Avalanche forecast for Indre Fjordane Thursday 2021-02-18

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Dangerous avalanche conditions. Travel in avalanche terrain not recommended.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Likely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to strong breeze from the southeast during the evening.
-14 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. wednesday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to gale from the southeast during the afternoon.
-11 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

18.02.2021 kl. 12:42

208 masl

Marina@VLFK (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Marina@VLFK Comment:  Sludd

Weather

Sleet 3.5 °C 100% clouds Sludd langs vegen her nå. Været har tatt seg opp i løpet av dagen. Kraftigare vind nå enn idag tidleg.

ObsID: 256330

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

18.02.2021 kl. 10:46

710 masl

Marina@VLFK (***)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Marina@VLFK
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@VLFK
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Marina@VLFK Comment:  Laus snø under tregrensa
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Marina@VLFK Comment:  Testheng

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW above 700 masl

Weather

No precipitation 2 °C 10 m/s from SE ↖ 100% clouds Vind frå SØ. Kraftig vind ca 10m/s i høgda, noen sterkare kast.

Snow Cover

Some snow drift 1 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Ca 15 cm laus snø tilgjengelig for transport under tregrensa. Ikkje tegn til vind i snødekket under tregrensa. Muleg komt lite dryss av nysnø (1cm) men ellers ikkje vore nedbør her. Over tregrensa er snødekket vindpakka. Ca 10-20cm fokksnø over tjukkt lag med kantkorn. Avblåst store deler av terrenget i høgda. Lett snøfokk her men ser at det er kraftig snøfokk på eit par toppar.

Avalanche Activity

18. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Easy to trigger Isolated steep slopes. W. Above 700 masl

ObsID: 256321

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

18.02.2021 kl. 10:04

763 masl

Tore@VLFK (****)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  Tore@VLFK Comment:  600 moh mot SØ
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Tore@VLFK Comment:  600 moh
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Tore@VLFK Comment:  Den kanta snøen på 600 moh begynner å bli fuktig
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Tore@VLFK Comment:  Tynt snødekke i høgda.
Image Of Avalanche Activity
Image 5 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Tore@VLFK

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregionen. Skildring: Mykje vind, spesielt over tregrensa

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW above 700 masl Fare for utløysing på stader det har danna seg fokksnøflak som ligg oppå kantkorna snø, då spesielt over tregrensa

Weather

No precipitation 2 °C 10 m/s from S ↑ 100% clouds Lite vind opp til tregrensa

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable I leområder der det har vorte danna fokksnøflak er det lett å løyse ut skred og me observerte fleire skytande sprekker i dei områda. Områder med mindre samanhengande flakdanning var det i mindre grad mogleg for svake lag å forplante seg. Opplevd faregrad ligg på 3, men ut frå snøføyk andre stader so virker faregraden å vere høgare enkelte området.

Snow Cover

Some snow drift 1 cm new snow Elevation of new snow 200 masl Storm slab (soft slab) Dry Sjølv med plussgrader har ikkje snøen blitt fuktig på formiddagen ved parkeringa. Opp til tregrensa er det laus ubunden (kanta) snø. Over tregrensa er snøoverflata generelt vindpakka mjuk, med enkelte områder kor flaka er hardare. Dei områda med hardare flak virker å vere dei stadene det er enklast å losne flak/skred. Observerer kraftig snøfokk på enkelte topper, men her er det lett snøfokk. Er lite snø tilgjengelig for transport her.

Avalanche Activity

18. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Easy to trigger Specific steep slopes. NW. Above 700 masl Kontrollert utløst frå oppsida

ObsID: 256320

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

17.02.2021 kl. 20:45

639 masl

Ole (Unknown)

Avalanche Observation

17. Feb 20:45 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released N-facing Buried weak layer of new snow 30 cm high and 100 m wide fracture Lee side Mål er noko usikre, sidan det er observert på ca 100-200 m avstand.

ObsID: 256206

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

16.02.2021 kl. 18:48

794 masl

brit-siv@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Skya oppholdsvær det meste av dagen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Eit tynt dryss nysnø frå mandag
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Avblåste ryggar og toppar mot Helgheim
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Dvergsdalsdalen mot Nyken og Grovabreen. Avblåste ryggar og toppar
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Mot Årdal på andre sida av Jølstravatnet
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Tynt snødekke, ca 35 cm på 600 moh
Image Of Weather
Image 7 of 8 Of:  Weather Copyright:  brit-siv@obskorps Comment:  Snøbyger frå ca kl 18, vind og snøfokk
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Skildring: Periodevis kraftig vind og snøfokk

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Der den ferske fokksnøen har danna flak vil det være lett å løyse ut.

