Avalanche forecast for Indre Sogn Sunday 2020-01-26

2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation.
Moderate gale from southwest.
-5 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest.
-5 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 900 m a.s.l. sunday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Sogn / LUSTER

Snow

25.01.2020 kl. 16:00

1001 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Fra toppen på ca 1000moh reduser sikt innover høyfjellet.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Snø i lavere høyder blir kram

Snow Cover

150 cm in total Some snow drift Snow line at 200 masl Moist Det er nærmest ingen snø under 200moh i Sogndal. Også åpne myr partier høyere opp. Men skiføre er mulig fra 300-400moh noe levere i Jostedalen mens høyere andre steder. Snødybden øker veldig med høyde over havet. Snøen er i grove trekk av to lag, eldre snø - som i skogen og lavere høyfjellet er smelteformer hele pakka, våte. Høyere høyfjell er det noe mer hvit snø i denne eldre pakka, tykke - solide lag også noen skarelag. Over ca 1300-1400moh finner du Novemberkant i bunnen, men disse er under som sagt svært solide lag. Og mange steder både 2-3 meter nedi pakka, noe mindre på rygger med lite snø. Oppå denne eldre snø, har vi fersk nysnø fra i går. Har blåst fra vest og lagt igjen flak i øst. Vest har det mer eller mindre blåst fra her siden slutten av Desember, stedvis dager med kraftig vind. Så mest snø og skavler vender mot øst. Men vest er ikke helt avblåst ned til stein/skare. Så snø i alle himmelretninger. Det er lokale variasjoner i hvor mye innblåst mot øst, godt over 50cm enkelte steder.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skitur 400-1000moh. Temp økning på hvit snø fra i går. Snøen har blitt kram høyt til fjells. Snudde på 1000moh der var det i 14 tiden, 2-3 cm kram minus snø på tørr snø. Lengre ned mer og mer kram / våt. Sugende på ski i lavere høyder. Noe snøfokk over 950moh, men begrenset pga varmen og trolig mindre snø tilgjengelig nå. Fokksnøen stabiliseres nå pga varmere vær, men utgjør skredproblemet i høyfjell, mens våte løssnøskred i skogen. Fokksnø er inne i en gunstig stabiliserende periode pga høyere temperaturer. Ikke meldt noe særlig ny nedbør i morgen. Og trolig begrenset mengder tilgjengelig for transport også. Men fokksnø flak i høyfjellet er skredproblemet, nøyaktig hvor mye som skal til for å løsne er vanskelig å si. Men trolig går vi i retning vanskelig å løse ut, men enkelte steder fortsatt lett å løse ut. Våte skred kan forekomme i lavere høyde, men noe har rast fra i seg i dag og da takler snøen dette bedre i morgen. For Mandagen ny runde med fersk fokksnø fra vest, så skredfaren er synkende i morgen Søndag. Mens den øker igjen på Mandag men trolig innenfor fg 2. Liker det jeg leser, for morgendagen og dag 2.

Avalanche Activity

25. Jan. During the day Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Below 900 masl Det jeg så var i vestvendt terreng men trolig har det gått i alle himmelretninger. Fordi varmen treffer jo alle himmelretninger. Ingen flakskred observert har sett inn i noe øst vendt terreng.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1000 masl and 400 masl Hvit snø som får varme på seg, løsner i bratt terreng. Skal ikke utelukke enkelte flak hvis varmen fortsetter utover kvelden. Men ingen regn på den.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 1000 masl Innblåst snø i går og i dag. Finnes i høyfjellet. Men varme på den i dag gjør at den stabiliseres fort, men går tregere høyere til fjells. Men der er det også kanskje hardere flak, som gjør det vanskelig å løse ut?

Danger Sign

Recent snowdrift Over ca 950moh lett lett snøfokk langs bakken.

