Avalanche forecast for Indre Fjordane Saturday 2021-04-10

Highest danger level per day:
4
High
Published:

Dangerous avalanche conditions due to large amounts of new snow and strong winds. Natural avalanches are likely. Avoid avalanche terrain.

Illustrasjon av ferdselsråd For emergency preparedness : Areas leeward of the main wind direction are more prone to avalanches. Avalanches can become very large and reach avalanche-exposed roads and settlements. For outdoor activity : Stay away from terrain steeper than 30 degrees and runout zones for avalanches.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
4 - Very large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

New snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

15 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from northwest.
-11 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l. friday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
20 mm precipitation, up to 30 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from west.
-11 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

10.04.2021 kl. 17:50

939 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Litt lysning mellom snøbygene
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps

Snow Cover

Some snow drift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Mykje nysnø. Frå ca 700 moh ujevnt fordelt pga vind, men fortsatt mjuk snøoverflate. Dei mest vindutsatte ryggane er avblåst ned på gammal skare eller lyng og stein.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Skildring: Frå ca 700 moh, vindtransport frå sørvest

Weather

Snow -1 °C 8 m/s from SW ↗ 100% clouds Bygevêr med kraftige snøbyger, og korte periodar med gløtt av blå himmel og sol

Avalanche Activity

8. Apr. During the day Loose dry avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. S. Above 1100 masl To laussnøskred i brattheng langs den nordlege ryggen mot Nesfjellet

ObsID: 266761

Indre Fjordane / Gloppen

Snow

10.04.2021 kl. 16:00

662 masl

jan@nordfjordfhs (Unknown)

Snow Cover

120 cm in total Some snow drift 40 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Moist

Danger Sign

Large snowfall Område: Generelt på fjellet

Weather

Snow -1 °C 2 m/s from S ↑ 100% clouds Kraftige snøbyger Ganske mildt Solgløtt av og til 6cm nysnø dei siste 6 timane

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Spontaneous release

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger Vinden tar tak i snøen over tregrensa Det er mykje snø tilgjengelig for vindtransport

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

Avalanche Activity

10. Apr. During the day Loose dry avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes

Avalanche Observation

10. Apr 16:00 Dry loose-snow avalanche 2 - Medium Naturaly released SE-facing Avalanche release at 853 masl and ended at 424 masl Steep slope

ObsID: 266772

Indre Fjordane / IDA Grasdalen ved Oppljostunnelen

Snow

10.04.2021 kl. 13:43

882 masl

tore@svv (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Wyssen Norge AS Comment:  Bilde tatt fra instrumentbu ved Ryggfonn dagen etter (kilde: Wyssen Norge AS).
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  tore@svv
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  tore@svv

Avalanche Activity

10. Apr. 12-18 One (1). 3 - Large. Spontaneous release Isolated steep slopes. W, NW Snøskred fra skredløpet Kvitenova ble detektert ved hjelp av infralydmålinger kl. 13:43. Deteksjonen var klassifisert med middels pålitelighet. Det var ikke sikt i Grasdalen da skredet gikk, men hendelsen kan verifiseres av bilde tatt fra Ryggfonn dagen etter (se bilde). Varighet: 21 sekund.

Avalanche Observation

10. Apr 13:43 Dry slab avalanche 3 - Large Naturaly released W-facing Avalanche release at 1196 masl and ended at 859 masl Steep slope Kvitenova Se bilder under skredaktivitet

ObsID: 266719

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

10.04.2021 kl. 07:32

427 masl

ojs (Unknown)

