Avalanche forecast for Indre Sogn Sunday 2019-02-10

3
Considerable
Published:

Conditions are challenging. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Be aware of a persistant weak layer buried by windslabs.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps and steep slopes until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-8 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Breeze from southeast., change to fresh breeze from the northwest during the afternoon.
-8 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Sogn / LUSTER

Snow

10.02.2019 kl. 16:00

1076 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 11 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Fjerna undersøten sprekke skyter ut fra skiene. Hadde løsna hadde det vært brattere.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 11 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Liten skavel uten understøtte sprekker opp lett.
Image Of Danger Sign
Image 3 of 11 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Skytende sprekk
Image Of Danger Sign
Image 4 of 11 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Fersk transport skavel bygges over profilen.
Image Of Weather
Image 5 of 11 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Været og løs snø i skogen
Image Of Weather
Image 6 of 11 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Været innover Krundalen god sikt.
Image Of Avalanche Activity
Image 7 of 11 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Her sånn ca løsna det. Skavel som dro med seg masse snø, trolig.
Image Of Snow Cover
Image 8 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Fra skogen løs snø
Image Of Snow Cover
Image 9 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Snøball fra i går
Image Of Snow Cover
Image 10 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Innover ryggen fra ca 1050moh
Image Of Snow Profile
Image 11 of 11 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Activity

10. Feb. During the day Loose dry avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release Isolated steep slopes. S, SW. Below 1400 masl Trolig en skavel som brakk som løsna større mengder med løs snø. Jeg så det. Snø skya var svært tydelig å se. Men mye løst så det ut som. Så tenker det var skavel som dro med seg masse snø.

Weather

No precipitation -2.5 °C 7 m/s from NE ↙ 80% clouds Lettskyet først på dagen mer og mer skyer utover dagen. Ingen nedbør. Stille rolig i skogen. Vind med frakt av snø over skogen fra Nø der jeg var.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Snøen har tørket ut etter Lørdagens mildvær - Mildværet har ingen ting å si, hverken øker eller synker skredfaren. Lett snøfokk gir fersk pålagring på uke 5 overflatekanten. Svært lett å løsne ut myke flak, hardere flak skal trolig mer til, men vil bli større. Trolig finnes det ulike hardheter på flakene. Lengre ned i dekke finnes fortsatt kantkorn rundt skarelag / ved bakken. Obs ved tynt dekke og der det ligger flak av betydning over. Steder der vinden ikke har laget flak over overflatekanten, er fg lavere. Feks i Skogen. Det er mye fint skiføre der vinden ikke har tatt. Fortsatt noe pålagring holder skredfaren oppe. Når vinden avtar og temp skal stige, vil fokksnø flakene stabiliseres noe. Men fortsatt vil det trolig være mulig å trige skred ved en skiløper også utover i uken, men utbredelsen vil avta. Har lest varslet nå og synes det ser greit ut jeg. Kun noe åpne tanker. Og jeg har vært borte en uke, men har lest alle observasjoner, og mye kan tyde på at vinden har tatt ulikt i regionen og finnes noe ulike flak over kanten, alt fra myke til hardere. Mykere vil ikke gi str 3 men være svært lett å løsne, mens harde kan nok gi str 3, lette å løsne. Begge deler gir fg 3. Skredproblem med nysnøflak kan diskuteres om skal være med.

Snow Cover

115 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Snøen ligger jevnt fordelt, men forsatt er det trolig mest snø i lesider fra NV. Men dreining av vindretninger siste tiden har jevna ting ut. Det er trolig en variert meny på hardheter over overflatekanten, så lokale forskjeller vil forekomme. Skjerma / lune formasjoner finnes løsere snø som kan transporteres med vind.

Snow Profile

5 cm F PP 0 mm/0 mm, 20 cm 4F+ RG/DF 0 mm/0 mm, 20 cm F FCsf/PP 0 mm/0 mm, 10 cm 4F RG/DF 0 mm/0 mm, 8 cm 1F RGxf 0 mm/0 mm, 2 cm 4F- FCxr 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 4 cm F FC/MF 0 mm/0 mm, 25 cm P MFcr/FC 0 mm/0 mm, 20 cm P- FCxr 0 mm/0 mm -3.6 °C @ 0 cm, -4.6 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4.7 °C @ 30 cm, -3.9 °C @ 40 cm, -2.7 °C @ 50 cm, -2.1 °C @ 60 cm, -1.7 °C @ 70 cm, -1.2 °C @ 80 cm, -0.8 °C @ 90 cm, -0.5 °C @ 100 cm 1 test connected to snow profile 1025 SØ -2.5 i luften. ca7ms fra NØ. Gravd der jeg fikk en sprekk, bra føyking inn i profilen. Noe krevende arbeidsforhold.