Weather

No precipitation -0.6 °C 12 m/s from W → 100% clouds Målt på 1000moh. Temp økning fra i går, nå kl 17 er det på 960moh, Klevavatnet pluss 1.8 og stiv kuling fra SV. Her i Sogndal var det lavt skydekke / tåke først på dagen, som lettet utover dagen. Bedre sikt men fortsatt redusert i høyfjellet. Det blåste kuling på topper mens nedi skogen var det vindstille.

ObsID: 209744

Indre Sogn / LUSTER

Snow

25.01.2020 kl. 12:39

758 masl

Kristoffer (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Kristoffer Comment:  Liten skavel uten understøtte. Gårdsdagens/nattens fokksnø.

Danger Sign

Recent cracks

ObsID: 209698

Indre Sogn / LUSTER

Snow

25.01.2020 kl. 12:29

752 masl

Kristoffer (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Kristoffer

Danger Sign

Recent cracks Testet liten skavel uten understøtte. Overgang i skogsgrensen. Mere vind i snøen over skogen, og mindre fukt i snøen under flaket på denne høyden end nede i skogen

Weather

0 °C 2 m/s 100% clouds Lite vind, lett yr og tåke

ObsID: 209695

Indre Sogn / Tongebakkane

Snow

25.01.2020 kl. 11:00

924 masl

MarkusMW (Unknown)

Snow Cover

Some snow drift 15 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Moist Kram snø opp til om lag 800moh, tydelige tegn på en del vindtransport av nysnø oppå eldre fuktig skarelag. Tegn til flakdannelse på posisjonen

Avalanche Activity

25. Jan. 0-6 Wet slab avalanche Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release Widespread steep slopes. N, SE, S, SW. Above 0 masl Naturlig utløste skred i bratthengene på Frudalsfjellet og ned "Oddvarrenna" på Togga nord mot Frudalsparkeringen. Flere hadde tydelige spor av å ha kommet etter snøfall natt til lørdag

Danger Sign

Quick temperature change Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Økte fra 0 til 3 grader på 500 moh mellom 9 og 12

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprakk opp i leheng

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Flere ferske skred langsetter Frudalen

ObsID: 209734

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

24.01.2020 kl. 18:27

699 masl

KrLarsen (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  KrLarsen

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fersk vindtransport godt nede i skogen. Ligger langt mer lett bunden snø i forsenkninger.

Weather

Snow 0 °C

ObsID: 209602

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

24.01.2020 kl. 18:02

497 masl

jostein@nve (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  jostein@nve

Snow Cover

Some snow drift

Weather

Snow

ObsID: 209600

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

24.01.2020 kl. 15:59

905 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Fersk fokksnø
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Fersk fokksnø også her nede på ca 650moh.

Snow Cover

Moderate snow drift 7 cm new snow Elevation of new snow 400 masl. Snow line at 200 masl Storm slab (soft slab) Dry Kommet ca 5-10cm med nysnø i natt, ned til ca 400moh. Noe slaps under det. Luft temperaturen falt i løpet av natten, seint i går. 0 grense i dag rundt 500moh. Nysnøen lander på en varm masse med grove våte smelteformer, høyere til fjells ikke så varme påvirket. Men skredproblemet knytter seg trolig til den ferskeste fokksnø. Stedvis kraftig snøfokk også nedi skogen. Det har blitt dannet skare på terreng som vinden blåser bort nysnøen. Nysnøen hadde stedhvis bundet seg til myke flak i skogen, trolig hardere flak over skogen.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Skitur 600-900moh. Ruskete vær i fjellet, snøvær og vind. Fersk fokksnø også nedi skogen, løsner svært lett. Der flakene er myke blir det småe skred, mens høyere til fjells er trolig flakene noe hardere og skredene blir større. Hvor lett fokksnøen løsner avhenger av hardheten på flaket. Vi ligger trolig, på en høy fg 2 evt lav fg 3. Fokksnøen vil trolig stabiliseres fort pga gunstige temp den kommer på, men mer vind og nysnø i morgen vil opprettholde fokksnø problemet. Varmere luft utover dagen, snøvær går over til regn høyere til fjells. Våte skred er sannsynlig når dagens ferske/hvite snø får varme/regn på seg, våteflak/våteløssnø. Disse løsner naturlig og str 1-2 er mest sannsynlig . For i morgen så synes str 3 på våte skred er for høyt. Tenker str 2 på disse. Men Str 3 kan kanskje forekomme , men da i få heng. Og syd og evt nord bør også med på fokksnøen.

