Avalanche forecast for Indre Fjordane Tuesday 2021-05-04

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

The snowpack generally gives an impression of stability after several days with warm temperatures followed by cold nights. But be aware that cold nights can develop weak layers high in the snowpack. At high elevations windslabs can be triggered a few places.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you or someone else in your group release while skiing.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

3 mm precipitation.
Calm/light breeze from west.
-12 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 800 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from east.
-13 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / Stryn

Snow

04.05.2021 kl. 19:09

1295 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Innblåst lomme fra ca 1200moh i vest
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Været og snødekke Fra ca 1300moh tørr nysnø i nordlig sektor .
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Siggen@obskorps Comment:  Fra ca 750moh kram nysnø på våte smelteformer

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skitur gjennomført i går ettermiddag opp til høyde 1300moh mye vest. Kunne ta på skiene på traktor vei på 500moh og fra stølene på 750moh er det bra med snø. Nysnø har komet fraktet noe fra øst til mykere flak. Mye kram nysnø på våte smelteformer. Men høyt til fjells gjerne i skyggen har det lagt seg på overflatekant. Nysnø som får sol / varme vil løsne naturlig som løsnøskred i mange himmelretninger. Men trolig småe skred pga lite mengder nysnø. Mer vind meldt i dag Onsdag kan frakte evt løs snø, men mye av snøen var også blitt en del fukt i seg så fraktes trolig ikke. Så fokksnøen vil stsbilers raskt særlig der den ligger på løser nysnø og har et varmt dekke under seg. Høyere til fjells i skyggen tar det lengre tid her har den enkelte steder også lagt seg på overflatekant. Det å skille hvor flakene ligger på løsere nysnø og overflatekant er vanskelig men jeg følte i dag at jeg fant det i n og nv men skal ikke utelukke andre plasser. Men det er noe begrenset med mengder blåst inn og skredene vil begrense seg noe i størrelse og utbredelse.

Weather

No precipitation -2 °C 4 m/s from E ← 80% clouds Oppholdsvær med gløtt av blåere himmel og sol. God sikt men litt blind når jeg skulle ned igjen.

Danger Sign

Recent cracks Mindre sprekker i fersk fokksnø, småe lommer med innblåst. Her løsner det på løsere snø.

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 500 masl. Snow line at 500 masl Storm slab (soft slab) Moist Stor forskjell på snødekke og snøgrense , himmelretning - høyde over havet og bratthet. Samt også tid på døgnet og om det komme sol. Snø enklete steder til 300moh i nord høyere i sør rundt 600-700moh men bratt syd har svært lite snø også høyere. Det har kommet nysnø en ørliten cm på 500moh økende med høyde over havet. Rundt 5cm i høyfjellet med innblåst 10-30cm enkelte steder. Mange streder er snødekke varmt nå i ettermiddag , nysnø har blitt fuktig og lander på våte smelteformer binder seg bra. Men i særlig nordlig sektor er den fortsatt tørr og her ligger det kantkorn under mykere flak over. Generelt myke flak der jeg var.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl I skyggen gjelder det kanskje opp til rundt 1000moh . Men vanskelig å sette nøyaktig høyde men gjelder nyssnø som blir kram, blir karm i mange himmelretninger lavere nede kanskje under 1000moh. Men sol sider gjerne nærme klippe er mest utsatt. Enkelte str 2 kan også forekomme. Men ligger ikke så mye hvit nysnø.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter Very easy to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 1100 masl Høyt til fjells særlig i skyggesider har myke flak lagt seg på overflatekant svært lett å løse ut der. Men noe usikkert eller krevende å finne ut hvor det ligger på overflatekant og hvor det ligger på løsere snø. Vil stabilers raskt der det ligger på løsere snø tar lengre tid høyt til fjells j skyggen der det evt ligger på overflatekant

Avalanche Activity

4. May. During the day No avalanche activity

Snow Profile

10 cm 4F+ RG/DF D, 15 cm 4F/1F FCsf 1 mm D, 30 cm 1F/P RG D -1.6 °C @ 0 cm, -2.2 °C @ 10 cm, -2.6 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm 1300moh nord - 2 i lufta