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekker på løs snø / overflatekant . Myke flak.

Recent snowdrift Snøfokk over skogrensa dvs ca over 850-900moh. Fra Nø lett snøfokk langs bakken. Spor føyker fort igjen.

Tests

ECTPV@25cmQ2 Poor Går i overflatekanten / løsere snø. Test gjort der jeg fikk sprekk, så kanskje ikke så overraskende at den kom lett. Andre steder skal det nok noe mer til.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter Very easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl Lett til svært lett å løsne ut. Myke flak str 1-2 hardere flak skal trolig mer til å løsne men vil bli større. Har blåst litt fra her og der siste dager, så tar med alle himmelretninger. Men i dag blåste det NØ så da var le sider for det mest utsatt. Men jeg tar med alle himmelretninger jeg, så kan selvsagt det diskuter om vi skal det.

ObsID: 180181

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

10.02.2019 kl. 15:13

947 masl

larsbard (*)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  larsbard

Notes

Q3 Brudd i kantkorn under skarelag ved stor tilleggsbelastning 70 cm ned ved SSU. Laget ligger 30 cm over bakken. Trolig vedvarende svakt lag.

ObsID: 180157

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

10.02.2019 kl. 14:56

943 masl

larsbard (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  larsbard

Snow Cover

To lag som gikk, Q2 øverst, 30cm dypt på nedføyket nysnø. Q1 nederst som tidligere observasjon

ObsID: 180155

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

10.02.2019 kl. 14:53

890 masl

larsbard (*)

Avalanche Observation

10. Feb 14:53 Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released NW-facing Steep slope Naturlig utløst i brattheng. strl 1,5

ObsID: 180154

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

10.02.2019 kl. 14:37

1073 masl

SiljeSk (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  SiljeSk
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright: 

Danger Sign

Other danger sign (specify) Skred

ObsID: 180151

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

10.02.2019 kl. 14:24

949 masl

larsbard (*)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  larsbard Comment:  Sprekken, ca 60 cm dyp. 60m lang. Aldri sett lignende i Sogndal før.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  larsbard Comment:  Lag brudd gikk på. Q1 brudd.

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: 60 cm dyp i testheng, ca 50-60 m lang sprekk i halvsirkel(!!!). Bruddet gikk på tynt rimlag på stor tilleggsbelastning. 4F fast over, 1F under brudd.

ObsID: 180153

Indre Sogn / LUSTER

Snow

10.02.2019 kl. 13:41

984 masl

RVigdal (**)

Weather

-9 °C 8 m/s 95% clouds Snøføyk.

Snow Cover

Some snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry Meir fukt i sydvendt heng.

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Skredaktivitet på andre sida av dalen

ObsID: 180134

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

10.02.2019 kl. 12:38

855 masl

IvarL (*)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  IvarL

Avalanche Activity

10. Feb. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium W, NW Fleire str 1-2 i området. Ikkje gått i dag.

ObsID: 180126

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

10.02.2019 kl. 12:35

851 masl

IvarL (*)

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 180112

Indre Sogn / D1402(35313) Midtre Sogn 2016-2021

Snow

10.02.2019 kl. 12:01

188 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

10. Feb 12:04 - 9. Feb 12:04 Dry slab avalanche 1 - Small. Spontaneous release W. Below 100 masl Gjelder Fv337 Hafslo - Veitastrondi, Lite skred som løsnar frå svaberg. 2 meter høgt x 5 meter breitt.