Avalanche Activity

24. Jan. During the day No avalanche activity Ingen ferske sett til tider ok sikt, men også mye dårlig sikt.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Very easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 700 masl Fersk fokksnø. Der flakene er myke er det svært lett å løse ut men skredene blir trolig str 1. Høyere til fjells er flakene trolig noe hardere og str 2 skred i noen / mange heng, lett / svært lett å løse ut. Str 3 i få heng kan ikke utelukkes helt høyt til fjells.

Danger Sign

Recent cracks Fokksnø sprekker opp på løsere nysnø, i skogen myke flak.

Recent snowdrift Også langt nedi skogen, moderat til kraftig transport.

Weather

Snow 0 °C 8 m/s from W → 100% clouds Temp målt på ca 600moh. Snøbyger med kraftig vind fra vest, også gløtt av blå himmel i par minutter. Men så ny snøbyge igjen, til tider kraftig snøvær mens det står på.

ObsID: 209599

Indre Sogn / D1401(35313) Indre Sogn 2014-2019

Snow

24.01.2020 kl. 15:19

1270 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 209586

Indre Sogn / SOGNDAL

Snow

24.01.2020 kl. 15:11

862 masl

Åsmund (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Åsmund
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Åsmund Comment:  Brudd på første klapp i LBT.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

7 cm F, 23 cm 1F, 6 cm 4F, 1 cm I 2 tests connected to snow profile

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow NE, E, SE

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden

Tests

CTH22@50cmQ3

CTE3@30cmQ2

LBT@30cmQ2

Weather

Snow from W → 100% clouds

Avalanche Danger Assessment

Forecast correct

ObsID: 209591

Indre Sogn / LUSTER

Snow

24.01.2020 kl. 12:52

319 masl

SNO-Liv (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  SNO-Liv
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  SNO-Liv
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  SNO-Liv

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Snow line at 100 masl Wet loose snow Wet

ObsID: 209580

Indre Sogn / LUSTER

Snow

24.01.2020 kl. 11:07

763 masl

martin@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  martin@obskorps Comment:  Vind fra vest flytte nå store mengder snø
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

10 cm F PP, 90 cm 1F/1F- MF M-W

Snow Cover

Moderate snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 300 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Regn her i går kveld. Overgang til snø i løpet av natten. 10 cm F nysnø over sterkt varmepåvirket snø. Vått og homogen i alle fall 100 cm ned.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 700 masl Kanskje str 3 enkelt plasser. Vanskelig og vite hvor mye snø som er kommet i høyde i natt

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Lett til moderat snøfokk fra 650 moh

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vind og nysnø ligge opp ferske falk i leheng., hodesakelig mott øst. Tidvis stor transport gir mulighet for naturlig utløste skred. Vær obs alle plasser du finner ferske flak. Her er det str 2. Skred som er mulig. Men ikke. Umulig at det er str 3 i høyden. Fg 2 her. Men rett å varsle 3 Flakene som bygges nå vil trolig tåle nildvær og reg i morgen deres dårligst. Forecast correct

ObsID: 209528

Indre Sogn / LUSTER

Snow

24.01.2020 kl. 10:09

413 masl

martin@obskorps (****)

Snow Cover

4 cm new snow Elevation of new snow 300 masl Some loose snow (1-10cm) Moist

Weather

Snow 0 °C 100% clouds

ObsID: 209509

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.