Snow Cover

65 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 266639

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

09.04.2021 kl. 18:54

952 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 10 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Periodevis lettare skydekke utover ettermiddagen
Image Of Weather
Image 2 of 10 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Snøbyge på vei
Image Of Snow Cover
Image 3 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mykje nysnø frå siste dagars snøfall i skogen
Image Of Snow Cover
Image 4 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Avblåste ryggar i høgda
Image Of Snow Cover
Image 5 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Skispor frå tidlegare i dag var delvis gjenblåste frå 700 moh
Image Of Snow Cover
Image 6 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Utsatte ryggar er avblåst ned på lyng og stein eller skare
Image Of Snow Cover
Image 7 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Vindpakka mjuk fokksnø over skoggrensa
Image Of Snow Cover
Image 8 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 9 of 10 Of:  Avalanche Activity Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Har vore litt skredaktivitet under skavlen på Olahansen, nordvendt
Image Of Snow Profile
Image 10 of 10 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

10 cm 4F PP 2 mm D, 10 cm F PP 2 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm D, 5 cm 1F DF 1 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm D, 80 cm 1F RG 1 mm D, 30 cm P MFcr 2 mm D -4.9 °C @ 0 cm, -4 °C @ 10 cm, -3.6 °C @ 20 cm, -3.8 °C @ 30 cm, -4.2 °C @ 40 cm, -4.2 °C @ 60 cm, -3.7 °C @ 80 cm, -2.5 °C @ 100 cm, -1 °C @ 120 cm

Snow Cover

50 cm in total Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Tynt snødekke heilt til fjorden etter snøfallet siste veka. På 500 moh 50 cm snødjupne. Frå ca 700 moh ujevnt fordelt pga kraftig vind i går og i dag. Avblåst nedpå lyng og skare på utsatte ryggar. Ellers store områder med mjuk vindpakka nysnø, varierande frå 10 cm til over meteren. I skogen og i skjerma formasjonar ubunden laussnø.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Skildring: Frå ca 700 moh

Weather

Snow -4 °C 8 m/s from SW ↗ 70% clouds Lågt skydekke og bygevêr på formiddagen, periodevis lettare skydekke utover ettermiddagen med enkelte solgløtt mellom snøbygene. Vind frå sørvest til vestleg retning med snøfokk langs bakken frå ca 700 moh.

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl I svært bratt terreng og renner kan store nysnømengder gi naturleg utløyste laussnøskred. Der sola kjem fram vil soloppvarming i bratt terreng gi skredaktivitet

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S above 700 masl Lett å løyse ut skred i den sist innblåste snøen. Mykje snø tilgjengeleg, så kan bygge seg opp store snømengder

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det er ustabile nysnøflak i den sist innblåste nysnøen som er mest utsett. Mykje nysnø siste veka kan gi stor forflytting av snø og stor pålagring, slik at skreda kan bli store. Vil være lett å løyse ut, og kan også løsne naturleg. Den eldre fokksnøen har gjevn hardheit utan tydelege svake lag. I bratt terreng og renneformasjonar kan det også gå naturleg utløyste laussnøskred. Nysnøflaka stabiliserar seg forholdsvis raskt, men mykje tilgjengeleg nysnø og ny vindtransport gir stadig pålagring og dannar fortløpande nye ustabile lagdelingar, som opprettheld skredproblemet og skredfaren. Forecast correct

Tests

LBT@20cmQ1 Brudd ved lett belastning

Avalanche Activity

8. Apr. During the day Loose dry avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. N. Above 1100 masl Fleire laussnøskred i brattheng under skavlen på Olahansen. Truleg frå i går. Mulig nokon av dei var små flakskred

ObsID: 266601

Indre Fjordane / D1407(35321) Nordfjord 2019-2023

Snow

09.04.2021 kl. 17:50

74 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Recent avalanches

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Ferske skred, ventende store nedbørsmengder.. FV5723 Loen - Bødal er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Avalanche Activity

9. Apr 17:58 - 8. Apr 17:58 Loose dry avalanche 2 - Medium. Spontaneous release NW. Between 1300 masl and 1200 masl Gjelder Fv5723 Loen - Bødal,

ObsID: 266575

Indre Fjordane / D1405(35321) Indre Sunnfjord 2015-2020 (21)

