Avalanche forecast for Indre Fjordane Tuesday 2021-05-11

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Wet avalanches can release due to high temperatures. Persistent weak layers buried in the old snowpack can cause large natural released avalanches. Keep good distance to avalanche terrain and run out zones for wet avalanches.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you or someone else in your group release while skiing.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation.
Breeze from east., change to fresh breeze from the southeast during the evening.
-1 °C to 7 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1800 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from south., change to breeze from the south during the afternoon.
0 °C to 8 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1700 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / Stryn

Snow

11.05.2021 kl. 20:55

480 masl

skyperk (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  skyperk Comment:  First one
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  skyperk Comment:  1 minute later
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  skyperk Comment:  2 minutes later
ObsID: 272062

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

11.05.2021 kl. 19:27

1225 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 11 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Skya oppholdsvær
Image Of Weather
Image 2 of 11 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Periodevis gløtt av sol
Image Of Snow Cover
Image 3 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Delvis snødekke frå ca 600 moh mot vest
Image Of Snow Cover
Image 4 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Bærande vått snødekke frå ca 600 - 700 moh og oppover
Image Of Snow Cover
Image 6 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Høgare snøgrense sørvendt, opp mot 8-900 moh
Image Of Snow Cover
Image 7 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 8 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 9 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Begynt å sprekke opp i overgangen til brattare terreng. Vanleg å sjå sprekker kvart år her, pga underlag av sva.
Image Of Weather
Image 10 of 11 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Stor snøsmelting pga høgare temperatur og varm vind
Image Of Snow Profile
Image 11 of 11 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT Ingen brudd

Danger Sign

Much water in the snow Område: I dalen/fjorden

Avalanche Danger Assessment

1 Low Høge temperaturar og soloppvarming kan gi naturleg utløyst skredaktivitet med små våte laussnøskred i svært bratt terreng. Det vil også være lett for skiløparar å løyse ut våte laussnøskred i bratt terreng. Der snødekket ligg på bratte sva eller glatt underlag kan det gi glideskred. Typisk faretegn er sigesprekker i snødekket. Vær også obs i nærheten av skavlar. Snødekket er svært vått. Frå ca 1100 moh nordvendt er der restar av gamle skarelag i snødekket som gir dårleg drenering, og mykje vatn i snødekket, men ingen tydeleg svake lag. Fortsatt høge temperaturar og fråvær av nattefrost gir stor snøsmelting. Ingen store endringar. Dei gamle skarelaga vil gradvis løyse seg opp, og snødekket vil drenere vatnet betre. Forecast correct Så høgt som eg var i dag til 1250 moh liten skredfare, men ein bør holde avstand til skavlar og bratt terreng med sigesprekker. Kan fortsatt være meir utsatt i dei høgastliggande fjellområda, men vanskeleg for meg å seie utifrå det eg kunne sjå her.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 500 masl Wet loose snow Very wet Delvis snødekke frå ca 500 moh i nordvendt terreng. Sørvendt terreng har snøgrense på ca 8-900 moh. Våt og råtten snø nederst, frå ca 6-700 moh fastare snødekke med bærande våt snø. Frå ca 1100 moh nordvendt er det restar av nokon gamle skarelag i snødekket som gir dårleg drenering av vatn. På 1200 moh fleire skarelag og meir vatn i snødekket.

Weather

No precipitation 3 °C 8 m/s from S ↑ 60% clouds Delvis skya oppholdsvær, periodevis litt sol. Varierande vind frå sørleg retning

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Wet snow/melting near the ground Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Glideskred i bratt terreng der snødekket ligg på sva eller glatt underlag

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Lett å løyse ut små våte laussnøskred i bratt terreng. Kan også gå nokon naturleg utløyste pga soloppvarming og høge temperaturar

Avalanche Activity

11. May. During the day No avalanche activity

Snow Profile

5 cm 4F MF 2 mm W, 10 cm 1F MF 1 mm V, 2 cm P MF 1 mm S, 27 cm 1F MF 1 mm V, 3 cm P MF 1 mm S, 10 cm P MF 1 mm V, 5 cm P MF 1 mm S, 1 cm K MFcr 1 mm W, 10 cm P MF 1 mm V, 3 cm P MF 1 mm S, 2 cm K MFcr 1 mm W, 10 cm P MF 0 mm V, 5 cm K MFcr 2 mm W, 15 cm P MF 1 mm V, 2 cm P MF 1 mm S, 2 cm K MFcr 1 mm W, 10 cm P MF 1 mm V, 5 cm P MF 1 mm S, 3 cm I IF W Fleire restar av gamle skarelag i snødekket som gir dårleg drenering, og mykje vatn rundt desse laga. Temperatur +0.3 grader gjennom heile profilen. Får ikkje til å legge inn plussgrader.

