Avalanche forecast for Indre Sogn Tuesday 2021-01-26

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be aware that persistent weak layers can be hidden in the snow pack. Be careful in and close to terrain traps and on steep slopes.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Calm/light breeze from west.
-18 °C to -9 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during the afternoon.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Calm/light breeze from west.
-20 °C to -9 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

25.01.2021 kl. 21:14

996 masl

NØ (Unknown)

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Får ut små flak i testheng

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Små drønn flere steder

Snow Cover

Storm slab (soft slab) Veldig mye mindre snø enn i dalen

ObsID: 251830

Indre Sogn / Sogndal

Snow

25.01.2021 kl. 17:20

427 masl

Asmkar (*)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Asmkar Comment:  Skydekket ligger lavt i dalbunnen. Bilde tatt på vei opp togga.

Weather

No precipitation -10.5 °C 0 m/s Betraktelig lavere temperatur nå enn forrige uke. Lavt skydekke som ligger i bunn av dalen. Klarvær over. Vindstille I skoggrensa. Temperatur målt på parkeringa i gunvordalen.

ObsID: 251812

Indre Sogn / Sogndal

Snow

25.01.2021 kl. 15:22

1141 masl

Linda@Nortind (**)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Linda@Nortind

Weather

No precipitation -13 °C 0 m/s Kom gjennom skylag på 750 moh

ObsID: 251801

Indre Sogn / Luster

Snow

25.01.2021 kl. 13:00

892 masl

oholsen (Unknown)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Problems Copyright:  oholsen
Image Of Avalanche Problems
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Problems Copyright:  oholsen
Image Of Avalanche Problems
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Problems Copyright:  oholsen

Tests

ECTP27@50cmQ1 Good

LBT@40cmQ1

Weather

No precipitation

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger Fekk ikkje brudd i kantkorn over skarelag på ECT. Ved LBT og kraftige slag fekk eg løsna blokka, men med Q3 overflate.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger LBT gav brudd på 4 slag 40cm frå overflata i overgang frå 4F til 1F, tydlege snøkrystallar i laget. ECT gav propagering over heile søyla på slag nr. 27 på 50cm ved overgang frå 4F til 1F her og er det nedføyka nysnø. Nysnøen har stabilisert seg, men her verkar det fortsatt mogleg å løyse ut flak ved stor tillegsbelastning.

ObsID: 251810

Indre Sogn / Sogndal

Snow

25.01.2021 kl. 12:14

1392 masl

Sander@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Sander@ObsKorps Comment:  Underskya og vindteikn i snøen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Sander@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@36cmQ2 Bryt ikkje lett eller glatt. Brot i småe kantkorn.

Weather

No precipitation -9 °C 3 m/s from N ↓ Klarna opp ila natta. Kaldare i dag enn i går. Lite vind i dag og i går.

Danger Sign

Whumpf sound Område: På denne staden. Skildring: Tynt snødekke, overgang mjukt til hardt.

Avalanche Activity

25. Jan. During the day No avalanche activity God sikt, ser mykje skredterreng.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Basert på tur frå Rindabotn 600 moh til Blåfjell ca 1400 moh. Vurderar eg at det fortsatt er fokksnøen som er det mest aktuelle problemet. Det er også så kaldt i høgda at stabiliseringen går sakte, -15 grader i toppen av snødekket på 1400moh. Kantkornproblematikken er fortsatt aktuell. Det drønna i snøen når eg gjekk ifrå eit mjukt til hardt flak på tynt snødekke. Men dette problemet er eg meir usikker på kor mykje som skal til for at det kan gå skred i det. Kaldt og lite vind dei neste dagane. Stabelisering av fokksnøen går saktare og forholda for oppbygging av kantkorn og rim ved/på overflata er tilstades. Forecast correct Les gjennom skredfarevurderingen. Det fint kantkorn i store deler av terrenget, ikkje kun i lommer.

Snow Cover

130 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Fortsatt fin mjuk snø i skogen, verka til at den har tørka opp litt i dag. Over skoggrensa er snødekket stort sett vindpakka hard-mjuk. Men det finst mjukare snø i skjerma formasjonar, også høgt til fjells.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Djubde på flaket over vil variera ein del. Det kan også ligge lausare snø over flaket. Så no er det lett å bli lurt.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, NW above 700 masl