Snow

09.04.2021 kl. 16:47

208 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 266569

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

09.04.2021 kl. 12:32

597 masl

ojs (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  ojs
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  ojs

Snow Cover

95 cm in total No snowdrift 35 cm new snow Elevation of new snow 50 masl. Snow line at 50 masl Very much loose snow (>30cm) Moist

Weather

No precipitation 0 °C 1 m/s from NW ↘ 99% clouds

ObsID: 266640

Indre Fjordane / Volda

Snow

08.04.2021 kl. 13:36

663 masl

Danielpåtur (Unknown)

Snow Profile

5 cm F PP, 1 cm P MF, 55 cm 4F DF, 35 cm P MF, 25 cm K MF 1 tests connected to snow profile Profil vendt mot nord-vest ved noe skog. Få tegn til fokksnø.

Snow Cover

120 cm in total

Weather

100% clouds

Tests

LBTQ2 Brudd 60 cm ved kraftige slag mellom delvis nedbrutte nedbørspartikler og smeltelag.

ECTX Medium Øverste 5cm med nysnø gle ut under utgraving.

ObsID: 266383

Indre Fjordane / Lundavarden SØ-vendt leformasjon

Snow

08.04.2021 kl. 11:08

741 masl

Kobbenes (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Kobbenes Comment:  Snøfokk grunna vind frå SØ.
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  Kobbenes
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Kobbenes Comment:  Obspunkt. Spade kviler på toppen av gammalsnølag. Fingertest i ny snø, inga tydelig lagdeling.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kobbenes Comment:  Nysnø ved obspunkt

Snow Profile

Sjå bilete. 110 cm total, 15cm tørr nysnø, deretter ca 50 cm kram ny snø (frå siste veke?) deretter hard gammalsnø til bakken

Snow Cover

110 cm in total Moderate snow drift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Lite snø grunna mildvær. Gammal snø høgt oppe (ca over 700m?), og denne er omdanna og avlagt i NV. Nysnø er avlagt i SØ, og NV er avblåst lenger nede. 10-20 cm fersk, ubunden tørr nysnø, med kram nysnø under (høgda av spaden på bilete) kanskje 50cm. Ingen klare lagdelinger, berre gradvis meir fast. Kviler på ein såle av knallhard gammalsnø, kanskje halvmeter.

Weather

No precipitation -3 °C from SE ↖ 100% clouds Bygevær frå nordaust fire dagar, til dels store snømengder. Variabel temperatur. Minusgrader i natt. Er ein del ubunden laussnø heilt til topps tross dårlig vær. Vindretning har no skifta til SØ

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Ingen tydelige svake lag eller nedfokka nysnøkorn, men mykje nysnø som kan flytte seg. Endringar i vindretning gjer dette uforutsigbart. Skredproblem: laussnøskred både i V/NV og A/SA Meir nedbør og vind vil gjere at skredproblemet vedvarer Forecast correct Sjekka varselet etter at eg gjorde eiga vurdering, og dei stemte overeins.

ObsID: 266276

Indre Fjordane / Stryn

Snow

07.04.2021 kl. 20:47

658 masl

SebSun (***)

Image Of Tests
Image 1 of 7 Of:  Tests Copyright:  SebSun Comment:  Brudd q2
Image Of Tests
Image 2 of 7 Of:  Tests Copyright:  SebSun Comment:  Brudd q2
Image Of Tests
Image 3 of 7 Of:  Tests Copyright:  SebSun Comment:  Før isolering, Steindalen bak.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  SebSun Comment:  Laginndeling. Ca 85 cm.
Image Of Danger Sign
Image 5 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  SebSun Comment:  Mindre Løssnøskred fra karifjellet til venstre og under Hestefjellet til høyre.
Image Of Weather
Image 6 of 7 Of:  Weather Copyright:  SebSun Comment:  Mot Gryta, Øst. Fra toppen av skiheis.
Image Of Weather
Image 7 of 7 Of:  Weather Copyright:  SebSun Comment:  Mot Steindalen, Nord. Fra obersvajsonspunkt.