ObsID: 180100

Indre Sogn / LUSTER

Snow

10.02.2019 kl. 11:47

1103 masl

Asmkar (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Asmkar

Danger Sign

Surface hoar Område: På dette stedet. Beskrivelse: Overflaterim herfra og oppover. Ligger på mykt underlag

ObsID: 180127

Indre Sogn / LUSTER

Snow

10.02.2019 kl. 11:30

974 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Fra slike klipper har det gått svært mange små våte løssnøskred. Pga mildværet i går. I dag kaldere vær.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Et / to str 2 våte løssnøskred kan se ut som flak men har ikke bruddkant. Og du ser kramme snøballer i utløpet, dermed tenker er våt løsnøskred. Løsna trolig fra klippene på bilde. Bilde tatt igjennom en kikkert.
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  -6 på Alsmo i Jostedalen lettskyet pent vær.

Avalanche Activity

9. Feb. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Below 1000 masl Har også sett et/to str 2 våte løsnøskred. I området er markøren er satt på kartet

9. Feb. During the day Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release Widespread steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Below 1000 masl Pga mildvær i går. Gått veldig mange slike små fra bratt terreng i Jostedalen. På biltur inn hit har jeg sett mange. Opp mot 1000moh

Weather

Kaldere vær i dag enn i går. -6 her på Alsmo i Jostedalen. Sogndal sentrum rundt 0 grader. Det er lettskyet pent vær.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Ingen nysnø sist døgn. Ser ikke snøfokk fra dalen.

ObsID: 180096

Indre Sogn / LUSTER

Snow

10.02.2019 kl. 10:30

1040 masl

EB (Unknown)

Avalanche Observation

10. Feb 00:00 Unknown Unknown Unknown Unknown Veit ikkje når skredd gikk, observert i dag tideleg på veg inn til parkering. Berre observert frå avstand. Ingen spor i skred. Skredet var ganske langt, men såg ut om det ikkje var så store massar i bevegelse.

ObsID: 180201

Indre Sogn / Luster

Snow

10.02.2019 kl. 10:17

180 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

10. Feb 10:17 Snø på FV. 337 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på Fv. 337 mellom 11.02.2019 kl. 09:05 og 11.02.2019 kl. 11:00.

ObsID: 180261

Indre Sogn / LUSTER

Snow

10.02.2019 kl. 10:03

1068 masl

Ken Heine (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Ken Heine

Incident

Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Avalanche Observation

10. Feb 02:03 Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released NE-facing Steep slope Skred gått i løpet av siste døgn. Utløst i brattheng, men fortsatt 2-300 meter langt ned på "sikkert" terreng. Drønn og sprekking i snø over det meste.

ObsID: 180070

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

09.02.2019 kl. 15:07

1072 masl

larsbard (*)

Tests

ECTN15@60cmQ2 Fikk brudd på nedføyket rimlag (små korn, muligens stor nysnø?) NØ-vendt testeng ca 60cm ned i dekket. 20 cm løs ubunden snø på topp, så 40 cm knyttnevehard. Litt under bruddkant ble det fingerhard snø. God forplantningsevne, glatt brudd Q1/2.

Notes

Ved SSU-test fikk vi også brudd i kantkorn under skarelag ca 130 ned i snødekket

ObsID: 179983

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

09.02.2019 kl. 14:38

919 masl

Mikel (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Mikel

Notes

Løste ut skavvel kontrollert. Løste ut ved liten tilleggsbelastning

Avalanche Observation

9. Feb 16:37 Cornice fall 1 - Small Human triggered SW-facing Løste ut skavvel kontrollert. Løste ut ved liten tilleggsbelastning

ObsID: 179951

Indre Sogn / LUSTER

Snow

09.02.2019 kl. 14:08

1020 masl

jostein@nve (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  jostein@nve
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  jostein@nve

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry For lite flakdanning her til at overflate kant har blitt problem

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

9. Feb. 12-18 Loose dry avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Widespread steep slopes Har gått eit par str 1-2 laussnøskred i bratte fjellsider ned mot dalen. Mest trulegpga ein del nysnø siste døgn og stigande temp mot 0 no

ObsID: 179923

Indre Sogn / Sogndal

Snow

09.02.2019 kl. 13:00

124 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

9. Feb 13:00 Snø på FV. 214 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 0-10m. Stengt for all trafikk på Fv. 214 mellom 09.02.2019 kl. 12:01 og 09.02.2019 kl. 14:21.

ObsID: 180361

Indre Sogn / Sogndal

Snow

09.02.2019 kl. 13:00

124 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

9. Feb 13:00 Snø på FV. 214 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Stengt for all trafikk på FV. 214 mellom 09.02.2019 kl. 12:01 og 09.02.2019 kl. 14:21.