ObsID: 272063

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

09.05.2021 kl. 15:59

1117 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Små laussnøskred i bratthenget under skavlen på Olahansen
Image Of Weather
Image 2 of 7 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot vest, overskya oppholdsvær på ettermiddagen
Image Of Weather
Image 3 of 7 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Periodevis lettare skydekke og gløtt av sol utover ettermiddagen
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tynt snødekke frå ca 500 moh
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps

Tests

LBT@20cmQ2 Middels belastning

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Skildring: Små laussnøskred i siste nysnøen i brattheng

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Høgare temperatur og regn i formiddag har gjort nysnøen frå i går våt til over 11-1200 moh, og gir små våte laussnøskred i bratt terreng. I dei høgastliggande fjellområda der nysnøen fortsatt er tørr, kan det finnast ustabile nysnøflak som ligg på svakt lag av kantkorn. Høgare temperatur og regn høgt til fjells vil gi dårlegare bindingar i snødekket der det fortsatt er lagdelt snø. I dei lågareliggande områda der snødekket er smelteomvandla vil snødekket drenere vatnet godt. Der snødekket ligg på sva vil mildvêr og regn gi større fare for glideskred. Forecast correct Opp til 1100 moh som eg var i dag, liten skredfare. Fokksnøen frå i går er våt og har stabilisert seg, og kantkornlaget ligg under eit skarelag. I svært bratt terreng fare for små laussnøskred i den våte nysnøen

Snow Cover

Some snow drift 5 cm new snow Snow line at 500 masl Wet loose snow Wet Tynt snødekke frå ca 500 moh i nordvendt terreng, høgare snøgrense sørvendt. Store variasjonar i snødekket med himmelretning og høgde. Smelteomvandla vått snødekke i lågareliggande områder. Over skoggrensa nordvendt fortsatt lagdelt snødekke, men med høgare temperatur og regn i formiddag var det i dag vått til over 1100 moh. Har vore vindtransport av nysnøen frå i går over 8-900 moh men denne er no våt og har stabilisert seg så høgt som eg var i dag.

Weather

Rain 0 °C 8 m/s from SW ↗ 80% clouds Regn på formiddagen, høgare temperatur enn i går. Vind på toppane. Oppholdsvær og gløtt av sol i ettermiddag.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, NW above 1300 masl

Avalanche Activity

9. May. During the day Glide avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. S. Above 1000 masl Glideskred i brattheng under Blånipa på Ålhus. Løsneområde på sva.

9. May. During the day Loose wet avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. N. Above 1100 masl Små laussnøskred i brattheng under skavlen på Olahansen. Siste nysnøen frå i går som har blitt våt

Snow Profile

14 cm 4F RG 1 mm W, 5 cm 1F MF 1 mm W, 1 cm P MFcr 2 mm W, 3 cm 4F FCxr 1 mm W, 7 cm P MF 2 mm W, 45 cm P RG 1 mm W, 3 cm 1F MF 2 mm W, 30 cm P MFcr 2 mm W 0 °C @ 0 cm, -0.6 °C @ 10 cm, -0.8 °C @ 20 cm, -1.1 °C @ 30 cm, -1.2 °C @ 40 cm, -1 °C @ 60 cm, -0.8 °C @ 80 cm, -0.7 °C @ 100 cm

ObsID: 271791

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

08.05.2021 kl. 12:30

1149 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Nedbør som snø ved Jølstravatnet på 200 moh på ettermiddagen
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Skya oppholdsvær på morgonen
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Snøvêr utover dagen
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps

Snow Cover

5 cm new snow Elevation of new snow 200 masl. Snow line at 400 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Tynt snødekke frå ca 400 moh i nordvendt terreng, høgare snøgrense sørvendt. Smelteomvandla gjenfryst snødekke med eit tynt dryss nysnø oppå ved turstart på morgonen. Kom ca 5 cm nysnø i løpet av turen.

Weather

Snow 0 °C 6 m/s from SW ↗ 100% clouds Skya oppholdsvær på morgonen med enkelte solgløtt. Tilskyande og snøvêr frå ca kl 12. Bygevêr seinare på ettermiddagen. Nedbør som snø ned på ca 200 moh langs Jølstravatnet på ettermiddagen, begynt å legge seg på bakken ned på 300 moh.

ObsID: 271697

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.