Snow Profile

0.2 cm F PPrm 2 mm/3 mm D, 35 cm 1F/4F+ RG/DF 1 mm D, 3 cm F FC/DF 1 mm D, 3 cm 1F RG 1 mm D, 55 cm K MFcr/MF D, 2 cm 4F FCxr D -15 °C @ 0 cm, -13.7 °C @ 5 cm, -11.9 °C @ 10 cm, -10.2 °C @ 15 cm, -7.5 °C @ 25 cm, -5.7 °C @ 30 cm, -5.1 °C @ 35 cm, -4.5 °C @ 40 cm, -3.8 °C @ 50 cm, -3.4 °C @ 60 cm, -3.1 °C @ 70 cm, -2.7 °C @ 80 cm, -2.2 °C @ 90 cm Profil frå ca 1400moh i NØ

ObsID: 251785

Indre Sogn / Sogndal

Snow

25.01.2021 kl. 11:55

450 masl

martin.venedik@hotmail.com (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  martin.venedik@hotmail.com
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  martin.venedik@hotmail.com

Tests

ECTP17@40cmQ1 Medium

Weather

-8 °C 1 m/s

ObsID: 251846

Indre Sogn / Sogndal

Snow

25.01.2021 kl. 10:32

1026 masl

martin.venedik@hotmail.com (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  martin.venedik@hotmail.com
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  martin.venedik@hotmail.com
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  martin.venedik@hotmail.com

Weather

-3 °C

Incident

Naturlig utløst skred i sørvendt heng. Snow

Avalanche Observation

25. Jan 10:32 2 - Medium Naturaly released Avalanche release at 1050 masl and ended at 951 masl Steep slope

ObsID: 251750

Indre Sogn / Sogndal

Snow

25.01.2021 kl. 09:44

950 masl

birgitrustad (****)

Notes

Gravde på ryggformasjon. 150 cm snødybde. Tydelig mer vind i siste snøfall her enn lengre ned i fjellsiden. Gjorde spadeprøve og ECT. Ved spadeprøve ble sjiktovergang i siste snøfall avslørt, og et tykkere kantkornlag (ca 1 m ned). Ingen utslag på ECT. Ingen faretegn observert for oss, men tråkket lite/ingen egne spor og snudde her. Så i ettertid regobsen på det naturlig utløste skredet høyere opp på Togga. Hit så ikke vi. Ellers vindstille.

ObsID: 251790

Indre Sogn / Lærdal

Snow

24.01.2021 kl. 15:20

1257 masl

oholsen (Unknown)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Problems Copyright:  oholsen

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ingen drønn ein heil dag på tur

Avalanche Danger Assessment

Kantkorn ligg her på ei djupn som definitivt kan påverkast om det blir stor tilleggsbelastning eller snødekket er tynt, men det var lite som tyda på god bruddforplantningsevne. Trur varsla faregrad er rett med tanke på fokksnø som sannsylegvis ikkje har stabilisert seg, men at vedvarande svakt her og no utgjer faregrad 2 i seg sjølv. Forecast correct Antar at det er godt mulig å løyse ut skred i fokksnø sidan den ikkje har hatt tid til å stabilisere seg og det er kalde temperaturar (var -20 ved parkering på RV50 12:00), eg oppsøkte ingen heng der fokksnø kunne vere problem.

Tests

LBT@70cmQ2

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium Nokre cm med ubunden snø over 10cm med bunden 1F/4F, deretter 55cm med 1F over kantkorna snø. Bryt på kantkorn ved første slag på LBT, bruddsflata er glatt. Krystallane er +- 1,25mm. Sjølv om den bryt lett og glatt verkar det ikkje til å vere store spenningar og blokka bli ståande oppreist og må løftast av søyla med litt makt. Kantkorn ligg på eit 10cm tjukt lag av 4F som blir gradvis mindre omdanna og hardare nedover i snødekket. Burde utført ECT for å sei noko meir konkret om bruddforplanting, men eg hadde ikkje tid. Det finst og kantkorn over og under skarelag, men her fekk eg ikkje brudd på LBT. Lite snø i området og eg kan ikkje tenkjer meg at skred blir større enn strl. 2 her.

ObsID: 251680

Indre Sogn / eldrevatnet

Snow

24.01.2021 kl. 14:34

1645 masl

Markus@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus@NVE

Avalanche Activity

24. Jan. During the day Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE. Above 1600 masl Bratt leformasjon på Haukefjellet

ObsID: 251629

Indre Sogn / Luster / Indre Sogn

Snow

24.01.2021 kl. 14:17

1190 masl

Linda@Nortind (**)

Weather

No precipitation -7 °C 1 m/s from NW ↘ 95% clouds

ObsID: 251624

Indre Sogn / Lærdal

Snow

24.01.2021 kl. 14:10

1343 masl

oholsen (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  oholsen

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ingen drønn på turen i dag 1100-1550moh, var i både vest, sør og søraustleg orientering. Heller ingen drønn på flatene ved innmarsj frå parkeringa ved RV52 på sørsida av Eldrevatnet. Bevegde oss over snødekke av varierande tjukkleik og hardheit.