ObsID: 182922

Indre Sogn / Luster

Snow

09.02.2019 kl. 12:13

8 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

9. Feb 12:13 Snø på FV. 331 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 0-10m. Stengt for all trafikk på Fv. 331 mellom 09.02.2019 kl. 12:00 og 09.02.2019 kl. 13:18.

ObsID: 180529

Indre Sogn / Luster

Snow

09.02.2019 kl. 12:13

8 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 4 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

9. Feb 12:13 Snø på FV. 331 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Stengt for all trafikk på FV. 331 mellom 09.02.2019 kl. 12:00 og 09.02.2019 kl. 13:18.

ObsID: 182925

Indre Sogn / Luster

Snow

09.02.2019 kl. 12:00

8 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

9. Feb 12:00 Snø på FV. 331 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på Fv. 331 mellom 12.02.2019 kl. 12:00 og 14.02.2019 kl. 14:00.

ObsID: 180525

Indre Sogn / Luster

Snow

09.02.2019 kl. 12:00

8 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 3 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

9. Feb 12:00 Snø på FV. 331 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på FV. 331 mellom 12.02.2019 kl. 12:00 og 14.02.2019 kl. 14:00.

ObsID: 182923

Indre Sogn / Luster

Snow

09.02.2019 kl. 11:40

6 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 6 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 6 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 3 of 6 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 4 of 6 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 5 of 6 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 6 of 6 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

9. Feb 11:40 Snø på FV. 55 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 180308

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

09.02.2019 kl. 11:20

870 masl

tikvam (Unknown)

Avalanche Activity

9. Feb. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Very easy to trigger Widespread steep slopes. SW, W. Above 0 masl

Weather

-1 °C from NE ↙ 80% clouds

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct Heilt korrekt! Over 800moh er det svært komplekst

Snow Cover

90 cm in total No snowdrift 25 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Layered snow begins at 800 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Spontaneous release Very likely 1 - Small Widespread steep slopes SW, W above 0 masl

Incident

Snow Did not affect anything Backcountry skiing

ObsID: 179933

Indre Sogn / LUSTER

Snow

09.02.2019 kl. 00:59

203 masl

jostein@nve (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  jostein@nve

Weather

Snow Snør godt. Dette kom medan eg tok fredagspils

ObsID: 179830

Indre Sogn / Raudmelen og ned

Snow

08.02.2019 kl. 15:00

975 masl

TorKG (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright: 

Avalanche Activity

8. Feb. 12-18 Wet slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Very easy to trigger Specific steep slopes. SE, S. Between 900 masl and 0 masl

ObsID: 179819

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

08.02.2019 kl. 12:43

875 masl

stian@nortind (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Stianbruvoll Comment:  Nedsnødd overflaterim som ligger på løs, ubunden snø.

Tests

ECTX Good Nedføyket rimkrystaller @20cm som kollapser ved bruk av lille blokktest. Det overliggende laget er løs, ubunden snø. Ingen tegn til propagering ved ECT. Hele blokka løsner @140cm på skarelag. Noen tegn til oppbygging av kk, men ikke dette laget skred vil gå på nå. Obs; temp.gradient over/under skarelag @140cm er ugunstig. -5 grader over og ca -0,5 grader under skaren. Skadeproblemer som er belyst i varsom befinner seg sannsynligvis høyere enn 900moh.

ObsID: 179821

Indre Sogn / Blåfjell Kambafjell Sogndalsdalen

Snow

08.02.2019 kl. 12:39

1240 masl

hanes (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright: 

Avalanche Observation

8. Feb 11:00 Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered SE-facing Bowl Skisenteransatte har fått melding om skiløperutløst flakskred i området fredag formiddag. Vedkommende har løyst ut 2 skred, ett middels stort flakskred og et mindre, lenger øst ved Kambafjellet. Ingen foto eller profilar er blitt gjort.