ObsID: 271298

Indre Fjordane / Stryn

Snow

04.05.2021 kl. 17:31

1156 masl

Siggen@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

10 cm 4F+ RG M, 5 cm 4F- DF M, 5 cm 1F MF M, 8 cm P MF/MFcr M-W, 12 cm 1F MF W, 20 cm 1F MF/RG M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm 1150moh vest

ObsID: 271299

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

04.05.2021 kl. 17:25

1053 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 12 Of:  Danger Sign Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Vindtransportert nysnø, nordvendt terreng
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 12 Of:  Avalanche Activity Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Weather
Image 3 of 12 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Lettskya fint vêr, mykje sol. Mot vest
Image Of Weather
Image 4 of 12 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot nord
Image Of Weather
Image 5 of 12 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Weather
Image 6 of 12 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tilskyande seint på ettermiddagen
Image Of Snow Cover
Image 7 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tynt snødekke frå ca 400 moh
Image Of Snow Cover
Image 8 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Stor forskjell på nord og sørvendt terreng
Image Of Snow Cover
Image 9 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Vindpåvirka men mjuk snøoverflate
Image Of Snow Cover
Image 10 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 11 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 12 of 12 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Nysnø og vind har danna nysnøflak som enkelte plassar kan være lette å løyse ut, spesielt bak ryggar og kantar i overgangen mot brattare terreng. Der sola kjem fram, vil det kunne gå naturleg utløyste laussnøskred pga soloppvarming i bratt solvendt terreng. Skiløparar kan også utløyse laussnøskred i bratte solsider Fokksnøen vil stabilisere seg relativt raskt, men det er fortsatt laussnø tilgjengeleg for vindtransport, slik at det kan danne seg nye ustabile lagdelingar i leområder. Der sola kjem fram vil soloppvarming kunne gi nokon våte laussnøskred. Forecast correct

Weather

No precipitation 0 °C 6 m/s from SE ↖ 50% clouds Lettskya fint vêr, høge tynne skyer og mykje sol. Tilskyande seint på ettermiddagen, og truleg nokon lokale byger

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Skildring: Frå ca 800 moh

Snow Cover

80 cm in total Some snow drift 5 cm new snow Elevation of new snow 500 masl. Snow line at 400 masl Storm slab (soft slab) Dry Tynt smelteomvandla snødekke frå ca 400 moh i nordvendt terreng. Sørvendt ligg snøgrensa på ca 600-700 moh. Varierande snødekke med himmelretning og høgde, solvendt terreng har smelteomvandla snødekke med skare, nordvendte skyggesider har fortsatt lagdelt og tørr vintersnø. 5-10 cm nysnø som er tørr frå ca 700 moh nordvendt, våt nysnø der sola har tatt. Flakdannelsar i nysnøen pga vindtransport frå ca 800 moh.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium SE, S, SW, W Soloppvarming gir naturleg utløyste laussnøskred i bratt terreng. Skiløparar kan også utløyse laussnøskred i siste nysnøen i bratt solvendt terreng

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 800 masl

Tests

LBT@89cmQ2 Hard belastning

Avalanche Activity

4. May. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. SE, S, SW, W Skred i siste nysnøen pga soloppvarming i bratt terreng under framstikkande stein

Snow Profile

12 cm F-4F/F DF 2 mm D, 10 cm 4F FCxr 1 mm D, 5 cm 1F FCxr 1 mm D, 1 cm P MFcr 2 mm D, 30 cm 1F-P RG 1 mm D, 30 cm P RG 1 mm D, 3 cm 1F FCxr 1 mm D, 40 cm K MFcr 2 mm D 0 °C @ 0 cm, -0.2 °C @ 10 cm, -0.7 °C @ 20 cm, -0.9 °C @ 30 cm, -1 °C @ 40 cm, -0.9 °C @ 50 cm, -0.9 °C @ 60 cm, -0.8 °C @ 80 cm, -0.7 °C @ 100 cm, -0.5 °C @ 120 cm

ObsID: 271258

Indre Fjordane / Stryn

Snow

03.05.2021 kl. 20:19

882 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde tatt etter skred
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde tatt etter skred
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Tolkning av mulige skred som ble detektert (utført av tore@svv)

Avalanche Activity

3. May. 20-20 One (1) E, SE Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Grasdal aust eller Grasdal vest/Sætreskarsfjellet sør detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 03.05., kl. 20:19. Signalvarigheten på deteksjonen var 56 sekunder.