ObsID: 251668

Indre Sogn / Luster

Snow

24.01.2021 kl. 14:09

1403 masl

hrefvik (Unknown)

Weather

No precipitation 90% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fokksnø fra ca 1000moh og opp, myke flak, ca 5cm tjukke

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i snøen som forplantet seg over et stort område. Også flere mindre drønn oppover fra Bakkedalen

Snow Cover

Some snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry Fryst på et lite skarelag på snøen som er under mildværsgrensen på 3-400moh fra i går. Videre oppover i høyden blir snøen gradvis tørrere, lett og fin opp til 1000moh i beskyttede formasjoner. Deretter mer vindpåvirket snø videre opp til 1400 moh

ObsID: 251676

Indre Sogn / Luster

Snow

24.01.2021 kl. 13:51

934 masl

endre@nortind (***)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Stort drønn, stor tillegsbelastning

ObsID: 251615

Indre Sogn / Sogndal

Snow

24.01.2021 kl. 13:34

938 masl

OleAndréA (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  OleAndréA

Weather

No precipitation 0 °C 65% clouds

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Tydelege drønn som forplantar seg. Tydeleg i vindtransportert snø

Avalanche Activity

24. Jan. 12-18 No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

Forecast correct

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 251658

Indre Sogn / Årdal

Snow

24.01.2021 kl. 13:26

998 masl

KrLarsen (*)

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet

Tests

LBT@60cmQ2 Kantkorn under skarelag. Dette laget kollapsa først, før jeg fikk bruddet i nysnøen høyere oppe i blokka.

LBT@37cmQ2 Delvis nedbrutt nysnø mellom hardere vindpakka snø.

Snow Cover

No snowdrift 10 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Senere på turen, mens vi gikk oppover en slags ryggformasjon (SØ vendt rygg), tråkka jeg forbi han som gikk fremst i turfølget som hadde stoppa. Det utløste ett kraftig drønn, og bruddforplanting som kunne ses på snødekket (som satte seg litt) 50-60m oppover fra ryggen og over inn i en liten renne/bolleformasjon på siden av ryggen. Basert på hvordan dette forplanta seg, i kombinasjon med hvor variabelt snødekket var på stedet var nok dette etter all sannsynlighet kantkornlaget fra uka etter nyttår. Vil anta at fjernutløsning fortsatt vil være en mulighet i enkelte utsatte områder/heng.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium

Snow Profile

10 cm F-/F+ PP/DF 1 mm D, 35 cm 1F RG 0 mm D, 0.5 cm F DF 2 mm D Hele laget, 10 cm P RG 1 mm, 1.5 cm 1F DF/RG 1 mm, 15 cm P RG, 1 cm K MFcr, 4 cm F FC 3 mm Hele laget, 0.5 cm K MFcr, 40 cm P MF 2 mm

ObsID: 251662

Indre Sogn / Sogndal

Snow

24.01.2021 kl. 13:25

1109 masl

Magnus (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Magnus

Tests

LBT@40cmQ1 Bryter lett og glatt. Bryter på nesnødd kantkornlag. Kantkornlaget har en tykkelse på ca 3cm.

Snow Profile

ObsID: 251608

Indre Sogn / Årdal

Snow

24.01.2021 kl. 12:19

1082 masl

KrLarsen (*)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  KrLarsen
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  KrLarsen Comment:  Med markering, veldig flatt lys og vanskelig å få gode bilder.

Avalanche Activity

24. Jan. 6-12 Dry slab avalanche Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release Specific steep slopes. W Litt vanskelig å si nøyaktig når disse har løsna, ved bruk av kikkert kan en se at det ikke er noe særlig nysnø på bruddkanten. Trolig gått i løpet av natta eller morgentimene. I alle fall gått med snøen har kommet fredag/lørdag.

ObsID: 251661

Indre Sogn / Luster

Snow

24.01.2021 kl. 11:51

1311 masl

sindrejh (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kraftig drønn på ryggen. Har gått i opptråkka spor til sadelen, så ingen drønn på vei oppover, men flere bortover ryggen.

ObsID: 251577

Indre Sogn / Luster

Snow

24.01.2021 kl. 11:47

774 masl

Linda@Nortind (**)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Massivt drønn i dette området, hørte middels drønn 50 høydemeter lenger ned i samme himmelretning.

ObsID: 251574

Indre Sogn / Luster

Snow

24.01.2021 kl. 11:29

714 masl

Sigbjørn (***)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Små og midels store drønn

ObsID: 251572

Indre Sogn / Sogndal

Snow

24.01.2021 kl. 11:02

1368 masl

GG (***)

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 251576

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.