ObsID: 179750

Indre Sogn / LÆRDAL

Snow

08.02.2019 kl. 10:26

1266 masl

Håkon Sælen (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Håkon Sælen
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Håkon Sælen

Snow Cover

Storm slab (soft slab) Stort sekk myk fokksnø, hard fokksnø kun på mest vindutsatte områder

Danger Sign

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Små skavler og i minitestheng glir et lag av myk fokksnø lett ut av liten belastning og er et tydelig lag det sklir på. 5-20 cm tykkelse i heng. Forplanter seg lite

ObsID: 179784

Indre Sogn / LUSTER

Snow

08.02.2019 kl. 10:07

1159 masl

martin@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Activity

8. Feb. During the day No avalanche activity Dårlig sikt store dele av dagen

Weather

Kom snøvær inn nå og ga null sikt. Ellers roligt vær. -5,6 i luften her

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable basert på obstur fra 350 til knap 1200 moh. forsatt løst i skogen med 30 cm løssnø. her i området må jeg opp til ca. 950 moh før jeg ser vindtegn fra vinden i går. her har øsø vert fremherskende vindretning. Få får fegetegn på tur i dag, men finner kanten hver gang jeg graver i snøen. stabilitetstest viser betraktelig bedre stabilitet enn Andreas fannt i gårpå kamba og temp i profil tilsir også at vi er i en situasjon som stabilesert seg gradvis. milde temp vil føre til forsatt satbiliseringe av situasjonen med kanten, men mulig at det blir være før det blir bedre i forbindelse med varslet temp. økningen Forecast correct fint at kant ned i dekke nevnes. på tynt dekke (20 cm) er der nå velutviklet begerkrystaller på 1100 moh

Snow Cover

No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry usikke på nysnømengden siden snøen i går kvled kom med vind. men tipper ca. 10 cm siste 24 timer. I skogen og hvor der ikke har vert vind de siste dage ligger der her 30 cm men tør løssnø. Over skogen er siste del av nysnøen kommet uten vind, mens det ser ut til at ØSØ har vert fremherskende vindretning her i går ettermiddag og kveld. derfor pålagring i vestlig sektor. Jeg har gått mye og tråkket eget spor, i både leheng og på plasser hvor vinnden har jobbet i høyden, men klare bare og få et drønn på tur i dag. Kanten ligger undernysnøen og har her en tepm på ca. -5 grader. Så mulig at det har roet seg somfølge av temp, men jeg tror det er skummelt tenke at fravær av faretegn er lik med trygt dekke så lenge vi hadde mye faretegn i dag og ikke flere observasjoner og vise til.

Snow Profile

3 cm F PP 0 mm/0 mm D, 10 cm F+ DF 0 mm/0 mm D, 3 cm F+ FC 1 mm/0 mm D Kanten som vi er redd for, 12 cm 4F RG/FCxr 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 11 cm 1F- RG/FCxr 0 mm/0 mm D, 10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F FCxr 0 mm/0 mm D, 5 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 13 cm P FCxr 0 mm/0 mm D -5.6 °C @ 0 cm, -5.5 °C @ 10 cm, -5.1 °C @ 20 cm, -4.6 °C @ 30 cm, -4.1 °C @ 40 cm, -3.3 °C @ 50 cm, -2.5 °C @ 60 cm, -1 °C @ 70 cm 2 tests connected to snow profile

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Har bare fått et drøn . Tråjket spor selv

Tests

ECTN22@29cmQ2

ECTN13@16cmQ2

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1100 masl and 400 masl problemet finnes der hvor vinden ikke harjobbet med snøen de siste dage. over 1100 er det nok få plasser hvor ikke vinden har bunnet snøen til myke flak og under 400 har milderer temp i går kveld nok bunnet snøentil myke flak også

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, SW, W, NW above 800 masl går ned til lett og løse. usikker på om det skulle være str. 2 eller 3, men siden der har vert bra med løssnøtilgjenglig for transport er nok 3 rett.

ObsID: 179715

Indre Sogn / LUSTER

Snow

08.02.2019 kl. 09:26

1136 masl

martin@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  martin@obskorps Comment:  Morgenstemning. Roligt vær. Nattens nysnø er ikke flyttet av vind

Weather

No precipitation 4 m/s from NW ↘

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry Ike vindtegn her før 950 moh

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Dagens første drøn. Overrasket over at det tok så lenge å få det.

ObsID: 179707

Indre Sogn / LUSTER

Snow

08.02.2019 kl. 08:15

845 masl

martin@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  martin@obskorps Comment:  Bilde tatt mott sør.

Snow Cover

No snowdrift Very much loose snow (>30cm) Dry Så langt ingen vindtegn i snøen og nysnøen ligger stort sett fin på eine buske her ennå. 30 + med løssnø tilgjengelig for transport. Men forsatt lite total snømengder.