Tests

CTM20@34cmQ3 Good

LBT@34cmQ3 Bryt ikkje lett og ikkje glatt

Weather

Snow 1 °C 10 m/s from SE ↖ 90% clouds For det meste oppholdsvær. Ei snøbyge på ettermiddagen mandag, resten av mandag og dagen i dag oppholdsvær, før det begynte å snø seint i ettermiddag, ca kl 18. Vind og snøfokk frå ca 600 moh

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Der det dannar seg ferske fokksnøansamlingar vil dette være lett å løyse ut sidan det legg seg på kantkorn. Stabiliseringa av fokksnøen som legg seg på kantkorn vil gå sakte. Fortsatt vind og snøfokk vil gi auka pålagring. Forecast correct Opp til denne høgda der eg snudde pga vêr med kraftig vind og snøfokk, fann eg lite bindingar og flakdannelse i den ferske fokksnøen. Forventar at varselet gir eit riktig bilde av forholda og at varsla faregrad er riktig høgare opp.

Snow Cover

50 cm in total Moderate snow drift 1 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Under skoggrensa består det meste av snødekket av kantkorn. På 600 moh snødjupne på 35 cm, sålen som har vore i bunn er forvitra, det er no 5 cm begerkrystallar i bunn, og resten kantkorn (F-1F), øverste 10 cm F, overflatekantkorn. Mykje det same på 750 moh, med ca 50 cm snødjupne. Ein del plassar, som i overgangen bak ryggar og kantar i terrenget finn ein gammal bærande fokksnø som ligg over kantkornlag nede i snødekket. Overflatekantkorn som har utvikla seg dei siste vekene er flytta av vinden frå ca 600 moh, men opp til 800 moh der eg snudde i dag, bind det dårleg, og fann lite ferske flakdannelsar. Ryggar og toppar over skoggrensa er mange stader avblåst ned på stein, så tydeleg at det har blåst siste dagane.

Avalanche Activity

16. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

1 cm 4F FCsf 1 mm D, 15 cm F FCsf 2 mm D, 18 cm P RG 1 mm D, 2 cm 4F FC 2 mm D, 55 cm 1F+ FCxr 1 mm D, 10 cm K MFcr 2 mm D 1 tests connected to snow profile I leside med eldre lag av bærande fokksnø. Fann ikkje stader med ferske flakdannelsar opp til denne høgda

ObsID: 255954

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

16.02.2021 kl. 14:14

348 masl

Jens@SVV (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Jens@SVV

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk i fjellet. Observert frå vegen

ObsID: 255873

Indre Fjordane / Stryn

Snow

16.02.2021 kl. 11:42

1168 masl

Henrik (***)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  Henrik Comment:  Mot sør-sørøst
Image Of Snow Profile
Image 2 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Henrik
Image Of Tests
Image 3 of 6 Of:  Tests Copyright:  Henrik Comment:  Ectx bruddflate 41 cm
Image Of Tests
Image 4 of 6 Of:  Tests Copyright:  Henrik
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Henrik Comment:  Mot sør, kvitenova
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTX Good NB! Brudd på hardere slag nr 32 etter vanlig test med full propagering, 41 cm. Propagering gjennom hele lag, se bilde.

ECTN2@3cmQ3 Poor Brudd i fokksnøoverflate, ingen propagering her, men det var tynt lag.

LBT@41cmQ3 Lite kraft, men ujevnt brudd

Weather

No precipitation -8 °C 5 m/s from E ← 10% clouds

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry Overflaten varierer mellom avblåst gammel skare, vindpakket myk opp mot 10 cm og vindpakket hard bærende. Avblåst rundt fremstikkende formasjoner og steiner i terrenget, snøring søkk og forventninger.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

16. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

3 cm 1F RG 0 mm D, 10 cm F DF 1 mm D, 28 cm P RG/FC 0 mm D, 10 cm 4F FCso 3 mm/4 mm D, 45 cm K MFcr/IF D, 5 cm 1F DH 2 mm/2 mm D -8.5 °C @ 0 cm, -8 °C @ 10 cm, -7.6 °C @ 20 cm, -6.7 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -3 °C @ 60 cm, -2.2 °C @ 70 cm, -2 °C @ 80 cm

ObsID: 255857

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snow

15.02.2021 kl. 15:02

745 masl

Paul (Unknown)

Weather

ingen vind

Snow Cover

ingen tegn til vindtransportert snø. 1-2 cm nysnø

ObsID: 255665

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.