!!!). Bruddet gikk på tynt rimlag på stor tilleggsbelastning. 4F fast over, 1F under brudd.

ObsID: 180153

Indre Sogn / LUSTER

Snow

10.02.2019 kl. 13:41

984 masl

RVigdal (**)

Weather

-9 °C 8 m/s 95% clouds Snøføyk.

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Skredaktivitet på andre sida av dalen

Snow Cover

Some snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry Meir fukt i sydvendt heng.

ObsID: 180134

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

10.02.2019 kl. 12:38

855 masl

IvarL (*)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  IvarL

Avalanche Activity

10. Feb. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium W, NW Fleire str 1-2 i området. Ikkje gått i dag.

ObsID: 180126

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

10.02.2019 kl. 12:35

851 masl

IvarL (*)

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 180112

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

10.02.2019 kl. 12:01

188 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

10. Feb 12:04 - 9. Feb 12:04 Dry slab avalanche 1 - Small. Spontaneous release W. Below 100 masl Gjelder Fv337 Hafslo - Veitastrondi, Lite skred som løsnar frå svaberg. 2 meter høgt x 5 meter breitt.

ObsID: 180100

Indre Sogn / LUSTER

Snow

10.02.2019 kl. 11:47

1103 masl

Asmkar (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Asmkar

Danger Sign

Surface hoar Område: På dette stedet. Beskrivelse: Overflaterim herfra og oppover. Ligger på mykt underlag

ObsID: 180127

Indre Sogn / LUSTER

Snow

10.02.2019 kl. 11:30

974 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Fra slike klipper har det gått svært mange små våte løssnøskred. Pga mildværet i går. I dag kaldere vær.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Et / to str 2 våte løssnøskred kan se ut som flak men har ikke bruddkant. Og du ser kramme snøballer i utløpet, dermed tenker er våt løsnøskred. Løsna trolig fra klippene på bilde. Bilde tatt igjennom en kikkert.
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  -6 på Alsmo i Jostedalen lettskyet pent vær.

Weather

Kaldere vær i dag enn i går. -6 her på Alsmo i Jostedalen. Sogndal sentrum rundt 0 grader. Det er lettskyet pent vær.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Ingen nysnø sist døgn. Ser ikke snøfokk fra dalen.

Avalanche Activity

9. Feb. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Below 1000 masl Har også sett et/to str 2 våte løsnøskred. I området er markøren er satt på kartet

9. Feb. During the day Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release Widespread steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Below 1000 masl Pga mildvær i går. Gått veldig mange slike små fra bratt terreng i Jostedalen. På biltur inn hit har jeg sett mange. Opp mot 1000moh

ObsID: 180096

Indre Sogn / LUSTER

Snow

10.02.2019 kl. 10:30

1040 masl

EB (Unknown)

Avalanche Observation

10. Feb 00:00 Unknown Unknown Unknown Unknown Veit ikkje når skredd gikk, observert i dag tideleg på veg inn til parkering. Berre observert frå avstand. Ingen spor i skred. Skredet var ganske langt, men såg ut om det ikkje var så store massar i bevegelse.

ObsID: 180201

Indre Sogn / Luster

Snow

10.02.2019 kl. 10:17

180 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

10. Feb 10:17 Snø på FV. 337 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på Fv. 337 mellom 11.02.2019 kl. 09:05 og 11.02.2019 kl. 11:00.

ObsID: 180261

Indre Sogn / LUSTER

Snow

10.02.2019 kl. 10:03

1068 masl

Ken Heine (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Ken Heine

Incident

Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Avalanche Observation

10. Feb 02:03 Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released NE-facing Steep slope Skred gått i løpet av siste døgn. Utløst i brattheng, men fortsatt 2-300 meter langt ned på "sikkert" terreng. Drønn og sprekking i snø over det meste.

ObsID: 180070

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

09.02.2019 kl. 15:07

1072 masl

larsbard (*)

Tests

ECTN15@60cmQ2 Fikk brudd på nedføyket rimlag (små korn, muligens stor nysnø?) NØ-vendt testeng ca 60cm ned i dekket. 20 cm løs ubunden snø på topp, så 40 cm knyttnevehard. Litt under bruddkant ble det fingerhard snø. God forplantningsevne, glatt brudd Q1/2.