ObsID: 179706

Indre Sogn / lambhaug

Snow

08.02.2019 kl. 06:21

233 masl

martin@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  martin@obskorps

Snow Cover

2 cm lett fuktig til tør siden i går kveld

ObsID: 179690

Indre Sogn / LUSTER

Snow

07.02.2019 kl. 21:03

860 masl

NjålØ (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Frisk vind fra NØ gir tydelig vindtransport

ObsID: 179649

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

07.02.2019 kl. 19:14

927 masl

Larso (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Larso

Avalanche Activity

7. Feb. During the day Dry slab avalanche One (1). 1 - Small Widespread steep slopes. N, NE, NW. Above 900 masl

Weather

Snow

Avalanche Danger Assessment

Forecast correct

Snow Cover

Storm slab (soft slab)

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 179651

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

07.02.2019 kl. 19:01

520 masl

Andreas@nve (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Andreas@nve

Weather

Snøvær. 0 -gradersgrense på ca 400-500 MOH nå

ObsID: 179643

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

07.02.2019 kl. 16:30

417 masl

Marina@VLFK (*)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Bruddkant, ser ikkje tegn til skispor inn mot skredet, når eg ser gjennom kikkert. Ser skispor langs ryggen.
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder Comment:  Skredet ser ut til å ha stoppa i øvre del av skoggrensa

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Observert skred på Togga, Ø-vendt side.

Avalanche Activity

7. Feb. During the day Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release E

ObsID: 179634

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

07.02.2019 kl. 14:04

1160 masl

Andreas@nve (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Andreas Haslestad Comment:  Bilde tatt mot nordvest. Dårlig lys og vanskelig å se noe. men stor omfordeling av den løse snøen i natt.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Danger Sign
Image 3 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Andreas Haslestad Comment:  Variasjon i avblåst og innblåst
Image Of Danger Sign
Image 4 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Andreas Haslestad Comment:  Stedvis knedypt med fersk fokksnø. Innsynk til midt på leggen med brede ski.

Avalanche Activity

7. Feb. During the day No avalanche activity Ingen ferske skred observert. men de fleste holdt seg i skogen, siden vinden hadde herja over skoggrensa

Weather

No precipitation -1 °C 4 m/s from S ↑ 100% clouds Vinden har løyet og blåste nå lett bris fra S ca. Det har vært stor vindtransport av nysnøen og den løse snøen fra siste uke siden i går kveld fra SV-S. Mildt i lufta høyt til fjells og fokksnøen virket ganske lett fuktig til ca 900 moh. Tynn hinne av vind og mildværskare noen steder til ca 900 moh.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Vinden tok seg opp i går kveld og førte umiddelbart til at fokksnø som la seg over det nedføykede laget av kantkorn var lett å løse ut fra i går kveld. Fra morgenen i dag oppleves det drønn og skytende sprekker i mange/de fleste innlastede heng av fersk fokksnø. Størrelse øker med hardhet i flaket. Altså svært lett å løse ut. Denne ferske fokksnøen er fuktig - tørr til ca skoggrensa og gradvis tørrere over. Gunstig temperatur vil gjøre at spenninger i fersk fokksnø gradvis avtar og det oppleves også gjennom dagen i lavere høyder under ca 1100 moh. Men fokksnøen liigger på løs snø fra siste dager og bruddet skjer i vedvarende svakt lag av nedføyket kantkorn med noe rim iblandet. Ettersom svakt lag er rim og kantkorn opp i 1,5 mm, vil det bli gradvis færre heng som er utsatt ved gunstige temperaturer. Men stabiliseringen går sakte og overliggende flak vil hardne til når kaldt. Så dette problemet vil nok vare med noe mindre utbredelse og mulighet etterhvert. Forecast correct Opplevde på morgenen i dag: Svært lett å løse ut i mange bratte heng,, men gradvis avtagende som følge av gunstige temperaturer. Varselet stemmer derfor med det jeg opplevde på slutten av dagen. Det er nok flest heng med str 2-middels som er svært lett å løse ut, men noen harde flak i le for store oppsamlingsområder vil nok også kunne gå som str 3- store pga svakt lags egenskaper.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 12 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry All den løse snøen som har ligget i snøoverflaten siste uke og rekrystallisert er nå omfordelt over ca 900 moh etter vind fra S-SV. På vindutsatte plasser over skogen er det blåst rent til gammel skare og fokksnø. Det ligger nå fokksnø mot NV-N-NØ-Ø av ulik hardhet og tykkelse fra 4F-P, hardere jo høyere og mer vindutsatt en kommer. Snøen har vært påvirket under gunstige temperaturer og virker fuktig opp til ca 900-1000 moh. Over dette fortsatt tørr. Det mest framtredende skredproblemet er i dag fersk fokksnø over nedføyket lag av kantkorn. Det finnes også kantkorn i forbindelse med skare fra januar (best utviklet under skare), men det skal mer til å påvirke dette laget. Får imidlertid brudd i det også i noen-få plaser på tynt snødekke med stor innlasting av fersk fokksnø over.