Snow Profile

2 cm F PP 1 mm D, 1.5 cm 4F DF 1 mm D, 27.5 cm F/4F DF 1 mm D-M, 40 cm 1F RGwp 1 mm D-M, 10 cm P MF 2 mm/3 mm D -5.6 °C @ 0 cm, -2.5 °C @ 10 cm, -2.2 °C @ 20 cm, -2.2 °C @ 30 cm, -1.9 °C @ 40 cm, -1.6 °C @ 50 cm, -1 °C @ 60 cm, -0.4 °C @ 70 cm Ca 85cm snødybde.

Snow Cover

No snowdrift Very much loose snow (>30cm) Dry Ca 85 cm snødybde ved observasjonspunkt. 75cm av snødekket er nysnøen de siste 3-4 dagene. Da solen har stått noe på i dag, har snødekket sukket sammen. Nysnøen har blitt tyngre og kompakt, men holdt seg tørr, D-M.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vinden og snøfallet de siste dagene har lempet store mengder snø inn i respektive le sider på fjellet. Snøprofilen i denne observasjonen viser snødekket på "flatmark".

Large snowfall Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kommet godt over halvmeteren nysnø i denne fjellsiden siste 3-4 dagene.

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Tydelige løssnøskred under Karifjellet og Hestefjellet. Se bilder

Weather

Snow -5.3 °C 80% clouds Solen har sluppet igjennom større deler av denne dagen, etter mye nedbør/snø de siste dagene. Dette har påvirket snødekket.

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow Easy to trigger 1 - Small E, SE, S, SW, W Dette er en antagelse av den generelle faren på fjellet. Ved solpåvirkning vil faren for våte løssnøskred i lavere høyder øke samt tørre løssnøskred i høyden. Se bilder for eksempel på løssnøskred som har gått ila siste 24 timer, solvendte heng!

Tests

LBT@75cmQ2 Brudd ved stor tilleggsbelastning i hardhetsforskjell/nedføyket nysnø over gammel snø(smelteformer).

Notes

For lite grunnlag for skredfarevurdering.

ObsID: 266162

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

07.04.2021 kl. 20:00

933 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Bilde henta frå innlegg på Facebook

Avalanche Activity

6. Apr. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release Specific steep slopes. E Usikkerhet om tidspunkt. I løpet av siste 2 døgn. Løsneområde i bratt overgang/skavlkant. Lang bruddkant nedover langs ryggen av fjellet. Info om skredet er henta frå innlegg som vart lagt ut på Facebook-gruppe. https://www.facebook.com/groups/182551695192843/permalink/3993885187392789/

ObsID: 266160

Indre Fjordane / Stryn

Snow

07.04.2021 kl. 19:37

852 masl

Vidar@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

5 cm F PP D, 40 cm 4F/1F DF/DFbk D, 50 cm 1F RG/DFbk D, 15 cm P MF M -0.8 °C @ 10 cm, -1 °C @ 30 cm, -2 °C @ 60 cm, -0.9 °C @ 90 cm 860 m S

Snow Cover

110 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Nordvesten har tatt moderat. Vil være mye typisk lokal variasjon. Helt ubundet på 860 m sørhelling. Små gløtt oppover tyder på økende snøfordeling mot toppene, og mulig flakdannelse utsatte steder. Trolig også ubundet til topps andre steder. På 860 er tørrsnøpakka drøyt 95 cm over den skrinne smeltepakka på 15. Jevn og fin hardhetsøkning i tørr snøen F-1F uten merkbar lagdeling. Typisk tung dyp løssnø som blir tyngre under skoggrensen. Mange løssnø skred men tipper de fleste kom i forgårs.