Notes

Ved SSU-test fikk vi også brudd i kantkorn under skarelag ca 130 ned i snødekket

ObsID: 179983

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

09.02.2019 kl. 14:38

919 masl

Mikel (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Mikel

Notes

Løste ut skavvel kontrollert. Løste ut ved liten tilleggsbelastning

Avalanche Observation

9. Feb 16:37 Cornice fall 1 - Small Human triggered SW-facing Løste ut skavvel kontrollert. Løste ut ved liten tilleggsbelastning

ObsID: 179951

Indre Sogn / LUSTER

Snow

09.02.2019 kl. 14:08

1020 masl

jostein@nve (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  jostein@nve
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  jostein@nve

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry For lite flakdanning her til at overflate kant har blitt problem

Avalanche Activity

9. Feb. 12-18 Loose dry avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Widespread steep slopes Har gått eit par str 1-2 laussnøskred i bratte fjellsider ned mot dalen. Mest trulegpga ein del nysnø siste døgn og stigande temp mot 0 no

ObsID: 179923

Indre Sogn / Sogndal

Snow

09.02.2019 kl. 13:00

124 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

9. Feb 13:00 Snø på FV. 214 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 0-10m. Stengt for all trafikk på Fv. 214 mellom 09.02.2019 kl. 12:01 og 09.02.2019 kl. 14:21.

ObsID: 180361

Indre Sogn / Sogndal

Snow

09.02.2019 kl. 13:00

124 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

9. Feb 13:00 Snø på FV. 214 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Stengt for all trafikk på FV. 214 mellom 09.02.2019 kl. 12:01 og 09.02.2019 kl. 14:21.

ObsID: 182922

Indre Sogn / Luster

Snow

09.02.2019 kl. 12:13

8 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

9. Feb 12:13 Snø på FV. 331 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 0-10m. Stengt for all trafikk på Fv. 331 mellom 09.02.2019 kl. 12:00 og 09.02.2019 kl. 13:18.

ObsID: 180529

Indre Sogn / Luster

Snow

09.02.2019 kl. 12:13

8 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

9. Feb 12:13 Snø på FV. 331 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Stengt for all trafikk på FV. 331 mellom 09.02.2019 kl. 12:00 og 09.02.2019 kl. 13:18.

ObsID: 182925

Indre Sogn / Luster

Snow

09.02.2019 kl. 12:00

8 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

9. Feb 12:00 Snø på FV. 331 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på Fv. 331 mellom 12.02.2019 kl. 12:00 og 14.02.2019 kl. 14:00.

ObsID: 180525

Indre Sogn / Luster

Snow

09.02.2019 kl. 12:00

8 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

9. Feb 12:00 Snø på FV. 331 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på FV. 331 mellom 12.02.2019 kl. 12:00 og 14.02.2019 kl. 14:00.

ObsID: 182923

Indre Sogn / Luster

Snow

09.02.2019 kl. 11:40

6 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 6 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 6 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 6 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 6 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 5 of 6 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 6 of 6 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

9. Feb 11:40 Snø på FV. 55 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 180308

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

09.02.2019 kl. 11:20

870 masl

tikvam (Unknown)

Weather

-1 °C from NE ↙ 80% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Spontaneous release Very likely 1 - Small Widespread steep slopes SW, W above 0 masl

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct Heilt korrekt! Over 800moh er det svært komplekst

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Snow Cover

90 cm in total No snowdrift 25 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Layered snow begins at 800 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

Incident

Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Avalanche Activity

9. Feb. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Very easy to trigger Widespread steep slopes. SW, W. Above 0 masl

ObsID: 179933

Indre Sogn / LUSTER

Snow

09.02.2019 kl. 00:59

203 masl

jostein@nve (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  jostein@nve

Weather

Snow Snør godt. Dette kom medan eg tok fredagspils

ObsID: 179830

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.