Snow Profile

18 cm P RG 1 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 2 cm F FCsf/SH 1 mm/2 mm D Rimlag Dette er det nedføykede laget av overflatenær kantkorn som har vært dannet og omtalt siste uke i Sogn. Også rim, men mest kant, 4 cm 4F RGxf/DF 1 mm/1 mm D, 10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm/2 mm D Dette er skredproblem 2, 40 cm 1F/K MFpc/FCxr 0 mm/0 mm D Gamle snødekket som smeltet og frøs på i januar 1 test connected to snow profile Termometer var tomt for batteri, derfor dessverre ikke noe temperaturprofil til denne.

Danger Sign

Recent snowdrift Lokalt mye vindtransport fra i går kveld/natt der jeg var. Her har vinden tatt mest fra S-SV. Avblåst ned på gammel fokksnø og eldre skare på vindutsatte plasser og stedvis mye fokksnø som ligger på nedføyket lag av løs snø. Brudd skjer i overflatenær kantkorn fra siste uke. Finner også noe innblandet rim i bruddet.

Recent cracks Skytende sprekker i forbindelse med alle drønn selvsagt.

Whumpf sound Mange drønn i snøen. Nesten alt jeg var borti av fersk fokksnø, drønnet. Større utbredelse jo hardere flak.

Tests

ECTP3@28cmQ1 Poor Det er dette laget som i dag er hissig

ECTP3@30cmQ1 Poor Bryter og propagerer svært lett i nedføyket lag av små kantkorn. Finner også antydning til små rimrystaller i laget

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 3 - Large N, NE, E, W, NW above 800 masl

ObsID: 179600

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

07.02.2019 kl. 12:55

1106 masl

Andreas@nve (*****)

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Recent cracks Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Mange og hyppige drønn og sprekker. Svært lett å løse str 2 tenker jeg

ObsID: 179574

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

07.02.2019 kl. 12:42

1090 masl

Andreas@nve (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Andreas@nve Comment:  Innblåst heng med fersk fokksnø 70 cm-100 cm enkelte steder. Innsyn til under kne med brede ski
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Andreas@nve Comment:  Konvekse partier avblåst til gammel fokksnø og skare

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Vind fra i går kveld her fra SV-S, har gitt mange bratte heng med 1F-4F flak av fersk fokksnø i lesider og formasjoner som samler fokksnø. Disse hviler på nedøyket lag av kantkornet snø i overflaten fra forrige uke. Drønn øker i romslighet jo høyere til fjells jeg kommer og jo hardere flak. Vindtransport lokalt her fra tregrensa og økende med høyde.

ObsID: 179570

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

07.02.2019 kl. 12:16

984 masl

Andreas@nve (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Andreas@nve Comment:  Dårlig flatt lys

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lokale små drønn i myke flak. Vind her fra SV har gitt myke 4F-1F flak i lesiden og formasjoner som samler fokksnø. Disse er lett å påvirke som skiløper. Mye vindtegn også høyere i terrenget. Mer info kommer

ObsID: 179559

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

07.02.2019 kl. 07:29

414 masl

Marina@VLFK (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Marina@NorskeRedningshunder

Weather

No precipitation -3 °C 1 m/s from N ↓ 95% clouds Nesten ikkje vind. Liten trekk frå N-NV.

Snow Cover

4 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry Komt ca 4cm i løpet av natta. I løpet av dagen igår va det komt ca 25-30cm. Totalt ca 30-35cm nysnø på siste 24timer.

ObsID: 179498

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.