ObsID: 271219

Indre Fjordane / Gloppen

Snow

03.05.2021 kl. 13:53

907 masl

LarsO@obskorps (****)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate

Weather

Sleet 2 °C 3 m/s from SE ↖ 100% clouds Tett og lavt skydekke utover dagen. Sludd og regn fra ca kl 14, økende intensitet utover ettermiddagen. Rolige vindforhold.

Snow Cover

80 cm in total Some snow drift 3 cm new snow Elevation of new snow 400 masl. Snow line at 600 masl Wet loose snow Wet Noe nysnø i natt og utover dagen, over 4-600moh. Har komt ca 2-10cm og den er fuktig opp til hvertfall 1000moh.

Avalanche Activity

3. May. During the day No avalanche activity Veldig dårlig sikt til omkringliggende fjell.

Snow Profile

2 cm F PP M, 5 cm 1F MF W, 15 cm P MFcr M, 8 cm 1F MF M, 45 cm 1F RG D, 5 cm 4F MF M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 25 cm, -0.5 °C @ 30 cm, -1.2 °C @ 35 cm, -1.2 °C @ 40 cm, -1.2 °C @ 70 cm, -0.9 °C @ 75 cm, 0 °C @ 80 cm

ObsID: 271135

Indre Fjordane / Gloppen

Snow

02.05.2021 kl. 22:30

625 masl

Ingrid@NVE (*****)

Weather

Snow 0 °C 0 m/s 100% clouds På utvikfjellet var det snø. Den la seg på bakken frå 450-500 moh. Under dette smelta d og var meir sludd-regn. Var forløbig berre nokre få cm nysnø. Kjørte Sogndal-volda, og det var tørt i Sogn, regn i fjordane, og tørt på Sunnmøre.

ObsID: 271037

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

02.05.2021 kl. 11:56

1285 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Delvis skya, periodar med sol
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot vest
Image Of Weather
Image 3 of 5 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot Veiteberg i nord.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps

Weather

No precipitation 0 °C 0 m/s 60% clouds Delvis skya, periodar med sol. Lokale byger på morgonen. Meir skydekke vestover, og nordover

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket framstår som stabilt utan tydelege svake lag. I bratt solvendt terreng kan det løysast ut våte laussnøskred. I nordvendt terreng finnast det fortsatt lagdelt vintersnø, og eit svakt lag nede i det gamle snødekket, men dette er vanskeleg å påvirke. Ingen store endringar. Litt nedbør, men ser ikkje ut som det blir noko mengde. Forecast correct

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

300 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Elevation of new snow 600 masl. Snow line at 400 masl Wet loose snow Wet Tynt snødekke frå ca 400 moh. Fryst på til skare om natta og mjuknar opp i løpet av dagen. Nord- og nordaustvendt fortsatt tørr snø frå siste snøfallet som er omdanna til overflatekantkorn.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium SE, S, SW, W Der sola står på vil det kunne gå naturleg utløyste laussnøskred pga soloppvarming i bratt terreng.

Tests

LBT Ingen brudd

Avalanche Activity

2. May. During the day No avalanche activity

Snow Profile

2 cm 4F DF 2 mm W, 3 cm P MF 1 mm W, 15 cm 4F RG 1 mm W, 25 cm P MF 2 mm W, 60 cm P RG 1 mm M 0 °C @ 0 cm, -0.1 °C @ 10 cm, -0.7 °C @ 20 cm, -0.6 °C @ 30 cm, -0.4 °C @ 40 cm, -0.2 °C @ 60 cm, -0.1 °C @ 80 cm, -0.1 °C @ 100 cm Austvendt side

ObsID: 270949

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.