Weather

Snow -2 °C 2 m/s from NW ↘ 95% clouds Lett bygevær

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow Difficult to trigger 2 - Medium above 500 masl Enda noe ukonsolidert i dybden.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S above 1000 masl Antagelser

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det største snøfallet setter seg, men løssnøskred fortsatt mulig. Styr unna bratt fokksnø. Aprilsola kan gi svært rask oppvarming. Når klarværet kommer vil alle de første sva utløste solskredene bli såpass store at de kan dra mye på seg nedover. Forecast correct

Tests

LBT Homogen tørrsnøpakke. Ingen lagdeling før smeltepakke. 860 m S

ObsID: 266144

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

07.04.2021 kl. 19:00

878 masl

HaraldO (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  HaraldO
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  HaraldO

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden

Avalanche Activity

6. Apr. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release Specific steep slopes. NE, E. Above 900 masl To store naturleg utløyst skred frå austvendte helningar og i retning bollen på Bjørsetfjellet. Litt vanskeleg å anslå høgda på brotkanten frå avstand, men bikka nok meteren på det høgste. Skredbana følgde heilt ned i bjørkeskogen.

ObsID: 266158

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

07.04.2021 kl. 17:20

1129 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Periodar med lågt skydekke, snøbyger og dårleg sikt
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Lettare skydekke og gløtt av blå himmel
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mykje laussnø
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps

Snow Cover

No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 200 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Nokon cm nysnø sidan i går. Mykje laussnø frå snøfallet mandag/tirsdag. Frå ca 700 moh ujevnt fordelt pga kraftig vind under snøfallet. For det meste mjuk fokksnø av varierande djupne, men avblåst ned på gammal skare eller lyng og stein på dei mest vindutsatte ryggane.

Weather

Snow 1 °C 2 m/s from W → 80% clouds Overskya og lågt skydekke på formiddagen. Meir skiftande utover dagen med periodar med lettare skydekke. Enkelte snøbyger i løpet av ettermiddagen. Lite vind

Avalanche Activity

7. Apr. During the day No avalanche activity

ObsID: 266157

Indre Fjordane / Bukkeskårs

Snow

07.04.2021 kl. 13:34

43 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 2 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 2 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

7. Apr 13:34 Snø på FV5724 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <1000m^3.

ObsID: 267278

Indre Fjordane / 450m aust for vikasetra

Snow

07.04.2021 kl. 12:32

47 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 2 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen
Image Of Not given
Image 2 of 2 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Incident

Snow Only material damage Road

Avalanche Observation

7. Apr 12:32 Snø på FV5722 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <1000m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 267293

Indre Fjordane / Snytta

Snow

07.04.2021 kl. 11:57

49 masl

drift@svv (**)

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

7. Apr 11:57 Snø på FV5722 løsnet fra fjell/dalside >200m. Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 267295

Indre Fjordane / IDA Grasdalen ved Oppljostunnelen

Snow

07.04.2021 kl. 10:07

882 masl

tore@svv (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  tore@svv
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  tore@svv
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Amplitude trykkbøger (registrert av infralydanlegg i Grasdalen)

Tests

Skredkontroll kl. 10:07:49; førte ikke til skred.

Notes

Rv. 15 over Strynefjellet var stengt fra 5.7.2021 kl. 06:32 til 7.4.2021 kl. 13:24.

Avalanche Activity

7. Apr. 6-12 No avalanche activity Skredkontroll kl. 10:07: Sprengning av snø (midt i bildet) førte ikke til skred i dag. Skred fra i går vises derimot på bilder.

ObsID: 266122

Indre Fjordane / Like merkingsjølet

Snow

07.04.2021 kl. 08:31

80 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

7. Apr 08:31 Snø på FV5723 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <1000m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 267290

Indre Fjordane / Lodalen drotningane

Snow

07.04.2021 kl. 07:39

57 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  drift@svv Comment:  Statens vegvesen

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

7. Apr 07:39 Snø på FV5723 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <1000m^3.

ObsID: 267292

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.